Wielkopolska Izba Rolnicza
Wielkopolska Izba Rolnicza

Rządowa informacja o sytuacji na polskiej wsi


6 listopada w Sejmie została przedstawiona "Rządowa informacja o sytuacji polskich rolników ze szczególnym uwzględnieniem warunków życia, opłacalności produkcji rolnej oraz pomocy ze strony instytucji podległych Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla mieszkańców wsi".

Szczegółowe informacje zawierają poniższe dokumenty:

  • Wystąpienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Sejmie RP (pdf 704 KB)
  • Pełny tekst "Informacji o sytuacji polskich rolników ..." (pdf 779 KB)Źródło informacji:
Serwisy internetowe Sejmu RP i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi