Wielkopolska Izba Rolnicza
Wielkopolska Izba Rolnicza

Dopłaty do materiału siewnego


Od 15 stycznia br. oddziały terenowe Agencji Rynku Rolnego przyjmują wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Udzielanie dopłat ma na celu zrekompensowanie rolnikom części kosztów zakupu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, a w konsekwencji zwiększenie ilości stosowanego materiału siewnego w polskich gospodarstwach. Porównując początki funkcjonowania systemu wsparcia, w pierwszym roku udzielania dopłat liczba złożonych wniosków w całej Polsce oscylowała na poziomie 18,5 tys., natomiast w roku 2010 wyniosła ok. 60,1 tys. wniosków.

Najwięcej wniosków o dopłaty do materiału siewnego złożyli do ARR producenci rolni z Wielkopolski - od uruchomienia mechanizmu do OT Poznań złożono 41,5 tys. wniosków.

O dopłatę można ubiegać się z tytułu zużycia do siewu lub sadzenia materiału siewnego: zbóż ozimych, zbóż jarych, roślin strączkowych, ziemniaka oraz mieszanek zbożowych i pastewnych - zakupionego od:

  • przedsiębiorcy wpisanego do rejestru przedsiębiorców dokonujących obrotu materiałem siewnym,
  • podmiotu wpisanego do rejestru rolników - prowadzącego obrót materiałem siewnym wytworzonym w posiadanym gospodarstwie rolnym,
  • podmiotu prowadzącego obrót materiałem siewnym na obszarze innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Od 15 stycznia do 28 lutego 2011 r., do oddziałów terenowych ARR wpłynęło 7,1 tys. wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Do Oddziału Terenowego w Poznaniu rolnicy złożyli do dnia 7 marca 2011r. ponad 1600 wniosków.

Z tytułu dopłat do materiału siewnego ARR do końca lutego wypłaciła 162,3 tys. zł. W marcu nastąpią kolejne wypłaty w wysokości ok. 7,5 mln zł. (w tym OT w Poznaniu ok. 1,5 mln zł).


Logo ARR