Wielkopolska Izba Rolnicza
Wielkopolska Izba Rolnicza

Pakiety startowe dla rzepaku ozimego

Przyczyną niskiego wykorzystania potencjału plonotwórczego rzepaku jest niski poziom nakładów na uprawę i niepełna kompleksowość technologii - stosowanie uproszczeń i technologii ekstensywnych. Integrowane i rozwinięte technologie uprawy, mimo stosunkowo wyższych nakładów są gwarancją wysokiej nadwyżki bezpośredniej uzyskiwanej z hektara.

W uprawie rzepaku ozimego bardzo duże znaczenie, limitujące wysokość przyszłych plonów, ma wybór odmiany. Po ubiegłorocznych doświadczeniach - zima była wyjątkowo bezwzględna dla ozimin, w skali kraju wymarzło ponad 30% rzepaku, producenci powinni zwrócić uwagę na mrozoodporność odmian. Przy ocenie zimotrwałości należy kierować się wynikami PDO z własnego województwa. Z danych GUS wynika, że w sezonie 2011/2012 w województwie łódzkim wymarzło ponad 90% rzepaku, w lubuskim 70%, kujawsko-pomorskim ponad 60%, a w wielkopolskim 46,5%. Mrozoodporność powinna być cechą pierwotną przy wyborze odmiany, gdyż determinuje ona możliwości ujawnienia się pozostałych cech.

O powodzeniu uprawy rzepaku ozimego, decyduje przede wszystkim poprawna i staranna agrotechnika. Jednym z podstawowych czynników jest między innymi terminowe i dokładne wykonanie siewu. Od staranności wykonania tego zabiegu, w znacznej mierze zależy wysokość i jakość przyszłych plonów. Siew determinuje wzrost i właściwy pokrój roślin rzepaku przed zimą oraz wpływa na efektywność pozostałych czynników plonotwórczych.

Rzepak ozimy charakteryzuje się bardzo dużymi wymaganiami pokarmowymi i potrzebami nawozowymi. Już w okresie jesiennym pobiera znaczne ilości składników pokarmowych, głównie azotu oraz potasu. Fosfor i potas zwiększają mrozoodporność roślin, nie można też zapomnieć o mikroelementach, rzepak szczególnie wrażliwy jest na niedobór boru.

Okres jesiennej wegetacji rzepaku ozimego zapewnia optymalne warunki dla rozwoju chwastów. Eliminowanie ich z łanu gwarantuje lepszy rozwój i mniejszą podatność na wymarzanie roślin rzepaku. Chwasty, które nie zostaną wyeliminowane podczas jesieni, wiosną są wyjątkowo trudne do zwalczenia. Z powodu braku odpowiedniego zmianowania i stosowanych uproszczeń w agrotechnice wzrasta zagrożenie ze strony chwastów dla upraw rzepaku.

Jesienią należy także zadbać o rozwój systemu korzeniowego rzepaku. Silny system korzeniowy, zwarty pokrój i nisko osadzony pąk wierzchołkowy zwiększają szanse roślin na dobre przezimowanie. Rośliny, którym udało się podczas jesieni silnie ukorzenić, nawet przy dużych uszkodzeniach części nadziemnej lepiej regenerują się wiosną. Dobrze rozwinięty i aktywnie pobierający składniki pokarmowe system korzeniowy to gwarancja lepszego odżywienia mineralnego rośliny i zaopatrzenia w wodę, a także bardziej efektywnego wykorzystania nawozów.

Wiele firm agrochemicznych przygotowuje specjalne jesienne oferty dla producentów rzepaku. Przykładem może być "Pakiet startowy dla rzepaku ozimego" przygotowany przez ArystaLifescience. Jest to oferta pozwalająca na kompleksowe i tanie przygotowanie upraw do zimy. W pakiecie znajduje się graminicyd do zwalczania chwastów jednoliściennych, który skutecznie zwalcza samosiewy zbóż i perz właściwy. Z powodu braku odpowiedniego zmianowania i stosowanych uproszczeń w agrotechnice z roku na rok wzrasta zagrożenie ze strony chwastów dla upraw rzepaku. Najczęściej przedplonem rzepaku ozimego są zboża. Najbardziej szkodliwe są chwasty, które intensywnie rozwijają się jesienią i szybko zacieniają młode siewki rzepaku. Należą do nich przede wszystkim samosiewy zbóż i perz. Targa Super 05 EC, która znajduje się w tym pakiecie praktycznie zwalcza wszystkie gatunki traw.

Kolejnym produktem, który oferowany jest w tej promocyjnej ofercie jest nawóz borowy. Arysta Bor poprawia magazynowanie węglowodanów, a przez to zwiększa mrozoodporność i zapewnia prawidłowy rozwój systemu korzeniowego i wierzchołka wzrostu rośliny. Także aktywator Rooter dostępny w pakiecie wspomaga budowę silnego i dobrze rozwiniętego systemu korzeniowego, a tym samym zwiększa szanse dobrego przezimowania roślin. Aktywuje wzrost i rozwój systemu korzeniowego oraz pobieranie składników mineralnych z gleby. Warto do standardowej agrotechniki włączyć zabieg z zastosowaniem aktywatora wzrostu aby podnieść wielkość i jakość plonu rzepaku. Oczywiście to nie jedyna taka promocyjna oferta na rynku. Wiele firm tworzy bardzo konkurencyjne cenowo pakiety dla swoich klientów. Warto z nich korzystać aby ograniczyć potencjalne straty w przyszłorocznym plonie.

W tej ofercie litr nawozu borowego kosztuje 5 złotych, a aktywatora wzrostu i rozwoju systemu korzeniowego 20 zł. Producenci rzepaku powinni przyjrzeć się ofertom poszczególnych firm, by wybrać najkorzystniejszą cenowo, a jednocześnie zapewniającą najpełniejsze spektrum działania na kondycję rzepaku ozimego.


Anna Skomska