Wielkopolska Izba Rolnicza
Wielkopolska Izba Rolnicza

KLASY PATRONACKIE W SZKOLE ROLNICZEJ NA GOLĘCINIE


Od paru lat funkcjonują w szkołach zawodowych klasy patronackie, w których uczniowie w trakcie kształcenia korzystają z pomocy firm uznanych na rynku światowym. Takie klasy powstały miedzy innymi w zawodach mechatronik i mechanik pojazdów samochodowych. W szkołach rolniczych temat ten był zupełnie obcy, a wynika to z faktu zmiany w systemie oświaty z roku 1997, gdy szkoły rolnicze przeszły z resortu rolnictwa do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Brak zrozumienia specyfiki szkolenia w zawodach rolniczych przez urzędników tego resortu spowodował powolną degradację oświaty rolniczej. Spadek ilości uczniów, zmniejszenie ilości oddziałów, likwidacja niektórych zawodów rolniczych w wielu szkołach a nawet likwidacja szkół to tylko niektóre symptomy tragicznej sytuacji. Baza dydaktyczna w szkołach rolniczych, które pozostały na rynku edukacyjnym to raczej zabytki muzealne z lat 70-ych i 80-ych ubiegłego wieku. Szkoleniu służą wysłużone C-360 i C-330, czasem Zetory, ale te używane są raczej do nauki jazdy. Maszyny rolnicze będące w posiadaniu szkół to też 20-, 30-letnie konstrukcje. Niestety są nadal podstawą kształcenia praktycznego, gdyż wymuszają to wymagania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Niektóre szkoły skorzystały z dofinansowania dla ośrodków egzaminowania w zawodach rolniczych i nieco zmodernizowały swoją bazę. Kilkadziesiąt szkół w Polsce w ramach pomocy finansowej z Ministerstwa Rolnictwa również zakupiło nowy sprzęt. Ale nadal jest kropla w morzu potrzeb.

Spotkanie na targach Spotkanie na targach

Spotkanie ze sprzedawcami maszyn rolniczych na stoisku Agomechaniki podczas targów "Polagra - Premiery"

Postęp w technice rolniczej i technologii wytwarzania jest ogromny i trudno sobie wyobrazić wykształconego rolnika czy pracownika technicznej obsługi rolnictwa, który nie miał bliższego kontaktu z nowoczesnymi ciągnikami rolniczymi czy nowymi konstrukcjami maszyn. Kontakt uczniów szkół rolniczych z nowoczesną techniką rolniczą ogranicza się sporadycznie do imprez targowych, pokazów polowych, folderów reklamowych lub informacji z Internetu. Ale to nie jest rzetelna wiedza, którą można zdobyć dopiero w bezpośrednim kontakcie z ciągnikiem i maszyną rolniczą.

Dlatego też inicjatywy Zespołu Szkół Technicznych w Poznaniu (Golęcin) i Wielkopolskiej Izby Rolniczej powstał program "Patronat" mający na celu wdrożenie do kształcenia przyszłych techników mechanizacji rolnictwa firm produkujących i sprzedających sprzęt rolniczy.

Głównymi celami programu są:

  • ułatwienie dostępu uczniom szkół rolniczych do nowoczesnej techniki rolniczej i nowych technologii wytwarzania;
  • Artykuł w Agromechanice
  • wykształcenie absolwentów przygotowanych do stosowania we własnym gospodarstwie nowych rozwiązań konstrukcyjnych maszyn i ciągników rolniczych;
  • wyszkolenie przyszłych pracowników firm, mechaników serwisowych, sprzedawców itp.;
  • stałe dokształcanie kadry dydaktycznej szkół rolniczych;
  • pomoc dla szkół w unowocześnianiu bazy dydaktycznej: wyposażeniu pracowni i warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt, urządzenia i narzędzia;
  • pomoc dla uczniów, pochodzących z gospodarstw rolnych, w trudnej sytuacji materialnej, których nie stać na kształcenie się w szkołach rolniczych odległych od miejsca zamieszkania;
  • kształtowanie u uczniów kultury technicznej;
  • wdrażanie uczniów do stosowania w produkcji rolnej "dobrej praktyki rolniczej".

Formami realizacji powyższych celów może być: organizacja w szkole wykładów seminariów, ćwiczeń warsztatów, pokazów z wykorzystaniem sprzętu firmowego, organizacja praktyk zawodowych dla uczniów w zakładach serwisowych firm, szkolenia specjalistyczne obsługi ciągników, kombajnów i maszyn rolniczych, pomoc w unowocześnianiu bazy szkół, pracowni itp. Ten program jest modyfikacją funkcjonującego od wielu lat systemu kształcenia rolników w Niemczech.

Po dwóch latach starań szkoła na Golęcinie podpisała pierwsze umowy patronackie z firmą "Kuhn - Maszyny Rolnicze" z Jelonka k/Poznania i firmą "Agromarket" z Jaryszek. Patronatem zostały objęte klasy Technikum Mechanizacji Rolnictwa. Korzyści płynące dla szkoły z podpisanych umów są nieocenione. Trwają jeszcze rozmowy z dwoma dużymi firmami w sprawie patronatu, a ich efekty będą znane w najbliższym czasie.

Warto tutaj przypomnieć, że od dwóch lat patronem klas Technikum Agrobiznesu golęcińskiej szkoły jest Wielkopolska Izba Rolnicza. Izba m.in. organizuje dla uczniów zajęcia nt. samorządu rolniczego, ekonomiki czy wybranych działań PROW.

Szkolenie nt. PROW

Temat zajęć: Ułatwianie startu młodym rolnikom

Zespół Szkół Technicznych im. M. Drzymały z Poznania jest pierwszą szkołą rolniczą w Polsce, która wdrożyła program klas patronackich. Warto, aby pozostałe szkoły rolnicze zainteresowały się tym programem.


Karol Wesołowski
Zespół Szkól Technicznych Poznań - Golęcin


Zobacz także artykuł:
Patronat nad szkołami rolniczymi