Wielkopolska Izba Rolnicza
Wielkopolska Izba Rolnicza

Jak wyprodukować wysokiej jakości rozsadę?

Wyprodukowanie zdrowej i silnej rozsady jest warunkiem uzyskania wysokich plonów. Rozsada słabej jakości po wysadzeniu do gruntu źle się przyjmuje, część roślin wypada. Dosadzanie rozsady nie jest korzystnym rozwiązaniem - powoduje nierównomierne plonowanie, zabieg jest kosztowny i pracochłonny. Celem i priorytetem każdego producenta warzyw powinno być uzyskanie rozsad bardzo wysokiej jakości, które gwarantują wysoki procent przyjęcia się roślin, a tym samym perspektywę osiągnięcia satysfakcjonującego plonu. Jak to uzyskać?

Bardzo istotne jest spowodowanie już w trakcie produkcji rozsady optymalnych warunków dla rozwoju systemu korzeniowego - by miał szanse silnie się rozbudować i mimo drobnych uszkodzeń, do jakich dochodzi w trakcie przesadzania roślin - zachował swoje funkcje i miał szanse na szybką regenerację. Dobrze rozwinięty system korzeniowy gwarantuje lepsze przyjęcie się rozsady, szybszy rozwój rośliny i lepsze odżywianie części nadziemnej.

Ciekawym rozwiązaniem w produkcji rozsady jest zastosowanie nawozów organiczno-mineralnych, opartych na koncentracie z alg morskich z dodatkiem fosforu i potasu. Stymulują one wzrost, rozwój i aktywność systemu korzeniowego. Zawarty w nawozach wyciąg z alg gwarantuje wysoką aktywność biologiczną substancji, które wchodzą w skład koncentratu - aminokwasów, witamin, polisacharydów i fitohormonów. Występujące w nawozie substancje organiczne intensyfikują pobieranie składników mineralnych z podłoża lub pożywki a także zwiększają intensywność podziałów komórkowych w obrębie systemu korzeniowego. Prowadzi to do szybszego wzrostu systemu korzeniowego. Szczególnie intensywnie wytwarzane są korzenie włośnikowe - najaktywniej pobierające wodę i substancje mineralne z podłoża. Przykładem takiego preparatu jest Goëmar Goteo, który może być stosowany w produkcji rozsady wszystkich gatunków warzyw zarówno produkowanej w podłożach organicznych, jak i kostkach wełny mineralnej. Nawóz może być aplikowany poprzez podlewanie rozsady lub podłoża przeznaczonego do pikowania 0,1% roztworem preparatu. Pierwszy zabieg można wykonać już w fazie 1-go liścia. Przeciętnie w trakcie produkcji rozsady zaleca się wykonanie 1-3 zabiegów. Większą liczbę zabiegów zaleca się przy długim czasie produkcji rozsady lub przy produkcji w multiplatach o niewielkiej objętości podłoża w komórce.

Przeprowadzone w latach 2004-2008 we współpracy z IW Skierniewice i katedrami warzywnictwa czołowych uczelni rolniczych doświadczenia potwierdziły korzystny wpływ preparatu na podstawowe parametry rozsady różnych gatunków warzyw. Okazało się również, że stosowanie nawozu w trakcie produkcji rozsady korzystnie wpływa na wielkość i jakość plonu. Stwierdzono, że rozsada podlewana tym preparatem ma: silniej rozwinięty system korzeniowy (w przypadku niektórych gatunków odnotowano nawet dwukrotne zwiększenie masy), lepiej rozwiniętą część nadziemną - liście mają większą powierzchnię, zwiększa się średnica łodygi papryki i pomidora, wyższą zawartość chlorofilu w liściach, co w połączeniu z większą powierzchnią liści korzystnie wpływa na efektywność fotosyntezy, wyższą zawartość suchej masy zarówno w korzeniach jak i w części nadziemnej, co dowodzi większej efektywności procesów metabolicznych zachodzących w komórkach. Sami zaś producenci stosujący stosujący Goëmar Goteo w ramach doświadczeń wdrożeniowych zauważyli, że rośliny podlewane roztworem zawierającym ten nawóz, w trakcie produkcji rozsady szybciej przyjmują się po posadzeniu i szybciej wznawiają wzrost, nawet w warunkach niekorzystnych np. niższa od optymalnej temperatura podłoża i szybciej zaczynają kwitnąć (papryka, pomidor, oberżyna) oraz wiązać pierwsze owoce, co umożliwia wcześniejszy początek zbiorów.

Opisane efekty stosowania nawozów zawierających wyciągi z alg morskich wskazują na możliwość osiągnięcia wyższego poziomu produkcji warzyw przy jednoczesnym podniesieniu jakości plonu. Pozwala przy tym na uniknięcie konieczności stosowania kosztownych i pracochłonnych zabiegów związanych z eliminacją szkód, powstałych w procesie wysadzania rozsady.


Anna Rogowska