Wielkopolska Izba Rolnicza
Wielkopolska Izba Rolnicza

Kwestie dotyczące uboju z konieczności

Z przyczyn podyktowanych dobrostanem zwierząt, które uległy wypadkowi, ich transport do rzeźni jest niemożliwy. Zwierzęta takie muszą być uśmiercone z konieczności, a zwłoki poddane utylizacji. Mniejszą stratą dla rolników jest oddanie tuszy ubitego z konieczności zwierzęcia do rzeźni. Tu pojawiają się dwa problemy. Nie wszyscy rolnicy posiadają kwalifikacje uprawniające ich do uboju zwierzęcia. Poza tym rzeźnie nie chcą z nimi współpracować przy odbiorze tusz.

W związku z napływającymi wnioskami rolników, którzy borykają się z powyższymi problemami Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z zapytaniem o wykaz rzeźni, z których usług rolnicy będą mogli korzystać w celu dokonania uboju z konieczności.

W odpowiedzi wyjaśniono, że według prawa nie można nakazać określonym podmiotom przyjmowania tusz pozyskanych ze zwierząt poddanych ubojowi z konieczności. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jednocześnie wskazuje możliwość poprawy tej sytuacji w przypadku, kiedy w UE będzie możliwe wprowadzanie tusz pozyskanych w wyżej wymieniony sposób, na rynek wszystkich krajów członkowskich, a nie jak do tej pory tylko na rynek danego państwa. Obecnie trwają prace legislacyjne nad projektem dotyczące tej kwestii. Datę wejścia zmian planuje się na 1 czerwca 2014 r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało również, że w Polsce nie podjęto działań legislacyjnych w sprawie funkcjonowania rzeźni przewoźnych, ponieważ organizacje rolnicze negatywnie ustosunkowały się do ich przyjęcia w Polsce. Zwrócono uwagę iż w krajach UE takie rzeźnie są rzadkością.

Ponadto Ministerstwo Rolnictwa podkreśla, że w przypadku gdy zwierzęta takie jak świnia, owca, koza lub cielę do 6 miesiąca życia oraz dzikie zwierzę utrzymywane w warunkach fermowych ulegną wypadkowi, możliwe jest wykorzystanie ich mięsa na użytek własny. Spełnione wtedy muszą być warunki dotyczące produkcji na użytek własny określony w ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. oraz rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 21 października 2010 r.

Ze strony środowiska rolników padła propozycja by umożliwić prowadzenie sprzedaży bezpośredniej mięsa pozyskanego ze zwierząt poddanych ubojowi z konieczności, w szczególności dorosłego bydła i koni. Wprowadzenie takich zmian jest niemożliwe ze względu na zasady określone w rozporządzeniu WE Parlamentu Europejskiego, w których podany jest szczegółowy katalog surowców pochodzenia zwierzęcego. Przepisy krajowe państw członkowskich nie mogą być sprzeczne z przepisami unijnymi.

W planach jest jednak wprowadzenie zmian w polskich przepisach umożliwiających ubój na użytek własny w gospodarstwie bydła bez względu na wiek oraz koni, które uległy wypadkowi.


Maria Deresińska
Biuro WIR w Ostrowie Wlkp.
Opracowano na podstawie materiałów Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi