Wielkopolska Izba Rolnicza
Wielkopolska Izba Rolnicza

Co zasiać jesienią?

Z Listą Zalecanych Odmian ułatwiamy rolnikom wybór

Uprawa właściwej odmiany ma istotne znaczenie dla efektów ekonomicznych w gospodarstwie rolnym. Celem tworzenia Listy Zalecanych Odmian (LZO) jest wskazanie wśród kilkudziesięciu odmian wpisanych do krajowego Rejestru Odmian i Wspólnotowego Katalogu Odmian Rolniczych UE takich odmian, które zagwarantują uzyskanie dobrych wyników. W warunkach naszego województwa na LZO do uprawy na jesień 2011 znalazły się następujące odmiany wykazujące w ostatnich latach dużą przydatność do uprawy:

PSZENICA OZIMA - 8 odmian

 • Ludwig (3) - odmiana jakościowa (A), wysoka o dość dużej odporności na wyleganie, wczesna o małej mrozoodporności. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.
 • Figura (2) - odmiana jakościowa (A), wysoka o przeciętnej odporności na wyleganie przydatna do uprawy na różnych rodzajach gleb, ze wskazaniem na gleby kompleksu pszenno-średniego, mrozoodporność prawie średnia.
 • Kohelia (1) - odmiana jakościowa (A), mrozoodporność średnia, rośliny dość wysokie o małej odporności na wyleganie. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.
 • Ostroga (1) - odmiana jakościowa (A) o ościstym kłosie, przydatna do odstraszania dzikiej zwierzyny na polach uprawnych przy lasach. Mrozoodporność średnia, rośliny średniej wysokości o przeciętnej odporności na wyleganie. Odporność na porastanie w kłosie duża.
 • Mulan (1) - Odmiana chlebowa (B), wykazuje tolerancję na okresowe susze i na mozaikowatość gleb. Charakteryzuje się szerokim spektrum terminów siewu od wczesnych do późnych. Mrozoodporność mała do średniej, średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Bardzo dobra plenność.
 • Muszelka (1) - Odmiana chlebowa (B), bardzo niska o przeciętnej odporności na wyleganie, szczególnie przydatna do intensywnej technologii uprawy. Mrozoodporność mała do średniej. Dobra plenność i tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.
 • Jenga (1) - Odmiana chlebowa (B), zalecana do uprawy na średnie i dobre stanowiska, charakteryzuje się dość wysoką tolerancją na okresowe susze. Mrozoodporność mała, niska, o przeciętnej odporności na wyleganie. Plenność dobra do bardzo dobrej, tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.
 • Markiza (2) - Odmiana pastewna (C), Charakteryzuje się tolerancją na opóźniony siew. Mrozoodporność prawie średnia, wysokość średnia, o dość dużej odporności na wyleganie. Zawartość białka dość duża.

Tabela 1. Pszenica ozima - odporność na choroby w skali 9°
(1°- najmniej korzystna, 9°- najbardziej korzystna)

Choroba

Odmiana

Ludwig

Figura

Kohelia

Ostroga

Mulan

Muszelka

Jenga

Markiza

Brunatna plamistość liści (DTR)

7,8

7,6

7,8

8,2

7,5

7,3

8,4

7,7

Choroby podstawy źdźbła - kompleks

7,7

7,8

7,9

8,3

7,9

7,9

8,2

8

Fuzarioza kłosów

7,7

7,6

7,8

7,8

7,6

7,2

8

7,8

Mączniak prawdziwy - liście

7,3

7,6

7,5

7,4

7,5

8,1

7,8

7,8

Rdza brunatna

7,3

6,7

7,3

8,3

7,6

7,6

7,7

7,2

Septorioza liści

6,7

6,7

6,8

7,3

6,9

6,5

7,4

6,6

Septorioza plew

7,4

7,2

7,3

7,6

7,2

6,6

7,6

7,3


ŻYTO OZIME - 4 odmiany (2 populacyjne i 2 mieszańcowe)

 • Walet (7) - Odmiana populacyjna, rośliny średniej wysokości, o średniej odporności na wyleganie, tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.
 • Stanko (2) - Odmiana populacyjna o dość dużej zawartości białka, rośliny średniej wysokości, o średniej odporności na wyleganie.
 • Balistic (2) - Odmiana mieszańcowa o dobrej plenności i średniej tolerancji na zakwaszenie gleby.
 • Bellami (1) - Odmiana mieszańcowa o dobrej plenności, małej zawartości białka. Rośliny niskie o dość małej odporności na wyleganie.

Odmiany Bellami i Balistic zostały wycofane z rekomendacji na 2011 rok na prośbę hodowcy.

Tabela 2. Żyto ozime - odporność na choroby w skali 9°
(1°- najmniej korzystna, 9°- najbardziej korzystna)

Choroba

Odmiana

Walet

Stanko

Balistic

Bellami

Choroby podstawy źdźbła - kompleks

7,9

7,6

8,2

8,3

Mączniak prawdziwy - liście

7,7

7,7

7,7

7,7

Rdza brunatna

6,8

6,8

7,1

7

Rdza źdźbłowa

7,5

7,8

7,5

7,2

Rynchosporioza

7,2

7,2

7,3

7,5

Septorioza liści

6,4

6,4

6,8

7,1


PSZENŻYTO OZIME - 7 odmian

 • Pawo (7)- charakteryzuje się najwyższą mrozoodpornością spośród odmian zalecanych. Tradycyjna długość źdźbła, przy intensywnej uprawie należy stosować antywylegacz. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża.
 • Todan (6) - odmiana wczesna, ze względu na tradycyjną długość źdźbła zalecane jest stosowanie antywylegacza. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała.
 • Algoso (2) - odmiana o tradycyjnej długości źdźbła, cechą charakterystyczną jest dorodne ziarno, jedno z najgrubszych spośród pszenżyt zarejestrowanych w Polsce. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.
 • Alekto (1) - odmiana półkarłowa, ze względu na wysoka zawartość białka jest szczególnie przydatna w żywieniu zwierząt. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.
 • Leontino (1) - odmiana o tradycyjnej długości źdźbła. Charakteryzuje się podwyższoną zawartością skrobi, co powoduje przydatność w produkcji alkoholu. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.
 • Pigmej (1) - odmiana o skróconym źdźble, w przypadku tej odmiany nie zaleca się stosowania regulatorów wzrostu zawierających CCC. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała.
 • Pizarro (1) - odmiana o tradycyjnej długości źdźbła. Przydaje się do uprawy w monokulturze i siewach ścierniskowych. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

Tabela 3. Pszenżyto ozime - odporność na choroby w skali 9°
(1°- najmniej korzystna, 9°- najbardziej korzystna)

Choroba

Odmiana

Pawo

Todan

Algoso

Alekto

Leontino

Pigmej

Pizarro

Choroby podstawy źdźbła - kompleks

8

8

8

8

7,8

8,3

8,1

Fuzarioza kłosów

7,3

7,4

7,5

8

7,7

7,9

7,3

Mączniak prawdziwy - liście

7,8

7,8

6,8

7,7

8,3

8

8,5

Rdza brunatna

7,6

7,9

7,1

7,7

7,7

8,5

8,6

Rynchosporioza

8

8

7,5

8

7,8

8,2

8,2

Septorioza liści

7,3

7,3

6,7

7,2

7,2

7,5

8,1

Septorioza plew

7,3

7,3

7,4

6,9

7,8

7,5

7,7


JĘCZMIEŃ OZIMY - 5 odmian

 • Merlot (6) - odmiana pastewna, 6-rzędowa o przeciętnej mrozoodporności, rośliny dość wysokie o dużej odporności na wyleganie.
 • Rosita (4)- odmiana pastewna, 6-rzędowa o przeciętnej mrozoodporności, rośliny dość wysokie o dużej odporności na wyleganie.
 • Karakan (2) - odmiana pastewna, 6-rzędowa, o dobrej odporności na zakwaszenie gleby, co sprawia, że może być z powodzeniem uprawiamy na glebach słabszych. Mrozoodporność dość duża, rośliny przeciętnej wysokości o małej odporności na wyleganie.
 • Fridericus (1) - odmiana pastewna, 6-rzędowa o przeciętnej mrozoodporności, rośliny przeciętnej wysokości i dość dużej odporności na wyleganie.
 • Scarpia (1) - odmiana pastewna, 6-rzędowa. Nadaje się do uprawy na trudniejszych stanowiskach. Mrozoodporność przeciętna, rośliny dość wysokie o średniej odporności na wyleganie.

Tabela 4. Jęczmień ozimy - odporność na choroby w skali 9°
(1°- najmniej korzystna, 9°- najbardziej korzystna)

Choroba

Odmiana

Merlot

Rosita

Karakan

Fridericus

Scarpia

Czarna plamistość liści

7,5

7,1

6,8

7,2

7,6

Mączniak prawdziwy - kłosy

8,1

7,7

7,7

7,5

6,7

Plamistość siatkowa

7,5

7,2

6,7

7,6

7,4

Rdza jęczmienia

8,2

8,2

7,6

7,9

7,3

Rynchosporioza

7,8

7,8

7,5

8,1

7,8


W nawiasach za nazwami odmian podano okres, w którym odmiana znajdowała się na LZO.


PDO Śrem Wójtostwo
Materiały źródłowe: www.coboru.pl