Wielkopolska Izba Rolnicza
Wielkopolska Izba Rolnicza

Lista odmian zalecanych do uprawy w roku 2012

Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi Wielkiej, pełniąca rolę Stacji Koordynującej Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego dla województwa wielkopolskiego opracowała Listę zalecanych do uprawy odmian (LZO) na terenie naszego województwa na rok 2012.

Lista ta została sporządzona w oparciu o wieloletnie wyniki doświadczeń odmianowych prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego w województwie wielkopolskim do roku 2011.
Odmiany umieszczone na liście wykazały w ostatnich latach dużą przydatność do uprawy w warunkach naszego województwa i zasługują na znaczący udział w uprawie.
Stwierdzona w czasie badań duża wartość tych odmian daje większą gwarancję uzyskania lepszych efektów gospodarczych niż uprawa innych odmian.

W nawiasach podano okres (liczbę lat), w którym odmiana znajdowała się na LZO.

Zboża ozime i rzepak

Pszenica ozima

Żyto ozime

Pszenżyto ozime

Figura (3)

Stanko (3)

Pawo (8)

Ostroga (2)

Minello F1 (1)

Algoso (3)

Askalon (1)

Brasetto F1 (1)

Borwo (1)

Bamberka (1)

Gonello F1 (1)

Leontino (2)

Brilliant (1)

Palazzo F1 (1)

Pigmej (2)

Mulan (2)


Pizarro (2)

Muszelka (2)


Tulus (1)

Markiza (3)Jęczmień ozimy

Rzepak ozimy

Merlot (7)

Bellevue (2)

Maybrit (3)

Bogart (2)

Karakan (3)

Monolit (2)

Laverda (1)

NK Octans F1 (2)


NK Petrol F1 (2)


Rohan F1 (2)


Visby F1 (2)


NK Technic F1 (1)


Poznaniak F1 (1)

Zboża jare

Pszenica jara

Jęczmień jary

Owies

Tybalt (6)

Frontier (5)

Krezus (2)

Parabola (4)

Conchita (2)

Zuch (3)

Łagwa (2)

Victoriana (2)

Bingo (2)

Ostka Smolicka (1)

Kormoran (2)

Arden (1)


Afrodite (1)KWS Olof (1)


Ziemniak jadalny

Odmiany bardzo wczesne

Odmiany wczesne

Odmiany średniowczesne

Odmiany średniopóźne
i późne

Denar (1)

Cyprian (1)

Cekin (1)

Jelly (1)

Lord (1)

Owacja (1)

Satina (1)

Soplica (1)

Miłek (1)

Vineta (1)

Stasia (1)

Zenia (1)Tajfun (1)
Tetyda (1)
– rekomendacja wstępna


Ziemniak skrobiowy

Odmiany średniowczesne

Odmiany średniopóźne i późne

Glada (1)

Jasia (1)

Pasat (1)

Kuras (1)

Zuzanna (1)

Skawa (1)


Ślęza (1)