Wielkopolska Izba Rolnicza
Wielkopolska Izba Rolnicza
Siewca Wielkopolski
Siewca Wielkopolski

Biuletyn Wielkopolskiej Izby Rolniczej

Siewca Wielkopolski

Wielkopolska Izba Rolnicza wydaje w nakładzie 5.000 egzemplarzy biuletyn Siewca Wielkopolski. Redaktorem Naczelnym jest Marta Ceglarek. Biuletyn zawiera informacje o pracy Izby, artykuły o tematyce rolniczej, szerzy ideę zrzeszania się rolników w grupy producenckie. Publikowane są także artykuły z zakresu doradztwa technologicznego, notowania i kalkulacje rolnicze. Siewca Wielkopolski ukazuje się co dwa miesiące i rozprowadzany jest bezpłatnie.
Biuletyn, poprzez pracowników Izby i doradców ODR, trafia bezpośrednio do rolników wielkopolskich, służb doradczych, urzędów gmin i powiatów.
Od 2000 roku Siewca Wielkopolski ukazuje się w zmienionej, bardziej czytelnej szacie graficznej. Redakcja zapowiada dalsze zmiany poprawiające wygląd i zawartość pisma.

Okładka pisma

W numerze 5(127) 2014, m.in.:


Artykuły archiwalne: