O biuletynie

Serwis internetowy Biuletynu Informacji Publicznej jest zgodny z wymogami Ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. nr 112 poz. 1198) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. z 2002 roku nr 67 poz. 619).

Informacje publiczne, będące w posiadaniu Wielkopolskiej Izby Rolniczej mogą Państwo otrzymać po przesłaniu pisemnego wniosku o udostępnienie informacji publicznej na wskazany poniżej adres:

Wielkopolska Izba Rolnicza
Ul. Golęcińska 9
60-626 Poznań
lub za pomocą poczty elektronicznej:
sekretariat@wir.org.pl

Serwis internetowy Biuletynu Informacji Publicznej Wielkopolskiej Izby Rolniczej jest na bieżąco aktualizowany i rozbudowywany. Wszelkie uwagi mające na celu ulepszenie jego funkcjonowania prosimy kierować na adres redakcji BIP Wielkopolskiej Izby Rolniczej, wskazany powyżej.

Biuro Wielkopolskiej Izby Rolniczej dziękuje za wszelkie Państwa uwagi.