Kalkulacja uprawy 1 ha buraka cukrowego

Grudzień 2017

Nakład

Jednostka

Ilość

Cena

Wartość

1. Materiał siewny

js

1,3

800,00

1040,00

2. Nawożenie:

Saletra amonowa

dt

3,5

113,63

397,71

Polifoska 6-20-30

dt

4

155,90

623,60

CukroVit (N, Mikro, B)

l

15

4,51

67,60

Ca/Mg co 4 lata

t

4

122,00

122,00

Razem nawożenie
1210,91

3. Ochrona roślin:

Betanal maxxPro 209 OD (3x)

kg(l)

4,5

105,00

472,50

Horizon 250 EW

kg(l)

0,8

93,00

74,40

Danadim 400 EC

kg(l)

0,8

41,00

32,80

Razem ochrona
579,70

4. Usługi:

Wapnowanie co 4 lata

godz.

0,5

228,00

28,50

Siewnik punktowy Gama

godz.

1,5

118,00

177,00

Kombajn wielorzędowy (Holmer)

ha

1

733,00

733,00

Razem usługi
938,50

5. Praca ciągnika

Uprawa ścierniska

godz.

1

50,92

50,92

Orka zimowa

godz.

3

50,92

152,77

Bronowanie

godz.

0,6

44,55

26,73

Wysiew nawozów (3x)

godz.

2,1

38,18

80,17

Oprysk herbicydem (1)

godz.

0,6

38,18

22,91

Uprawa przedsiewna (2x)

godz.

3

44,55

133,65

Oprysk herbicydem (2)

godz.

1,2

38,18

45,81

Nawożenie dolistne (2)

godz.

1,2

38,18

45,81

Transport zewnętrzny

godz.

17

44,55

757,34

Razem praca ciągnika


29,7


1316,12

6. Podatek
173,20

7. Ubezpieczenie uprawy
80,21

8. OC rolników
3,90

Razem koszty bezpośrednie
5342,53

9. Koszty ogólnogospodarcze
999,44

w tym amortyzacja
905,39

10. Koszt pracy ludzkiej

godz.

79,7

12,00

956,40

Suma kosztów
7298,37

Wartość produkcji

Produkt główny (netto)

dt

600

11,14*

6684,00

Ryczałtowy zwrot VAT

%

7

0,78

467,88

Cena brutto

zł/dt11,92

Koszt produkcji korzeni

zł/dt12,16

Dopłata bezpośrednia

zł/ha912,94

Płatność do buraków cukr.

zł/ha1563,46

Suma przychodów9628,28

Wynik finansowy

zł/ha2329,91

Zdolność odtworzenia majątku gospodarstwa

%357,34

* Cena z okresu kwotowania

Powrót