Kalkulacja uprawy 1 ha jęczmienia jarego

Grudzień 2017

Nakład

Jednostka

Ilość

Cena

Wartość

1. Materiał siewny

dt

1,7

168,00

285,60

2. Nawożenie:

Saletra amonowa

dt

3

113,63

340,89

Polifoska 6-20-30

dt

3

155,90

467,70

Ca/Mg co 4 lata

t

4

122,00

122,00

Razem nawożenie
930,59

3. Ochrona roślin

Mustang 306 SE

kg(l)

0,5

125,00

62,50

Bumper 250 EC

kg(l)

0,5

86,00

43,00

Fury 100 EW

kg(l)

0,1

127,00

12,70

Razem ochrona
118,20

4. Inne

Sznurek

szt.

1

30,00

30,00

Razem inne
30,00

5. Usługi

Bizon Super

godz.

1,1

346,00

380,60

Prasa

godz.

0,75

160,00

120,00

Wapnowanie co 4 lata

godz.

0,5

228,00

28,50

Razem usługi
529,10

6. Praca ciągnika

Uprawa ścierniska

godz.

1

50,92

50,92

Orka zimowa

godz.

3

50,92

152,77

Bronowanie

godz.

0,6

44,55

26,73

Wysiew nawozów (3x)

godz.

2,1

38,18

80,17

Uprawa przedsiewna

godz.

1,5

44,55

66,82

Siew

godz.

1,4

38,18

53,45

Opryski (2x)

godz.

1,8

38,18

68,72

Odbiór ziarna

godz.

1

44,55

44,55

Zwózka słomy

godz.

2

38,18

76,36

Transport zewnętrzny

godz.

2

44,55

89,10

Razem praca ciągnika

godz.

16,4


709,59

7. Podatek
173,20

8. Ubezpieczenie uprawy
35,51

9. OC rolników
3,90

Razem koszty bezpośrednie
2815,69

10. Koszty ogólnogospodarcze
999,44

w tym amortyzacja
715,22

11. Koszt pracy ludzkiej

godz.

28

12,00

336,00

Suma kosztów
4151,13

Wartość produkcji

Produkt główny (netto)

dt

50

59,18

2959,00

Ryczałtowy zwrot VAT

%

7

4,14

207,13

Cena brutto

zł/dt63,32

Koszt produkcji ziarna

zł/dt57,20

Przychód (ziarno)3166,13

Produkt uboczny (słoma)

dt

20


298,36

Dopłata do mat. siewnego

zł/ha80,00

Dopłata bezpośrednia

zł/ha912,94

Razem przychód
4457,43

Wynik finansowy

zł/ha306,30

Zdolność odtworzenia majątku gospodarstwa

%142,83

Powrót