Kalkulacja uprawy 1 ha jęczmienia jarego

Lipiec 2017

Nakład

Jednostka

Ilość

Cena

Wartość

1. Materiał siewny

dt

1,7

166,00

282,20

2. Nawożenie:

Saletra amonowa

dt

3

114,64

343,92

Polifoska 6-20-30

dt

3

158,87

476,61

Ca/Mg co 4 lata

t

4

123,00

123,00

Razem nawożenie
943,53

3. Ochrona roślin

Mustang 306 SE

kg(l)

0,5

125,00

62,50

Bumper 250 EC

kg(l)

0,5

86,00

43,00

Fury 100 EW

kg(l)

0,1

127,00

12,70

Razem ochrona
118,20

4. Inne

Sznurek

szt.

1

30,00

30,00

Razem inne
30,00

5. Usługi

Bizon Super

godz.

1,1

350,00

385,00

Prasa

godz.

0,75

160,00

120,00

Wapnowanie co 4 lata

godz.

0,5

250,00

31,25

Razem usługi
536,25

6. Praca ciągnika

Uprawa ścierniska

godz.

1

47,73

47,73

Orka zimowa

godz.

3

47,73

143,19

Bronowanie

godz.

0,6

42,04

25,23

Wysiew nawozów (3x)

godz.

2,1

36,35

76,34

Uprawa przedsiewna

godz.

1,5

42,04

63,06

Siew

godz.

1,4

36,35

50,90

Opryski (2x)

godz.

1,8

36,35

65,44

Odbiór ziarna

godz.

1

42,04

42,04

Zwózka słomy

godz.

2

36,35

72,71

Transport zewnętrzny

godz.

2

42,04

84,08

Razem praca ciągnika

godz.

16,4


670,71

7. Podatek
173,20

8. Ubezpieczenie uprawy
36,80

9. OC rolników
3,90

Razem koszty bezpośrednie
2794,80

10. Koszty ogólnogospodarcze
994,64

w tym amortyzacja
715,22

11. Koszt pracy ludzkiej

godz.

28

12,00

336,00

Suma kosztów
4125,44

Wartość produkcji

Produkt główny (netto)

dt

50

61,34

3067,00

Ryczałtowy zwrot VAT

%

7

4,29

214,69

Cena brutto

zł/dt65,63

Koszt produkcji ziarna

zł/dt56,58

Przychód (ziarno)3281,69

Produkt uboczny (słoma)

dt

20


294,71

Dopłata do mat. siewnego

zł/ha80,00

Dopłata bezpośrednia

zł/ha921,90

Razem przychód
4578,30

Wynik finansowy

zł/ha452,86

Zdolność odtworzenia majątku gospodarstwa

%163,32

Powrót