Kalkulacja uprawy 1 ha kukurydzy na kiszonkę

Lipiec 2017

Nakład

Jednostka

Ilość

Cena

Wartość

1. Materiał siewny

j.s. 50 tys.

2

240,00

480,00

2. Nawożenie:

Saletra amonowa

dt

5

114,64

573,20

Polifoska 6-20-30

dt

5

158,87

794,35

Ca/Mg co 4 lata

t

4

123,00

123,00

Razem nawożenie
1490,55

3. Ochrona roślin

Traxor 600 EC

kg(l)

2

29,00

58,00

Maister Power 42,5 OD

kg(l)

1,5

128,00

192,00

Proteus 110 OD

kg(l)

0,5

102,00

51,00

Razem ochrona
301,00

4. Inne


Razem inne
0,00

5. Usługi

Siew punktowy

godz.

0,8

120,00

96,00

Sieczkarnia polowa

godz.

2,5

200,00

500,00

Wapnowanie co 4 lata

godz.

0,5

250,00

31,25

Razem usługi
531,25

6. Praca ciągnika

Uprawa ścierniska

godz.

1

47,73

47,73

Orka zimowa

godz.

3

47,73

143,19

Bronowanie

godz.

0,6

42,04

25,23

Wysiew nawozów (3x)

godz.

2,1

36,35

76,34

Uprawa przedsiewna

godz.

1,5

42,04

63,06

Opryski (2x)

godz.

1,8

36,35

65,44

Odbiór ziarna

godz.

1

42,04

42,04

Transport zewnętrzny

godz.

4

42,04

168,17


Razem praca ciągnika

godz.

15


631,19

7. Podatek
173,20

8. Ubezpieczenie uprawy
58,30

9. OC rolników
3,90

Razem koszty bezpośrednie
3669,39

10. Koszty ogólnogospodarcze
994,64

w tym amortyzacja
695,20

11. Koszt pracy ludzkiej

godz.

28

12,00

336,00

Suma kosztów
5000,03

Wartość produkcji

Produkt główny

dt

550

8,83

4858,13

Koszt produkcji masy zielonej

zł/dt7,41

Dopłata bezpośrednia

zł/ha921,90

Razem przychód
5780,03

Wynik finansowy

zł/ha779,99

Zdolność odtworzenia majątku gospodarstwa

%212,20

Powrót