Kalkulacja uprawy 1 ha pszenicy ozimej

Lipiec 2018

Nakład Jednostka Ilość Cena Wartość
1. Materiał siewny dt 2,5 207,00 517,50
2. Nawożenie:Saletra amonowa dt 3,5 109,82 384,37
Polifoska 6-20-30 dt 3,5 153,17 536,10
Ca/Mg co 4 lata t 4 124,00 124,00
Razem nawożenie


1044,47
3. Ochrona roślinHuzar Activ 387 OD kg(l) 1 123,00 123,00
Bumper 250 EC kg(l) 0,5 86,00 43,00
Fury 100 EW kg(l) 0,1 127,00 12,70
Antywylegacz pł. 675 SL kg(l) 2 9,90 19,80
Razem ochrona


198,50
4. InneSznurek szt. 1,5 30,00 45,00
5. UsługiZbiór kombajnowy godz. 1 335,00 335,00
Prasa godz. 1 170,00 170,00
Wapnowanie co 4 lata godz. 0,5 217,00 27,13
Razem usługi


532,13
6. Praca ciągnikaUprawa ścierniska godz. 1 54,95 54,95
Orka siewna godz. 3 47,72 143,15
Wysiew nawozów (3x) godz. 2,1 40,48 85,01
Uprawa przedsiewna godz. 1,5 47,72 71,58
Siew godz. 1,4 40,48 56,67
Opryski (4x) godz. 3,6 40,48 145,73
Bronowanie godz. 1,5 40,48 60,72
Odbiór ziarna godz. 1 47,72 47,72
Zwózka słomy godz. 2 40,48 80,96
Transport zewnętrzny godz. 2 47,72 95,44
Razem praca ciągnika godz. 19,1
841,94
7. Podatek


173,20
8. Ubezpieczenie uprawy


53,01
9. OC rolników


3,90
Razem koszty bezpośrednie


3409,64
10. Koszty ogólnogospodarcze


1036,44
w tym amortyzacja


753,83
11. Koszt pracy ludzkiej godz. 35 15,00 525,00
Suma kosztów


4971,08
Wartość produkcji i wynik finansowyProdukt główny (netto) dt 60 68,81 4128,60
Ryczałtowy zwrot VAT % 7 4,82 289,00
Cena brutto zł/dt

73,63
Koszt produkcji ziarna zł/dt

59,87
Przychód (ziarno)


4417,60
Produkt uboczny (słoma) dt 30
385,96
Dopłata do mat. siewnego zł/ha

80,00
Dopłata bezpośrednia zł/ha

912,94
Razem przychód


5796,51
Wynik finansowy zł/ha

825,42
Zdolność odtworzenia majątku gospodarstwa %

209,50

Powrót