Kalkulacja uprawy 1 ha pszenicy ozimej

Grudzień 2017

Nakład

Jednostka

Ilość

Cena

Wartość

1. Materiał siewny

dt

2,5

178,00

445,00

2. Nawożenie:

Saletra amonowa

dt

3,5

113,63

397,71

Polifoska 6-20-30

dt

3,5

155,90

545,65

Ca/Mg co 4 lata

t

4

122,00

122,00

Razem nawożenie
1065,36

3. Ochrona roślin

Huzar Activ 387 OD

kg(l)

1

123,00

123,00

Bumper 250 EC

kg(l)

0,5

86,00

43,00

Fury 100 EW

kg(l)

0,1

127,00

12,70

Antywylegacz pł. 675 SL

kg(l)

2

9,90

19,80

Razem ochrona
198,50

4. Inne

Sznurek

szt.

1,5

30,00

45,00

5. Usługi

Bizon Super

godz.

1,25

346,00

432,50

Prasa

godz.

1

160,00

160,00

Wapnowanie co 4 lata

godz.

0,5

228,00

28,50

Razem usługi
621,00

6. Praca ciągnika

Uprawa ścierniska

godz.

1

50,92

50,92

Orka siewna

godz.

3

44,55

133,65

Wysiew nawozów (3x)

godz.

2,1

38,18

80,17

Uprawa przedsiewna

godz.

1,5

44,55

66,82

Siew

godz.

1,4

38,18

53,45

Opryski (4x)

godz.

3,6

38,18

137,44

Bronowanie

godz.

1,5

38,18

57,27

Odbiór ziarna

godz.

1

44,55

44,55

Zwózka słomy

godz.

2

38,18

76,36

Transport zewnętrzny

godz.

2

44,55

89,10

Razem praca ciągnika

godz.

19,1


789,73

7. Podatek
173,20

8. Ubezpieczenie uprawy
50,94

9. OC rolników
3,90

Razem koszty bezpośrednie
3392,62

10. Koszty ogólnogospodarcze
999,44

w tym amortyzacja
753,83

11. Koszt pracy ludzkiej

godz.

35

12,00

420,00

Suma kosztów
4812,06

Wartość produkcji i wynik finansowy

Produkt główny (netto)

dt

60

66,12

3967,20

Ryczałtowy zwrot VAT

%

7

4,63

277,70

Cena brutto

zł/dt70,75

Koszt produkcji ziarna

zł/dt57,76

Przychód (ziarno)
4244,90

Produkt uboczny (słoma)

dt

30


353,36

Dopłata do mat. siewnego

zł/ha80,00

Dopłata bezpośrednia

zł/ha912,94

Razem przychód
5591,20

Wynik finansowy

zł/ha779,14

Zdolność odtworzenia majątku gospodarstwa

%203,36

Powrót