Kalkulacja uprawy 1 ha rzepaku

Kwiecień 2017

Nakład

Jednostka

Ilość

Cena

Wartość

1. Materiał siewny

dt

0,04

8000,00

320,00

2. Nawożenie:

Saletra amonowa

dt

5

116,52

582,60

Polifoska 6-20-30

dt

4

162,10

648,40

Ca/Mg co 4 lata

t

4

121,00

121,00

Razem nawożenie
1352,00

3. Ochrona roślin

Butisan Star Max 500 SE

kg(l)

2,5

117,00

292,50

Fury 100 EW

kg(l)

0,1

127,00

12,70

Mospilan 20 SP

kg(l)

0,1

464,00

46,40

Brasifun 250 EC

kg(l)

0,75

58,76

44,07

Roundup Strong 540 SL

kg(l)

2,5

45,00

112,50

Razem ochrona
508,17

4. Usługi

Bizon Super

godz.

1,25

343,00

428,75

Wapnowanie co 4 lata

godz.

0,5

233,00

29,13

Razem usługi
457,88

5. Praca ciągnika

Uprawa ścierniska

godz.

1

51,43

51,43

Wysiew nawozów (3x)

godz.

2,1

38,47

80,78

Orka siewna

godz.

3

44,95

134,84

Bronowanie

godz.

0,5

38,47

19,23

Oprysk herbicydem

godz.

0,8

38,47

30,77

Uprawa przedsiewna

godz.

1,5

44,95

67,42

Siew

godz.

1

38,47

38,47

Oprysk insektycydami (2x)

godz.

1,2

38,47

46,16

Odbiór ziarna

godz.

1

44,95

44,95

Transport zewnętrzny

godz.

2

44,95

89,89

Razem praca ciągnika

godz.

14,1


603,93

6. Podatek
173,20

7. Ubezpieczenie uprawy
141,02

8. OC rolników
3,90

Razem koszty bezpośrednie
3560,09

9. Koszty ogólnogospodarcze
999,44

w tym amortyzacja
682,33

10. Koszt pracy ludzkiej

godz.

30

12,00

360,00

Suma kosztów
4919,53

Wartość produkcji

Produkt główny (netto)

dt

35

175,18

6131,30

Ryczałtowy zwrot VAT

%

7

12,26

429,19

Cena brutto

zł/dt187,44

Koszt produkcji

zł/dt140,56

Dopłata bezpośrednia

zł/ha921,90

Suma przychodów
7482,39

Wynik finansowy

zł/ha2562,86

Zdolność odtworzenia majątku gospodarstwa

%475,6

Powrót