Kalkulacja uprawy 1 ha rzepaku

Marzec 2019

Nakład Jednostka Ilość Cena Wartość
1. Materiał siewny dt 0,04 10000,00 400,00
2. Nawożenie:
Saletra amonowa dt 5 132,01 660,05
Polifoska 6-20-30 dt 4 172,96 691,84
Ca/Mg co 4 lata t 4 128,00 128,00
Razem nawożenie 1479,89
3. Ochrona roślin
Butisan Star Max 500 SE kg(l) 2,5 117,00 292,50
Fury 100 EW kg(l) 0,1 127,00 12,70
Mospilan 20 SP kg(l) 0,1 464,00 46,40
Brasifun 250 EC kg(l) 0,75 58,76 44,07
Roundup Strong 540 SL kg(l) 2,5 45,00 112,50
Razem ochrona 508,17
4. Usługi
Zbiór kombajnowy godz. 1 342,00 342,00
Wapnowanie co 4 lata godz. 0,5 230,00 28,75
Razem usługi 370,75
5. Praca ciągnika
Uprawa ścierniska godz. 1 55,37 55,37
Wysiew nawozów (3x) godz. 2,1 40,72 85,52
Orka siewna godz. 3 48,05 144,14
Bronowanie godz. 0,5 40,72 20,36
Oprysk herbicydem godz. 0,8 40,72 32,58
Uprawa przedsiewna godz. 1,5 48,05 72,07
Siew godz. 1 40,72 40,72
Oprysk insektycydami (2x) godz. 1,2 40,72 48,87
Odbiór ziarna godz. 1 48,05 48,05
Transport zewnętrzny godz. 2 48,05 96,10
Razem praca ciągnika godz. 14,1 643,77
6. Podatek 135,90
7. Ubezpieczenie uprawy 123,19
8. OC rolników 3,90
Razem koszty bezpośrednie 3665,57
9. Koszty ogólnogospodarcze 1032,24
w tym amortyzacja 682,33
10. Koszt pracy ludzkiej godz. 30 15,00 450,00
Suma kosztów 5147,81
Wartość produkcji
Produkt główny (netto) dt 35 153,03 5356,05
Ryczałtowy zwrot VAT % 7 10,71 374,92
Cena brutto zł/dt 163,74
Koszt produkcji zł/dt 147,08
Dopłata bezpośrednia zł/ha 912,94
Suma przychodów 6643,91
Wynik finansowy zł/ha 1496,10
Zdolność odtworzenia majątku gospodarstwa % 319,3

Powrót