Kalkulacja uprawy 1 ha rzepaku

Grudzień 2017

Nakład

Jednostka

Ilość

Cena

Wartość

1. Materiał siewny

dt

0,04

8000,00

320,00

2. Nawożenie:

Saletra amonowa

dt

5

113,63

568,15

Polifoska 6-20-30

dt

4

155,90

623,60

Ca/Mg co 4 lata

t

4

122,00

122,00

Razem nawożenie
1313,75

3. Ochrona roślin

Butisan Star Max 500 SE

kg(l)

2,5

117,00

292,50

Fury 100 EW

kg(l)

0,1

127,00

12,70

Mospilan 20 SP

kg(l)

0,1

464,00

46,40

Brasifun 250 EC

kg(l)

0,75

58,76

44,07

Roundup Strong 540 SL

kg(l)

2,5

45,00

112,50

Razem ochrona
508,17

4. Usługi

Bizon Super

godz.

1,25

346,00

432,50

Wapnowanie co 4 lata

godz.

0,5

228,00

28,50

Razem usługi
461,00

5. Praca ciągnika

Uprawa ścierniska

godz.

1

50,92

50,92

Wysiew nawozów (3x)

godz.

2,1

38,18

80,17

Orka siewna

godz.

3

44,55

133,65

Bronowanie

godz.

0,5

38,18

19,09

Oprysk herbicydem

godz.

0,8

38,18

30,54

Uprawa przedsiewna

godz.

1,5

44,55

66,82

Siew

godz.

1

38,18

38,18

Oprysk insektycydami (2x)

godz.

1,2

38,18

45,81

Odbiór ziarna

godz.

1

44,55

44,55

Transport zewnętrzny

godz.

2

44,55

89,10

Razem praca ciągnika

godz.

14,1


598,84

6. Podatek
173,20

7. Ubezpieczenie uprawy
101,63

8. OC rolników
3,90

Razem koszty bezpośrednie
3480,49

9. Koszty ogólnogospodarcze
999,44

w tym amortyzacja
682,33

10. Koszt pracy ludzkiej

godz.

30

12,00

360,00

Suma kosztów
4839,93

Wartość produkcji

Produkt główny (netto)

dt

35

126,25

4418,75

Ryczałtowy zwrot VAT

%

7

8,84

309,31

Cena brutto

zł/dt135,09

Koszt produkcji

zł/dt138,28

Dopłata bezpośrednia

zł/ha912,94

Suma przychodów
5641,00

Wynik finansowy

zł/ha801,07

Zdolność odtworzenia majątku gospodarstwa

%217,4

Powrót