Kalkulacja produkcji żywca wieprzowego (w przeliczeniu na 1 sztukę)

Kwiecień 2017

Wyszczególnienie

Jednostka

Ilość

Cena

Wartość

A) Koszty bezpośrednie

1. Zakup prosięcia

szt.

1

195,00

200,85

Ubytki naturalne

%

32. Pasza

Jęczmień z zakupu

dt

2,6

59,18

153,87

Jęczmień z produkcji własnej

dt

2,6

57,77

150,20

Pszenica z zakupu

dt

0,16

64,42

10,31

Pszenica z produkcji własnej

dt

0,16

58,39

9,34

Konc.T Starter

dt

0,03

259,00

8,29

Konc.T Grower

dt

0,07

238,00

15,47

Konc.T Finiszer

dt

0,19

238,00

46,17

Razem pasza z zakupu I


3,05


234,11

Razem pasza (zboża własne) II


3,05


229,48

3. Słoma

dt

2

8,88

17,75

4. Woda

m3

0,64

6,00

3,84

5. Obsługa weterynaryjna16,00

6. Praca ciągnika

h/szt.

0,6

44,95

26,97

7. Koszt pracy ludzkiej

h/szt.

4

12,00

48,00

Razem koszty bezpośrednie I547,52

Razem koszty bezpośrednie II542,89

B) Koszty ogólnogospodarcze

Roczna obsada zwierząt

szt.

200Koszty ogólnogospodarcze bez amortyzacji36,87

Amortyzacja budynków inwentarskich i wyposażenia64,93

Amortyzacja ciągnika
(w koszcie pracy ciągnika)8,58

Razem koszty ogólnogospodarcze101,80

KOSZTY RAZEM I649,32

KOSZTY RAZEM II644,69

Wartość produkcji

Produkt główny (netto)

kg

110

4,83

531,30

Ryczałtowy zwrot VAT

%

7

0,34

37,19

Cena brutto

zł/kg5,17

Jednostkowy koszt prod. I

zł/kg5,90

Jednostkowy koszt prod. II

zł/kg5,86

Suma przychodów568,49

Wynik ekonomiczny I-80,83

Wynik ekonomiczny II-76,20

Zdolność odtworzenia majątku gospodarstwa I

%-9,96

Zdolność odtworzenia majątku gospodarstwa II

%-3,66


Powrót