Kalkulacja produkcji żywca wieprzowego (w przeliczeniu na 1 sztukę)

Lipiec 2017

Wyszczególnienie

Jednostka

Ilość

Cena

Wartość

A) Koszty bezpośrednie

1. Zakup prosięcia

szt.

1

201,00

207,03

Ubytki naturalne

%

32. Pasza

Jęczmień z zakupu

dt

2,6

61,34

159,48

Jęczmień z produkcji własnej

dt

2,6

56,58

147,10

Pszenica z zakupu

dt

0,16

68,94

11,03

Pszenica z produkcji własnej

dt

0,16

57,29

9,17

Konc.T Starter

dt

0,03

257,00

8,22

Konc.T Grower

dt

0,07

231,00

15,02

Konc.T Finiszer

dt

0,19

226,00

43,84

Razem pasza z zakupu I


3,05


237,60

Razem pasza (zboża własne) II


3,05


223,35

3. Słoma

dt

2

9,20

18,40

4. Woda

m3

0,64

6,00

3,84

5. Obsługa weterynaryjna16,00

6. Praca ciągnika

h/szt.

0,6

42,04

25,23

7. Koszt pracy ludzkiej

h/szt.

4

12,00

48,00

Razem koszty bezpośrednie I556,09

Razem koszty bezpośrednie II541,85

B) Koszty ogólnogospodarcze

Roczna obsada zwierząt

szt.

200Koszty ogólnogospodarcze bez amortyzacji36,51

Amortyzacja budynków inwentarskich i wyposażenia65,85

Amortyzacja ciągnika
(w koszcie pracy ciągnika)8,58

Razem koszty ogólnogospodarcze102,36

KOSZTY RAZEM I658,45

KOSZTY RAZEM II644,20

Wartość produkcji

Produkt główny (netto)

kg

110

5,35

588,50

Ryczałtowy zwrot VAT

%

7

0,37

41,20

Cena brutto

zł/kg5,72

Jednostkowy koszt prod. I

zł/kg5,99

Jednostkowy koszt prod. II

zł/kg5,86

Suma przychodów629,70

Wynik ekonomiczny I-28,76

Wynik ekonomiczny II-14,51

Zdolność odtworzenia majątku gospodarstwa I

%61,36

Zdolność odtworzenia majątku gospodarstwa II

%80,50


Powrót