Kalkulacja produkcji żywca wieprzowego (w przeliczeniu na 1 sztukę)

Grudzień 2017

Wyszczególnienie

Jednostka

Ilość

Cena

Wartość

A) Koszty bezpośrednie

1. Zakup prosięcia

szt.

1

186,00

191,58

Ubytki naturalne

%

32. Pasza

Jęczmień z zakupu

dt

2,6

59,18

153,87

Jęczmień z produkcji własnej

dt

2,6

57,20

148,71

Pszenica z zakupu

dt

0,16

63,55

10,17

Pszenica z produkcji własnej

dt

0,16

57,76

9,24

Konc.T Starter

dt

0,03

252,00

8,06

Konc.T Grower

dt

0,07

223,00

14,50

Konc.T Finiszer

dt

0,19

224,00

43,46

Razem pasza z zakupu I


3,05


230,05

Razem pasza (zboża własne) II


3,05


223,97

3. Słoma

dt

2

8,88

17,75

4. Woda

m3

0,64

6,00

3,84

5. Obsługa weterynaryjna16,00

6. Praca ciągnika

h/szt.

0,6

44,55

26,73

7. Koszt pracy ludzkiej

h/szt.

4

12,00

48,00

Razem koszty bezpośrednie I533,95

Razem koszty bezpośrednie II527,87

B) Koszty ogólnogospodarcze

Roczna obsada zwierząt

szt.

200Koszty ogólnogospodarcze bez amortyzacji36,87

Amortyzacja budynków inwentarskich i wyposażenia63,43

Amortyzacja ciągnika
(w koszcie pracy ciągnika)8,58

Razem koszty ogólnogospodarcze100,30

KOSZTY RAZEM I634,25

KOSZTY RAZEM II628,17

Wartość produkcji

Produkt główny (netto)

kg

110

4,26

468,60

Ryczałtowy zwrot VAT

%

7

0,30

32,80

Cena brutto

zł/kg4,56

Jednostkowy koszt prod. I

zł/kg5,77

Jednostkowy koszt prod. II

zł/kg5,71

Suma przychodów501,40

Wynik ekonomiczny I-132,85

Wynik ekonomiczny II-126,77

Zdolność odtworzenia majątku gospodarstwa I

%-84,50

Zdolność odtworzenia majątku gospodarstwa II

%-76,06

Powrót