Kalkulacja uprawy 1 ha kukurydzy na ziarno

Październik 2018

Nakład Jednostka Ilość Cena Wartość
1. Materiał siewny j.s. 50 tys. 1,8 240,00 432,00
2. Nawożenie:
Saletra amonowa dt 5 116,96 584,80
Polifoska 6-20-30 dt 5 160,79 803,95
Ca/Mg co 4 lata t 4 122,00 122,00
Razem nawożenie 1510,75
3. Ochrona roślin
Traxor 600 EC kg(l) 2 29,00 58,00
Maister Power 42,5 OD kg(l) 1,5 128,00 192,00
Proteus 110 OD kg(l) 0,5 102,00 51,00
Razem ochrona 301,00
4. Inne
Razem inne 0,00
5. Usługi
Siew punktowy godz. 0,8 135,00 108,00
Zbiór kombajnowy godz. 1,1 336,00 369,60
Dosuszanie %/t 16% x 8 t 8,78 1123,84
Wapnowanie co 4 lata godz. 0,5 225,00 28,13
Razem usługi 1521,57
6. Praca ciągnika
Uprawa ścierniska godz. 1 54,95 54,95
Orka zimowa godz. 3 54,95 164,86
Bronowanie godz. 0,6 47,72 28,63
Wysiew nawozów (3x) godz. 2,1 40,48 85,01
Uprawa przedsiewna godz. 1,5 47,72 71,58
Opryski (2x) godz. 1,8 40,48 72,87
Odbiór ziarna godz. 1 47,72 47,72
Transport zewnętrzny godz. 2 47,72 95,44
Razem praca ciągnika godz. 13 621,05
7. Podatek 173,20
8. Ubezpieczenie uprawy 64,21
9. OC rolników 3,90
Razem koszty bezpośrednie 4627,68
10. Koszty ogólnogospodarcze 1037,04
w tym amortyzacja 666,60
11. Koszt pracy ludzkiej godz. 28 15,00 420,00
Suma kosztów 6084,72
Wartość produkcji
Produkt główny (netto) dt 80 66,89 5351,20
Ryczałtowy zwrot VAT % 7 4,68 374,58
Cena brutto zł/dt 71,57
Koszt produkcji ziarna zł/dt 64,65
Przychód (ziarno) 5725,78
Dopłata bezpośrednia zł/ha 912,94
Razem przychód 6638,72
Wynik finansowy zł/ha 554,00
Zdolność odtworzenia majątku gospodarstwa % 183,11

Powrót