Kalkulacja uprawy 1 ha kukurydzy na ziarno

Czerwiec 2018

Nakład

Jednostka

Ilość

Cena

Wartość

1. Materiał siewny

j.s. 50 tys.

1,8

240,00

432,00

2. Nawożenie:

Saletra amonowa

dt

5

115,48

577,40

Polifoska 6-20-30

dt

5

154,48

772,40

Ca/Mg co 4 lata

t

4

121,00

121,00

Razem nawożenie
1470,80

3. Ochrona roślin

Traxor 600 EC

kg(l)

2

29,00

58,00

Maister Power 42,5 OD

kg(l)

1,5

128,00

192,00

Proteus 110 OD

kg(l)

0,5

102,00

51,00

Razem ochrona
301,00

4. Inne


Razem inne
0,00

5. Usługi

Siew punktowy

godz.

0,8

130,00

104,00

Zbiór kombajnowy

godz.

1,1

350,00

385,00

Dosuszanie

%/t

16% x 8 t

9,20

1177,60

Wapnowanie co 4 lata

godz.

0,5

240,00

30,00

Razem usługi
1592,60

6. Praca ciągnika

Uprawa ścierniska

godz.

1

55,71

55,71

Orka zimowa

godz.

3

55,71

167,13

Bronowanie

godz.

0,6

48,31

28,99

Wysiew nawozów (3x)

godz.

2,1

40,91

85,92

Uprawa przedsiewna

godz.

1,5

48,31

72,47

Opryski (2x)

godz.

1,8

40,91

73,64

Odbiór ziarna

godz.

1

48,31

48,31

Transport zewnętrzny

godz.

2

48,31

96,62


Razem praca ciągnika

godz.

13


628,79

7. Podatek
173,20

8. Ubezpieczenie uprawy
62,33

9. OC rolników
3,90

Razem koszty bezpośrednie
4664,62

10. Koszty ogólnogospodarcze
1037,04

w tym amortyzacja
666,60

11. Koszt pracy ludzkiej

godz.

28

15,00

420,00

Suma kosztów
6121,67

Wartość produkcji

Produkt główny (netto)

dt

80

64,93

5194,40

Ryczałtowy zwrot VAT

%

7

4,55

363,61

Cena brutto

zł/dt69,48

Koszt produkcji ziarna

zł/dt65,11

Przychód (ziarno)5558,01

Dopłata bezpośrednia

zł/ha912,94

Razem przychód
6470,95

Wynik finansowy

zł/ha349,28

Zdolność odtworzenia majątku gospodarstwa

%152,40

Powrót