Kalkulacja uprawy 1 ha kukurydzy na ziarno

Grudzień 2017

Nakład

Jednostka

Ilość

Cena

Wartość

1. Materiał siewny

j.s. 50 tys.

1,8

240,00

432,00

2. Nawożenie:

Saletra amonowa

dt

5

113,63

568,15

Polifoska 6-20-30

dt

5

155,90

779,50

Ca/Mg co 4 lata

t

4

122,00

122,00

Razem nawożenie
1469,65

3. Ochrona roślin

Traxor 600 EC

kg(l)

2

29,00

58,00

Maister Power 42,5 OD

kg(l)

1,5

128,00

192,00

Proteus 110 OD

kg(l)

0,5

102,00

51,00

Razem ochrona
301,00

4. Inne


Razem inne
0,00

5. Usługi

Siew punktowy

godz.

0,8

118,00

94,40

Zbiór kombajnowy

godz.

1,1

346,00

380,60

Dosuszanie

%/t

16% x 8 t

9,71

1242,88

Wapnowanie co 4 lata

godz.

0,5

228,00

28,50

Razem usługi
1651,98

6. Praca ciągnika

Uprawa ścierniska

godz.

1

50,92

50,92

Orka zimowa

godz.

3

50,92

152,77

Bronowanie

godz.

0,6

44,55

26,73

Wysiew nawozów (3x)

godz.

2,1

38,18

80,17

Uprawa przedsiewna

godz.

1,5

44,55

66,82

Opryski (2x)

godz.

1,8

38,18

68,72

Odbiór ziarna

godz.

1

44,55

44,55

Transport zewnętrzny

godz.

2

44,55

89,10


Razem praca ciągnika

godz.

13


579,78

7. Podatek
173,20

8. Ubezpieczenie uprawy
58,50

9. OC rolników
3,90

Razem koszty bezpośrednie
4670,02

10. Koszty ogólnogospodarcze
999,44

w tym amortyzacja
666,60

11. Koszt pracy ludzkiej

godz.

28

12,00

336,00

Suma kosztów
6005,46

Wartość produkcji

Produkt główny (netto)

dt

80

60,94

4875,20

Ryczałtowy zwrot VAT

%

7

4,27

341,26

Cena brutto

zł/dt65,21

Koszt produkcji ziarna

zł/dt63,66

Przychód (ziarno)5216,46

Dopłata bezpośrednia

zł/ha912,94

Razem przychód
6129,40

Wynik finansowy

zł/ha123,95

Zdolność odtworzenia majątku gospodarstwa

%118,59

Powrót