Logo

XVII edycja konkursu „Nasze Kulinarne dziedzictwo–smaki regionów”
na najlepszy regionalny produkt żywnościowy

Wielkopolska Izba Rolnicza jako partner Konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” zaprasza wszystkie chętne osoby indywidualne, Koła Gospodyń Wiejskich oraz małe firmy przetwórstwa spożywczego do zgłaszania produktów regionalnych i tradycyjnych!

Konkurs ma na celu identyfikację i upowszechnienie wielkopolskich tradycyjnych smaków, promocję regionalnej żywności oraz zachęcenie mieszkańców obszarów wiejskich do poszukiwania alternatywnych źródeł dochodu. Organizatorem konkursu na szczeblu regionalnym jest samorząd województwa we współpracy z Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego.

Finał wojewódzki XVII edycji Konkursu odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2017 roku w Gnieźnie podczas XIX Wojewódzko-Archidiecezjalnych Dożynek Wielkopolskich.

Regulamin Konkursu wraz ze zgłoszeniem dostępne są na stronach internetowych: wir.org.pl, produktyregionalne.pl.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 14 lipca br. na adres e-mail b.idczak@wir.org.pl lub pocztą na adres: Wielkopolska Izba Rolnicza ul. Golęcińska 9L, 60-626 Poznań

Do pobrania:
Regulamin konkursu (.pdf)
Formularz zgłoszeniowy (.docx)

Barbara Idczak

Powrót