Rozstrzygniecie konkursu na Pasztet Wielkanocny


Konkurs organizowany był w ramach projektu pn. „Organizacje pozarządowe dla wielkopolskiej wsi”.

Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwała Kapituła w składzie:

Przedmiotem konkursu było przygotowanie tradycyjnego pasztetu wielkanocnego. Zgłoszone do Konkursu potrawy oceniane były z uwzględnieniem poniższych kryteriów:

Do Konkursu zgłosiło się 18 uczestników: Kół Gospodyń Wiejskich oraz Stowarzyszeń z całej Wielkopolski. Komisja Konkursowa dokonała oceny potraw i zdecydowała o przyznaniu tytułu Laureata Konkursu wszystkim uczestnikom. 1. KGW Czarne Piątkowo i Grójec 2. Fundacja Dwóch Serc
 3. KGW Zielniczki
 4. KGW w Michalczy
 5. Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich w Wielichowie
 6. KGW w Tarnówce Wiejskie Dziewczyny
 7. KGW Zwola
 8. KGW w Zakrzewie
 9. KGW w Strzyżewie Paczkowym
 10. KGW Lewków
 11. KGW Czekanów
 12. KGW Hanulin
 13. KGW Osiny
 14. KGW Myjomice – Ostrówiec
 15. KGW Chełmce
 16. KGW Zielona Łąka
 17. KGW Morownica
 18. KGW Szklarka Myślniewska

Biuro WIR


Powrót