„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Wielkopolska Izba Rolnicza - Partner KSOW informuje, że w dniu 7 czerwca 2018 r. podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji:
"Prawo Łowieckie w aspekcie społecznym, środowiskowym, rolniczym i ekonomicznym".
Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi: 22 996,20 zł. Operacja mająca na celu organizację konferencji, w ramach których przedstawiona zostanie tematyka związana z ochroną i wzmacnianiem ekosystemów rolnych i leśnych pod kątem nawiązania współpracy poszczególnych beneficjentów konferencji – sektora publicznego, prywatnego oraz pozarządowego, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący rezultat:

  • Przeprowadzenie 6 szkoleń dla grupy 650 osób łącznie, w 5 dawnych województwach, wchodzących obecnie w skład województwa wielkopolskiego i zapewnienie tym samym równomiernego rozpropagowania aktualnej wiedzy na temat prawa łowieckiego w aspekcie społecznym, środowiskowym i ekonomicznym.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Informacje o spotkaniach i harmonogram

Relacje ze szkoleńDo pobrania:
Wystąpienie Marka Przybylskiego - Łowczego Okręgowego PZŁ w Kaliszu wygłoszone podczas spotkania w Gołuchowie


Powrót