Notowania wieprzowiny w UE

Ceny referencyjne wieprzowiny (w euro/100 kg)
w wybranych krajach Unii Europejskiej za klasę E (waga poubojowa):

2017 Czechy Dania Francja Hiszpania Holandia Niemcy Polska Słowacja Węgry Szwecja Średnio w UE
01 I 153,25 142,72 142,00 139,08 137,79 158,18 149,89 160,82 159,30 180,37 151,88
08 I 155,43 141,51 142,00 139,70 141,09 158,34 151,58 162,93 163,14 178,26 152,52
15 I 151,70 141,48 141,48 140,03 137,67 137,67 137,67 162,26 158,23 178,03 150,85
22 I 151,54 141,46 143,00 140,84 137,99 157,31 150,18 160,94 158,20 180,45 151,60
29 I 152,40 141,45 145,00 142,19 139,17 157,49 152,23 159,96 164,08 177,89 152,73
5 II 152,07 141,49 147,00 141,36 139,29 156,34 149,60 161,22 160,18 177,60 151,88
12 II 151,99 141,50 148,00 144,29 144,14 156,10 147,86 158,84 159,47 177,72 152,55
19 II 152,03 141,52 150,00 146,37 139,29 156,63 147,42 159,47 159,45 176,69 152,57
26 II 150,59 141,52 150,00 146,37 139,16 157,13 148,02 159,96 159,16 179,69 152,95
5 III 150,59 141,52 151,00 149,56 141,07 159,36 150,11 160,48 159,16 175,25 154,44
12 III 153,14 144,88 150,00 153,30 143,11 161,02 152,43 160,85 163,42 175,83 156,19
19 III 154,25 144,83 152,00 154,69 145,35 163,64 155,73 162,66 162,95 176,06 157,81
26 III 156,34 147,46 155,00 156,64 149,58 169,14 163,93 166,82 175,32 161,75
2 IV 161,07 147,46 160,00 160,68 156,11 175,03 167,81 165,48 172,79 175,32 166,43
9 IV 166,26 155,44 164,00 166,45 158,74 177,64 169,24 167,85 177,29 174,43 170,02


Ceny referencyjne to uśrednione ceny dla poszczególnych krajów, zbierane i ogłaszane przez Komisję Europejską.
Służą do oceny sytuacji na rynkach poszczególnych krajów i do porównań między nimi.

Opracowanie: Grzegorz Wysocki
Źródło: Dane Komisji Europejskiej