11-09-2017 r.

Dograne.pl – automatyczny system znajdowania zbytuZestaw codziennych narzędzi gospodarza kojarzy się nam tradycyjnie z ciągnikiem i innymi maszynami. Na rynku rolnik pracuje najczęściej za pomocą telefonu, skrzynki mailowej lub realizując swoje kontakty z odbiorcami. Najczęściej są to jednak działania niewygodne, czasochłonne i nierzadko nieefektywne. A gdyby tak rolnik miał do dyspozycji własny kombajn, który po łatwym ustawieniu nieprzerwanie pracowałby dla niego na rynku, odsiewał wszechobecny szum informacyjny i powiadamiał o znalezionych możliwościach współpracy z kontrahentem. Dokładnie takim kombajnem jest automatyczna giełda rolna Dograne.

Jak to funkcjonuje?

Standardowe ogłoszenia rolnicze są wyłącznie skrawkiem tekstu, który mimo wstawienia do sieci na jakąś tablicę ogłoszeń wymaga tego, by przeglądający daną stronę odbiorca sam go namierzył i skontaktował się z rolnikiem. Codzienna rozmowa telefoniczna z wszystkimi autorami ogłoszeń jest fizycznie niemożliwa, a sam rolnik po prostu nie ma kiedy tego robić. Tak powstaje właśnie wspomniany szum informacyjny, w którym giną potencjalnie cenne informacje dla rolnika. Twórcy polskiego systemu Dograne rozwiązali ten problem. Oferty złożone w tym systemie działają samobieżnie i są porównywane i dopasowywane automatycznie przez silnik giełdowego kombajnu. Rolnik może w ten sposób skupić się na pracy polowe lub hodowlanej, a w tym czasie jego oferta sama „zbiera” odpowiednio dobrane kontakty i powiadamia go o precyzyjnie namierzonych ofertach.

Bezproblemowa obsługa ofert

Skonstruowanie oferty jest intuicyjnie proste, ponieważ dla każdego produktu system sam dobiera odpowiednie formularze, w których rolnik zaznacza swoje warunki. Rolnik ma pełną swobodę w wybraniu konkretnych wartości i parametrów oferty, a system sam zrozumie, czego ma się trzymać wyszukując oferty. Przykładowo, rolnik precyzuje termin dostępności produktu, czy zasięg własnego transportu, co przekłada się automatycznie na sposób dopasowywania ofert odbioru. Giełda Dograne powiadamia użytkownika o każdym ogłoszeniu spełniającym jego minimalne warunki, także o tym, które trafi na giełdę później, np. po tygodniu od wprowadzenia oferty.

Mechanizm funkcjonowania systemu powoduje tym samym, że oferty nie wymagają odświeżania, czy ręcznego zamykania po okresie dostępności towaru. Tych wszystkich aspektów pilnuje giełda.

Organizacyjne dogranie sprawy

Ceny rolnicze to wrażliwy temat i każdy uczestnik rynku rolnego preferuje w tym względzie indywidualny kontakt oraz komfort negocjacji. Giełda rolna Dograne zapewnia taki właśnie komfort na etapie nawiązywania współpracy z konkretnym kontrahentem. System wspomaga proces negocjacji za pomocą odpowiednich formularzy, tak by obie strony osiągnęły stan gotowości i wiedzy pozwalającej na przystąpienie do realizacji współpracy. Co istotne, mechanizm giełdowego dogrywania transakcji pilnuje tego, by postawione przez rolnika i odbiorcę wymagania (np. cena tuczników, termin rozliczenia) były zawsze respektowane i nie miało miejsce uzgodnienie dostawy bez akceptacji obu stron. Dograne wspiera zatem fair obrót produktami rolnymi. Wygenerowane w systemie potwierdzenie uzgodnionych warunków ułatwia przeprowadzenie formalnej strony transakcji między kontrahentami poza systemem.

Ile za ogłoszenie?

Giełda internetowa Dograne udostępniana jest całkowicie bezpłatnie, a uzgodnienie i dogranie transakcji nie jest obciążone żadną prowizją. Autorzy giełdy innowacyjnie stosują dostępne rozwiązania technologiczne. Na dodatek, udostępniany interfejs nie zawiera reklam lub innych informacji przeszkadzających w skupieniu się na sprawach rynkowych. Giełda Dograne wprowadza nowy wymiar obrotu na polski rynek produktów rolnych. Między innymi z tego względu wpisana została do bazy sieci SIR na rzecz innowacji prowadzonej przez Centrum Doradztwa Rolniczego.

Powrót