12-02-2020 r.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety


Szanowni Państwo,

Nazywam się Aleksandra Wicka, jestem adiunktem w Instytucie Ekonomii i Finansów SGGW w Warszawie. Zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w realizacji badań dotyczących opinii Rolników na temat ubezpieczeń gospodarczych. Pytania zawarte w kwestionariusz badawczym w żaden sposób nie umożliwiają identyfikacji osoby biorącej udział w badaniu.

Z góry dziękuję za okazaną życzliwość.

Link do badania: https://badania.wne.sggw.pl/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=OPINIE_ROLNIKOW

Z poważaniem,
Dr inż. Aleksandra Wicka

Powrót