Pożyczka dla rolników w EFL

Europejski Fundusz Leasingowy wprowadza do swojej oferty nowy produkt - pożyczkę dla klientów rynku Agro. Pożyczka umożliwi polskim rolnikom łatwiejszy dostęp do środków pomocowych z funduszy UE.

W związku z rosnącymi potrzebami rynku i koniecznością zaproponowania obecnym i przyszłym Klientom nowych rozwiązań finansowych, wprowadzona przez EFL pożyczka stanowić będzie alternatywę dla Klientów nie zainteresowanych finansowaniem przez leasing. Będzie ona jednak produktem komplementarnym z leasingiem w sytuacji wymagającej finansowania pomostowego.

Pożyczka jest udzielana klientowi na zakup wybranego przez niego środka trwałego. Inaczej niż w przypadku leasingu, to pożyczkobiorca staje się właścicielem nabytego sprzętu. Jest to rozwiązanie korzystne zwłaszcza dla rolników, którzy dzięki nabyciu sprzętu na własność mogą starać się o dofinansowanie inwestycji z unijnych środków pomocowych, w których rozliczanie transz dotacji jest korzystniejsze w przypadku współfinansowania pożyczką niż leasingiem.

Pożyczką mogą być objęte następujące grupy producentów rolnych:

  • producenci rolni działający w formie osoby prawnej prowadzącej działalność gospodarczą,
  • przedsiębiorcy, których działalnością podstawową wynikająca z wpisu w REGON jest rolnictwo,
  • rolnicy prowadzący działalność w formie osobowej, spółki prawa handlowego oraz rolnicy prowadzący działalność rolniczą lub wytwórczą w rolnictwie jako osoby fizyczne lub spółki osobowe podlegające pod przepisy ustawy o rachunkowości, będący beneficjentami programów unijnych, kredytów preferencyjnych lub dopłat bezpośrednich,
  • producenci tzw. działów specjalnych produkcji rolnej, będący beneficjentami programów unijnych, kredytów preferencyjnych lub dopłat bezpośrednich,
  • indywidualni producenci rolni - osoby fizyczne prowadzące działalność rolniczą.

Finansowaniem pożyczką mogą być objęte nowe i używane sprzęty rolnicze. Należą do nich: ciągniki, maszyny rolnicze, maszyny rolnicze samobieżne bez rejestracji, kombajny do zbioru zbóż, pługi, ładowarki samojezdne - rolnicze, przyczepy rolnicze, maszyny do obróbki drewna, maszyny przemysłu rolnego i spożywczego do rozdrabniania i mieszania, maszyny i urządzenia rolnicze i gospodarki leśnej, wały uprawowe, agregaty uprawowe, kultywatory, siewniki, prasy do zbioru słomy i siana, ładowacze czołowe, kosiarki, rozrzutniki obornika, opryskiwacze, wozy paszowe, rozsiewacze nawozów.

W ramach pożyczki EFL udostępnia harmonogramy: równomierny, degresywny, sezonowy, kwartalny i półroczny. Aby ubiegać się o dofinansowanie pożyczką, wymagane jest posiadanie przez rolnika podpisanej umowy o dofinansowanie inwestycji z ARiMR/ARR lub inną jednostką publiczną udzielającą środki unijne w ramach PROW 2007-2013. Dopuszczone są dwa programy unijne: Modernizacja gospodarstw rolnych MGR 121 oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (311) - wyłącznie obszar świadczenia usług dla gospodarstw.

Prezentacja nowej oferty produktowej odbyła się podczas trwającego w dniach 24-27 września Agro Show 2010. Jest to jedna z największych w Polsce wystaw rolniczych, na której prezentowane są maszyny, urządzenia i infrastruktura rolnicza jak i usługi skierowane do branży rolniczej. Odbywa się corocznie w Bednarach w Wielkopolsce. Europejski Fundusz Leasingowy zaprezentuje ofertę skierowaną do Rolników na stoisku nr 199.

Logo EFL

Informacje o Europejskim Funduszu Leasingowym S.A.

Europejski Fundusz Leasingowy SA jest największą w Polsce instytucją finansową, oferującą leasing wszelkich środków trwałych. Od 2001 roku jest częścią międzynarodowej Grupy Crédit Agricole, która znajduje się w światowej czołówce grup bankowych pod względem wielkości kapitału. Od kilkunastu lat współpracuje z najbardziej liczącymi się producentami i dostawcami maszyn, urządzeń, pojazdów oraz innych środków trwałych. Już ponad 200 tys. klientów wybrało EFL na swojego partnera w biznesie.


Informacja prasowa
Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A.

Kontakt:
Maja Lidke, tel. 603 630 166, e-mail: Maja.Lidke@efl.com.pl
Marek Mazur, tel. 691 480 407, e-mail: Marek.Mazur@efl.com.pl

Zobacz także:
Leasing i kredyt dla Rolników
Zebrane plony? Pomyśl o finansowaniu!