Rejestr środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu
zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ustawa o ochronie roślin zabrania stosowania środków ochrony roślin innych niż zarejestrowane i dopuszczone do obrotu przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jeżeli rolnik zastosuje środek, którego np. nie wykorzystał w poprzednim sezonie a obecnie upłynął już termin rejestracji środka - popełnia przestępstwo. Warto więc zapoznać się z aktualnym rejestrem, aby nie narażać się na przykre konsekwencje w przypadku kontroli, jakich dokonują inspektorzy ochrony roślin i nasiennictwa.

Poniżej podajemy odnośniki do przydatnych informacji publikowanych na internetowych stronach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.