14-11-2019 r.

Normy wzajemnej zgodności – szkolenia


Wielkopolska Izba Rolnicza wraz z partnerami organizuje w listopadzie i w grudniu br. bezpłatne szkolenia pn. „Normy i wymogi wzajemnej zgodności”. Szkolenia odbędą się w każdym powiecie województwa wielkopolskiego.

Program szkoleń obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Zasada wzajemnej zgodności (cross compliance), a płatności bezpośrednie i płatności obszarowe w ramach PROW.
  • Podstawy prawne, instytucje kontrolne
  • Rodzaje płatności bezpośrednich i płatności obszarowych w ramach PROW
 2. Środowisko, zmiana klimatu, utrzymanie gruntów w dobrej kulturze rolnej
  • Normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska
  • Ochrona siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory
  • Ochrona dzikiego ptactwa
 3. Ochrona wód gruntowych przed zanieczyszczeniem powodowanym przez azotany pochodzenia rolniczego z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy Prawo wodne.
 4. Zdrowie publiczne ludzi, zdrowie zwierząt i zdrowotność roślin (ze szczególnym uwzględnieniem kwestii problematycznych takich jak: zgłaszanie zdarzeń, prawidłowe prowadzenie dokumentacji)
  • Identyfikacja i rejestracja zwierząt
  • Zdrowie zwierząt
  • Zdrowotność roślin
  • Bezpieczeństwo pasz
  • Bezpieczeństwo żywności
 5. Dobrostan zwierząt.

W szkoleniu mogą wziąć udział rolnicy, właściciele lasów, domownicy rolnika oraz osoby zatrudnione w gospodarstwach. Zainteresowanych udziałem w szkoleniu zapraszamy do kontaktu z biurami powiatowymi WIR. Liczba osób mogących uczestniczyć w szkoleniu jest ograniczona, decydować będzie kolejność zgłoszeń. Dane kontaktowe biur znajdują się na stronie internetowej www.wir.org.pl/biurawir.
Poniżej zamieszczamy harmonogram szkoleń.


Powrót