Szkolenia chemizacyjne

Działająca przy Wielkopolskiej Izbie Rolniczej spółka ROL-WIR od kilku lat prowadzi szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym.

Każdy, kto dokonuje zakupu i stosuje środki ochrony roślin powinien być przeszkolony w tym zakresie i posiadać stosowne zaświadcznie. Takie zaświadczenie ważne jest przez okres 5 lat i uprawnia do zakupu i stosowania środków ochrony roślin toksycznych i bardzo toksycznych.

Zainteresowane osoby powinny zgłaszać się do biur powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej, gdzie otrzymają informację o najbliższych planowanych szkoleniach z tego zakresu.

Ponadto każdy rolnik zobowiązany jest prowadzić ewidencję zabiegów środkami ochrony roślin, wg załączonego wzoru.