Wyniki wyborów organów Izby


W dniu 1 lipca 2015 roku odbyło się I Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej V Kadencji.
Na posiedzeniu powołano nowy Zarząd w składzie:


Zarząd WIR

Dokonano wyboru Komisji Rewizyjnej w składzie:


Oprócz organów Izby powołano także Komisję Budżetową, Komisję Statutową oraz wybrano delegata WIR do Krajowej Rady Izb Rolniczych.


Dokonano wyboru Komisji Budżetowej w składzie:


Funkcję Delegata Wielkopolskiej Izby Rolniczej do Krajowej Rady Izb Rolniczych pełni Zbigniew Stajkowski


Powrót