Drzewa i rowy przy granicy działki

W jakiej odległości od granicy działki może sąsiad posadzić drzewa lub wykopać rów?


Niestety, ale przepisów, które normowałyby wprost konkretne odległości nasadzeń bądź kopania rowów, brak. Pozostają przepisu KC tzw. prawa sąsiedzkiego, tj. art. 144-158.

W myśl art. 144 właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. Natomiast zgodnie z art. 147. Właścicielowi nie wolno dokonywać robót ziemnych w taki sposób, żeby to groziło nieruchomościom sąsiednim utratą oparcia. Z kolei art. 148-150 uprawniają właściciela sąsiedzkiego gruntu do obcięcia zwieszających się gałęzi na teren jego działki, a także przechodzących z sąsiedniej posesji korzeni. Jednakże w takim wypadku właściciel powinien uprzednio wyznaczyć sąsiadowi odpowiedni termin do ich usunięcia. Prawo w tej kwestii pozwala na usunięcie gałęzi, ale pamiętajmy, że stanowią one własność sąsiada, której nie wolno zniszczyć. Dlatego pozbycie się gałęzi musi zostać wykonanie w sposób odpowiedni. Najlepiej sadzić drzewa czy krzewy w takiej odległości, aby rozrośnięte gałęzie nie wykraczały poza teren działki. Pamiętać trzeba także, że drzewa mogą po pewnym czasie zacieniać dom lub ogród sąsiada. Jeżeli będzie to ponad przeciętną miarę utrudniało korzystanie z działki sąsiedniej jej właściciel może domagać się usunięcia roślinności znajdującej się przy granicy jego działki. Najważniejsza jest jednak zasada dobrosąsiedzkiego zachowania. Najlepiej zatem działań w porozumieniu z sąsiadem.

Co do drzew i krzewów to Sądy chętnie posiłkowo sięgają do regulacji Regulaminu Rodzinnych Ogrodów Działkowych, w którym mowa o tym, że:

  1. drzewa owocowe i karłowe - ogólna zasada nakazuje, aby sadzić je w odległości co najmniej 2 metrów od granicy. W zależności od rodzaju owoców, które wypuszczają, odległość ta może być większa. Przykładowo orzech włoski wymaga minimalnej odległości o zasięgu 5 metrów;
  2. krzewy owocowe - wymagają sadzenia w odległości 1 metra od granicy. Szczegółowe wytyczne dotyczące drzew i krzewów owocowych znajdują się w 118 paragrafie regulaminu;
  3. drzewa i krzewy ozdobne - dopuszcza się sadzenie na terenach działkowych słabo rosnących odmian drzew i krzewów ozdobnych - wymagana odległość to minimum 2 metry;
  4. żywopłoty - odległość zielonego ogrodzenia od granicy z sąsiadami musi wynosić połowę (minimum) jego wysokości.