Z jakiego okresu faktury do wniosku o paliwo rolnicze w lutym 2013?

Proszę o wyjaśnienie, czy rolnicy składający wnioski w Urzędach Gmin do Wójta, Burmistrza w lutym 2013 będą mogli załączyć faktury na zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z miesiąca sierpnia 2012?

Wniosek zawiera faktury za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, czyli w przypadku wniosku składanego w lutym danego roku, okres ten obejmuje również miesiąc sierpień roku poprzedniego.

Wątpliwość mogła powstać w tym roku, przy składaniu wniosków w lutym. Jednak ustawodawca przewidział to i w ustawie zmieniającej m.in. ustawę o zwrocie akcyzy w art. 40 wskazał, że w roku 2012 zwrot podatku, o którym mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, realizowany na podstawie wniosków składanych w terminie od dnia 1 lutego do dnia 29 lutego 2012 r., przyznaje się za okres pięciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku. Toteż wnioski "lutowe" z tego roku nie mogły obejmować faktur wystawionych w sierpniu 2011 r. To był wyjątek, wprowadzony w związku z nowelą ustawy.

Zatem w lutym 2013 r. wnioski mogą obejmować sierpień 2012 r.