Rolnik udziałowcem w spółce

Nie ma przeszkód, aby rolnik był udziałowcem w spółce z o.o. Problemy pojawiają się na gruncie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników (KRUS). Oto opinia Prawnika WIR w tej kwestii.

Należy rozróżnić dwie sytuacje, tj. spółka z o.o., w której jest dwóch lub więcej wspólników i spółka z o.o. jednoosobowa, gdzie jest tylko jeden wspólnik - udziałowiec. Jeżeli spółka ma przynajmniej 2 wspólników, to rolnik może objąć udział i nie będzie to kolidowało z KRUSem. Wówczas dochód uzyskany z dywidendy od posiadanego udziału będzie opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W wypadku jednak spółki z o.o. jednoosobowej, sytuacja się zmienia, albowiem wówczas jedyny udziałowiec takiej spółki traktowany jest jako prowadzący działalność gospodarczą. Co do zasady więc podlegał będzie pod ZUS.

Co do opodatkowania, to jeżeli rolnik jest udziałowcem w spółce z o.o. wieloosobowej i uzyska przypadającą na jego udział dywidendę, to zostanie ona opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podatek pobierze sama spółka jako płatnik w momencie wypłaty dywidendy. Jeżeli rolnik jest jedynym wspólnikiem w spółce z o.o., to również podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych, ale na zasadach dotyczących przedsiębiorców (różne formy opodatkowania: karta, ryczałt, zasady ogólne). Rolnik - prezes na umowę o pracę lub zlecenie będzie podlegał podatkowi dochodowemu od osób fizycznych jako pracownik lub zleceniobiorca nie prowadząca działalności gospodarczej.

Możliwa jest również sytuacja, kiedy rolnik - prezes zakłada działalność gospodarczą i zawiera umowę zlecenia ze spółką z o.o. na prowadzenie spraw spółki jako prezes zarządu. Wówczas rozliczać się będzie z fiskusem w myśl przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych jako przedsiębiorca.