Miasta i Gminy należące do powiatu chodzieskiego leżą na skraju środkowej pradoliny Noteci, w północnej części Wielkopolski. Pięć gmin: Margonin, Szamocin, Budzyń, Chodzież i Miasto Chodzież zajmuje łącznie powierzchnię 680 km kw., i mieszka w nich ponad 47 tys. osób. W użytkowaniu rolniczym znajduje się ponad 38,5 tys. ha, gospodarstw rolnych jest około 2700. Ze względu na szczególną urodę niepowtarzalnego w tej części kraju ukształtowania terenu, okolica została wpisana w obszar chronionego krajobrazu. Produkcja rolna, przemysł rolno-spożywczy oraz gospodarka leśna są ważną częścią potencjału ekonomicznego powiatu, którego połowa ludności mieszka właśnie na wsi. Ważne jest wykorzystanie naturalnego kapitału, jaki stwarzają ziemia, lasy i woda. Gospodarstwa rolne w większości są średnio i mało obszarowe, oraz duże i nowoczesne, a związane z nimi zakłady przetwórstwa systematycznie odzyskują swoją pozycję i rolę. Przyjazne turystyce środowisko to rozwój gospodarstw agroturystycznych.
Uprawia się głównie zboża, kukurydzę oraz rzepak. Rolnicy nastawieni na produkcję trzody chlewnej, drobiu i bydła opasowego. Od pewnego czasu dobrze rozwija się branża warzywnicza - wielu rolników uprawia warzywa po łąkach nadnoteckich ze względu na słabe gleby. Na terenie powiatu działają również grupy producenckie: Grupa Producentów Trzody Chlewnej i Grupa Producencka Kóz. Od 2012 r. na terenie Miasta i Gminy Margonin powstała największa w Polsce farma wiatrowa licząca 60 wiatraków. Powiat chodzieski to silny gospodarczo i społecznie zintegrowany obszar Wielkopolski przyjazny i otwarty dla ludzi, z dobrą infrastrukturą sprzyjającą rozwojowi w każdej dziedzinie gospodarki.Sygnalizacja Agrofagów
Wpisy z lat:
2014 2015 2016


10-12-2019 r.

W dniu 3 grudnia br. w Domu Kultury w Margoninie odbyło się szkolenie rolnicze na temat „Normy i wymogi wzajemnej zgodności”. Uczestnikami szkolenia byli rolnicy, domownicy i właściciele lasów. Program szkolenia był bardzo obszerny i obejmował rodzaje płatności obszarowych i bezpośrednich w ramach PROW, identyfikację i rejestrację zwierząt, bezpieczeństwo pasz i żywności. Pani Barbara Idczak również szczegółowo przedstawiła ochronę wód gruntowych przed zanieczyszczeniami z uwzględnieniem ustawy Prawo wodne, prawidłowe prowadzenie dokumentacji, dobrostan zwierząt oraz normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska.

W spotkaniu uczestniczyło 25 osób, którzy otrzymali materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z zakresu „Normy i wymogi wzajemnej zgodności”.

Paweł Bydałek


03-10-2019 r.

Międzynarodowa Wystawa Rolnicza AGRO SHOW od wielu lat postrzegana jest jako doskonałe miejsce prezentacji najnowszych i nowoczesnych maszyn i urządzeń rolniczych. Impreza na stałe wpisana do kalendarza wystaw rolniczych przyciąga tysiące zainteresowanych.

Tradycyjnie już po raz kolejny Rada Powiatowa WIR w Chodzieży zorganizowała wyjazd studyjny do miejscowości Bednary który odbył się w niedzielę 22 września br. Na terenie byłego lotniska uczestnicy z zaciekawieniem oglądali kombajny zbożowe, opryskiwacze, pługi obracalne, agregaty uprawowe i wiele innych maszyn. Można było również zapoznać się z ofertą nawozów, nasion, środków ochrony roślin, a także sektor finansowy zapraszał rolników do współpracy. Słoneczna pogoda zachęcała do zwiedzania stoisk i uczestnictwa w konkursach z branży rolniczej. Wystawa zgromadziła wszystkie czołowe, krajowe i światowe marki maszyn i urządzeń rolniczych.

Wyjazd dał możliwość rolnikom poszerzenia wiedzy, wymiany poglądów i nawiązania nowych kontaktów. Uczestnicy w drodze powrotnej oznajmili, że są zainteresowani kolejnym wyjazdem organizowanym przez Wielkopolska Izbę Rolniczą.

Paweł Bydałek09-08-2019 r.

Dnia 1 sierpnia 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Chodzieży odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Powiatowej. W spotkaniu uczestniczył Prezes WIR Piotr Walkowski, Starosta Mirosław Juraszek, oraz Wicestarosta Julian Hermaszczuk i wszyscy radni WIR.

W wyniku tajnego głosowania Przewodniczącym Rady Powiatowej w Chodzieży po raz kolejny został Paweł Szafranek, a Mirosław Leśko - Delegatem na Walne Zgromadzenie. W głosowaniu brało udział 8 osób które tworzą Radę Powiatową WIR. W trakcie obrad Prezes Piotr Walkowski wręczył listy gratulacyjne radnym powiatu chodzieskiego.

Skład Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Chodzieży:

 • Paweł Szafranek,
 • Mirosław Leśko,
 • Eugeniusz Koczorowski,
 • Damian Budny,
 • Katarzyna Szostak,
 • Mieczysław Michalak,
 • Józef Jundziłł,
 • Józef Walczak.

Po przeprowadzonych wyborach uczestnicy spotkania poruszyli temat obecnej suszy i problemy z jakimi się spotykają w komisjach klęskowych przy szacowaniu strat.

Paweł Bydałek28-09-2017 r.

Polska Izba Maszyn i Urządzeń Rolniczych zorganizowała kolejną edycję Międzynarodowej Wystawy Rolniczej AGRO SHOW w Bednarach koło Pobiedzisk. Na powierzchni 150 tyś. m2 ofertę przedstawiło 800 wystawców, prezentując najnowocześniejsze maszyny i urządzenia rolnicze.


Wielkopolska Izba Rolnicza w niedzielę 24 września zorganizowała wyjazd studyjny do Bednar dla rolników powiatu chodzieskiego. Ogromna ilości maszyn i urządzeń przerosła oczekiwania uczestników. Dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy maszyn podczas pracy na poletkach demonstracyjnych, gdzie była możliwość obserwacji z bliskiej odległości. Na terenie wystawy odbyła się również debata na temat systemu ubezpieczeń rolniczych w której rolnicy wskazywali niedoskonałości w przepisach z jakimi się na co dzień zmagają. Nowością była „Wioska Bezpieczeństwa” w której korzystano z symulatorów dachowania i szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej.


Wystawa postrzegana jest jako platforma do wymiany doświadczeń, poglądów i nawiązania kontaktów. Zadowoleni uczestnicy w drodze powrotnej oklaskami wyrazili podziękowania dla organizatorów.


Paweł Bydałek


29-06-2017 r.

Wielkopolska Izba Rolnicza, Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Pile i Starostwo Powiatowe w Chodzieży, wspólnie zorganizowali forum rolniczo-łowieckie w dniu 14 czerwca br. które odbyło się w Młodzieżowym Domu Kultury.


Przewodniczący Rady Powiatowej Paweł Szafranek witając gości zaprosił do stołu prezydialnego organizatorów spotkania w osobie:

 • Bogdan Fleming – Wiceprezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej,
 • Julian Hermaszczuk- Starosta Chodzieski,
 • Jacek Kulpiński – Nadleśniczy Nadleśnictwa Podanin,
 • Tomasz Szrama – Członek Zarządu Okręgowego PZŁ w Pile.

Przywitał również samorządowców, przedstawicieli kół łowieckich, weterynarii i przybyłych rolników.

Starosta, pan Julian Hermaszczuk pomysł zorganizowania konfrontacji miedzy rolnikami, a kołami łowieckimi uznał za bardzo trafny. Stwierdził że problem szkód wyrządzonych przez zwierzęta leśne ciągle się powiększa, dlatego wiedza dotycząca obowiązków kół łowieckich, rolników i samorządów jest niezbędna do polepszenia relacji.


Pan Tomasz Szrama przedstawił charakterystykę powiatu chodzieskiego na którym 5 kół łowieckich dzierżawi 7 obwodów o łącznej powierzchni 33.996 ha, w tym 7.096 ha powierzchni leśnej. Na terenie powiatu działa 299 myśliwych w tym 11 kobiet. Inwentaryzacja dzika wykazała zagęszczenie 10 sztuk na 1000 ha. Zgodnie z zarządzeniem Ministra Środowiska ilość dzików ma wynosić 5 szt. na 1000 ha, dlatego zostanie zmniejszone pogłowie w najbliższych 5 latach. Spowoduje to zmniejszenie zagrożenia ASF i spadek szkód w uprawach rolnych. Obecnie została podpisana umowa współpracy pomiędzy generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, a Polskim Związkiem Łowieckim w zakresie świadomego uśmiercania gatunku chronionego jakim jest bóbr. Myśliwi mają pozyskać przez najbliższe 3 lata 860 bobrów, co zmniejszy podtapianie pól uprawnych. W sezonie 2016/2017 koła łowieckie pozyskały 83 jelenie, 443 sarny i 737 dzików.

Pan Mieczysław Michalak z oburzeniem stwierdził, że 5 lat na zmniejszenie populacji dzika to zbyt długo i dodał że rolnicy, jako właściciele gruntów nie mają wpływu na ilość odstrzałów.

Pan Maciej Dahlke dodał, że rolnicy chcą pracować w spokoju i zbierać plony. Uważa że w niektórych kołach jest niechęć do współpracy z nami, a w efekcie nie chcą brać odpowiedzialności za dzierżawione tereny.


Wiceprezes pan Bogdan Fleming po wysłuchaniu stron stwierdził, że rolnicy i myśliwi są skazani na siebie i muszą ze sobą lepiej współpracować. Dodał, że rolnik nie jest od pilnowania swoich pól, on chce produkować żywność dla naszego kraju, to koła łowieckie biorąc odpowiedzialność za dzierżawione tereny, mają obowiązek przeprowadzać odstrzały zwierząt i muszą lepiej współpracować z producentami rolnymi. Nigdy nie wolno ganić rolnika, że produkuje więcej kukurydzy i jest winny zwiększenia pogłowia dzika na naszym terenie. Polska jest czwartym krajem w UE pod względem produkcji rolnej, dzisiaj rolnicy produkują bardzo dobrą żywość, która jest doceniana nie tylko w kraju, ale również za granicą. Praca rolnika musi być w końcu uszanowana. Zwracam się do przedstawicieli kół łowieckich o lepszą współpracę z chodzieskimi rolnikami.

Wszyscy rolnicy są zgodni, że na terenie powiatu jest za dużo jeleni, saren i dzików, konieczne jest zmniejszenie populacji tych zwierząt, co spowoduje bardzo znaczący spadek szkód w uprawach rolnych.

Na zakończenie forum przewodniczący Paweł Szafranek podziękował uczestnikom za przybycie i zaprosił wszystkich na serwis kawowy.

Paweł Bydałek
BP WIR w Chodzieży


To pierwszy tego typu projekt organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Wielkopolską Izbę Rolniczą, Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej oraz Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. W powiecie chodzieskim pokaz dobył się 23.06.2016r. w Kąkolewicach na terenie Magazynu Wystawowego Polskiej Motoryzacji.

Przybyli goście, wśród których liczną grupę stanowili rolnicy, mogli na żywo zobaczyć pokazy strażackie związane tematycznie z rolnictwem np. gaszenie snopu siana.

Strażacy wykonali także pokaz technik udzielania pierwszej pomocy oraz gaszenia za pomocą gaśnic. Odbył się także konkurs wiedzy o bezpieczeństwie przeciwpożarowym – wśród rolników, którzy najlepiej odpowiedzieli na zadane pytania rozlosowano pięć sześciokilogramowych gaśnic. W trakcie imprezy funkcjonowało stoisko WODR, WIR i OSP, gdzie rozdawano ulotki.

Danuta Dobrzykowska


W dniu 6 września na terenie ziemi chodzieskiej odbyły się Powiatowo - Gminne Dożynki w Budzyniu, zgodnie z tradycją po mszy św. uformował się korowód, który przejechał ulicami Budzynia. Na jego czele zobaczyć można było jeźców na pięknych koniach, po nich w pierwszym powozie jechali dożynkowi starostowie i gospodarze rolniczego świeta, dalej na pięknie udekorowanych powozach, traktorach jechali przedstawiciele poszczególnych sołectw. Gospodarze i starostowie dożynek z pięknego wypieczonego chleba z tegorocznych zbiorów łamli i dzielili się chlemem z zaproszonymi gośćmi, z wszystkimi, którzy przyszli na dożynki.

Wystąpienie Wójta Marcina Sokołowskiego, podziękowanie rolnikom gminy Budzyń i całego powiatu za ogromny trud, podkreślił ,że tegoroczne żniwa przebiegły sprawnie, ale wielka susza znacznie obniżyła plony.

Ostatnim punktem części oficjalnej było wręczenie wyróżnień i odznaczeń przez Starostę Juliana Hermaszczuka Tytuł ,,Powiatowego Lidera Rolnictwa’’ otrzymało w tym roku 7 osób, Odznakę honorową ,,Zasłużony dla Rolnictwa’’otrzymali: Urszula Bigos z Nowego Brzeźna, Jacek Kubsik z Sokołowa Budzyńskiego i Zygmunt Witt z Budzynia.

Piękny wieniec powiatowy, który został najwyżej oceniony na dożynkach wojewódzkich, pokazany był w Budzyniu poza konkursem, pozostałe wieńce też były pięknie wykonane, komisja za najładniejszy przyznała I miejsce wieniec z Nietuszkowa, drugim miejscem uhonorowano wieniec z Szamocina, a trzecim z Grabówki.

Sołectwa z całego powiatu chodzieskiego zachęcało do odwiedzenia pięknie przygotowanych swoich stoisk. Jak każde dożynkowe święto uroczystości wzbogacone były atrakcyjnym programem artystycznym lokalnych artystów.

D.Dobrzykowska
BP- Chodzież


I Posiedzenie Rady Powiatowej odbyło się 8 czerwca 2015r w Biurze Powiatowym w Chodzieży w składzie:

 • Eugeniusz Koczorowski
 • Ireneusz Zwierzykowski
 • Arkadiusz Matusiak
 • Katarzyna Szostak
 • Mieczysław Michalak
 • Józef Jundził
 • Józef Walczak

Przewodniczącym Rady został jednogłośnie Paweł Szafranek zam, Prosna, a delegatem WZ Mirosław Leśko zam. Próchnowo.W dniu 13.06.2015 r. w Stróżewie gm. Chodzież odbył się jarmark kultury ludowej - czyli festyn "na ludowo". Na stoiskach można było spróbować tradycyjne potrawy, a na scenie zaprezentowały się zespoły, śpiewające piosenki na ludową nutę.
Stoisko przygotowane przez Stowarzyszenie Dolina Noteci.

D. Dobrzykowka