W powiecie czarnkowsko-trzcianeckim 41% (65.814 ha) powierzchni stanowią użytki rolne. Z tego grunty orne stanowią 26,6%, zaś użytki zielone ponad 14% (ich udział tych ostatnich w strukturze użytkowania gruntów jest jednym z największych w Wielkopolsce). Lasy zajmują 51,2% całej powierzchni powiatu. Osią powiatu jest rzeka Noteć, która wraz z przyległymi do niej do rozległymi zielonymi obszarami stanowi Dolinę Noteci ustanowioną jako obszar "Natura 2000". Dla zachowania szczególnych walorów przyrodniczo-produkcyjnych wymagających trudnych rozwiązań kompromisowych planuje się odbudowę drogi wodnej Wisła - Odra. Rolników składających wnioski obszarowe jest 3653. W minionych latach liczba gospodarstw systematycznie maleje (do 200 rocznie). Wzrasta natomiast ich areał, efektem czego mamy w powiecie około 50 gospodarstw o powierzchi powyżej 100 ha.Sygnalizacja Agrofagów
Wpisy z lat:
2013 2014 2015 2016

12-04-2017 r.

Tegoroczne Agrotargi w Czarnkowie zaplanowano na wydawałoby się ryzykowny termin z dwóch powodów: po pierwsze, że to Niedziela Palmowa, a po drugie w początkach kwietnia pogoda jeszcze płata figle. Na szczęście obawy o słabą frekwencję nie potwierdziły się. Pełzające promienie słońca wypędziły ludzi do kościołów z palmami, a później na Agrofestyn. Ze względów organizacyjnych impreza rolnicza odbywała się na placu targowym, gdzie wystawiały się firmy ze sprzętem rolniczym. Tu w większości spotkać można było mieszkańców wsi, młodych rolników, którym marzyło się posiadanie u siebie w podwórzu nowoczesnego sprzętu naszpikowanego elektroniką. Powszechnym zainteresowaniem cieszyła się ekspozycja muzealna w stylu „retro”. Jej prezenterem było Lubaskie Katolickie Towarzystwo Uniwersytetu Ludowego. Na widok eksponatów typu wirówki do mleka, zwane tutaj kiedyś centryfugami, narzędzi rymarskich, ciągnika składaka czy pyrkającego motoru spalinowego napędzającego młocarnie szerokomłotne – starsi wzdychali i wróciły wspomnienia. Na Placu Wolności wszystkie gminy powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego prezentowały dorobek artystyczny i zapraszały do odwiedzin turystycznych. Liczne stragany zachęcały do kupna niemal wszystkiego. Od samego rana, na głównej scenie prezentowały się dziecięce i młodzieżowe zespoły artystyczne, kapele, zespoły śpiewacze, orkiestra dęta.

Oficjalnego otwarcia gali dziesiątych Agrotargów w Czarnkowie dokonał starosta – Tadeusz Teterus w obecności organizatorów: burmistrza Czarnkowa - Franciszka Strugały i wójta gminy Czarnków – Bolesława Chwarścianka. Komisarzem Agrotargów, jak co roku, był Henryk Siemieniewski, radny Izby Rolniczej, któremu za doskonałą organizację imprezy należy się szczególne podziękowanie.

Agrotargi zaszczycili swą obecnością parlamentarzyści, przedstawiciele Sejmiku, burmistrzowie okolicznych miast i wójtowie gmin, przedstawiciele firm, instytucji, stowarzyszeń i organizacji związanych z rolnictwem. Goście i zwiedzający wzięli udział w konkursie cieliczek i w wystawie maszyn rolniczych. Dużym wzięciem cieszyły się stragany z sadzonkami drzew, krzewów, kwiatów i roślin doniczkowych. Podczas gali Agrotargów rozstrzygnięto konkurs na najładniejszą palmę Wielkanocną oraz najsmaczniejszą potrawę regionalną.

Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej – Krystian Szyler ogłosił wyniki konkursu wiedzy rolniczej dla młodzieży szkół rolniczych i młodych rolników naszego powiatu, organizowanego corocznie przez Izbę Rolniczą.

A oto nasi zwycięzcy:

 1. Łukasz Holak z wsi Sarbka (pośrodku) – zdobywca I nagrody (tablet).
 2. Jakub Gorączka z Gulcza (z lewej). Nagroda – smartfon.
 3. Łukasz Tecław z Kamionki (z prawej). Nagroda – kamera samochodowa.

Jubileuszowa udana impreza AgroTargów stała się inspiracją do wdrażania nowych pomysłów, które biorą się z doświadczenia, a uzyskany rozgłos przyczyni się do wzrostu rangi imprezy z powiatowej do wielopowiatowej.

Józef Tomczak


22-04-2016 r.

W ramach dziewiątej edycji „ Agro-Targów“ w Czarnkowie, Rada Powiatowa Izby Rolniczej zorganizowała kolejny konkurs wiedzy rolniczej. Jest on adresowany do młodych rolników i uczniów szkół rolniczych powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego. Wespół z urzędami gmin radni rady powiatowej typują po 2-5 uczestników. Zawodnicy wypełniają test opracowany przez komisję, składający się z 30 pytań. Pierwsza część ( 20 pytań ) dotyczy wiadomości rolniczych, unijnych programów pomocowych jak też elementów wiedzy na temat PROW 2014-2020. Druga część. to (10) pytań z zakresu bhp w rolnictwie. W dniu 18.04. 2016 r. na gali Agro- Targów krystian Szyler przewodniczący rady powiatowej izby rolniczej wraz z komisją egzaminacyjną uhonorowali zwycięzców konkursu cennymi nagrodami, w formie sprzętu elektronicznego.
Pierwszą nagrodę w postaci aparatu Fotograficznego zdobył Szymon Karaś z Sierakówka.
Drugą nagrodę w postacitelefonu komórkowego zdobył Jacek Robak z Huty.
Trzecią nagrodę w postaci nawigacji zdobył Krystian Spicker z Kruszewa.
Czwartą nagrodę ufundowaną przez KRUS w Czarnkowie zdobył Łukasz Lewandowski z Tarnów-ka.


11-01-2016 r.

Na ostatnie w roku 2015 grudniowym posiedzenie Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Czarnkowie zaproszono Pana Wojciecha Czepielewskiego, kierownika Sekcji Zamiejscowego Gospodarowania Zasobem ZNR w Pile z prośbą o zreferowanie zmian w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego państwa. Na wstępie Gość omówił schemat organizacyjny sekcji w Pile pracującej w ramach Oddziału ANR w Poznaniu. Następnie omówił istotne zagadnienia z ustawy o ustroju rolnym, przekładając je na język praktyczny i obrazując przykładami dotyczącymi ograniczenia podziału gospodarstw, zagadnienia pierwokupu sąsiedzkiego, zawierania umowy dzierżawnej w formie pisemnej, wykluczania z obrotu ziemią wszelkiej spekulacji, wykluczenia w przetargach, pozbawiania pierwszeństwa nabycia gruntów właścicieli w celu dalszej ich odsprzedaży. Pan Wojciech Czepielewski przekazał zebranym tabelę obrazującą obrót ziemią w powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim i omówił stan zasobu w poszczególnych gminach i ich rozdysponowanie oraz scharakteryzował powierzchnie wolnych działek.

Wojciech Czepielewski (z prawej) przedstawia zmiany w ustawie o ustroju rolnym

W dyskusji, jak towarzyszyła spotkaniu, Kazimierz Robak pytał o zróżnicowane wyceny ziemi w sąsiadujących powiatach Czarnków i Szamotuły. Benedykt Ławida zapytał, czy nowa ustawa o ustroju rolnym zabezpieczy pozaprawny obrót ziemią poprzez tzw. „słupy”. Marian Komarnicki poruszył sprawę bezumownego użytkowania gruntów. Według opinii przedstawiciela ANR, ustawa utrudnia i komplikuje obrót ziemią bezpośrednio między rolnikami. Instytucja pierwokupu przez sąsiada rodzi nowe niewiadome. Współpracę z izbami rolniczymi, kierownik Czepielewski określił jako „okazyjną w zależności od potrzeb ANR”. Należy sobie życzyć, żeby obecną dobrą współpracę pomiędzy naszymi instytucjami zachować na stałe.

Posiedzenie rady 21.12. 2015


16-11-2015 r.

Posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Czarnkowie w dniu 06.11.2015 poświęcone było produkcji mleka w powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim jak też najważniejszym w tym zakresie problemom na rynku krajowym.

Powyższe zagadnienia omówiła zaproszona na posiedzenie pani Zofia Just wiceprezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Czarnkowie. W odniesieniu do kwot mlecznych, dowiedzieliśmy się że za prawie 6 % przekroczenie limitów produkcji mleka w ostatnim roku kwotowym polscy rolnicy wpłacą do unijnej kasy kwotę 659,8 mln zł. Opłata karna za kilogram wyprodukowanego ponad limit mleka wyniosła 90,89 zł za 100 kg mleka. UE wyraziła zgodę na rozłożenie kar na 3 nieoprocentowane raty w ramach pomocy „de minimis” (limit de minimis wynosi 15 tys. euro na 3 lata). W OSM Czarnków cała kwota (opłata) przez dostawców OSM Czarnków wynosi 5.302.394 zł. Z tego do końca września 2015 r. OSM wpłaciła 2.364.338,90 zł. Od kwietnia, po zniesieniu kwot, produkcja mleka w całej UE zaznaczyła tendencje wzrostowe. Przewiduje się że skup mleka w 2015 r. może być większy o 2,5%, pomimo zmniejszenia produkcji w związku z wysokimi karami za przekroczenie limitów produkcyjnych. Do OSM Czarnków mleko dostarcza 529 dostawców. Z tego 367 dostawców pochodzi z powiatu Czarnkowsko–Trzcianeckiego. W miesiącu październiku skupiliśmy 5.907.591 l, a za 10 m-cy bieżącego roku 55.079253 l. Z tego z powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego to odpowiednio 3523.962 l i 34.420.102 l.


Ceny mleka w skupie w UE w euro/100 kg w średniej ważonej.

Sierpień 2014Styczeń 2015Sierpień 2015
UE 2836,9231,5227,78
Niemcy37,0931,5227,78
Polska30,1828,5526,54

Według GUS Polska:
Cena skup mleka we wrześniu 2015 roku wyniosła 108,78 zł/hl
Dla porównania we wrześniu 2014 roku wyniosła 124,68 zł./hl
W miesiącu wrześniu najwyższa cena za mleko – woj. Podlaskie 117,23 zł/hl
Najniższe ceny to województwa:
Świętokrzyskie - 99,62 zł/hl
Łódzkie - 99,87zł/hl
Kujawsko-Pomorskie - 101,15 zł/hl.


Na pierwszą połowę 2015 roku stan krów w Polsce wynosił 2.279 tys. sztuk. Według prognoz w drugiej połowie 2015 r. ze względu na niskie ceny mleka i malejącą opłacalność stan krów może zmniejszyć się o 3 % do około 2.180 tys. Maleje też poziom krów mamek do 165,2 tys. sztuk.

OSM Czarnków
Przy skupie 5.389.077 l – średnia cena skupu to 1,18 zł/l. Rok wcześniej 5.292.534 – cena 1,2 zł./l

Październik 2015
Skup 5407.000 l. Średnia cena to brutto 1,5 l zł/litr. Rok wcześniej 5.101.369 - 1,3 zł/l.

Wielkość skupu mleka w OSM ma tendencje wzrostowe. W październiku skup mleka zwiększył się o 6% w porównaniu do października 2014. Podobnie w Polsce, lecz mniejszy. We wrześniu 2015 r. meldunkowy skup mleka wg GUS wyniósł 872,2 mln litrów i był o 8% większy w porównaniu do września 2014 r. Najwięcej producentów mleka jest kolejno w gminie Połajewo, Czarnków, Lubasz. Mamy już producentów mleka o produkcji milionowej (P. Przemysław Jagła) W tej wiodącej oborze pod względem produkcji, nowoczesnego utechnicznienia wprowadza się trzeci robot udojowy. W powiecie powstają kolejne 3 fermy mleczne z automatycznym dojem pozwalającym hodowcy skupić się na najważniejszym zadaniu jakim jest zarządzanie stadem. W zakończeniu pani prezes uświadomiła zebranym zależność wysokości produkcji, możliwość zbytu z zapotrzebowaniem konsumenta. Dla utrzymania produkcji, a przede wszystkim jej wzrostu potrzebne jest zrozumienie miejscowego konsumenta o zakupie, a nawet promowaniu produktów pochodzących z własnego terenu. Tylko takie zachowanie lokalnej społeczności zwiększy produkcję, co doprowadzi do utrzymania, a nawet tworzenia nowych stanowisk pracy. Polska musi wyprowadzić 30 % przetworzonej produkcji. Nie jest to łatwe biorąc pod uwagę, że do Polski wchodzą takie firmy jak „ALDI”, „LIDL”

OSM Czarnków jest obecna w sieci sklepów „Biedronka”. Produkujemy w czystej etykiecie bez konserwantów takie produkty jak „Zuzia”, kaszki, jogurty. Ocena mleka jest prowadzona rzetelnie. Mleczarnia jest w stanie przerobić dużo więcej, tylko konsument musi to kupić!

Kończąc tę część narady Przewodniczący Krystian Szyler bardzo serdecznie podziękował pani Zofii Just Prezes OSM za szczegółowe i zrozumiałe przedstawienie bieżących problemów produkcji, przetwórstwa i zbytu jak też uświadomienia zebranym ich wzajemnej korelacji rzutującej na wielkość produkcji, czym najbardziej są zainteresowani rolnicy, producenci mleka.

Notowanie (*.pdf)

Opracował Józef Tomczak

Krystian
Szyler

Przewodniczący Rady powiatowej WIR

Mariusz
Łuczak

Delegat na Walne Zgromadzenie WIRRelacja z forum powiatu Obornickiego i Czarnkowsko-Trzcianeckiego
2 luty 2015 r.

Po raz trzeci Rada Powiatowa w Obornikach wspólnie z Radą Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego zorganizowała forum rolnicze. Wzięło w nim udział 160 rolników oraz zaproszeni goście w osobach: Posła na Sejm RP Romualda Ajchlera, Posła i Prezesa WIR Piotra Walkowskiego oraz Wiceprezesa WIR Bogdana Fleminga.


Przybyli również dyrektorzy instytucji na co dzień związanych z rolnictwem.
Materiały szkoleniowe na stanowiskach wystawowych prezentowali: ARiMR, BGŻ oraz Fotowoltaika

Aktualna sytuacja w produkcji rolnej jest ekonomicznie skomplikowana. Tematem przewodnim obrad podnoszonym głównie przez rolników producentów trzody chlewnej gminy Połajewo był problem produkcji, cen i zbytu trzody chlewnej. W lawinie pytań poruszano następujące kwestie:

 • drastycznego spadku cen skupu, czyniącego produkcję trzody nieopłacalną (chlewnie pustoszeją)
 • importu prosiąt warchlaków z Danii Holandii Niemiec oraz Litwy, Łotwy i Estonii
 • obecność w PROWie programów związanych z budową chlewni, modernizacją starej substancji tworzeniem nowych stanowisk dla macior celem odbudowy stada loch
 • konieczność kontroli baz przyjęciowych celem eliminacji upadków tuczników na TIRach
 • Oprócz tematu trzodowego rolnicy dyskutowali nad zniesieniem kar w kwotach mlecznych
 • problematyką wolnego obrotu ziemią od maja 2016r. ( czy jesteśmy przygotowani, dlaczego kupno, a nie dzierżawy tak jak na zachodzie- brak uregulowań prawnych)
 • obawy o działający już proceder wykupu ziemi przez rodaków nie związanych z rolnictwem, posiadających pieniądze (lokata kapitału)
 • prawo wodne
 • dopłaty do ziemniaka
 • krytyka programu „młody rolnik” – bardziej dzieli gospodarstwo niż renta strukturalna
 • ograniczenie w przetargach podziału działek na kila mniejszych
 • szkody wyrządzane przez dziki

Poseł Romuald Ajchler zaznajomił zebranych z analizą i ustaleniami rolników ze Środy. Sejmowa Komisja Rolnictwa przygotowuje materiały do przeprowadzenia w sejmie debaty na temat sytuacji w rolnictwie. Przewodniczący Sejmiku Woj. Wielkopolskiego Krzysztof Pasyk apelował do rolników, żeby nie dać się podzielić, nie tolerować upolitycznienia. Własne problemy powinniśmy wykrzyczeć w Sejmie i Parlamencie UE. Przeciwieństwem podziału jest zrzeszanie się - sugerował Wiceprezes WIR Bogdan Fleming. Zrozumieli to wcześniej farmerzy zachodni. Poprzez tworzenie grup produkcyjnych i kolejno przejmowanie przetwórstwa rolnego, wyeliminowali pośredników. Polscy rolnicy powinni pójść tą drogą-drogą własnego przetwarzania i decydowania o zbycie i cenach. 450 grup producenckich w woj. wielkopolskim jest dobrym początkiem do realizacji tego zadania powiedział Marek Beer –Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego. Patriotyczne podejście konsumentów do polskiego produktu, ekonomicznie wzmocni producentów.


W Wielkopolsce znajduje się 35 % całego stanu trzody z tego względu kryzys wywołany embargiem najbardziej dotkliwy jest w naszym regionie. W związku z powyższym Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego wystosował do Ministra Rolnictwa petycję z następującymi postulatami: uruchomienie skupu, stosowanie bardziej wnikliwej kontroli weterynaryjnej, promocja spożycia, Rekompensaty dla rolników u których stwierdzono ASF, utworzenie niezależnego systemu klasyfikacji, wykorzystanie funduszu promocji mięsa. Z-ca WWZWet. Bartłomiej Raj omówił stan eliminacji choroby Aujeszky’ego, aktualne miejsca zakażeń wirusem ASF, problem likwidacji dzików nosicieli ASF, odszkodowania, problem żywienia mączkami mięsno-kostnymi. Niestety nie da się szybko wykluczyć kolejnych ognisk ASF u trzody. Dyrektor OT Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu- Pan Walerian Klepas zaznajomił rolników ze zbywaniem gruntów. Pozostało jeszcze 15 tys. ha do sprzedaży. Ponadto ziemia wraca w zasób agencji od dzierżawców, którym wygasa okres dzierżawy. Nierozstrzygnięte są dalej roszczenia byłych właścicieli. Na zakończenie gospodarz forum Przewodniczący Rady Powiatowej WIR w Obornikach- Pan Janusz Piechowiak podziękował rolnikom za bardzo liczną frekwencję, ożywioną merytoryczną dyskusję oraz zaapelował do zebranych o liczny udział w majowych wyborach do samorządu rolniczego.

Józef Tomczak
BP Czarnków


Powrót