Na pograniczu Wielkopolski i Pałuk, na prastarej polskiej ziemi, w krainie Pojezierza Gnieźnieńskiego położony jest Powiat Gnieźnieński Powiat gnieźnieński należy do regionów typowo rolniczych. W skład powiatu wchodzi 9 gmin (Gniezno, Czerniejewo, Kiszkowo, Kłecko, Łubowo, Mieleszyn, Niechanowo, Trzemeszno, Witkowo) oraz miasto Gniezno. W powiecie jest około 6 tys. indywidualnych gospodarstw rolnych funkcjonujących na obszarze 86 tys. ha. Na polach uprawia się głównie: zboża konsumpcyjne (pszenica, żyto), rośliny przemysłowe (rzepak ozimy, burak cukrowy, ziemniaki), rośliny pastewne (zboża, kukurydza). Produkcja zwierzęca zdominowana jest przez trzodę chlewną, a następnie bydło mleczne oraz opasowe. Na terenie powiatu działają Spółdzielnie Produkcyjne oraz grupy producenckie z których najaktywniejsza to "Chrobry" z siedzibą w Kłecku. Trwający od kilku lat szybki rozwój rolnictwa ekologicznego nie ominął także powiatu gnieźnieńskiego; coraz więcej pojawia się ich na mapie powiatu i szybko znajdują uznanie wśród konsumentów. Tereny powiatu są jedną z głównych atrakcji turystyczno-historycznego Szlaku Piastowskiego, na trasie którego znalazły się najważniejsze i najciekawsze miejsca związane z początkiem polskiej państwowości. Sprzyja to powstawaniu na terenach wiejskich gospodarstw agroturystycznych.Sygnalizacja Agrofagów
Wpisy z lat:
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019


03-03-2020 r.

W dniu 22 lutego 2020 r. odbyło się spotkanie z Fundacją "Polska Gospodyni" zorganizowane przez Grupę dla Rybna Wielkiego. Było to pierwsze spotkanie z "Gospodynią" w powiecie gnieźnieńskim, a nawet w województwie wielkopolskim.

Na spotkanie przyjechały panie z zaprzyjaźnionych kół gospodyń wiejskich nie tylko z powiatu gnieźnieńskiego. Była okazja wysłuchać wykładów i prezentacji, które wygłosiły m.in. Alina Kuźmina - prezes Fundacji Polska Gospodyni, Joanna Warecha - dziennikarka telewizyjna i redaktorka naczelna pisma Gospodyni, Magdalena Seidler - przedstawicielka KOWR w Poznaniu.

Rozmawiano o zdrowiu, urodzie, kulinariach, działaniach KOWR-u i funduszach unijnych. Oprócz wykładów zostały przeprowadzone warsztaty kulinarne. Wszystkie uczestniczki wspólnie przyznały, że takie spotkania są jak najbardziej potrzebne. Jest to okazja do spotkania, wymiany swoich doświadczeń i spostrzeżeń co do dalszej działalności.

Całodzienne spotkanie zakończyło się wspólnym gotowaniem i biesiadą.

Wioletta Melcer


27-02-2020 r.

W dniu 25 lutego 2020 r. w świetlicy wiejskiej w Goślinowie gm. Gniezno odbyło się Forum rolnicze powiatu gnieźnieńskiego. Jest to już XIII edycja spotkań rolniczych organizowanych przez Wielkopolską Izbę Rolniczą na której rolnicy mogą spotkać się z przedstawicielami wszystkich agend i firm okołorolniczych działających na terenie powiatu. Wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć przedstawicieli ARiMR, KOWR, ODR i Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Spotkanie otworzył Przewodniczący RP w Gnieźnie Zbigniew Stajkowski, który zaprosił firmy współpracujące z WIR do przedstawienia krótkiej informacji o swojej działalności.

Dyskusja tegorocznego spotkania toczyła się głównie wokół spraw związanych z ASF, bioasekuracji, odstrzału sanitarnego dzików, współpracy rolnik - Koła Łowieckie, objawów chorobowych u zwierząt jakie towarzyszą przy ASF. To wszystko zostało poruszone w wystąpieniu powiatowego ekarza weterynarii pana Pawła Gronczewskiego.

Kierownik PIORiN w Gnieźnie pani Ewa Koryczyńska-Skowron przypomniała o konieczności odnowienia kursów dotyczących stosowania środków ochrony roślin, uczuliła zebranych aby zakupy materiału siewnego dokonywali z pewnych źródeł ,przestrzegali terminów stosowania środków oraz przypomniała o aktualizacji swoich danych w PIORiN do 14 marca br.

Prezes Spółki Rol-Wir pan Andrzej Przepióra przygotował na spotkanie "pakiet" informacji dla rolników dotyczący: split payment (mechanizmu podzielonej płatności), biała księga podatników VAT, mikrorachunek podatkowy czy też informacje o bazie danych odpadowych.

Kierownik Biura Powiatowego ARiMR – Adam Kwapich przedstawił statystyki płatności obszarowych dotyczące naszego powiatu, płatności ONW, płatności ekologiczne, rolnośrodowiskowe, a kierownik rejestracji zwierząt odpowiadał na pytania dotyczące programu 500+, dopłaty do dobrostanu zwierząt, jakie kryteria trzeba spełniać w gospodarstwie aby uzyskać dofinansowanie.

Swoje wystąpienia mieli także parlamentarzyści - poseł Zbigniew Dolata, Paulina Hening-Kloska i Tadeusz Tomaszewski, którzy musieli się zmierzyć z odpowiedzią na pytania rolników dotyczących: opłacalności produkcji trzody chlewnej, budowy tuczarni, sprzedaży udziałów spółki Elewarr, podatku cukrowego, czy też inwestycji na gruntach przylegających bezpośrednio do gospodarstw rolnych. Na zakończenie spotkania prezes WIR Piotr Walkowski w swoim wystąpieniu zwrócił się do parlamentarzystów o przyspieszenie prac nad przyjęciem poprawek dotyczących ustawy budżetowej, aby niezwłoczny podpis prezydenta umożliwił uruchomienie środków z pomocą suszową.

Przewodniczący Rady Powiatowej w krótkich słowach podsumował forum dziękując za jego organizację i obecność rolników oraz gości i zaprosił do skorzystania z poczęstunku.

Efektem spotkania jest wypracowanie wniosku dotyczącego wydawanych przez Urzędy gmin decyzji o warunkach zabudowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych na gruntach przylegających bezpośrednio do gospodarstw rolnych. Działki inwestycyjne położone na terenach rolniczych wśród gospodarstw rolnych, gdzie jest prowadzona intensywna produkcja zwierzęca (hodowla bydła, trzody) będą przyczyną ciągłych konfliktów w wzajemnych relacjach sąsiedzkich, a jakiekolwiek inwestycje w gospodarstwie związane z rozbudową budynków inwentarskich, które są związane z uzyskaniem opinii operatu środowiskowego będą niemożliwe do uzyskania.

Urzędy Gmin wydając decyzje o warunkach zabudowy powinny brać pod uwagę w głównej mierze położenie działek przeznaczonych pod zabudowę, tak aby z jednej strony umożliwić rozwój gospodarczy i społeczny danego regionu, z drugiej strony będzie dbać o dobro osób już mieszkających również poprzez możliwość rozwoju, rozbudowy. Takie podejście pozwoli uniknąć konfliktów międzysąsiedzkich w przyszłości i będzie obiektywnym rozważeniem interesów każdej ze stron.

W czasie Forum swoje oferty dla rolników przedstawili przedstawiciele firm: TUW, BNP Paribas, BS Gniezno, Ecolab, Probiosystem, Procam, Chemirol, AgroMan, Ubezpieczenia Pocztowe, GP Chrobry.

Wioletta Melcer


13-01-2020 r.

Rok 1919 był dla Wielkopolski okresem powrotu do macierzy po 124 latach niewoli, dla upamiętnienia tych ważnych wydarzeń Wielkopolska Izba Rolnicza wybiła okolicznościowy medal.

W dniu 9 stycznia wiceprezes WIR Zbigniew Stajkowski spotkał się w Pałacu Arcybiskupim w Gnieźnie z Prymasem Polski abp. Wojciechem Polakiem aby od wielkopolskich rolników złożyć życzenia noworoczne oraz przekazać medal 100-lecia Powstania Wielkopolskiego i 100-lecia Polonizacji Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Spotkanie stało się doskonałą okazją do rozmowy o polskim rolnictwie, o problemach związanych z sytuacją na rynkach rolnych, zmieniających się relacjach międzyludzkich i socjologicznych uwarunkowań w powiązaniu z szybko zmieniającymi się warunkami gospodarowania w obszarach wiejskich. W trakcie spotkania Prymas Polski wyraził wolę bezpośredniego zaangażowania Kościoła do pomocy w rozwiązywaniu problemów społecznych polskich rolników.

Prezes Zbigniew Stajkowski zaproponował zorganizowanie pielgrzymki kobiet wiejskich do grobu pierwszego polskiego świętego Wojciecha. Termin pielgrzymki uzgodniono na dzień 9 maja bieżącego roku, organizatorem pielgrzymki będzie Wielkopolska Izba Rolnicza wraz z partnerami. Mszy świętej przewodniczył będzie J.E Arcybiskup Gnieźnieński Wojciech Polak Prymas Polski. Po mszy św. JE Prymas spotka się z liderkami Wiejskimi.

Wioletta Melcer


09-01-2020 r.

Ozdoby świąteczne, znakomite wędliny, muzyka na żywo oraz gwarowe opowieści. To wszystko oraz wiele innych niespodzianek czekało na mieszkańców Gniezna na Świątecznym Targu, który został zorganizowany w dniu 21 grudnia na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie.

Na straganach można było zaopatrzyć się od lokalnych wytwórców w wędliny, warzywa, owoce, miody, domowe wypieki, wyśmienite sery czy też nabyć przepiękne dekoracje świąteczne, a na stoisku WIR można było napić się barszczu i spróbować pasztecików przygotowanych przez panie z Grupy dla Rybna Wielkiego. Wszystkim odwiedzającymi przygrywał akordeonista a członkowie zespołu tańca ludowego "Gnieźnianie" w przepięknych ludowych strojach częstowali cukierkami.

Wśród tłumu wyróżniał się tzw. Szczun z Kareji czyli lokalny pasjonata gwarowych opowieści, który blubraniem opowiadał o historii świąt w Wielkopolsce, o tym jak wygląd prawdziwy Gwiazdor oraz zachęcał do zakupów.

Wydarzenie zorganizowane zostało przez Starostwo Powiatowe, Wielkopolską Izbę Rolniczą, Centrum kultury ESTEDE oraz CKZiU w Gnieźnie.

Wioletta Melcer


17-12-2019 r.

Dnia 13 grudnia 2019 r. w samo południe w Gnieźnie miała miejsce niecodzienna uroczystość. W Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych w Gnieźnie imienia Stanisława Mikołajczyka (do niedawna w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1) świętowano 60-lecie szkoły połączone z świętem Patrona.

Wśród zaproszonych gości nie zabrakło byłych dyrektorów i nauczycieli, przedstawicieli starostwa powiatowego, przyjaciół i osób współpracujących z szkołą a przede wszystkim uczniów i całego grona pedagogicznego. Młodzież Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych uświetniła uroczystą akademię występem wokalno-recytatorskim, a młodzież klas gastronomicznych zadbała o poczęstunek dla gości.

Wielkopolską Izbę Rolniczą reprezentował wiceprezes Zbigniew Stajkowski, który z okazji tak znamienitej uroczystości złożył serdeczne życzenia dyrektorowi szkoły p. Dariuszowi Banickiemu oraz przekazał w imieniu WIR okolicznościowy grawerton.

Wioletta Melcer


16-12-2019 r.

Dnia 14 grudnia 2019 r. w Sierakowie w powiecie rawickim odbyła się XI Wieczerza Wigilijna Środowisk Wiejskich. W Hali Sportowej zebrało się około 1600 osób, głównie mieszkańców obszarów wiejskich. Nie zabrakło też przedstawicieli powiatu gnieźnieńskiego, który reprezentowały panie z KGW w Małachowie Złych Miejsc, Strzyżewa Paczkowego, Michalczy, Fałkowa i Jarząbkowa, które na tę uroczystość przywiozły upieczone pierniczki oraz liczne grono rolników, którzy od lat chętnie uczestniczą w tych uroczystościach.

W tym świątecznym nastroju uczestnicy spotkania złożyli sobie życzenia i zgodnie z tradycją połamali się opłatkiem. Wreszcie nadszedł czas na spróbowanie tradycyjnych wigilijnych potraw. Można było skosztować uszek z grzybami, barszczu z uszkami, karpia smażonego, sałatki śledziowej, grochu z kapustą i makiełek. Nie zabrakło również różnego rodzaju ciast.

Zebranym gościom towarzyszyły występy artystyczne, wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek oraz wspólna biesiada przy wigilijnym stole. Całość zakończyły podziękowania dla organizatorów i sponsorów złożone przez prezesa WIR Piotra Walkowskiego.

Wioletta Melcer


05-12-2019 r.

W dniu 04 grudnia 2019 r. w świetlicy wiejskiej w Michalczy gm. Kłecko, odbyło się szkolenie dla rolników pn. „Normy i wymogi wzajemnej zgodności”. Było to jedno z cyklu szkoleń realizowanych przez Wielkopolską Izbę Rolniczą, na terenie całego naszego województwa. Prowadzącym szkolenie w powiecie gnieźnieńskim była pani Barbara Idczak. W szkoleniu wzięło udział 25 uczestników, wśród których znaleźli się rolnicy, domownicy rolników, osoby zatrudnione w rolnictwie, a także beneficjenci programu „Premie dla młodych rolników”.

Uczestnicy szkolenia uzyskali informacje na temat rodzajów płatności bezpośrednich i płatności obszarowych w ramach PROW, norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska a także ochrony wód gruntowych przed zanieczyszczeniem powodowanym przez azotany pochodzenia rolniczego z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy Prawo wodne. Poruszono również zagadnienia związane z identyfikacją i rejestracją zwierząt, zdrowiem zwierząt, zdrowotnością roślin, bezpieczeństwem pasz oraz żywności a także dobrostanem zwierząt.

Każdy z uczestników otrzymał materiały szkoleniowe dotyczące tematyki poruszanej na spotkaniu oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

Wioletta Melcer


18-11-2019 r.

W dniu 14 listopada 2019 r. w sali przetargowej w oddziale terenowym KOWR-u w Poznaniu przy ul. Fredry doszło do spotkania rolników z powiatu gnieźnieńskiego z dyrektorem KOWR p. Bogdanem Flemingiem oraz pracownikami oddziału. Organizatorem spotkania była Wielkopolska Izba Rolnicza, która wyszła na przeciw oczekiwaniom rolników zgłaszających się do biura powiatowego WIR w Gnieźnie.

Tematem, który zdominował zebranie były procedury przetargowe związane z dzierżawą nieruchomości rolnych, punktacja, oświadczenia rolników składane przy przetargach, spory co do słuszności wygranych przetargów czy też opieszałość z strony KOWR-u przy zawieraniu umów, pytania te w dużej mierze dotyczyły ostatniego przetargu na powiecie gnieźnieńskim w obrębie Zdziechowa, Mączniki, gm. Gniezno i Świątniki Wielkie, gm. Mieleszyn.

W sprawie podpisywania umów dyrektor B. Fleming uspokoił zebranych że pracownicy są na etapie przygotowywania ich do podpisu, gdzie rolnicy będą wkrótce indywidualnie zapraszani do KORW-u celem podpisania umów.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem przybyło około 100 osób, rolnicy wyrazili swoje zadowolenie z możliwości osobistego zadania pytań, oraz wyrażenia swoich opinii ws. procedur przetargowych.

Wioletta Melcer29-10-2019 r.

Dnia 24 października 2019 w Rybnie Wielkim gmina Kiszkowo miała miejsce niecodzienna uroczystość. Panie z Grupy dla Rybna Wielkiego świętowały 5-lecie swojej działalności.

Grupa dla Rybna Wielkiego to stowarzyszenie mieszkańców Rybna Wielkiego i okolic w gminie Kiszkowo. W skład Grupy dla Rybna Wielkiego wchodzą osoby dorosłe, przedstawiciele różnych grup zawodowych i społecznych znajdują się gospodarze posiadający własne gospodarstwa rolne, przedsiębiorcy, nauczyciele, księgowi, urzędnicy oraz gospodynie domowe a co ważne są również mężczyźni. To co ich łączy, to zamiłowanie do tradycji, zainteresowania kulinarne, towarzyskie oraz chęć spędzenia ze sobą wolnego czasu.

Na uroczystość zostali zaproszeni goście którzy są od początku związani z kołem oraz osoby współpracujące przy różnych projektach, wśród nich byli: wicewójt gminy Kiszkowo p. Radosław Występski, dyrektor szkoły podstawowej w Łagiewnikach Kościelnych p. Andrzej Szprywa, pracownicy KOWR-u z dyrektorem p. Bogdanem Flemingiem, radny powiatowy p. Stanisław Szczepański, wiceprezes WIR p. Zbigniew Stajkowski oraz liczne grono sympatyków koła.

Przy takiej uroczystości nie mogło zabraknąć życzeń, podziękowań, upominków i kwiatów. Uczestnicy uroczystości gratulowali jubileuszu i dziękowali paniom za może jeszcze krótką ale jak bardzo intensywną pracę, za działania podejmowane na rzecz integracji społecznej oraz za pielęgnowanie tradycji regionalnych, oraz za promowanie gminy i powiatu. Gościnne gospodynie przygotowały na ten dzień wiele pyszności, nie zabrakło urodzinowego tortu oraz "sto lat" na dalszą działalności.

Wioletta Melcer18-09-2019 r.

W niedzielę 15 września w Jankowie Dolnym odbyły się dożynki gminne Gminy Gniezno.

Podziękowania za owoc pracy na roli rozpoczęły się tradycyjnie od mszy świętej w kościele w Jankowie Dolnym. Podczas wspólnej modlitwy kilkukrotnie podkreślono wagę trudu, jaki ponoszą rolnicy podczas swojej całorocznej pracy na polu i przeciwnościach, jakie muszą napotykać podczas swojej pracy, w tym roku chociażby suszy. Mszy świętej towarzyszyły liczne wieńce dożynkowe, wniesione do świątyni przez przedstawicieli poszczególnych sołectw, które zostały poświęcone.

Po nabożeństwie rozpoczęła się druga część oficjalnych uroczystości, przemarsz korowodu dożynkowego na teren boiska przy szkole podstawowej w Jankowie Dolnym. Na scenie odbył się tradycyjny obrzęd dożynkowy, podczas którego na ręce wójt Marii Suplickiej oraz przewodniczącego Rady Gminy Mariusza Nawrockiego przekazano chleb upieczony z tegorocznych zbiorów.

Po przemówieniach zaproszonych gości, rozpoczęła się kolejna część wydarzenia - występy artystyczne Na scenie zaprezentowały się Zespół Tańca Ludowego "Gniezno", Powiatowa Orkiestra Dęta, a także zabawy i tańce dla dzieci. Nie zabrakło także stoisk z przepysznymi potrawami serwowanymi przez panie z KGW.

Wioletta Melcer
Foto: Gmina Gniezno27-08-2019 r.

W dniu 25 sierpnia na niechanowskich plantach odbyły się uroczystości dożynkowe, których organizatorami byli Powiat Gniezno z starostą panem Piotrem Gruszczyńskim i Gmina Niechanowo z wójtem panem Szymonem Robaszkiewiczem. W dożynkach udział wzięli parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele instytucji zaangażowanych w rozwój rolnictwa, służby mundurowe, duchowieństwo oraz liczne grono okolicznych mieszkańców naszego powiatu.

Po uroczystej mszy świętej, na której rolnicy dziękowali za zebrane plony nastąpił przemarsz korowodu dożynkowego z przepięknymi wieńcami dożynkowymi z poszczególnych gmin powiatu gnieźnieńskiego. W drugiej części oficjalnych uroczystości odbył się tradycyjny obrzęd chleba z udziałem Zespołu Tańca Ludowego "Gniezno", w trakcie którego starostowie dożynkowi pani Sylwia Sporna z i pan Jerzy Kozanecki przekazali na ręce władz powiatu i gminy chleb oraz owoce z tegorocznych zbiorów. Miłym akcentem dla Wielkopolskiej Izby Rolniczej jest coroczne zaproszenie przez starostę gnieźnieńskiego skierowane do radnych powiatowych do niesienia wieńca dożynkowego powiatu gnieźnieńskiego. W tym roku wieniec niesiony był przez panów Marka Drankiewicza, Andrzeja Frankiewicza, Rafała Rekruciaka i Tomasza Wędzikowskiego. Rolę asystenta starosty dożynkowego sprawował pan Jacek Mikołajczak najmłodszy delegat w radzie powiatowej WIR w Gnieźnie.

W tak ważnych uroczystościach nie mogło zabraknąć Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Biuro powiatowe WIR w Gnieźnie zapraszało rolników do swojego stoiska informacyjnego, na którym panie z Grupy dla Rybna Wielkiego częstowały gości tradycyjnym chlebem ze smalcem i pasztetem oraz kawą z plackiem drożdżowym.

Wioletta Melcer07-08-2019 r.

Dnia 5 sierpnia 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej z powiatu gnieźnieńskiego. Po wyborach, które odbyły się 28 lipca, jest to II etap wyborów w samorządzie rolniczym w którym zostanie wybrany przewodniczący rady powiatowej i delegat na Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

W wyniku tajnego głosowania na stanowisko Przewodniczącego Rady Powiatowej w Gnieźnie został wybrany pan Zbigniew Stajkowski, a Delegatem na Walne Zgromadzenie WIR został pan Adam Kachniarz.

W skład Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Gnieźnie weszły następujące osoby:

 • Gmina Czerniejewo: Regina Filipczak - Nidom, Adam Kachniarz - Nidom,
 • Gmina Gniezno: Piotr Gozdecki - Goślinowo, Andrzej Frankiewicz - Pyszczynek,
 • Gmina Kiszkowo: Hieronim Kosiak - Ujazd, Jacek Mikołajczak - Berkowo,
 • Gmina Kłecko: Danuta Bala-Dembska - Kamieniec, Zbigniew Stajkowski - Michalcza,
 • Gmina Łubowo: Marek Drankiewicz - Fałkowo,
 • Gmina Mieleszyn: Marian Zdrojewski - Karniszewo,
 • Gmina Niechanowo: Leszek Dratwiak - Mierzewo, Rafał Rekruciak - Żelazkowo,
 • Gmina Trzemeszno: Tomasz Bartz - Kruchowo, Michał Meller - Miława,
 • Gmina Witkowo: Stanisław Janas - Gaj, Tomasz Wędzikowski - Mąkownica.

Wioletta Melcer17-07-2019 r.

Dnia 13 lipca w Michalczy gm. Kłecko od samego rana ogórek był głównym tematem i bohaterem dnia. Tego dnia odbyła się impreza rolnicza Ogórkobranie, która zyskuję coraz większą popularność. Impreza zorganizowana została przez Wielkopolską Izbę Rolniczą, Grupę Producentów Warzyw Chrobry, Burmistrza Gminy Kłecko oraz Sołectwo Michalcza.

Całe spotkanie podzielone zostało na dwa panele, gdzie pierwsza część "Od producenta do konsumenta" skierowana była przede wszystkim do rolników, zainteresowanych działalnością grup producenckich, i uprawą warzyw. Odbywały się także pokazy polowe dotyczące zbioru ogórków. Była możliwość porozmawiania z przedstawicielami firm nasiennych i maszynowych. Następnie odbył się przejazd do Kłecka do siedziby Grupy Chrobry na linię produkcyjną, gdzie jest sortowany i przerabiany ogórek a prezes grupy p. Krzysztof Kłosin opowiedział o działalności grupy, o jej możliwościach i ewentualnych zagrożeniach.

Po prezentacji w Kłecku uczestnicy przyjechali do Michalczy, gdzie odbywała się następnie część artystyczno-kulinarna, a swoje stoiska promocyjne zaprezentowali lokalni przetwórcy, sprzedawcy i grupy producenckie. Ta druga część imprezy pod nazwą "Polskie specjały z lasu i zagrody" rozpoczęła się w godzinach popołudniowych od konkursu kulinarnego na potrawę z sezonowych warzyw i owoców. Konkurs skierowany był do Kół Gospodyń Wiejskich oraz stowarzyszeń działających na terenach wiejskich Województwa Wielkopolskiego. Celem konkursu było zaprezentowanie bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych, wymiana doświadczeń i przepisów oraz promocja regionalnego rynku oraz inicjatyw lokalnych.

W konkurencji rywalizowało 7 Kół Gospodyń Wiejskich z Michalczy, Modliszewa, Rybna Wielkiego, Gorzuchowa, Grupa Dobrodzieje oraz spoza naszego powiatu - KGW Możdżanów i Niepart wszyscy serwowali przysmaki przygotowane na bazie warzyw i owoców. Degustacjom nie było końca, a wyłonienie najlepszej potrawy sprawiło nie małą trudność Komisji Konkursowej. Po burzliwych obradach zapadł werdykt sprawiedliwy do wszystkich: wszyscy zgłoszeni do konkursu zajęli równorzędne pierwsze miejsca.

Celem imprezy oprócz prezentacji warzyw i owoców była także promocja wieprzowiny poprzez pokazy kulinarne, degustacje wyrobów i potraw z wieprzowiny. A dla naszych milusińskich nie zabrakło gier i zabaw z nagrodami i dyplomami. Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko Polskiego Związku Łowieckiego, gdzie myśliwi z zaprzyjaźnionych kół łowieckich zaprezentowali wystawę edukacyjną dla dzieci i dorosłych, a pieczony dzik z farszem uraczył podniebienia największych smakoszy, całości dopełnił zespół muzyczny grający na rogach myśliwskich.

Głównym organizatorem całego przedsięwzięcia był Zbigniew Stajkowski, wiceprezes Grupy Chrobry, członek zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej, a także były sołtys wsi Michalcza, dzięki jego zaangażowaniu , pracy, oraz pomocy ze strony mieszkańców wsi udało się zorganizować imprezę która na pewno na długo zostanie w pamięci.

Wioletta Melcer

Zobacz także:
Podziękownaie dla Burmistrza Miasta i Gminy Kłecko10-07-2019 r.

W dniu 1 lipca w gościnnych progach pałacu w Czerniejewie odbyło się spotkanie braci myśliwskiej by na poszerzyć swoją wiedzę na temat życia i bytowania dzikich zwierząt w środowisku. Spotkanie zorganizowały trzy koła łowieckie; „Bura Chata”, „Karino” i „Wataha”. Głównym prelegentem był pan Antoni Przybylski – wiceprezes Naczelnej Rady Łowieckiej i zarazem wieloletni pracownik Lasów Państwowych w Pile. Na spotkanie zaproszono również przedstawiciela Wielkopolskiej Izby Rolniczej w osobie pana Zbigniewa Stajkowskiego – Członka Zarządu WIR. Spotkanie poprowadził Marek Baugmart z Koła Łowickiego „Bura Chata”.

Spotkania takie są organizowane cykliczne przez koła, aby poszerzyć wiedzę myśliwych na temat zachowań i bytowania zwierzyny w łowiskach. Na te spotkania zapraszani są przedstawiciele nauki i naukowcy – praktycy, którzy dzielą się swoją wiedzą i spostrzeżeniami z uczestnikami tych spotkań.

Głównym tematem tego spotkania była etologia dzika (nauka o zachowaniach zwierząt ich zwyczajach, rozwoju osobniczym, zachowaniach społecznych, umiejętności przystosowania się itp). Obecnie zauważono, że jest zdecydowanie mniej szkód wyrządzanych przez te zwierzęta. Zostały one wybite uwagi na zagrożenie afrykańskim pomorem świń. Rzeczywiście populacja dzików w Polsce znacznie się zwiększyła zanim rozpoczęto ich redukcję z uwagi na ASF. Na nadmierne rozmnażanie się dzików ma wpływ kilka czynników, ale największy mają mykotoksyny i cieplenie się klimatu. Naukowcy badając przyczyny bardzo dużego wzrostu liczebności populacji dzików odkryli, że istotny wpływ na taki stan rzeczy mają owe mykotoksyny zawarte w zapleśniałych ziarnach czy kaczanach kukurydzy. Okazało się, że rozregulowują one ruję u samic dzika, co skutkuje tym, że mają one ruję cały rok i zamiast jednego miotu rodzą dwa i w dodatku bardziej liczne. Kolejnym czynnikiem, który jest udowodniony przez badaczy, wpływającym na rozród dzików jest strzelanie do loch przewodniczek stada. W grupie dzików przewodniczka stada ma prawo się rozmnażać i to ona, krótko mówiąc „rządzi”. A kiedy jej zabraknie to następuje samowola… Tak znaczna depopulacja dzików już ma swoje skutki w przyrodzie, zwłaszcza we wschodniej części Polski tam, gdzie dzików w zasadzie nie ma. Okazało się że nastąpiła inwazja wszelkiego rodzaju szkodników lasów. Dzik jest czyścicielem runa i ściółki, bowiem w żołądku jednego dzika można znaleźć ponad 1000 pędraków i różnych larw owadów – mówił Antoni Przybylski. Obecnie Lasy stosują środki ochrony roślin, żeby ratować drzewostan. Jednak nie wiemy jaki będzie to miało wpływ na środowisko – podkreślili leśnicy obecni na spotkaniu. Z jednej strony liczebność dzików została znacznie zmniejszona z uwagi na ASF, a z drugiej zaczyna być widoczny ich brak w ekosystemach.

Kolejną sprawą poruszaną na spotkaniu była sprawa wilków. Obecnie ich populację szacuje się na ok. 3 tys. sztuk. W ciągu dwóch lat ona się podwoi. Wataha wilków licząca 4-5 osobników musi co drugi dzień spożyć ok. 5 kg mięsa na jednego osobnika. W tej sytuacji istnieje bardzo duże zagrożenie zmniejszenia liczebności saren, danieli, czy jeleni. Jest jeszcze jeden bardzo ważny aspekt jeżeli chodzi o wilka, a mianowicie jest to zwierze, które nie boi się człowieka. Widuje się te zwierzęta w niedalekiej odległości od wyznaczonych szlaków spacerowych ok. 70 m, i nie są do jakieś leśne ostępy, tylko trasy biegnące bardzo blisko zabudowań. Należy mieć na uwadze, że wilk to bardzo duże i silne zwierze. Wielkość dorosłego wilka to wysokość ok 80 cm w kłębie, waga to 40-60 kg, a ścisk szczęk to ponad 180 kg.

Na spotkaniu mówiono także o problemie żubra, którego obecna liczebność przekracza pojemność środowiska. Skutkuje to bardzo dużymi szkodami w lasach i uprawach rolniczych co staje się bardzo dotkliwe dla rolników i lasów.

Jednak największym problemem w regulowaniu liczebności dzikiej zwierzyny są protesty pseudoekologów. Blokują oni polowania i redukcję populacji. A żeby chronić środowisko i zachować jego walory, trzeba też czuwać na liczebnością zwierząt. Gdy jest ich za dużo to wyrządzają znaczne szkody bardzo dotkliwe zarówno dla upraw jak i środowiska, a gdy jest jakiegoś gatunku za mało, to też nie jest dobre.

Zbigniew Stajkowski, Członek Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej odniósł się do współpracy pomiędzy Kołami Łowieckimi a rolnikami. Stoimy po tej samej stronie barykady. Wszystkim zależy na współpracy i wzajemnym zrozumieniu. Wielkopolska Izba Rolnicza poczyniła i nadal czyni wiele starań, aby rolnicy i myśliwi zrozumieli się i współpracowali. Tylko wspólne działania na polu łowieckim pozwolą na osiągnięcie kompromisu i zadowalających efektów w kwestii ochrony upraw i środowiska przed niszczeniem przez zwierzynę dziką. Bardzo dobrze, że organizuje się takie spotkania, bo one nie tylko edukują, ale też zbliżają środowiska myśliwskie i rolnicze, stwarzają możliwość porozumienia i wypracowania wspólnych działań w celu ochrony pól i lasów. Środowisko rolnicze nie jest przeciwko przyrodzie i zwierzętom. Rolnikom nie przeszkadzają dzikie zwierzęta, o ile nie jest ich zbyt dużo i nie wyrządzają dotkliwych szkód – mówił dalej Zbigniew Stajkowski.

Na koniec spotkania Marek Baugmart podziękował wszystkim za przybycie i dyskusję oraz zaprosił na kolejne spotkanie.

Marta Ceglarek


16-04-2019 r.

W dniu 8 maja 2019 r. w Grabach w gminie Czerniejewo odbyło się spotkanie rolników z przedstawicielami Koła Łowieckiego 101 Bura Chata w sprawie wydania opinii przedłużenia dzierżawy obwodu łowieckiego nr174 dla w/w koła. Na spotkanie przybyli również przedstawiciele Polskiego Związku Łowieckiego z Poznania oraz z Nadleśnictwa Czerniejewo. Celem spotkania było omówienie dotychczasowej działalności koła, wypracowanie wspólnych rozwiązań, oraz wyjaśnienie spornych kwestii dla dobra przyszłej współpracy.

Przybyli na spotkanie rolnicy mają świadomość, że gmina Czerniejewo położona jest na terenach leśnych i dlatego jest potrzeba większego zaangażowania się zarówno myśliwych jak i rolników, dlatego winno się większą uwagę przykładać do montowania pastuchów, szacowania szkód (niedopuszczalne jest szacowanie szkód łowieckich bez protokołu końcowego), czy też nocnego monitoringu obsianych pól.

Pan Marek Baumgart - łowczy Koła Łowieckiego Bura Chata przedstawił historię koła, które działa na około 4,6 tys. ha, jest to młode i małe koło bo działa około 10 lat i skupia w swych szeregach około 20 myśliwych.
Pan Michał Kolasiński z Polskiego Związku Łowieckiego w Poznaniu po wysłuchaniu wszystkich wypowiedzi przyznał że niedopuszczalne jest, aby rolnik nie otrzymał kopii protokołu z szacowania. Przepisy są po to aby je przestrzegać - jeżeli ktoś zauważy jakieś nieścisłości ze strony Kół Łowieckich należy przekazać informację do Nadleśnictwa.

Spotkanie przebiegło w spokojnej atmosferze bez kłótni i sporów, dla dobra dalszej współpracy zostały wyjaśnione sprawy sporne i niedomówienia. Wszyscy zgodnie przyznali że takie spotkania winny być organizowane na większą skalę, aby uświadamiać jak i edukować młodych, że bez myśliwych rolnictwo sobie nie poradzi, a i rolnik bez myśliwego również.

Wioletta Melcer16-04-2019 r.

Tradycyjne babki i mazurki, wędliny, sery oraz miody, świeże warzywa, a nawet ręcznie wykonane ozdoby wielkanocne, w sobotę 13 kwietnia, zagościły przed gnieźnieńskim Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Słowackiego.

Okazją do zaprezentowania produktów lokalnych producentów, rolników i przetwórców był coroczny Świąteczny Targ Wiejski.

Po raz kolejny, w okresie poprzedzającym Wielkanoc, samorząd Powiatu Gnieźnieńskiego przy współpracy z Wielkopolską Izbą Rolniczą promuje bezpośrednią sprzedaż rodzimych produktów na Świątecznym Targu Wiejskim. Na wszystkich odwiedzających czekały tradycyjne domowe wypieki, przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich, jak również wędliny, przetwory warzywne i rękodzieło.

Nie mogło zabraknąć stoiska Wielkopolskiej Izby Rolniczej na którym serwowano ze względu na zimną wiosenną aurę ciepły barszczyk i kawę.

Wioletta Melcer


15-03-2019 r.

Dnia 12 marca br. w świetlicy wiejskiej w Mieleszynie spotkali się rolnicy z powiatu gnieźnieńskiego na zorganizowanym już dwunasty raz Forum Rolniczym Powiatu Gnieźnieńskiego. Organizatorem tego spotkania była Wielkopolska Izba Rolnicza przy wydatnym wsparciu Urzędu Gminy w Mieleszynie. Wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć przedstawicieli ARiMR, KOWR i Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Obrady otworzył i sprawnie im przewodniczył p. Zbigniew Stajkowski - Przewodniczący Rady Powiatowej WIR w Gnieźnie. Za stołem prezydialnym zasiedli ponadto Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej – p. Piotr Walkowski, Starosta Gnieźnieński – p. Piotr Gruszczyński oraz Wójt Gminy Mieleszyn – p. Artur Hańczak.

Na wstępie wszystkich zebranych przywitał gospodarz miejsca - wójt gminy Mieleszyn pan Artur Hańczak. W swoim wystąpieniu życzył owocnych obrad, zachęcił do dyskusji i do wymiany spostrzeżeń na temat problemów, które w obecnych, trudnych dla rolnictwa czasach, wszystkich nas nurtują.

Natomiast starosta gnieźnieński pan Piotr Gruszczyński w swoim wystąpieniu przedstawił zgromadzonym informacje o działaniach jakie Starostwo Powiatowe w Gnieźnie obecnie prowadzi, a które to dotyczą obniżek kosztów energii elektrycznej i obejmą także sektor rolniczy. Korzystając z okazji zaprosił zebranych rolników na Uroczystość z okazji 100-rocznicy zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego „Rolnicy Polscy oddają hołd Powstańcom”, które odbędzie się 17 marca br. w Gnieźnie.

Prezes WIR pan Piotr Walkowski poruszył temat nowych przepisów dotyczących programu azotanowego oraz prawa wodnego. Podzielił się informacją o zmianach w ustawie łowieckiej dotyczących m.in. opiniowania przez WIR Rocznych Planów Łowieckich.
Adam Kwapich - kierownik BP ARiMR w Gnieźnie w swoim wystąpieniu zaapelował o składanie do 14 marca 2019r. oświadczeń o potwierdzających brak zmian we wnioskach o dopłaty bezpośrednie w stosunku do roku poprzedniego. Przekazał informacje o aktualnych programach oraz stanie realizacji wypłat za dopłaty bezpośrednie czy pomocy de minimis.
Elżbieta Ilska, zastępca dyrektora ARiMR, z powiatu gnieźnieńskiego poinformowała, że nasz powiat jest drugim pod względem wypłaconych zaliczek finansowanych z dopłat obszarowych z funduszy Unii Europejskiej.
Kierownik PIORiN pani Ewa Korczyńska-Skowron przypomniała o wymogu rejestracji gospodarstw rolnych, które zajmują się sprzedażą bezpośrednią ziemniaków oraz przypominała o konieczności ukończenia lub odnowienia kursów ochrony roślin.
O bieżących zadaniach oraz najważniejszych kwestiach związanych z funkcjonowaniem ODR w Gnieźnie opowiedział kierownik pan Zbigniew Bręklewicz.
Przedstawiciele KOWR, na czele z dyrektorem panem Bogdanem Flemingiem, przekazali informacje dotyczące najbliższych przetargów na dzierżawę gruntów rolnych, które znajdują się w obrębach :Zdziechowa, Mączniki, Obora, Borzątew Świątniki Wielkie, oraz Strzyżewo Kościelne.

Ostatnim punktem Powiatowego Forum Rolniczego w Mieleszynie była dyskusja na temat kondycji polskiego rolnictwa. Rolnicy zwracali uwagę między innymi na niskie ceny skupu trzody chlewnej spowodowane ich zdaniem importem mięsa z zagranicy. Do tych uwag odniósł się w swym wystąpieniu pan poseł Zbigniew Dolata. Stwierdził, że Ministerstwo Rolnictwa wspomaga rolników poszukując nowych rynków zbytu. Coraz więcej produkujemy żywności więc trzeba szukać nowych miejsc do eksportu. Jednocześnie zachęcał do szerzenia patriotyzmu gospodarczego, by podczas zakupów wybierać polskie produkty. Trwają prace, których celem jest stworzenie Narodowy Holdingu Spożywczego, tak żebyśmy mieli wpływ na kształtowanie cen płodów rolnych. To jest działanie długofalowe i ma ono spowodować, że dochodowość polskiego rolnictwa wzrośnie.

Podsumowując tegoroczne spotkanie, należy zauważyć, że była to dobra okazja do merytorycznej dyskusji, wymiany poglądów oraz bezpośrednich rozmów z przedstawicielami instytucji działających w obszarze rolnictwa. Forum Rolnicze zostało zorganizowane przy pomocy sponsorów: Banku BGŻ PNB Paribas S.A., BS Gniezno, Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, Chemirol – Mogilno oraz As Trade Oil.

Wioletta Melcer


19-12-2018 r.

Przed gmachem Starostwa Powiatowego w Gnieźnie dnia 17 grudnia rozlokowały się stragany, namioty i stoły zastawione wyrobami od lokalnych przedsiębiorców. Wszystko to za sprawą kolejnej edycji Świątecznego Targu Wiejskiego, który zorganizowało Centrum Kultury „Scena To Dziwna” wraz z Wielkopolską Izbą Rolniczą.

Wszyscy, którzy pojawili się na ul. Jana Pawła II, mogli liczyć na ofertę kilku stoisk pełnych regionalnych produktów, serów, wędlin, warzyw, owoców, wypieków czy dekoracji i stroików idealnych na ozdobę do domu lub świąteczny prezent.

Na każdego, kto zawitał na stoiska, czekał gorący barszcz przygotowany specjalnie na tę okazję przez Wielkopolską Izbę Rolniczą.

Wioletta Melcer


19-12-2018 r.

W sobotnie popołudnie 15 grudnia do Grodziska Wielkopolskiego zjechały się delegacje rolników z całej wielkopolski aby wspólnie wziąć udział w Wieczerzy Wigilijnej Środowisk Wiejskich. Przy stołach zastawionych potrawami wigilijnymi nie mogło zabraknąć rolników z powiatu gnieźnieńskiego. W trakcie spotkania przy dźwiękach kolęd złożono sobie życzenia, przełamano opłatkiem, było to jubileuszowe - dziesiąte spotkanie rolników na wspólnej wigilii.

Organizatorami spotkania byli: Piotr Walkowski - Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego - Krzysztof Grabowski, Starosta Grodziski - Mariusz Zagański, Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego - Piotr Hojna, Prezes Związku Producentów Ryb - Marek Trzcieliński oraz Jerzy Kostrzewa - Członek Zarządu WIR i zarazem Przewodniczący RP WIR w Grodzisku Wlkp.

Wioletta Melcer


17-10-2018 r.

W dniu 12 października 2018r w świetlicy wiejskiej w Mnichowie gm. Gniezno odbyła się konferencja pn. „Prawo łowieckie w aspekcie społecznym, środowiskowym, rolniczym i ekonomicznym” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Spotkanie to zostało zorganizowane przez Wielkopolską Izbę Rolniczą biuro powiatowe w Gnieźnie, a skierowanie było do rolników, przedstawicieli lokalnych samorządów, instytucji działających w zakresie ochrony środowiska, kół łowieckich, Lasów Państwowych, Inspekcji Weterynaryjnej, sołtysów, doradców WODR. Wszystkich przybyłych gości powitał przewodniczący rady powiatowej WIR w Gnieźnie i Członek Zarządu WIR Zbigniew Stajkowski.

Następnie głos zabrał Prezes WIR - Piotr Walkowski, który dokonał krótkiego wprowadzenia do konferencji, przedstawił informacje dotyczące prawa łowieckiego, szacowania i zgłaszania szkód, czy też pomocy WIR w sprawach spornych. Pan Zbigniew Zieliński Przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Poznaniu omówił sprawy związane z stanem i pozyskiwaniem dzików, jeleni i danieli. Przedstawił także niekorzystne zmiany, tj. zakazy jakie zaszły w nowej ustawie Prawa łowieckiego (zakazy dotyczą min: płoszenia zwierzyny, szkolenia psów myśliwskich i sokołów, zakaz polowania na odległości 150m od zabudowań). Zostały także przybliżone sprawy dotyczące zgłaszania szkód łowieckich, obowiązujących terminów, protokołów oraz odwołań. Pytania ze strony rolników dotyczyły przede wszystkim szkód wyrządzonych przez bobry, a także jak koła łowieckie reagują na szkody komunikacyjne spowodowane przez zwierzęta. Wg. rolników jest potrzeba lepszej komunikacji i współpracy między poszkodowanymi a kołami łowieckimi, wielu myśliwych lekceważąco podchodzi do szacowania szkód i do rolników, jeżeli szkody będą rzetelnie szacowane to i współpraca będzie lepsza.

Kolejny prelegent, przedstawiciel Lasów Państwowych zapoznał zebranych z wieloletnimi łowieckimi planami hodowlanymi, stanem populacji dzików w Polsce i województwie wielkopolskim oraz monitorowaniem odstrzałów.

Natomiast pani Magdalena Niewęgłowska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przedstawiła zadania jakie spoczywają na samorządzie województwa wielkopolskiego związane z gospodarką łowiecką, gdzie znajdują się do pobrania wnioski do Urzędu Marszałkowskiego o pozwolenie na płoszenie i odstrzał bobrów, itp.

Zarówno prelegenci jak i przybyli na konferencję rolnicy wspólnie przyznali, że jesteśmy skazani na współpracę i wspólne działanie, dbanie o zwierzynę i lasy, gdyż to nasza wspólna sprawa i wspólne dobro.

Wioletta Melcer


05-10-2018 r.

W dniu 3 października w Niechanowie odbyło się spotkanie informacyjne dla rolników, którego tematem była gospodarka wodno-melioracyjna na terenie powiatu, obowiązujące nowe prawo wodne oraz wymogi związane z programem azotanowym. Spotkanie poprowadził Przewodniczący Rady powiatowej WIR w Gnieźnie - pan Zbigniew Stajkowski. Jako prelegenci zostali zaproszeni przedstawiciele instytucji Wody Polskie i Centrum Doradztwa Rolniczego.

Pani Jagoda Andrzejewska - Dyrektor Zarządu Zlewni Wody Polskie w Poznaniu poruszyła tematy dotyczące między innymi prawa wodnego, przybliżyła założenia, strukturę organizacyjną firmy i podział powiatów, gmin pod określony Nadzór Zlewni. Przekazane zostały informacje dotyczące opłat na usługi wodne (opłaty stałe, opłaty zmienne), oraz gdzie na powiecie gnieźnieńskim rozpoczną się najbliższe inwestycje związane z odmulaniem czy też wykaszaniem rowów.

Pytania ze strony rolników dotyczyły przede wszystkim gm. Czerniejewo, gdzie rzeka Wrześnica corocznie zalewa łąki i mimo wielu zgłoszeń nic w tej sprawie nie jest nadal robione.

Drugim wykładowcą była przedstawicielka Centrum Doradztwa Rolniczego w Poznaniu pani Danuta Nowak, która przedstawiła temat rolniczego wykorzystania oraz ochrony wód przed zanieczyszczeniami, a w szczególności sprawy związane z terminami stosowania nawozów stałych i płynnych, dokumentacji związanej z przeprowadzonymi zabiegami agrotechnicznymi, przechowywaniem nawozów naturalnych, czy też sporządzaniem umów na odstępowanie nawozów naturalnych.

Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali płyty CD z prezentacjami ze szkolenia oraz drukami potrzebnymi do prowadzenia prawidłowej dokumentacji.

Wioletta Melcer


10-09-2018 r.

Dnia 2 września rolnicy z powiatu gnieźnieńskiego podziękowali za zebrane plony podczas Dożynek Powiatowo-Gminnych w Piekarach koło Gniezna. Uroczyste obchody odbyły się na terenie świetlicy wiejskiej.

Gospodarzami wydarzenia byli: Beata Tarczyńska - starosta gnieźnieński oraz Włodzimierz Leman - wójt gminy Gniezno. W dożynkach udział wzięli parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele instytucji zaangażowanych w rozwój rolnictwa, służb mundurowych, duchowieństwa oraz liczne grono okolicznych mieszkańców naszego powiatu.

Najpierw jednak uroczystości rozpoczęły się od krótkiego, ale równie barwnego, jak za każdym razem, korowodu z wieńcami dożynkowymi przywiezionymi przez delegacje wszystkich gmin oraz wsi leżących na terenie gminy Gniezno. Po złożeniu wieńców przed sceną, na której zaplanowane zostały obchody, rozpoczęła się polowa msza święta. Po nabożeństwie rozpoczęła się druga część oficjalnych uroczystości - tradycyjny obrządek z udziałem Zespołu Tańca Ludowego "Gniezno", w trakcie którego starostowie dożynkowi Sylwia Domagalska oraz Mariusz Staszak przekazali na ręce władz powiatu i gminy chleb oraz owoce z tegorocznych zbiorów.

Na uroczystościach nie zabrakło także obecności Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Wieniec dożynkowy powiatu gnieźnieńskiego niesiony był przez delegatów Izby Rolniczej - Panów Marka Drankiewicza, Jerzego Kubasiaka, Tomasza Bartza i Mariana Zdrojewskiego. Na placu przed świetlicą w namiocie WIR panie z Grupy dla Rybna Wielkiego częstowały gości pysznym chlebem ze smalcem i ogórkiem kiszonym.

BP Gniezno
Wioletta Melcer


10-09-2018 r.

Dnia 8 września w Parku Zespołu Doradztwa Rolniczego w Gołaszynie powiat Rawicki odbyła się impreza regionalna Wielkopolska Wieś Zaprasza, której organizatorem był Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Wielkopolska Izba Rolnicza, Gmina Bojanowo i Starostwo Powiatowe w Rawiczu. W programie imprezy znalazły się konkursy: „Warzywne cudaki”, „Poznaj świat śliwki Bojanówki w cieście” i „Warzywa i owoce na naszych stołach”.

Do konkursu zgłosiły się Koła Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenia, Grupy Producenckie, które serwowały przysmaki przygotowane na bazie warzyw i owoców. Nie zabrakło w konkursie przedstawicieli z powiatu gnieźnieńskiego - Grupy dla Rybna Wielkiego z gminy Kiszkowo, które przygotowały kompot wieloowocowy, zupę owocową z kluseczkami, placek drożdżowy oraz leczo z fasolki szparagowej. Drugim reprezentantem powiatu gnieźnieńskiego była Grupa Producentów warzyw "Chrobry", która przygotowała do konkursu zupę "Ślepe ryby", leczo warzywne, sos boloński.

Degustacjom nie było końca, a wyłonienie najlepszej potrawy sprawiło nie małą trudność Komisji Konkursowej. Po burzliwych obradach zapadł werdykt sprawiedliwy do wszystkich: wszyscy zgłoszeni do konkursu zajęli równorzędne pierwsze miejsca.

Serdeczne gratulacje!!!!

BP Gniezno
Wioletta Melcer


18-07-2018 r.


W sobotę dnia 14 lipca 2018r w Strzyżewie Paczkowym gmina Gniezno miała miejsce niecodzienna uroczystość. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Strzyżewie Paczkowym świętowały 50-lecie swojej działalności.


Na uroczystość zaproszeni zostali goście, wśród których byli m.in. Zofia Szalczyk, przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Barbara Borowska prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Gnieźnie, Mirosława Kaźmierczak radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Tadeusz Tomaszewski wieloletni poseł, honorowy prezes Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan a obecnie asystent europoseł Krystyny Łybackiej, Jerzy Berlik wicestarosta gnieźnieński, Monika Twardowska członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego, Włodzimierz Leman wójt gminy Gniezno, Piotr Łykowski przewodniczący Rady Gminy Gniezno a także mieszkańcy Strzyżewa oraz rodziny działaczek z KGW. Wielkopolską Izbę Rolniczą na uroczystości reprezentował członek Zarządu oraz przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Gnieźnie Zbigniew Stajkowski.

Przy takiej uroczystości nie mogło zabraknąć życzeń złożonych na ręce przewodniczącej Koła pani Aleksandry Dziel. Uczestnicy uroczystości gratulowali jubileuszu i dziękowali paniom za wieloletnią pracę, za działania podejmowane na rzecz integracji społecznej oraz za pielęgnowanie tradycji regionalnych.


Jubileusz był też okazją, by KGW mogło się pochwalić nowo otwartą Izbą Historii znajdującą się w starej, drewnianej stodole, w której wystawiono dla zwiedzających wiele pamiątek, wyróżnień, nagród i zdjęć związanych z działalnością Koła.

Gościnne gospodynie przygotowały na ten dzień wiele pyszności, nie zabrakło urodzinowego tortu i potraw z grilla. W części artystycznej z przepięknym koncertem piosenek z repertuaru Anny German i Anny Jantar wystąpiła Katarzyna Zawada, absolwentka PSM I i II st. w klasie fortepianu i Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.


Całość obchodów jubileuszu zakończyła zabawa taneczna, która trwała do późnych godzin nocnych.

BP Gniezno
Wioletta Melcer


11-07-2018 r.

Brak deszczu, słońce, wysoka temperatura... to wszystko przyczyniło się do strat w uprawach rolnych. Rolnicy już mogą liczyć straty w plonach spowodowane suszą. Do Urzędów Gmin na powiecie gnieźnieńskim do chwili obecnej wpłynęło około 2500 wniosków o oszacowanie strat.


Rolnicy zaczęli już żniwa. Tu i ówdzie na polach pracują kombajny, głównie w jęczmieniu ozimym. To ostatni moment na szacowanie strat, gdyż niebawem żniwa zaczną się na dobre. Komisje działające przy Urzędach Gmin do szacowania strat mają obowiązek sprawdzić na polu faktyczne ubytki w uprawach. Komisja składająca się z przedstawiciela Urzędu Gminy, Delegata Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej, oraz przedstawiciela Ośrodka Doradztwa Rolniczego codziennie spotyka się na polach, aby w miarę szybko i sprawnie przeprowadzić kontrolę, gdyż czas nagli zwłaszcza w uprawach ozimych.


Jedynie rolnicy, którzy złożą wniosek o oszacowanie strat będą mogli ubiegać się o pomoc, która zostanie ogłoszona przez Ministra Rolnictwa. Radni Wielkopolskiej Izby Rolniczej z powiatu gnieźnieńskiego biorą czynny udział w pracach komisji, aby na bieżąco rozpatrywać składane przez rolników wnioski.

BP Gniezno
Wioletta Melcer


09-07-2018 r.


W dniu 29 czerwca 2018r w sali wiejskiej w Świniarach gm. Kłecko powiat gnieźnieński miała miejsce niecodzienna uroczystość, Jubileusz 70-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Świniarach. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. NMP Królowej Polski w Świniarach, a następnie przemarszem wszystkich przybyłych gości do miejscowej Sali Wiejskiej.

Panie z KGW na ten dzień przygotowały wiele atrakcji. Wystąpił chór "Tylko Echo" przy akompaniamencie Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Kłecku pana Roberta Zgoła, odbył się pokaz mody w wykonaniu członkiń KGW. Całości dopełniały wspólne śpiewy, zabawa taneczna oraz pokaźnych rozmiarów tort przygotowany przez członkinie Koła. W trakcie takiej uroczystości nie mogło zabraknąć podziękowań, życzeń i wspomnień o początkach powstawania Koła.


Do życzeń dołącza się także Wielkopolska Izba Rolnicza. Członek zarządu WIR p. Zbigniew Stajkowski, osobiście wręczył w tym dniu na ręce przewodniczącej Koła pani Ewie Zdunek podziękowania za współpracę i życzenia na dalszą działalność.

BP Gniezno
Wioletta Melcer


29-05-2018 r.

W poniedziałek 21 maja w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie odbyła się konferencja z cyklu „Transfer wiedzy w dziedzinie zrównoważonego wykorzystania energii. Odnawialne źródła energii w Wielkopolsce – szanse i zagrożenia”.


Konferencja została otwarta przez Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego, który wygłosił prelekcję pt. „Rozwój OZE jako element poprawy lokalnego bezpieczeństwa energetycznego”, a tym samym wprowadził słuchaczy w tematykę konferencji.

Kolejno głos zabrał Rektor uczelni prof. dr hab. Janusz Wiśniewski. Zwrócił on uwagę na kończące się źródła energii i konieczność poszukiwania i stosowania nowych rozwiązań technologicznych zarówno w przemyśle jak i w gospodarstwach domowych.


Głos zabrał także poseł do europarlamentu Andrzej Grzyb, który przybliżył tematykę dyrektyw unijnych dotyczących smogu i ich zastosowania w Polsce. Ponadto słuchacze mieli możliwość wielu pasjonujących prelekcji, które wskazywały na obecne kierunki i możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii.

Organizatorami konferencji był : Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o. a współorganizatorzy to: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu, Koninie, Lesznie, Gnieźnie i Pile, oraz Wielkopolska Izba Rolnicza.

BP Gniezno
Wioletta Melcer


05-04-2018 r.

Dnia 26 marca przy Starostwie Powiatowym w Gnieźnie od wczesnych godzin rannych zaczął funkcjonować Wielkanocny Targ Wiejski.


Jest to już kolejna inicjatywa Powiatu gnieźnieńskiego i Wielkopolskiej Izby Rolniczej przy której promowane są produkty lokalnych rolników, szczególnie z naszego powiatu.

Niezmienną popularnością cieszyły się stragany z wędlinami ,warzywami, serami oraz miodem od okolicznych dostawców.


Panie z Grupy dla Rybna serwowały w ramach degustacji przepyszne serniki , baby wielkanocne i mazurki, dużym powodzeniem cieszył się tradycyjny wielkanocny żurek.

Dzieci z gnieźnieńskich przedszkoli w Sali sesyjnej starostwa oddały się z zapałem malowaniu jaj. Tak więc każdy odwiedzający stragany znalazł coś dla siebie.


Głównym celem tego przedsięwzięcia była promocja rolnictwa, dzięki takim bezpośrednim spotkaniom producent –klient można przedstawić konsumentowi swoje produkty i zachęcić go do kupowania właśnie takich produktów, które są produkowane w tych małych środowiskach i małych przedsiębiorstwach.

BP Gniezno
Wioletta Melcer


29-03-2018 r.

Dnia 25 marca w Niedzielę Palmową wielkopolscy rolnicy zjechali do Środy Wielkopolskiej aby wspólnie uczestniczyć w Śniadaniu Wielkanocnym Środowisk Wiejskich. Na takiej uroczystości nie mogło zabraknąć rolników z powiatu gnieźnieńskiego.


Jak co roku impreza jest organizowana przez Wielkopolską Izbę Rolniczą , a w Środzie Wlkp. współorganizatorem było Starostwo Powiatowe.

Przy świątecznym stole zasiedli parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele instytucji działających w otoczeniu rolnictwa, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeń oraz samorządu rolniczego z całego województwa wielkopolskiego. W sumie około 1200 osób.


W ramach poczęstunku uczestnicy spotkania mieli okazje skosztować tradycyjne potrawy Wielkopostne oraz Wielkanocne: m.in. żur z białą kiełbasą i jajkiem, jaja faszerowane, wędliny i pasztety, chrzan i ćwikłę.

W biesiadowaniu zebranym towarzyszyły występy dzieci ze szkół podstawowych z Środy Wlkp i z Śniecisk, KGW Zielniczki i KGW Zwola, Zespół Regionalny "Tośtoki" oraz Zespół Folklorystyczny " Nadwarcianie".

Opuszczając gościnną ziemię średzką wszyscy byli pod wielkim wrażeniem organizacji imprezy oraz snuli domysły gdzie spotkają się w następnym roku.


BP Gniezno
Wioletta Melcer


23-03-2018 r.

W pierwszy dzień wiosny w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gnieźnie miała miejsce już III edycja międzyszkolnego konkursu wielkanocnego. Tym razem motywem przewodnim była Palma Wielkanocna.


Młodzież z gnieźnieńskich szkół rywalizowała między sobą o wykonanie najpiękniejszej palmy. Uczniowie w grupach 2-osobowych, wykorzystując materiały pochodzenia naturalnego, zaprezentowali swoje prace. Ocenie podlegały walory artystyczne, kompozycyjne, stopień trudności oraz parametry kompozycji zgodne z zasadami konkursu.


Honorowy patronat nad konkursem sprawowała Wielkopolska Izba Rolnicza biuro powiatowe w Gnieźnie, która była fundatorem nagród dla uczestników konkursu.

W komisji konkursowej obok przedstawicieli Izby Rolniczej zasiedli także przedstawiciele starostwa powiatowego i rady rodziców.


Laureatami konkursu zostali:

I miejsce -Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Gnieźnie
II miejsce - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gnieźnie gr.3
III miejsce - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gnieźnie gr.2
IV miejsce - III Liceum Ogólnokształcące w Gnieźnie

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy!


BP Gniezno
Wioletta Melcer
19-03-2018 r.

Dnia 11 marca 2018r. w Sali Ziemi na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich miała miejsce uroczystość wręczenia statuetek Siewcy dla najlepszych rolników z Wielkopolski.

Finał Gali Wielkopolski Rolnik Roku odbył się już po raz XVII. Na tak podniosłej uroczystości nie mogło zabraknąć rolników z powiatu gnieźnieńskiego, którzy licznie zjechali do Poznania.


W XVII edycji konkursu wzięło udział 55 gospodarstw z 23 powiatów . Wśród nich do tytułu nominowano 20 rolników, aby w trakcie Gali wyłonić finałową 10 laureatów.

Najlepsi otrzymali tytuł Wielkopolskiego Rolnika Roku, statuetkę Siewcy oraz nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. zł.

Wśród nominowanych nie zabrakło przedstawicieli z powiatu gnieźnieńskiego są to państwo Renata i Leszek Simińscy którzy prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni 39 ha w miejscowości Szczytniki Czerniejewskie, w gminie Czerniejewo, w powiecie gnieźnieńskim.


Głównym kierunkiem produkcji jest produkcja żywca wieprzowego. Rocznie gospodarstwo sprzedaje ok. 5,5 tys. tuczników. Produkcja tuczników oparta jest głównie na paszach z zakupu. Produkcja jest prowadzona na głębokiej ściółce i obecnie liczy 2000 stanowisk tuczowych. Gospodarstwo współpracuje z pracownikami naukowymi Uniwersytetu Przyrodniczego, którzy prowadzą badania ekonomiczne oraz oddziaływania na środowisko gazów emitowanych przez tuczarnie.

Następną nominację otrzymali państwo Monika i Janusz Pietrzakowie Państwo Pietrzakowie prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni 60 ha w miejscowości Łubowo, w gminie Łubowo, w powiecie gnieźnieńskim.


Gospodarstwo specjalizuje się w hodowli bydła mlecznego. W nowoczesnej oborze utrzymuje się 135 krów mlecznych. Roczna sprzedaż mleka wynosi 457 tys. litrów w klasie extra. Gospodarstwo było wielokrotnie wyróżniane za uzyskiwane wyniki hodowlane. W 2016 roku wydajność mleka wyniosła 14756 litrów, uzyskując w ten sposób pierwsze miejsce w kraju. Struktura zasiewów z przewagą kukurydzy, lucerny i zbóż podporządkowana jest produkcji mleczarskiej.

Serdecznie gratulujemy!

BP WIR Gniezno
Wioletta Melcer06-03-2018 r.

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie wspólnie z Wielkopolską Izba Rolniczą zorganizowało w dniu 2 marca br. spotkanie skierowane do sołtysów powiatu gnieźnieńskiego.
Odnowa wielkopolskiej wsi to temat dominujący na forum sołtysów, które odbyło się w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.
Na spotkanie z sołtysami gnieźnieńskich wsi zaproszeni zostali m.in. wicemarszałek wojewódzstwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, a także prezes Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego Jarosław Maciejewski oraz przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Gnieźnie pan Zbigniew Stajkowski ,a wszystkich zgromadzonych w sali powitał wicestarosta Jerzy Berlik.


W trakcie spotkania poruszano m.in. kwestię pozyskiwania środków finansowych przez gminy, sołectwa i organizacje pozarządowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w 2018 roku, a także projekt Wielkopolska Odnowa Wsi , gdzie prelegenci z Urzędu Marszałkowskiego przedstawili zasady naboru wniosków ,dokumentację potrzebną przy składaniu wniosków, wysokość dotacji.
Zaprezentowano katalog wybranych projektów zrealizowanych w poprzednich latach są to sale wiejskie, ich wyposażenia, place zabaw, róże spotkania integracyjne.
Podsumowując spotkanie można stwierdzić że konferencja była ważnym elementem w działalności sołtysów i przyczyni się do nowych pomysłów i inwestycji na sołectwach.


BP WIR Gniezno
Wioletta Melcer


05-03-2018 r.

W dniu 27 lutego 2018r. w świetlicy wiejskiej w Pakszynie gm. Czerniejewo odbyło się Forum rolnicze powiatu gnieźnieńskiego i wrzesińskiego.
Jest to już XI edycja spotkań rolniczych organizowanych przez Wielkopolską Izbę Rolniczą na której rolnicy mogą spotkać się z przedstawicielami wszystkich agend i firm okołorolniczych działających na terenie powiatu. Wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć przedstawicieli ARiMR, KOWR i Powiatowego Lekarza Weterynarii.


Dyskusja tegorocznego spotkania toczyła się głównie wokół następujących spraw: podtopienia powodowane przez rzekę Wrześnicę , bioasekuracja oraz zagrożenia wynikające z ASF, dopłaty obszarowe w wersji elektronicznej tzw. e-wniosek, nowe regulacje dotyczące przetargów organizowanych przez KOWR, strefa OSN -nowe przepisy.


Szczególne podziękowania za obecność na Forum należą się Starostą powiatów p. Beacie Tarczyńskiej i p.Dionizemu Jaśniewiczowi, oraz Prezesowi WIR p. Piotrowi Walkowskiemu za obszerną wypowiedź dotyczącą programu działań, którego założeniem jest ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych , problemu zakazu uboju rytualnego oraz problemów w branży futrzarskiej, której grozi likwidacja.

Większość spotkania zdominował jednak temat ASF, ale sądząc po rozmowach prowadzonych wśród rolników ,spotkania takie są jak najbardziej potrzebne, to w Pakszynie zgromadziło przeszło 160 osób ,co dla organizatorów jest zachętą i motywacją do dalszych tego typu spotkań.


Forum Rolnicze zostało zorganizowane przy pomocy sponsorów:
Firma SOVA FOODS, BGŻ BNP Paribas w Gnieźnie, Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni, Bank Spółdzielczy w Gnieźnie, ProBiotics Polska, eAgronom.

Zapraszam na obszerniejszą relację z Forum na stronę powiatu wrzesińskiego.

BP WIR Gniezno
Wioletta Melcer02-02-2018 r.

Dnia 26 stycznia 2018 r. odbyło sie pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Gnieźnie.

Zaproszenie na posiedzenie przyjęli powiatowy lekarz weterynarii pani Magdalena Całka-Zobel, kierownik biura powiatowego ARiMR pan Adam Kwapich , oraz specjalista ZD WODR w Gnieźnie pani Mirosława Suchorska.


Radni zapoznali się z działalnością i tegorocznymi planami pracy poszczególnych instytucji, szeroko został omówiony problem zagrożenia wystąpieniem Afrykańskiego Pomoru Świń, oraz związaną z tym bioasekuracją, radni zadeklarowali swą pomoc w propagowaniu i nagłaśnianiu problemu.

Został poruszony temat e-wniosków w nowej kampanii dopłat bezpośrednich, oraz obawy rolników związane z tą aplikacją.


Wielkopolska Izba Rolnicza organizuje na powiatach XI edycję spotkań z rolnikami pod nazwą Wielkopolskie Fora Rolnicze, Przewodniczący Rady Powiatowej pan Zbigniew Stajkowski zaprosił wszystkich do uczestnictwa.

Na powiecie gnieźnieńskim forum odbędzie się dnia 27 lutego 2018 r. o godz. 10:00 w świetlicy wiejskiej w Pakszynie gmina Czerniejewo. Serdecznie zapraszamy!

BP Gniezno
Wioletta Melcer11-10-2017 r.

W ramach podziękowań dla młodzieży pracującej przy obsłudze Wojewódzko-Archidiecezjalnych Wielkopolskich Dożynek Gniezno 2017, Wielkopolska Izba Rolnicza zasponsorowała wyjazd na wycieczkę do Trójmiasta.


W blasku październikowego słońca uczniowie podziwiali m.in. Długie Pobrzeże, Żuraw, Bazylikę Mariacką, Muzeum Poczty Polskiej, Długi Targ z fontanną Neptuna oraz Westerplatte. Relaksu dostarczył spacer po sopockim „Monciaku” i molo, które jest najdłuższym drewnianym molo w Europie oraz gdyńskim Skwerze Kościuszki, gdzie cumowały jednostki pływające: ORP Błyskawica, Dar Pomorza i Dar Młodzieży.


Młodzież miała również okazję poznać tajemnice morskich głębin, m.in. ryby, płazy, gady z Afryki, Ameryki Północnej i północnej Europy, które w pięknie prezentowały się w Gdyńskim Akwarium.

Dziękujemy za wsparcie imprezy!

ZSP Nr 1 w Gnieźnie

Wioletta Melcer
BP Gniezno


27-09-2017 r.

Dnia 25 września w Kłecku w siedzibie Grupy Producentów Warzyw "Chrobry" odbyło się szkolenie nt. „Efektywna sprzedaż w ramach rolniczego handlu detalicznego”.
Na spotkanie licznie przybyli rolnicy, przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich oraz członkowie rady powiatowej WIR w Gnieźnie.
Szkolenie prowadziła Czesława Klonowska, specjalista Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu z zakresu sprzedaży bezpośredniej.


Program szkolenia obejmował: rolniczy handel detaliczny aspekty finansowo-prawne oraz kwestie higieniczno-sanitarne, cechy dobrego przedsiębiorcy i menadżera, sposoby dotarcia do klienta ostatecznego z uwzględnieniem nowoczesnych technologii, marketing produktów rolno-spożywczych oraz budowanie współpracy pomiędzy rolnikami.

Szkolenie zrealizowane zostało w ramach operacji pt. „Efektywna sprzedaż w ramach rolniczego handlu detalicznego” współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Po szkoleniu była okazja do wręczenia pamiątkowych podziękowań radnym którzy pomagali w przygotowaniach organizacyjnych do Dożynek Archidiecezjalno- Wojewódzkich , które w tym roku odbyły się w Gnieźnie.

Podziękowania otrzymał również obecny na spotkaniu V-ce starosta gnieźnieński pan Jerzy Berlik, jak i kierownik biura d/s rolnictwa przy starostwie powiatowym pan Janusz Winiarski.

Korzystając z okazji , że na szkoleniu był obecny prezes WIR pan Piotr Walkowski był to dobry moment na wręczenie pani Aleksandrze Koperskiej długoletniej radnej WIR z gminy Łubowo odznaki honorowej "Zasłużony dla rolnictwa"- serdecznie gratulujemy!


Szkolenie odbyło sie w siedzibie Grupy Producentów Warzyw "Chrobry" w Kłecku dzięki uprzejmości prezesa pana Krzysztofa Kłosina, który udostępnił nam pomieszczenia i ugościł nas przetworami z swojej firmy - dziękujemy!

Wioletta Melcer
BP Gniezno


08-09-2017 r.

Dnia 4 września, w uroczystej inauguracji roku szkolnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Stanisława Mikołajczyka w Gnieźnie wziął udział członek zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej pan Zbigniew Stajkowski, który przekazał na ręce pani dyrektor szkoły Iwony Ratajczak oficjalne podziękowania za pomoc przy organizacji tegorocznych Wojewódzko-Archidiecezjalnych Dożynek Wielkopolskich które odbyły się w Gnieźnie na placu św.Wojciecha.


Grupa młodzieży z technikum geodezyjnego ,technikum żywienia i usług gastronomicznych uczestniczyła w przygotowaniach i obsłudze kelnerskiej Pikniku Owocowo-Warzywnego, który odbył się w ramach XIX Wojewódzko-Archidiecezjalnych Dożynkach Wojewódzkich. Uczniowie już kilka dni przed oficjalną imprezą pomagali w porządkowaniu terenów pod zaplanowaną na ten dzień Wystawę rolniczą , a w dniu dożynek przygotowali śniadanie, towarzyszyli szefom kuchni podczas serwisu dań , oraz zapewnili obsługę kelnerską Pikniku Starosty Dożynek.


Jeszcze raz dziękujemy uczniom i nauczycielom za pomoc .

Wioletta Melcer-BP Gniezno


12-07-2017 r.

Poseł RP Krzysztof Ostrowski zaprasza na spotkanie z Dyrektorem ANR w Poznaniu Wojciechem Perczakiem. Temat spotkania - Aktualne problemy związane z zagospodarowaniem zasobów rolnych własności Skarbu państwa. Spotkanie odbędzie się dnia 13.07.2017 o godzinie 15:00 w świetlicy wiejskiej w Goślinowie. Zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Wioletta Melcer - BP Gniezno


30-06-2017 r.


Wioletta Melcer - BP Gniezno


28-06-2017 r.

Dnia 27 sierpnia 2017r. w Gnieźnie odbędą się tegoroczne Wojewódzko-Archidiecezjalne Dożynki Wielkopolskie, w trakcie których przedstawiciele wielkopolskich środowisk rolniczych wraz z duchowieństwem podziękują za tegoroczne zbiory. Wydarzenie zaplanowane zostało na cały dzień i zaproszeni do niego zostali wszyscy rolnicy i mieszkańcy wielkopolski.


Starostami dożynek będą Anna Frankiewicz ze wsi Pyszczynek w gminie Gniezno i Zbigniew Stajkowski ze wsi Michalcza w gminie Kłecko- przewodniczący Rady Powiatowej WIR w Gnieźnie.


Z tej okazji marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak wraz z starostą gnieźnieńskim Beatą Tarczyńską odwiedzili Starostów Dożynkowych by osobiście podziękować im za przyjęcie roli reprezentantów wszystkich rolników na tegorocznych Dożynkach i wręczyć im oficjalne gratulacje.

Serdecznie gratulujemy powierzonej funkcji !

Opracowała: Wioletta Melcer - BP Gniezno


28-06-2017 r.

W niedzielę 18 czerwca 2017 r. w Odolanowie pow. Ostrów Wlkp. odbyła się piąta edycja Krajowego Święta Kaczki. Impreza ta współfinansowana z Krajowego Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego ma na celu promocję mięsa a zarazem zwiększenie spożycia mięsa z kaczki.


Jednym z elementów imprezy był konkurs na najlepszą potrawę z mięsa kaczego. Do udziału zgłosiły sie Koła Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenia i inne instytucje z całej Wielkopolski.

Wśród uczestników konkursu nie mogło zabraknąć przedstawicieli z powiatu gnieźnieńskiego pań z stowarzyszenia Grupa dla Rybna, które wykonały przepyszne potrawy z kaczki.

Na stole zagościła kaczka pieczona nadziewana kaszą gryczaną i jabłkiem, kaczka nadziewana wątróbką, kaczka w sosie własnym, kaczka pieczona w czerwonym winie oraz pasztet z podrobów z grzybkami.

Komisja oceniająca potrawy miała poważny problem z wytypowaniem zwycięzcy, ponieważ wszystkie potrawy były bardzo smaczne.


Dlatego laureatami zostali wszyscy uczestnicy konkursu.

Doceniono nie tylko smak potraw, dekoracje stołów, ale także wkład pracy wszystkich uczestniczących w konkursie.

Opracowała: Wioletta Melcer - BP Gniezno


28-06-2017 r.

Zgodnie z ustaleniami zawartymi między Zarządem Wielkopolskiej Izby Rolniczej a Okręgowym Zarządem Polskiego Związku Łowieckiego w Poznaniu w dniu 26 czerwca 2017r. w Starostwie powiatowym w Gnieźnie odbyło się Forum Rolniczo-Łowieckie.

Spotkanie zostało zorganizowane przy współpracy Biura Powiatowego Wielkopolskiej Izby Rolniczej z Starostwem Powiatowym w Gnieźnie.


Spotkanie otworzył i poprowadził Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej pan Zbigniew Stajkowski, Polski Związek Łowiecki reprezentował Zbigniew Zieliński Przewodniczący ZO PZŁ w Poznaniu wraz z przewodniczącymi Kół Łowieckich działających na terenie powiatu, a Starostwo reprezentował v-ce starosta gnieźnieński pan Jerzy Berlik.

Nie zabrakło także rolników, którzy liczną grupą przybyli do sali sesyjnej starostwa.
Podczas spotkania omawiano stan gospodarki łowieckiej na terenie powiatu gnieźnieńskiego min: dzierżawę obwodów łowieckich, wieloletnie hodowlane plany łowieckie, kategoryzacje obwodów łowieckich, plany odstrzałów, a także dyskutowano o projekcie ustawy zmieniającej prawo łowieckie.

Jednak głównym i najgorętszym tematem okazała się kwestia szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę, oraz przyznawanych przez Koła Łowieckie z tego tytułu odszkodowań.

Rolnicy obecni na spotkaniu domagali się, rzetelnego szacowania szkód, znacznej redukcji zwierzyny łownej oraz wyrazili chęć współpracy w kwestii ochrony plantacji przed szkodami wyrządzonymi przez zwierzynę dziką.


Dzięki spotkaniu zainteresowani uzyskali informację, że zwierzyna w stanie wolnym jest własnością Skarbu Państwa, natomiast zwierzyna pozyskana przez myśliwych, to jest ok. 20 proc. stanowi własność kół łowieckich. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest do wynagradzania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny. Za szkody spowodowane przez ptactwo nie przysługuje odszkodowanie.

W trakcie dyskusji wypłynął wniosek w sprawie utylizacji pozostałości po upolowanej zwierzynie. Zdaniem rolników powinno się te pozostałości oddawać to utylizacji, a nie pozostawiać w lesie, zwłaszcza kiedy jest realne zagrożenie wirusem Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF).

Spotkanie zakończyło się w atmosferze wzajemnego zrozumienia i chęcią znalezienia porozumienia między myśliwymi a rolnikami.

Opracowała: Wioletta Melcer - BP Gniezno


04-05-2017 r.

26 kwietnia w świetlicy wiejskiej w Strzyżowie Paczkowym , gmina Gniezno odbyły się warsztaty prowadzone przez partnera Programu Rabat Rolniczy - przedstawicieli firmy Cellbes.

Plakat

Spotkanie poprowadziła Magdalena Czaplicka, która przybliżyła wszystkim zgromadzonym historię marki Cellbes.

Panie, które przybyły na spotkanie zostały powitane przez redaktor naczelną kwartalnika Moja Wieś panią Paulinę Boruń , które to czasopismo promuje ciekawe inicjatywy podejmowane przez koła gospodyń wiejskich i inne organizacje społeczne i rolnicze, oraz współpracuje z firmą Cellbes.

Plakat

Podczas spotkania uczestniczki mogły uzyskać kilka praktycznych wskazówek w jaki sposób dobierać ubrania do swojej figury tak by podkreślić jej atuty, a przy okazji ukryć mankamenty a przede wszystkim była to możliwość przymierzenia i zakupu oryginalnej wiosennej kolekcji odzieży szwedzkiej marki Cellbes.

Uczestniczki spotkania mogły bezpłatnie skorzystać z porad wizażystki, skorzystały z profesjonalnego makijażu i zostały przygotowane do sesji zdjęciowej.

Oczywiście każda z „modelek” otrzymała pamiątkowe zdjęcie!

Plakat

Każda z pań na koniec spotkania otrzymała upominki od firmy Cellbes oraz bukiet tulipanów. Na stronie cellbes.pl można dowiedzieć się, co oferuje Cellbes na wiosnę!

Opracowała
Wioletta Melcer - BP Gniezno


28-04-2017 r.

Plakat

19-04-2017 r.

W dniu 11 kwietnia 2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Stanisława Mikołajczyka w Gnieźnie odbył się Międzyszkolny Konkurs na Najpiękniejszy Stroik Wielkanocny. Konkurs skierowany był do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gnieźnieńskiego, w grupach 2- osobowych, wykorzystując materiały pochodzenia naturalnego, uczniowie zaprezentowali wiosenne kompozycje o tematyce wielkanocnej.

Plakat

Honorowy Patronat nad konkursem sprawowało Starostwo Powiatowe w Gnieźnie oraz Wielkopolska Izba Rolnicza Biuro Powiatowe w Gnieźnie.

Celem konkursu było rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz popularyzowanie tematyki florystycznej. Ocenie podlegały walory artystyczne, kompozycyjne, stopień trudności oraz parametry kompozycji zgodne z zasadami konkursu.

Plakat

Kompozycje oceniała komisja w składzie: Małgorzata Pełczyńska właścicielka firmy Zielona Fabryka, Wioletta Melcer z Biura Powiatowego WIR w Gnieźnie oraz Marek Nowowiejski z Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.
Ostatecznie jury przyznało trzy nagrody. Wśród laureatów znaleźli się:
I miejsce - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Gnieźnie
II miejsce - III Liceum Ogólnokształcące w Gnieźnie
III miejsce - Gimnazjum nr 3 w Gnieźnie
Wszystkim serdecznie gratulujemy!

BP Gniezno
Wioletta Melcer


10-04-2017 r.

W sobotę 9 kwietnia dzień przed niedzielą palmową odbył się w Gnieźnie na dziedzińcu przed ESTEDE Gniezno Wielkanocny Targ Wiejski.

Organizatorem imprezy było Starostwo Powiatowe w Gnieźnie przy współpracy Wielkopolskiej Izby Rolniczej Biura Powiatowego w Gnieźnie.

Plakat

Swoje plony, przetwory i efekty wytwórstwa zaprezentowali okoliczni rolnicy, pszczelarze i przetwórcy z powiatu gnieźnieńskiego.

Nie zabrakło pań z Kół Gospodyń Wiejskich które przygotowały degustacje dla odwiedzających.
Na stoisku KGW z Strzyżewa Paczkowego zagościły baby i serniki wielkanocne, pasztet z królika i pasztet z żurawiną , szynka wędzona oraz kindziuk a do tego przepyszne sosy chrzanowe.
Natomiast panie z KGW Jarząbkowo częstowały żurkiem z kiełbaską i jajkiem zrobionym na naturalnym zakwasie, były też jajka faszerowane szynką i serem , a także baby drożdżowe i na majonezie.

Plakat

Oprócz degustacji można było zakupić produkty od wystawców ,oprócz stoiska z wędlinami pana Jana Nitki z Kiszkowa, które cieszyło się największą popularnością były przetwory Grupy Producenckiej Chrobry, miody, ekologiczne sery ruchocińskie oraz różnego rodzaju ozdoby, od wyrobów garncarskich po rękodzieła podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej z okolicznych miejscowości.

Jak przyznał obecny na Targu Wielkanocnym wicestarosta Jerzy Berlik, jest to okazja nie tylko do dokonania zakupu wielkanocnego, regionalnego produktu, ale przede wszystkim promocja lokalnych wytwórców.

Plakat

BP Gniezno
Wioletta Melcer


23-03-2017 r.

Dnia 19 marca 2017 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się XVI finałowa edycja konkursu Wielkopolski Rolnik Roku organizowana przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego przy udziale Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Na zaproszenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego w uroczystej gali wzięło udział 2000 gości, w tym rolnicy i przedstawiciele środowisk wiejskich z całej Wielkopolski oraz parlamentarzyści, samorządowcy i przedstawiciele instytucji działających w otoczeniu rolnictwa.

Na tak doniosłej imprezie nie mogło zabraknąć rolników z powiatu gnieźnieńskiego, którzy liczną grupą zjechali do Poznania.

Celem konkursu Wielkopolski Rolnik Roku jest promocja najbardziej przedsiębiorczych rolników wielkopolskich.
Do konkursu zgłosiło się ponad 50 gospodarstw rolnych zajmujących się hodowlą trzody chlewnej, ryb, produkcją roślinną czy pszczelarstwem.
Gospodarstwa, które otrzymały statuetkę Siewcy, zostały wcześniej odwiedzone i ocenione przez kapitułę konkursu.

Kapituła konkursowa wyróżniła rolników z województwa wielkopolskiego prezentujących wysoki poziom produkcji, stosujących nowoczesne technologie, odznaczających się dobrą i sprawną organizacją oraz racjonalnym wyposażeniem gospodarstw, a także tych którzy odnoszą wysokie efekty ekonomiczne i troszczą się o środowisko naturalne.

Głównym celem konkursu jest promocja wielkopolskiego rolnictwa oraz prezentacja najlepszych rolników.

Wśród 20 nominowanych gospodarstw znalazły się gospodarstwa z powiatu gnieźnieńskiego byli to:
Małgorzata i Mariusz Majerowiczowie z gminy Trzemeszno, oraz pan Igor Szamiłow z gminy Czerniejewo.

Z grupy nominowanych wyłoniono 10 laureatów, którzy otrzymali tytuł Wielkopolskiego Rolnika Roku 2016, statuetkę Siewcy oraz nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. złotych.
Wśród szczęśliwej dziesiątki znalazł się pan Igor Szamiłow z gminy Czerniejewo.

Pan Igor Szamiłow prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni ponad 102 ha: fermę norek w Rakowie w gminie Czerniejewo w powiecie gnieźnieńskim oraz fermę drobiu w Orlinie Dużej w gminie Gizałki w powiecie pleszewskim. Pan Igor Szamiłow pochodzi z Rosji, ale od kilku lat jest obywatelem polskim.

Roczna produkcja drobiarska to ponad 1,6 mln brojlerów kurzych. Ferma norek liczy 45 tys. matek i produkuje rocznie 180 tys. młodych. Fermy drobiu oraz futerkowych są systematycznie modernizowane.

Za zakończenie Gali wystąpił z swoim repertuarem zespół Skaldowie.

Wioletta Melcer
BP Gniezno


27-02-2017 r.

Dnia 24 lutego 2017r. w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie odbyło się X Wielkopolskie Forum Rolnicze. Na spotkanie zaproszeni zostali rolnicy w powiatów Gniezna i Wrześni, frekwencja dopisała sala zapełniła się rolnikami w ilości około 200 osób.

Nie zabrakło przedstawicieli Starostwa Powiatowego ,ANR, ARR, ARiMR czy też Lekarza Weterynarii, przybyli także włodarze gmin z powiatów Gniezna i Wrześni.

Na wstępie wszystkich przybyłych powitał gospodarz terenu gminy Witkowo -Burmistrz Marian Gadziński, który w krótkiej prezentacji przedstawił charakterystykę gminy, położenie, gospodarkę i statystykę rolniczą.

Pierwszym prelegentem był powiatowy lekarz weterynarii z Wrześni pan Romuald Juściński, który z uwagi na pojawienie się ognisk chorobowych ptasiej grypy na terenie zaapelował do wszystkich o szczególną ostrożność i o stosowanie odpowiednich środków bioasekuracji.

Przedstawiciel ARiMR w Wrześni - pani Monika Mikołajczak przedstawiła nowe działania PROW 2014-2020 które wchodzą w tym roku oraz przedstawiła zmiany jakie nastąpiły przy wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie w tym roku.

Najwięcej pytań rolnicy mieli do przedstawiciela ANR, pana Marka Czarneckiego, z-cy kierownika sekcji gospodarowania zasobem.

Wywiązała się dyskusja dotycząca kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargach, wyliczanie DJP do przetargów, przedłużania dzierżaw, ustawowych wyłączeń 30%.

Pytania dotyczyły zasad kupna ziemi przez indywidualnych rolników i uzyskania rękojmi należytego prowadzenia gospodarstwa.

Rolników interesowała sprawy dotyczące: przywrócenie działek do przetargu na Bieganowie i Sokolnikach, pow. Września, wyłączeń 30% gruntów z Dział-Polu pow. Gniezno i Agropolu pow. Września, czy na gm. Witkowo są planowane przetargi na dzierżawę gruntów.

W programie przewidziano też wystąpienia nt. działań uruchamianych przez ARR. Pytania dotyczyły uprawnień i obowiązków Grup Producenckich, w tym sprzedaż towaru poza zobowiązaniami statutowymi Grupy. Rolnicy otrzymali także obszerną informację dot. dopłat do materiału siewnego.

Podczas Forum rolnicy mogli zapoznać się z ofertami Banków które swoje oferty kierują do rolników i mieszkańców wsi, oraz ofertą firmy Fotowoltaika -przydomowe elektrownie słoneczne. Ilość przybyłych osób świadczy o tym ,że tematów do dyskusji w rolnictwie nie brakuje i spotkania takie są jak najbardziej potrzebne.

Wioletta Melcer
BP Gniezno10-02-2017 r.

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii o wystąpieniu na terenie powiatu gnieźnieńskiego ptasiej grypy
kliknij, tutaj


09-02-2017 r.

Przypominamy, że każdy kto prowadzi gospodarstwo rolne i zajmuję się produkcją żywności podstawowej (pierwotnej) jest zobowiązany złożyć wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Wniosek składa się w powiatowej jednostce Sanepidu.
Produkty pierwotne (podstawowe):

 • pochodzenia roślinnego - zboża, owoce, warzywa,, zioła, grzyby
 • pochodzenia zwierzęcego - jaja, mleko, miód, produkty rybołówstwa
 • produkty zbierane w naturalnym środowisku czyli grzyby, jagody, ślimaki.

Zgłoszenie rejestracji prowadzenia produkcji należy dokonać na określonym wniosku (formularzu)
bip.psse-gniezno.pl/userfiles/file/wnioski/o%20wpis%20%202015.pdf

Rejestracja jest wymagana w odniesieniu do:

 1. działalności w zakresie dostaw bezpośrednich;
 2. gospodarstw agroturystycznych;
 3. zakładów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w sprzedaży żywności "na odległość" (sprzedaży wysyłkowej), w tym sprzedaży przez Internet;
 4. podmiotów działających na rynku spożywczym prowadzących produkcję pierwotną.

Główny Inspektor Sanitarny polecił wszystkim Państwowym Wojewódzkim Inspektorom Sanitarnym stosowanie przepisów dotyczących nakładania kar za brak rejestracji podmiotów działających na rynku spożywczym i prowadzących produkcję pierwotną oraz nawiązywania stosownej współpracy z organami Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w celu pozyskiwania informacji o gospodarstwach rolnych prowadzących taką działalność.

BP Gniezno
Wioletta Melcer


09-02-2017 r.

Dnia 31 stycznia 2017r odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Powiatowej WIR w Gnieźnie.

Zaproszenie

Na spotkanie zaproszeni zostali przedstawiciele instytucji działających na rzecz rolników w powiecie gnieźnieńskim, udział wzięli kierownik ZD ODR pan Zbigniew Bręklewicz, kierownik ARiMR pan Adam Kwapich, powiatowy lekarz weterynarii pani Magdalena Zobel , oraz vicestarosta gnieźnieński pan Jerzy Berlik.

Tematem spotkania było omówienie organizacji zbliżającego się Forum Rolniczego, założenia pracy na rok 2017, podziękowanie na dotychczasową współpracę.

Zaproszenie

Dyskutowano, również nt szerzenia się wirusa ptasiej grypy, oraz o sposobach zapobiegania rozprzestrzeniania się tego wirusa.

Przybyli goście wyrazili swoje poparcie co do działań Wielkopolskiej Izby Rolniczej BP w Gnieźnie, oraz zadeklarowali otwartość na dalszą współpracę na rzecz środowiska rolniczego.

BP Gniezno
Wioletta Melcer27-01-2017 r.

Dnia 20 stycznia 2017r. w Urzędzie Gminy Witkowo odbyło się posiedzenie komisji rolnictwa na które zaproszeni zostali przedstawiciele Powiatowej Izby Rolniczej w osobach Przewodniczącego Rady pana Zbigniewa Stajkowskiego, kierownik biura Wioletty Melcer , oraz delegatów z gminy Witkowo panów Jerzego Kubasiaka i Tomasza Wędzikowskiego.
Podczas obrad, komisji przedstawione zostały „Informacje z działalności Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej” za rok 2016.


Kierownik biura odpowiedziała także na pytania dotyczące bieżących działań jakimi zajmuje się Wielkopolska Izba Rolnicza.
Przedstawiono radnym kryteria oceny ofert przy przystępowaniu do przetargów na dzierżawę gruntów z ANR.

BP Gniezno
Wioletta Melcer


02-12-2016 r.

W sobotę do Gniezna przybyli z pielgrzymką do Katedry gnieźnieńskiej sołtysi z powiatów Środy, Śremu, Szamotuł, Poznania, Wrześni i Gniezna.
Okazją do takiego spotkania było szkolenia przeznaczone dla sołtysów nt Sołtys liderem unowocześniania wielkopolskiej Wsi, zorganizowane w ramach dofinansowania z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.


Pierwszym akcentem wspólnego spotkania była msza święta w Katedrze gnieźnieńskiej przy Grobie Świętego Wojciecha sprawowana przez Biskupa Seniora Archidiecezji Gnieźnieńskiej Bogdana Wojtusia.

Po uroczystej mszy świętej uczestnicy spotkania udali się do świetlicy wiejskiej na Piekarach, gdzie zostali podjęci obiadem.


Następnie odbyła się konferencja nt: PROW 2014-2020, aktualnych możliwości pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań publicznych w sołectwie, LGD - przykłady zrealizowanych projektów.
Na koniec spotkania była kawa i okolicznościowy tort z okazji XX-lecia Wielkopolskiej Izby Rolniczej.


BP Gniezno
Wioletta Melcer


28-10-2016 r.

W dniu 24 października 2016r. w świetlicy wiejskiej na Piekarach gm. Gniezno, odbyło się szkolenie dla hodowców trzody chlewnej nt: Zagrożeń wynikających z rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, w tym wirusa ASF oraz promocja bioasekuracji.


Wysoka frekwencja na spotkaniu (około 50 osób) świadczy o dużym zainteresowaniu wśród rolników tym tematem.

Celem spotkania było omówienie zagrożeń wynikających z rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych zwierząt, ocena skuteczności działań zapobiegawczych oraz promocja bioasekuracji gospodarstw.


Organizatorem szkolenie była Wielkopolska Izba Rolnicza oraz Wojewódzki Inspektorat Weterynarii.

BP Gniezno
Wioletta Melcer


19-09-2016 r.

Dnia 11 września w Goślinowie odbyły się Dożynki Gminne Gminy Gniezno.
Korowód dożynkowy prowadzony przez Starostów Dożynek Panią Teresę Różycką oraz Pana Eugeniusza Leśnego oraz orkiestrę dętą udał się na szkolne boisko sportowe, gdzie uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą sprawowaną w intencji rolników. Po akcie dziękczynienia za plony i po podzieleniu dożynkowego chleba, odbył się festyn.
Uroczystość ta była wspaniałą okazją do uhonorowania przez Wielkopolską Izbę Rolniczą Biuro Powiatowe w Gnieźnie Pana Wójta Włodzimierza Lemana oraz Panią Sekretarz Gminy Annę Pacholczyk stosownymi wyróżnieniami.


Wyróżnieni w szczególny sposób współpracują z Wielkopolską Izbą Rolniczą , Biurem Powiatowy w Gnieźnie, zawsze chętni do współpracy, bezinteresownie pomagają w organizacji szkoleń i promocji.
Włodarze gminy swoją działalnością i postawą wspierają inicjatywy Wielkopolskiej Izby Rolniczej na terenie powiatu, są dużym wsparciem przy organizacji konferencji, forów rolniczych, oraz szkoleń dla rolników.
Ponadto Pani Anna Pacholczyk w latach 1997-2002 była kierownikiem biura powiatowego Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Gnieźnie. Po reaktywowaniu Izby Rolniczej aktywną delegatką na Walne Zgromadzenie w pierwszej kadencji.
Członek Zarządu WIR Pan Zbigniew Stajkowski wręczył Pani Annie Pacholczyk Odznakę Ministerialną Zasłużony dla Rolnictwa , oraz okolicznościowy Medal XX lecia WIR , a także legitymację z nadaniem tytułu Honorowy Członek Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Pan Włodzimierz Leman otrzymał Medal XX lecia WIR.
Odznaczonym serdecznie gratulujemy.


BP Gniezno
Wioletta Melcer


09-09-2016 r.

Wzorem lat ubiegłych także w tym roku biuro powiatowe z Gniezna i Wrześni zorganizowało wakacyjny wyjazd dla rolników , tym razem do Trójmiasta.
W dniach 28-31 sierpnia grupa 45 osób zwiedzała Gdańsk , Gdynię i Sopot.
Przez dwa pierwsze dni uczestnicy wycieczki zostali oprowadzeni przez przewodnika PTTK po przepięknym Gdańsku, odwiedzili Europejskie Centrum Solidarności oraz przeprawili się tramwajem wodnym na Westerplatte.


Kolejny dzień to wycieczka statkiem na Półwysep Helski i odwiedziny w Fokarium, a także w drodze powrotnej zwiedzanie ORP Błyskawica i wizyta w Sopocie.

Ostatni dzień był okazją do obejrzenia z bliska stadionu piłkarskiego- Stadion Energa Gdańsk.
Zostaliśmy oprowadzeni przez panią przewodnik po loży ViP, miejscach biznesowych, szatniach dla piłkarzy, izbie pamięci .
W drodze powrotnej do domu odwiedziliśmy Szymbark gdzie w szymbarskim lesie znajduje się niezwykłe i jedyne w swoim rodzaju Centrum Edukacji i Promocji Regionu, do którego przybywają dziś goście z całego kraju i świata.


Poza ciekawymi i ważnymi informacjami o Kaszubach ich tradycji i zwyczajach można było zobaczyć : dom stojący na głowie, dom Sybiraka, najdłuższą deskę świata i wiele innych atrakcji.
Wszyscy uczestnicy zgodnie orzekli ,że wyjazdy takie są dobrą odskocznią od codziennych obowiązków, a oprócz tego z każdego wyjazdu coś ciekawego zostaje w naszej pamięci.

BP Gniezno
Wioletta Melcer


09-09-2016 r.


Dnia 4 września odbyły się obchody Święta Plonów w powiecie gnieźnieńskim.
Na miejsce tegorocznych Dożynek Powiatowo-Gminnych wybrano teren Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Uczczono w ten sposób raz jeszcze obchodzoną w tym roku rocznicę 1050-lecia Chrztu Polski, którego według wielu źródeł historycznych dokonano właśnie na Lednicy.
Korowód dożynkowy z pobliskiego kościoła św. Anny i św. Wawrzyńca, gdzie odprawiono mszę świętą dziękczynną, przeszedł nad brzeg jeziora Lednickiego, co miało podkreślić symboliczny wymiar całego wydarzenia.


Starościna Dożynek Maria Lisiecka z Kosowa i Starosta Dożynek Mirosław Nowak z Żydówka złożyli bochen chleba wypieczony z tegorocznej mąki na ręce Starosty Gnieźnieńskiego Beaty Tarczyńskiej i Wójta Gminy Łubowo Andrzeja Łozowskiego.
Wieniec dożynkowy powiatu gnieźnieńskiego niesiony był przez delegatów Izby Rolniczej Panów Marka Drankiewicza, Hieronima Kosiaka, Piotra Berlika i Piotra Gozdeckiego.
W trakcie uroczystości wyróżniono także zasłużonych rolników, wśród wielu odznaczeń przyznanych rolnikom przez starostwo powiatowe nie zabrakło także uhonorowania rolników Medalem XX lecia WIR.
Na wniosek Biura Powiatowego WIR w Gnieźnie Medale otrzymali: Jan Słomka, Stanisław Janas, Janusz Tomczak, Stanisław Borkowski, Stefan Wojtaszek, Jan Wawrzyniak. Uroczystość urozmaicił pokaz umiejętności lotniczych grupy akrobacyjnej "Żelazny", a po zakończeniu części uroczystej także różne występy i koncerty.

BP Gniezno
Wioletta Melcer


29-08-2016 r.


Dnia 28.08.2016 r. na dożynkach Gminno- Parafialnych w Czerniejewie, zostały wręczone medale okolicznościowe z okazji 20-lecia Wielkopolskiej Izby Rolniczej, p. Leszkowi Simińskiemu – delegatowi gm. Czerniejewo w I kadencji oraz p. Bernardowi Guzowskiemu – delegatowi gm. Czerniejewo II kadencji.


Medale zostały wręczone przez delegata gm. Czerniejewo, p. Adama Kachniarza i członka Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej p. Zbigniewa Stajkowskiego.

A.Kachniarz


20-07-2016 r.

W dniu 27 czerwca bieżącego roku w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kłecku, odbyło się V Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Obradom przewodniczył Zbigniew Stajkowski – członek Zarządu WIR a zarazem przewodniczący Rady Powiatowej WIR w Gnieźnie.


Głównymi tematami które zdominowały spotkanie były sprawy związane z prawem wodnym i OSN, szkody łowieckie, umowa o strefie wolnego handlu ze Stanami Zjednoczonymi (TTIP) i Kanadą (CETA).

Nie zabrakło również debaty na tematy związane z obrotem ziemią i konsekwencji wejścia w życie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

Delegaci wraz z obecnymi na spotkaniu posłami Panią Pauliną Henning – Kloską i Panem Zbigniewem Dolatą dyskutowali na temat projektu ustawy o izbach rolniczych przygotowanym przez ugrupowanie Kukiz’15.


Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej chciałby jeszcze raz serdecznie podziękować gospodarzom gm.Kłecko Burmistrzowi Panu Adamowi Serwatce za miłe przyjęcie , oraz Dyrektorowi Domu Kultury w Kłecku Panu Robertowi Zgoła wraz z pracownikami za bezpośrednie przygotowanie sali i ugoszczenie zgromadzonych gości i Delegatów WIR.

BP Gniezno
Wioletta Melcer


08-07-2016 r.

Dnia 16 czerwa 2016r. w Miatach gm.Trzemeszno na terenie gospodarstwa rolnego pana Marcina Krzewińskiego odbyła się impreza pod nazwą "Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na obszarach wiejskich".

Mimo pochmurnej i deszczowej pogody impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród rolników. Zebrani wysłuchali wystąpienia przedstawiciela Powiatowej Straży Pożarnej w Gnieźnie o zagrożeniach jakie niesie za sobą nie przestrzeganie przepisów bhp i p-poż. w gospodarstwie, zostały rozdane ulotki oraz można było bezpośrednio porozmawiać z strażakami którzy chętnie odpowiadali na pytania.


Został przeprowadzony w trakcie spotkania konkurs z zakresu wiedzy przeciwpożarowej, gdzie do wygrania były gaśnice proszkowe ,każdy z uczestników wypełnił krótką ankietę z pytaniami a następnie spośród prawidłowo wypełnionych zostały wylosowane nagrody.

Korzystając z gościny w gospodarstwie pana Marcina Krzewińskiego uczestnicy imprezy mogli wysłuchać gospodarza który w kilku słowach przedstawił profil swojego gospodarstwa. Pan Marcin gospodaruje na 270 hektarach, licząc z gruntami dzierżawionymi. Produkcja roślinna to: zboża, rzepak, kukurydza. Prócz tego jest duża hodowla bydła - ponad 200 sztuk. Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze przy smacznym ciastku i kawie oraz grochówce.

Nadrzędnym celem imprezy było zmniejszenie strat mienia oraz liczby ofiar pożarów, zarówno śmiertelnych, jak i rannych przy wykorzystaniu szerokiej palety działań o charakterze prewencyjnym w ramach poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego w obiektach, w zabezpieczeniu płodów rolnych oraz maszyn rolniczych.

BP Gniezno
Wioletta Melcer


13-06-2016 r.

W środę 8 czerwca 2016 roku obradowało w Kiszkowie na zjeździe Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów. Na Zjazd przybyło ponad 100 delegatów i zaproszonych gości.

Zgromadzonych gości i delegatów powitali Barbara Czachura Prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów oraz Tadeusz Bąkowski Wójt Gminy Kiszkowo.

W obradach uczestniczyli: Prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów oraz członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej. W swych przemówieniach goście podkreślili jak ważna jest rola sołtysa oraz zadania które wykonuje.


W uroczystości udział wzięli członkowie Zarządu WIR pani Jolanta Nawrocka, panowie Jerzy Kostrzewa i Zbigniew Stajkowski oraz Prezes WIR pan Piotr Walkowski.

Piotr Walkowski wspomniał o projekcie ustawy o izbach rolniczych oraz ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego.

Spotkanie był okazją do wręczenia pamiątkowych Medali XX -lecia Izb Rolniczych Wójtowi Gminy Kiszkowo Tadeuszowi Bąkowskiemu i jego Zastępcy Radosławowi Występskiemu, w podziękowaniu za wieloletnią współpracę i osobisty wkład w pracę na rzecz wielkopolskich rolników.

BP Gniezno
Wioletta Melcer


23-05-2016 r.


Dnia 21 czerwca na terenie Centrum Wystawowo-Szkoleniowego w Sielinku w powiecie nowotomyskim odbyły się uroczystości związane z Jubileuszem 20 - lecia Izby Rolniczej subregionu poznańskiego (powiatów Gniezno, Września, Szamotuły, Środa Wlkp, Śrem, Poznań, Międzychód, Nowy Tomyśl ).

Prawie 90 -osobowa grupa rolników z powiatu gnieźnieńskiego wzięła udział w imprezie.
Były życzenia, kwiaty, występy zespołów ludowych i wspólna biesiada.


Nie zabrakło życzeń i listów gratulacyjnych z okazji jubileuszu od lokalnych władz samorządowych.
Spotkanie było okazją do wręczenia wyróżnień i odznaczeń dla rolników z naszego powiatu, i tak Medalion im. dr Aleksandra hr. Szembeka za działalność na rzecz rolnictwa i rozwoju wsi wielkopolskiej zastał wręczony panu Zbigniewowi Bartzowi z Kruchowa gm. Trzemeszno, medale „Zasłużony dla rolnictwa” otrzymali Pani Anna Pacholczyk z Mnichowa, Pan Tomasz Wędzikowski z Mąkownicy i Pan Hubert Nowakowski z Bielaw.

W sposób szczególny odznaczeni został przewodniczący Rady Powiatowej w Gnieźnie Pan Zbigniew Stajkowski, który od pierwszej kadencji nieprzerwanie pracuje na rzecz Izby Rolniczej w naszym powiecie, a także zostały nadane tytuły Honorowego Członka Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Gnieźnie , otrzymali je Pani Anna Pacholczyk, Jacek Lewicki i Aleksander Jakubowski.

Zostały także wręczone specjalnie przygotowane na tą uroczystość Medaliony 20-lecia Wielkopolskiej Izby Rolniczej, wśród obdarowanych znaleźli się także przedstawiciele naszego powiatu Pan Włodzimierz Leman - Gmina Gniezno, Pan Tadeusz Bąkowski - Gmina Kiszkowo i Pani Wioletta Melcer.

Wszystkim serdecznie gratulujemy.

BP Gniezno
Wioletta Melcer


23-05-2016 r.

Dnia 19 maja delegacja z Regionalnej Izby Rolniczej Bretanii gościła w powiecie gnieźnieńskim. Wielkopolska Izba Rolnicza oraz Regionalna Izba Rolnicza w Bretanii wspierają się doświadczeniem i wymianą poglądów dotyczących produkcji drobiu , stąd też wizyta delegacji na fermie brojlerów u państwa Przybylskich z Kędzierzyna gm. Niechanowo, którzy współpracują z firmą De Heus.

Zwiedzanie fermy połączone było z spotkaniem z producentami drobiu oraz Zarządem i delegatami Wielkopolskiej Izby Rolniczej a także z przedstawicielami firmy De Heus.Oprócz wizyty na fermie delegacja udała się do Kłecka gdzie ma siedzibę Grupa Producentów Warzyw "Chrobry", było spotkanie z zarządem, przedstawienie działalności, oraz zwiedzanie zakładu.


Jak mówi powiedzenie - nie samą pracą człowiek żyje - w napiętym programie wizyty znalazł się czas na wizytę w Gnieźnie, zwiedzenie katedry i starówki.

Goście byli zauroczeni katedrą Gnieźnieńską , oraz krótkim spacerem wokół starego rynku. Był czas na zakup pamiątek oraz zrobienie wspólnych zdjęć.

BP Gniezno
Wioletta Melcer


13-04-2016 r.


Dnia 8 kwietna 2016r. w sali wiejskiej na Piekarach, gm. Gniezno odbyło się uroczyste podsumowanie pracy hodowców bydła mlecznego na terenie powiatu gnieźnieńskiego.
W spotkaniu oprócz rolników- hodowców bydła udział wzięli, v-ce starosta powiatu gnieźnieńskiego Jerzy Berlik, Leszek Hądzlik Prezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Robert Neneman, Prezes Rejonowego Koła Hodowców i Producentów Bydła, Prezes Wielkopolskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Przemysław Jagła. Obecny był także gospodarz gminy Gniezno, wójt Włodzimierz Leman.
Na terenie powiatu funkcjonują gospodarstwa, w których łącznie przebywa ponad 34 tysiące sztuk bydła z czego ponad 11 tysięcy krów oddaje swoje mleko do produkcji.


Podsumowując 2015 rok, organizatorzy spotkania wręczyli nagrody i wyróżnienia zasłużonym rolnikom. Puchar Prezydenta PFHBiPM otrzymał Tadeusz Pawlak z Łubowa, największy hodowca indywidualny w powiecie gnieźnieńskim.
Drugi Puchar Prezydenta PFHBiPM wręczono Władysławowi Pietrzakowi ze Zdziechowy jako zasłużonego hodowcy powiatu gnieźnieńskiego, społecznika, inicjatora i założyciela regionalnego oddziału HiBP w Gnieźnie.
Ponadto wręczono wyróżnienia Robertowi Nenemanowi z gminy Gniezno za zajęcie I miejsca w powiecie z wynikiem 14 356 kg mleka w grupie stad bydła mlecznego od 50 do 150 sztuk, spółce Działpol z Działynia za wynik 12 527 lkgmleka w grupie stad od 150 do 300 sztuk, spółce Sano NŻZ z gminy Trzemeszno za wynik 12 778 kg mleka w grupie stad powyżej 1000 sztuk oraz dla Janusza Pietrzaka z gminy Łubowo za wynik 13 719 kg mleka w grupie stad do 50 sztuk.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

BP Gniezno
Wioletta Melcer


24-02-2016 r.

Dnia 17 lutego 2016r.na powiecie gnieźnieńskim odbyła się debata o obrocie ziemią . Duża frekwencja w Piekarach k. Gniezna to dowód na to, że wciąż gorący jest temat ziemi rolniczej pochodzącej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Na spotkanie zostali zaproszeni posłowie z powiatu gnieźnieńskiego, dyrektor i jego zastępca ANR w Poznaniu, prezes WIR ,oraz zainteresowani tematem rolnicy. Spotkanie miało charakter dyskusji, gdzie rolnicy zadawali pytania a kierownictwo ANR starało się na wszystkie wątpliwości merytorycznie odpowiadać. Omawiano konkretne problemy związane z obrotem ziemią w Wielkopolsce. Rolnicy z gminy Gołańcz pytali o grunty pochodzące z zlikwidowanych PGR-ów, będące we władaniu Grupy Rolnik. Rada Powiatowa w Gnieźnie zobowiązała ANR do wyjaśnienia spraw związanych z dzierżawą nieruchomości rolnych w obrębie Przysieka, gmina Mieleszyn. Rada Powiatowa WIR w Słupcy prosiła o wyjaśnienie kwesti sposobu podziału działek przeznaczonych do przetargów ograniczonych ofert pisemnych na dzierżawę Delegaci RP WIR w Poznaniu zwrócili uwagę, aby w przetargach ofertowych oferenci biorący udział w danym przetargu otrzymywali zwrotną informację, jaka oferta wygrała i z jaką ilością uzyskanych punktów Rolnicy z powiatu wrzesińskiego prosili o wyjaśnienie sprawy przedłużonych dzierżaw rolnikom pod programy rolnośrodowiskowe. Wielu rolników zainteresowanych było wyjaśnieniem spraw związanych z bezumownym użytkowaniem gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

Bardzo obszernie podczas debaty omawiano również projekt ustawy o ustroju rolnym, która ma wejść w życie od 1 maja 2016r. Zdaniem organizatorów takie spotkanie spełniło oczekiwania rolników, temat ziemi jest wciąż gorącym tematem, a spotkanie pozwoliło choć w części odpowiedzieć na nurtujące problemy wielkopolskich rolników.
Dzięki uprzejmości ANR w Poznaniu w biurze powiatowym WIR w Gnieźnie można otrzymać dokumenty i formularze zgłoszeniowe do przetargów.

Wioletta Melcer


08-02-2016 r.

W dniu 2 lutego 2016r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie odbyła się narada z Sołtysami i Przewodniczącymi Zarządów Osiedli zwołana przez p. Łukasza Grabowskiego, pełniącego funkcję Burmistrza Gminy i Miasta.

Po otwarciu narady i powitaniu gości przez p. Łukasza Grabowskiego, Pan Krzysztof Kosiński - Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gnieźnie przedstawił bieżące sprawy dotyczące obrotu zwierzętami na terenie Gminy oraz bieżące działanie Powiatowej Inspektoratu Weterynarii w Gnieźnie.

Kierownik Biura Powiatowej Izby Rolniczej w Gnieźnie Pani Wioletta Melcer przedstawiła informację na temat bieżącej działalności Izby Rolniczej, oraz zostały omówione sprawy dotyczące przetargów na grunty z zasobów ANR.

Wioletta Melcer


08-02-2016 r.

Dnia 5 lutego 2016r. w Kiszkowie odbyło się spotkanie Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej z powiatu gnieźnieńskiego .Wśród zaproszonych gości udział wzięli Prezes WIR Piotr Walkowski , przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Gnieźnie: wicestarosta Jerzy Berlik i Janusz Winiarski, a także włodarze gminy: wójt Tadeusz Bąkowski i zastępca wójta Radosław Występski.

Na spotkaniu zostały uzgodnione szczegóły, spotkania około tysiąca rolników z całej Wielkopolski mającego mieć miejsce 20 marca 2016 r. w Kiszkowie. Uroczystość ta, nazywać się będzie: „Śniadanie wielkanocne rolników”.

Wioletta Melcer


22-01-2016 r.

W dniu 18 stycznia 2016r w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej WIR.
Na spotkanie został zaproszony starosta gnieźnieński pan Jerzy Berlik, oraz dyrektor szkoły rolniczej w Gnieźnie pani Iwona Ratajczak.
Głównym tematem posiedzenia były sprawy związane z edukacją rolniczą oraz obecną sytuacją prawną terenów Warsztatów Szkolnych na Skiereszewie.
Następnie ze względu na organizację na naszym powiecie śniadania wielkanocnego dla środowisk wiejskich zostały omówione sprawy organizacyjne, a Pan Starosta potwierdził chęć współpracy przy organizacji imprezy.

Wioletta MelcerZ okazji wyborów do rad powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, w dniu 30 czerwca br., nowo wybrani członkowie Izb spotkali się z Beatą Tarczyńską Starostą Gnieźnieńskim i Jerzym Berlikiem, Wicestarostą Gnieźnieńskim.

Działalność w Wielkopolskiej Izbie Rolniczej to nie tylko zaszczytna, ale bardzo odpowiedzialna funkcja – mówiła Beata Tarczyńska Starosta Gnieźnieński, gratulując członkom nowej Rady.


Wierzę, że rozpoczynająca się nowa kadencja Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej będzie okresem kolejnych lat dobrej i efektywnej współpracy na rzecz rozwoju polskiej wsi – wskazywała Starosta Gnieźnieński.
Wicestarosta Jerzy Berlik pogratulował rolnikom aktywnego zaangażowania się na forum samorządu rolniczego oraz życzył wszystkim wytrwałości i sukcesów w pracy na rzecz pielęgnowania tradycji rolniczych w powiecie gnieźnieńskim.

Wioletta Melcer

W dniu 31 maja 2015 r. rolnicy powiatu gnieźnieńskiego wybrali Radę Powiatową Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Gnieźnie na lata 2015-2019.
Dnia 8 czerwca br. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej V kadencji. Podczas tego spotkania został wybrany przewodniczący, którym został p. Zbigniew Stajkowski oraz delegat na WZ - p. Adam Kachniarz.

W skład Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Gnieźnie weszły następujące osoby:

 • Gniezno Miasto - Stefan Wojtaszek Gniezno,
 • Gmina Czerniejewo - Adam Kachniarz Nidom,
 • Gmina Gniezno-Piotr Berlik Napoleonowo, Piotr Gozdecki Goślinowo,
 • Gmina Kiszkowo - Hieronim Kosiak Ujazd, Jakub Szczepaniak Ujazd,
 • Gmina Kłecko -Zbigniew Stajkowski Michalcza, Hubert Nowakowski Bielawy,
 • Gmina Łubowo - Marek Drankiewicz Fałkowo, Aleksandra Koperska Łubowo,
 • Gmina Mieleszyn -Krzysztof Owczarek Przysieka, Marian Zdrojewski Karniszewo,
 • Gmina Niechanowo - Leszek Dratwiak Mierzewo, Roman Prusinowski Karsewo,
 • Gmina Trzemeszno - Tomasz Bartz Kruchowo, Piotr Mądry Trzemżal,
 • Gmina Witkowo - Jerzy Kubasiak Gorzykowo, Tomasz Wędzikowski Mąkownica.

Zbigniew
Stajkowski

Przewodniczący Rady powiatowej WIR

Adam
Kachniarz

Delegat na Walne Zgromadzenie WIRW dniu 21 maja 2015 odbyło się spotkanie członków Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Gnieźnie z przedstawicielami władz powiatu gnieźnieńskiego starostą Beatą Tarczyńską i wicestarostą Jerzym Berlikiem.

O znaczeniu Izb Rolniczych a przede wszystkim o potrzebie ożywienia środowisk rolnych mówił na wstępie witając gości wicestarosta Jerzy Berlik. Natomiast o samych kompetencjach i pracach delegatów Wielkopolskiej Izby Rolniczej mówił z doświadczenia przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Gnieźnie Zbigniew Stajkowski. Podczas spotkania dokonano podsumowań IV kadencji Powiatowej Izby Rolniczej. Działającym w ramach Izby, członkom rady powiatowej wręczono podziękowania Piotra Walkowskiego pełniącego funkcję prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Z apelem o udział w zbliżających się wyborach do Izb Rolniczych zwrócili się dziś do rolników zarówno sami rolnicy, jak i władze powiatu.

Wioletta Melcer


W świetlicy wiejskiej na Piekarach (gmina Gniezno) w dniu 23 lutego 2015 r. odbyło się Forum Rolnicze Powiatu Gnieźnieńskiego. W zorganizowanym wspólnie przez Starostwo Powiatowe oraz Wielkopolską Izbę Rolniczą spotkaniu obok przedstawicieli agend i instytucji pracujących na rzecz rolnictwa, działaczy samorządu rolniczego, organizacji związkowych , wzięli udział parlamentarzyści oraz samorządowcy.
Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony rolników, gdzie każdy mógł porozmawiać o problemach dotykających bezpośrednio gospodarstw rolnych , usłyszeć o nowościach i "nowinkach" w rolnictwie, pozyskać informacje na temat zmian zachodzących w obszarze rolnictwa, a także wymienić się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami.


Mówiono m.in. na temat Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, o sytuacji na rynkach trzody chlewnej, bydła, mleka, czyli tego co w tej chwili najbardziej porusza polskich rolników. W trakcie spotkania z sali padało mnóstwo pytań do przybyłych gości , szukano informacji na temat odnawialnych źródeł energii, przyszłości spółek wodnych, funkcjonowania interwencyjnego skupu zbóż. Burzliwa dyskusja dotyczyła gruntów rolnych wystawianych do przetargów przez ANR.


Forum było świetną okazją do przypomnienia o zbliżających się wyborach do samorządu rolniczego, które odbędą się dnia 31 maja br. Wiceprezes WIR zachęcał do licznego uczestnictwa i oczywiście kandydowania. Podsumowując, spotkanie można zaliczyć do udanych, jest to okazja do rozmowy i wymiany poglądów jeszcze przed czekającymi rolników pracami wiosennymi w polu.

Wioletta Melcer


W ramach odbywającego się w całej Polsce pokojowego protestu, rolnicy z terenu powiatu gnieźnieńskiego spotkali w dniu 27 stycznia 2015r. z Beatą Tarczyńską Starostą Gnieźnieńskim i Jerzym Berlikiem Wicestarostą Gnieźnieńskim.
Z władzami powiatu spotkali się: Ryszard Majewski, przewodniczący Solidarności Rolników Indywidualnych, jednocześnie przewodniczący Komitetu Protestacyjnego Rolników, Ryszard Kupidura, prezes Gminnego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych oraz Zbigniew Stajkowski, przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Gnieźnie.
- Na dzisiaj została zapowiedziana przez Komitet Protestacyjny Rolników, akcja protestacyjna przed urzędami starostwa. My jednak jesteśmy dalecy od tego, by przeszkadzać w pracy, by zakłócać porządek na ulicach, dlatego jako początek naszej akcji protestacyjnej chcieliśmy się spotkać z Zarządem Powiatu i przedstawić nasze postulaty – mówi R. Kupidura. - My nie chcemy w Gnieźnie wyprowadzać na ulice ciągników, nie chcemy przywozić pod starostwo rolników i sprawiać problemy innym mieszkańcom. Stąd na początek stawiamy na rozmowy – dodaje Z. Stajkowski.


Rolnicy oczekują od rządu podjęcia zdecydowanych działań wobec pogarszającej się sytuacji ekonomicznej gospodarstw, zwłaszcza produkcji trzody chlewnej. W tym celu zaprezentowali swoje postulaty przedstawicielom lokalnych władz samorządowych.

Wioletta Melcer


Dnia 24 stycznia 2015roku odbyła się Jubileuszowa, 5. Gala Plebiscytu „Człowiek Roku 2014”.

W sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie zebrało się dwustu zaproszonych gości, wśród nich władze miasta i powiatu, wójtowie i burmistrzowie oraz parlamentarzyści którzy mogli gratulować gronu dziesięciu laureatów, którzy zdobyli tytuł „Człowieka Roku 2014” w powiecie gnieźnieńskim.
Głosowanie odbywa się na łamach portalu informacjelokalne.pl, gdzie to Czytelnicy zgłaszają swoich kandydatów i to Czytelnicy na nich głosują.
Wśród nagrodzonych osób Nagrodę Specjalną Człowiek Roku 2014 przyznawaną przez redakcję informacjilokalnych.pl otrzymał Przewodniczący Rady Powiatowej w Gnieźnie pan Zbigniew Stajkowski.

Osoba, która otrzyma tę nagrodę to osoba niezwykła, osoba kochającą polską ziemię, polską wieś. Możemy go często spotkać tam, gdzie trzeba pomagać rolnikom, a czyni to jako przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Jest też osobą, która wiernie służy swojemu sołectwu i od 25 lat piastuje funkcję sołtysa- tak przedstawił laureata redaktor naczelny informacjilokalnych.pl.

Serdecznie gratulujemy!

Wioletta Melcer


W dniach 24 i 25 września 2014r. w Gospodarstwie Agroturystycznym Zacisze w Siennie na terenie powiatu słupeckiego, odbyło się dwudniowe szkolenie nt "Podniesienie wiedzy w zakresie działania spółdzielni rolniczych, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania spółdzielnią oraz prowadzenia działalności finansowej i marketingowej". Organizatorem szkolenia była Krajowa Rada Spółdzielcza, a koszty refundowane są z UE w ramach działania "Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie" PROW 2007-2013, wdrażanego przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA. Wykłady prowadzone były przez kadrę z doświadczeniem z Krajowej Rady Spółdzielczej.

Foto

Udział w szkoleniu był dobrą okazją na zwiększenie wiedzy w tematyce dotyczącej powstawania spółdzielni na terenach wiejskich. Uczestnicy szkolenia mogli zwiększyć swoją wiedzę o nowych formach zarządzania działalnością gospodarczą, w szczególności w oparciu o środki UE, które znacząco ułatwiają rozwój rolnictwa. Podczas szkolenia rolnicy korzystając z okazji zadawali wiele nurtujących pytań i rozwiewali wątpliwości co do poszczególnych bloków tematycznych jakimi były:

 1. Formy funkcjonowania podmiotów gospodarczych - cechy charakterystyczne organizacji spółdzielczych
 2. Spółdzielczość rolnicza w Polsce, w Europie oraz wybranych krajach świata. Funkcjonowanie Generalnego Komitetu Spółdzielczości Rolniczej UE - COGECA.
 3. Funkcjonowanie rynku rolnego w Polsce.
 4. Grupy producentów rolnych i perspektywy rozwoju spółdzielczości branżowej w Polsce .
 5. Podstawy prawne działania spółdzielni rolniczych w Polsce - prawo spółdzielcze.
 6. Prawa i obowiązki członków spółdzielni, rola i zadania organów (walne zgromadzenia, rada nadzorcza, zarząd).
 7. Perspektywy rozwoju spółdzielczości branżowej w Polsce - postępowanie przy zakładaniu spółdzielni jako grupy producentów rolnych. Przykłady praktycznego działania spółdzielni rolniczych - dobre praktyki.
 8. Prowadzenie działalności gospodarczej spółdzielni - ćwiczenia warsztatowe z działalności finansowej:
  • zarządzanie spółdzielnią,
  • prowadzenie działalności marketingowej,
  • prowadzenie działalności finansowej (w tym rozliczenia z członkami i kontrahentami, zobowiązania publiczno-prawne, rozliczenia podatku VAT),
  • finansowanie i gospodarka finansowa spółdzielni,
  • formy wsparcia spółdzielni,
  • korzyści gospodarcze (w tym finansowe) ze wspólnego działania na rynku.

Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród zebranych ,uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe, oraz certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu.

Wioletta Melcer


Powrót