Rolnictwo to podstawowa gałąź gospodarki powiatu. Uprawy uzależnione są od jakości gleb na danym terenie. W gminie Granowo dominuje wysoko towarowa produkcja zwierzęco-roślinna Powierzchnia użytków rolnych gminy Kamieniec to blisko 11 tys. ha, na które funkcjonują przede wszystkim gospodarstwa indywidualne. Z kolei w gminie Wielichowo grunty orne stanowią blisko 55% powierzchni powiatu, która wynosi prawie 64.200 ha. Tu podobnie, jak w gminie Rakoniewice dominuje uprawa pieczarek na skalę przemysłową oraz uprawia się truskawki. Dodatkowo w Rakoniewicach szeroko rozwinięte jest sadownictwo. Silną pozycję na terenie powiatu ma wciąż spółdzielczość, np. Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Granowie. W branży spożywczej stawiają nie tyle na ilość, co na jakość. Przykładem takiego działania może być choćby Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" z Wielichowa, która dysponuje własną masarnią, piekarnią i ciastkarnią. Do liderów producentów podłoża do uprawy pieczarek należy firma Awantaż z siedzibą w Białej Wsi. Sprzedaż podłoża oraz grzybni prowadzi także Rolnicza Spółdzielnia Agrocoop z Ruchocic. Przetwórstwem pieczarek zajmuje się m.in. firma Ole, Inter Champ Company oraz Rolniczy Kombinat Spółdzielczy w Łubnicy. Ten ostatni, poza wspomnianym przetwórstwem, prowadzi również hodowlę ślimaków afrykańskich.Sygnalizacja Agrofagów
Wpisy z lat:
2013 2014 2015 2016

11-04-2017 r.

W niedzielę palmową 9 kwietnia br. w Tarnówce (powiat złotowski) odbyło się uroczyste Śniadanie Wielkanocne Środowisk Wiejskich, w którym udział wzięła delegacja powiatu grodziskiego. Do świątecznego stołu zasiadły delegacje samorządu rolniczego z całej Wielkopolski, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeń działających na terenach wiejskich, parlamentarzyści, samorządowcy oraz przedstawiciele instytucji działających w otoczeniu rolnictwa, w sumie około tysiąca osób. Spotkanie zorganizowano przy współpracy Wielkopolskiej Izby Rolniczej, z samorządem Województwa Wielkopolskiego, Starostwa Powiatowego w Złotowie, Gminy Tarnówka oraz Gminnej Biblioteki Publicznej i Ośrodka Kultury w Tarnówce. Uczestnicy spotkania mogli zachwycać się występami: uczniów Zespołu Szkół w Tarnówce, mieszkanek wsi Plecemin, zespołu Tarnowianie, zespołu Rodlanie z Zakrzewa oraz Zespołu Ludowego Krajniacy z Wielkiego Bucza.


W drodze powrotnej uczestnicy wyjazdu odwiedzili cmentarz w Miasteczku Krajeńskim (pow. pilski), gdzie złożyli kwiaty i znicze przy grobie bohatera narodowego Michała Drzymały urodzonego 13 września 1857 r., w Zdroju koło Grodziska Wlkp.


Michał Drzymała, to polski chłop z Poznańskiego – symbol uporczywej wali chłopa polskiego o ziemię i prawa zabranie przemocą przez zaborcę pruskiego. Drzymała stał się sławny z powodu prowadzonego sporu w latach 1904-1909 o pozwolenie na budowę domu. Prawo pruskie wymagało uzyskania zgody na wzniesienie budynku, a władze realizujące politykę germanizacji wykorzystywały ten przepis na niekorzyść ludności polskiej. W związku z tą sytuacją Drzymała kupił wóz cyrkowy w którym zamieszkał wraz z żoną Józefą i trzema synami. Władze pruskie chciały wóz usunąć, przekonując, że stojący w jednym miejscu ponad 24 godziny wóz jest domen. W związku z tą sytuacją Drzymała codziennie przesuwał wóz i udowadniał, że wóz jest pojazdem ruchomym i nie podlega przepisom prawa budowlanego. W końcu władze pruskie usunęły wóz, a Drzymała zamieszkał w ziemiance, którą zburzono z powodu naruszenia przepisów przeciwpożarowych. W latach 1928-1937 mieszkał w Grabównie, gdzie zmarł w dniu 25 kwietnia 1937 r.


W tym roku obchodzimy: 160. rocznicę urodzin i 80. rocznicę śmierci bohatera narodowego Michała Drzymały.

Opracowanie: Katarzyna Szudra-Borowczak
Źródło: Gmina Tarnówka, Gmina Rakoniewice


27-02-2017 r.


W dniu 21 lutego 2017 r., w Zajeździe „U Bogdana” w Rakoniewicach odbyło się Forum Rolnicze powiatów nowotomyskiego, wolsztyńskiego i grodziskiego, które zgromadziło około 180 rolników, zaproszonych gości parlamentarzystów i samorządowców oraz przedstawicieli instytucji okołorolniczych. Forum prowadził Jerzy Kostrzewa – Członek Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej i Przewodniczący Rady Powiatowej WIR w Grodzisku Wlkp. Krzysztof Paszyk – Poseł na Sejm RP, który omówił bieżące sprawy dotyczące rolnictwa oraz połączeniu instytucji Agencji Rynku Rolnego wspólnie z Agencją Nieruchomości Rolnych. Marek Czarniecki – Kierownik ANR omówił nowe kryteria rozstrzygania przetargów ograniczonych na dzierżawę lub sprzedaż nieruchomości z Zasobu Własności Skarbu Państwa. Kolejny temat- działania w zakresie bioasekuracji w szczególności w gospodarstwach trudniących się hodowlą trzody chlewnej i drobiu przedstawił Michał Sokół – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Grodzisku Wlkp. Poinformował również, że w związku z wystąpieniem ptasiej grypy część powiatu grodziskiego została objęta jako teren zagrożony i zapowietrzony. Działania podejmowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przedstawiła Maria Kardasz – Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Grodzisku Wlkp. Poinformowała również o warunkach na jakich rolnicy mogą przejść na wcześniejszą emeryturę.


Ewelina Jańczak – pracownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Grodzisku Wlkp., przedstawiła działania podejmowane przez ARiMR oraz uruchomieniu programów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przekazała także informacje na temat wypłat zaliczek dopłat bezpośrednich i poinformowała o planowanych zmianach w zasadach przyznawania płatności bezpośrednich w 2017 roku i najważniejszych zmianach, które obejmują płatności do bydła. Do tej pory rolnicy mogli się ubiegać o dopłaty do 30 sztuk, od tego roku liczba ta zmienia się na 20 sztuk. Bogdan Fleming – Dyrektor Agencji Rynku Rolnego w Poznaniu przedstawił zasady wypełniania nowych wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego. Kierownik ZD WODR w Grodzisku Wlkp. Genowefa Feldgebel poinformowała o zmianach jakie zaszły w WODR. Przekazała również plan działalności Zespołu Doradczego w Grodzisku Wlkp. na rok 2017.

Katarzyna Szudra-Borowczak


19-01-2017 r.


W dniu 16 stycznia br., w Biurze Powiatowym Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Grodzisku Wlkp. odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej, w której udział wzięli Posłowie Krzysztof Paszyk i Killion Munyama. Posłowie przekazali swoje obawy w sprawach dotyczących rolnictwa i braku perspektyw na dalsze działania. Poruszony został temat Afrykańskiego Pomoru Świń i jego tragicznych skutków jakie mogłyby nastąpić jeżeli ASF pojawiło by się w Wielkopolsce, a której skutki znosilibyśmy przez długie lata. Poseł Krzysztof Paszyk przekazał również informacje, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi skierowało do uzgodnień projekt rozporządzenia w sprawie wprowadzenia w 2017 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”.

Poseł Krzysztof Paszyk przekazał również informacje, że nadal występuje problem rynków rolnych, który okazała się skutkiem niekontrolowanego przywozu zboża z Ukrainy, uboju zwierząt w skandalicznych warunkach oraz imporcie duńskich świń, który miał zostać ograniczony. Poruszony został również temat nowelizacji ustawy o szkodach łowieckich.


W roku 2016 po raz pierwszy zabrakło pieniędzy na dofinansowanie ubezpieczeń upraw, rolnicy od lat mogli liczyć na pomoc państwa przy ubezpieczeniach – Poseł Krzysztof Paszyk wyjaśnił, że sytuacja ta była spowodowana brakiem zabezpieczenia środków na dopłaty do ubezpieczeń upraw.

Członkowie Rady Powiatowej wnioskowali do Posłów o: wprowadzenie regionalizacji wywozu nawozów naturalnych i organicznych w postaci stałej i płynnej i możliwość wcześniejszego ich stosowania (nawozy naturalne i organiczne w postaci stałej i płynnej powinny być stosowane na pola w okresie od 1 marca do 30 listopada), oraz zwiększenie limitu zwrotu podatku do kwoty 100 zł za hektar użytków rolnych.

Katarzyna Szudra-Borowczak


08-12-2016 r.


W dniu 6 grudnia 2016 r., w Centrum Wystawowo-Szkoleniowym w Sielinku odbyło się szkolenie „Innowacje w uprawie kukurydzy” zorganizowane przez Firmę Frankiewicz i Wielkopolską Izbę Rolniczą Biura Powiatowe w Poznaniu, Szamotułach, Wolsztynie, Nowym Tomyślu i Grodzisku Wlkp. Na początku przedstawiony został film prezentujący Firmę Frankiewicz, następnie Sławomir Markiewicz przedstawił firmę Euralis i odmianę kukurydzy ES CONCORD. Wojciech Osiński z firmy Maisadour przedstawił odmiany kukurydzy na kiszonkę DM 1074 i 28A, a Maciej Kubala przedstawił produkty firmy Luventa. Wykład „Innowacje w uprawie kukurydzy” przedstawił prof. dr hab. Tadeusz Michalski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i jednocześnie Prezes Polskiego Związku Producentów Kukurydzy. Na zakończenie Jerzy Kostrzewa – członek Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej wręczył odznaczenia 20-lecia Wielkopolskiej Izby Rolniczej: prof. dr. hab. Tadeuszowi Michalskiemu i Firmie Frankiewicz dziękując za współpracę.


Katarzyna Szudra-Borowczak


05-12-2016 r.


Już po raz ósmy, 3 grudnia br. odbyła się Wieczerza Wigilijna Środowisk Wiejskich. W tym roku gościliśmy w Zespole Szkół w Wysocku Małym, gm. Przygodzice. Wśród 1000 gości znaleźli się również przedstawiciele powiatu grodziskiego: członkowie Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Grodzisku Wlkp., oraz panie ze Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich w Wielichowie, Gminnego Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych w Grodzisku Wlkp., Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich Gminy Rakoniewice oraz Stowarzyszenia Kobiet Gminy Kamieniec.


Przybyłych gości przywitali: Krzysztof Grabowski - Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Piotr Walkowski - Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Krzysztof Rasiak – Wójt Gminy Przygodzice, Marek Trzcieliński Prezes Wielkopolskiego Związku Producentów Ryb oraz Irena Frąszczak – Prezes Stowarzyszenia Gospodyni. Zgodnie z tradycją uczestnicy spotkania podzielili się opłatkiem, składając sobie nawzajem życzenia. Przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich z okazji 150-lecia Kół Gospodyń Wiejskich, 120-lat Samorządy Rolniczego oraz 20-lat reaktywacji Wielkopolskiej Izby Rolniczej otrzymały medaliony okolicznościowe.


Ważnym punktem spotkania była wspólna wieczerza. Na stołach gościły tradycyjne wigilijne potrawy. Był m.in. barszcz z uszkami, kapusta z grochem, karp, śledź w śmietanie oraz makiełki.


Katarzyna Szudra-Borowczak


27-10-2016 r.

W związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń w Polsce, Wielkopolska Izba Rolnicza przy współpracy Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii organizuje cykl szkoleń „Zagrożenia wynikające z rozpowszechniania się chorób zakaźnych, w tym wirusa ASF oraz promocja bioasekuracji”.


W dniu 26 października 2016 r., na terenie powiatu grodziskiego w Centrum Kultury RONDO w Grodzisku Wlkp., odbyło się szkolenie „Zagrożenia wynikające z rozpowszechniania się chorób zakaźnych, w tym wirusa ASF oraz promocja bioasekuracji”, prowadzone przez Michała Sokoła - Powiatowego Lekarza Weterynarii w Grodzisku Wlkp. W szkoleniu uczestniczyło prawie 50 rolników. Uczestnicy uzyskali informacje o zagrożeniach jakie mogą wystąpić w razie wystąpienia ASF. Obecnie w naszym kraju u świń zanotowano 23 ogniska afrykańskiego pomoru świń w województwach: podlaskim, lubelskim i mazowieckim.


Katarzyna Szudra-Borowczak


28-09-2016 r.

W dniu 23 września br., w Restauracji „MDS” w Wielichowie odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Grodzisku Wlkp. W spotkaniu udział wzięli: Ferdynand Jągowski – WZMiUW Inspektorat w Nowym Tomyślu, Edward Bąk – WZMiUW w Lesznie, Jarosław Matuszewski – Dyrektor Związku Spółek Wodnych w Nowym Tomyślu, Przemysław Sztukowski – Dyrektor Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich, Tomasz Dolata – Sekretarz Powiatu Grodziskiego, Honorata Kozłowska – Burmistrz Wielichowa, Andrzej Przybyła – Wójt Gminy Kościan, Genowefa Feldgebel – Kierownik ZD WODR w Grodzisku Wlkp., Szymon Tomaszewski – Przewodniczący RP WIR w Wolsztynie, członkowie Rady Powiatowej oraz rolnicy powiatów: wolsztyńskiego, kościańskiego i grodziskiego.


Tematem posiedzenia był problem utrzymujących się od dłuższego czasu wysokiego poziomu wód w ciekach oraz podtopień użytków rolnych w dolinie Kanałów Obry na terenie powiatów wolsztyńskiego, kościańskiego i grodziskiego. Największym problemem jest niedrożność rowów oraz brak koordynacji prac pomiędzy instytucjami za to odpowiedzialnymi. Problemem jest niewystarczająca ilość pieniędzy przeznaczona na ten cel. Kolejną przeszkodą okazuje się również obszar Natura 2000 – zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy oraz ochrona różnorodności biologicznej, w związku z czym prace konserwacyjne mogą być wykonywane dopiero po 15 sierpnia. Niestety koszty tego faktu ponoszą rolnicy tracąc cześć upraw. Wójtowie, burmistrzowie i Przewodniczący Rad Powiatowych podejmą stosowne uchwały i tym samym pokażą wagę problemu.


Katarzyna Szudra-Bowowczak


16-09-2016 r.


W dniu 10 września br., w Zdroju (gmina Grodzisk Wlkp.), odbyły się dożynki Kółka Rolniczego w Grodzisku Wlkp. oraz wsi Borzysław i Kobylniki. Uroczystości rozpoczął z Borzysławia i Karol Borowczak ze Zdroju złożyli bochen chleba Mirosław Sanok Prezes Kółka Rolniczego. Starostowie dożynek Wioletta Nowaczyk ba wypieczony z tegorocznej mąki na ręce Burmistrza Grodziska Wlkp. Henryka Szymańskiego. Burmistrz Grodziska Wlkp., podziękował za trud jaki co roku rolnicy wkładają w swoją pracę, zaznaczając, że ten rok był wyjątkowo trudny. Po oficjalnej części uroczystości uświetnił Kabarat „To My” ze Słocina. Uczestnicy mieli okazję bawić się przy muzyce do rana.Katarzyna Szudra-Bowowczak


15-09-2016 r.

W dniu 7 września br., w siedzibie Biura Powiatowego Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Grodzisku Wlkp., odbyło się posiedzenie RP WIR. W spotkaniu udział wzięli: Dorota Mielcarek- w zastępstwie kierownik KRUS PT w Grodzisku Wlkp., Marian Piotrowski- kierownik BP ARiMR w Grodzisku Wlkp. i Maciej Węgrzynowski w zastępstwie kierownik ZD WODR w Grodzisku Wlkp.

Dorota Mieloch przedstawiła działalność Placówki Terenowej KRUS, poinformowała o założonym e-koncie w KRUSie, gdzie można zobaczyć i sprawdzić wysokość i terminowość opłaconych w KRUSie składek, docelowo będzie można wydrukować zaświadczenie do banku, potrzebne w związku z złożeniem wniosku o kredyt, ale nie wiadomo na obecną chwilę, czy takie zaświadczenia będą akceptowane przez banki. Dorota Mieloch zachęca również do korzystania z turnusów rehabilitacyjnych dla rolników czynnych zawodowo oraz turnusów dla dzieci w wieku szkolnym – do 16 roku życia.


Marian Piotrowski – Kierownik BP ARiMR w Grodzisku Wlkp., poinformował, że wnioski na dopłaty bezpośrednie zostały wprowadzone do systemu i skompletowane, w dniu 7 września zostało to zakończone. Rozpoczynamy kontrolę administracyjną, w planie jest wypłata zaliczek w wysokości 70% wszystkim beneficjentom w terminie od 17 października br. do 30 listopada br. Zaliczki, mają być wypłacane wszystkim beneficjentom, nawet tym, u których stwierdzone będą nieprawidłowości. Od 1 września br., wprowadzone zostały w biurach powiatowych punkty informacyjne, tam można uzyskać wszystkie informacje, związane z działalnością ARiMR. Stawki dopłat bezpośrednich 2016 są: 107 euro na płatność JPO, 71 euro na zazielenienie, płatność dla bydła 60euro, płatność dla krów 70 euro, dopłata do buraka cukrowego 756 euro. Na „Modernizację gospodarstw rolnych”, złożonych zostało ok. 30 wniosków z powiatu grodziskiego.
Maciej Węgrzynowski poinformował, że w I kwartale 2017 roku ruszyć ma program „Restrukturyzacja małych gospodarstw”, z którego będzie można uzyskać bezzwrotną premię w wysokości 60 tys. zł, program już cieszy się dużym zainteresowaniem.
Na zakończenie Przewodniczący Rady Powiatowej WIR w Grodzisku Wlkp. Jerzy Kostrzewa podziękował zaproszonym gościom oraz członkom Rady Powiatowej za uczestnictwo w posiedzeniu.

Katarzyna Szudra-Bowowczak


06-09-2016 r.


W dniu 21 sierpnia 2016 w Kamieńcu odbyły się Dożynki Powiatowo – Gminne. Uroczystość dożynkowa rozpoczęła się dziękczynną Mszą Świętą za zebrane plony odprawioną przez proboszcza ks. Krzysztofa Rozmiarka w kościele pw. Św. Wawrzyńca w Kamieńcu.

Po mszy korowód dożynkowy przeszedł ulicami Kamieńca do Chaty Biesiadnej.

Wieniec dożynkowy został przekazany Przewodniczącej Rady Powiatu Grodziskiego Dorocie Jaśkowiak oraz Przewodniczącemu Rady Gminy Kamieniec Romanowi Bosemu.


Starościna Dożynek Renata Matysiak i Starosta Dożynek Jarosław Fornalik złożyli bochen chleba wypieczony z tegorocznej mąki na ręce Starosty Grodziskiego Mariusza Zgaińskiego i Wójta Gminy Kamieniec Piotra Halasza.

Na Powiatowo – Gminne dożynki przybyło wielu mieszkańców Powiatu Grodziskiego oraz wielu gości honorowych wśród których byli Posłowie na Sejm RP Killion Munzele Munyama oraz Krzysztof Łapiński, Senator RP Jan Filip Libicki, były Poseł Stanisław Kalemba, Starostowie Grodziscy Mariusz Zgaiński, Antoni Kłak oraz Sławomir Górny, Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Henryk Szymański, Burmistrz Wielichowa Honorata Kozłowska, Zastępca Burmistrza Rakoniewic Arkadiusz Pawłowski, Wójt Gminy Kamieniec Piotr Halasz, Wójt Gminy Granowo Zbigniew Kaczmarek oraz samorządowcy gmin wchodzących w skład Powiatu Grodziskiego, przedstawiciele firm i instytucji związanych z rolnictwem, a przede wszystkim rolnicy powiatu grodziskiego.


Katarzyna Szudra-Bowowczak
Zdjęcia – Starostwo Powiatowe Grodzisk Wlkp.


05-07-2016 r.


Tradycyjnie już po raz XXII w powiecie grodziskim, w dniu 29 czerwca br., w Łubnicy gm. Wielichowo odbył się powiatowy „Dzień Pola 2016” organizowany przez ZD WODR w Grodzisku Wlkp., Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wlkp., oraz Market Rolniczy „Minge” Granowo.

Impreza skupiła wielu rolników, przedstawicieli władz samorządowych, strażaków, oraz instytucji obsługujących wieś i rolnictwo.


Program imprezy był bardzo bogaty, a rozpoczął się realizacją projektu strażackiego dofinansowanego przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu. Strażacy pokazali jak udzielać pierwszej pomocy, oraz przeprowadzili konkurs wiedzy o bezpieczeństwie przeciwpożarowym.

Ideą i celem spotkania „ Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego” jest podniesienie świadomości rolników i mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie zapobiegania pożarom.


Bardzo ciekawą akcję edukacyjno-pokazową przeprowadzili strażacy z PSP w Grodzisku Wlkp. , OSP Wielichowo, OSP Łubnica.

Interesującą częścią spotkania było seminarium tematycznie związane z nowoczesną wiedzą rolniczą z uwzględnieniem ochrony środowiska. Rolnicy z zainteresowaniem wysłuchali wykładu pana Andrzeja Obsta - głównego specjalisty ds. integrowanej ochrony roślin w WODR Poznań dotyczącego aktualnych spraw w rolnictwie i nowoczesnej technologii uprawy roślin.

Kolejną częścią spotkania, był objazd pól demonstracyjnych z przewodnikami i zwiedzanie kolekcji odmian zbóż jarych i ozimych oraz kukurydzy.


W tym roku demonstracje i kolekcje roślin uprawnych przygotowali rolnicy z Łubnicy: pan Marian Maćkowiak, pan Paweł Smukała i pan Krzysztof Duda.

Licznie zgromadzeni rolnicy wymieniali doświadczenia, mieli też możliwość skorzystania z informacji i porad udzielanych w czasie zwiedzania demonstracji polowych, kolekcji odmian zbóż ozimych i kukurydzy.


W ramach spotkania odbył się również konkurs wiedzy rolniczej. Na zakończenie odbyła się integracja przy przepysznych potrawach przygotowanych przez kucharzy z Restauracji „MDS” w Wielichowie.

Katarzyna Szudra-Bowowczak


15-06-2016 r.


W dniu 11 czerwca br., w Strzępiniu, gm. Granowo odbyły się Gminne Zawody Wędkarskie, które zorganizował Jacek Bresz - sołtys wsi Strzępiń i członek Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Grodzisku Wlkp., wraz z Radą Sołecką. W zawodach udział wzięło około 40 osób. Puchar Prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej otrzymali: Marian Rabiega z Kubaczyna, który zdobył I miejsce, Mirosław Blaszka z Kubaczyna zajął II miejsce oraz III miejsce zdobył Teofil Miłkowski z Niepruszewa. Kto nie zdobył nagród, nic straconego, bo za rok, będzie okazja do rewanżu. Zawody zakończył posiłek przy kiełbasie z grilla. Całość imprezy przebiegła w miłej i spokojnej atmosferze.Katarzyna Szudra-Bowowczak


30-05-2016 r.


Tegoroczne Święto Pieczarki odbyło się w dniach 21-22 maja 2016 r., ta dwudniowa impreza, która odbyła się już po raz dwudziesty drugi ma na celu podkreślenie związku Miasta i Gminy Wielichowo z produkcją pieczarek. Ze względu na dużą liczbę producentów pieczarek Wielichowo bywa nazywane „niekoronowaną stolicą pieczarki”. Gwiazdą sobotniego wieczoru była Cleo z DJ i tancerkami, natomiast w sobotę odbył się koncert zespołu Boys. Po raz pierwszy Wielkopolska Izba Rolnicza wzięła udział w Święcie Pieczarki, na swoim stoisku rozdawała darmowe lody dzieciom, które uczestniczyły w korowodzie pieczarkowym.

Galeria

Katarzyna Szudra-Bowowczak


22-03-2016 r.


W niedzielę palmową 20 marca br. w Kiszkowie (powiat gnieźnieński) odbyło się uroczyste Śniadanie Wielkanocne Środowisk Wiejskich. Do świątecznego stołu zasiadły delegacje samorządu rolniczego z całej Wielkopolski, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeń działających na terenach wiejskich, parlamentarzyści, samorządowcy oraz przedstawiciele instytucji działających w otoczeniu rolnictwa, w sumie 1200 osób. Organizatorem spotkania była Wielkopolska Izba Rolnicza. Zorganizowany został również konkurs, do którego zgłoszono 46 ciast przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich. W konkursie udział wzięło Koło Gospodyń Wiejskich w Jerce oraz Klub Seniora Kopaszewo. Ciasta były smaczne i zachwycały wyglądem, królowały wielkanocne baby, serniki i mazurki. Wszystkie ciasta zostały przeznaczone do degustacji.


Katarzyna Szudra-Borowczak


10-02-2016 r.


W dniu 3 lutego 2016 roku, w Biurze Powiatowym Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Grodzisku Wlkp. odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej. W spotkaniu uczestniczyli: Honorata Kozłowska – Burmistrz Miasta i Gminy Wielichowo, Piotr Halasz – Wójta Gminy Kamieniec, Henryk Szymański – Burmistrza Miasta i Gminy Grodzisk Wlkp., Zbigniew Kaczmarek – Wójta Gminy Granowo, Tomasz Dolata – Sekretarza Powiatu Grodziskiego. Na spotkanie przybył również Kazimierz Borowski, który przyczynił się do powstania Izby Rolniczej. Kazimierz Borowski przedstawił historię powstania Wielkopolskiej Izby Rolniczej i Rolno-Przemysłowej oddział w Grodzisku Wlkp.


Katarzyna Szudra-Bowowczak


27-01-2016 r.


W dniu 22 lutego 2016 roku Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Grodzisku Wlkp., przy współpracy Zespołu Doradczego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Grodzisku Wlkp., zorganizowała wyjazd pięćdziesięciu rolników powiatu grodziskiego na Targi Polagra Premiery 2016. Międzynarodowe Targi Rolnicze Polagra Premiery w Poznaniu, to największe spotkanie biznesowe dla sektora rolniczego w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Czterodniowe targi odbywające się w cyklu dwuletnim otwierają sezon spotkań dla rolników, stwarzając doskonałe warunki do promocji produktów i usług oraz zawarcia długoterminowych kontraktów handlowych.22-12-2015 r.


W dniu 21 grudnia br., w Biurze Powiatowym w Grodzisku Wlkp., odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej. W spotkaniu udział wzięli:

 • Kierownik Zespołu Doradczego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Grodzisku Wlkp. Genowefa Feldgebel, przekazała informację o pracy ośrodka i działalności doradczej w powiecie grodziskim,
 • Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Grodzisku Wlkp. Waldemar Krynojewski, przedstawił realizację dopłat bezpośrednich w powiecie grodziskim,
 • Kierownik Biura Terenowego Wojewódzkiego Instytutu Ochrony Roślin i Nasiennictwa Zbigniew Glaser, przedstawił informację z działalności WIORiN na terenie powiatu grodziskiego,
 • Powiatowy Lekarz Weterynarii w Grodzisku Wlkp. Michał Sokół przedstawił stan zdrowia zwierząt w powiecie.


Na zakończenie wszyscy połamali się opłatkiem i złożyli sobie wzajemnie życzenia świąteczne.

Katarzyna Szudra-Borowczak


13-11-2015 r.

W dniu 10 listopada br., odbyły się obchody Narodowego Święta Niepodległości, organizowane przez samorząd powiatu grodziskiego. Uroczystość 97 rocznicy odzyskania niepodległości rozpoczęła się mszą świętą w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grodzisku Wlkp., z udziałem kompanii honorowej 5 Lubuskiego Pułki Artylerii z Sulechowa, Grodziskiej Orkiestry Dętej oraz chóru LOJS z grodziskiego Liceum Ogólnokształcącego.


Po nabożeństwie uczestnicy przeszli pod Pomnik Wdzięczności, gdzie przedstawiciele samorządów, służb mundurowych i organizacji złożyły wiązanki kwiatów.


Katarzyna Szudra-Borowczak


25-09-2015 r.

W dniu 16 września br. w Biurze Powiatowym odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej. W obradach uczestniczyli członkowie Rady Powiatowej oraz Genowefa Feldgebel Kierownik ZD WODR w Grodzisku Wlkp. W trakcie spotkania dyskutowano na temat:

 • nadania odznaczeń „Zasłużony dla rolnictwa”,
 • naborze wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”,
 • Komisji Koordynacyjnej, która odbyła się w dniu 17.08.2015 r., w Poznaniu, dotyczącej klęski suszy,
 • obradach Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Katarzyna Szudra-Borowczak

Gmina Granowo
Jacek Antoni Bresz
Błażej Fajfer

Gmina Wielichowo
Janusz Józef Buchowski
Jerzy Kostrzewa

Gmina Kamieniec
Adam Roman Matysiak
Magdalena Moskaluk
Gmina Rakoniewice
Andrzej Moszyński
Janusz Marek Popiół

Gmina Grodzisk Wlkp.
Andrzej Pikosz
Mirosław Józef Sanok


Jerzy
Kostrzewa

Przewodniczący Rady powiatowej WIR

Janusz
Popiół

Delegat na Walne Zgromadzenie WIR


W dniu 25 marca br. w Restauracji „Fantazja” w Wielichowie odbyło się spotkanie podsumowujące działalność Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Grodzisku Wlkp. W spotkaniu udział wzięli wszyscy członkowie Rady Powiatowej oraz rolnicy współpracujący z Radą Powiatową. Spotkanie prowadził Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Grodzisku Wlkp., Jerzy Kostrzewa, który przedstawił zrealizowane działania Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Przewodniczący poinformował o zbliżających się wyborach do izb rolniczych zaplanowanych na 31 maja br., oraz zachęcił do wzięcia w nich udziału. Na zakończenie Przewodniczący Rady Powiatowej Jerzy Kostrzewa podziękował wszystkim zebranym, a na ręce członków Rady Powiatowej złożył podziękowania za zaangażowanie w pracę na rzecz Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz za gotowość do podejmowania działań zmierzających do rozwiązywania problemów rolnictwa naszego regionu.

Katarzyna Szudra-BorowczakW dniu 27 lutego br., w Restauracji „Behapowiec” w Grodzisku Wlkp., około 150 osób uczestniczyło w Forum Rolniczym Powiatu Grodziskiego. Organizatorami spotkania była Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Grodzisku Wlkp. W forum udział wzięli: Stanisław Kalemba i Romuald Ajchler- Posłowie na Sejm RP, oraz przedstawiciele instytucji działających na rzecz rolnictwa m. in.: Zbigniew Gąsior – Członek Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Tomasz Dutkiewicz – Dyrektor Agencji Nieruchomości Rolnych, Tomasz Wielich – Wojewódzki Inspektorat Weterynaryjny, Mirosława Kaźmierczak – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Andrzej Bobrowski – Dyrektor Agencji Rynku Rolnego, Wojciech Głuchowski – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Andrzej Sobieszek przedstawiciel Departamentu Rolnictwa w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiciele władz powiatu grodziskiego, Sławomir Górny- członek zarządu, Piotr Hojan – z-ca Burmistrza Grodziska Wlkp., Gerard Tomiak – Burmistrz Rakoniewic, Honorata Kozłowska – Burmistrz Wielichowa, Piotr Halasz – Wójt Gminy Kamieniec, Zbigniew Kaczmarek – Wójt Gminy Granowo. W forum uczestniczyli także Andrzej Brudno – Kierownik PT KRUS, Waldemar Krynojewski – Kierownik BP ARiMR oraz Genowefa Feldgebel – Kierownik ZD WODR w Grodzisku Wlkp.


Celem spotkania było zapoznanie rolników z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, możliwościami zagospodarowania nieruchomości z zasobów ANR. Przedstawiono również trudną sytuacją na rynkach rolnych. Na zakończenie podano posiłek, który w części został sfinansowany przez sponsorów, którzy mieli możliwość zaprezentowania swoich ofert podczas forum:

 • Firma „Frankiewicz”- Grodzisk Wlkp.,
 • KIA Delik – Przeźmierowo,
 • Bank BGŻ – Grodzisk Wlkp.,
 • Bank Zachodni WBK – Grodzisk Wlkp.,
 • Firma HelioExpres – energia odnawialna,
 • Firma piTERN – energia ekologiczna,
 • Concordia Ubezpieczenia.

Katarzyna Szudra-BorowczakW dniu 24 lutego br., w Sali wiejskiej w Gninie, gm. Rakoniewice, odbyło się uzupełniające szkolenie pt. „Stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony”. W szkoleniu udział wzięło 30 osób, wykład prowadził Paweł Dopierała – Kierownik Biura Powiatowego Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Lesznie i Gostyniu. Program szkolenia obejmował:

 1. Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian tych przepisów:
  • Wymagania w zakresie nabywania i stosowania środków ochrony roślin
  • Zagrożenia wynikające ze stosowania podrobionych środków ochrony roślin dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska
  • Metody rozpoznawania podrobionych środków ochrony roślin
  • Wymagania dotyczące sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
  • Inne istotne zmiany przepisów prawnych dotyczących stosowania środków ochrony roślin
 2. Charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin - aktualizacja wiedzy:
  • Zmiany w asortymencie środków ochrony roślin
  • Czynniki warunkujące skuteczne działanie środków ochrony roślin:
   • dobór środka ochrony roślin,
   • termin przeprowadzenia zabiegu,
   • dawka środka ochrony roślin,
   • warunki atmosferyczne,
   • łączne stosowanie agrochemikaliów
 3. Integrowana ochrona roślin - aktualizacja wiedzy:
  • Wiadomości o organizmach szkodliwych, w tym organizmach wytwarzających mykotoksyny
  • Przegląd nowości dotyczących metod ochrony roślin, w tym: agrotechnicznej, hodowlanej, mechanicznej, fizycznej, biologicznej, chemicznej, integrowanej oraz kwarantanny
  • Zasady integrowanej ochrony roślin, integrowanej produkcji roślin i rolnictwa ekologicznego
  • Dobra praktyka ochrony roślin
 4. Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin - aktualizacja wiedzy w tym zajęcia praktyczne z wykorzystaniem opryskiwacza ciągnikowego polowego i sadowniczego:
  • Przygotowanie opryskiwacza do pracy, w tym:
   • sprawdzenie stanu technicznego poszczególnych urządzeń opryskiwacza pod kątem ich wpływu na jakość wykonania zabiegu,
   • dobór parametrów pracy, kalibracja i regulacja opryskiwaczy,
   • dobór rozpylaczy
  • Technika opryskiwania - użytkowanie opryskiwacza
  • Zapobieganie znoszeniu cieczy roboczej podczas zabiegu oraz skażeniom punktowym środkami ochrony roślin
  • Potwierdzanie sprawności technicznej opryskiwacza:
   • organizacja systemu badań w regionie,
   • wymagania techniczne dla opryskiwacza,
   • przygotowanie opryskiwacza do badania
 5. Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko - aktualizacja wiedzy:
  • Oddziaływanie środków ochrony roślin na organizmy pożyteczne, w szczególności pszczołę miodną - aktualizacja wiedzy
  • Zmiany zachodzące w środowisku na skutek stosowania środków ochrony roślin i sposoby ograniczania tych zmian
  • Środki ochrony środowiska wodnego i wody pitnej, w tym:
   • zasady doboru środków ochrony roślin pod kątem wpływu ma środowisko wodne i wodę pitną,
   • efektywne techniki stosowania środków ochrony roślin zapobiegające skażeniu wody
  • Stosowanie środków ochrony roślin w strefach ochronnych ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk
  • Postępowanie z opryskiwaczem przed zabiegiem i do zabiegu wykonanym przy użyciu środków ochrony roślin
  • Postępowanie ze środkami ochrony roślin i opróżnionymi opakowaniami po środkach ochrony roślin oraz pozostałościami cieczy użytkowej po zabiegu
 6. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin - aktualizacja wiedzy:
  • Przegląd przepisów prawnych
  • Zagrożenia dla zdrowia człowieka podczas stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy
  • Środki ochrony indywidualnej i zasady ich użycia
  • Prawidłowe przechowywanie, pakowanie i transport środków ochrony roślin
  • Ocena zagrożenia na poszczególnych stanowiskach pracy, w tym przy:
   • sporządzaniu cieczy roboczej,
   • zabiegach wykonywanych opryskiwaczem ciągnikowym,
   • zabiegach wykonywanych opryskiwaczem plecakowym,
   • zabiegach wykonywanych w uprawach pod osłonami,
   • zaprawianiu nasion
  • Zasady profilaktyki, w tym:
   • badania lekarskie,
   • wyposażenie apteczki pierwszej pomocy medycznej,
   • informacje o najbliższym podmiocie leczniczym oraz numery telefonów do ośrodków toksykologicznych
  • Objawy zatrucia środkami ochrony roślin oraz pierwsza pomoc przy zatruciach tymi środkami lub w razie wystąpienia innych nagłych wypadków
  • Postępowanie w przypadku rozlania lub rozsypania środków ochrony roślin.

Szkolenie zakończyło się egzaminem, zdanym pozytywnie przez wszystkich uczestników.


W dniu 11 lutego 2015 r. w siedzibie Biura Powiatowego Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Grodzisku Wlkp., odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej, w którym uczestniczyli przedstawiciele Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Starym Bojanowie p. Zenon Lorek i p. Teresa Berkowska oraz władze powiatu grodziskiego. Przedstawiciele Agencji Nieruchomości Rolnych przedstawili dotychczasowe działania ANR związane z wyłączeniem i podziałem nieruchomości rolnych położonych w obrębie Puszczykowo, gmina Kamieniec, powiat grodziski. W spotkaniu udział wzięli również p. Henryk Szymański - Burmistrz Grodziska Wlkp., p. Zbigniew Kaczmerek - Wójt Gminy Granowo oraz p. Sławomir Kurkiewicz – pracownik ds. rolnictwa. Podczas spotkania rozmawiano nt. przygotowania wyborów do izb rolniczych zaplanowanych na 31 maja br.

Katarzyna Szudra-Borowczak


W dniu 19 grudnia 2014 roku w siedzibie Biura Powiatowego Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Grodzisku Wielkopolskim odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej WIR. W spotkaniu udział wzięli Tomasz Dolata - Sekretarz Powiatu, Genowefa Feldgebel – Kierownik ZD WODR w Grodzisku Wlkp., oraz Waldemar Krynojewski – Kierownik OT ARiMR w Grodzisku Wielkopolskim Porządek posiedzenia:

 • omówienie bieżącej sytuacji w rolnictwie,
 • omówienie wypłat płatności bezpośrednich i przyszłych wniosków obszarowych,
 • omówienie sytuacji dotyczącej funkcjonowania szpitala w Grodzisku Wlkp., dofinansowania do utylizacji azbestu oraz dofinansowania spółek wodnych,
 • organizacji szkoleń „Szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony roślin w województwie wielkopolskim” oraz „Nowoczesna i kompleksowa produkcja prosiąt”.


Katarzyna Szudra-Borowczak


W dniach od 17 do 18 listopada br. w Restauracji „Leśna” w Grodzisku Wlkp. odbyło się szkolenie „Nowoczesna i kompleksowa produkcja prosiąt” współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, realizowane na podstawie umowy zawartej z Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA. Organizatorem szkoleń było konsorcjum utworzone przez:

 • Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”,
 • Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach,
 • Instytut Zootechniki w Krakowie,
 • Wielkopolską Izbę Rolniczą, Kujawsko-Pomorska Izbę Rolniczą, Mazowiecka Izbę Rolniczą, Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego oraz Izbę Rolniczą w Opolu.
Wykład prowadził Stanisław Piątkowski.


Program obejmował dwa dni wykładowe o następującej tematyce:

 1. Rozród
  1. Wybrane zasady prawidłowej eksploatacji knurów
  2. Czynniki ograniczające uzyskiwanie optymalnych efektów produkcyjnych
  3. Optymalne wykorzystywanie potencjału hodowlanego świń
  4. Czynniki wspomagające rozród
  5. Wybrane elementy prawidłowego przygotowania loch do rozrodu
  6. Rozród jako proces fizjologiczny
  7. Biotechnologiczne metody doskonalenia rozrodu świń
  8. Najczęściej popełniane błędy w inseminacji trzody chlewnej
  9. Zasady poprawnie wykonanego zabiegu inseminacjnego nasieniem pozyskiwanym we własnym gospodarstwie i pochodzącym ze stacji knurów
  10. Rozpoznawanie objawów rui, czynniki warunkujące jej występowanie i metody stymulacji
 2. Odchów prosiąt
  1. Postępowanie z lochą przed porodem
  2. Właściwy przebieg porodu, opieka nad lochą i prosiętami
  3. Wpływ żywienia na płodność i plenność loch oraz kondycję prosiąt
  4. Żywienie lochy w okresie laktacji i dokarmianie prosiąt, odsadzanie prosiąt.
 3. Bioasekuracja
  1. Koszty suboptymalne stanu zdrowotnego stada podstawowego, prosiąt i warchlaków
  2. Zasady bioasekuracji, kwarantanny i aklimatyzacji
  3. Podstawowe warunki ochrony zdrowia i dobrostanu zwierząt
  4. Profilaktyka swoista ważnych ekonomicznie chorób świń.W dniach od 8 do 9 grudnia br., w Restauracji „MDS” w Wielichowie, pow. grodziski, odbyło się szkolenie „Pielęgnowanie i ochrona upraw leśnych”. Szkolenie zorganizowane zostało przez Krajową Radę Izb Rolniczych w konsorcjum ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013”.


Program szkolenia obejmował 16 godzin zajęć, w tym zajęcia teoretyczne dotyczące:

 • obowiązki beneficjentów pomocy udzielanej na zalesianie w ramach działań leśnych PROW (2004-2006, 2007-2013),
 • podstawy prawne prowadzenia gospodarki leśnej w lasach niepaństwowych,
 • elementy gospodarki leśnej w lasach założonych na gruntach wyłączonych z produkcji rolnej,
 • charakterystyka podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i ochronnych, z uwzględnieniem specyfiki schematów zalesiania,
 • zasady BHP obowiązujące podczas wykonywania prac leśnych oraz dobór narzędzi służących do wykonywania poszczególnych zabiegów,
 • pielęgnowanie i ochrona uprawy leśnej w wieku do 5 lat pochodzącej z sadzenia,
 • pielęgnowanie i ochrona młodnika pochodzącego z sadzenia,
 • pielęgnowanie lasu założonego z wykorzystaniem uznanej sukcesji naturalnej rodzimych gatunków lasotwórczych (lub pochodzącego z odnowienia naturalnego) w różnych fazach rozwojowych.

Drugi dzień szkolenia obejmował zajęcia praktyczne w lesie.
Wykład i zajęcia praktyczne prowadził Stanisław Niemiec.

Katarzyna Szudra-Borowczak


W dniu 3 listopada br., w Kamieńcu, powiat grodziski, odbyło się seminarium z okazji XX-lecia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz X-lecia Wspólnej Polityki Rolnej. W spotkaniu uczestniczyli rolnicy powiatu krotoszyńskiego, beneficjenci płatności obszarowych i programów inwestycyjnych, zaproszeni goście z instytucji i organizacji działających w otoczeniu rolnictwa, przedstawiciele związków i organizacji rolniczych.

Pierwsza część seminarium poświęcona była działalności ARiMR. Dyrektor - Piotr Łykowski przedstawił dotychczasową działalność Agencji w Wielkopolsce. Zofia Szalczyk Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi omówiła Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W spotkaniu uczestniczył również Kierownik Biura Wsparcia Inwestycyjnego Wojciech Głuchowski, który przedstawił zagadnienia dotyczące Modernizacji gospodarstw rolnych w aspekcie aktualizacji wniosków o pomoc. Mając na uwadze zmiany, jakie ma przynieść kampania 2015 w zakresie dopłat bezpośrednich, Kierownik BP ARiMR w Grodzisku Wlkp. – Waldemar Krynojewski omówił system płatności bezpośrednich w Polsce w latach 2015-2020. Podczas seminarium dr Zofia Szalczyk wręczyła listy gratulacyjne, rolnikom i doradcą rolnym współpracującym z BP ARiMR w Grodzisku Wlkp., oraz pracownikom Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji w Grodzisku Wielkopolskim.

Katarzyna Szudra-Borowczak


Seminarium z okazji X lat Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce oraz XX lat Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zorganizowano 24 października br., w Głuchowie. Celem konferencji było przedstawienie efektów transformacji i pokazanie wpływu wypłacanych środków na rynek żywnościowy, sytuację gospodarstw rolnych, powstanie nowych miejsc pracy, unowocześnienie rolnictwa, przetwórstwa, poprawę sytuacji agrarnej oraz społecznej i ochronę środowiska na obszarach wiejskich w województwie wielkopolskim.

Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego Piotr Łykowski przedstawił X lat Wspólnej Polityki Rolnej, natomiast Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi dr Zofia Szalczyk przedstawiła Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz System płatności bezpośrednich w Polsce w latach 2015-2020. Kierownik Biura Wsparcia Inwestycyjnego przedstawił temat Modernizacji gospodarstw rolnych w aspekcie aktualizacji wniosków o pomoc.

Podczas seminarium na wniosek Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kościanie odznaczonych zostało 10 rolników powiatu kościańskiego Odznaką Honorową „Zasłużony dla Rolnictwa”, byli to: Stanisław Bąk, Jarosław Białkowski, Roman Glura, Czesław Jader, Marian Kaczmarek, Janusz Kaczmarek, Henryk Nadobnik, Stefan Roszak, Benedykt Szymczak oraz Stefan Wieszczeczyński .

Katarzyna Szudra-Borowczak


W sobotę 20 września 2014 roku autokar pełen rolników z powiatu grodziskiego udał się na Międzynarodową Wystawę Rolniczą Agro Show 2014 do Bednar. Tegoroczna wystawa była wyjątkowa, nie tylko ze względu na swoje XVI obchody, ale przede wszystkim na trudne warunki atmosferyczne, w których była przygotowywana. Organizatorem wyjazdu szkoleniowo - edukacyjnego była Wielkopolska Izba Rolnicza Biuro Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z najnowocześniejszymi rozwiązaniami technicznymi dla rolnictwa. Do wystawców oferujących maszyny rolnicze dołączyli producenci nawozów, nasion, środków ochrony roślin oraz innych branż związanych z rolnictwem, a także instytucji finansowych.

Foto

Wystawa w Bednarach to miejsce spotkań, wymiany poglądów, zdobywania wiedzy oraz umiejętności, stąd tak duże zainteresowanie tym miejscem. Poza tym można tam nawiązać kontakty z przedstawicielami agencji rządowych działających na rzecz rolnictwa. Rolnicy nie kryli swojego zadowolenia i bogatsi w nowe doświadczenia w godzinach popołudniowych wrócili do swoich domów.

Katarzyna Szudra-Borowczak


Powrót