Powiat jarociński znajduje się na południu środkowej części województwa wielkopolskiego. Tworzą go 4 gminy: Jaraczewo, Jarocin, Kotlin i Żerków. Na terenie powiatu funkcjonuje ok. 2640 gospodarstw rolnych, głównie indywidualnych. W powiecie wzrasta zainteresowanie nowatorskim kierunkiem działalności, jakim jest agroturystyka. Na terenie powiatu znajduje się również Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy, zajmujący 8.680 ha gminy Żerków.
Rolnictwo w powiecie odgrywa bardzo ważną rolę. Dostarcza ono na rynek wszystkie podstawowe produkty, stanowiąc zaplecze surowcowe dla przemysłu spożywczego i przetwórstwa rolniczego. Produkcja roślinna to w głównej mierze uprawa zbóż oraz w mniejszym zakresie ziemniaków, buraków, rzepaku i innych roślin. Produkcja zwierzęca - przede wszystkim trzoda chlewna i bydło - odznacza się wysoką intensywnością. W sektorze rolno-przetwórczym wiodącą pozycję zajmują zakłady zajmujące się rozbiorem i przetwórstwem mięsa wołowego i wieprzowego dostarczające na rynek wiele gatunków wędlin oraz, firmy specjalizujące się w imporcie i eksporcie ryb oraz przedsiębiorstwa produkujące naturalne przetwory owocowe i warzywne specjały.Sygnalizacja Agrofagów
Wpisy z lat:
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019


08-05-2020 r.

Foto: Andreas Göllner z Pixabay

W powiecie jarocińskim trwają nasadzenia rozsady pomidora gruntowego. Rolnicy m.in. poprzez Zrzeszenie Producentów Owoców i Warzyw „POMWITRUS” w Kotlinie zakontraktowali uprawę blisko 450 ha. Głównym odbiorcom warzywa pochodzącego z Ameryki Południowej jest Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Kotlinie który przetwarza w okresie późnoletnim zebrany surowiec na ketchupy i koncentraty znane w kraju pod szyldem „Kotliński Specjał”.

Foto: Hans Braxmeier z Pixabay

Pomidor jest warzywem niskokalorycznym. Ponadto jest źródłem beta-karotenu, wit. C i E oraz potasu. Ponadto są źródłem cennego dla organizmu likopenu, mającego właściwości antynowotworowe.

Tekst i foto: Robert Hyżorek


03-03-2020 r.

Dnia 27 lutego 2020 r. w Domu Wiejskim w Potarzycy gm. Jarocin odbyło się Forum Rolnicze Powiatu Jarocińskiego wpisujące się XIII edycje Forów Rolniczych- cyklu spotkań jakie organizuje Wielkopolska Izba Rolnicza we wszystkich powiatach województwa wielkopolskiego pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jana Krzysztofa Ardanowskiego.

Forum poprowadził Pan Bartosz Banaszak - Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Jarocinie. Na spotkanie przybyli przedstawiciele instytucji i agend okołorolniczych działających na terenie województwa i powiatu: OT KOWR w Poznaniu, BP ARiMR, PT KRUS, WIORIN, ZD WODR, Powiatowego Lekarza Weterynarii, członkowie RP WIR w Jarocinie, a przede wszystkim sołtysi i rolnicy - w sumie 120 osób.

Kierownik WIORiN - oddział w Jarocinie Pani Bogumiła Zwierzchlewska przypomniała o konieczności odnowienia kursów na stosowanie ŚOR przy użyciu opryskiwaczy. Omówiła również kwestię przypadającego na rok 2020 Międzynarodowego Roku Roślin i działalność Inspektoratu oraz uczuliła zebranych, aby rolnicy zakupy materiału siewnego i środków ochrony roślin dokonywali z pewnych, sprawdzonych źródeł oraz przestrzegali terminów stosowania środków.

Działalność Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz Rady Powiatowej WIR w Jarocinie w roku 2019 omówił Pan Bartosz Banaszak.

Z-ca dyrektora OT KOWR w Poznaniu pan Marian Markiewicz przedstawił zgromadzonym informację o zasadach obowiązujących przy obrocie ziemią, W ostatnich 3 latach na ternie powiatu wydzierżawiono 1181 ha, gruntów należących do Skarbu Państwa. Obecnie ponad 73% gruntów znajdujących się w Zasobie jest objęta umowami dzierżawy, natomiast do rozdysponowania pozostaje prawie 25% gruntów. Omówił także następujące programy: Promocję polskiej żywności (Polska smakuje), projekt „Platforma Żywnościowa” SELLFOOD, IV edycję konkursu Bitwa Regionów dla Kół Gospodyń Wiejskich, Program dla szkół i Fundusze Promocji. Wśród rolników zainteresowanie wzbudziła kwestia GR RUSKO i zabezpieczenia dla rolników indywidualnych części gruntów rolnych w związku z panującym głodem ziemi.

Zadania Urzędu Marszałkowskiego oraz działalność Banku Spółdzielczego w Jarocinie przedstawił Pan Jan Grzesiek - Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz Prezes Banku Spółdzielczego w Jarocinie.

Przedstawicielki Urzędu Skarbowego w Jarocinie Panie Magdalena Stachowiak i Aneta Michalak Orzeszyńska wyjaśniły zebranym na czym polega mechanizm podzielnej płatności. Od listopada 2019 r. jest obowiązkowe dokonywanie płatności na subkonto VAT. Rolnicy dowiedzieli się także o białej liście podatników VAT.

Pani Irena Nowaczyk – Inspektor ds. IRZ i Kontroli CC Powiatowego Inspektoratu Weterynarii przedstawili sprawę walki z afrykańskim pomorem świń oraz bioaskeuracji. Bardzo ważne jest terminowe zgłaszanie zdarzeń i bieżące aktualizowanie ksiąg rejestracji zwierząt, rejestrów wejść do chlewni i wjazdu pojazdów na teren gospodarstwa.

Dr. Katarzyna Wielgusz z Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu omówiła warunki na jakich rolnik może uprawiać konopie siewne (włókniste) na ternie kraju, istotnym aspektem jest zawiadamianie gminy, urzędu marszałkowskiego oraz zawarcie umowy z podmiotem kontraktacyjnym gwarantującym odbiór surowca na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa - ma to znaczenie w związku z obowiązującą ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii (Dziennik Ustaw Nr 179 poz. 1485 z dnia 29 lipca 2005 r.). Przedstawione zostały wymagania stanowiskowe i agrotechniczne. Uprawę konopi można m.in. poprzez realizowany przez IWNiRZ w Poznaniu „Program Konopny”.

Podczas spotkania Zespołowi Szkół Przyrodniczo-Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach wręczony został przez Prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej Pana Piotra Walkowskiego i Starostę Jarocińskiego Lidię Czechak Medalion im. Aleksandra hr. Szembeka za działalność na rzecz rolnictwa i rozwoju wsi wielkopolskiej.

Naczelnik Wydziału Płatności Bezpośrednich BP ARiMR w Jarocinie Pan Błażej Biegański zabierając głos przedstawił zebranym informację o planowanym naborze wniosków w ramach PROW na rok 2020, podzielił się informacjami dotyczącymi dopłat dobrostanowych (tzw. Krowa i Świnia 500+), realizacji płatności dopłat bezpośrednich, ONW, wniosków suszowych oraz wsparcia dla działalności Kół Gospodyń Wiejskich na ternie powiatu.

Kwestię bezpieczeństwa pracy w rolnictwie omówił Pan Andrzej Zalewski z Państwowej Inspekcji Pracy, natomiast Kierownik PT KRUS w Jarocinie przedstawił działania prewencyjnie KRUS oraz program świadczeń uzupełniających dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

W trakcie forum wypracowano wnioski:

 1. W sprawie zmian legislacyjnych w programie zbiórki foli pochodzenia rolniczego.
 2. Wniosek w sprawie zabezpieczenia przez Skarb Państwa 30% gruntów rolnych w chwili wygaśnięcia umowy dzierżawy (w roku 2026) należących do GR na rzecz rolników indywidualnych prowadzących gospodarstwa na terenie pow. jarocińskiego- w szczególności gm. Jaraczewo.
 3. Wniosek w sprawie udostepnienia przez OT KOWR w Poznaniu aktualnego wykazu gruntów rolnych będących we władaniu Skarbu Państwa na terenie powiatu jarocińskiego.
 4. Wniosek do Zarządu Zlewnie PGW Wody Polskie w Poznaniu o uruchomienie istniejących budowli piętrzących na rzekach Obra, Kanał Obrzański oraz Czarny Rów Ia na wysokości miejscowości Jaraczewo, Gola i Niedźwiady (gm. Jaraczewo).

Na koniec spotkania Prowadzący obrady podziękował wszystkim za obecność i zaprosił na poczęstunek. Uczestnicy spotkania mogli skosztować barszczu oraz regionalnych artykułów mleczarskich OSM w Jarocinie.

W trakcie spotkania zebrani na sali rolnicy mieli okazję skorzystać z bezpośrednich konsultacji z przedstawicielami agend rolniczych oraz firm działających w otoczeniu rolnictwa m.in. AGRO-TOM Pogorzela; Urzędu Skarbowego w Jarocinie; IWNiRZ w Poznaniu; Nissan Polody, TUW; Concordia; OZEExpert i Timac Agro Polska.

Organizatorzy składają podziękowania Członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich w Zakrzewie oraz Dyrekcji i Uczniom Technikum Technologii Żywności Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach za przygotowanie poczęstunki i pomoc w obsłudze spotkania.

Tekst i foto: Robert Hyżorek26-02-2020 r.

W dniach 14-16 lutego br. w łódzkich halach EXPO/MOSiR odbyła się kolejna edycja Międzynarodowych Tragów Rolniczych Ferma. Są to jedne z najważniejszych targów tematycznych w Polsce zwłaszcza w kwestii chowu i hodowli bydła mlecznego i opasowego, trzody chlewnej oraz drobiu. W sumie zaprezentowało się blisko 250 wystawców zarówno z kraju jak i Europy. Na uczestników, w tym 30-osobowa grupę z powiatów jarocińskiego i krotoszyńskiego, czekały również konferencje i wykłady przygotowane przez specjalistów z czołowych firm i uczelni w Polsce.

Na zakończenie targów tradycyjnie wśród zwiedzających ekspozycję odbyło się losowanie nagród przewidzianych przez organizatorów targów - tegoroczna edycja okazała się wyjątkowo szczodra dla uczestników wyjazdu zorganizowanego przez Biura Powiatowe Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Jarocinie i Krotoszynie - rolnik z gminy Żerków wygrał roczną prenumeratę misecznika TOP AGRAR POLSKA, natomiast hodowca z gminy Jarocin wylosował główną nagrodę dnia – laptop.

Robert Hyżorek


18-02-2020 r.

W trakcie ferii zimowych 74 dzieci z naszego województwa wyjechało na wypoczynek w góry. Wielkopolska Izba Rolnicza przeprowadziła nabór uczestników w ramach limitu miejsc przyznanych dla naszej Izby przez Krajową Radę Izb Rolniczych, która jest głównym koordynatorem wypoczynku z ramienia Samorządu Rolniczego. Wielkopolska Izba Rolnicza prowadziła nabór poprzez swoje Biura Powiatowe, a nad całością naboru czuwało Biuro Wojewódzkie WIR. Warunkiem uczestnictwa w wyjeździe był wiek do 16 lat oraz pochodzenie dziecka z rodziny, w której przynajmniej jeden rodzic jest ubezpieczony w KRUS. 31 stycznia 2020 r. ponad siedemdziesięcioosobowa grupa dzieci z Wielkopolski wyjechała na dziesięciodniowe zimowisko do Białego Dunajca nieopodal Zakopanego. Przygotowany program zajęć dzieci obfitował w wiele atrakcji i zajęć. Dzieci uczyła się jady na nartach i snowboardzie, były w Aquaparku w Zakopanem, zwiedziły Poronin, Harendę.

W tym roku nabór na zimowisko był bardzo trudny. Wiele dzieci zrezygnowało, bo nie było śniegu. Sporo wcześniej zapisanych dzieci nie mogło wyjechać bo zachorowało na ospę, a lista była uzupełniana do ostatniej chwili.

Wypoczynek został dofinansowany w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników KRUS. Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników zagospodarowuje składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie, starając się je pomnażać poprzez m.in. korzystne lokaty bankowe, zakup obligacji Skarbu Państwa itp. jest także właścicielem Centrów Rehabilitacji Rolników, w których leczą się rolnicy ubezpieczeni w KRUS i członkowie ich rodzin. Fundusz ten finansuje świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego, bezpośrednie koszty funkcjonowania Rady Rolników, koszty zarządzania funduszem, niedobory funduszu administracyjnego KRUS. Może także wspierać rozwój ubezpieczeń dla rolników i członków ich rodzin prowadzonych przez towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Fundusz Składkowy nie jest funduszem celowym. Może on także wspierać działania realizowane przez organizacje społeczne, zawodowe lub samorządowe w zakresie polityki społecznej, zdrowotnej i edukacyjnej na rzecz rolników i członków ich rodzin.

Za pośrednictwem Biur Powiatowych WIR w Jarocinie i Krotoszynie z możliwości wyjazdu skorzystało 15 uczestników.

Robert Hyżorek
Zdjęcia uczestników zimowiska23-01-2020 r.

W dniach 17-19 stycznia. 2020 odbyła się kolejna edycja Międzynarodowych Targów Rolne Polagra-Premiery, jednych z największych Targów w Europie Środkowo-Wschodniej podczas których uczestnicy mieli okazje zapoznać się z najnowszą oferta maszyn i urządzeń rolniczych oraz wziąć udział w wielu tematycznych konferencjach branżowych.

Targi odwiedziło 100 rolników z powiatów jarocińskiego i krotoszyńskiego.

Na stoisku Wielkopolskiej Izby Rolniczej uczestnicy mogli zapoznać się z z bieżąca działalnością samorządu rolniczego oraz otrzymać m.in. biuletyn Siewca Wielkopolski. Na uczestników czekał również barszcz oraz zupa przygotowane przez Prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Wyjazd zorganizowały Biura Powiatowe Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Jarocinie i Krotoszynie.

Robert Hyżorek


19-12-2019 r.

Koło Gospodyń Wiejskich i Rada Sołecka w Sławoszewie wraz z Radą Powiatową Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Jarocinie byli organizatorami Spotkania Opłatkowego, w którym wzięli udział: rolnicy, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Kotlin oraz przedstawiciele samorządu gminnego oraz organizacji pozarządowych - w sumie około 80 osób.

Na scenie tradycyjne kolędy i jasełka przedstawiła młodzież z działającego przy bibliotece zespołu „Sławoszewiacy”. Po przełamaniu się opłatkiem uczestniczy mieli okazję skosztować potraw wigilijnych przygotowanych przez Panie z KGW.

Zebranym uczestnikom spotkania życzenia świąteczno-noworoczne w imieniu Prezesa WIR Piotra Walkowskiego oraz samorządu rolniczego złożył Przewodniczący RP WIR w Jarocinie Pan Bartosz Banaszak.

Robert Hyżorek


16-12-2019 r.

14 grudnia 2019 r. w Hali Sportowej w Sierakowie odbyła się XI Wieczerza Wigilijna Środowisk Wiejskich. Wśród blisko 1600 uczestników znaleźli się również przedstawiciele powiatu jarocińskiego: m.in. członkowie RP WIR w Jarocinie, rolnicy oraz Panie z Kół Gospodyń Wiejskich, którzy mieli okazje skosztować tradycyjnych wigilijnych specjałów takich jak: barszcz z uszkami, makiełki, kapusta z grochem, sałatkę śledziową oraz smażonego karpia królewskiego w wielkopolskich stawów.

Spotkanie zorganizowali wspólnie: Wielkopolska Izba Rolnicza Związek Producentów Ryb, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Powiat Rawicki oraz Miasto i Gmina Rawicz.

W trakcie wydarzenia odbyły się występy artystyczne w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sierakowie, Grupy „To i Owo Szkaradowo” oraz Zespołu „Gołaszyniacy”.

Na zakończenie spotkania wręczono podziękowania instytucjom biorących udział w przygotowaniach tegoż przedsięwzięcia- wśród wyróżnionych znalazły się Koła Gospodyń Wiejskich z powiatu jarocińskiego: KGW Chrzan; KGW Żółków; KGW Panienka; KGW Wysogotówek; KGW Zakrzew; KGW „SOLONKI” w Annapolu oraz KGW Sławoszew.

Robert Hyżorek


10-12-2019 r.

W dniach 2-5 grudnia z inicjatywy Wielkopolskiej Izby Rolniczej-Rady Powiatowej w Jarocinie odbył się cykl spotkań w kwestii zagrożenia jakie stanowi dla rolnictwa wielkopolski jak i branży okołorolniczej wirus Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF).

W poniedziałek 2 grudnia odbyło się spotkanie Powiatowego Zespołu Zarządzanie Kryzysowego, w którym oprócz członków samorządu rolniczego uczestniczyli przedstawiciele Inspektoratu Weterynarii, Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej, Straży Pożarnej, Gmin oraz Starostwa Powiatowego w Jarocinie.

Ponadto wspólnie z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Jarocinie w poszczególnych gminach wchodzących w skład powiatu jarocińskiego zorganizowano spotkania z rolnikami prowadzącymi chów i hodowlę trzody chlewnej.

Zainteresowanie rolników udziałem w tych spotkaniach było spore, frekwencja w nich wyniosła blisko 220 osób. W trakcie spotkań Powiatowy lekarz Weterynarii w Jarocinie Pan Paweł Marcinkowski przypomniał zgromadzonym podstawowe zasady bioasekuracji, jakie obowiązują producentów trzody chlewnej.

Ze względu na zagrożenie jakie niesie za sobą wirus ASF hodowcy ze zrozumieniem podeszli do omawianych tematów. Na spotkaniach wypłynęły wnioski, które poprzez Zarząd WIR zostaną przedstawione MRIRW oraz Prezesowi Rady Ministrów RP:
A) wprowadzenie amnestii rejestracji przemieszczania zwierząt po upływie dwóch lat od daty zdarzenia,
B) przeprowadzenie maksymalnego odstrzału dzików!

Na zakończenie spotkań Przewodniczący RP WIR w Jarocinie Pan Bartosz Banaszak poinformował zainteresowanych o zmianie w sposobie przeprowadzenia corocznej inwentaryzacji stad trzody chlewnej. W myśl obowiązujących przepisów spisu należy dokonać w terminie nie przekraczającym dwunastu miesięcy od daty poprzedniej inwentaryzacji (np. jeśli w poprzednim roku spisu dokonano w dniu 15 grudnia 2018 r. wtedy inwentaryzację należy przeprowadzić najpóźniej 14 grudnia br.)

Robert Hyżorek
Zdjęcia: Robert Hyżorek, Bartosz Banaszak


25-11-2019 r.

Wielkopolska Izba Rolnicza na przełomie listopada i grudnia organizuję w każdym powiecie województwa wielkopolskiego cykl szkoleń dla rolników z zakresu wymogów wzajemnej zgodności. Jedno z szkoleń w ramach powyższego cyklu odbyło się dnia 22 listopada w Goli (gm. Jaraczewo). Poprowadziła je Pani Barbara Idczak z Biura Wojewódzkiego WIR.

W szkoleniu wzięło udział 25 uczestników, wśród których byli m.in beneficjenci programów „Premia dla Młodego Rolnika” i „Modernizacja Gospodarstw Rolnych”. Program szkolenia obejmował tematykę dotyczącą zasad wzajemnej zgodności (cross compliance) w odniesieniu do płatności bezpośrednich i płatności obszarowych w ramach PROW, utrzymania gruntów w dobrej kulturze rolnej, ochrony wód gruntowych przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego, zdrowia publicznego ludzi, zdrowia zwierząt i zdrowotności roślin ze szczególnym uwzględnieniem zgłaszania zdarzeń, prawidłowego prowadzenie dokumentacji oraz dobrostan zwierząt.

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali materiały szkoleniowe odnośnie tematyki poruszanej na spotkaniu oraz zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia z zakresu stosowania przepisów w tematyce wymagań cross compliance.

Robert Hyżorek


12-11-2019 r.

Wielkopolska Izba Rolnicza - Rada Powiatowa w Jarocinie wraz z Firmą AGRO-TOM Tomasz Kaniewski z Pogorzeli zorganizowała w dniu 8 listopada br. w miejscowości Gola (gm. Jaraczewo) pokazy polowe.

Bezpośrednia forma pokazów oraz możliwość konsultacji i zapytań z przedstawicielami firmy spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem producentów rolnych – według szacunków organizatorów w pokazach wzięło udział około 500 osób. Wszystkich zgromadzonych powitali gospodarze pokazów Pani Maria Gorynia z firmy Agro-Tom oraz Pan Bartosz Banaszak - Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Jarocinie.

Pokazy podzielone zostały na dwa panele: pokazowy, w którym zaprezentowano działanie m.in.:
- Agregatu wielozadaniowego BWH 4,2 m,
- Agregatu uprawowego Front Packer + Zestaw uprawowo-siewny ATSN 3,0 m,
- Agregatu talerzowego GTH XL 4,5 m,
- Siewnika do uprawy uproszczonej ATSU + Głębosz wielozadaniowy GWS,
- Pługu DSLH 3+1,
- Agregatu orkowo-podorywkowego APSP PREMIUM,
- Pługu dłutowego GSH XL.

Dodatkowo odbyła się eskpozycja maszyn:
- Agregatu uprawowego UPH 5,0 m,
- Rozsiewacza nawozów RNH XL,
- Agregatu talerzowego ATS RS 3,0 m,
- Siewnika talerzowego PST 3,0 m,
- Agregatu talerzowego AT XL 3,0 m,
- Wału zagęszczającego WZ.

Na wszystkich uczestników czekał również ciepły poczęstunek w postaci grochówki ufundowanej i przygotowanej przez RP WIR w Jarocinie, KGW i Radę Sołecką w Goli oraz kiełbaski.

Podczas pokazów swoją ofertę zaprezentowały ponadto firma OZE expert z Sławoszewa oraz Bank Spółdzielczy w Jarocinie.

Wśród producentów rolnych w trakcie pokazów pojawiły się zapytania o kolejną edycję pokazów- gdzię i kiedy się odbędzie - czas pokaże ...

Przewodniczący RP WIR w Jarocinie Pan Bartosz Banaszak składa podziękowania Firmie AGRO-TOM Pogorzela; Kołu Gospodyń Wiejskich i Radzie Sołeckiej w Goli, Spółdzielni Usług i Zaopatrzenia Rolnictwa w Jaraczewie, firmie OZE expert Sławoszew oraz Bankowi Spółdzielczemu w Jarocinie za współorganizacje wydarzenia.

Tekst i foto: Robert Hyżorek24-09-2019 r.

Polska Izba Maszyn i Urządzeń Rolniczych w dniach 19-22 września br. w Bednarach k/Pobiedzisk zorganizowała kolejną edycję Międzynarodowych Targów Rolniczych AGRO-SHOW. W wydarzeniu uczestniczyła stuosobowa grupa rolników z powiatu jarocińskiego. Uczestnicy mieli możliwość zapoznać się z ofertą najnowocześniejszych maszyn i urządzeń rolniczych oraz komunalnych, zaprezentowanych przez ponad ośmiuset wystawców na łącznej powierzchni 150 tys. m kw.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy polowe maszyn, w trakcie których można było obejrzeć zabiegi agrotechniczne m.in. technikę uprawy w systemie uproszczonym oraz zastosowanie opryskiwaczy polowych w rolnictwie precyzyjnym.

Swoją ofertę prezentowali również przedstawiciele branż powiązanych z rolnictwem: producenci środków ochrony roślin, nawozów, materiału siewnego, odnawialnych źródeł energii oraz agend rządowych działających w otoczeniu rolnictwa i bankowości. Urozmaiceniem targów były liczne konkursy organizowane przez wystawców, w ramach których można było wygrać drobne upominki.

Wśród wystawców nie mogło zabraknąć stoiska Krajowej Rady Izb Rolniczych, na którym zainteresowani rolnicy mogli uzyskać informację na temat bieżących prac samorządu rolniczego oraz otrzymać czasopisma branżowe m.in. „Tygodnik Poradnik Rolniczy”; „Wiadomości Rolnicze Polska” oraz biuletyn Wielkopolskiej Izby Rolniczej „Siewca Wielkopolski”.

Wyjazd, który był doskonałą okazją do wymiany poglądów i doświadczeń pomiędzy rolnikami, zorganizowało Biuro Wielkopolskiej Izby Rolniczej przy współudziale Banku Spółdzielczego w Jarocinie.

Robert Hyżorek


14-09-2019 r.

W dniu 31 sierpnia br. na Boisku we wsi Zakrzew (pow. jarociński) odbył się festyn rodzinny dla mieszkańców, podczas którego na przybyłych czekały rozmaite atrakcję m.in. pokaz strażacki w wykonaniu druhów z OSP Zakrzew, stoisko Koła Gospodyń Wiejskich oraz liczne atrakcje dla dzieci i młodzieży. Jednym z współorganizatorów wydarzenia była Wielkopolska Izba Rolnicza. Na zakończenie festynu obyła się zabawa taneczna, gdzie wspólnie z organizatorami bawiono się do późnych godzin wieczornych.

<

Robert Hyżorek
Foto: KGW Zakrzew


02-09-2019 r.

W dniu 31 sierpnia br. na Placu przy Domu Kultury w Kotlinie odbyły się obchody Dnia Kotlina-Święto Pomidora. Jednym z partnerów wydarzenia była Wielkopolska Izba Rolnicza. Tegoroczna VIII edycja odbyła się pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka.

W wydarzeniu licznie uczestniczyli mieszkańcy gminy Kotlin oraz powiatów jarocińskiego i pleszewskiego. Podczas święta ogłoszono wyniki konkursu gminnego „PIĘKNO NASZEJ GMINY” oraz rozstrzygnięto konkursy, których motywem przewodnim był pomidor - na największego pomidora oraz na pomidora o najdziwniejszym kształcie.

Koła Gospodyń Wiejskich z gminy Kotlin zaprezentowały stoiska w ramach Konkursu na Pomidorowy Wystrój Stołu. Decyzją jury tytuł laureata konkursu przyznano wszystkim jego uczestnikom.

W ramach imprezy zorganizowane zostały punkty informacyjne m.in. Urzędu Gminy Kotlin, Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Banku Spółdzielczego w Jarocinie, ARiMR, KRUS, WODR na których uczestnicy mogli skorzystać z fachowych porad oraz wziąć udział w konkursach organizowanych m.in. przez KRUS. Sporą atrakcją było koło fortuny na którym można było wygrać przyprawy firmy PRYMAT oraz największa patelnia plenerowa gdzie można było skosztować dań z bohaterem wydarzenia: pomidorem tj. pomidorowe penne rigate z wędzoną śliwką, parmezanem i szpinakiem z ziołami prowansalskimi.

Na stoisku Wielkopolskiej Izby Rolniczej można było poczęstować się grochówką i sojówką z kotlińskimi pomidorami oraz chłodnikiem na bazie lokalnych pomidorów i jarocińskiej maślanki przygotowanymi przez Prezesa WIR Piotra Walkowskiego, Przewodniczącego Rady Powiatowej WIR Bartosza Banaszaka, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z Twardowa i Żółkowa W sumie obecnym na święcie plantatorom pomidorów, rolnikom oraz uczestnikom tego wydarzenia rozdano ponad 1000 porcji zupy oraz 400 porcji chłodnika o wartości 6 tys. zł. Ponadto na stoisku samorządu rolniczego można było uzyskać informację nt. działalności samorządu rolniczego oraz zaopatrzyć się w bieżące czasopisma branżowe tj. „Siewca Wielkopolski”; „Tygodnik Poradnik Rolniczy” oraz „Wiadomości Rolnicze”.

Zgromadzona publiczność wysłuchała koncertów Artystów Domu Kultury w Kotlinie; Zespołów Happy End, Bajeranty, Dagmara, Łukash oraz bawili się do późnych godzin przy akompaniamencie zespołu Two Boys.

Rada Powiatowa WIR w Jarocinie składa podziękowania za przekazanie artykułów spożywczych dla Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Jarocinie, Delegatowi Krzysztofowi Szyszce, Piekarni „SŁAW-PIEK” Jarocin; Gospodarstwom Rolnym Jacek Włoszcyk i Jan Podlewski oraz członkiniom Kół Gospodyń Wiejskich z Twardowa i Żółkowa za pomoc w przygotowaniu oraz częstowaniu uczestników imprezy.

Robert Hyżorek02-09-2019 r.

Krajowa Rada Izb Rolniczych organizuje cykliczne kolonie dla dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenie Społecznego w pełnym zakresie. Dzięki tej inicjatywie dzieci ze środowisk wiejskich wyjechały na 10-dniowe turnusy do Smołdzińskiego Lasu lub Białego Dunajca. Z terenu powiatów jarocińskiego i krotoszyńskiego wzięło w nich udział 26. dzieci.


Na uczestników podczas czekała moc atrakcji m.in. nad morzem wycieczki do Słowińskiego Parku Narodowego, Skansenu w Klukach, Ustki i Łeby. Zwiedzanie Muzeum Przyrody w Smołdzinie. Natomiast w górach zwiedzano Zakopane i Poronin, Żywiec Kraków oraz Wieliczkę. Ponadto w programie znalazły się kąpiele, zajęcia sportowe oraz rozmaite quizy i konkursy.

Uzupełnieniem kolonii była realizacja profilaktycznego programu kładącego nacisk na bezpieczeństwo pracy w rolnictwie.

Robert Hyżorek
Fotografie przekazali uczestnicy kolonii28-08-2019 r.

W niedzielę 18 sierpnia odbyły się dożynki w gminie Jaraczewo (powiat jarociński). Gospodarzem tegorocznym dożynek było Sołectwo Gola oraz Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo Dariusz Strugała. Patronat nad uroczością objął Prezydent RP Andrzej Duda.

Świętowanie rozpoczęło się od dożynkowego korowodu i dziękczynnej Mszy Świętej. Główne uroczystości związane z obrzędem dożynkowym poprowadził Sołtys Goli i zarazem Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Jarocinie - Pan Bartosz Banaszak. Podczas dożynek wieńce dożynkowe przygotowały delegacje sołectw gminy Jaraczewo oraz goście z zagranicy. Życzenia rolnikom złożyli m.in Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo Dariusz Strugała, Zarząd Powiatu Jarocińskiego oraz Poseł na Sejm RP i zarazem Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski.

W części artystycznej zaprezentowały się dzieci z miejscowości Gola, zespól Golanie, grupa Fest oraz gwiazdy wieczoru: Roberto Zucaro i Mario Carotta.

W trakcie dożynek wszyscy uczestnicy mogli skosztować kaszy z gulaszem oraz grochówki, którą przygotował Prezes WIR Piotr Walkowski.

Biuro WIR Jarocin05-08-2019 r.

W dniu 31 lipca 2019 roku obyło się pierwsze posiedzenie RP WIR w Jarocinie VI kadencji w której wzięli udział delegaci wyłonieni na etapie rejestracji kandydatów w wyborach do Wielkopolskiej Izby Rolniczej tj.
Gmina Jarczewo: Bartosz Banaszak, Marcin Gościniak,
Gmina Jarocin: Witold Kubiak, Bartłomiej Orpel,
Gmina Kotlin: Krzysztof Szyszka, Robert Szyszka,
Gmina Żerków: Wojciech Szcześniak, Jacek Włoszczyk.

Delegaci spośród siebie wybrali Przewodniczącego Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Jarocinie Pana Bartosza Banaszaka oraz Delegata na Walne Zgromadzenie WIR - Pana Krzysztofa Szyszkę.

Listy gratulacyjne z okazji wyboru w imieniu Zarządu WIR wręczył nadzorujący przebieg posiedzenia Prezes WIR - p. Piotr Walkowski.

W trakcie obrad Rada przyjęła Stanowisko w sprawie dramatycznej sytuacji rolnictwa na skutek suszy.

Robert Hyżorek


30-05-2019 r.

W związku z koniecznością odbycia przez rolników szkoleń z zakresu właściwego przeprowadzania uboju gospodarczego Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wspólnie z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Jarocinie zorganizowały 28 maja br. w Bachorzewie bezpłatne szkolenie dla Osób mających zamiar dokonywać uboju zwierząt we własnym gospodarstwie w celu produkcji mięsa przeznaczonego wyłącznie na użytek własny z gatunków zwierząt gospodarskich takich jak m.in świnie, bydło do 6 m-ca życia, owce, kozy, drób, zajęczaki. Zgromadzonych-70 osób- powitał Przewodniczący RP WIR Pan Marcin Krawczyk.

Prowadzący szkolenie Paweł Marcinkowski - Powiatowy Lekarz Weterynarii oraz Joanna Drygała - Zastępca PLW przedstawili uczestnikom spotkania wymagania, jakie musi spełnić producent rolny, aby w sposób właściwy dokonać uboju gospodarczego zwierząt pochodzących wyłącznie z jego gospodarstwa w celu pozyskania mięsa na użytek własny!!!

Ważnym aspektem jest również powiadamianie o zamiarze przeprowadzania uboju gospodarczego miejscowej placówki Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej na 24 godziny przed planowanym ubojem oraz w terminie 7 dni złożenie do Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na właściwym formularzu zgłoszenia potwierdzającego dokonanie uboju.

Na zakończenie spotkania Kierownik BP WIR w Jarocinie przedstawił zgromadzonych informację i harmonogram przeprowadzania wyborów do izb rolniczych mających się odbyć w dniu 28 lipca br.; oraz możliwości składania dokumentów zgłoszeń dla zwierząt za pomocą aplikacji IRZ plus.

Opracowanie i zdjęcia: Robert Hyżorek


17-04-2019 r.


Na Sali Wiejskiej w Sławoszewie odbył się w dniu 11 kwietnia br. X Jubileuszowy Wiosenny Konkurs Kulinarny którego współorganizatorem była Wielkopolska Izba Rolnicza. Motywem przewodnim tegorocznej edycji była Zupa. W szranki stanęło osiem Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Kotlin. Zaprezentowały one oprócz przygotowanych dań konkursowych również wspaniałe ozdobione stoły, które także podlegały ocenie Komisji Konkursowej. Spotkanie otworzyła inicjatorka konkursu Przewodnicząca KGW z Sławoszewa Pani Barbara Dorsz. Wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich otrzymały za udział w konkursie oraz za trud przygotowania wspaniałych potraw - nagrody ufundowane przez Gminę Kotlin.Robert Hyżorek16-04-2019 r.


W Niedzielę 14 kwietnia br. na Sali Widowiskowo-Sortowej w Grabowie nad Prosną odbyło się przedświąteczne spotkanie przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich; Ochotniczych Straży Pożarnych; Kółek Rolniczych oraz Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego z całej Wielkopolski - w sumie 1200 osób. Organizatorem spotkania była Wielkopolska Izba Rolnicza, Miasto i Gmina Grabów nad Prosną oraz Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie i Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Wielkopolskiego.Organizatorem spotkania była Wielkopolska Izba Rolnicza, Miasto i Gmina Grabów nad Prosną oraz Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie i Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Wielkopolskiego. W ramach poczęstunku uczestnicy spotkania mieli okazję skosztować tradycyjne potrawy wielkanocne: m.in. żur z białą kiełbasa i jajkiem, jaja faszerowane, wędliny i pasztety, chrzan i ćwikłę.

W trakcie wydarzenia miał również miejsce Konkurs na Pasztet Wielkanocny, którego głównym celem było: zaprezentowanie bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych, wymiana doświadczeń i przepisów oraz promocja regionalnego rynku oraz inicjatyw lokalnych. Do konkursu stanęło 18 Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń.

Jednym z laureatów Konkursu zostało reprezentujące powiat jarociński Koło Gospodyń Wiejskich w Zakrzewie.

Robert Hyżorek23-03-2019 r.


XVIII Gala Wielkopolskiego Rolnika Roku odbyła się 17 marca br. w Sali Ziemi Międzynarodowych Targów Poznańskich. Wzięła w niej udział pięćdziesięcioosobowa grupa z powiatu jarocińskiego w skład, której weszli rolnicy oraz przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich. W wyniku prac Kapituła konkursowa wytypowała 19 najlepszych rolników z całego województwa jako nominowanych w konkursie, spośród których wyłoniono 9 laureatów, którzy otrzymali tytuł Wielkopolskiego Rolnika Roku 2018, statuetkę Siewcy oraz nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. złotych.

W wyjątkowym gronie dziewięciu laureatów znaleźli się Państwo Joanna i Wojciech Buchwaldowie prowadzący gospodarstwo rolne o powierzchni 200 ha nastawione na hodowlę trzody chlewnej oraz produkcję roślinną w miejscowości Antonin, gmina Żerków.

Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Jarocinie składa laureatom serdeczne gratulacje.

Tegoroczną galę uświetnił występ zespołu Elektryczne Gitary.

Robert Hyżorek
Foto: R.Hyzorek, KGW Żółków06-02-2019 r.


W dniach 1-3 lutego br. w Nadarzynie obyły się Centralne Targi Rolnicze Agro Premiery & Show w których uczestniczyła pięćdziesięcioro osobowa grupa rolników z powiatu jarocińskiego. Uczestnicy wyjazdu mieli okazję zapoznać się z ofertą maszyn i urządzeń rolniczych, środków do produkcji prezentowaną na 70 tys. m2 powierzchni targowej. Na uczestników czekało pięć stref tematycznych „Gospodarstwo na miarę przyszłości”, „Salon Techniki Rolniczej”, „Salon Środków do Produkcji rolnej”, „Strefa Dobrej Żywności” oraz „Salon Usług Specjalistycznych”.

Była to doskonała okazja do wymiany poglądów i doświadczeń pomiędzy rolnikami.

Wyjazd zorganizowało Biuro Wielkopolskiej Izby Rolniczej przy współudziale Banku Spółdzielczego w Jarocinie.


Robert Hyżorek05-02-2019 r.


Zimowisko zostało zorganizowane przez Krajową Radę Izb Rolniczych. Wielkopolska Izba Rolnicza otrzymała 50 miejsc, z czego z powiatu jarocińskiego z wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży skorzystało 10 uczestników. Dzięki tej inicjatywie dzieci ze środowisk wiejskich wyjechały na 10-dniowe (12.01.2019 r. - 21.01.2019 r.) wakacje do malowniczego „Serca Podhala” - miejscowości Biały Dunajec położonej w powiecie tatrzańskim.

Na uczestników czekało wiele atrakcji m.in. zwiedzanie Zakopiańskich Krupówek oraz Skoczni, wizyta a Aquaparku, wycieczki krajoznawcze na Poronin. W ramach programu dzieci i młodzież mogły szkolić się pod okiem instruktorów w jeździe na nartach. Bogate atrakcje uzupełniły liczne zabawy i konkursy.

Robert Hyżorek
Fotografie uczestników zimowiska21-12-2018 r.Koło Gospodyń Wiejskich &Rada Sołecka w Sławoszewie wraz z Radą Powiatową Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Jarocinie byli organizatorami Spotkania Opłatkowego, w którym wzięli udział: rolnicy, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Kotlin oraz przedstawiciele samorządu gminnego oraz organizacji pozarządowych - w sumie 80 osób.


Na scenie tradycyjne kolędy i jasełka przedstawiła młodzież z działającego przy bibliotece zespołu „Sławoszewiacy”. Po przełamaniu się opłatkiem uczestniczy mieli okazję skosztować potraw wigilijnych przygotowanych przez Panie z KGW.

Robert Hyżorek


21-12-2018 r.

Ostatnie Posiedzenie RP WIR w Jarocinie odbyło się 11 grudnia br. W trakcie spotkanie omówiono działania podejmowane przez samorząd rolniczy w IV kwartale 2018. Podczas spotkania z Panem Kornelem Piaszczakiem - Specjalistą BW WIR w Poznaniu ds. ekonomiki i marketingu omówiono zakres i efekty działania Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej, który w minionym roku zdaniem rolników nie spełnił swoich potrzeb ze względu na brak wykazania wystąpienia suszy m.in. w kukurydzy oraz opóźnione wykazanie roślin okopowych, w związku czym wielu producentów nie mogło ubiegać się o pomoc państwa czy też kredyty preferencyjne.


W związku z propozycją KRiR odnośnie organizacji wyborów do izb rolniczych 28 lipca RP WIR podjęła decyzję o wystosowaniu wniosku w sprawie skrócenia kadencji do 31 stycznia 2019 r. i organizacji przyspieszonych wyborów.


Ponadto na posiedzeniu sformułowano następujące wnioski:

 1. W sprawie Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej
  • zwiększenie ilości stacji pomiarowych do co najmniej 1 na każdą gminę oraz włączenie sieci stacji WODR-owskich do systemu,
  • o zmianę sposobu weryfikacji wystąpienia klęski żywiołowej poprzez analizę zdjęć satelitarnych i rolniczych,
  • o wprowadzenie w systemie informatycznym ARiMR możliwości wygenerowania wniosku klęskowego z jednoczesnym określeniem konkretnych działek do poszczególnych kategorii glebowych,
  • o wprowadzenie działalności komisji klęskowych jako zadanie zlecone gminom, co wpłynie na umożliwienie urzędom miast i gmin wykazania rzeczywistych kosztów pracy komisji
 2. W sprawie zapewnienia rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz podjęcie działań zobowiązujących nabywcę nieruchomości do przestrzegania prawa miejscowego i obyczajów miejscowej ludności, w tym zaakceptowanie stanu produkcji rolniczej.

Robert Hyżorek


18-12-2018 r.


15 grudnia 2018 r. w Grodziskiej Hali Sportowej odbyła się Wieczerza Wigilijna Środowisk Wiejskich. Wśród ponad tysiąca uczestników znaleźli się również przedstawiciele powiatu jarocińskiego: m.in. członkowie RP WIR w Jarocinie, rolnicy oraz Panie z Kół Gospodyń Wiejskich, którzy mieli okazje skosztować tradycyjnych wigilijnych specjałów takich jak: barszcz z uszkami, makiełki, kapusta z grochem, sałatkę rybną oraz smażonego karpia królewskiego w wielkopolskich stawów.

Spotkanie zorganizowali wspólnie: Piotr Walkowski - Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego - Krzysztof Grabowski, Starosta Grodziski - Mariusz Zagański, Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego - Piotr Hojna, Marek Trzcieliński Prezes Związku Producentów Ryb oraz Jerzy Kostrzewa - Członek Zarządu WIR i zarazem Przewodniczący RP WIR w Grodzisku Wlkp.

W trakcie wydarzenia odbyły się tradycyjne jasełka w wykonaniu uczniów LO im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wlkp., następnie przed uczestnikami wystąpili m.in. Orkiestra Dęta im. Stanisława Słowińskiego w Grodzisku Wielkopolskim, Zespół Tańca Ludowego „Cybinka” w Grodzisku Wielkopolskim oraz Zespół Cheearleaderek 40+ “Jak nie my to kto”.

Robert Hyżorek


12-12-2018 r.

Poniżej przedstawiamy odpowiedź Departamentu Gospodarowania Zasobem KOWR na wniosek RP WIR w Jarocinie następującej treści: O rozdysponowanie w formie krótkoterminowych dzierżaw gruntów ugorowanych (np. na okres 1 roku) przez KOWR – poprzez rozdysponowanie w formie przetargów ograniczonych, bezpośrednio na formalny wniosek rolnika o użyczenie gruntu lub poprzez przekazania jako zadanie zlecone gminom. Obecnie na terenie woj. wielkopolskiego dochodzi do niedopuszczalnej z rolniczego punktu widzenia sytuacji gdzie grunty rolne nalężące do Skarbu Państwa są nieużytkowne w kierunku rolniczych porastając chwastami. W związku z panującym na obszarze województwa tzw. głodem ziemi wśród rolników indywidualnych narasta niezadowolenie z zaistniałej sytuacji.

W piśmie otrzymanym z KOWR czytamy m.in. „(…) Sposoby gospodarowania przez KOWR gruntami Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa zostały określone w ustawie z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Zgodnie z art. 5 ust. 2 tej ustawy Krajowy Ośrodek, obejmując we władanie powierzone składniki mienia Skarbu Państwa , wykonuje we własnym imieniu prawa i obowiązki z nimi związane w stosunku do osób trzecich, jak również we własnym imieniu wykonuje związane z tymi składnikami obowiązki publicznoprawne”. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa organizatorem przetargów na rozdysponowanie nieruchomości Skarbu Państwa może być jedynie KOWR, nie ma tym samym możliwości rozdysponowania gruntów Zasobu jako zadanie przekazane gminom.

Na koniec czytamy: „Celem KOWR jest maksymalizacja rozdysponowania gruntów na rzecz rolników, a zatem jeśli jest zainteresowanie nieruchomościami, które nie są obecnie rozdysponowane a rolnicy będą składali wnioski o ich wydzierżawienie, to KOWR w miarę możliwości podejmie działania w celu rozdysponowania tych nieruchomości w drodze przetargowej, w pierwszej kolejności na rzecz rolników indywidualnych.”

W związku z powyższym samorząd rolniczy zachęca rolników do składania do miejscowych terenowo oddziałów KOWR wniosków o wydzierżawienie nieużytków należących do Skarbu Państwa na drodze przetargów ograniczonych ofert pisemnych.

Robert Hyżorek


19-11-2018 r.

W dniu 16 listopada 2018 r., w „Restauracji pod Szyszkami” w Koźminie Wielkopolskim odbyła się uroczysta gala z okazji wspaniałego Jubileuszu, jakim jest 150-lecie postania i działalności Banku Spółdzielczego w Jarocinie.

W ceremonii oprócz Zarządu i Pracowników Banku Spółdzielczego w Jarocinie wzięli udział m.in: Przedstawiciele Krajowego Zrzeszenia Banków Spółdzielczych, Grupy SGB, Banków Spółdzielczych, Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Samorządów Gminnych, Delegaci Banku oraz instytucji i firm współpracujących z Bankiem.

Zgromadzonych Uczestników Powitał Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarocinie - Jan Grzesiek. Wśród składających życzenia i gratulacje nie zabrakło reprezentacji samorządu rolniczego: Marcin Krawczyk - Przewodniczący RP WIR w Jarocinie oraz Jacek Włoszczyk- Delegat z gm. Żerków wręczyli Przedstawicielom Zarządu Banku pamiątkowy grawerton oraz przyznany przez Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej „Medalion im dr. Aleksandra hr. Szembeka za działalność na rzecz rolnictwa i rozwoju wsi wielkopolskiej”.


Galę uświetnił występ artystów z Fundacji „Ogród Marzeń” w Jarocinie.

Robert Hyżorek


26-09-2018 r.

W dniach 20-23 września br. w Bednarach k/Poznania obyła się Jubileuszowa edycja XX Międzynarodowych Targów Rolniczych AGRO-SHOW organizowanych przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych, w których uczestniczyła osiemdziesięcioosobowa grupa rolników z powiatu jarocińskiego. Uczestnicy wyjazdu mieli okazję zapoznać się z ofertą najnowocześniejszych maszyn, urządzeń rolniczych i komunalnych prezentowaną przez 800. wystawców na 150 tys. m2 powierzchni wystawienniczej. Wśród pokazywanych egzemplarzy uczestnicy mogli zobaczyć bardzo rzadko spotykane w tradycyjnym rolnictwie maszyny jak m.in. helikopter do stosowania środków ochrony roślin. Dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy polowe maszyn na których bezpośrednio można było porównać wykonywane zabiegi agrotechniczne. Swoją ofertę prezentowali również przedstawiciele branż powiązanych z rolnictwem: środków ochrony roślin, nawozów, materiału siewnego, bankowości, odnawialnych źródeł energii oraz agend rządowych działających w otoczeniu rolnictwa.

Wyjazd zorganizowało Biuro Wielkopolskiej Izby Rolniczej przy współudziale Banku Spółdzielczego w Jarocinie. Był on doskonałą okazją do wymiany poglądów i doświadczeń pomiędzy rolnikami.Robert Hyżorek


05-09-2018 r.

Wielkopolska Izba Rolniczą w związku z wejściem z życie nowelizacji Ustawy o Prawie Wodnym podjęła się wraz z partnerami organizacji cyklu dwudziestu szkoleń informacyjnych pt. Rolnicze Wykorzystanie oraz ochrona wód przed zanieczyszczeniami.

Inauguracja cyklu miała miejsce w dniu 4 września 2018 roku w Jarocinie na Sali Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej. W spotkaniu oprócz zainteresowanych tematyką rolników wzięli udział: Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski, Zastępca Dyrektora OR ARiMR w Poznaniu Lidia Czechak, Zastępca Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Kaliszu Adam Nowak, Starostwa Jarociński Teodor Grobelny, przedstawiciele urzędów gmin oraz spółek wodnych.

Na początku spotkania Pan Paweł Kaźmierczak Kierownik Rejonowego Nadzoru Wodnego w Jarocinie przedstawił strukturę organizacyjną oraz zakres kompetencji poszczególnych jednostek wchodzących w skład PGW Wody Polskie. Ważnym aspektem, który w sposób szczególny zainteresował uczestników spotkania była kwestia kompetencji oraz obszaru działania poszczególnych jednostek wchodzących w struktury wód polskich. W związku z podziałem Polski na zlewnie obszar powiatu jarocińskiego obsługiwany jest przez 3 Zarządy Zlewni (Kalisz, Poznań, Koło) i podległe im 5 Nadzorów Wodnych (Jarocin, Gostyń, Września, Pleszew, Śrem).

Joanna Sipińska-Dziądziel reprezentująca Wody Polskie omówiła zagadnienia związane z tematyką wprowadzenia Dyrektywy Azotanowej, która ustanowiła cały kraj strefą OSN. W myśl nowych przepisów stosowanie nawozów mineralnych i płynnych nawozów naturalnych na gruntach ornych będzie możliwe w większości przypadków do drugiej dekady października (w zależności do położenia gminy), natomiast stałych nawozów do dnia 31 października. Gospodarstwa utrzymujące powyżej 210 DJP zobowiązane są do 2021 roku do budowy urządzeń zabezpieczających składowanie w/w nawozów na okres 6 miesięcy, mniejsze gospodarstwa ten obowiązek muszą spełnić do 2024 r.

Tematykę związaną z opłatami za korzystanie z wód referowała Pani Agnieszka Grzelczak. Najwięcej wątpliwości wśród zebranych budziła kwestia naliczania opłat stałych i zmiennych za korzystanie z wód oraz sposoby składania reklamacji na wydane decyzje.

Przedstawiciele Centrum Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zapoznali zebranych z przygotowywaną aplikacja służącą do przygotowywania planów nawozowych, obliczania wielkości dawek azotu w uprawach czy też obliczaniem wielkości zbiorników na nawozy w zależności od prowadzonego sposobu utrzymywania zwierząt.

Robert Hyżorek


29-08-2018 r.

W dniu 25 sierpnia br. na Placu przy Domu Kultury w Kotlinie odbyły się obchody Dnia Kotlina - Święto Pomidora. Jednym z partnerów wydarzenia była Wielkopolska Izba Rolnicza.

Wydarzenie to pomimo niesprzyjającej aury zebrało licznie mieszkańców gminy Kotlin oraz powiatu jarocińskiego i pleszewskiego. Na przybyłych gości czekało wiele atrakcji m.in degustacje potraw z pomidorem przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich, patelnia plenerowa, konkursy dla dzieci i dorosłych, występy artystyczne a na zakończenie zabawa taneczna. Zgromadzona publiczność wysłuchała koncertów artystów Domu Kultury w Kotlinie; Andrzeja Rybińskiego; Don Vasyla Juniora i muzyki cygańskiej; operetki na wesoło w wykonaniu artystów scen poznańskich oraz zespołu Two Boys.

W trakcie zabawy zorganizowane zostały punkty informacyjne m.in. Urzędu Gminy Kotlin, Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Banku Spółdzielczego w Jarocinie, ARiMR, KRUS, WODR. Przedstawiciele Zakładu Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Kotlinie częstowali uczestników pysznymi wyrobami z pomidorów oraz zorganizowali konkurs rzutem pomidorem do celu, natomiast Kotlińskie Zrzeszenie Producentów Owoców i Warzyw „POMWITRUS” rozdawało w trakcie zabawy pomidory pochodzące z lokalnych gospodarstw.

Na stoisku Wielkopolskiej Izby Rolniczej można było zaopatrzyć się w prasę rolniczą oraz uzyskać informację nt. działalności samorządu rolniczego. Podobnie jak w poprzednich edycjach dla biorący udział w wydarzeniu mogli poczęstować się zupą pomidorową z kotlińskimi pomidorami przygotowaną przez Przewodniczącego Rady Powiatowej WIR Marcina Krawczyka, Kierownika BP, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z Sławoszewa i Twardowa. W sumie obecnym na święcie plantatorom pomidorów, rolnikom oraz uczestnikom tego wydarzenia rozdano 600 porcji zupy.

Podczas obchodów Święta Pomidora zorganizowano wiele konkursów m.in. na „Największego Pomidora” oraz „Na Najdziwniejszy Kształt Pomidora” czy „Pomidorowy Wystrój Stołu”.

Oto laureaci konkursów:

Konkurs na „Pomidorowy Wystrój Stołu” (Nagrody ufundowała Wielkopolska Izba Rolnicza)

 1. KGW Twardów
 2. KGW Sławoszew
 3. KGW Wyszki
 4. KGW Kurcew

Konkurs „Na Najdziwniejszego Kształtem Pomidora”

 1. Łukasz Szyszka
 2. Miłosz Wielgosz
 3. Antoni Matłoka

Konkurs na „Największego Pomidora”

 1. Miłosz Wielgosz
 2. Jolanta Wielgosz
 3. Edmund Sokolnicki
 4. Antoni Matłoka

Rada Powiatowa WIR w Jarocinie składa podziękowania za przekazanie artykułów spożywczych dla Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Jarocinie, ZPOW w Kotlinie, Zrzeszenia Producentów Owoców i Warzyw „POMWITRUS” oraz członkiniom Kół Gospodyń Wiejskich za pomoc w przygotowaniu oraz częstowaniu uczestników imprezy.

Tekst i fotografie - Robert Hyżorek19-06-2018 r.

W dniu 16 czerwca 2018 w jarocińskim Parku Miejskim odbył się festyn z okazji 150-lecia Banku Spółdzielczego w Jarocinie. Na uczestników wydarzenia czekało wiele atrakcji, m.in. koncert Orkiestry Dętej z Żerkowa, Country Cool Band, Lecha Krychowskiego i Prima Sort, Występ Zespołu Folklorystycznego Snutki, wystawa maszyn i ciągników rolniczych oraz wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży. Zorganizowano również cykl zawodów sportowych m.in. turniej strzelecki oraz piłkarski, a sportową kulminacją dnia był bieg o puchar Prezesa BS w Jarocinie.


W trakcie festynu zorganizowano również wystawę gospodarczą, na której zaprezentowało się blisko 30 podmiotów, m.in. Wielkopolska Izba Rolnicza, ARiMR, BS w Jarocinie, WODR, Starostwo Powiatowe w Jarocinie, OSM w Jarocinie, Urząd Marszałkowski Woj. Wlkp., Nadleśnictwo Jarocin, POL-AGRO, Concordia i in.


Na stoisku WIR uczestnicy mieli okazję zapoznać się aktualnymi działaniami podejmowanymi przez samorząd rolniczy, zgłosić swoje postulaty oraz pobrać przygotowane na tę okoliczność materiały wystawiennicze. Każda osoba odwiedzająca stoisko samorządu rolniczego miała okazję skosztować pysznego placka drożdżowego przygotowanego przez Panie z KGW w Sławoszewie.


Gwiazdą wieczoru był zespół Elektryczne Gitary. Impreza zakończyła się zabawą taneczną.

Więcej zdjęć do pobrania

Robert Hyżorek


27-04-2018 r.


Dnia 25 kwietnia br. w Sali Wiejskiej w Sławoszewie osiem Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Kotlin zmagało się w kulinarnym konkursie pod nazwą „Wiosenny Biały Ser” którego współorganizatorem była Wielkopolska Izba Rolnicza. Gospodarzem tegorocznej imprezy było Koło Gospodyń Wiejskich z Wyszek. Panie oprócz rozmaitych wariacji dań z białym serem w roli głównej, zaprezentowały wspaniałe ozdobione stoły, które podlegały ocenie. Na stołach królowały wszelakiego rodzaju dania na bazie nabiału: pierogi, naleśniki, serniki ciasta. Spotkanie otworzyły: współorganizatorka tegorocznej edycji konkursu: Przewodnicząca KGW z Wyszek Małgorzata Błaszczyk oraz przewodnicząca KGW z Sławoszewa Barbara Dorsz. Wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich otrzymały za udział w konkursie oraz za trud przygotowania wspaniałych potraw - nagrody ufundowane przez Gminę Kotlin.


Więcej zdjęć do pobrania

Robert Hyżorek


29-03-2018 r.

W dniu 23 marca 2018 odbyła się Jubileuszowa Gala z okazji pięciolecia Stowarzyszenia „Przyszłość Kotlina”. Na uroczystość, która odbyła się w Domu Kultury w Kotlinie zaproszeni zostali m.in. samorządowcy, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Wielkopolskiej Izby Rolniczej, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich, mieszkańcy gminy Kotlin oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych organizacji współpracujących ze Stowarzyszeniem.


W trakcie spotkania Prezes Stowarzyszenia „Przyszłość Kotlina” pani Justyna Zawieja wręczyła przedstawicielom organizacji oraz osobom fizycznym Anioła. Jedną z wyróżnionych organizacji był samorząd rolniczy w imieniu, którego statuetkę odebrał Pan Marcin Krwaczyk- Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Jarocinie wręczając w imieniu własnym oraz Prezesa WIR Piotra Walkowskiego list gratulacyjny z okazji Jubileuszu.


Galę uświetnił występ zespołu „Cisza Jak Ta”.


Współorganizatorem wydarzenia była Wielkopolska Izba Rolnicza.

Robert Hyżorek


27-03-2018 r.


W Niedzielę Palmową 25 marca br. na Sali Sportowej Zespołu Szkół Podstawowych nr. 3 w Środzie Wlkp. odbyło się Śniadanie Wielkanocne Środowisk Wiejskich. Przy świątecznym stole zasiedli parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele instytucji działających w otoczeniu rolnictwa, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeń oraz samorządu rolniczego z całego województwa wielkopolskiego. W sumie 1200 osób. Organizatorem spotkania była Wielkopolska Izba Rolnicza. W ramach poczęstunku uczestnicy spotkania mieli okazje skosztować tradycyjne potrawy wielkanocne: m.in. żur z białą kiełbasa i jajkiem, jaja faszerowane, wędliny i pasztety, chrzan i ćwikłę.


Robert Hyżorek


19-03-2018 r.


W niedzielę 11 marca 2018- na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyło się podsumowanie XVII edycji konkursu Wielkopolski Rolnik Roku 2017. W tym roku zaszczytne grono powiększyło się o kolejnych 10 najlepszych laureatów:

 • powiat średzki - Andrzej Wojciechowski, Marianowo Brodowskie, gm. Środa Wlkp.,
 • powiat obornicki - Paulina i Rafał Cholewa, Uścikowo, gm. Oborniki,
 • powiat rawicki – Aleksandra i Janusz Karaś, Stary Sielec, gm. Jutrosin,
 • powiat ostrowski - Maria i Andrzej Gmerek, Biskupice Ołoboczne, gm. Nowe Skalmierzyce,
 • powiat ostrowski - Małgorzata i Jan Skoczylas, Przybysławice, gm. Raszków,
 • powiat kościański - Sylwia i Cezary Lisowski, Olszewo, gm. Śmigiel,
 • powiat kaliski - Jolanta i Paweł Tomczyk, Skrajnia, gm. Blizanów,
 • powiat wągrowiecki - Ewa i Waldemar Januchowski, Wiatrowo, gm. Wągrowiec,
 • powiat koniński - Wioletta i Witold Słowiński, Morzyczyn, gm. Wierzbinek,
 • powiat turecki – Jolanta i Piotr Gebler, Marcinów, gm. Kawęczyn.

Laureaci otrzymali statuetki Siewcy oraz nagrodę w wysokości 10 tys. złotych.


Wielkopolska Izba Rolnicza w Jarocinie zorganizowała wyjazd autokarowy dla grupy 50 osób- członków samorządu rolniczego, sołtysów, rolników, członkiń Kół Gospodyń Wiejskich.

Galę uświetnił występ Katarzyny Zawady oraz Zespołu Trubadurzy.


Robert Hyżorek
Zdjęcia: Renata Strabel02-03-2018 r.

W dniu 28 lutego br. w Restauracji Impresja w Bachorzewie k/Jarocina odbyło się XI Forum Rolnicze Powiatu Jarocińskiego zorganizowane przez Wielkopolską Izbę Rolniczą.


Spotkanie to odbyło się w ramach orgaznizowanych od 11 lat Wielkopolskich Forów Rolniczych. Patronat Honorowy nad tegoroczną edycja objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Krzysztof Jurgiel.

Forum poprowadził Pan Jacek Włoszczyk - Delegat Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Jarocinie. Na spotkanie przybyli przedstawiciele instytucji i agend okołorolniczych działających na terenie województwa i powiatu: SZGZ KOWR w Przygodzicach, OR/BP ARiMR, PT KRUS, WIORIN, ZD WODR, Powiatowego Lekarza Weterynarii, członkowie RP WIR w Jarocinie, sołtysi, rolnicy - w sumie 180 osób. Było to największe forum zorganizowane przez BP WIR w Jarocinie.


Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski omówił zebranym ogólną sytuacje w rolnictwie.

Z działalnością Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz nowymi zasadami oceny kryteriów ofert pisemnych w przetargach ograniczonych skierowanych do rolników indywidualnych na dzierżawę przedstawił uczestnikom spotkania p. Przemysław Majchrzak z Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Ziemią KOWR w Przygodzicach. Zainteresowanie zebranych w szczególności wzbudziły kwestię związane z Gospodarstwem Rolnym Raszewy oraz Gospodarstwem Rolnym Rusko oraz kwestię rozdysponowania rolnikom indywidualnych gruntów należących do w/w podmiotów.

Kierownik PT KRUS w Jarocinie omówił działanie prewencyjne podejmowane przez Kasę zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w rolnictwie m.in. poprzez organizację szkoleń z zakresu bhp, konkursów na Bezpieczne Gospodarstwo Rolne oraz zmiany w systemie świadczeń emerytalnych.


Zastępca Dyrektora OR ARiMR w Poznaniu Lidia Czechak omówiła działalność agencji na szczeblu wojewódzkim. Michał Kulak - Zastępca Kierownika BP ARiMR w Jarocinie szczegółowo omówił założenia składania przez beneficjentów wniosków o dopłaty obszarowe drogą elektroniczną, zachęcając przy tym do jak najwcześniejszego logowania się rolników do systemu, a Beta Walczak-Silińska przedstawiła harmonogram działań uruchamianych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Paweł Marcinkowski Powiatowy Lekarz Weterynarii przedstawił zagadnienia związane z bioasekuracją w związku z zagrożeniem wystąpienia wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) oraz przepisy związane z Rozporządzeniem MRiRW wprowadzającym w całym kraju konieczność spełnienia wymogów bioasekuracji przez gospodarstwa prowadzące chów i hodowlę trzody chlewnej. Jednym z postulatów związanych z tą tematyką, który zgłaszali obecni na sali rolnicy, jest konieczność zwiększenia odstrzału dzików na terenie powiatu jarocińskiego.


Na forum poruszano również tematykę związaną z procedowaną obecnie nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt wprowadzającą m.in. zakaz hodowli zwierząt futerkowych oraz uboju rytualnego a także zobowiązującą właścicieli psów do zapewnienia tym zwierzętom odpowiednich warunków bytowania.

Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu przedstawił zebranym zagadnienia związane z obowiązującym od 1 stycznia 2018 r. Prawem Wodnym oraz organizację nowej instytucji zajmującej się z gospodarką wodną, jaką jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.


Forum sponsorowali: Wielkopolska Izba Rolnicza, BS Jarocin, ZPM Biernacki, PHU Damian, SGB, Bank BGŻ Paribas oraz HelioExperts.

W trakcie spotkania zebrani na sali rolnicy mieli okazję skorzystać z bezpośrednich konsultacji z przedstawicielami agend rolniczych oraz firm działających w otoczeniu rolnictwa.

Uczestnicy spotkania na stoisku OSM w Jarocinie mogli skosztować regionalnych artykułów mleczarskich.


Organizatorzy składają podziękowania Dyrekcji i Uczniom kl. III Technikum Technologii Żywności Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach za pomoc w obsłudze spotkania.

Robert Hyżorek


30-01-2018 r.


W dniu 19 stycznia 2018 roku Biuro Powiatowe Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Jarocinie zorganizowało wyjazd autokarowy na Międzynarodowe Tragi Rolnicze, w którym wzięło udział siedemdziesięciu rolników z powiatu jarocińskiego. Targi POLAGRA-PREMIERY to jedne z największych w Europie Środkowo-Wschodniej wydarzeń w branży rolniczej. Uczestnicy mieli okazję do zapoznania się z ofertą firm oraz instytucji działających w wielu segmentach branży rolniczej. Do dyspozycji rolników byli specjaliści, którzy odpowiadali na nurtujące rolników pytanie dotyczące zarówno maszyn i urządzeń jak i eksperci z agend i instytucji działających w otoczeniu rolnictwa. Tradycyjnie sporym zainteresowaniem cieszyły się organizowane podczas tragów konferencje tematyczne dotyczące aktualnej sytuacji w rolnictwie.


Wielkopolska Izba Rolnicza zorganizowała wspólnie z Krajową Radą Izb Rolniczych stoisko, na którym rolnicy mogli dowiedzieć się o bieżącej działalności samorządu rolniczego jak i przedstawić nurtujące ich zagadnienia.


Wyjazd dofinansowała Rada Powiatowa WIR w Jarocinie oraz Bank Spółdzielczy w Jarocinie.


Robert Hyżorek


15-01-2018 r.

Biuro Powiatowe Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Jarocinie organizuje wyjazd autokarowy dla rolników na Międzynarodowe Targi Rolnicze POLAGRA-PREMIERY w Poznaniu.

Wyjazd zaplanowano na 19 stycznia 2018 r. (piątek).

Zapisy chętnych przyjmuje BP WIR w Jarocinie pod nr tel. 62 747 66 66 (pon-wt: 7.30-15.30 pt: 7.30-11.30)   lub 723 956 253 (sms)  do dnia 12 stycznia. Koszt wyjazdu 15 zł/osoby płatne przy zapisie. Szczegóły wyjazdu będą podawane bezpośrednio osobom zgłoszonym. Wyjazd został dofinansowany ze środków Rady Powiatowej WIR w Jarocinie oraz BS w Jarocinie.


21-12-2017 r.


Ponad 60 osób uczestniczyło w Spotkaniu Wigilijnym zorganizowanym w dniu 18 grudnia 2017r. na Sali Wiejskiej w Sławoszewie. Współorganizatorem spotkania była Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Jarocinie. Na uroczystość zaproszeni zostali rolnicy, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Kotlin oraz przedstawiciele samorządu gminnego oraz organizacji pozarządowych. Wśród tradycyjnych potraw wigilijnych, którymi mieli okazję delektować się uczestniczy spotkania nie zabrakło: makiełków, karpia, śledzi, zupy grzybowej, sałatki śledziowej, kompotu z suszu, kapusty z grzybami i fasolą, pierogów oraz ciast: makowców, pierników i sernika. Na scenie tradycyjne jasełka przedstawiła młodzież z działającego przy miejscowej Bibliotece Zespołu „Sławoszewiacy”.


Spotkanie zorganizowane zostało przez: Koło Gospodyń Wiejskich w Sławoszewie, Radę Powiatową Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Jarocinie oraz Stowarzyszenie „Przyszłość Kotlina”.


Robert Hyżorek


18-12-2017 r.


Wielkopolska Izba Rolnicza w Jarocinie wraz z portalem RolnicyRolnikom.pl przekazała płody rolne osobom, których gospodarstwa nawiedziła tegoroczna nawałnica. Rada Powiatowa WIR podjęła decyzje o zbiórce płodów rolnych w powiecie jarocińskim dla gospodarstw dotkniętych przez żywioł. Zbiórka została przeprowadzona 15.12.2017r. w gminach Jarocin oraz Kotlin przez przedstawicieli WIR, sołtysów oraz samych rolników. W odpowiedzi na apel samorządu rolniczego zebrano zboże paszowe w ilości 5 ton, siano oraz słomę. Płody rolne zostały przekazane rolnikom z Lgowa, Bieździadowa (gm. Żerków) oraz Łobza (gm. Jaraczewo). W imieniu Rady Powiatowej WIR w Jarocinie chcemy bardzo podziękować wszystkim osobom które przekazały zaplecze paszowe. Szczególne podziękowanie kierujemy do rolników z Zakrzewa, Witaszyczek oraz Wysogotówka, gdzie zbiórka darów była największa. W kwestiach logistycznych niezastąpieni okazali się rolnicy z Lgowa i Gęczewa: Franciszek i Marcin Psyk; Mateusz Paluszkiewicz oraz Sołtys Lgowa Roman Grzegorek.


Opracowanie: Witold Kubiak, Robert Hyżorek
Zdjęcia: Robert Hyżorek


12-12-2017 r.

9 grudnia 2017 r. w Zespole Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku odbyła się Wieczerza Wigilijna Środowisk Wiejskich. Wśród ponad tysiąca uczestników znaleźli się również przedstawiciele powiatu jarocińskiego: m.in. członkowie RP WIR w Jarocinie, rolnicy oraz Panie z Kół Gospodyń Wiejskich.


Uczestnicy spotkania mieli okazję skosztować tradycyjnych wigilijnych specjałów takich jak: barszcz z uszkami, makiełki, kapusta z grochem, sałatkę rybną oraz smażonego karpia królewskiego w wielkopolskich stawów.


W trakcie wydarzenia odbył się również finał Konkursu Kulinarnego pt. „Wielkopolska Mlekiem i Miodem Płynąca” promującego tradycyjne wartości kuchni wielkopolskiej. Jego laureatem z ziemi jarocińskiej zostało Stowarzyszenie „Przyszłość Kotlina”, które reprezentowała Pani Justyna Zawieja.


Reprezentantki KGW z powiatu jarocińskiego wzięły udział w Konkursie na Tradycyjne Ciasto Świąteczne, którego celem było m.in. zaprezentowanie bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych Tegorocznymi laureatkami z terenu pow. jarocińskiego zostały:

 • KGW Szczonów,
 • Stowarzyszenie „Przyszłość Kotlina”
 • KGW Sławoszew,
 • KGW Strzyżewko.

Spotkanie zorganizowali wspólnie: Piotr Walkowski Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, Jolanta Nawrocka Przewodnicząca Komisji ds. Kobiet i Rodziny w Środowisku Wiejskim, Marek Trzcieliński Prezes Związku Producentów Ryb, Starosta Turecki Mariusz Seńko oraz Marek Pańczyk Przewodniczący RP WIR w Turku.


Robert Hyżorek


12-12-2017 r.

W dniu 1 grudnia 2017 odbyło się Posiedzenie Rady Powiatowej WIR w Jarocinie. W pierwszej części spotkania członkowie Rady zapoznali się z planami łowieckimi na rok 2017/18 nadesłanymi przez Koła Łowieckie działające w granicach administracyjnych powiatu jarocińskiego. RP WIR w Jarocinie na XI WZ WIR V kadencji w dniu 29 listopada br. złożyła wniosek o wprowadzenie wymogu opiniowania przez Radę Powiatową WIR planów łowieckich na kolejny rok gospodarczy, przedkładanych przez Zarządy poszczególnych Kół Łowieckich dzierżawiących obwody łowieckie. Na dzień dzisiejszy stan pogłowia zwierzyny oraz jej liczbę przeznaczoną do odstrzału zatwierdzają Urzędy Gmin, Nadleśnictwa, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych oraz Zarządy Okręgowe PZŁ- nie jest brany pod uwagę głos rolników.


Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski podczas spotkania zapoznał delegatów powiatowego samorządu rolniczego z podejmowanymi przez Zarząd WIR stanowiskami dotyczącymi m.in. wirusa ASF, projektu ustawy o izbach rolniczych oraz nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt.

Zastępca Dyrektora OR ARiMR w Poznaniu Pani Lidia Czechak poinformowała zebranych, iż zakończono wypłatę zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich za 2017 rok. W roku 2018 planowane jest przyjmowanie wniosków w formie elektronicznej. Rolnicy posiadający do 10 ha gruntów będą mieli możliwość od połowy lutego składania oświadczeń o braku zmian we wniosku, co będzie równoznaczne z złożeniem wniosku o dopłaty. Przedstawicielka ARiMR poinformowała również, że w przyszłym roku nie dojdzie do zbiegu terminów składania wniosków o dopłaty do zużytego materiału siewnego oraz wniosków o płatności bezpośrednie.

Kierownik Wojewódzkiego Inspektoratu Roślin i Nasiennictwa - oddział w Jarocinie Pani Bogumiła Zwierzchlewska przedstawiła informacje z działań podejmowanych przez inspektorat. Informacje o działalności Powiatowej Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w roku 2017 przedstawił Pan Walenty Kwaśniewski Wiceprzewodniczący Komisji. Uczestnicy spotkania zapoznali się również z nowymi kryteriami oceny ofert w przetargach ograniczonych organizowanych przez KOWR.

Robert Hyżorek


25-09-2017 r.

W dniach 22-25 września br. w Bednarach k/Poznania obyła się kolejna edycja Międzynarodowych Targów Rolniczych AGRO-SHOW orgaznizowanych przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych, w których uczestniczyła czterdziestoosobowa grupa rolników z powiatu jarocińskiego. Uczestnicy wyjazdu mieli okazję zapoznać się z najnowocześniejszą ofertą maszyn i urządzeń rolniczych i komunalnych. Swoją ofertę prezentowali również przedstawiciele branż powiązanych z rolnictwem: środków ochrony roślin, nawozów, materiału siewnego, bankowości, odnawialnych źródeł energii oraz agend rządowych działających w otoczeniu rolnictwa. Była to doskonała okazja do wymiany poglądów i doświadczeń pomiędzy rolnikami.


Wyjazd zorganizowało Biuro Wielkopolskiej Izby Rolniczej przy współudziale Banku Spółdzielczego w Jarocinie.


Robert Hyżorek


08-09-2017 r.

W Zespole Szkół Przyrodniczo – Biznesowych w Tarcach dnia 4 września br. odbyła się powiatowa inauguracja roku szkolnego 2017/2018. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz powiatu jarocińskiego z Starostą Teodorem Grobelnym na czele. Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych działających na terenie powiatu, przedstawiciele służb mundurowych, kuratorium oraz organizacji i instytucji współpracujących z tarzecką placówką.


Przewodniczący RP WIR w Jarocinie Pan Marcin Krawczyk wręczył ustępującemu ze stanowiska Panu Sławomirowi Adamiakowi podziękowanie za 15-letni okres współpracy z samorządem rolniczym a Panu Sławomirowi Wilakowi list gratulacyjny z okazji objęcia z dniem 1 września stanowiska Dyrektora ZSP-B im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach. Kierownik BP WIR odczytał oficjalny list Prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotra Walkowskiego z okazji rozpoczynającego się roku szkolonego skierowany do społeczności szkolnej w którym czytamy m.in. „W nowy rok szkolny wkraczamy z planami i nadziejami. Priorytetem w pracy szkół czynimy troskę o jak najlepsze efekty kształcenia nowych pokoleń młodych ludzi, gotowych do ciężkiej pracy i służby Ojczyźnie. Naszym pragnieniem jest to, by szkoła kształciła uczniów nie tylko do pracy w danym sektorze, ale również z powodzeniem przygotowywała do życia, współpracy w zespole i do podejmowania nowych wyzwań.”


Po części oficjalnej proboszcz parafii pw. Św. Wojciecha Tadeusz Malchrowicz dokonał oficjalnego poświecenia nowego boiska wielofunkcyjnego.

Robert Hyżorek
Zdjęcia: J.Szczepaniak


08-09-2017 r.

Dnia 3 września w Magnuszewicach mieszkańcy gminy Kotlin i powiatu jarocińskiego bawili się na dożynkach powiatowo-gminnych.


Dożynki zapoczątkowała odprawiona przez proboszcza parafii pw. Św. Barbary w Magnuszewicach, Tomasza Kubiak Msza Święta Dziękczynna. Po mszy delegacje z wieńcami dożynkowymi oraz przedstawicielami władz samorządowych a także agend i instytucji działających w otoczeniu rolnictwa prowadzone przez Orkiestrę Dętą z Żerkowa udały się na boisko na drugą część uroczystości, gdzie miało miejsce przywitanie gości przez gospodarzy dożynek Teodora Grobelnego- Starostę Jarocińskiego oraz Mirosława Paterczyka Wójta Gminy Kotlin. Tradycyjną część obrzędową dożynek poprowadził zespół folklorystyczny SNUTKI z Goliny


Starostowie dożynek: Pani Alicja Szyszka z Wyszek oraz Pan Zbigniew Orpel z Magnuszewic częstowali zgromadzonych uczestników dożynek chlebem upieczonym z mąki pochodzącej z tegorocznych zbiorów.


Głównym punktem części artystycznej był występ byłego członka zespołu Bad Boys Blue: Carlosa Rui Ferreiry. Na zakończenie odbyła się zabawa taneczna przy akompaniamencie grupy Max-Well z Jarocina.

Robert Hyżorek
Zdjęcia R. Hyzorek, J. Zawieja


13-06-2017 r.

W dniu 7 czerwca br. w Sali Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Jarocinie odbyło się forum rolniczo-łowieckie powiatu jarocińskiego zorganizowane wspólnie przez Prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotra Walkowskiego, Przewodniczącego Rady Powiatowej WIR w Jarocinie Marcin Krawczyk, Przewodniczącego Zarządu Okręgowego Polskiego Związku łowieckiego w Kaliszu Marka Przybylskiego, Starostę Jarocińskiego Teodora Grobelnego oraz Przewodniczącego Powiatowej Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Andrzeja Szlachetkę. W spotkaniu udział wzięli również Prezesi i Przedstawiciele Kół łowieckich działających na terenie powiatu, Członkowie Powiatowej Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jarocinie, przedstawiciele Nadleśnictwa Jarocin oraz rolnicy- członkowie Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Uczestników powitał prowadzący spotkanie Pan Marcin Krawczyk Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Jarocinie.


Tematyką wiodącą podczas forum było szacowanie szkód łowieckich, stan gospodarki łowieckiej oraz liczebność zwierzyny łownej na terenie powiatu a także współpraca rolników, leśników i myśliwych w zakresie ochrony plantacji przed szkodami wyrządzonymi przez zwierzynę.

Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski przedstawił cel organizacji powyższych spotkań w każdym powiecie województwa wielkopolskiego spotkania, jakim jest wypracowanie praktyki współpracy pomiędzy rolnikami a myśliwymi. W marcu br. Wielkopolska Izba Rolnicza opiniowała wnioski o przedłużenie Kołom Łowieckim 10-letnich umów dzierżaw poszczególnych obwodów łowieckich. Na terenie ziemi jarocińskiej działalność prowadzą koła łowieckie wydzierżawiające od starosty jarocińskiego 9 polnych obwodów łowieckich. W pierwszej dekadzie lipca w Poznaniu odbędzie się sejmik rolniczo-łowiecki z udziałem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Prezes poinformował również zebranych, iż w przypadkach wystąpienia problemów z szacowaniem szkód lub współpracą z kołem łowieckim fakt ten należy zgłaszać w placówkach terenowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Umożliwi to w późniejszym okresie udokumentowanie pola współpracy poszczególnych Kół z producentami, a także wpłynie na treść wydawanych opinii na temat dzierżawy obwodu łowieckiego.

Marek Przybylski Przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego przedstawił stan pogłowia zwierzyny na terenie powiatu. Zaznaczył również potrzebę współpracy myśliwych i rolników w ograniczeniu powstawaniu szkód w uprawach rolniczych. Zachęcał również przedstawicieli Kół do otwarcia swych szeregów na nowych członków.

Obecni na spotkaniu rolnicy zwracali uwagę na różne podejście poszczególnych Kół Łowieckich do szacowania szkód i wypłaty odszkodowań za starty spowodowane przez zwierzynę. Jedne koła podejmują współprace z rolnikami w celu ograniczenia skali problemów natomiast inne współpracują z nimi niechętnie. Zdaniem rolników w ostatnich latach drastycznie wzrosła populacja dzików i jeleni, które powodują straty w uprawach.


Przewodniczący RP WIR w Jarocinie podniósł tematykę potrzeby utylizacji odstrzelonych sanitarnie lisów poprzez wniosek do Starosty Jarocińskiego o dofinansowanie zakupu wapna celem uniemożliwienia innym padlinożercom odkopywanie zakopanych zwierząt.

Powiatowy Lekarz Weterynarii omówił aktualną sytuację dotyczącą afrykańskiego pomoru świń oraz zwrócił uwagę na konieczność zakopywania przez myśliwych patrochów a także konieczność zgłaszania Powiatowemu Inspektoratowi weterynarii miejsc znalezienia padłych dzików.

Robert Hyżorek


09-06-2017 r.

W dniu 30 maja br. w Mickiewiczowskim Centrum Turystycznym w Żerkowie odbyło się spotkanie rolników powiatu jarocińskiego z Zastępcą Kierownika Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem ANR w Przygodzicach Leszkiem Ilińskim. Spotkanie poprowadził Przewodniczący Rady Powiatowej WIR w Jarocinie Marcin Krawczyk.


Barbara Idczak- odpowiedzialna w Biurze Wojewódzkim WIR w Poznaniu za Kontakty z OT ANR w Poznaniu omówiła obowiązujące obecnie kryteria ofertowe rozstrzygania przetargów ograniczonych ofert pisemnych. Warte podkreślenia jest, iż to właśnie wielkopolska izba rolnicza, jako pierwsza w kraju podnosiła konieczność rozdysponowania gruntów znajdujących się w zasobie własności rolnych skarbu państwa poprze organizacje przetargów ograniczonych w których startować mogą wyłącznie rolnicy. Szczególnie wątpliwości zgromadzonych uczestników wzbudziły kwestie tzw. Młodego rolnika oraz odległość najbliższej działki oferenta od wydzierżawianej w ofercie nieruchomości zwrsp . W przypadku młodego rolnika szczególnie bulwersujące jest stosowanie systemu zero-jedynkowego tj. w przypadku rolnika poniżej 40 lat-maksymalna ilość 25 pkt., >40 lat punktów zero. Natomiast w drugim przypadku dochodzi do sztucznego poddzierżawiania nieruchomości przez osoby startujące w przetargach celem wykazania jak najbliższej odległości do nieruchomości wystawionej do przetargu. Takie zabiegi doprowadzają do sytuacji, w której na kilka dni po ogłoszeniu informacji o terminie przetargu zawierane są fikcyjne umowy dzierżaw gruntów.


W drugiej części spotkania Pan Leszek Iiński omówił kwestie związane z rozdysponowaniem gruntów należących do Gospodarstwa Rolnego Raszewy Sp. z o o., w najbliższych miesiącach spółka ma przekazać agencji kolejną partię nieruchomości która zostanie rozdysponowana dla rolników indywidualnych.

Zgromadzeni uczestnicy dopytywali się dlaczego grunty należące do spółki od kilku lat lezą odłogiem porastając chwastami. Z relacji Pana Ilińskiego dowiedziano się iż są to grunty co do których występują sądowe roszczenia potomków spadkobierców którzy poprzez wyspecjalizowane kancelarie prawnicze domagają się zwrotu należnego im mienia. Do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia procedury prawnej Agencja Nieruchomości Rolnych nie może rozdysponować powyższych gruntów gdyż na chwilę obecną nie posiada do nich tytułu prawnego bez którego nie można rozdysponować powyższych działek nie narażać się na konsekwencje prawne.


W sprawie Gospodarstwa Rolnego Rusko umowa dzierżawy zawarta została do roku 2026. Jej zapisy nie pozwalają obecnie na żadne wyłączenie w ramach ustawy 30%.

Spotkanie zorganizowała Wielkopolska Izba Rolnicza przy współudziale Urzędu Miasta i Gminy Żerków oraz Powiatowym Bankiem Spółdzielczym we Wrześni/ o Żerków.

Robert Hyżorek


09-06-2017 r.


W dniach 25-26 maja 2017 Biuro Powiatowe Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Jarocinie zorganizowało poprzez spółkę ROL-WIR szkolenie podstawowe z zakresu stosowania środków ochrony roślin i obsługi opryskiwaczy polowych dla zainteresowanych rolników i uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach. W trakcie szkolenia uczestniczy zapoznali się m.in z zasadami integrowanej ochrony roślin, ogólną charakterystyką ŚOR, Bezpieczeństwem i Higieną pracy przy stosowania ŚOR oraz zagadnieniami dotyczącemu obowiązujących przepisów prawnych. Szkolenie zakończyło się egzaminem przeprowadzonym przez pracowników Wojewódzkiego Oddziału Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa oddział w Jarocinie.

\

Robert Hyżorek


15-05-2017 r.

ZSP nr. 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Jarocinie prowadzi nabór na następujący zawód rolniczy w ramach Branżowej Szkoły Zawodowej:
Mechanik Operator Pojazdów i Maszyn Rolniczych

Kontakt:
ZSP nr. 2 w Jarocinie
Ul. Franciszkańska 2,63-200 Jarocin
Tel. 62 747 44 20
e-mail: szkola@zsp2jarocin.pl


15-05-2017 r.

Technikum – kierunki kształcenia

 1. Technik weterynarii:
  • anatomia i fizjologia zwierząt,
  • prowadzenie chowu zwierząt gospodarskich i towarzyszących,
  • rozród i inseminacja zwierząt,
  • kontrola i nadzór weterynaryjny,
  • prawo jazdy bezpłatnie.

Wyposażenie pracowni: ogólnodydaktyczne (normy, atlasy, prospekty, multimedia, programy komputerowe), specjalistyczne (ultrasonograf, stetoskopy, analizatory do badania krwi i moczu, autoklawy, trychinoskopy, narzędzia chirurgiczne i do inseminacji, wyposażenie do nauki jazdy).

 1. Technik architektury krajobrazu:
  • produkcja roślin ozdobnych,
  • wykonywanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu,
  • kształtowanie i projektowanie obiektów małej architektury,
  • urządzanie i pielęgnacja obiektów małej architektury krajobrazu,
  • prawo jazdy bezpłatnie.

Wyposażenie pracowni: komputery z programami: Garden Composer, Norma – Pro, AutoCad, teodolit, niwelatory, tachimetry, ciągniki ogrodnicze, kosiarki, maszyny i narzędzia ogrodnicze, opryskiwacze, wertykulatory, wyposażenie do nauki jazdy.

 1. Technik agrobiznesu:
  • prowadzenie produkcji roślinnej i zwierzęcej,
  • obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie,
  • prowadzenie działalności gospodarczej w agrobiznesie,
  • przetwórstwo żywności,
  • prowadzenie rachunkowości i rozliczeń podatkowych,
  • prawo jazdy na samochód bezpłatnie.

Wyposażenie: programy komputerowe do układania dawek pokarmowych (WinPasze) i rachunkowości (Insert), trzy ciągniki rolnicze, maszyny do produkcji rolniczej, w tym 18 nowych za pieniądze pozyskane z UE, wyposażenie do nauki jazdy kat. B.

Bezpłatny kurs rolniczy

 • Charakterystyka:
  • kwalifikacja RL.3 Prowadzenie produkcji rolniczej,
  • ilość godzin 645 + 80 praktyki zawodowe,
  • prawo jazdy na ciągnik bezpłatnie,
  • składanie dokumentów do 15 sierpnia, rozpoczęcie we wrześniu,
  • czas trwania – 10 miesięcy,
  • zaświadczenie szkoły na druku MEN o ukończeniu kursu,
  • zaświadczenie OKE po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego,
  • dyplom wykwalifikowanego rolnika, jeśli ktoś posiada wykształcenie min. zasadnicze obojętnie w jakim zawodzie,
  • możliwość dokształcania się.

Dodatkowe kursy

 • W ZSP – B w Tarcach, za niewielką odpłatnością, wszyscy uczniowie i słuchacze mogą ukończyć dodatkowe kursy ułatwiające pracę w rolnictwie i znalezienie jej poza rolnictwem:
  • kurs na kasy fiskalne,
  • kurs na wózki jezdniowe (5 rodzajów, w tym widłowe) wraz z wymianą butli gazowych,
  • kurs spawacza,
  • kurs na koparko – ładowarki,
  • kurs operatora kombajnów zbożowych i innych maszyn samobieżnych,
  • kurs na opryskiwacze,
  • kurs inseminatora,
  • kurs florysty.

M.in. to, oprócz bardzo wysokiej zdawalności egzaminów, powoduje, że wszyscy absolwenci studiują lub znajdują pracę. Szkoła w Tarcach zaprasza też młodzież na kierunki nierolnicze: technik technologii żywności, technik logistyk, technik organizacji reklamy i technik fotografii oraz multimediów (fototechnik).

Bezpłatne szkoły dla dorosłych

 • Dorośli natomiast mogą kształcić się w bezpłatnych szkołach:
  • liceum ogólnokształcącym,
  • szkole policealnej (technik administracji, technik rachunkowości, technik bhp, florysta, opiekun medyczny, technik masażysta i opiekunka dziecięca).

Informacje kontaktowe:
tarce.edu.pl, tarce@wp.pl, tel. (062) 747 24 43


12-05-2017 r.

Dnia 27 kwietnia br. w Sali Wiejskiej w Sławoszewie osiem Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Kotlin zmagało się w kulinarnym konkursie pod nazwą Wiosenna Kanapka. Gospodarzem tegorocznej imprezy było Koło Gospodyń Wiejskich z Wysogotówka. Panie oprócz pysznych kanapek, zaprezentowały wspaniałe ozdobione stoły, które podlegały ocenie. Na stołach królowały wszelakiego rodzaju kanapki z różnymi dodatkami. Spotkanie otworzyły: współorganizatorka tegorocznej edycji konkursu: Przewodnicząca KGW z Wysogotówka Barbara Bachorz oraz przewodnicząca KGW z Sławoszewa Barbara Dorsz. Wszystkie koła gospodyń wiejskich otrzymały za udział w konkursie oraz za trud przygotowania wspaniałych potraw - nagrody ufundowane przez Gminę Kotlin. Prezes Stowarzyszenia ,, Przyszłość Kotlina” Justyna Zawieja wręczyła nagrody za najpiękniejszy wiosenny stół –które trafiły do KGW Kurcew i KGW Kotlin. Po części oficjalnej wszyscy zostali zaproszeni do degustacji przygotowanych kanapek. Podczas tego wydarzenia Stowarzyszenie Przyszłość Kotlina zakwalifikowało się do konkursu ogłoszonego przez Wielkopolską Izbę Rolniczą Wielkopolska Miodem i Mlekiem Płynąca.

Robert Hyzorek


27-03-2017 r.

W dniu 19 marca br. na Sali Ziemi Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się XVI Gala finałowa Konkursu Wielkopolski Rolnik Roku. Wydarzenie to orgaznizowane jest przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego przy współudziale Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Powiat jarociński reprezentowali członkowie samorządu rolniczego, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich oraz Rolnicy-w sumie 50 osób.

Z dwudziestu gospodarstw nominowanych przez Kapitułę Konkursu dziesiątka otrzymała tytuł Wielkopolskiego Rolnika Roku 2016, statuetkę Siewcy oraz 10 tys. złotych. Galę zakończył występ Zespołu „Skaldowie”.

Robert Hyzorek
Zdjęcia: Katarzyna Strzyż


17-03-2017 r.

W dniu 3 marca br. w Sali Wiejskiej w miejscowości Stegosz odbyło się Forum Rolnicze Powiatu Jarocińskiego zorganizowane wspólnie przez Wielkopolską Izbę Rolnicza oraz Urząd Miasta i Gminy Żerków.

Spotkanie to odbyło się w ramach orgaznizowanych od 10 lat Wielkopolskich Forów Rolniczych. Patronat Honorowy nad tegoroczną edycja objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Krzysztof Jurgiel.

Forum poprowadził Marcin Krawczyk-Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Jarocinie. Na spotkanie przybyli przedstawiciele instytucji i agend okołorolniczych działających na terenie powiatu: BP ARiMR, PT KRUS, WIORIN, ZD WODR, Powiatowego Lekarza Weterynarii, Inspektoratu Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Jarocinie.

Burmistrz Miasta i Gminy Żerków Pan Jacek Jędraszczyk przedstawił zebranym informacje o Gminie zwanej potocznie Szwajcarią Żerkowską.

Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski poinformował zebranych o konieczności zgłaszania Powiatowym Lekarzom Weterynarii miejsc przetrzymywania drobiu, oraz poinformował zebranych o apelu Wielkopolskiej Izby Rolniczej do Ministerstwa Rolnictwa w sprawie nie karania rolników, którzy na dzień 31 grudnia 2016 r., nie złożyli do Biur ARiMR spisu zwierząt.

Kierownik PT KRUS w Jarocinie omówił działanie prewencyjne podejmowane przez Kasę zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w rolnictwie m.in. poprzez organizacje szkoleń z zakresu bhp oraz konkursów na Bezpieczne Gospodarstwo Rolne oraz zmiany w systemie świadczeń emerytalnych.

Beta Walczak-Silińska – Lucyna Różańska Raś -Pracownice BP ARiMR przedstawiły harmonogram działań uruchamianych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz informacje na temat wypłaty zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich. Omówiły również zmiany jakie mają obowiązywać w przypadku wniosków o płatności bezpośrednie na rok 2017 np. zmniejszenie liczby sztuk krów i bydła na które można otrzymać dopłaty do 20 szt., zróżnicowanie dopłat do roślin wysokobiałkowych przeznaczonych na ziarno lub na pasze objętościowe.

Paweł Marcinkowski Powiatowy Lekarz Weterynarii przedstawił zagadnienia związane z bioasekuracją w związku z wystąpieniem wirusa ptasiej grypy oraz faktem iż jest to choroba zwalczana z urzędu wprowadzono obostrzenia dla hodowców min. zakaz wypuszczania drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich.

Pan Stefan Pawlak z Wielkopolskiej Agencji Zarzadzania Energią omówił zagadnienia związane z tematyka energii odnawialnej. Kwestie zakładania i organizacji grup producentów rolnych przedstawił Pan Jarosław Malczewski z firmy B-2M.

Forum było doskonałą okazją do wręczenia odznaczeń osobom i agenda rolniczym:

 • Honorowym Członkiem Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej został Pan Tadeusz Staszak,
 • Robert Szyszka Wieloletni Członek RP WIR otrzymał Odznakę MRiRW Zasłużony Dla Rolnictwa,
 • Pamiątkowy medal dwudziestolecia izby rolniczej w imieniu BP ARiMR odebrały Pracownice BP ARiMR Lucyna Różańska Raś i Beata Walczak Silińska a PT KRUS reprezentował Kierownik Zbigniew Surdukowski.

Forum Sponsorowali: PBS Września/o Żerków, BS Jarocin, Neorol Chrzan, PHU Damian, SGB, Bank BGŻ oraz Wielkopolska Izba Rolnicza.

Uczestnicy spotkania na stosiku OSM w Jarocinie mieli okazje skosztować regionalnych artykułów mleczarskich.

Organizatorzy składają podziękowania Dyrekcji i Uczniom Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach za pomoc w obsłudze spotkania.


28-02-2017 r.

Zaproszenie na forum

W dniu 17 lutego Biuro Powiatowe Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Jarocinie zorganizowało wyjazd autokarowy dla rolników z powiatu jarocińskiego na XVIII Międzynarodowe Targi Ferma Bydła oraz XXI Targi Ferma Świń i Drobiu. Wzięło w nim udział 40 osób. Podczas tych jedynych w kraju specjalistycznych targów wokół produkcji zwierzęcej uczestnicy mogli zapoznać się z najnowszymi trendami w chowie i hodowli zwierząt oraz bezpośrednio porównać je z ofertami innych podmiotów prezentujących swoją ofertę. Ponadto hodowcy mogli uczestniczyć w specjalistycznych konferencjach prowadzonych przez znane autorytety ze świata nauki oraz bezpośrednich panelowych dyskusji na nurtujące ich tematy i zagadnienia.

Robert Hyżorek


31-01-2017 r.

Biuro Powiatowe Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Jarocinie organizuje wyjazd autokarowy dla rolników na Międzynarodowe Targi Ferma 2017 w Łodzi.

Wyjazd zaplanowano na 17 lutego 2017 r. (piątek).

Zapisy chętnych przyjmuje BP WIR w Jarocinie pod nr tel. 62 747 66 66 (pon.-wt.: 7.30-15.30 pt.: 7.30-11.30) lub 723 956 253 (sms) do dnia 14 lutego. Koszt wyjazdu 20 zł/osoby płatne przy zapisie. Szczegóły wyjazdu będą podawane bezpośrednio osobą zgłoszonym.


31-01-2017 r.

Panu Andrzejowi Czajce wraz z rodziną
Wieloletniemu Członkowi Rady Powiatowej
Wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia
z powodu śmierci
Ojca
Ś.P. Henryka Czajki
Składają Zarząd WIR, Członkowie Rady Powiatowej wraz
z Kierownikiem Biura Powiatowego
Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Jarocinie


19-12-2016 r.

W dniu 14 grudnia br. na Sali Ziemi Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się uroczysta Gala z okazji 120 lecia utworzenia Izb Rolniczych na ziemiach polskich oraz 20 lecia reaktywacji Wielkopolskiej Izby Rolniczej.


Uroczystość uświetnili swoją obecnością m.in. Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych- Wiktor Szmuleiwcz oraz Prezesi i Delegacje Izb Rolniczych z polski oraz zaprzyjaźniona z Dolnej Saksonii oraz Przedstawiciele agend i instytucji działających w otoczeniu rolnictwa.


W obchodach wzięli udział przedstawiciele powiatu jarocińskiego: członkowie Rady Powiatowej WIR w Jarocinie, przedstawiciele grup producenckich, rolnicy oraz przedstawicielki KGW.


Oprawę artystyczną w trakcie obchodów zapewniły Zespół „ŁANY” z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Zespól „FURMANY” z Ostrowa Wielkopolskiego oraz znany poeta i felietonista- Krzysztof Dauszkiewicz.


Podczas Gali zorganizowano również wystawę promującą regionalne produkty żywnościowe pt. „Wielkopolska Mlekiem i Miodem Płynąca”. Powiat Jarociński reprezentowały: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Jarocinie oraz Urząd Gminy Kotlin. Na stoiskach można było skosztować lokalnych produktów spożywczych produkowanych w mleczarni jak i przygotowanych specjalnie na Jubileusz kotlińskich gołąbków.


Robert Hyżorek
Zdjęcia Katarzyna Strzyż


09-12-2016 r.

3 grudnia 2016 r. w Zespole Szkół w Wysocku Małym odbyła się Wieczerza Wigilijna Środowisk Wiejskich. Wśród ponad tysiąca uczestników znaleźli się również przedstawicieli powiatu jarocińskiego: m.in. członkowie RP WIR w Jarocinie, rolnicy oraz Panie z Kół Gospodyń Wiejskich w: Strzyżewku, Suchorzewku, Cielczy, Cząszczewie, Golinie, Szczonowie, Mieszkowie, Raszewach, Stęgoszy, Żółkowie, Sławoszewie, Dobieszczyznie, Woli Książęcej, Brzóstkowie, Wysogotówku, Wilczy, Kurcewie.


Spotkanie zorganizowali wspólnie: Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, Wielkopolska Izba Rolnicza, Wójt Gminy Przygodzice Krzysztof Rasiak, Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gospodyni oraz Wielkopolski Oddział Związku Producentów Ryb.

Przedstawicieli poszczególnych Kół Gospodyń Wiejskich z okazji jubileuszu 150-lecia Kół Gospodyń Wiejskich, 120-lecia utworzenia samorządu rolniczego na ziemiach polskich oraz 20-lecia reaktywacji Wielkopolskiej Izby Rolniczej otrzymały okolicznościowy medal.


Reprezentantki KGW z powiatu jarocińskiego wzięły udział w Konkursie na Tradycyjne Ciasto Świąteczne którego celem było m.in. zaprezentowanie bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych oraz kultywowanie i propagowanie wiedzy o kulinarnych tradycjach świątecznych. Laureatami z terenu pow. Jarocińskiego zostały:

 • KGW Szczonów,
 • KGW Wola Książęca,
 • KGW Sławoszew.


W ramach poczęstunku uczestnicy mogli skosztować tradycyjnych potraw wigilijnych barszcz z uszkami, ziemniaki i kapustą z grochem, karpia królewskiego, śledzi w śmietanie.

Opracowanie: Robert Hyżorek


14-11-2016 r.

W związku z nasilająca się skalą występowania wirusa ASF (afrykańskiego pomoru świń) na wschodnich rubieżach kraju Wielkopolska Izba Rolnicza wraz z Inspektoratami Weterynarii na terenie województwa wielkopolskiego oraz z partnerami instytucyjnymi zorganizowała cykl szkoleń pt. „Zagrożenia wynikające z rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, w tym wirusa ASF oraz promocja bioasekuracji”.


Na terenie powiatu jarocińskiego szkolenie zorganizowano w Sali Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Jarocinie w dniu 8 listopada br.

Powiatowy Lekarz Weterynarii dr. Paweł Marcinkowski przedstawił zebranym genezę pochodzenia choroby oraz podstawowe stadia tego niezwykle śmiertelnego wirusa dla dzików i trzody chlewnej. Ponadto omówiony został rozwój epizootyczny i główne powody występowania choroby na terenie polski.

Irena Nowaczyk- Inspektor PIW ds. IRZ przedstawiła zebranym kwestie dotyczące obowiązujących od 18 października 2016 przepisów w związku z wystąpieniem wirusa ASF w szczególności znakowania trzody kolczykami i terminów zgłoszeń.


Przedstawiciel BP ARiMR w Jarocinie Witold Kubiak omówił obowiązujące druki zgłoszeń urodzeń/przemieszczeń zwierząt wymaganych w związku z wejściem w życie wymagań. Miedzy innymi w każdym przypadku zgłoszenia do Agencji druku Zgłoszenie świń do rejestru należy obowiązkowo w wolnym miejscu podać datę oznakowania świń kolczykiem. W przypadku, gdy świnia przebywa w danej siedzibie stada powyżej 30 dni należy wypełnić w/w druk wpisując pod nagłówkiem dopisek „dodatkowe oznakowanie” z podaniem numeru siedziby stada dokonującej zgłoszenie oraz ilością sztuk.

Temat ten wywołał żywiołową dyskusje wśród zebranych hodowców trzody chlewnej, jednym z zapytań była kwestia, co zrobić w przypadku, gdy importowany tucznik z zagranicy zgubi swój kolczyk-nie ma możliwości ściągnięcia duplikatu z zagranicy- przedstawiciele ARiMR i IW zgodnie potwierdzili, iż należy w takim przypadku złożyć zamówienie na kolczyk z danym numerem w kraju.

Ważnym zagadnieniem było tez wprowadzenie na terenie kraju świadectw zdrowia dla świń przeznaczonych do uboju. Są one wystawiane na 24h p przed sprzedażą i obowiązują dla firm pośredniczących w jej obrocie 48h. Nie istnieje możliwość wydania duplikatu świadectwa po upływie 24 godzin od momentu wystawienia. Ponadto należy dokładnie określić ilość sprzedawanych sztuk gdyż nie istnieje możliwość zwiększenia zadeklarowanej ilości zwierząt.

Opracowanie: Robert Hyżorek


30-09-2016 r.


W dniu 24 września br. Biuro Powiatowe Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Jarocinie zorganizowało wyjazd autokarowy na XVII Międzynarodową Wystawę Rolnicza AGRO-SHOW w Bednarach k/Pobiedzisk. Wzięło w niej udział siedemdziesiąt osób. Uczestnicy wyjazdu mieli okazję zapoznać się z najnowszymi maszynami i urządzeniami do produkcji rolnej, zapoznać się z ofertą firm działających w segmencie żywienia zwierząt, przechowywania materiałów sypkich, nasiennictwa i ochrony roślin, nawozów, doradztwa rolniczego, odnawialnych źródeł energii Niewątpliwą atrakcją były pokazy polowe agregatów uprawowo-siewnych, opryskiwaczy oraz ładowarek teleskopowych. Imprezie towarzyszyły również seminaria, wykłady oraz panele dyskusyjne odnośnie najnowocześniejszych rozwiązań stosowanych obecnie w rolnictwie.


Opracowanie: Robert Hyżorek


30-09-2016 r.

W dniu 27 września br. w Panience (gmina Jaraczewo) Wielkopolska Izba Rolnicza wspólnie z partnerami instytucjonalnymi zorganizowała Konferencje poświęconą działalności wybitnego wielkopolanina –prof. Tadeusza Konopińskiego.


Zebranie poprzedzone zostało mszą świętą w intencji profesora odprawioną w Kościele pw. Najświętszego Imienia Jezus w Panience.

Piotr Filipowicz Dyrektor Zespołu Szkół w Bronikowie oraz Wiceprezes Fundacji na rzecz Ochrony Zabytków Ziemi Śmigielskiej przedstawił referat o działalności Profesora. Wspomnienia na temat profesora przedstawił również Jan Sarnowski.


W trakcie spotkania Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej przekazał delegacji Dolnośląskiej Izby Rolniczej poświęcone w trakcie mszy świętej znicze mające zostać złożone na nagrobku profesora w przypadającej 6 października rocznicy jego śmierci.


W drugiej części spotkania prowadzący Konferencje Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Jarocinie Marcin Krawczyk wspólnie z Prezesem WIR Piotrem Walkowskim oraz Członkiem Zarządu Jerzym Kostrzewom dokonali wręczenia odznaczeń zasłużonych członków samorządu rolniczego oraz instytucji działających w otoczeniu rolnictwa stale współpracujących z radą powiatową.


 1. Odznakę Zasłużony dla Rolnictwa otrzymał:
  • Pan Marcin Gościniak
 2. Medalion im. Hr. A. Szembeka
  • Pan Andrzej Czajka
  • Pani Agnieszka Typańska
 3. Rada Powiatowa Przyznała ponadto odznakę Honorowy Członek Rady Powiatowej:
  • Panu Czesławowi Pawlikowi,
  • Panu Ryszardowi Pasternakowi
 4. Medaliony dwudziestolecia Wielkopolskiej Izby Rolniczej wręczono instytucjom stale współpracującym z Rada powiatową WIR w Jarocinie, są to:
  • Bank Spółdzielczy w Jarocinie, wspiera samorząd rolniczy w Jarocinie poprzez współorganizacje wyjazdów na targi rolnicze, cyklu forów rolniczych, szkoleń jak również posiedzeń Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Jarocinie. Przedstawiciele Banku aktywnie uczestniczą w posiedzeniach RP przedstawiając m.in. własne interpretacje wniosków, oraz oferty branżowe.
  • Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach, od wielu lat czynnie współpracuje z powiatowym samorządem rolniczym w Jarocinie przy organizacji forów, szkoleń, wyjazdów oraz uroczystości organizowanych przez Wielkopolską Izbę Rolniczą poprzez uczestnictwo w nich przedstawicieli oraz uczniów szkoły, mających na celu informowanie środowiska rolniczego o nowych trendach i innowacjach. Czynnie uczestniczy w posiedzeniach Rady Powiatowej WIR.
  • Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jarocinie, uczestniczy w spotkaniach rady przedstawiając aktualną sytuacje epizootyczna na terenie powiatu jarocińskiego
  • Gminny Związek Kółek i Organizacji Rolniczych w Jarocinie, czynnie uczestniczy w posiedzeniach RP oraz w szkoleniach informacyjnych organizowanych przez WIR.
  • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Jarocinie, współpracuje z izbą rolnicza poprzez użyczanie na jej rzecz Sali wykładowej, wspiera inicjatywy izby jak np. fora, szkolenia poprzez wsparcie materialne w postaci produktów spożywczych produkowanych w spółdzielni.
  • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jarocinie za współpracę z samorządem rolniczym w ramach realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem żywnośiowym na terenie powiatu jarocińskiego.
 5. Ponadto Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej odznaczył medalionem następujące osoby:
  • Pana Piotr Filipowicz Dyrektora Zespołu Szkół w Bronikowie oraz Wiceprezesa Fundacji na rzecz Ochrony Zabytków Ziemi Śmigielskiej
  • Pana Jana Sarnowskiego
  • Pana Marka Beera Dyrektora Departamentu Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu
 6. Wiceburmistrz Jaraczewa Pan Stanisław Andrzejczak wraz z Prezesem WIR Piotrem Walkowskim wręczyli wyjątkowe odznaczenie jakim jest Order Serca Matkom Wsi
  • Pani Ludomile Ludwiczak

Podziękowania dla Koła Gospodyń Wiejskich w Panience, Dyrekcji i Uczniom Zespołu szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach oraz Muzeum Regionalnemu w Jarocinie za pomoc okazana organizatorom przy organizacji Konferencji.


Konferencja poświęcona osobie profesora Tadeusza Konopińskiego zorganizowana została w ramach obchodów dwudziestolecia odrodzenia oraz 120 lecia izb rolniczych na ziemiach polskich . Współorganizatorami spotkania byli Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo Dariusz Strugała oraz Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Jarczewo Roman Skrzypczak, a także Przewodniczący RP WIR w Jarocinie Marcin Krawczyk. Patronat honorowy na tym wydarzeniem objęli: Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Międzynarodowe Targi Poznańskie, Dolnośląska Izba Rolnicza oraz Redaktor Naczelny Przeglądu Hodowlanego.


Opracowanie: Robert Hyżorek
Zdjęcia: Dominika Szczotka, Robert Hyżorek


07-09-2016 r.

28 sierpnia 2016r. w Liskowie odbyła się uroczystość obchodów 20-lecia Samorządu Rolniczego w Wielkopolsce, na której spotkali się przedstawiciele samorządu rolniczego z subregionu kaliskiego. Uroczystości Jubileuszowe połączone zostały z obchodami Wielkopolskich Dożynek Wojewódzko – Diecezjalnych.


W obchodach uczestniczyli również przedstawiciele z powiatu jarocińskiego; delegaci samorządu rolniczego obecnej i byłych kadencji, rolnicy oraz członkinie Kół Gospodyń Wiejskich.


Gospodarzami tej uroczystości byli Prezes WIR a jednocześnie Przewodniczący Rady Powiatowej w Ostrowie Wielkopolskim Piotr Walkowski oraz przewodniczący Rad Powiatowych: Mieczysław Łuczak (Kalisz), Marcin Krawczyk (Jarocin), Małgorzata Brząkała (Kępno), Olgierd Wajsnis (Pleszew), Sławomir Szyszka (Krotoszyn), Marian Bochen (Ostrzeszów).

Wydarzenie to było doskonało okazja do wspomnień, refleksji związanych z działalnością Izby Rolniczej oraz jej przyszłością.


Podczas uroczystości dokonano wręczenia odznaczeń zasłużonym działaczom samorządu rolniczego oraz osobom z nim związanym. Na wniosek Prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej z ziemi jarocińskiej medalem Zasłużony dla Rolnictwa odznaczona została Pani Elżbieta Cieślak.


Opracowanie: Robert Hyżorek
Zdjecia: Robert Hyżorek, Katarzyna Strzyż


07-09-2016 r.

W dniu 27 sierpnia br. odbyły się V obchody Dnia Kotlina-Święto Pomidora. Podczas obchodów stoisko zorganizowała Wielkopolska Izba Rolnicza wspólnie z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Jarocinie.


Tegoroczna edycja zebrała wielu mieszkańców zarówno gminy Kotlin jak i powiatu jarocińskiego.
Na przybyłych gości czekało wiele atrakcji m.in degustacja potraw z pomidorem przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich, konkursy dla dzieci i dorosłych, występy artystyczne a na zakończenie zabawa taneczna. Publiczność wysłuchała koncertów m.in. „Artystów Domu Kultury w Kotlinie”, „EKA”, Grupy „Fest”, oraz gwiazdy wieczoru Zbigniewa Wodeckiego.


W trakcie zabawy zorganizowane zostały punkty informacyjne m.in. Urzędu Gminy Kotlin, Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Banku Spółdzielczego w Jarocinie, ARiMR, KRUS, ARR Na stoisku Zakładu Przetwórstwa Owocowo- Warzywnego w Kotlinie częstowano uczestników pysznymi wyrobami z pomidorów. Natomiast Kotlińskie Zrzeszenie Producentów Owoców i Warzyw „POMWITRUS” rozdawało w trakcie festynu pomidory.


Na stoisku Wielkopolskiej Izby Rolniczej można było poczęstować się pyszną grochówką z kotlińskimi pomidorami przygotowaną przez Kierownika BP WIR Roberta Hyżorka, Przewodniczącego Rady Powiatowej WIR-Marcina Krawczyka oraz Prezesa WIR Piotra Walkowskiego. W sumie obecnym na święcie plantatorom pomidorów, rolnikom oraz uczestnikom tego wydarzenia rozdano 850 porcji zupy.
W czasie tego wydarzenia przedstawiciele WIR, WIORiN, KRUS oraz ARiMR rozmawiali na temat obecnej sytuacji na runkach rolnych, kwestii dopłat bezpośrednich dla plantatorów pomidorów oraz nieruchomości rolnych znajdujących się w zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa.


Rozstrzygnięto również wiele konkursów m.in. na „Największego Pomidora” oraz „Na Najdziwniejszego Kształtem Pomidora” czy „Wystrój Stołu”.

Podziękowania za przekazanie artykułów spożywczych dla Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Jarocinie oraz firmie „Sław-Piek” w Jarocinie oraz członkiniom Kół Gospodyń Wiejskich za pomoc w przygotowaniu oraz częstowania Specjałem Kotlińskim.

Robert Hyżorek


06-05-2016 r.

26 kwietnia 2016r. w sali wiejskiej w Sławoszewie odbyła się siódma edycja konkursu kulinarnego. Tegorocznym motywem przewodnim potraw była zapiekanka. W zmaganiach kulinarnych uczestniczyło 8 kół gospodyń wiejskich z gminy Kotlin: KGW Kotlin, KGW Kurcew, KGW Sławoszew, KGW Twardów, KGW Wilcza, KGW Wola Książęca, Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Wyszkach oraz KGW Wysogotówek.


Gospodarzem tegorocznej imprezy było Koło Gospodyń Wiejskich z Woli Książęcej. Panie oprócz pysznych zapiekanek, zaprezentowały wspaniale ozdobione stoły, które podlegały ocenie. Na stołach królowały wszelakiego rodzaju zapiekanki warzywne, makaronowe, ale tez nie zabrakło zapiekanych cukinii.


Spotkanie otworzyła przewodnicząca KGW z Woli Książęcej Jadwiga Szwałek oraz przewodnicząca KGW z Sławoszewa Barbara Dorsz.

Prezes Stowarzyszenia ,,Przyszłość Kotlina” Justyna Zawieja wręczyła nagrody za najpiękniejszy wiosenny stół – książki kucharskie oraz kubki termiczne. Nagrody trafiły do: KGW Kotlin, KGW Wola Książęcą, KGW Wysogotówek. Po części oficjalnej wszyscy zostali zaproszeni do degustacji przygotowanych potraw.


Robert Hyżorek
Zdjęcia: J.Zawieja, Z.Malina


29-03-2016 r.


W Niedzielę Palmową 20 marca br. na Sali Sportowej w Kiszkowie odbyło się Śniadanie Wielkanocne Środowisk Wiejskich. Przy świątecznym stole zasiedli parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele instytucji działających w otoczeniu rolnictwa, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeń oraz samorządu rolniczego z całego województwa wielkopolskiego. W sumie 1200 osób. Organizatorem spotkania była Wielkopolska Izba Rolnicza. W ramach poczęstunku uczestnicy spotkania mieli okazje skosztować tradycyjne potrawy Wielkopostne oraz Wielkanocne: m.in. żur z białą kiełbasa i jajkiem, jaja faszerowane, wędliny i pasztety, chrzan i ćwikłę. Zorganizowany został również konkurs na Tradycyjne Ciasto Wielkanocne do którego zgłoszono 46 ciast przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich.


Robert Hyżorek


11-03-2016 r.


W dniu 26 lutego 2016 roku w Sali Wiejskiej w miejscowości Sławoszew odbyło się zorganizowane przez Radę oraz Biuro Powiatowe Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Jarocinie Forum Rolnicze Powiatu Jarocińskiego. Wśród 120 uczestników spotkania oprócz mieszkańców powiatu jarocińskiego znaleźli się przedstawiciele władz lokalnych oraz agend i instytucji działających w otoczeniu rolnictwa zarówno na szczeblu powiatowym jak i wojewódzkim. Spotkanie poprowadził Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Jarocinie – Marcin Krawczyk.


Mieczysław Szempiński- Zastępca Kierownika Sekcji Zagospodarowania Zasobem ANR w Przygodzicach omówił kwestie dotyczące rozdysponowania gruntów pochodzących z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie powiatu jarocińskiego oraz organizacją pisemnych przetargów ofertowych na dzierżawę nieruchomości,
Wojewódzki Inspektor ds. Zdrowia i Dobrostanu Zwierząt Tomasz Wielich omówił zagadnienia dotyczące sytuacji epizootycznej na terenie województwa wielkopolskiego.
Ewa Rosik z Sekcji Promocji i Informacji Agencji Rynku Rolnego w Poznaniu przedstawiła zagadnienia realizowanej obecnie Pomocy Nadzwyczajnej dla Producentów Wieprzowiny i Mleka.
Joanna Waśkowiak z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej wyjaśniła zebranym konieczność rejestracji producentów produkcji podstawowej.
Lidia Czechak Z-ca Dyrektora OR ARiMR w Poznaniu przedstawiła Informacje odnośnie realizacji działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, kwestią wypłat dopłat bezpośrednich za rok 2015 oraz kampanią na rok 2016,


Innymi wątkami poruszanymi przez rolników była problematyka szacowania szkód łowieckich, trudnej sytuacji na rynku wieprzowiny i mleka.

Na forum jako sponsorzy forum widoczne były następujące firmy:

 • Bank Spółdzielczy w Jarocinie,
 • OSM w Jarocinie,
 • firma piTERn,
 • BGŻ BNP Paribas,
 • FHU Damian Czeszyk
 • HelioExperts
 • ZSP-B w Tarcach

Organizatorzy składają Podziękowania Kołu Gospodyń Wiejskich w Sławoszewie oraz Dyrekcji i Uczniom Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach za pomoc w przygotowaniu i obsłudze uczestników forum.

Robert Hyżorek
Zdjęcia: PT KRUS w Jarocinie


05-02-2016 r.


W dniu 22 stycznia 2016 roku Biuro Powiatowe Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Jarocinie we współpracy z Bankiem Spółdzielczym w Jarocinie zorganizowało wyjazd autokarowy na Międzynarodowe Tragi Rolnicze, w którym wzięło udział dziewięćdziesięciu rolników z powiatu jarocińskiego. Targi POLAGRA-PREMIERY to jedne z największych w Europie Środkowo-Wschodniej wydarzeń w branży rolniczej. Uczestnicy mieli okazję do zapoznania się z ofertą firm oraz instytucji działających w wielu segmentach branży rolniczej.Robert Hyżorek


21-01-2016 r.

Dnia 18 stycznia br. Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski wraz delegatami Rady Powiatowej WIR w Jarocinie dokonał oficjalnego otwarcia Biura Powiatowego Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Jarocinie. Nowa siedziba mieści się przy ulicy Stanisława Moniuszki 14, w pobliżu instytucji rolniczych działających na terenie powiatu jarocińskiego.


Robert Hyżorek


21-01-2016 r.


W dniu 11 stycznia 2016 w Siemianicach k/Kępna Przedstawiciele Rady Powiatowej WIR reprezentowali powiat jarociński w Konferencji rozpoczynającej jubileusz 120-lecia powstania na ziemiach polskich izb rolniczych. Wraz z przedstawicielami samorządu rolniczego z całej wielkopolski uczestniczyli w Mszy Świętej w intencji dr. Aleksandra hr. Szembeka –pierwszego Prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej. W trakcie spotkania wysłuchali m.in. wykładu dr. Pawła Grzesiak z Uniwersytetu Opolskiego pt. „Hrabia Aleksander Szembek – ludowy hrabia”.


Robert Hyżorek


11-01-2016 r.

Informujemy iż Biuro Powiatowe Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Jarocinie zostało przeniesione na ulicę Stanisława Moniuszki 14 (naprzeciw BP ARiMR). W związku z powyższym mogą wystąpić problemy z kontaktem telefonicznym. Prosimy o kontakt poprzez adres e-mail wirjar@wir.org.pl lub telefonicznie 723-956-253


01-12-2015 r.

W dniu 13 listopada br. w Sali Posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie odbyło się posiedzenie RP WIR w Jarocinie. Oprócz radnych uczestniczyli w nim zaproszeni goście: Prezes WIR- Piotr Walkowski, Starostwa Jarociński- Bartosz Walczak, Przewodniczący oraz W-przewodniczący Powiatowej Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: Leszek Bajda i Andrzej Szlachetka.


Tematem pierwszej części spotkania było opiniowanie stawek podatku rolnego na 2016 rok oraz sprawozdanie z działalności Rady i Biura Powiatowego w minionym kwartale. Następnie Piotr Walkowski przedstawił działalność WIR omawiając m.in. sprawy suszy, udział rolników w proteście w Brukseli, szkolenia PROW 2014-2020 oraz stanowiska na II WZ WIR V Kadencji. Poruszano również kwestie dotyczące aktualnej sytuacji w rolnictwie, niskich cen skupu produktów rolniczych oraz sprzedaży bezpośredniej, kwestie rozdysponowania gruntów z zasobu ANR.

Robert Hyżorek


22-09-2015 r.

W dniu 19 września odbył się wyjazd blisko 50 rolników z powiatu jarocińskiego na Międzynarodowe Targi AGRO-SHOW 2015 w Bednarach, który został zorganizowany przez Biuro Powiatowe Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Jarocinie. Uczestnicy przez 5 godzin mieli okazje zobaczyć najnowsze urządzenia i maszyny rolnicze, pokazy polowe, odwiedzić stoiska firm działających w m.in. sektorze żywienia zwierząt, środków ochrony roślin, firm nasiennych, nawozów naturalnych i mineralnych, energii odnawialnych takich jak: fotowoltaika i biomasa. Ponadto mieli okazje zapoznać się z ofertą firm z branży finansowej i ubezpieczeniowej oraz instytucji działających w sektorze rolnym.


Podziękowania dla Banku Spółdzielczego w Jarocinie za okazane organizatorowi wsparcie finansowe.

Robert HyżorekW dniu 23 lipca br. w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Jaraczewo odbyła się IX Sesja Rady Gminy Jaraczewo. Jednym z punktów porządku obrad było sprawozdanie z działalności Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Przewodniczący RP WIR w Jarocinie p. Marcin Krawczyk przedstawił zgromadzonym radnym najważniejsze inicjatywy podejmowane w latach 2011-2015 przez Wielkopolską Izbę Rolniczą. M.in. opiniowanie sprzedaży, dzierżawy oraz przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych. Organizacje szkoleń dla rolników z zakresu szkód łowieckich, Spółdzielczości, Ochrony Roślin. Jednym z głównych tematów rozmów była podejmowana przez WIR kwestia panującej w bieżącym roku suszy.


W dniu 31 maja 2015 roku w wyborach do Izb Rolniczych w  czterech okręgach wyborczych wybranych zostało ośmiu członków Rady Powiatowej:

  Gmina Jarczewo: Andrzej Czajka, Marcin Gościniak, Gmina Jarocin: Witold Kubiak, Bartłomiej Orpel, Gmina Kotlin: Marcin Krawczyk, Robert Szyszka, Gmina Żerków: Marcin Paluszak, Jacek Włoszczyk.

9 czerwca 2015 r. obyło się Pierwsze Posiedzenie Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Jarocinie które nadzorował Prezes WIR - p. Piotr Walkowski.
W wyniku głosowania Przewodniczącym Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Jarocinie został wybrany p. Marcin Krawczyk. Delegatem na Walne Zgromadzenie Izby został p. Andrzej Czajka.

Marcin
Krawczyk

Przewodniczący Rady powiatowej WIR

Andrzej
Czajka

Delegat na Walne Zgromadzenie WIR


W dniu 27 marca br. w Świetlicy Wiejskiej w m. Rusko odbyło się organizowane przez Wielkopolską Izbę Rolniczą Forum Rolnicze Powiatu Jarocińskiego.

Przybyłych gości powitał Przewodniczący Rady Powiatowej WIR - Marcin Krawczyk.
Swoją obecnością Forum zaszczycili: Piotr Walkowski - Prezes WIR oraz Poseł na Sejm RP; Piotr Łykowski - Dyrektor OR ARiMR w Poznaniu; Mieczysław Szempiński - Z-ca Dyrektora ANR w Poznaniu; Krzysztof Adamkiewicz - Z-ca Dyrektora ARR, Wojewódzki Inspektorat Weterynarii reprezentował Tomasz Wielich; Dariusz Strugała - Wójt Gminy Jaraczewo oraz Kierownicy instytucji rolniczych z powiatu jarocińskiego.

Realizując Program Forum wystąpili:
Piotr Łykowski Dyrektor OR ARiMR w Poznaniu omówił Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Kwestie dopłat do materiału siewnego oraz sytuacji na rynku mleka i funduszów promocji omówił p. Krzysztof Adamkiewicz.
Przedstawiciel ANR Mieczysław Szempiński przedstawił także sprawy obrotu i dostępu rolników do gruntów rolnych znajdujących się w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych ze szczególnym uwzględnieniem gruntów znajdujących się na terenie powiatu jarocińskiego.

Przedstawiciel Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii – Tomasz Wielich - omówił zagadnienia dotyczące Afrykańskiego Pomoru Świń oraz choroby Aujeszkyego.

Sprawę rejestracji rolników prowadzących sprzedaż płodów rolnych przedstawiła Joanna Waśkowiak z Pow. Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.


Poruszano również temat szkód wyrządzanych przez bobry oraz zwierzynę łowną. Przybyli na spotkanie rolnicy po wystąpieniach mieli okazję zadawania nurtujących ich pytań oraz do dyskusji z zaproszonymi gośćmi.

Z okazji forum Prezes WIR Piotr Walkowski wraz z Przewodniczącym RP w Jarocinie wręczyli p. Sławomirowi Adamiakowi Dyrektorowi Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach pamiątkowy dyplom w podziękowaniu za wieloletnią współpracę i pomoc okazywaną samorządowi rolniczemu.

Na zakończenie możliwość zaprezentowania swoich ofert mieli sponsorzy forum: firma piTERN; Bank Spółdzielczy w Jarocinie; Bank Spółdzielczy w Wrześni/o Żerków; Bank BGŻ oraz Firma FHU „Damian”

Robert Hyżorek


Dnia 23.01.2015 w Gospodarstwie Agroturystycznym „Na Leśnej” w Bachorzewie odbyło się wspólne Posiedzenie RP WIR w Jarocinie z ODR-PZDR w Jarocinie. Na spotkanie przybyli przedstawicieli Grup Producenckich, Kółek i Spółdzielni Rolniczych, Banku Spółdzielczego w Jarocinie oraz Instytucji Państwowych działających na terenie powiatu Jarocińskiego. Posiedzenie otwarł przewodniczący Rady Powiatowej WIR w Jarocinie - Marcin Krawczyk. Głównym tematem obrad było podsumowanie działalności WIR w Jarocinie w mijającej kadencji oraz w roku 2014 a także zaprezentowanie planu działań na 2015 rok. Sprawozdania z minionego roku dokonał również Kierownik ODR -PZDR w Jarocinie Krzysztof Linkowski. Dalszą część obrad zdominowała bieżąca bardzo trudna sytuacja w branży mięsnej, kwestia zniesienia kwot mlecznych i cukrowych oraz zniesienie w 2016 roku ograniczenia zakupu ziemi przez obcokrajowców.

 1. Leszek Bajda Przewodniczący Powiatowej komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska zaproponował stworzenie Konkursu na Powiatowego Rolnika Roku.
 2. Kierownicy: PT KRUS - Danuta Kuszewska oraz ARiMR - Karol Banaszak zaproponowali utworzenie jednego dużego konkursu o większej randze i prestiżu zamiast kilku organizowanych obecnie.
 3. Prezes Banku Spółdzielczego w Jarocinie Jan Grzesiek oraz Janusz Namysłowski - Prezes OSM w Jarocinie, przedstawili zebranym wątpliwości związane z powstaniem Funduszu Stabilizacji Dochodów Rolniczych

W tym samym miejscu odbyło się również inaugurujące spotkanie Rady ds. Kobiet i Rodziny. Przewodniczący Rady Powiatowej WIR w Jarocinie - Marcin Krawczyk, przedstawił informacje na temat powołanej rady oraz proponowaną tematykę spotkań. Następnie temat rozpropagował Pan Piotr Walkowski, Preses zachęcał również zebrane panie do wzięcia udziału w konkursie na zieloną zupę. Głównym celem powołania rady jest zaktywizowanie liderek środowisk wiejskich przy samorządzie rolniczym. Ma ona mieć trzystopniową strukturę (powiatową, wojewódzką i krajową). Panie, które przybyły na spotkanie przychyliły się do inicjatywy powołania tego stowarzyszenia. Z powodu nieobecności przedstawicielek gminy Jarocin powołanie oraz wybór przewodniczącej przesunięto na inny termin.


W dniach 5-6 lutego 2015r w Restauracji „Camea” w Jarocinie odbyło się szkolenie pt. „Nowoczesna i kompleksowa produkcja prosiąt”.
Organizatorem tego szkolenia było konsorcjum w składzie:

 • Polski Związek Hodowców Trzody Chlewnej POLSUS – który jest liderem konsorcjum
 • Państwowy Instytut weterynaryjny w Puławach,
 • Instytut Zootechniki w Krakowie
 • Wielkopolska Izba Rolnicza, Kujawsko – Pomorska Izba Rolnicza, Mazowiecka Izba Rolnicza, Izba Rolnicza województwa łódzkiego, Izba Rolnicza w Opolu.

Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, realizowane na podstawie umowy zawartej z Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA.


Program obejmował dwa dni wykładowe o następującej tematyce:

 1. Rozród
  • Wybrane zasady prawidłowej eksploatacji knurów
  • Czynniki ograniczające uzyskiwanie optymalnych efektów produkcyjnych
  • Optymalne wykorzystywanie potencjału hodowlanego świń
  • Czynniki wspomagające rozród
  • Wybrane elementy prawidłowego przygotowania loch do rozrodu
  • Rozród jako proces fizjologiczny
  • Biotechnologiczne metody doskonalenia rozrodu świń
  • Najczęściej popełniane błędy w inseminacji trzody chlewnej
  • Zasady poprawnie wykonanego zabiegu inseminacjnego nasieniem pozyskiwanym we własnym gospodarstwie i pochodzącym ze stacji knurów
  • Rozpoznawanie objawów rui, czynniki warunkujące jej występowanie i metody stymulacji
 2. Odchów prosiąt
  • Postępowanie z lochą przed porodem
  • Właściwy przebieg porodu, opieka nad lochą i prosiętami
  • Wpływ żywienia na płodność i plenność loch oraz kondycję prosiąt
  • Żywienie lochy w okresie laktacji i dokarmianie prosiąt, odsadzanie prosiąt.
 3. Bioasekuracja
  • Koszty suboptymalne stanu zdrowotnego stada podstawowego, prosiąt i warchlaków
  • Zasady bioasekuracji, kwarantanny i aklimatyzacji
  • Podstawowe warunki ochrony zdrowia i dobrostanu zwierząt
  • Profilaktyka swoista ważnych ekonomicznie chorób świń.

Wykład prowadził dr Dariusz Kowalewski.

Robert HyżorekW dniu 27 stycznia 2015 w miastach powiatowych województwa wielkopolskiego odbyły się pikiety rolników niezadowolonych z pogarszającej się sytuacji w rolnictwie. W powiecie jarocińskim rolnicy pokojowo manifestowali na parkingu buforowym przy ul. Świętego Ducha w Jarocinie oraz przy Zakładzie Przemysłu Owocowo Warzywnego w Kotlinie. Akcja ta zgromadziła w obydwu miejscach około 120 osób i 40 ciągników rolniczych. Uczestnicy domagali się podjęcia działań w sprawie dramatycznie niskich cen skupu trzody chlewnej a także nie wykluczyli dalszych manifestacji w formie blokowania dróg lub zorganizowania ogólnokrajowej manifestacji w Warszawie. Na zakończenie delegacja rolników wręczyła panu Bartoszowi Walczakowi Staroście Jarocińskiemu petycje z postulatami rolników.


 1. Wprowadzenie zapisów regulujących podaż surowca w sytuacjach kryzysowych na rynku mleka i wieprzowiny.
 2. Wprowadzenie dopłat i refundacji wywozowych ze względu na wystąpienie sytuacji kryzysowych.
 3. Wprowadzenie i urealnienie cen zakupów interwencyjnych (wprowadzenie monitoringu kosztów produkcji).
 4. Szczegółową kontrolę weterynaryjną wwożonego do kraju mięsa.
 5. Podjęcie radykalnych kroków mających na celu wyeliminowanie zagrożenia związanego z chorobami przenoszonymi przez dziką zwierzynę.
 6. Likwidację, bądź złagodzenie kar mlecznych.
 7. Wprowadzenie obowiązku znakowania mięsa i jego wyrobów w taki sposób, aby konsument bez problemu mógł zidentyfikować kraj ich pochodzenia.
 8. Wyznaczenie norm prawnych określających definicję „polskiego mięsa”.
 9. Zrekompensowanie rolnikom strat spowodowanych embargiem rosyjskim (zwłaszcza na rynku trzody chlewnej).
 10. Wprowadzenie regulacji prawnych zabezpieczających relacje pomiędzy producentem, przetwórcą, konsumentem a sieciami handlowymi.
 11. Przedstawienie dyrektywy dotyczącej uprawy buraka cukrowego po 2017r. – jakie działania podejmuje Rząd.
 12. Rozszerzyć kompetencje komórkom kontrolującym powołanym przy ARiMR do kontrolowania pomiarów mięsności w ubojniach tzw. „niezależna ocena półtusz”.
 13. Rozszerzyć regulacje prawne dotyczące zapłaty za odebrany towar tak jak w przypadku rolników ryczałtowych.
 14. Wprowadzenie odszkodowań za straty wyrządzone przez zwierzęta będące pod ochroną takie jak: bobry, gawrony, kormorany i wilki.
 15. Zaproszenie Pana Marka Sawickiego MRiRW oraz Pana Marka Pirsztuka Głównego Lekarza Weterynarii na spotkanie z rolnikami Ziemi Wielkopolskiej.


Robert Hyżorek


W dniu 20 stycznia 2015 roku GOK w Nowym Mieście nad Wartą odbyło się wspólne posiedzenia Rad Powiatowych WIR z Środy Wielkopolskiej i Jarocina. W spotkaniu wzięli udział członkowie rad, zaproszeni goście „Komitet Protestacyjny” oraz pan Piotr Walkowski poseł na Sejm RP, prezes WIR oraz Przewodniczący RP w Ostrowie Wlkp. Spotkanie prowadzili przewodniczący RP w Jarocinie pan Marcin Krawczyk oraz w Środzie Wlkp. Pan Marian Walkiewicz.
Na Początku spotkania głos zabrał Pan Piotr Walkowski który omówił bieżącą sytuacje w branży rolnej wynikającą z załamania ekonomicznego niemal każdej dziedziny chowu i uprawy. Przedstawił podjęte działania skierowane głównie do wojewody wielkopolskiego, Marszałka wielkopolskiego oraz Ministra Rolnictwa.

Głównym tematem był drastycznie pogłębiający się kryzys na rynku wieprzowiny i wynikająca z tego coraz bardziej widoczna frustracja i niezadowolenie środowisk wiejskich.

Uczestnicy spotkania wybrali Pana Zbignewa Typańskiego, rolnika z gminy Żerków członka Rady Powiatowej WIR w Jarocinie oraz Franciszka Szymkowiaka prezesa średzkiej grupy producentów trzody chlewnej którzy pojadą na spotkanie z MRiRW Markiem Sawickim mające się odbyć w dniu 23.01.2015. w celu przedstawienia postulatów i ponownego zaproszenia Ministra do Wielkopolski.
Powołany został również przewodniczący Komitetu Protestacyjnego p. Stefan Kominek oraz dwóch zastępców p. Mirosław Jackowiak i Wiesław Olejniczak. Uzgodniono również że w dniu 27.01.2015 o godz. 10:00 we wszystkich miastach powiatowych woj. wielkopolskiego zostanie zorganizowane pogotowie strajkowe na którym na ręce starostów zostaną przekazane postulaty Komitetu Protestacyjnego.


W dniach 26-27 listopada 2014r. w Hotelu-Restauracji Kasyno w Jarocinie, odbyło się szkolenie pt. Podniesienie wiedzy z zakresu działania spółdzielni rolniczych, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania spółdzielnią oraz prowadzenia działalności finansowej i marketingowej. Organizatorem szkolenia była Krajowa Rada Spółdzielcza, a koszty refundacji zostały sfinansowane ze środków UE w ramach działania: ”Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” w ramach PROW 2007-2013 ogłaszanego przez Fundacje Programów dla Rolnictwa FAPA.


Osoby biorące udział w szkoleniu miały okazję poszerzyć wiedzę z zakresu następujących bloków tematycznych:

 • Formy funkcjonowania podmiotów gospodarczych - cechy charakterystyczne organizacji spółdzielczych
 • Spółdzielczość rolnicza w Polsce, w Europie oraz wybranych krajach świata. Funkcjonowanie Generalnego Komitetu Spółdzielczości Rolniczej UE - COGECA.
 • Funkcjonowanie rynku rolnego w Polsce.
 • Grupy producentów rolnych i perspektywy rozwoju spółdzielczości branżowej w Polsce.
 • Podstawy prawne działania spółdzielni rolniczych w Polsce - prawo spółdzielcze.
 • Prawa i obowiązki członków spółdzielni, rola i zadania organów (walne zgromadzenia, rada nadzorcza, zarząd).
 • Perspektywy rozwoju spółdzielczości branżowej w Polsce - postępowanie przy zakładaniu spółdzielni jako grupy producentów rolnych.
 • Przykłady praktycznego działania spółdzielni rolniczych - dobre praktyki.
 • Prowadzenie działalności gospodarczej spółdzielni - ćwiczenia warsztatowe z działalności finansowej.

Podczas zrealizowanych przez Ireneusza Drozdowskiego i Marcina Martynowskiego - wykładowców z Krajowej Rady Spółdzielczej, zajęć rolnicy biorący udział w szkoleniu czynnie konsultowali z prowadzącymi pytania i wątpliwości odnośnie prezentowanych zagadnień. Uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

Robert Hyżorek


30 sierpnia br. Wielkopolska Izba Rolnicza współorganizowała "Święto Pomidora" w Kotlinie (powiat jarociński). Tegoroczna uroczystość zgromadziła rzesze mieszkańców Gminy Kotlin oraz gości z całej Wielkopolski. Organizatorzy zapewnili wiele atrakcji w tym pokazy kulinarne, degustację, konkursy dla dzieci i dorosłych oraz występy artystyczne, całość zakończyła wspólna biesiada i zabawa taneczna. Święto pomidora stało się także okazją do wręczenia mieszkańcom Gminy Kotlin odznaczeń "Zasłużony dla Rolnictwa". Na wniosek Prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotra Walkowskiego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nadał odznakę honorową "Zasłużony dla Rolnictwa" następującym osobom:

 • Barbara Dorsz - Przewodnicząca Kół Gospodyń Wiejskich w Gminie Kotlin, ciepła, serdeczna społeczniczka gminna. Autorka i pomysłodawczyni spotkań dla rolników, wigilii dla mieszkańców i członkiń Kół Gospodyń Wiejskich,
 • Krzysztof Grzegorczyk - Współwłaściciel i członek Zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - Zakładu Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego "KOTLIN",
 • Piotr Grzegorczyk - Współwłaściciel i Prezes Zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - Zakładu Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego "KOTLIN",
 • Daniela Krawczyk - Członkini Koła Gospodyń Wiejskich, słynie z tworzenia rękodzieła artystycznego - plecie wieńce dożynkowe, z roślin, ze zbóż z pól, tworzy kompozycje z kwiatów, działaczka gminna, promująca Gminę Kotlin,
 • Elżbieta Mikołajczak - dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kotlin, animatorka kultury o największym stażu pracy - 35 lat, realizatorka projektu "Młodzież w działaniu - Pomidory na start",
 • Teresa Orczyk - mieszkanka Gminy Kotlin, rolnik, współwłaścicielka gospodarstwa rolnego o powierzchni 21,1929 ha, uprawia cebulę, pomidory, buraki, brokuły, truskawki, paprykę, ogórki, marchew i pietruszkę. Od zawsze związana z rolnictwem, uczestnicy i pomaga w Dożynkach Wiejskich,
 • Mirosław Paterczyk - Wójt Gminy Kotlin, wcześniej przez lata pełnił funkcję doradcy w Wielkopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego,
 • Beata Skowrońska - bibliotekarz Filii Biblioteki Publicznej Gminy Kotlin w Sławoszewie. Sołtys wsi Sławoszew od 2006 roku, członkini Koła Gospodyń Wiejskich w Sławoszewie,
 • Krzysztof Szyszka - mieszkaniec wsi, właściciel gospodarstwa rolnego, uprawia cebulę, pomidory, truskawkę, paprykę oraz zboża pszenicę i mieszankę, ponadto radny Gminy Kotlin, od 12 lat prezes Zrzeszenia Producentów Owoców i Warzyw "Pomwitrus" - grupy producenckiej warzyw, która zrzesza okolicznych producentów pomidorów gruntowych,
 • Michał Urbaniak - sekretarz Gminy Kotlin, Społecznik, chętnie uczestniczy i wspiera wszelkie inicjatywny wiejskie, rajdy rowerowe, szkolenia dla rolników, śniadania wielkanocne, konkursy dla Kół Gospodyń Wiejskich.

Do wspólnej zabawy publiczność poderwały koncerty Andrzeja Cierniewskiego oraz Trzech Tenorów: Bartosza Kuczyka, Mirosława Niewiadomskiego, Kordiana Kacperskiego. Na zakończenie wieczoru odbył się również pokaz żonglerki i fire show.

Foto

W trakcie festynu działały punkty informacyjne m.in. Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Urzędu Gminy Kotlin, Banku Spółdzielczego, KRUS, ODR, ARiMR, OSM w Jarocinie. Zrzeszenie Producentów Owoców i Warzyw POMWITRUS rozdawano pomidory. Na stoisku Wielkopolskiej Izby Rolniczej można było skosztować "Przysmaku Kotlińskiego" przygotowanego przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich pod wodzą Pani Danieli Krawczyk. Panie z Kół Gospodyń Wiejskich przygotowały również degustacje potraw, których głównym składnikiem był pomidor.

W trakcie "Święta Pomidora" rozstrzygnięto kilka konkursów, min: "Piękno naszej gminy", "Na najdziwniejszego kształtem pomidora" oraz "Największego pomidora", ponadto konkurs na "Wystrój stołu" i konkurs "Potrawa na słodko".

Gmina Kotlin słynie z wysoko rozwiniętego przetwórstwa spożywczego. Sercem Kotlina w tej dziedzinie jest sięgający historii Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego, który w roku 2011 przejęła firma rodzinna. Dumą firmy jest produkcja ketchupu oraz przetworów pomidorowych, które powstają z produktów pozyskiwanych wyłącznie od producentów lokalnych. W skład asortymentu marki K otlin wchodzi również szeroka gama produktów, tj. przetwory warzywne, dania gotowe oraz dżemy. W związku z dominacją pomidora - produktu uprawianego w gminie Kotlin wypłynęła idea stworzenia lokalnej imprezy pod tym hasłem. Wpisała się ona już w kalendarz imprez organizowanych w gminie Kotlin.

Elżbieta Cieślak

Przepis na "Przysmak Kotliński" Święto Pomidora - galeria

Powrót