Powiat Kępiński jest najdalej wysuniętym na południe regionem Wielkopolski. Graniczy z trzema województwami: dolnośląskim, opolskim i łódzkim. Należy do powiatów średniej wielkości, a jego powierzchnia wynosi 608,27 km kw. Obszar ten zamieszkuje 56.734 osób. Jedynym miastem powiatu jest Kępno, w którym mieszka ok. 15 500 osób. Przez tę swoistą stolicę, przebiegają ważne szlaki komunikacyjne: Wrocław - Warszawa oraz Katowice - Poznań.
Zasadniczo powiat ma charakter rolniczo - spożywczy z dobrze rozwiniętym rzemiosłem i handlem. Szczególną rolę w tym regionie odgrywa przemysł meblarski, potocznie mówi się o tzw. kępińskim zagłębiu meblowym.
W skład powiatu wchodzi 7 gmin: Kępno, Baranów, Bralin, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal, Trzcinica. Pod katem rolniczym jest to obszar na którym przeważają gleby słabe. W produkcji roślinnej przeważają uprawy zbożowe oraz w mniejszym stopniu uprawa rzepaku, kukurydzy i ziemniaków. Powiat kępiński to 4920 gospodarstw, prowadzących produkcje na 44 tys. ha. Uprawa zbóż głownie na paszę dla trzody chlewnej, kierunku dominującym w produkcji zwierzęcej. Powiat kępiński aktywnie uczestniczy w Programie Ochrony Zasobów Genetycznych, 6 gospodarstw uczestniczy w programie ochrony zasobów genetycznych trzody chlewnej co stanowi 16% całej hodowli w kraju.Sygnalizacja Agrofagów
Wpisy z lat:
2013 2014 2015 2016 2017

20-03-2019 r.

Podsumowanie XVIII edycji Konkursu Wielkopolski Rolnik Roku odbyło się 17 marca 2019 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Wśród licznie zgromadzonych uczestników Gali nie zabrakło delegacji rolników i członkiń Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu kępińskiego. Wśród gospodarstw nominowanych do nagrody znalazło się gospodarstwo państwa Żymełków z gminy Kępno.

Państwo Teresa i Roman Żymełka prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni 32 ha w miejscowości Ostrówiec, w powiecie kępińskim. Gospodarstwo specjalizuje się w produkcji trzody chlewnej oraz produkcji roślinnej. Średni stan macior wynosi 16 sztuk i 20 prosiąt odchowanych rocznie od maciory. Roczna sprzedaż tuczników wynosi 320 sztuk. Produkcja roślinna podporządkowana jest produkcji zwierzęcej. W gospodarstwie zainstalowano baterie słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby gospodarstwa.

Maria Deresińska
03-10-2018 r.

Obowiązujące od 1 stycznia 2018 r. nowe Prawo Wodne niesie ze sobą szereg regulacji dotyczących gospodarki wodno-ściekowych, różniących się w znacząco od wcześniej stosowanych przepisów. Z myślą o szerokim rozpowszechnieniu informacji nt. funkcjonowania świeżo utworzonego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a także nowych wymogów nałożonych na rolników w związku z ustanowieniem na terenie całego kraju jednego programu działań dla ograniczenia odpływu azotu ze źródeł rolniczych, Wielkopolska Izba Rolnicza zorganizowała cykl szkoleń. Spotkania te możliwe były dzięki wsparciu unijnemu ze w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Na terenie powiatu kępińskiego szkolenie odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury w Perzowie dnia 25 września.

Otwarcie spotkania i powitanie uczestników dokonał Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej. W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Kaliszu, Kierownik ARiMR Marek Potarzycki, Kierownik Zespołu Doradczego WODR Piotr Twardowski oraz przedstawiciele władz samorządowych, gminnych spółek wodnych i rolnicy.

W pierwszej części spotkania pani Barbara Ptak reprezentująca Zarząd Zlewni w Kaliszu bardzo szczegółowo omówiła strukturę oraz zakres kompetencji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Istotną informacją dla rolników był hydrograficzny podział powiatu, według którego funkcjonują poszczególne nadzory wodne. Odpowiednie miejsce przedłożenia dokumentacji w przedmiotowej sprawie będzie wpływało na czas jej rozpatrywania. Na terenie powiatu kępińskiego działają 2 nadzory wodne: Nadzór Wodny w Kępnie podlegający Zarządowi Zlewni w Kaliszu oraz w Nadzór Wodny w Namysłowie podlegający pod Zarząd Zlewni we Wrocławiu.

Wiele pytań padło w tematyce nowego systemu naliczania i poboru opłat za usługi wodne, który został przedstawiony przez Agnieszkę Grzelaczyk, reprezentującą Zarząd Zlewni w Kaliszu.

Wykład na temat Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych, określającego okresy stosowania nawożenia, warunki przechowywania nawozów naturalnych, dawki i sposoby nawożenia azotem oraz sposób, w jaki rolnicy mają dokumentować realizację tych wymogów przeprowadziła Joanna Sipińska-Dziardziel.

Maria Deresińska


31-08-2018 r.

17 sierpnia w Gołuchowie odbył się finał regionalny konkursu Nasze kulinarne dziedzictwo - Smaki Regionów organizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego we współpracy z Wielkopolską Izbą Rolniczą.

Wśród uczestników konkursu nie zabrakło reprezentacji z powiatu kępińskiego, których potrawy i produkty odniosły niemały sukces. Restauracja „P jak pysznie” zajęła II miejsce w kategorii potraw regionalnych. Z kolei pani Maria Opac otrzymała wyróżnienie za babkę gotowaną w kategorii produktów i przetworów pochodzenia roślinnego w podkategorii wyroby cukiernicze.

Oto pozostałe uczestniczki konkursu z powiatu kępińskiego:

 1. pani Anna Tomczyk przygotowała miód akacjowy,
 2. pani Barbara Gabryś przygotowała sok z zielonej mięty,
 3. pani Cecylia Sikora przygotowała deser dyniowo-malinowy,
 4. pani Małgorzata Brząkała przygotowała powidła śliwkowo-czekoladowe oraz nalewkę z pigwy,
 5. pani Teresa Gola przygotowała nalewkę z aronii,
 6. pani Anna Wojtaszek przygotowała nalewkę z kukułek.

Konkurs Nasze Kulinarne Dziedzictwo promuje regionalną żywność, aktywizując przy tym mieszkańców obszarów wiejskich do rozwijania sieci sprzedaży bezpośredniej. Konkurs ten ma także na celu upowszechnianie wielkopolskich tradycyjnych smaków przybliżając mieszkańcom oraz turystom produkty i potrawy tradycyjne, najbardziej charakterystyczne dla Wielkopolski.

Maria Deresińska


23-03-2018 r.

12 marca br. w Domu Strażaka w Mroczeniu odbyło się Forum Rolnicze Powiatu Kępińskiego. Organizatorami spotkania byli Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski, Przewodnicząca Rady Powiatowej WIR w Kępnie Małgorzata Brząkała oraz Wójt Gminy Baranów Bogumiła Lewandowska Siwek.


Spotkanie rozpoczęło się od oficjalnego otwarcia oraz powitania gości przez Prezesa WIR Piotra Walkowskiego.


Ze względu na partnerstwo Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Krajowym Programie Uprawy soi NON GMO prowadzonym przez firmę As Trade Oil Sp. podczas Forum odbyło się szkolenie dla rolników pt. Przekonaj się, że uprawa soi jest opłacalna. Wykład poprowadził prof. nadzw. dr hab. Jerzy Nawracała - Kierownik Katedry Genetyki i Hodowli Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.


Jak podkreślił profesor Jerzy Nawracała soja jest podstawowym źródłem białka dla ludzi, mimo, iż jako surowiec białkowy wykorzystuje się odpad poprodukcyjny - makuch i śrutę poekstrakcyjną, to niezaprzeczalnie jest to roślina białkowa. Ważnym aspektem uprawy soi jest jej znaczenie dla roślin następczych. Wyniki doświadczeń pokazują wzrost plonów uprawianych następczo: pszenicy ozimej o 12,4 i jęczmienia jarego o 19,6%. Korzystny wpływ na wysokość plonu w uprawie różnych roślin po soi utrzymuje się nawet w drugim roku. Odnotowuje się także wpływ na cechy jakościowe u roślin uprawianych po soi, np. zawartość białka czy glutenu w następczej pszenicy ozimej. Do uprawy soi najlepiej nadają się kompleksy pszenne bardzo dobre i pszenne wadliwe, udaje się również na kompleksach żytnich dobrych i słabych, pod warunkiem, że zapewniona jest odpowiednia ilość wody. Źle znosi uprawę na glebach: ciężkich, zlewnych, kwaśnych o odczynie ph < 5.5, piaszczystych i po zastosowaniu obornika. Aby dobrze przygotować glebę pod siew należy dobrze ją spulchnić. Nasiona powinny zostać wsiane na głębokość 3-4 cm. W uprawie soi występuje kilka kluczowych gatunków chwastów. Najważniejszym i występującym w całym kraju jest komosa biała. W niektórych rejonach kraju szarłat szorstki. Z gatunków dwuliściennych groźne są maruna nadmorska i samosiewy rzepaku. Natomiast spośród jednoliściennych znaczenie ma chwastnica jednostronna. Sporadyczne występowanie chorób nie wymaga aktualnie stosowania środków chemicznych. Nawożenie azotowe jest niezbędne tylko w przypadku słabego brodawkowania. Zbiór soi odbywa się jednofazowo kombajnem przy wilgotności 12 –15%. Problem ze zbiorem pojawia się przy odmianach o długim okresie wegetacji.

Wśród czynników sprzyjających uprawie soi w Polsce prof. Jerzy Nawracała wymienił: poszerzenie oferty odmianowej, zwiększenie produkcji kwalifikowanego materiału siewnego, dopłaty do uprawy roślin strączkowych oraz dopłaty do materiału siewnego, program „zazielenienia”, w ramach którego można siać rośliny strączkowe w tym soję, pojawienie się w Polsce podmiotów gospodarczych skupujących soję, prowadzenie badań naukowych nad soją, a także przystąpienie Polski do inicjatywy Danube Soya.


W dalszej części spotkania Marek Potarzycki Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Kępnie, przedstawił rolnikom zasady składania wniosków o dopłaty bezpośrednie w formie elektronicznej, harmonogram naboru wniosków w ramach PROW, a także informacje odnośnie możliwości ubiegania się o dopłaty z tytułu zużytego materiału siewnego. Jak zaznaczył jest to jedno z działań, które ARiMR przejęła wraz z zakończeniem funkcjonowania Agencji Rynku Rolnego.


W nawiązaniu do nowych przepisów zaostrzających zasady bioasekuracji, które zaczęły obowiązywać od 28 lutego br. Powiatowy Lekarz Weterynarii Waldemar Gruszewski szczegółowo przedstawił zaniepokojonym producentom trzody na czym one polegają. Podkreślił, że rolnicy, którzy zajmują się chowem świń, będą musieli przeznaczyć dla nich oddzielne pomieszczenia, w których nie będzie innych gatunków zwierząt. Chlewnie muszą zabezpieczyć, tak by nie miały do nich dostępu inne zwierzęta, a zwłaszcza dziki. Nowe przepisy wprowadzają m.in. obowiązek stosowania oddzielnej odzieży przeznaczonej tylko do obsługi świń w danym gospodarstwie, odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia, a także bieżące czyszczenie i odkażanie narzędzi i sprzętu używanego do obsługi zwierząt. Obowiązkiem jest także wyłożenie maty dezynfekcyjnej przed każdym użytkowanym wejściem do pomieszczeń, gdzie utrzymuje się trzodę.


O bieżących zadaniach oraz najważniejszych kwestiach związanych z funkcjonowaniem Placówki Terenowej KRUS mówiła Kierownik Aneta Rabiega. Zachęciła także do udziału w konkursach promujących zasady bezpiecznej pracy w rolnictwie.


Rolnicy, którzy rozliczają VAT na zasadach ogólnych albo rozważają rezygnację z ryczałtu i przejście na VAT, muszą być świadomi tego, że deklarację vatowską składa się już tylko elektronicznie. Formalne kwestie związane z przygotowaniem Jednolitego Pliku Kontrolnego przedstawił na Forum Tomasz Głowik reprezentujący Urząd Skarbowy w Kępnie.


Zmiany w kryteriach oceny ofert pisemnych podczas przetargu ograniczonego na dzierżawę nieruchomości z Zasobu Skarbu Państwa omówił Przemysław Majchrzak Kierownik placówki KOWR w Pardalinie. Zmiany dotyczą kryterium odległości (pod uwagę wzięta będzie odległość od gospodarstwa oraz od działki będącej w posiadaniu oferenta), wieku rolnika oraz powierzchni użytków rolnych (w tym przypadku znaczenie będzie miała nie tylko własność oferenta, ale także współmałżonka).


Kierownik Zespołu Doradczego WODR w Kępnie Piotr Twardowski zachęcił rolników do skorzystania z aplikacji EPSU Mobilne, z której korzystać można nie tylko na laptopach, ale także na smartfonach i tabletach. Dzięki aplikacji rolnik ma stały dostęp do doradcy i bieżących informacji zawsze „pod ręką”, niezależnie gdzie się znajduje. Użytkownicy znajdą w aplikacji EPSU Mobilne pięć modułów: Doradca, ePorada, Meteo, Powiadomienia i Moje konto.


Marcin Fras pracownik Inspekcji Ochrony Roślin przypomniał o obowiązkach jakie ciążą na rolnikach, w związku ze stosowaniem środków ochrony roślin, natomiast Paweł Wróbel pracownik terenowy Stacji Chemiczno-Rolniczej przedstawił zalety wykonywania analizy podstawowych prób rolniczych.

Podsumowując spotkanie Prezes Piotr Walkowski odniósł się do zmian, które nastąpiły po wejściu w życie dnia 1 stycznia 2018 r. ustawy Prawo Wodne, zmieniające między innymi dotychczasową strukturę organów oraz zasady gospodarowania wodami. Jak zapowiedział Wielkopolska Izba Rolnicza planuje organizację szkoleń mających na celu przybliżyć rolnikom te zagadnienia.


Finansowo organizację forum wsparł Bank BGŻ BNP Paribas.

Maria Deresińska


21-03-2018 r.

W Sali Ziemi na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, 11 marca, odbyła się Gala konkursu Wielkopolski Rolnik Roku, organizowana przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego przy współpracy Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Wśród 20 gospodarstw nominowanych do nagrody znalazło się gospodarstwo państwa Uruskich z gm. Rychtal.


Państwo Jolanta i Andrzej Uruscy, prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni 120 ha w miejscowości Skoroszów w gminie Rychtal, w powiecie kępińskim. Gospodarstwo specjalizuje się w produkcji roślinnej. W areale upraw 80 ha zajmuje pszenica, a 40 ha rzepak. Z 1 ha upraw uzyskują 8 ton pszenicy i 4 tony rzepaku. Nowoczesny park maszynowy ułatwia i usprawnia pracę rolniczą. W gospodarstwie stosuje się wyłącznie kwalifikowany materiał siewny, który gwarantuje równomierne plonowanie i jakość uzyskiwanego plonu.


W uroczystszej Gali udział wzięła 50 – osobowa delegacja rolników i członkiń Kół Gospodyń Wiejskich z całego powiatu kępińskiego.


Na stoisku Wielkopolskiej Izby Rolniczej rolnicy mogli bezpłatnie otrzymać prasę rolniczą.

Maria Deresińska


29-01-2018 r.

25 stycznia 2018 r. w Kępińskim Ośrodku Kultury odbyło się Forum Sołtysów Powiatu Kępińskiego, którego organizatorem była Wielkopolska Izba Rolnicza, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Miasto i Gmina Kępno oraz Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Kępińskiej. W spotkaniu uczestniczyli włodarze gmin oraz sołtysi z całego powiatu kępińskiego.


Zgromadzonych gości powitał Stanisław Niechciał Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kępińskiej. Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski podkreślił, że Urząd Marszałkowski ogłasza konkursy, z których warto korzystać w celu rozwoju obszarów wiejskich. Środki na nie pochodzą zarówno z programów unijnych jak i z budżetu własnego. Forum Sołtysów ma na celu przekazanie informacji o możliwości pozyskania dotacji na renowację świetlic wiejskich, oświetlenie uliczne, modernizację chodników, czy budowę dróg dojazdowych do pól. Wicemarszałek poinformował także, że Samorząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o dofinansowaniu zakupu sadzonek drzew miododajnych przeznaczonych do zasadzenia w pasie drogowym lub terenach rolniczych.


Atrakcyjność programów uruchamianych przez samorząd wojewódzki podkreślił również Piotr Psikus - Burmistrz Miasta i Gminy Kępno, który gorąco zachęcał do składania wniosków i korzystania ze środków zewnętrznych. W swej wypowiedzi zaznaczył, że oferowane dofinansowania są odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania mieszkańców obszarów wiejskich.

Korzystając z licznej reprezentacji środowiska rolniczego Piotr Walkowski Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej przekazał informacje na temat inicjatyw zaplanowanych na najbliższy kwartał przez Wielkopolską Izbę Rolniczą.


W tematycznej części spotkania Izabela Mroczek - Dyrektor Departamentu PROW UMWW, zaprezentowała wykład dotyczący realizacji zadań związanych z wdrażaniem: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020, Pomocy Technicznej dla obu Programów. Główne cele wdrażania programu PROW to: poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. Wśród działań wdrażanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego wyróżnia się scalanie gruntów, podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich oraz wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.

Dariusz Młynarczyk - Zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW zaprezentował możliwości finansowania projektów na obszarach wiejskich w 2018 w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi. Dla przedsięwzięć realizowanych przez gminy organizowane są dwa konkursy: konkurs „Pięknieje wielkopolska wieś” oraz konkurs „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”, natomiast dla organizacji pozarządowych: konkurs „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą”.


Na temat zasad przydzielania środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych wykład przeprowadziła Izabela Witkiewicz - Dyrektor Departamentu Gospodarki Mieniem UMWW Poznań. Jak poinformowała, rozszerzono katalog zadań, które mogą być dofinansowane ze środków Województwa Wielkopolskiego o zakup sadzonek drzew miododajnych przeznaczonych do nasadzeń w pasie drogowym lub terenach rolnych. O środki te mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe jednostki organizacyjne.

Na zakończenie spotkania Jarosław Maciejewski Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego przeprowadził debatę z sołtysami na temat funkcjonowania Stowarzyszenia Sołtysów.

Maria Deresińska


29-01-2018 r.

W dniach 18-21 stycznia w Poznaniu odbywały się organizowane co 2 lata największe halowe Targi Polagra-Premiery. Wśród tysięcy zwiedzających nie zabrakło rolników z powiatu kępińskiego. Ich wyjazd zorganizowany i współfinansowany został przez Wielkopolską Izbę Rolniczą oraz Stowarzyszenie Producentów Rolnych Gminy Baranów.


Na Targach rolnicy mogli się przyjrzeć bogatym ekspozycjom maszyn, sprzętu i narzędzi rolniczych, wśród których zaprezentowano światowe premiery i nowinki technologiczne. Była także okazja zobaczyć maszyny wykorzystywane do uprawy gleby, nawożenia, ochrony i pielęgnacji roślin, siewu, sadzenia, zbioru płodów rolnych, przechowywania i transportu, urządzenia do naprawy oraz konserwacji sprzętu rolniczego, a także urządzenia zootechniczne, weterynaryjne i aparaturę kontrolno-pomiarową. Producenci rolni mieli możliwość porozmawiać i uzyskać informacje od firm mających w swojej ofercie nasiona rolnicze i ogrodnicze, środki ochrony roślin czy nawozy.


Rolnicy z powiatu kępińskiego odwiedzili także stoisko informacyjne Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz wzięli udział w organizowanej wspólnie z Krajową Radą Izb Rolniczych konferencji „Polskie rolnictwo dziś i perspektywa jego rozwoju”.

Maria Deresińska


18-01-2018 r.12-01-2018 r.

KURENDA

spotkań z rolnikami „WSPÓLNIE DLA WIELKOPOLSKIEJ WSI”
organizowanych pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego

Celem spotkań organizowanych na terenie województwa wielkopolskiego w ramach wspólnej inicjatywy instytucji rolniczych takich jak:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa jest przybliżenie wiedzy na tematy najbardziej aktualne w dzisiejszym rolnictwie. Zagadnienia, które będą poruszane na spotkaniach to m.in.:

 1. Planowane do uruchomienia działania z PROW 2014-2020: Modernizacja gospodarstw rolnych oraz Premia dla młodych rolników, Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, Restrukturyzacja małych gospodarstw
 2. Priorytety działalności Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na rok 2018
 3. Zmiany w obszarze świadczeń i ubezpieczeń społecznych rolników, Działalność prewencyjna i rehabilitacyjna KRUS
 4. Zasady gospodarowania nieruchomościami rolnymi Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w 2018 roku. Działania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa dotyczące rynków rolnych i promocji produktów rolnych i żywnościowych
 5. Aktualna sytuacja dot. afrykańskiego pomoru świń i choroby guzowatej skóry bydła jako nowego zagrożenia dla Polski. Rolniczy handel detaliczny
 6. Bezpieczeństwo pożarowe na obszarach wiejskich
 7. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa dla rolnictwa

Spotkania odbędą się we wszystkich powiatach i są odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez rolników i mieszkańców wsi o stworzenie okazji do zdobycia przydatnych informacji przy prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz działalności na obszarach wiejskich w jednym miejscu, bez konieczności odwiedzania różnych instytucji. W ramach spotkań zapewniona zostanie również możliwość bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami w/w instytucji.22-12-2017 r.

Blisko 50 osób w tym rolnicy, sołtysi, a także przedstawiciele władz samorządowych oraz instytucji rolniczych z terenu powiatu kępińskiego wzięło udział w spotkaniu opłatkowym, zorganizowanym przez Radę Powiatową Wielkopolskiej Izby Rolniczej we współpracy z Zarządem Powiatowym Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego. Spotkanie miało miejsce dnia 12 grudnia na Sali wiejskiej w Mnichowicach i odbyło się przy okazji ostatniego w tym roku posiedzenia RP WIR w Kępnie.


Obrady posiedzenia poprowadził Honorowy Członek Rady Powiatowej WIR Stanisław Niechciał, natomiast Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej był reprezentowany przez Prezesa Piotra Walkowskiego.

Zaproszeni na spotkanie przedstawiciele instytucji rolniczych zapoznali uczestników z aktualnościami branżowymi. Waldemar Gruszewski Powiatowy Lekarz Weterynarii przypomniał o trwającym zagrożeniu wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków. Przedstawił także aktualną sytuację epizootyczną w zakresie afrykańskiego pomoru świń oraz przypomniał rolnikom o podstawowych zasadach bioasekuracji, zwracając uwagę, że mimo, iż rezerwuarem choroby są dziki, to do zakażenia stada trzody czy przenoszenia wirusa na znaczne odległości często przyczynia się człowiek. Aldona Nowojska pracownik Zespołu ds. Bezpieczeństwa Żywności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kępnie przybliżyła zasady postępowania z patrochami pozyskanymi od dzików w wyniku polowań, które od 1 grudnia 2017 roku weszły w życie. Mają one na celu na zminimalizowanie rozprzestrzeniania włośnicy wśród dzików oraz trzody chlewnej. Nowe procedury nie dotyczą obszarów objętych restrykcjami związanymi z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF), gdzie obowiązują bardziej restrykcyjne przepisy postępowania z tuszą, podrobami i patrochami zwierzyny.


Kończący się rok oznacza ostanie dni na przygotowanie obowiązującego od ubiegłego roku spisu bydła, kóz, owiec i świń przebywających w siedzibie stada i przekazanie formularza w ciągu 7 dni od sporządzenia do biura ARiMR. O tym zobowiązaniu przypomniał Marek Potarzycki Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kępnie. Przekazał również zaproszenie na organizowane przez ARiMR na początku roku 2018 r. szkolenia informacyjne dla rolników, w ramach cyklu spotkań „Wspólnie dla wielkopolskiej wsi”.

Piotr Twardowski Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w powiecie kępińskim przybliżył bieżące zadania realizowane przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Zapoznał zebranych z harmonogramem planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020.


Rok 2017 jest ostatnim, w którym rolnicy mogą przejść na wcześniejsze emerytury, dlatego Aneta Rabiega Kierownik Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Oddziale Terenowym w Kępnie zasygnalizowała, że osoby nią zainteresowane mają już niewiele czasu na złożenie dokumentów. Z wcześniejszych emerytur skorzystać mogą kobiety, które ukończyły 55 rok życia i mężczyzni, którzy mają min. 60 lat, pod warunkiem, że podlegali ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez co najmniej 30 lat.

Jarosław Działak Kierownik WIORIN w Kępnie poradził rolnikom, aby pamiętali o szkoleniach uzupełniających z zakresu stosowania środków ochrony roślin. Za brak aktualnego zaświadczenia o szkoleniu operatora wykonującego zabieg, brak przeglądu opryskiwacza czy brak ewidencji stosowana ŚOR nakładane są kary mogą wynoszące od 50 do 500 zł. Dodatkową karę może wymierzyć również ARiMR obniżając wysokość dopłat.


W ostatnich miesiącach do sejmu wpłynęło wiele projektów ustaw i rozporządzeń, których wejście w życie istotnie wpłynęłoby na funkcjonowanie polskiego rolnictwa. Z ich szczegółami zapoznał rolników oraz sołtysów Prezes WIR Piotr Walkowski. Najbardziej radykalne przepisy zostały zawarte w ustawie o ochronie zwierząt, w której założono zakaz uboju rytualnego oraz hodowli zwierząt futerkowych, zaostrzenie kar za znęcanie się nad zwierzętami, a także elektroniczny system czipowania i rejestracji psów. Wiele z zapisów przewidzianych w tej ustawie uderzą w polskich rolników, dlatego jak poinformował Prezes Piotr Walkowski Wielkopolska Izba Rolnicza przesłała swoje uwagi odnośnie tego projektu. Poza tym podczas XI Walnego Zgromadzenia WIR uchwalono Stanowisko w sprawie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, wyrażające zaniepokojenie planowanymi zmianami. Wiele uwag WIR wniosło także do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu", w którym m.in. zaostrza się wymogi w zakresie posiadania urządzeń do przechowywania nawozów naturalnych.

Problem szacowania szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznym poruszył Roman Wojtysiak Wójt Gminy Bralin. Podkreślił, że informacje o zaistniałej szkodzie rolnicy powinni zgłaszać niezwłocznie po jej wystąpieniu, a nie w momencie kiedy pojawi się informacja o możliwości otrzymania wsparcia.


Ze strony rolników padła propozycja by w powiecie kępińskim powstała stacja meteorologiczna prowadząca stały monitoring zjawisk pogodowych, która przesyłałaby informacje do Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (IUNG). Jak podkreślili rolnicy, gdyby koszty budowy i utrzymania były rozdzielone na wszystkie gminy, wtedy nie byłoby problemów z wydatkami na ten cel. Niestety jak odpowiedział Grzegorz Hadzik Wójt Gminy Trzcinica kwestia postawienia takiej stacji nie jest problemem, natomiast jej wpięcie do systemu pomiarowego instytutu stanowi poważną barierę. Potwierdził to Prezes WIR Piotr Walkowski, który poinformował, że wniosek w sprawie wykorzystania przez IUNiG w Puławach istniejących już stacji na terenie Wielkopolski złożony przez WIR, nie został pozytywnie rozpatrzony.

Rolnicy zwrócili także uwagę na konieczność redukcji populacji dzików, która pomoże w zmniejszeniu szkód przez nich wyrządzonych oraz w przypadku zawleczenia wirusa w głąb kraju zmniejszy ilość potencjalnych wektorów choroby. Prezes WIR Piotr Walkowski dodał, że pisma w tej sprawie sukcesywnie są przesyłane zarówno do Ministra Rolnictwa jak i Ministra Środowiska.


Po części informacyjno - dyskusyjnej spotkania nadszedł czas na przełamanie się opłatkiem, a także złożenia sobie świątecznych i noworocznych życzeń.

Z racji obchodzonego w tym roku 20-lecia funkcjonowania Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego pan Stanisław Niechciał Prezes Zarządu SSWW wraz z prezesem WIR Piotrem Walkowskim podziękowali przedstawicielom władz samorządowych za współpracę i pomoc organizacyjną w działalności Stowarzyszenia Sołtysów oraz samorządu rolniczego na terenie powiatu kępińskiego, a także pracę związaną z działalnością na rzecz poprawy życia mieszkańców na wsi. Podziękowania odebrali: Marek Oreś Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa starostwa Powiatowego w Kępnie, Wójt Gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik, Wójt Gminy Bralin Roman Wojtysiak oraz Wójt Gminy Perzów Danuta Froń.


Na ręce reprezentantów sołectw z poszczególnych gmin zostały wręczone podziękowania dla wszystkich sołtysów powiatu kępińskiego za zaangażowanie oraz liczne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej.


Podziękowania za współpracę i pomoc w działalności Stowarzyszenia Sołtysów na terenie powiatu kępińskiego oraz za wspólną realizację działań służących rozwojowi wsi, a także sołectw otrzymał również sam prezes WIR Piotr Walkowski.

Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz Zarząd Powiatowego Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego serdecznie dziękują pani Małgorzacie Wrzalskiej sołtys wsi Chojęcin, pani Małgorzacie Klofcie sołtys wsi Mnichowice oraz pani Ewie Pazek za pomoc w organizacji spotkania.


Maria Deresińska


14-12-2017 r.

Zgodnie z tradycją przed Świętami Bożego Narodzenia Wielkopolska Izba Rolnicza wspólnie z: Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, Związkiem Producentów Ryb, Starostwem Powiatu Tureckiego, Komisją WIR ds. Kobiet i Rodziny w Środowisku Wiejskim oraz Radą Powiatową WIR w Turku, zorganizowała Wieczerzę Wigilijną Środowisk Wiejskich. To niezwykłe wydarzenie miało miejsce 9 grudnia na terenie Zespołu Szkół Technicznych w Turku. We wspólnym kolędowaniu ponad 1100 osób, uczestniczyli także rolnicy i panie działające w Kołach Gospodyń Wiejskich w powiecie kępińskim.


Wspólne dzielenie się opłatkiem, a także tradycyjne wigilijne potrawy na stole, wśród których nie zabrakło barszczu z uszkami, kapusty z grochem, sałatki śledziowej, makiełek i smażonego karpia, sprawiły, że każdy poczuł prawdziwą świąteczną atmosferę.


W trakcie uroczystości odbył się przegląd ciast świątecznych, w którym udział wzięły również przedstawicielki z powiatu kępińskiego:

 • Pani Łucja Ceglarek
 • Pani Krystyna Możdżanowska
 • Pani Lidia Pałka
 • panie reprezentujące Sołectwo Brzezie
 • panie reprezentujące KGW w Domaninie


Przewodnicząca Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kępnie pani Małgorzata Brząkała składa serdeczne podziękowania wszystkim organizatorom Wieczerzy, a w szczególności panu Piotrowi Walkowskiemu Prezesowi WIR, za możliwość udziału przedstawicieli z powiatu kępińskiego w tak pięknym spotkaniu środowiskowym oraz za pomoc w organizacji dla nich autokaru.


Maria Deresińska


03-10-2017 r.

Dnia 29 września w Przygodziczkach odbyło się wspólne posiedzenie Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kępnie, Ostrzeszowie i Ostrowie Wielkopolskim.


Przy okazji posiedzenia zorganizowano szkolenie „Efektywna sprzedaż w ramach rolniczego handlu detalicznego”. Prowadząca szkolenie pani Sylwia Rymanowska, pracownik Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu przybliżyła uczestnikom wiedzę dotyczącą m.in. wymagań sanitarnych i weterynaryjnych przy produkcji i sprzedaży żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego, wymagań dla obiektów przeznaczonych do prowadzenia takiej działalności, jakości handlowej produkowanej żywności oraz wymagań w zakresie znakowania produktów żywnościowych wprowadzanych do obrotu w ramach rolniczego handlu detalicznego.

Pracownicy Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wlkp. pan Marcin Kałużny i pan Mariusz Marczak omówili zagadnienia związane z opodatkowaniem takiej działalności.

W trakcie posiedzenia Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrowie Wlkp. p. Dariusz Hyhs przekazał najistotniejsze informacje z zakresu bioasekuracji gospodarstw utrzymujących drób i trzodę chlewną. W związku z okresem jesiennym i wzmożoną migracją dzikich ptaków istnieje wysokie prawdopodobieństwo wprowadzenia wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków na terytorium Polski, dlatego producenci drobiu powinni stosować wszelkie środki ostrożności w celu zminimalizowania ryzyka przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstw. Przedstawiona także została aktualna sytuacja epizootyczna w zakresie ASF.


W trakcie posiedzenia rolnicy zwrócili uwagę na problemy, które pojawiają się w wypłacie odszkodowań oraz rekompensat związanych z wystąpieniem chorób zakaźnych zwierząt.
Piotr Walkowski Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej podkreślił, że warunkiem wypłat odszkodowań jest przestrzeganie zasad bioasekuracji w gospodarstwie. W związku ze stale rosnącą liczbą przypadków chorób zwierzęcych zwalczanych z urzędu, w budżecie państwa jest coraz mniej środków na walkę z nimi oraz łagodzenie skutków ich wystąpienia. Prawdopodobnie od 2018 r. zlikwidowane zostaną odszkodowania za wystąpienie salmonelli w stadach kur nieśnych.

Maria Deresińska


02-10-2017 r.

23 września br. grupa rolników z powiatu kępińskiego, dzięki wsparciu Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej wzięła udział w wystawie rolniczej Agro Show Bednary.


Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z ofertą ponad 800 wystawców, a wśród nich m.in. producentów najnowocześniejszych maszyn i urządzeń rolniczych, nasion, nawozów, środków ochrony roślin. Ponadto mogli spotkać się bezpośrednio z przedstawicielami wszystkich liczących się instytucji oraz agencji związanych z branżą rolniczą.

Wystawa Agro Show jest jedną z największych wystaw rolniczych w Europie. Organizowana jest przez Polską Izbą Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych od 1999 roku.


Wystawa ta wyróżnia przede wszystkim otwartą przestrzenią - 120 ha na terenie lotniska Bednary - która daje niemal nieograniczone możliwości prezentacji maszyn. Wystawcy proponują nie tylko pokaz maszyn i urządzeń rolniczych na standardowych stoiskach, ale również zaprezentowanie ich podczas pracy.

Maria Deresińska
11-05-2017 r.

Wielkopolska Izba Rolnicza, Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego Województwa Wielkopolskiego oraz Starostowie Powiatów Województwa Wielkopolskiego w miesiącach maj –czerwiec wspólnie organizują na terenie Wielkopolski cykl spotkań konsultacyjnych dla rolników oraz myśliwych pn. „Fora Rolniczo-Łowieckie”.

Pierwsze spotkanie w ramach tego cyklu miało miejsce w powiecie kępińskim 10 maja w Sali sesyjnej starostwa powiatowego w Kępnie. W zebraniu wzięli udział organizatorzy: Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski oraz Przewodnicząca Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kępnie Małgorzata Brząkała, Przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Kaliszu Marek Przybylski i Wicestarosta Kępiński Grażyna Jany. Swoją obecnością na spotkaniu zaszczycili także przedstawiciele kół łowieckich użytkujących obwody łowieckie na terenie powiatu kępińskiego, przedstawiciel Nadleśnictwa Syców, burmistrzowie i wójtowie powiatu kępińskiego, przedstawiciele Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kępnie oraz rolnicy –członkowie izby rolniczej.


Zgromadzonych gości powitała Grażyna Jany Wicestarosta powiatu kępińskiego. Dalej spotkanie poprowadził Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski wyjaśniając założenia organizacji tego typu spotkań w każdym powiecie woj. wielkopolskiego. Jak podkreślił problemy gospodarski łowieckiej są dość często powodem konfliktów lokalnych. Fora Rolniczo – Łowieckie mają stać się płaszczyzną do wzmożenia wspólnych działań w zakresie ochrony użytków rolnych przed szkodami powodowanymi przez zwierzynę łowną, a także miejscem wymiany uwag w zakresie niedociągnięć w ramach współpracy pomiędzy myśliwymi, a rolnikami.

Pierwszym poruszonym zagadnieniem była kwestia przedłużania umów dzierżaw obwodów łowieckich. Marek Oreś Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa poinformował jakie koła podpisały umowę ze starostą kępińskim oraz jakie kwoty z tego tytułu trafią do budżetu poszczególnych gmin. Poinformował, że do jednego koła łowieckiego rolnicy mieli zastrzeżenia, jednak ostatecznie po negocjacjach podpisano przedłużenie umowy dzierżawy.

Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Syców Marian Wesoły przedstawił dane dotyczące liczby zwierzyny łownej na dzień 10 marca 2017 r. oraz plany hodowlano-łowieckie na terenie powiatu kępińskiego, które zakładają zwiększenie odstrzałów zwierzyny łownej grubej w sezonie 2016/2017.


Piotr Walkowski Prezes WIR podkreślił, że rolnicy coraz częściej notują straty w swoich uprawach, które jak twierdzą są spowodowane znacznym wzrostem liczby zwierzyny łownej, dlatego apelują o zwiększone odstrzały. Zaproponował także, aby usprawnić system powiadomienia myśliwych o pojawieniu się żerujących zwierząt w okolicach ich upraw oraz o terminach zasiewów w miejscach szczególnie narażonych.

Przedstawiciele kół łowieckich odnieśli się do kilku problematycznych spraw. W ich opinii na myśliwych ciążą zbyt duże zobowiązania, podkreślił, że szacowanie strat wykonują na własny koszt. Często również z własnej kieszeni pokrywają koszty podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie wycen strat. Wymienili także zapisy ustawy łowieckiej, które w praktyce nie są przestrzegane. Padła też prośba do Wielkopolskiej Izby Rolniczej o pomoc w walce z oskarżeniami organizacji pseudoekologów o brutalność i niszczenie przyrody. Wynikiem szerzenia się tych opinii jest brak świadomości na temat wkładu myśliwych w zachowanie równowagi w ekosystemie.

Głos w imieniu samorządowców powiatu kępińskiego zabrał wójt gminy Bralin Roman Wojtysiak. Podkreślił, że koła łowieckie i rolnicy są na siebie skazani, więc zarówno jedna jak i druga strona muszą robić wszystko by współpraca układała się pomyślnie. Odnosząc się do problemów z szacowaniem szkód wyraził opinię, że każdy rolnik ma prawo do rzetelnej oceny strat, jednakże przypomniał że na koła łowieckie zrzucono cały ciężar odpowiedzialności za występowanie strat. Zaapelował do rolników, aby w spornych sprawach korzystali z możliwości powołania komisji mediacyjnej przez burmistrzów i wójtów gmin.


Obecny na spotkaniu przewodniczący zarządu Stowarzyszenia Sołtysów powiatu kępińskiego Stanisław Niechciał zwrócił uwagę, że relacje rolników z myśliwymi szacującymi straty w ostatnich latach poprawiły się. Spowodowane było to wymianą uwag w trakcie wcześniejszych spotkań, dlatego podziela zdanie, że organizacja tego typu zebrań przynosi efekty. Zdarzają się jednak incydenty, które psują wizerunek myśliwych wśród rolników: wśród takich wymieniono przypadek celowego niszczenia upraw samochodem terenowym przez myśliwego. Przedstawiciele izby rolniczej zaznaczyli także, że rolnicy nie zawsze są informowani o możliwości zaproszenia do szacowania strat członka Rady Powiatowej WIR i nie zawsze otrzymują pomoc w celu zabezpieczenia upraw przed żerowaniem zwierzyny.

Poruszony został problem szkód wyrządzonych przez zwierzęta objęte ochroną. Ogromne straty w uprawie kukurydzy ponoszą właściciele gruntów położonych przy zakładzie zagospodarowania odpadami, gdzie stada wron i kruków wyjadają zasiane ziarna. Znacznie więcej jest też szkód w uprawach spowodowanych przez bobry.

Zaproszony na spotkanie Powiatowy Lekarz Weterynarii Waldemar Gruszewski przedstawił aktualną sytuację epizootyczną dotyczącą występowania przypadków ASF oraz ptasiej grypy w Polsce. Podziękował myśliwym za bardzo dobrą współpracę z pracownikami Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. Jak podkreślił lek. wet. Zbigniew Klimczak bioasekuracja, ma kluczowe znaczenie w walce z ASF, dlatego również myśliwym przypomniał kilka podstawowych zasad, które mają na celu zapobieganie afrykańskiemu pomorowi świń. Najważniejsza z nich dotyczyła zagospodarowania patrochów od upolowanej zwierzyny.


W ostatniej części spotkania Przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego Marek Przybylski poinformował, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu wydała pozwolenie na odstrzał bobrów w okresie od 1 października do końca lutego. Każde koło łowieckie otrzyma limit odstrzałów na to zwierzę.

W podsumowaniu uczestnicy wyraził nadzieję, że dzięki tego typu spotkaniom, współpraca środowiska rolniczego i myśliwskiego zacieśni się z obopólną korzyścią.

Maria Deresińska


05-05-2017 r.

Technikum:

 • technik budownictwa
 • technik pojazdów samochodowych
 • technik logistyk
 • technik agrobiznesu

Branżowa Szkoła I Stopnia

 • cukiernik
 • piekarz
 • elektryk
 • mechanik pojazdów
 • samochodowych
 • stolarz
 • tapicer
 • sprzedawca
 • kucharz
 • wielozawodowa,
 • operator obrabiarek skrawających
 • murarz - tynkarz
 • ślusarz
 • elektromechanik pojazdów
 • samochodowych
 • rolnik

Nauka w każdym technikum trwa 4 lata, a po jego zakończeniu uczeń może przystąpić do MATURY. W trakcie nauki stwarzamy uczniom możliwość zdobywania różnych kwalifikacji. Uczniowie nasi odbywają praktykę w Polsce i za granicą. Uczą się dwóch języków obcych i dodatkowo języka obcego zawodowego swojej branży.

Szkoła w Kępnie to najnowocześniej wyposażona szkoła w regionie. Posiada specjalistyczne pracownie, sale lekcyjne, komputerowe i językowe, centrum multimedialne, a także największą ze wszystkich szkół w powiecie salę gimnastyczną, siłownię i sale do aerobiku.

Kontakt:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie
ul. Przemysłowa 10c
63-600 Kępno
tel/fax 62 782 27 21
zspnr2kepno@interia.pl
16-03-2017 r.

Delegacja sołtysów z powiatu kępińskiego uczestniczyła w obchodach Dnia Sołtysa 11 marca, które odbyły się w Sobótce (pow. ostrowski). Święto zorganizowane zostało przy okazji Forum Rolniczego powiatu ostrowskiego oraz 155-lecia Kółka Rolniczego w Sobótce przez: Wielkopolską Izbę Rolniczą, Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Wielkopolskiego, Wójta Gminy Ostrów Wlkp., Związek Kółek Rolniczych powiatu ostrowskiego oraz Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego.


Z okazji Dnia Sołtysa oraz przypadającej w 2017 roku 20 rocznicy utworzenia Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego złożono liczne podziękowania dla sołtysów, którzy z zapałem i energią działają na rzecz lokalnej społeczności. Zarząd Stowarzyszenia wręczył wyróżnienia dla wieloletnich działaczy, wśród nich znaleźli się sołtysi powiatu kępińskiego: Stanisław Niechciał, Krzysztof Zawada oraz Andrzej Wawrzyniak.


Prezes WIR Piotr Walkowski zwrócił uwagę na niezwykły trud, którzy sołtysi wkładają w pełnienie swych funkcji. Swoje wyrazy wdzięczności za nieocenioną współpracę sołtysów z izbą rolniczą przekazał na ręce Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego Barbary Czachury.


Maria Deresińska21-02-2017 r.

KURENDA

spotkań z rolnikami „WSPÓLNIE DLA WIELKOPOLSKIEJ WSI”
organizowanymi pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego

Celem spotkań organizowanych na terenie województwa wielkopolskiego w ramach wspólnej inicjatywy instytucji rolniczych takich jak:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencja Rynku Rolnego, Agencja Nieruchomości Rolnych i Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii jest przybliżenie wiedzy na tematy najbardziej aktualne w dzisiejszym rolnictwie.
Zagadnienia, które będą poruszane na spotkaniach to m.in.:

 1. Planowane do uruchomienia działania z PROW 2014-2020: „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”- 100 tys. zł i „Restrukturyzacja małych gospodarstw”- 60 tys. zł.
 2. Dopłaty do materiału siewnego i grupy producentów rolnych.
 3. Aktualna sytuacja dot. afrykańskiego pomoru świń i wysoce zjadliwej grypy ptaków. Rolniczy handel detaliczny.
 4. Działalność prewencyjna i rehabilitacyjna KRUS.
 5. Zmiany w obszarze świadczeń i ubezpieczeń społecznych rolników.
 6. Zmiany w służbach doradczych.
 7. Kryteria ocen przetargów pisemnych z ANR.

Spotkania odbędą się we wszystkich powiatach i są odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez rolników i mieszkańców wsi o stworzenie okazji do zdobycia przydatnych informacji przy prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz działalności na obszarach wiejskich w jednym miejscu, bez konieczności odwiedzania różnych instytucji. W ramach spotkań zapewniona zostanie również możliwość bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami w/w instytucji.


15-02-2017 r.

Zimowa aura sprzyjająca organizacji spotkań z rolnikami przyciągnęła ponad 100 osób na Forum Rolnicze powiatu kępińskiego, które odbyło się 13 lutego br. w Siemianicach na zaproszenie Prezesa WIR Piotra Walkowskiego i Przewodniczącej Rady Powiatowej WIR Małgorzaty Brząkąły. Najświeższe informacje z sektora rolniczego przekazali przedstawiciele instytucji okołorolniczych: ARiMR, PIW, WIORIN, Zespół Doradczy WODR, Stacja Chemiczno–Rolnicza, ZMiUW oraz firmy z branży rolniczej. Przybyli także parlamentarzyści oraz samorządowcy powiatu kępińskiego.


Forum poprowadził Prezes Piotr Walkowski. Zanim oddał głos prelegentom przekazał informacje dotyczące podejmowanych przez Wielkopolską Izbę Rolniczą inicjatyw. Prezes przedstawił również bieżące sprawy dotyczące połączenia instytucji Agencji Rynku Rolnego oraz Agencji Nieruchomości Rolnych, nowych kryteriów rozstrzygania przetargów ograniczonych na dzierżawę lub sprzedaż nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Rozszerzający się zasięg występowania ptasiej grypy był głównym tematem omawianym przez Jadwigę Sielecką z Inspektoratu Weterynarii w Kępnie. Sytuacja epizootyczna nie napawa optymizmem ze względu na pojawienie się ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w powiatach sąsiednich: jedno w namysłowskim oraz 3 ognisk w powiecie ostrzeszowskim. Pod adresem rolników pojawił się apel o przestrzeganie zasad bioasekuracji w gospodarstwach, a także dostosowanie się do nakazu utrzymania drobiu bez dostępu do wybiegu. Jak poinformowała z-ca powiatowego lekarza weterynarii zjawisko ASF w Polsce zostało opanowane w ostatnim czasie nie wykryto żadnego przypadku tej choroby w stadzie trzody. W dalszym ciągu pojawiają się przypadki zachorowań u dzików.


Następnie Dariusz Lesiczka pracownik ARiMR w Kępnie, poinformował o działaniach podejmowanych przez ARiMR oraz o uruchomieniu programów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przekazano informacje na temat wypłat zaliczek dopłat bezpośrednich. Jeśli chodzi o płatności bezpośrednie, w roku 2017 zajdą niewielkie zmiany w zasadach ich przyznawania. Najważniejsze obejmują płatności do bydła. Do tej pory rolnicy mogli się ubiegać o dopłaty do 30 sztuk, od tego roku liczba ta zmienia się na 20 sztuk.

Kierownik Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Aneta Rabiega wystąpiła z prezentacją nt. działalności KRUS. Omówiła także warunki na jakich rolnicy mogą przejść na wcześniejszą emeryturę, przy zorganizowanym stoisku odpowiadała na indywidualne pytania uczestników forum.

Kierownik ZD WODR w Kępnie Wioletta Szkopek poinformowała o zmianach jakie zaszły w WODR. Przekazała także plan działalności Zespołu Doradczego w Kępnie na rok 2017.


Paweł Wróbel z kępińskiego oddziału Stacji Chemiczno-Rolniczej przedstawił zalety wykonywania analizy podstawowych prób rolniczych.

Adam Nowak i Henryk Marciniak ZMiUW w Ostrowie Wlkp. wygłosił prelekcje nt. realizacji zadań z zakresu gospodarki wodnej w rolnictwie.


Jarosław Działak Kierownik WIORIN w Kępnie omówił informacje na temat zmian ustawy o ochronie roślin i działalności WIORIN.

Z punktu widzenia konieczności wywiązania się z zobowiązań unijnych dotyczących ustawy o efektywności energetycznej bardzo innowacyjny temat przedstawił Andrzej Bobrowski Prezes Rady Nadzorczej Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią. Omówił on działania regionalnej agencji energetycznej oraz poprawy w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce.

Po zakończeniu części merytorycznej Forum delegacja WIR w składzie Prezes Piotr Walkowski oraz Stanisław Niechciał Honorowy Członek Rady Powiatowej złożyli kwiaty oraz zapalili na grobie hrabiego Aleksandra Szembeka przy Kościele p.w. Św. Idziego w Siemianicach.


Na wniosek uczestników spotkania w przyszłym roku 2 lutego 2018 zaplanowano organizację spotkania z rolnikami połączone z Mszą Św. w 90-tą rocznice śmierci hrabiego Aleksandra Szembeka patrona Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Maria Deresińska


27-01-2017 r.

Dnia 25 stycznia 2017 r. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Kępińskiej Rady Powiatowej WIR, które zostało przeprowadzone wspólnie z Radą Powiatu Ostrowskiego i Ostrzeszowskiego. Spotkanie odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury w Wysocku Wielkim na zaproszenie prezesa WIR Piotra Walkowskiego.


Podczas posiedzenia poruszano tematykę:

 • Obrotu ziemią z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Przedstawiono plan przetargów, które odbędą się w najbliższym czasie. Dyskutowano na temat weryfikacji kryteriów oceny ofert na dzierżawę i sprzedaż nieruchomości.
 • Pojawienia się ogniska wirusa grypy ptaków w gm. Kobyla Góra i problemem rolników znajdujących się w strefie zagrożonej wystąpieniem tej choroby, a także zakazem utrzymywania drobiu na świeżym powietrzu, który obowiązuje w całej Polsce.
 • Zmian zasad rejestracji i identyfikacji zwierząt w związku z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws. zwalczania chorób zakaźnych.
 • Utrudnień w związku z obowiązkiem posiadania świadectw zdrowia wystawianych przez lekarzy weterynarii dla trzody chlewnej przeznaczonej do sprzedaży.
 • Emerytur rolniczych, poruszono kwestię nieprzedłużenia możliwości przejścia rolników na emeryturę w wieku 55 lat przez kobiety i 60 lat w przypadku mężczyzn.

Rada WIR Powiatu Kępińskiego, Ostrzeszowskiego i Ostrowskiego przyjęła do realizacji wnioski ws. interpelacji do MRiRW o przedłużenie możliwości składania spisu zwierząt do dnia 30 czerwca 2017 r. oraz zapytanie ws. ograniczenia wyznaczenia strefy zapowietrzonej w przypadku wystąpienia choroby zakaźnej do granic miejscowości, w której pojawiło się ognisko.


Zatwierdzono także plan realizacji zadań na bieżące półrocze. Omówiono organizację Forów Rolniczych, uroczystości obchodów 155 –lecia Kółek Rolniczych oraz Święta Sołtysów dnia 11 marca. Podjęto decyzję ws. udziału w Gali konkursu Wielkopolski Rolnik Roku dnia 19 marca 2016 r.

Po zakończeniu posiedzenia delegaci wzięli udział w zorganizowanym przez Prezesa Piotra Walkowskiego Spotkaniu Noworocznym Środowisk Wiejskich. Uroczystość ta była okazją do wręczenia okolicznościowych odznaczeń Wielkopolskiej Izby Rolniczej za wieloletnie zaangażowanie i osobisty wkład pracy na rzecz wielkopolskich rolników.


Decyzją Rady Powiatowej WIR w Kępnie przyznano tytuł Honorowy Członek Rady Powiatowej dla pana Antoniego Brząkały oraz pana Jana Pawlika. Specjalny medal 20-lecia Wielkopolskiej Izby Rolniczej odebrał pan Karol Pawelka. Wręczenia odznaczeń dokonali prezes WIR Piotr Walkowski w towarzystwie Stanisława Niechciała, który w ubiegłych kadencjach pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Powiatowej WIR w Kępnie.

Maria Deresińska
Fot. Katarzyna StrzyżDnia 29 listopada 2016 r. w sali Domu Ludowego w Mnichowicach (gm. Bralin) blisko 60 rolników przybyło na szkolenie poświęcone omówieniu zagrożeń wynikających z rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, w tym wirusa ASF i promocji bioasekuracji.

Organizatorem szkolenia był Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz Wielkopolska Izba Rolnicza. Prelekcję dotyczącą kwestii związanych z wirusem ASF, bioasekuracją gospodarstw oraz wydawania świadectw zdrowia dla zwierząt i sposób ich znakowania wygłosiła Jadwiga Sielecka Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kępnie.

Z kolei Marek Potarzycki Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Kępnie wraz z pracownikami przedstawili zmiany jakie zaszły w systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Poza tym przekazano wstępne informacje dotyczące zmian w przyznawaniu dopłat bezpośrednich w 2017 r.

Po wystąpieniu gości zebrani przedstawiciele Wielkopolskiej Izby Rolniczej odbyli ostatnie w tym roku Posiedzenie Rady Powiatowej.

Maria Deresińska


Bardzo dobrze układa się współpraca pomiędzy Powiatową Radą Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kępnie a Radą Powiatową Sołtysów Kępińskich. Po ostatnich wyborach na czele Powiatowej Rady WIR w Kępnie stoi Małgorzata Brząkała sołtys Brzezia w gminie Perzów. Delegatem do Pow. Rady WIR jest także sołtys Zgorzelca w gminie Rychtal, Krzysztof Zawada. W składzie Powiatowej Rady WIR w Kępnie jest wielu członków rad sołeckich. W takiej sytuacji te dwie organizacje są na siebie skazane w działaniu. Planowane są wspólne pikniki oraz organizacja dożynek. W dniu 5 lipca br. z Kępna udała się do Lichenia wspólna delegacja sołtysów i członków WIR (20 osób) na XXIII pielgrzymkę środowisk wiejskich i sołtysów. Oprócz udziału w koncelebrowanej Mszy Św. Oraz spotkaniach tematycznych delegaci z Kępna mieli wyjątkową okazję przy kawie porozmawiać z Wojewodą Wielkopolskim Piotrem Florkiem. Przejazd do Lichenia zabezpieczyła Wielkopolska Izba Rolnicza.

Andrzej Wawrzyniak
Wiceprezes Zarządu SSWW

W dniu 10 czerwca w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Kępnie odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Powiatowej WIR w Kępnie. W spotkaniu uczestniczył Starosta Powiatu Kępińskiego Pan Witold Jankowski, Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Pan Piotr Walkowski oraz zaproszeni goście: Dotychczasowy Przewodniczący Rady Powiatowej WIR w Kępnie Pan Stanisław Niechciał, Kierownik Powiatowego Zespołu Doradczego w Kępnie Pani Wioletta Szkopek oraz Pani Urszul Oleś.

Spotkanie rozpoczęło się od wręczenia zaświadczeń o wyborze członkom Rady Powiatowej. Następnie przystąpiono do wyboru przewodniczącego i delegata. Spośród nowo wybranych członków Przewodniczącym Rady Powiatowej WIR w Kępnie została Pani Małgorzata Brząkała, delegatem wybrany został Pan Krzysztof Nawrot.

Spotkanie zakończyło się dyskusją na temat bieżących problemów w rolnictwie.

Małgorzata
Brząkała

Przewodniczący Rady powiatowej WIR

Krzysztof
Nawrot

Delegat na Walne Zgromadzenie WIR


Foto

Tegoroczne forum powiatu kępińskiego odbyło się w dniu 17 marca 2014 roku w Sali OSP w Słupi p. Kępnem. Udział w nim wzięło łącznie ok. 50 osób. Spotkanie poświęcone było bieżącej sytuacji w rolnictwie. Spośród zaproszonych gości przybyli na spotkanie:

 • Pani Andżelika Możdżanowska Senator RP,
 • Pan Piotr Walkowski Poseł na Sejm RP i Prezes WIR,
 • Pan Dariusz Młynarczyk Z-ca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,
 • Pan Mieczysław Szempiński Z-ca Dyrektora Oddziału Terenowego ANR w Poznaniu, wraz z Panem Leszkiem Ilińskim przedstawicielem Zamiejscowej Sekcji Gospodarowania Zasobem w Przygodzicach,
 • Pan Piotr Łykowski Dyrektor Oddziału Regionalnego ARiMR w Poznaniu, wraz z Panią Ilona Skiba Kierownik BP ARiMR w Kępnie,
 • Pan Andrzej Bobrowski Dyrektor OT ARR w Poznaniu,
 • Pan Henryk Marciniak Inspektorat Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kępnie,
 • Pan Lesław Szabłoński Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii wraz z Panem Krzysztofem Rudzińskim Powiatowym Lekarzem Weterynarii,
 • Pani Wiesława Nowak Z-ca Dyrektora WODR w Poznaniu wraz z Panią Wiolettą Szkopek Kierownikiem Powiatowego Zespołu Doradczego WODR w Kępnie,
 • Pan Jarosław Działak Kierownik PIORiN w Kępnie,
 • Pani Grażyna Biegańska Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Kępnie,
 • Rada Powiatowa WIR w Kępnie, oraz przedstawiciele pozostałych instytucji działających na rzecz rolnictwa oraz rolnicy z powiatu kępińskiego.

Na wstępie przewodniczący RP WIR w Kępnie Stanisław Niechciał powitał wszystkich przybyłych gości i rolników bardzo serdecznie oraz przedstawił program spotkania.

Realizując plan forum wystąpili:

ARiMR - Pan Piotr Łykowski - prezentacja podsumowująca dotychczasowe dopłaty: bezpośrednie, ONW, inwestycyjne oraz przedstawienie działań związanych z PROW 2014-2020.

Wojewódzki Lekarz Weterynarii - Pan Lesław Szabłoński - omówił zagadnienia dotyczące afrykańskiego pomoru świń, choroby Aujeszkyego oraz białaczki.

Foto

ANR - Pan Mieczysław Szempiński - omówił kwestie związane z obrotem ziemią - sprzedażą oraz dzierżawą ze szczególnym wskazaniem gruntów znajdujących się w powiecie kępińskim. W tym temacie zabrał głos Pan Stanisław Niechciał odniósł się do kwestii współpracy ANR i WIR. Rolnicy zwrócili się z prośbą o sprecyzowanie przepisów dotyczących dzierżawy oraz zakupu gruntów, argumentując to z istniejącym problemem z nabyciem gruntów przez rolnika indywidualnego.

Poseł na Sejm RP, Prezes WIR pan Piotr Walkowski - w wystąpieniu szczegółowo omówił podział środków na rolnictwo i obszary wiejskie zawarte w PROW 2014-2020. Prezes WIR nawiązał do tematu "uboju rytualnego", poinformował o ilości zebranych podpisów z całego województwa Wielkopolskiego, które stanowią 24% wszystkich zebranych podpisów w skali kraju oraz podziękował za poparcie projektu i zebrane przez powiat kępiński podpisy.

Pani Andżelika Możdżanowska Senator RP odniosła się do współpracy z ANR i problemów związanych z przepisami dotyczącymi obrotu ziemią z Zasobu Skarbu Państwa - dzierżawą i zakupem gruntów przez indywidualnych rolników na powiększenie gospodarstw rodzinnych.

Pan Andrzej Bobrowski - Dyrektor OT ARR w Poznaniu przedstawił informacje dotyczące działalności ARR a w szczególności dopłat do materiału siewnego - zwiększenie limitu pomocy de minimis.

Pani Wiesława Nowak - Z-ca Dyrektora WODR w Poznaniu przedstawiła zakres dzielności Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w kontekście funduszy unijnych PROW na lata 2014 -2020.

Następnie zaprzyjaźnione firmy uczestniczące w forum przedstawiły krótką prezentację swojej działalności. Każdy uczestnik otrzymał materiały promocyjne i reklamowe.

Z kolei Pan Jarosław Działak - Kierownik PIORiN w Kepnie, przedstawił przepisy obowiązujące w wyniku wprowadzenia integrowanej ochrony roślin ze szczególnym wskazaniem wytycznych, które muszą być przestrzegane przez rolników.

Foto

W trakcie spotkania rolnicy mieli okazję do dyskusji oraz zadawania pytań zaproszonym gościom.

Prezes WIR podsumował w kilku słowach spotkanie. Zaprosił przybyłych rolników do udziału w Gali Wielkopolski Rolnik Roku - 23 marca, w podsumowaniu cyklu forów rolniczych - 7 kwietnia oraz w Śniadaniu Wielkanocnym - 13 kwietnia. Podziękował rolnikom za przybycie, mimo aury, która sprzyja prowadzeniu prac polowych. Spotkanie zakończył Przewodniczący Rady Powiatowej Pan Stanisław Niechciał.

Paweł Stasiak


Powrót