Powiat kolski jest najbardziej na wschód wysuniętym powiatem województwa wielkopolskiego. Zamieszkuje go ok. 89 tys. mieszkańców w tym ok. 55,4 tys. to mieszkańcy terenów wiejskich. Obejmuje 1011 km kwadratowych. W skład powiatu wchodzi 11 gmin. Główną gałęzią gospodarki w powiecie kolskim jest rolnictwo. Na terenie powiatu dominują gospodarstwa małe do 15 ha, które stanowią 90,1% ogółu, są to w większości gospodarstwa rodzinne. Rolnictwo jest dość różnorodne ze zdolnością do elastycznych zmian kierunków produkcji z uwzględnieniem rolnictwa ekologicznego. Duża powierzchnia użytków zielonych przyczynia się do hodowli bydła mlecznego i mięsnego, znajdują się tu jedne z najnowocześniejszych gospodarstw mleczarskich. Rolnicy powiatu zajmują się też produkcją roślinną, głównie rzepaku, pszenicy i kukurydzy. Corocznie obchodzone jest Święto Rzepaku w Kłodawie.Sygnalizacja Agrofagów
Wpisy z lat:
2013 2014 2015 2016 2017

26-02-2020 r.

W dniu 19 lutego 2020 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Powierciu, w ramach corocznych Forum Rolniczych organizowanych przez Wielkopolską Izbę Rolniczą, odbyło się „Powiatowe Forum Kobiet Gospodarnych”. Organizatorem wydarzenia była Rada Powiatowa WIR w Kole. Współorganizatorem wydarzenia był Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Powierciu oraz Poseł na Sejm RP Leszek Galemba.

W spotkaniu wzięło udział ponad 160 osób. W przeważającej liczbie były to kobiety z obszarów wiejskich powiatu kolskiego dla których skierowane było spotkanie. Wśród przybyłych gości znaleźli się m.in.: Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej, przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Joanna Gumula; Wicewojewoda Wielkopolski – Aneta Niestrawska, Starosta Powiatu Kolskiego – Robert Kropidłowski; Wicestarosta – Sylwester Chęciński; Wójt Gminy Koło – Mariusz Rybczyński; Członek Zarządu KRIR – Jolanta Nawrocka; Członek Zarządu WIR – Jan Pauliński.

Forum rozpoczęło się przywitaniem gości oraz przybyłych delegatów przez Przewodniczącego Rady Powiatowej WIR w Kole – Michała Wróblewskiego. Podziękował on za liczne zebranie się gości, nakreślił tematykę spotkania. Przywitał obecnych reprezentantów instytucji związanych z rolnictwem oraz środowiskiem kobiet wiejskich.

Spotkanie miało na celu zapoznanie środowiska wiejskiego z możliwościami rozwoju, które dotyczyły w znacznej mierze działalności kół gospodyń wiejskich. Przedstawiono szanse rozwoju obszarów polskiej wsi.

Głos zabrał Poseł na Sejm RP - Leszek Galemba. Poseł mówił o inicjatywach i wsparciu dla rolników oraz kobiet wiejskich podejmowanych przez Rząd. Wskazał na chęć pomocy kobietą z obszarów wiejskich w podejmowanych inicjatywach oraz działaniach. Zapewnił, iż te programy, które Rząd skierował dla Kół Gospodyń Wiejskich i Wyjątkowych Gospodyń Gospodarnych będą kontynuowane.

W pierwszej części została również zaprezentowana szkoła ZSCKR w Powierciu. Dyrektor Szkoły - Marek Sobolewski po krótce przedstawił kierunki kształcenia, podejmowane inicjatywy oraz zachęcił do zwiedzania szkoły.

Po przemowach organizatorów rozpoczęła się konferencja związana z tematami rolniczymi i działalnością KGW. Prelekcję rozpoczęła Joanna Gumula - Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej, przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W tej części spotkania głos zabrali również Wicewojewoda Aneta Niestrawska, Członek Zarządu KRIR Jolanta Nawrocka oraz Członek Zarządu WIR Jan Pauliński.

Wicewojewoda Wielkopolski podczas swojego wystąpienia podkreśliła rolę kobiet w życiu zawodowym jak również patriotycznym. Mówiła, iż cieczy się, że jako przedstawicielka Rządu ale przede wszystkim jako kobieta, jest świadkiem rozkwitu działalności kobiet z mniejszych miejscowości i wsi. Wicewojewoda zaznaczyła, że na działalność i rozwój kół przeznaczono 40 mln zł (dane dotyczą 2019 r.)

Z sali wywiązały się zapytania ze strony przedstawicielek KGW na które odpowiadali przedstawiciele instytucji powiązanych.

W spotkaniu uczestniczyli wystawcy, którzy przedstawili krótko swoją ofertę. Należeli do nich m.in.: Autoryzowany Dealer Nissan A. i R. Polody, BNP Paribas Bank Polska S.A., Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych – TUW.

Podczas przerwy uczestnicy mieli możliwość zwiedzania szkoły, zapoznania się z ofertą stoisk informacyjnych, degustacji regionalnych potraw przygotowanych przez uczniów szkoły ZSCKR w Powierciu. Nastąpiła również wymiana doświadczeń i pomysłów pomiędzy członkiniami KGW.

Po przerwie nastąpiła druga część programu. W części tej zostały przedstawione praktyczne aspekty działania KGW. Nastąpiły prelekcje Lokalnych Grup Działania, które przedstawiły swoją działalność. Do prelegentów w tej części należały: „Fundacja ze Smakiem” - Inkubator kuchenny reprezentowany przez Magdalenę Ciołek; Stowarzyszenie „Solna Dolina” reprezentowane przez Magdalenę Bawej; Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia – Prezes Jarosław Felczyński. Głos zabrały również przedstawicielki prężnie działających kół gospodyń wiejskich, aby opowiedzieć o działalności z praktycznej strony. O podejmowanych inicjatywach w swoim kole mówiła m.in. Marzena Błaszczyk.

Na zakończenie Przewodniczący Rady Powiatowej Michał Wróblewski podsumował spotkanie i podziękował za tak liczne uczestnictwo.

Magdalena Kołodziejek


25-02-2020 r.

24 lutego Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kole poinformował o wystąpieniu drugiego ogniska grypy ptaków na terenie powiatu kolskiego. Kolejne ognisko grypy ptaków wykryto w gminie Dąbie, w miejscowości Baranowiec.

Jak donosiliśmy wcześniej – pierwsze ognisko choroby w powiecie kolskim było odnotowane w tej samej gminie w miejscowości Zalesie, gdzie dopiero zakończono procedury związane z zachowaniem bezpieczeństwa oraz zapobiegnięciu rozprzestrzenienia się choroby.

Ognisko to dotyczy fermy kaczek. Ferma ta liczy około 9 tys. sztuk ptactwa. Została wydana decyzja administracyjna na zabicie i utylizację wszystkich kaczek.

Powiatowy Lekarz Weterynarii zaostrzy kontrole w gospodarstwach rolnych, gdzie trzymane są ptaki hodowlane. PLW w Kole podaje również miejscowości znajdujące się w strefie zapowietrzonej i zagrożonej w związku z wystąpieniem HPAI w miejscowości Baranowiec. Szczegóły na stronie PIW pod adresem: www.piwkolo.info/article/wstepna-mapa-wyznaczonych-obszarow-i-lista-miejscowosci-w-obszarach.

Magdalena Kołodziejek
21-01-2020 r.

W dniu 4 stycznia 2020 r. w Hotelu „Wityng” w Mikorzynie odbył się „XIV Bal Rolnika”. Była to już 14 edycja wydarzenia organizowanego przez Radę Powiatową w Kole oraz w Koninie. Impreza ta jest organizowana corocznie w powiecie kolskim i konińskim, w celu zintegrowania środowiska wiejskiego.

W noworocznym balu wzięli udział zaproszeni rolnicy z powiatu kolskiego i konińskiego, przedstawiciele instytucji powiązanych z środowiskiem rolniczym oraz delegaci Rad Powiatowych w Kole i Koninie.

Bal, jak w latach ubiegłych, cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem wśród rolników powiatu. Zebranych gości bawił Zespół „Plan B”. W trakcie balu organizatorzy wyróżnili i pogratulowali Państwu Zbigniewowi oraz Jadwidze Opasom za uzyskanie tytułu „ Powiatowego Rolnika Roku”. Wręczono kwiaty oraz upominki. Tradycyjnie męskie grono delegatów Powiatowych Rad wręczyło kwiat róży każdej kobiecie uczestniczącej w balu.

Zabawa karnawałowa lokalnego środowiska wiejskiego, na której dało się odczuć wyjątkowy nastrój pełen ciepła i serdeczności trwała do białego rana. Rolnicy bawili się całą noc a nad ranem udali się na zasłużony, niedzielny odpoczynek i poranne obowiązki w gospodarstwach.

Magdalena Kołodziejek15-01-2020 r.

Jak donosi Główny Inspektorat Weterynarii, w dniu 13 stycznia na podstawie badań, które otrzymano z krajowego laboratorium referencyjnego ds. grypy ptaków Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach wyznaczono ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w gospodarstwie, w którym utrzymywano gęsi reprodukcyjne, położonym w miejscowości Zalesie, w gminie Dąbie, w powiecie kolskim, w województwie wielkopolskim. Jest to 8 w 2020 r. ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 u drobiu.

Pierwsza informacja od właściciela stada została przekazana już w piątek 10 stycznia, gdzie hodowca poinformował opiekującego się lekarza weterynarii o tym, że zwierzęta zachowują się inaczej niż zwykle. W sobotę 11 stycznia lekarz ten zastał na miejscu 20 padłych ptaków. Pozostałe nie przyjmowały karmy i zachowywały się w sposób wskazujący na wystąpienie ptasiej grypy. Hodowla wynosiła około 6 tys. sztuk gęsi. Odpowiednie służby weterynaryjne wdrożyły wszystkie procedury zwalczania choroby, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków. Gęsi z gospodarstwa w którym została stwierdzona choroba zostały zabite (przez zagazowanie). Zutylizowane ptaki trafiły w asyście policji do odpowiedniego zakładu utylizacji.

Wirus ptasiej grypy jest chorobą zwalczaną z urzędu, w przypadku decyzji nakazującej utylizację stada właścicielowi przysługuje odszkodowanie ze Skarbu Państwa.

Wszyscy hodowcy drobiu są przestrzegani, przez Głównego Lekarza Weterynarii, o zachowaniu ostrożności oraz przestrzeganiu zasad bioasekuracji. Hodowcy muszą koniecznie zwracać uwagę na minimalizację ryzyka przeniknięcia grypy ptaków do swoich gospodarstw. Nie istnieje żadne zagrożenie zakażenia się konsumentów grypą ptaków, poprzez spożywanie mięsa drobiowego i jego przetworów – zapewnia Główny Lekarz Weterynarii. Wirus nie jest niebezpieczny dla człowiekaz- mówi Powiatowy Inspektor Weterynarii w Kole – Radosław Namyślak.

Magdalena Kołodziejek
Źródło: www.wetgiw.gov.pl oraz wypowiedzi Powiatowego Inspektora Weterynarii – Radosława Namyślaka20-12-2019 r.

3 grudnia w Sali LBS w Kole spotkała się na drugim posiedzeniu obecnej kadencji Rada Powiatowa WIR w Kole. Spotkanie poprowadził Przewodniczący Rady Michał Wróblewski, który powitał wszystkich przybyłych gości. Na wstępie zaproponował zorganizowania spotkania m.in. dla kobiet z obszarów wiejskich. W swojej wypowiedzi zaprosił kobiety z KGW na to spotkanie. Forum rolnicze będzie zorganizowane w naszym powiecie w połowie lutego 2020 r.

Wśród zaproszonych gości znalazła się m.in.: Jolanta Nawrocka – Członek Zarządu KRIR. W imieniu Krajowej Izby Rolniczej wyróżniła delegata Rady Powiatowej w Kole – Pana Marka Szczęsnego. Wyróżnienie to zostało przyznane za działalność Pana Marka dla Izby. Wręczono kwiaty oraz odznaczenie. W uhonorowaniu delegata uczestniczył również Poseł na Sejm RP Leszek Galemba.

Przedmiotem spotkania było przekazanie informacji oraz dyskusja na tematy rolnicze z instytucjami ściśle związanymi z Wielkopolską Izbą Rolniczą w szczególności z powiatu kolskiego.

Na spotkaniu poruszono kwestię związaną z problemem jakim jest ASF. O zabezpieczeniu Powiatu kolskiego mówił Powiatowy Lekarz Weterynarii - Radosław Namyślak oraz Poseł RP – Leszek Galemba.

Na posiedzeniu Rady Powiatowej poruszono istotne i bieżące tematy związane z rolnictwem. W spotkaniu uczestniczyli i zabierali głos również przedstawiciele instytucji, tacy jak: Kierownik PT KRUS – Monika Banasiak; PSSE Koło – Marzena Mroczek, Jolanta Czubińska Kujawska; Kierownik PIORiN w Kole - Andrzej Biliński; Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Kole - Grzegorz Galiński; Przewodniczący Rady Powiatowej WIR w Turku - Krzysztof Kałużny; Członek Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej - Jan Pauliński; Koordynator PZDR WORD w Kole - Krzysztof Prusiński; Kierownik RZSW w Kole - Andrzej Załęski.

Na posiedzeniu poruszono także tematy ściśle związane z odbiorem foli rolniczej w gminach, organizacją Forum Rolniczego, zmian w Rządzie, zagrożeń dla polskich producentów rolnych, zabezpieczeniu lasów, odszkodowań dla rolników dotkniętych klęską suszy czy też wirusem ASF. Kierownik BP ARiMR przedstawił dane liczbowe związane z bieżącą działalnością na terenie Powiatu kolskiego.

Główne wnioski z posiedzenia to - podjęcie działań związanych z usprawnieniem składania wniosków w ARiMR. Doprowadzenie do stanu, aby rolnicy mogli opłacać składkę ubezpieczeniową na jedno konto w KRUS, podobnie jak ubezpieczeni w ZUS. Doprowadzenie do dokonania zmian w prawie budowlanym tak, aby zbiorniki na RSM (płynny nawóz) oraz paliwo rolnicze mogły być posadowione na gruncie na podstawie zgłoszenia, a nie jak dotychczas, na podstawie pozwolenia budowlanego.

Magdalena Kołodziejek11-10-2019 r.

W ostatnich dniach września br. zakończył się proces wyborczy Izb Rolniczych w Polsce. Pierwszy etap tj.: wybory do Rad Powiatowych odbyły się w dniu 28 lipca 2019 r. Miło nam poinformować, że w skład rady powiatowej WIR w Kole VI Kadencji na lata 2019-2023 weszli:

 • Henryk Krygier - Babiak
 • Zbigniew Wolicki - Babiak
 • Marcin Pochylski - Chodów
 • Marcin Sobczyńśki - Chodów
 • Grażyna Bugała - Dąbie
 • Artur Mrzewa - Dąbie
 • Adam Bednarkiewicz - Grzegorzew
 • Adam Jaskólski - Grzegorzew
 • Jarosław Cieśliński - Kłodawa
 • Barbara Frątczak - Kłodawa
 • Tomasz Dębiński - Koło
 • Michał Wróblewski - Koło
 • Piotr Radziemski - Kościelec
 • Kazimierz Śliwka - Kościelec
 • Stefan Michalski - Olszówka
 • Tomasz Piekarski - Olszówka
 • Małgorzata Bączkiewicz - Osiek Mały
 • Sławomir Makarowicz - Osiek Mały
 • Marek Szczęsny - Przedecz
 • Andrzej Ściślewski - Przedecz

Na swym pierwszym posiedzeniu Rada Powiatowa WIR w Kole w dniu 5 sierpnia br. wybrała Przewodniczącego w osobie Michała Wróblewskiego z gminy Koło oraz Delegata na Walne Zgromadzenie, którym został Henryk Krygier reprezentujący gminę Babiak.

W kolejnym etapie wyborów, jaki odbył się w dniu 19 sierpnia w Poznaniu wybrany został Zarząd oraz Delegat do Krajowej Rady Izb Rolniczych. Prezesem Zarządu WIR został wybrany Pan Piotr Walkowski (Subregion Kaliski), Wiceprezesem Zbigniew Stajkowski (Subregion poznański), Członkami Zarządu: Bogdan Fleming (Subregion pilski), Jerzy Kostrzewa (Subregion leszczyński).oraz Jan Pauliński z powiatu słupeckiego{Subregion koniński). Jolanta Nawrocka z powiatu konińskiego, została wybrana Delegatem do Krajowej Rady Izb Rolniczych.

W ostatnim etapie wyborów, który odbył się 27 września br. w Warszawie został wybrany zarząd KRIR w składzie Wiktor Szmulewicz – Prezes (Mazowsze), Mirosław Borowski – Wiceprezes (Warmińsko-Mazurskie), Ryszard Czaicki - Członek Zarządu(Małopolska) Jolanta Nawrocka - Członek Zarządu (Wielkopolska), Robert Nowak - Członek Zarządu (Śląsk).

Zadania izby rolniczej są duże. Obejmują takie zagadnienia jak m.in.: sporządzanie analiz, ocen, opinii i wniosków z zakresu produkcji rolnej, inicjatywę w zakresie regulacji prawnych dotyczących rolnictwa oraz opiniowanie projektów tych przepisów, prowadzenie działań na rzecz tworzenia rynku rolnego oraz poprawy warunków zbytu płodów rolnych, prowadzenie analiz kosztów i opłacalności produkcji rolnej, doradztwo, szkolnictwo, i wiele innych. Ustawa o izbach rolniczych, nakreśla bardzo szerokie spektrum działania – od oświaty rolniczej aż po kontrolę obrotu ziemią, ale niestety nie daje uprawnień żeby tę działalność skutecznie prowadzić. Dlatego przed wybranymi delegatami wielkie wyzwanie.02-07-2019 r.

Tradycyjnie w ostatnią niedzielę czerwca, w Kościelcu w powiecie kolskim, odbyły się zorganizowane przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego - Targi Rolnicze. Hasłem przewodnim tegorocznych targów była: „Promocja agrobiznesu z uwzględnieniem produktu lokalnego, regionalnego i tradycyjnego, jako czynnika rozwoju społeczności lokalnej”. Uroczystego otwarcia dokonała Dyrektor WODR w Poznaniu Pani Wiesława Nowak. Słowo wstępne wygłosił m.in. Dyrektor KOWR w Poznaniu, a jednocześnie Wiceprezes Zarządu WIR – Bogdan Fleming.

Pomimo upału do Kościelca przybyły liczne rzesze rolników, zainteresowanych nowościami w zakresie mechanizacji rolnictwa, uprawy roślin i hodowli zwierząt. Niezmiennie bowiem od 41 lat, zobaczyć tu można i porozmawiać na temat: ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych, pasz, nawozów oraz środków ochrony roślin. W stoiskach instytucji obsługi rolnictwa, rolnicy mogli dowiedzieć się m.in.: jakie są aktualnie możliwości uzyskania dofinansowania gospodarstw, a także zaczerpnąć informacji w sprawach indywidualnych. Tradycyjnie bowiem, swoje stoiska, oprócz organizatora czyli Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, miały inne instytucje obsługi rolnictwa takie jak: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Wielkopolska Izba Rolnicza.

Targi w Kościelcu przyciągają całe rodziny i to nie tylko rolnicze, gdyż wystawiają się tu także producenci i dystrybutorzy odzieży, tekstyliów, kosmetyków, sprzętu AGD, wyrobów z wikliny, drzew, krzewów i roślin ozdobnych, zabawek oraz żywności lokalnej i tradycyjnej.

Oprawę muzyczną zapewniły lokalne zespoły z gminy Kościelec: Gminna Orkiestra Dęta, Zespół „Dąbrowianki”, Zespół Tańca Ludowego „Kościelec” działający przy Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Zespół Ludowy „Kiełczewianki” z gminy Koło, „Grzegorzewianki” z gminy Grzegorzew oraz Kapela Podwórkowa „Pod Rydlem” z gminy Kleczew.

Jednym z najważniejszych wydarzeń kościeleckich targów jest podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

W tegorocznej XVII edycji Regionalna Komisja Konkursowa, w której Wielkopolską Izbę Rolniczą reprezentowała Jolanta Nawrocka – członek Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej wyłoniła następujących laureatów:
I miejsce : Elżbieta i Józef Kurzawa – Wichertów; gm. Przykona, powiat turecki,
II miejsce: Teresa i Mariusz Smolarkowie – Izabelin; gm. Kramsk, powiat koniński,
III miejsce: Agnieszka i Jacek Krysztofikowie – Izabelin; gm. Kramsk, powiat koniński.

Wyróżnienia otrzymali: Beata i Paweł Kwiecińscy z Liśćca Wielkiego w powiecie konińskim oraz Grzegorz Pawlak ze Strzałkowa, w powiecie słupeckim. Z powiatu tureckiego wyróżniono także Państwa: Małgorzatę i Dariusza Siemiątkowskich – Skarżyn Kolonia gm. Malanów oraz Agnieszkę i Mariusza Witkowskich Potworów, gm. Dobra z, oraz z powiatu kolskiego Pana Michała Czupryńskiego z Dębna Królewskiego w gminie Babiak. Miło nam poinformować, że wśród wyróżnionych znajduje się wieloletni delegat do Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej Pan Paweł Kwieciński z Liśćca Wielkiego reprezentujący w naszej radzie gminę Stare Miasto.

Gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim wyróżnionym i zapraszamy do udziału w konkursie w latach następnych. Natomiast wszystkich rolników i nie tylko, zachęcamy do odwiedzenia Targów Rolniczych w Kościelcu za rok.

Tekst i fotografie:
Elżbieta Bryl Biuro WIR w Koninie


01-04-2019 r.

W dniu 25.03.2019 roku na terenie Powiatu Kolskiego odbyła się z inicjatywy Zespołu Rolnego działającego przy Komisji Rolnictwa Sejmu, wojewódzka konferencja na temat „Roli Izb Rolniczych w kształtowaniu i realizowaniu polityki rolnej Państwa”.

W pierwszej części przedstawiciel Minister Rolnictwa oraz parlamentarzyści i szefowie służb działających na rzecz rolnictwa przedstawili założenia polityki rolnej i kierunki działania rządu oraz założenia i cele jakie sobie stawiają na przyszłość.

W drugiej części spotkania glos zabrali przedstawiciele WIR Członek Zarządu Jolanta Nawrocka oraz Przewodniczący Rady powiatowej WIR w Kole Michał Wróblewski, którzy przedstawili bieżące działania Izb Rolniczych oraz założenia ustawy co do roli Izb Rolniczych w kształtowaniu poszczególnych rozwiązań na rzecz rozwoju rolnictwa w Polsce.

W trzeciej części glos zabrali zaproszeni rolnicy, sołtysi, przedstawiciele organizacji rolniczych, którzy podzielili się swoimi uwagami na temat poszczególnych rozwiązań dotyczących obszarów wiejskich.

Aleksandra Marciniak


01-04-2019 r.

Dnia 17.03.2019 roku w Poznaniu po raz 18 odbyła się Gala Wielkopolski Rolnik Roku na której nagrodzono i wyróżniono najlepszych gospodarzy w regionie. W środowisku rolniczym to jedno z najważniejszych wydarzeń. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego podsumował to jako wyróżnienie za całe życie ciężkiej pracy rolników.

Wśród laureatów znalazło się również gospodarstwo z naszego powiatu. Statuetkę „Siewcy” otrzymali Państwo Beata i Lucjan Rogaś z miejscowości Wrząca Wielka z gminy Koło. Gospodarstwo Państwa Rogaś zdobyło uznanie kapituły za osiągnięcia w produkcji mleka. W gospodarstwie tym hoduje się bydło rasy Montbeliarde a stado to uzyskało dwukrotnie pierwsze miejsce pod względem wydajności wśród hodowców tej rasy. Podczas gali podkreślono również stosowane w gospodarstwie nowoczesne technologie oraz dbałość gospodarzy o ochronę środowiska.

W gali uczestniczyła grupa rolników z powiatu kolskiego, która bezpośrednio po gali złożyła życzenia i gratulacje nagrodzonym. Życzenia złożył również wójt gminy Koło Mariusz Rybczyński albowiem jest to pierwsze gospodarstwo z gminy Koło, które uzyskało tak wysokie wyróżnienie.

Liczymy, że sukces Państwa Rogaś zmobilizuje innych rolników z naszego regionu, którzy wezmą udział w kolejnych edycjach konkursu i będziemy mogli się cieszyć sukcesem następnych laureatów.

Przypominamy również, że także w tym roku Rada Powiatowa WIR wraz ze Starostwem Kolskim organizuje konkurs „Rolnik Roku Powiatu Kolskiego”, do udziału w którym serdecznie zapraszamy.

Aleksandra Marciniak


14-09-2018 r.

Tegoroczne dożynki powiatu kolskiego odbyły się 2 września br. na terenie Świetlicy Wiejskiej w Rzuchowie. Organizatorami tegorocznego powiatowo-gminnego święta plonów było Starostwo Powiatowe w Kole oraz Gmina Dąbie. Tegorocznymi starostami dożynek została pani Bożena Budzińska, mieszkanka Rzuchowa oraz pan Marcin Pochylski delegat Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kole.

Uroczystości tradycyjnie rozpoczęły się przemarszem pocztów sztandarowych, delegacji z wieńcami dożynkowymi oraz zaproszonymi gośćmi na teren przy Świetlicy Wiejskiej. Po odśpiewaniu hymnu państwowego starostowie dożynek przekazali gospodarzom chleb wypieczony z tegorocznych ziaren zbóż. Następnie odbyła się uroczysta msza święta, po której to głos zabrali gospodarze oraz zaproszeni goście.

Następnie rozstrzygnięto pierwszą edycję konkursu na „Rolnika Roku Powiatu Kolskiego”. Organizatorem konkursu jest Zarząd Powiatu Kolskiego, Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kole przy współpracy Samorządów Miast i Gmin Powiatu Kolskiego oraz firm działających na rzecz rolnictwa.
Laureatami zostali:

 • Państwo Dagmara i Daniel Skonieczni ze wsi Przybyłów w kierunku produkcji trzody chlewnej,
 • Państwo Dorota i Marek Mruk ze wsi Cichmiana w kierunku produkcji drobiarskiej,,
 • Państwo Beata i Lucjan Rogaś ze wsi Wrząca Wielka w kierunku produkcji bydła mlecznego.,

Następnie powołana komisja przedstawiła wyniki konkursu na „Najładniejszy Tradycyjny Wieniec Dożynkowy”, w którym to odpowiednio miejsca zajęli:

W kategorii zasięgu powiatu kolskiego

 1. Gmina Kościelec – Tury,
 2. Gmina Dąbie – Rzuchów,
 3. Gmina Chodów – Chodów.

W kategorii zasięgu terenu Gminy Dąbie

 1. Koło Gospodyń Wiejskich w Lisicach,
 2. Koło Gospodyń Wiejskich w Domaninie,
 3. Koło Gospodyń Wiejskich w Krzewie.

Dużym zainteresowaniem przybyłych gości cieszyła się bogata część artystyczna oraz stoiska wystawowe. Dla wszystkich uczestników była przygotowana tradycyjna grochówka, chleb ze smalcem i kiszonym ogórkiem. Całość zakończyła się zabawą taneczną pod chmurką z zespołem „Fokstrot”.

Ewelina Kameduła03-07-2018 r.

24 czerwca bieżącego roku już po raz 40 odbyły się Regionalne Targi Rolnicze w Kościelcu, organizowane przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. W tym roku Targi zostały objęte honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojewody Wielkopolskiego.

Wśród 250 wystawców z branży rolniczej, ogrodniczej nie zabrakło również i w tym roku stoiska informacyjno-doradczego Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Natomiast wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele WIR; wice prezes pan Bogdan Fleming, członek Zarządu WIR pani Jolanta Nawrocka oraz przewodniczący Rady Powiatowej WIR w Kole Michał Wróblewski. Tradycyjnie podczas Targów odbyło się podsumowanie już XVI edycji na etapie regionalnym Ogólnokrajowego konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” w którym udział wzięły gospodarstwa z subregionu konińskiego. W składzie Komisji Konkursowej uczestniczyła pani Jolanta Nawrocka z Wielkopolskiej Izby Rolniczej, która wspólnie z Komisją wyłoniła laureatów konkursu:

 • Miejsce otrzymało gospodarstwo Państwa Agnieszki Cichockiej-Michalskiej i Huberta, gm. Sompolno, powiat koniński.
 • Drugie miejsce przyznano Państwu Jolancie i Dariuszowi Klichowskim, gm. Golina, powiat koniński.
 • Na trzecim miejscu sklasyfikowano gospodarstwo Państwa Marzeny i Marka Pietrzaków z miejscowości, gm. Wierzbinek, powiat koniński.

Natomiast wyróżnienia otrzymali: Marian Rusin z miejscowości, gm. Kramsk, powiat koniński i Piotr Witczak z miejscowości Psary, gm. Przykona, powiat turecki.

Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy oraz upominki ufundowane prze organizatorów konkursu w tym również przez Wielkopolską Izbę Rolniczą.

Wśród gości głos zabrali: Poseł RP Leszek Galemba, Starosta Kolski Wieńczysław Oblizajek, Wójt Gminy Kościelec Dariusz Ostrowski. Każdy z nich w swoim wystąpieniu podkreślał znaczenie targów dla ziemi kolskiej przy okazji jubileuszu.

Podczas tegorocznych targów, ku radości wielu rolników spadł długo wyczekiwany deszcz, który nie zdołał zepsuć imprezy. Natomiast dobry nastrój zapewniały liczne występy lokalnych artystów.

Ewelina Kameduła27-04-2018 r.22-03-2018 r.

20 marca 2018 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Powierciu odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej WIR w Kole. W spotkaniu udział wzięli:

 • Wieńczysław Oblizajek – Starosta kolski,
 • Jacek Nowaczyk – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Kole,
 • Marian Aleksiński –Dyrektor ZSCKR w Powierciu,
 • Bronisław Rowecki – Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej,
 • Bernard Rux – Przewodniczący ZO PZŁ ,
 • Radosław Namyślak – Powiatowy Lekarz Inspekcji Weterynarii w Kole,
  oraz przedstawiciele kół łowieckich działających na terenie naszego powiatu.


Po rozpoczęciu posiedzenia i przywitaniu zebranych gości przez przewodniczącego RP WIR Michała Wróblewskiego, głos zabrał dyrektor goszczącej nas szkoły. Pan Marian Aleksiński opowiedział nam o szkole, jej kierunkach kształcenia oraz o profesjonalnym zapleczu dydaktycznym.

Następnie pan Bronisław Rowecki zabrał głos w sprawie prawa łowieckiego, problemów związanych z Afrykańskim Pomorem Świń. Temat ASF rozwinął i uzupełnił Powiatowy Lekarz Weterynarii Radosław Namyślak zwracając szczególną uwagę na przestrzeganie bioasekuracji.


Łowczy Okręgowy Bernard Rux omówił sprawę odstrzałów dzikiej zwierzyny, głównie dzika, jak wygląda to od strony prawnej i wszelakich przepisów oraz ustaleń. Następnie przeszliśmy do omówienia tematu związanego z przedłużeniem umów dzierżawy obwodów łowieckich. Delegaci RP WIR wypowiedzieli się w tej kwestii oraz przedstawili obecnym kołom łowieckim problemy z jakimi borykają się zarówno oni jak i rolnicy, których reprezentowali.

Ostatnim punktem posiedzenia była prezentacja zdolności kulinarnych uczniów ZSCKR w Powierciu, którym bardzo serdecznie dziękujemy za tak miłe ugoszczenie. Uczniowie pod bacznym okiem pań Moniki Masiery i Marioli Okulskiej przygotowali spektakularny i bardzo smaczny poczęstunek z dziczyzny.
Ewelina Kameduła


08-03-2018 r.

W dniu 5 marca 2018 r. odbyło się forum sołtysów, w którym udział wzięli sołtysi oraz władzę gminne z powiatu kolskiego. Spotkanie zostało zorganizowane przez Wicemarszałeka Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowskiego, Starostwo Powiatowe w Kole i Wielkopolską Izbę Rolniczą.


Na spotkanie z sołtysami zaproszeni zostali między innymi: Przewodniczący Komisji Rolnictwa Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Czesław Cieślak, Poseł na Sejm RP Leszek Galemba oraz prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów Ireneusz Niewiarowski.
Wicestarosta Kolski Marek Banaszewski przywitał wszystkich zgromadzonych i oficjalnie rozpoczął spotkanie.


W czasie forum poruszono ważny temat dotyczący Wielkopolskiej Odnowy Wsi, pani Ilona Obiegły z Oddziału Odnowy Wsi Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW przedstawiła program, cele i zasady na co i ile można dostać dotacji na rozwój wsi.
Pan Robert Krysztofiak z Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego omówił temat pozyskiwania środków finansowych przez gminy, sołectwa oraz organizacje pozarządowe z PROW w 2018 roku. Przedstawił również zakres działań na jakie można pozyskać środki, warunki jakie trzeba spełnić oraz co do tej pory udało się zrealizować.


Pan Skórka z Departamentu Gospodarki Mieniem omówił zasady dofinansowania zakupu sadzonek drzew miododajnych, budowy i renowacji zbiorników małej retencji oraz dofinansowanie dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
Przedstawiciel przedsiębiorstwa Wody Polskie omówił zmiany prawne wynikające z nowej ustawy Prawo wodne oraz przedstawił strukturę organizacyjną i kompetencje Wód Polskich.

Głos również zabrał pan Tomasz Jaworski z KRUS-u, który przedstawił oraz omówił zasady XVI Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.
Mamy nadzieje, iż owe spotkanie przyczyni się do nowych pomysłów oraz inwestycji na terenie sołectw naszego powiatu.

Ewelina Kameduła


19-02-2018 r.

W dniu 16 luty br. z inicjatywy Krajowej Rady Izb Rolniczych w Parzniewie odbyło się już drugie szkolenie z zakresu praktycznej obsługi aplikacji e-Wniosek. W szkoleniu udział wzięli doradcy izbowi, w tym również kierownicy biur powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej subregionu konińskiego.


Szkolenie przeprowadziła jedna z autorek programu, Paulina Kiełczewska, która jest pracownikiem Departamentu Płatności Bezpośrednich ARiMR w Warszawie.

Po przeprowadzonym wcześniej szkoleniu teoretycznym uczestnicy mogli pracować na aplikacji e-Wniosek w wersji demo, która jest dostępna na stronie internetowej ARiMR.

Pani Paulina krok po kroku wyjaśniła jak poruszać się po aplikacji, jakie ma możliwości i funkcje, co jeszcze będzie dostępne po wejściu pełnej wersji programu. Następnie w trybie pełnym omówiła zakładkę „płatności” w której zaznaczamy dostępne opcję z jakich możemy skorzystać jako rolnik. Najwięcej czasu zajęło omówienie zakładki „mapa”, w której zaznacza się działki, a na nich wyznacza uprawy. Pani Paulina pokazała jak zaznaczać takie działki, jak je dzielić na poszczególne uprawy, jak korygować to co już zostało naniesione, jak zaznaczać EFA. Niestety nie szło to łatwo, jest wiele obaw czy rolnicy poradzą sobie z podzieleniem działki i z zaznaczeniem danej uprawy tak, aby miała ona rzeczywistą powierzchnie i mniej więcej ten sam kształt.

Uczestnicy bacznie słuchali i pracowali na aplikacji jednocześnie zadając wiele praktycznych pytań. Być może ze względu na fakt, że wersja demo ma wprowadzone już jedne dane, na których pracowali wszyscy uczestnicy szkolenia nie do końca działa ona sprawnie. Po przetestowaniu aplikacji zostały zgłoszone uwagi co można poprawić, co usunąć lub jaką funkcję dodać, aby ułatwić prace na programie. Mamy nadzieję, że gdy wejdzie pełna wersja programu będzie ona działała bez większych problemów.

Ewelina Kameduła06-02-2018 r.

W dniu 01.02.2018 r. Biuro Powiatowe WIR w Kole przy współpracy z firmą Agraves zorganizowało w ZSCKR w Powierciu szkolenie na temat „grup producentów rolnych w praktyce”. Uczestniczyli w nim rolnicy zainteresowani utworzeniem takiej grupy. Tematyka szkolenia również wzbudziła zainteresowanie wśród uczniów, którzy pomagają w gospodarstwach swoich rodziców i w niedługim czasie planują je przejąć od rodziców.


Szkolenie przeprowadził prezes firmy Agraves Mikołaj Baum. Firma ta specjalizuję się w prowadzeniu gospodarstw, wprowadzaniu na rynek i promowaniu produktów, pozyskiwaniu dotacji z UE, pomoc w zakresie doradztwa finansowego i ekonomicznego.


Pan Mikołaj Baum omówił ważne tematy związane z zakładaniem i prowadzeniem takiej grupy producentów rolnych. Przedstawił również korzyści jak i problemy jakie mogą się pojawić i jak je rozwiązać. Uczestnicy szkolenia bardzo uważnie słuchali wykładu, a następnie zadawali wiele ważnych pytań.


Wraz z firmą Agraves mamy nadzieję, że wątpliwości związane z założeniem grupy producentów rolnych zostały rozwiane i w niedługim czasie na terenie powiatu kolskiego powstaną właśnie takie grupy producentów rolnych, które będą prężnie wspierać i rozwijać lokalną gospodarkę.


Ewelina Kameduła


22-12-2017 r.

W dniu 18.12.2017 r. w sali konferencyjnej Ludowego Banku Spółdzielczego w Kole odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej WIR w Kole. W posiedzeniu oprócz delegatów udział wzięli przedstawiciele instytucji współpracującymi z Izbą jak i rolnikami, m.in. gośćmi spotkania byli: Leszek Galemba – Poseł na Sejm RP, Wieńczysław Oblizajek –Starosta Kolski, Jolanta Nawrocka –Członek Zarządu WIR, Ewa Lewicka –Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarnio-Epidemiologicznej w Kole, Radosław Namyślak –Powiatowy Lekarz Weterynarii, Dariusz Krzyżański –Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Kole, Grzegorz Galiński –Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Kole, Marek Puszczyk –Kierownik WIORIN w Kole, Tadeusz Krotoszyński -Prezes Zarządu LBS Strzałkowo, Andrzej Paprocki –Dyrektor LBS w Strzałkowie odział w Kole, Albin Rudniak –Przewodniczący Komisji Ochrony Środ., Rolnictwa i Leśnictwa, Marian Aleksiński –Dyrektor ZSCKR w Powierciu, Maria Klukaczyńska PZDR Koło.


Przewodniczący Rady Powiatu Michał Wróblewski otworzył posiedzenie i dalej przewodniczył jego obradom. Rozpoczął od przywitania wszystkich zaproszonych gości oraz delegatów, następnie przeszedł do podsumowania tegorocznej współpracy z poszczególnymi instytucjami.

Wiele pytań od naszych delegatów skierowanych było do pana Leszka Galemby, który wyjaśnił i rozwiązał wiele spraw i problemów takich jak problem z prawem łowieckim, z hodowlą i chowem zwierząt futerkowych czy ubojem rytualnym. Najwięcej obaw wśród delegatów budził problem choroby afrykańskiego pomoru świń, która rozprzestrzenia się wśród dzików, na co zwrócił również uwagę pan Radosław Namyślak Powiatowy Lekarz Weterynarii przypominając o szczególnych zasadach bezpieczeństwa w ochronie gospodarstwa przed ASF i HPAI.


Natomiast Kierownik Biura Powiatowego ARiMR pan Grzegorz Galiński przedstawił sytuacje dotyczącą składania elektronicznych wniosków. Zaznaczył też, że złożone wnioski w formie papierowej będą dłużej rozpatrywane, dlatego lepiej je składać w formie elektronicznej. W celu ułatwienia tego zostanie przeprowadzona akcja informacyjna oraz odpowiednie osoby zostaną przeszkolone i oddelegowane do udzielania pomocy.

Również głos zabrał Dyrektor ZSCKR w Powierciu Marian Aleksiński, który opowiedział o ostatnich zmianach jakie zaszły na terenie szkoły oraz o planowanych zmianach. Szkoła cały czas cieszy się zainteresowaniem i na chwilę obecną uczy się w niej ponad 200 uczniów, którzy aktywnie biorą udział w różnych konkursach, przeglądach czy szkoleniach, czego dowodem jest udział uczniów w Przeglądzie Ciast Świątecznych organizowanym przez Wielkopolską Izbę Rolniczą. Szkoła została Laureatem tego przeglądu dlatego na ręce Dyrektora został przekazany dyplom przez panią Jolantę Nawrocką oraz pana Michała Wróblewskiego.


Prezes LBS Tadeusz Krotoszyński omówił obecną ofertę banków spółdzielczych oraz problemy jakie wynikają z obsługi rolnictwa związane z nowo wprowadzonymi przepisami o obrocie ziemią rolną.

Po oficjalnych przemówieniach pan Michał Wróblewski przeszedł do części mniej oficjalnej, w której to goście wraz z delegatami przełamali się opłatkiem oraz złożyli świąteczne życzenia i już w luźniejszej atmosferze, każdy mógł osobiście porozmawiać z przedstawicielem danej instytucji.


Ewelina Kameduła


12-09-2017 r.

9 września w Licheniu podczas „VII Ogólnopolskiego Zjazdu Kół Gospodyń Wiejskich oraz innych organizacji kobiecych z terenów wiejskich” odbyło się rozstrzygnięcie pierwszej edycji konkursu na etapie wojewódzkim „Rolniczki z Wielkopolski motorem wzrostu innowacyjności w polskich gospodarstwach” w 2017 roku.


Celem konkursu jest promocja ważnej roli, jaką kobiety odgrywają na obszarach wiejskich oraz identyfikacji innowacyjnych działań podejmowanych przez rolniczki.
Kapituła konkursu, którą stanowił Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej wyłoniła 5 laureatek, wśród, których znalazła się pani Agnieszka Bończyk z Chełmna gm. Dąbie. Pani Agnieszka za udział w konkursie otrzymała dyplom oraz bon o wartości 200zł ufundowany przez Wielkopolska Izbę Rolniczą.


Gospodarstwo, które prowadzi Laureatka od 1997r. jest gospodarstwem rodzinnym specjalizującym się w produkcji warzywno- owocowej. Uprawa obejmuje; ogórek gruntowy, marchew, cebule, pietruszkę, pomidor polowy, brokuł, seler, burak czerwony, fasole na strąk, fasole na ziarno, kapustę i zieleniny( kaperek i nać), owoce; jabłonie, morele, brzoskwinie, wiśnie, grusze, truskawki oraz ziemniaki i jęczmień. Warzywa częściowo uprawiane są w inspektach i tunelach niskich.
Gospodarstwo prowadzi sprzedaż bezpośrednią płodów rolnych.
Właścicielka dba o to, by do klienta trafiał tylko towar najwyższej, jakości w tym celu dokonuje się ręcznej segregacji owoców. Produkty przed sprzedażą są myte i pakowane.


Sprzedaż prowadzona na terenie gospodarstwa oraz we własnych 2 punktach (sklepik, stoisko), na terenie powiatu kolskiego.
Gospodarstwo dostarcza swoje płody rolne również dwóm firmom cateringowym.

W celu zwiększenie i uatrakcyjnienia asortymentu sprzedaży gospodarstwo współpracuje z innymi gospodarstwami rolnymi (skup, sprzedaż, wymiana). Towar sprowadzany jest też z hurtowni i giełd.

Galeria

Beata Włodarczyk


11-09-2017 r.

W dniach 9-10 września odbył się ogólnopolski VII Zjazd KGW - Licheń 2017. Jak co roku, spotkanie skupione było wokół dwóch aspektów kulturowego i duchowego.
Pierwszego dnia Zjazdu odbył się Jarmark Kulturowy, gdzie gospodynie miały okazję zaprezentować swoje dokonania rękodzielnicze, muzyczne i kulinarne.


W ramach pierwszego dnia zlotu odbył się VII Ogólnopolski Przegląd Zespołów Artystycznych z Terenów Wiejskich, wśród zespołów, które pojawiły się na scenie były Dobrowianki, które swoim występem pobiły serca zgromadzonej publiczności a Jury za ten występ przyznało zespołowi pierwsze miejsce.


Ale to nie koniec nagród, jakie przywiozły ze sobą do domu. Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich z Dobrowa wzięło udział w konkursie kulinarnym gdzie za staropolską gęś nadziewaną otrzymało główną nagrodę, a placek drożdżowy Gosi otrzymał wyróżnienie.


Stowarzyszenie podczas pierwszego dnia Zlotu wystawiło się ze stoiskiem, na którym promowane były staropolskie potrawy; gęsie pipki (gulasz), chleb ze smalcem gęsim i wieprzowym, placki, pasztet z gęsi, ogórki kiszone, gruszki i śliwki w occie, wszelkiego rodzaju surówki oraz nalewki własnej roboty. Było to najbardziej rozśpiewane i rozbawione stoisko wśród wystawców promujących dotychczasowy dorobek swojej działalności. Oczywiście nie uszło to uwadze Jury, które przyznało Stowarzyszeniu pierwsze miejsce w konkursie za najpiękniejsze stoisko wystawowe.


Stowarzyszenie działa na terenie gm. Kościelec, gdzie organizuje imprezy cykliczne; Bogumiłki, śladami historii, Świętojanki w wigilię św. Jana, jak również kuligi, rajdy rowerowe wielopokoleniowe, warsztaty manualne, kulinarne. Organizuje pikniki. Śpiewa piosenki ludowe pn. „ Dobrowianki”.

Gratulujemy oraz życzymy zapisywania dalszych pięknych chwil i sukcesów w kartach swojej kroniki.

Galeria

Beata Włodarczyk


30-08-2017 r.

27 sierpnia podczas XIX Wojewódzko – Diecezjalnych Dożynek Wielkopolski w Gnieźnie obyło się podsumowanie XVII edycji Konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów” na najlepszy regionalny i lokalny produkt żywnościowy oraz na najlepsze danie i potrawę regionalną i lokalną.
Biuro Powiatowe WIR w Kole do konkursu zgłosiło soki produkowane przez Gospodarstwo Ekologiczne „ Zosia” z Bylic Kolonii, gm. Grzegorzew, które zostały zakwalifikowane do konkursu w kategorii napoje regionalne bezalkoholowe.


Na stoisku wystawowym odbyła się degustacja wszystkich produktów, które wzięły udział w konkursie. Gospodarstwo Zosia ze swojej szerokiej oferty soków wystawiło pięć smaków; jabłko, jabłko-aronia, jabłko-mięta, jabłko- marchew i jabłko-burak.


Soki tłoczone są starymi metodami w prasie koszowej jednej z najstarszych i najlepszych metod wyciskania soków, są 100% naturalne bez dodatków cukru i wody, nieklarowane, naturalnie mętne bez sztucznych barwników, sprzedawane w szklanych butelkach o pojemności 300ml.


Wystawa taka jest bardzo dobrą formą promocji dla małych lokalnych producentów, pozwala im zaprezentować się na tle całego województwa pokazać pomysłowość i zaangażowanie naszych rolników.
Udział w wystawie gospodarstwa „Zosia” jest również promocją naszego regionu i powiatu, za co serdecznie dziękujemy.

Beata Włodarczyk


28-06-2017 r.

Już po raz 39 w ostatnią niedzielę czerwca w Kościelcu odbyły się Regionalne Targi Rolnicze organizowane przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Uroczystego otwarcia Targów dokonała pani Wiesława Nowak Dyrektor WODR w Poznaniu. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele Wielkopolskiej Izby Rolniczej; Wice Prezes WIR pan Bogdan Fleming, członek Zarządu WIR pani Jolanta Nawrocka oraz przewodniczący Rady Powiatowej WIR w Kole pan Michał Wróblewski.


Jak w latach poprzednich tak i w tym roku do Kościelca przyjechali wystawcy z całego kraju, obok firm świadczących usługi na rzecz rolnictwa swoje stoiska wystawili też drobni przedsiębiorcy oraz rzemieślnicy. Zwiedzający mogli obejrzeć między innymi ciągniki, maszyny i urządzenia rolnicze, samochody osobowe, systemy grzewcze, wózki widłowe, oczyszczalnie ścieków, słoneczne podgrzewacze wody i kolektory wodne.
Na stoiskach można było zakupić sadzonki, nasiona, drzewa i krzewy ozdobne, kwiaty: rabatowe, balkonowe i doniczkowe, wszelkiego rodzaju pieczywa, wyroby: wędliniarskie, mleczarskie i rybne, przetwory owocowe i warzywne, miód i produkty pszczele, zioła, herbaty, przyprawy zmieszane naturalne, grzyby ogrodowe, wyroby wikliniarskie, artykuły ręcznie robione z tkanin bawełnianych, oraz sprzęt ogrodniczy.


Swoje stoisko informatyczno-doradcze wystawiła również Wielkopolska Izba Rolnicza.
Na stoisku rozprowadzane były czasopisma; Siewca Wielkopolski, Wiadomości Rolnicze, Moja Wieś, Top Agar oraz Tygodnik Poradnik Rolniczy. Promowane były również soki owocowe przetwarzane metodą opartą na starych, domowych recepturach bez żadnych sztucznych dodatków i konserwantów z gospodarstwa ekologicznego „Zosia” z Bylic Kolonii, gm. Grzegorzew.
Tradycją już jest, że podczas Targów odbywa się podsumowanie edycji na etapie regionalnym Ogólnokrajowego konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.
O miano najbezpieczniejszego gospodarstwa rolnego w etapie regionalnym rywalizowało osiem gospodarstw z gmin; Wierzbinek, Rychwał, Krzymów, Skulsk, Przykona, Turek, Strzałkowo i Pyzdry.


Regionalna Komisja Konkursowa, w której w składzie uczestniczyła pani Jolanta Nawrocka z Wielkopolskiej Izby Rolniczej wyłoniła laureatów i tak;

 • I miejsce przyznano gospodarstwu pana Witolda Słowińskiego z Mikorzyna pow. koniński,
 • II miejsce przyznano gospodarstwu państwa Eweliny i Wojciecha Jagodzińskich z Jaroszewic Rychwalskich, powiat koniński,
 • III miejsce przyznano gospodarstwu państwa Darii i Waldemara Witczaków z Psar, powiat turecki.

Ponadto Regionalna Komisja Konkursowa przyznała również wyróżnienia panom: Łukaszowi Szymańskiemu (Warenka, powiat turecki) i Tomaszowi Rybarczykowi (Lisewo, powiat koniński) oraz państwu Katarzynie i Waldemarowi Budnym (Ladorudz, powiat koniński).
Wszyscy laureaci otrzymali dyplomu i upominki ufundowane prze organizatorów konkursu.
Wielkopolska Izba Rolnicza ufundowała nagrodę w postaci bonu towarowego o wartości 500zł, którą obdarowano pana Tomasza Rybarczyka.


Aby zwiedzającym umilić czas organizatorzy zadbali również o oprawę muzyczną, gdzie na scenie głównej swoje umiejętności zaprezentowali; Ormiański Zespół Artystyczny z Armenii, Orkiestra Dęta z gminy Kościelec, zespól ludowy „Dobrowianki”, zespół strażacki „BRAVO”, zespół ludowy „Kłodawiacy” wraz z kapelą, zespół tańca ludowego „Kościelec”.
Targi w Kościelcu to największa w tym regionie impreza o charakterze rolniczym, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród wystawców jak i zwiedzających.

Galeria

Beata Włodarczyk


23-05-2017 r.

W dniu 12 maja 2017r roku w gospodarstwie Agroturystycznym Małgorzaty i Tomasza Dębińskich w Sokołowie odbyło się spotkanie środowiskowe rolników subregionu konińskiego, którego gospodarzem był przewodniczący Rady powiatowej WIR w Kole pan Michał Wróblewski.


W spotkaniu tym udział wzięli; Prezes WIR pan Piotr Walkowski, członek Zarządu WIR pani Jolanta Nawrocka, przewodniczący Rad powiatowych; pan Marek Pańczyk i pan Stanisław Plesiński, Delegaci Rad powiatowych subregionu konińskiego oraz rolnicy.


W trakcie spotkania mówiona została „ Bieżąca sytuacja w rolnictwie- analiza”, którą zdominowały straty w rolnictwie wywołane przez złe przezimowanie i wiosenne przymrozki.


Poruszono również problem szkód łowieckich spowodowaną przez zwierzynę łowną w uprawach rolniczych oraz współpracy kół łowieckich z rolnikami i komisjami szacującymi straty.


W spotkaniu wzięło około 100 osób, którzy przy grillu mieli okazję wymienić swoje podglądy i obawy dotyczące przyszłej działalności i funkcjonowania Izby.

Beata Włodarczyk


09-05-2017 r.

 • Kierunki rolnicze:
  • Technikum
   • Technik architektury krajobrazu.
   • Technik mechanizacji rolnictwa.
   • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
   • Technik turystyki wiejskiej.
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3 lata):
   • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Powierciu to szkoła z 60-letnią tradycją. Większość jej absolwentów kontynuuje naukę na studiach wyższych. Szkoła posiada 16 pracowni przedmiotowych, w tym dwie nowoczesne pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, kompleks sportowy składający się z sali gimnastycznej i stadionu, bibliotekę, internat i stołówkę.
Szkolenie praktyczne odbywa się w gospodarstwie pomocniczym, warsztatach szkolnych, pracowni gospodarstwa domowego oraz gospodarstwach i zakładach specjalistycznych, z którymi szkoła współpracuje. W zespole panuje dobra atmosfera oraz partnerskie stosunki. Kadrę pedagogiczną stanowią doświadczeni, życzliwi nauczyciele. Zespół prowadzi ożywioną działalność pozalekcyjną, kulturalną i sportową. Młodzież naszej szkoły może rozwijać swoje umiejętności również w formie zajęć dodatkowych: konkursów, olimpiad, turniejów.
W szkołach rolniczych i ogrodniczych w ramach programu nauczania realizowana jest nauka jazdy kategorii B oraz dla chłopców kategorii T, a także nauka pracy maszynami, w klasach mechanizacji rolnictwa obsługa kombajnu.
Szkoły te dają uprawnienia do przejęcia i prowadzenia gospodarstw rolnych.
Atrakcyjną formą zdobywania doświadczenia zawodowego są praktyki zagraniczne i staże zawodowe organizowane w ramach PROGRAMU LEONARDO DA VINCI w niemieckich gospodarstwach rolnych. Praktyki te są poprzedzone szkoleniem w Szkole DEULA w Nienburgu. Uczestnicy praktyk wraz z rodzinami niemieckimi zwiedzają atrakcyjne miejscowości, poznają kulturę niemiecką, doskonalą język. Szkoła objęta jest programem "Fundusz stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenów wiejskich", finansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Powierciu
Powiercie 31
62-600 Koło
Tel. 63 26 15 197
e-mail: lzsp_powiercie@go2.pl
powiercie.eu


09-05-2017 r.

ZSRCKU im. S. Staszica to szkoła z 95-letnią tradycją o indywidualnym obliczu. W Staszicu, bo tak potocznie nazywana jest szkoła, kształcą się przyszli rolnicy, informatycy, ekonomiści, pracownicy branży gastronomicznej, tapicerzy, kucharze i stolarze.
Szkoła posiada dobrze wyposażone pracownie specjalistyczne: sale informatyczne, pracownie gastronomiczne, ekonomiczna, zespół boisk sportowych, sale gimnastyczną, siłownię. Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania na zajęciach pozalekcyjnych oraz uczyć się trzech języków obcych. W bezpiecznych i przyjaznych warunkach do nauki, nauczyciele – specjaliści z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych oraz pedagog szkolny – wspierają każdego ucznia, by mógł rozwijać się harmonijnie i wszechstronnie, zgodnie z osobistymi potrzebami.


Technikum Rolnicze

 • Zawód technik rolnik podzielony jest na 2 kwalifikacje:
  • prowadzenie produkcji rolniczej (R3)
  • organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (R16)

Uczeń tego kierunku nabędzie umiejętności niezbędne do samodzielnego prowadzenia nowoczesnego gospodarstwa rolnego oraz prowadzenia gospodarstwa ekologicznego, a także zdobędzie kompleksową wiedzę z zakresu nowych technik i technologii.

 • Absolwent Technikum Rolniczego ma możliwość:
  • przejmowania i prowadzenia gospodarstwa rolnego,
  • korzystania z unijnych środków finansowania,
  • prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie agrobiznesu, ogrodnictwa, marketingu produktów rolnych.
 • Kończąc technikum w zawodzie technik rolnik uczeń zdobywa:
  • maturę,
  • tytuł zawodowy: technik rolnik,
  • dobre przygotowanie do wykonywania zadań zawodowych.

Szkoła zapewnia praktykę zawodową, która odbywa się w indywidualnych gospodarstwach rolnych krajowych i zagranicznych oraz gospodarstwie przyszkolnym.

W klasie I realizowany jest przedmiot “Przepisy ruchu drogowego" oraz nauka jazdy ciągnikiem rolniczym.
Dla chętnych organizowany jest kurs "Obsługa i eksploatacja kombajnów zbożowych".

Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica
ul. Kościelna 2
62-604 Kościelec
tel. 63 2722897
e-mail: zsrckukoscielec@gmail.com
zsrcku-koscielec.pl


08-05-2017 r.

W dniu 24 kwietnia 2017 roku w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu odbyła się konferencja nt. „Możliwość zmniejszania skutków suszy w rolnictwie w powiecie kolskim”, zorganizowana przez Starostę kolskiego Wieńczysława Oblizajka przy współpracy Wielkopolskiej Izby Rolniczej i ZSRCKU w Kościelcu.


W konferencji udział wzięli; Parlamentarzyści, Władze Powiatowe, Wójtowie i Burmistrzowie Gmin z powiatu kolskiego, przedstawiciele Instytucji i Organizacji działających na rzecz rolnictwa, delegaci RP WIR w Kole i rolnicy. Wielkopolska Izba Rolnicza reprezentowana była przez panią Jolantę Nawrocką, członka Zarządu WIR oraz Przewodniczących Rad Powiatowych i Delegatów na WZ WIR z subregionu konińskiego.


Konferencja była poświęcona zagadnieniom hydrologicznym, w szczególności przedstawiony został problem suszy hydrologicznej, z którym boryka się nasz region, dlatego na spotkanie to zostali zaproszeni fachowcy w poszczególnych dziedzinach, którzy w swoich wykładach przedstawili przyczyny suszy oraz jak zapobiegać i ograniczyć jej skutki;

 • dr Małgorzata Kępińska- Kasprzak specjalista w sekcji ds. prognoz specjalistycznych IMiGW w Poznaniu; susza – rodzaje, przyczyny, częstotliwość występowania, z uwzględnieniem obszaru powiatu kolskiego. Możliwości zapobiegania jej skutkom.
 • mgr inż. Radosław Gawlik; wpływ przemysłu wydobywczego na gospodarkę wodną.
 • mgr Michał Misiewicz – kierownik Wydziału ds. konsultacji społecznych RZGW w Poznaniu; możliwości powiększenia i wykorzystania zasobów wodnych na obszarze powiatu kolskiego.
 • dr inż. Michał Wierzbicki – kierownik Centrum operacyjnego RZGW w Poznaniu; możliwości wykorzystania wody ze zbiornika Jeziorsko oraz bezpośrednia z rzeki Warty do nawodnień rolniczych w świetle obowiązującego pozwolenia wodno- prawnego.
 • mgr inż. Jan Bartczak – kierownik Inspektoratu w Kole WZMiUM w Poznaniu Rejonowy Oddział w Koninie; wykorzystanie urządzeń wodnych w ograniczeniu skutków suszy. Propozycje przebudowy, rozbudowy lub budowy.


Przewodniczący Rady Powiatowej WIR w Kole pan Michał Wróblewski w swoim wystąpieniu przedstawił skutki suszy w rolnictwie w powiecie kolskim w ostatnich latach, wpływ ujemnego bilansu wodnego na poziom produkcji rolnej. Omówił formy pomocy dla poszkodowanych i jednocześnie wskazując na niedomagania poszczególnych rozwiązań, wskazał na konieczność podjęcia szybkich i skutecznych działań w celu zahamowania tych niekorzystnych procesów.


Zwrócił też uwagę, że problem suszy to nie tyko tylko czynnik naturalny to także problemy, jakie wynikają z sytuacji dotyczące wielu grup społecznych, różnych ośrodków władzy, jak też różnych grup interesów, dlatego aby znaleźć skuteczne metody rozwiązywania tego problemu konieczna jest współpraca, wzajemne zrozumienie i chęć kompromisu ze wszystkich stron, tak, aby celem nadrzędnym było dobro człowieka i środowiska naturalnego.
Na koniec swojego wystąpienia Przewodniczący zadeklarował w imieniu rolników i Wielkopolskiej Izby Rolniczej pomoc i chęć współpracy w wypracowaniu wniosków mających na celu osiągnięcia najkorzystniejszych rozwiązań.


Konferencja zakończyła się panelem dyskusyjnym, gdzie poruszono m.in. problemy; zasychającej rzeki Noteci, obniżającym się poziomem wód w jeziorach; Brdowskim i Lubotyń oraz zbyt małej ilości retencji wodnej w północnej części powiatu ( gm. Babiak i Osiek Wielki).
Uczestnicy spotkania wskazywali na bardzo negatywny wpływ kopalni węgla brunatnego na stosunki wodne.
Rolnicy zwrócili uwagę, że należy zmieć system oceniania szkód w produkcji roślinnej, ponieważ obecny nie jest adekwatny do poniesionych strat.
Pani Jolanta Nawrocka odniosła się do uwagi odnośnie oceniania szkód i poinformowała zebranych, że w tym roku zmieni się numerologia naliczania strat w gospodarstwach rolnych a osoby odpowiedzialne za szacowanie ich zostaną odpowiednio przeszkolone.

Beata Włodarczyk


23-01-2017 r.

Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kole Michał Wróblewski informuje, że dnia 10.02.2017 r. (piątek) o godz. 13.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kole przy ul. Sienkiewicza 21/23 (sala 102) odbędzie się spotkanie z rolnikami i mieszkańcami wsi organizowane pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego „WSPÓLNIE DLA WIELKOPOLSKIEJ WSI”.

Zapraszamy rolników do udziału w spotkaniu.

BP WIR w Kole

KURENDA

spotkań z rolnikami „WSPÓLNIE DLA WIELKOPOLSKIEJ WSI”
organizowanymi pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego

Celem spotkań organizowanych na terenie województwa wielkopolskiego w ramach wspólnej inicjatywy instytucji rolniczych takich jak:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencja Rynku Rolnego, Agencja Nieruchomości Rolnych i Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii jest przybliżenie wiedzy na tematy najbardziej aktualne w dzisiejszym rolnictwie.
Zagadnienia, które będą poruszane na spotkaniach to m.in.:

 1. Planowane do uruchomienia działania z PROW 2014-2020: „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”- 100 tys. zł i „Restrukturyzacja małych gospodarstw”- 60 tys. zł.
 2. Dopłaty do materiału siewnego i grupy producentów rolnych.
 3. Aktualna sytuacja dot. afrykańskiego pomoru świń i wysoce zjadliwej grypy ptaków. Rolniczy handel detaliczny.
 4. Działalność prewencyjna i rehabilitacyjna KRUS.
 5. Zmiany w obszarze świadczeń i ubezpieczeń społecznych rolników.
 6. Zmiany w służbach doradczych.
 7. Kryteria ocen przetargów pisemnych z ANR.

Spotkania odbędą się we wszystkich powiatach i są odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez rolników i mieszkańców wsi o stworzenie okazji do zdobycia przydatnych informacji przy prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz działalności na obszarach wiejskich w jednym miejscu, bez konieczności odwiedzania różnych instytucji. W ramach spotkań zapewniona zostanie również możliwość bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami w/w instytucji.


23-12-2016 r.

14 grudnia 2016r. na terenie Międzynarodowych Targów w Poznaniu odbyła uroczysta Jubileuszowa Gala z okazji 120-lecia utworzenia i 20 lat reaktywacji samorządu rolniczego w Wielkopolsce.
Gospodarzami uroczystości byli; Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski oraz honorowy Prezes WIR Józef Waligóra.


W obchodach wzięła udział liczna grupa działaczy Izby z powiatu kolskiego oraz zaproszenia goście m.in. Wieńczysław Oblizajek Starosta kolski Ewa Lewicka Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarnio-Epidemiologicznej w Kole, Marek Puszczyk Kierownik WIRiN, Bożenę Dominiak Wójta gminy Grzegorzew reprezentowała Arleta Nowicka Sekretarz.


Jubileusz był okazją do wspomnień, przeanalizowań i oceny dotychczasowych dokonań i działań Izby a także okazją na wyróżnienie najbardziej zasłużonych dla Wielkopolskiej Izby Rolniczej osób.


Z powiatu kolskiego Medalionem 20-lecia Wielkopolskiej Izby Rolniczej wyróżnieni zostali panowie; Michał Wróblewski Przewodniczący RP WIR w Kole, Mirosław Serafinowicz Delegat RP i Piotr Bednarkiewicz Delegat z poprzednich kadencji RP.


W trakcie obchodów można było zwiedzić wystawę pt. „Wielkopolska Miodem i Mlekiem Płynąca”, promującą produkty przetwórców, grup producenckich oraz rolników indywidulanych zajmujących się sprzedażą bezpośrednią.
Z powiatu kolskiego stoisko ze swoimi produktami wystawiła Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole.


Panu Czesławowi Cieślakowi prezesowi OSM w Kole dziękujemy za wystawienie stoiska podczas Gali.

Beata Włodarczyk


19-12-2016 r.

10.11.2016 r. w gospodarstwie agroturystycznym w Grzegorzewie odbyła się Sesja Ekologiczna „Rolnictwo*Środowisko*Żywność*Zdrowie” zorganizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu – Dział Ekologii i Ochrony Środowiska. W sesji wzięli udział rolnicy specjalizujący się w ekologicznej produkcji roślinnej i zwierzęcej.
Wielkopolska Izba Rolnicza reprezentowana była przez; Przewodniczącego Rady Powiatowej WIR w Kole Michała Wróblewskiego, Delegatów Mirosława Serafinowicza (Koło) i Krzysztofa Kałużnego (Turek).


Specjalista branżowy WODR Elżbieta Dryjańska przedstawiła zmiany w wymaganiach prawnych, co doprowadzenia produkcji ekologicznej w gospodarstwach rolnych, nowe metody promocji produktów ekologicznych oraz różnorodność form sprzedaży, zaprezentowała również nowinki z zakresu technologii produkcji ekologicznej.


W czasie spotkania został rozstrzygnięty konkurs
„Żywność ekologiczna – wybór świadomych konsumentów”.
Do konkursu napłynęło 31 rozwiązanych testów. Pytań testowych było 20, a każdy uczestnik mógł zdobyć maksymalnie 20 punktów.
W związku z wpłynięciem 22 prac ze 100% poprawnością odpowiedzi dokonano losowania głównych nagród (zestaw sztućców):
I nagrodę otrzymuje pani Barbara Operacz – Daninów, powiat koniński;
II nagrodę otrzymuje pani Edyta Saacke – Wrąbczynkowskie Holendry, powiat wrzesiński;


III nagrodę otrzymuje pani Maria Kapuścińska - Sokołowo, powiat kolski. Pozostali laureaci konkursu (19 osób) ze 100% poprawnością rozwiązań testu otrzymali wyróżnienia – nagrody rzeczowe.


Podsumowano konkurs;
„Najlepsze gospodarstwo ekologiczne” w Wielkopolsce, w kategorii ekologia-środowiska laureatem zostało gospodarstwo ekologiczne „Farma pod świerkami” Leszka Futyma a w kategorii ekologiczne gospodarstwo towarowe laureatem zostało gospodarstwo „Eko-Raj” Macieja Tomczaka.


Sesja ekologiczna była doskonałym miejscem na przedstawienie i degustację produktów ekologicznych (przetwory warzywne, soki, herbatki, pasztety, wędliny, ciasta,) oraz sposobem na wymianę informacji, spostrzeżeń i doświadczeń, dyskusji na temat prowadzenia gospodarstwa, handlu detalicznego i sprzedaży bezpośredniej żywności ekologicznej oraz ich promocją.

Beata Włodarczyk


14-11-2016 r.

8 listopada w Kole odbyło się szkolenie dla producentów trzody chlewnej mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się choroby Afrykańskiego Pomoru Świń, zorganizowane przez Wielkopolską Izbę Rolniczą oraz Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, które poprowadził powiatowy Lekarz weterynarii pan Radosław Namyślak.
W szkoleniu wzięła również udział przedstawicielka Powiatowego Biuro ARiMR w Kole pani Irena Klimańska.


Na początku spotkania odbyła się projekcja filmu Prof. dr hab. Zygmunta Pejsaka, w którym została przedstawiona epidemiologia afrykańskiego pomoru świń oraz znaczenie dzików, jako wektora i źródło wirusa.
Z filmu zebrani dowiedzieli się, że czynnikiem odpowiedzialnym za wystąpienie choroby jest wirus- wirus afrykańskiego pomoru świń. Drobnoustrój ten jest chorobotwórczy wyłącznie dla świń i dzików. Nie jest patogeny dla innych gatunków zwierząt i ludzi. Ten drobnoustrój jest bardzo oporny na działanie czynników środowiskowych; nie zabija go wędzenie, peklowanie ani mrożenie. W mrożonym mięsie drobnoustrój ten przeżywa ok.1000dni, jeśli zakopiemy chore zwierzę w ziemi wirus przeżyją 7 m-cy, w słoninie solonej 3-4 m-ce, w mielonym mięsie 30 dni, cztery miesiące przeżyje drobnoustrój w niezdezynfekowanej chlewni, w której wykryto wcześniej wirus.


Objawy choroby

 • gorączka u świń dochodząca do 42 stopni,
 • brak apetytu,
 • wybroczyny na skórze,
 • zasinienia na uszach i podbrzuszu.


Podstawowe zasady bioasekuracji:

 • ogrodzenie chlewni,
 • niewprowadzanie do stada świń z niewiadomego źródła,
 • niewpuszczanie na teren gospodarstwa samochodów z nieznanego źródła, a przede wszystkim z rzeźni i zakładów utylizacyjnych oraz osób trzecich,
 • niedostarczanie do kojców siana i słomy z pól, na których przebywały dziki,
 • niedopuszczalne jest, aby właściciel chlewni polował na dziki,
 • koty i psy przebywające na terenie gospodarstwa nie maja prawa wędrowania po lesie ( możliwość przyniesienie szczątek padłego dzika).


Zebranych producentów interesowało między innym, co by się stało, gdyby na naszym terenie wykryto wirus w stadzie i kto pokryłby straty?
Jeśli wykryto by takie ognisko, gospodarstwo to od razu zostałoby zablokowane a w promieniu 3km zostałyby wybite wszystkie stada świń. W takiej sytuacji pełne odszkodowanie za likwidacje stada pokryłoby Państwo.

Pytano również o szczepionkę; „na razie nie ma szczepionki i zwalczanie odbywa się głównie poprzez wybijanie stad zarażonych oraz profilaktykę. Choć choroba nie jest groźna dla ludzi to stanowi ogromne zagrożenie dla gospodarki, zwłaszcza ekonomiczne”.
W trakcie szkolenia zostały omówione również zmiany w przepisach dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Podziękowania dla p. Andrzeja Paprockiego Dyrektora Ludowego Banku Spółdzielczego w Strzałkowie odział w Kole za użyczenie sali.

Beata Włodarczyk


18-07-2016 r.

11 lipca 2016r roku odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej WIR w Kole, w którym udział wzięli: Przewodniczący RP WIR w Kole Michał Wróblewski poseł na sejm RP pan Leszek Galemba, członek Zarządu WIR pani Jolanta Nawrocka, Kierownik KRUS oddział w Kole pani Agata Kropidłowska, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarnio-Epidemiologicznej w Kole pani Ewa Lewicka, Starszy Inspektor wet. ds. zdrowia i ochrony zwierząt, Kierownik zespołu pani Dominika Bender, Dyrektor LBS w Strzałkowie oddział w Kole pan Andrzej Paprocki, z-ca kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Kole pan Adam Marciniak, Kierownik WIORiN oddział w Kole pan Marek Puszczyk, Sekretarz starostwa powiatowego w Kole pan Andrzej Tomczyk, Kierownik Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Kole pan Andrzej Załęski, pan Grzegorz Fiałkowskie oraz Delegaci.


Posiedzenie było okazją do symbolicznego otwarcia nowej siedziby Biura powiatowego WIR w Kole, które obecnie mieści się w budynku LBS ( pok.210) przy ulicy B. Prusa 14 w Kole.

Wszyscy przedstawiciele instytucji kolejno omówili swoja działalność i problemy, z jakimi się spotykają w bieżącej pracy.

Jednym z tematów, który został poruszony i prawie zdominował posiedzenie było nowe prawo wodne, przyczyniające się do dodatkowych opłat na rolników. W swoim wystąpieniu Poseł na sejm RP podkreśli, że jest to projekt na etapie konsultacji społecznej i uspokoił zebranych, „że nie będzie podwyżek drastycznych dla rolników”.

Dyskutowano o projekcie ustawy o Izbach, do której odniósł się również poseł, zaznaczając, że „podjęte decyzje mają być sprzyjające dla samorządu rolniczego”.

Omówione zostało nowe prawo łowieckie i zasady szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną.

Prowadzone konwersacje dotyczyły również lokalnych problemów m.in. budowy kopalni odkrywkowej czy przywróceniem do stanu pierwotnego kanału Teleszyny zniszczonego przez kopalnie Adamów.


Przedstawicielom instytucji, którzy wzięli udział w spotkaniu zostały wręczone „Medalion 20-lecia Wielkopolskiej Izby Rolniczej”, za wieloletnią owocną współpracę z Samorządem Rolniczym w powiecie kolskim.

Beata Włodarczyk


25-07-2016 r.

28 czerwca odbyły się XXXVIII regionalne Targi Rolnicze w Kościelcu pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego i Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
Wielkopolska Izba Rolnicza była reprezentowana przez Członka Zarządu Jolantę Nawrocką oraz Przewodniczącego RP WIR w Kole Michała Wróblewskiego.


W tym roku podobnie jak w latach ubiegłych w Targach uczestniczyła duża liczba wystawców ok. 240 z całego kraju. Obok dużych producentów rolnych, byli też drobni przedsiębiorcy m.in. sprzedawcy maszyn rolniczych, hodowcy zwierząt, oraz wiele firm ogrodniczych. Targom towarzyszyła wystawa maszyn i urządzeń rolniczych, rolnicy mogli zaopatrzyć się w środki ochrony roślin, krzewy i kwiaty. Promowano różne produkty; pieczywo na zakwasie, sery, syropy, nalewki, miody, przetwory owocowe i warzywnicze, wyroby wędliniarskie. Dużym powodzeniem cieszyły się stragany z rękodziełem ludowym i wikliną. Wśród stoisk informatyczno-doradczych nie zabrakło stoiska Biura Powiatowego Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Czas zwiedzającym targowe ekspozycje umilały występy lokalnych zespołów ludowych. Regionalne Targi Rolnicze były okazją do posumowania konkursu XIV edycji etapu regionalnego „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, którego celem jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

Przedstawicielem WIR w Regionalnej Komisji Konkursowej była pani Jolanta Nawrocka. Wizytując gospodarstwa Komisja zwracała uwagę na porządek w obrębie podwórzy, stan budynków inwentarskich i gospodarczych, wyposażenie maszyn i urządzeń w osłony, podpory i inne zabezpieczenia, stan techniczny pilarek tarczowych i łańcuchowych, stan instalacji elektrycznych, warunki obsługi i bytowania zwierząt, stosowanie i jakość środków ochrony osobistej oraz dodatkowe elementy oceny gospodarstwa:

 • wydzielenie w gospodarstwie miejsca do zabawy dzieci,
 • prowadzenie dodatkowej działalności gospodarczej i jej wpływ na bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym,
 • udogodnienia zwiększające bezpieczeństwo i higienę pracy wykonane przez właściciela gospodarstwa,
 • posiadanie opracowanej oceny ryzyka wypadkowego na stanowiskach pracy ( dotyczy rolników zatrudniających pracowników najemnych),
 • estetykę gospodarstwa.

O miano najbezpieczniejszego gospodarstwa etapu regionalnego rywalizowało 8 gospodarstw z gmin: Strzałkowo, Babiak, Stare Miasto, Kramsk, Kazimierz Biskupi, Przykona, Turek.


I miejsce otrzymało gospodarstwo Państwa Marioli i Jana Lazarków z Pospólna, gmina Strzałkowo, powiat słupecki, prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni 38 ha o mieszanym profilu produkcji.


II miejsce otrzymało gospodarstwo Państwa Danuty i Zbigniewowi Wolickim (Delegat Rady Powiatowej WIR w Kole) z Józefowa w gminie Babiak, powiat kolski. Państwo Woliccy prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni 36 ha od 1985r. Głównym profilem produkcji jest sadownictwo. Posiadają ponad 20 odmian śliw (8ha) wiśnie (10ha) i czarną porzeczkę(16ha). Gospodarstwo państwa Wolickich w 2008r. otrzymało tytuł „Wielkopolski Rolnik Roku.

III miejsce otrzymało gospodarstwo Państwa Małgorzaty i Tomasza Kwiecińskich z Liśca Wielkiego w gminie Stare Miasto, powiat koniński, prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni 27 ha o mieszanym profilu produkcji. Wyróżnienie przyznano gospodarstwu Jadwigi i Grzegorza Jaworskim z miejscowości Ranna gm. Kramsk, powiat koniński.

W konkursie uczestniczyły gospodarstwa; Bożeny i Mirosława Kaczmarków, Anny i Krzysztofa Pakuły, Jadwigi i Józefa Zawadów oraz Teresy i Waldemara Ignaczaków. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy a wyróżnieni upominki ufundowane przez Wielkopolską Izbę Rolniczą.

Beata Włodarczyk


19-05-2016 r.

7 maja 2016r. na terenie Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich odbyła uroczysta inauguracja obchodów 20-lecia Samorządu Rolniczego w Wielkopolsce, na której spotkały się samorządy rolnicze z subregionu konińskiego.

W uroczystości tej wzięli udział przedstawicie z powiatu kolskiego; Delegaci obecnej i poprzednich kadencji, przedstawiciele Instytucji i Organizacji działających na rzecz rolnictwa oraz rolnicy.

Choć obchody odbyły się na terenie powiatu tureckiego to gospodarzami tej uroczystości byli przewodniczący Rad Powiatowych; Jolanta Nawrocka(Konin), Marek Pańczyk (Turek), Stanisław Plesiński(Słupca) i Michał Wróblewski(Koło).

Jubileusz to nie tylko okazja do uczczenia 20-stu lat pracy Samorządu. To także sposobna chwila na ocenienie i pokazanie dotychczasowych dokonań i działań Izby, to również czas przemyśleń, refleksji i wspomnień.


Obchody te były sprzyjającą chwilą na wyróżnienie najbardziej zasłużonych dla WIR osób i tak Uchwałą Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej Medalion im. dr Aleksandra hr. Szembeka za działalność na rzecz rolnictwa i rozwoju wsi wielkopolskiej zastał wręczony m.in panu Andrzejowi Tomczykowi z powiatu kolskiego, byłemu Delegatowi I kadencji konińskiej Izby Rolniczej. Pan Tomczyk był dyrektorem biura konińskiej Izby Rolniczej. Przez rok w-ce Dyrektor OT WODR w Kościelcu. Były Naczelnik wydziału promocji w Starostwa Powiatowego w Kole. Obecnie pełni funkcje Sekretarza powiatu kolskiego.


Wśród odznaczonych osób z powiatu kolskiego znaleźli się rolnicy; Piotr Kamiński, Stefan Michalski, Tomasz Piekarski i Karol Skonieczny, którym przyznano medale nadawane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Zasłużony dla rolnictwa” dla najbardziej zasłużonych dla rolnictwa. Panowie są osobami powszechnie szanowanymi i lubianymi w swoim środowisku, znani, jako aktywni działacze społeczni.


Gody były okazją do uhonorowania w sposób szczególny Delegatów, którzy od pierwszej kadencji nieprzerwanie pracują na rzecz Izby Rolniczej w naszym regionie. Z powiatu kolskiego takie wyróżnienie otrzymali; Stefan Michalski i Andrzej Śmiglewski.


Wojciech Chojnacki, Henryk Krygier, Tadeusz Krotoszyński, Marek Szczęsny, Marcin Pochylski i Kazimiera Wróblewska to osoby, którym wręczono specjalnie przygotowane na tę okazję wyróżnienia „Medalion 20-lecia Wielkopolskiej Izby Rolniczej”.

Organizatorzy imprezy zadbali również oprawę muzyczną, w trakcie, której na scenie m.in. wystąpił Zespół Wokalny „Chodowskie Nutki”, działający od połowy 2011r. Sztampową pieśnią zespołu jest „Pieśń o Ziemi Chodowskiej”.

Powiat kolski był reprezentowany przez ok. setkę osób, którzy przy grillu i muzyce mieli okazję do wspomnień i wspólnej biesiady.

Dziękujemy Ludowemu Bankowi Spółdzielczemu, za wsparcie finansowe przy organizacji Jubileuszu.

Galeria

Beata Włodarczyk
Foto Katarzyna Strzyż


23-03-2016 r.

W dniu 17.03.2016r. w Starostwie Powiatowym w Kole odbyło się szkolenie informacyjne nt. wdrażania działań PROW 2015-2020 za szczególnym uwzględnieniem „Modernizacja gospodarstw rolnych” oraz „Płatności bezpośrednie na 2016r.” zorganizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przy współpracy Wielkopolskiej Izby Rolniczej. W szkoleniu udział wzięło ok.70 rolników z powiatu kolskiego, którzy chcieliby skorzystać m.in z tego wsparcia. Szkolenie poprowadził Przewodniczący Rady Powiatowej WIR w Kole Michał Wróblewski. Na wstępie przywitał przybyłych gości; kierownika Biura Powiatowego ARiMR w Kole pana Grzegorza Galińskiego, kierownika ZD WODR pana Krzysztofa Prusińskiego, pana Marka Świątka Członka Komisji Rolnictwa Rady powiatu kolskiego, ZD WODR w powiecie kolskim, Delegatów RP WIR w Kole oraz zainteresowanych rolników.


Głównym celem spotkania było szkolenie informacyjne, które poprowadzili specjaliści z oddziału terenowego ARiMR w Poznaniu; Tomasz Makarski i Tomasz Smarąg.
Omówili szczegółowo warunki przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” w obszarach:

 • rozwój produkcji prosiąt,
 • rozwój produkcji mleka krowiego,
 • rozwój produkcji bydła mięsnego,
 • Związanych z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą, jakości produkcji, lub zwiększeniem wartości dodanej produktu.


Wykładowcy podkreślili, że w tym naborze nie ma możliwości płacenia przez beneficjenta gotówką, wszystkie faktury musza być opłacane przelewem.

Rolnicy mieli możliwość zadawania pytań, które dotyczyły min; wypełniania wniosków, ubiegania się o zaliczki, przyznawania punktów, rozpatrywania wniosków przez ARiMR, kryteriów wyboru przy zakupie maszyn rolniczych, terminów dostarczania pozwoleń, uzupełniania braków w dokumentacji, zapytań ofertowych itp.

Po zakończonym wykładzie zainteresowani mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem.

Szkolenie z „Płatności Bezpośrednich na 2016r.” poprowadził pan Krzysztof Walczak z BP ARiMR w Kole, który szczegółowo omówił;

 • termin przyjmowania wniosków,
 • załączniki,
 • uzupełnianie braków,
 • zasady ogólne - wnioski spersonalizowane,
 • zmiany w formularzu wniosku o przyznanie płatności,
 • rodzaje płatności objęte wnioskiem o przyznanie płatności na 2016r.,
 • rodzaje dobrowolnego wsparcia związanego z produkcją na 2016r.,
 • wzór wniosku o przyznanie płatności na 2016r. – instrukcja wypełniania.


Podsumowania spotkania dokonał Przewodniczący RP WIR w Kole, twierdząc, że takie duże zainteresowanie świadczy o potrzebie organizowania w przyszłości więcej takich spotkań informacyjnych.

Galeria

Beata Włodarczyk


23-12-2015 r.


W dniu 16 grudnia 2015r roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Dąbiu z inicjatywy Rady Powiatowej WIR w Kole i PT KRUS w Kole oraz uprzejmości Burmistrza Dąbia pana Tomasza Ludwickiego, odbyło się szkolenie z zakresu BHP w rolnictwie. Wykład przeprowadził pracownik PT KRUS w Kole pan Tomasz Jaworski, podczas którego omówił zasady ochrony zdrowia i życia, zagrożenia wypadkowe w gospodarstwie rolnym, bezpieczna obsługa maszyn i urządzeń oraz bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich.


Szkolenie zakończyło się konkursem testowym pt. „Wiedza przy pracy w gospodarstwie rolnym nie boli”, składającym się z 10-ciu pytań. Warunkiem udziału w konkursie było posiadanie przez rolnika ubezpieczenia w KRUS. Laureatami konkursu zostali; Mirosław Serafinowicz, Marcin Misiak i Barbara Frątczak. Nagrody osobiście wręczyła kierownik PT KRUS w Kole pani Agata Kropidłowska.


Beata Włodarczyk


19-11-2015 r.

10.11.2015 r. w gospodarstwie agroturystycznym w Grzegorzewie odbyła się Sesja Ekologiczna „Rolnictwo*Środowisko*Żywność*Zdrowie” zorganizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu – Dział Ekologii i Ochrony Środowiska. W sesji wzięli udział rolnicy specjalizujący się w ekologicznej produkcji roślinnej i zwierzęcej. Wielkopolską Izbę Rolniczą reprezentowali; Przewodniczący Rady Powiatowej WIR w Kole Michał Wróblewski, Delegaci Mirosław Serafinowicz (Koło) i Krzysztof Kałużny (Turek). W trakcie sesji specjalista branżowy WODR Elżbieta Dryjańska przeprowadziła wykłady na następujące tematy:

 • „Rolnictwo ekologiczne w liczbach”,
 • „Działanie: Rolnictwo ekologiczne w PROW 2014- 2020”,
 • „O czym rolnik ekologiczny winien wiedzieć i pamiętać”,
 • „Jakość żywności ekologicznej i jej wpływ na zdrowie człowieka”,
 • „Nowe unijne regulacje dotyczące rolnictwa ekologicznego”,
 • „Regulacje zachwaszczenia w uprawach ekologicznych”,
 • „Jak uporządkować dokumenty w gospodarstwie rolnym?”,
 • „Dobre przykłady w rolnictwie ekologicznym”.

W czasie spotkania został podsumowany konkurs „Najlepsze gospodarstwo ekologiczne”, którego laureatem w kategorii ekologia-środowiska zostało gospodarstwo ekologiczne Marka Górczewskiego z Rosochy powiat kolski. Gospodarstwo liczy 9,06 ha w tym użytki rolne 8,46ha, na którym uprawiane są zboża (owies, jęczmień, pszenica) i gryka, jako surowiec zielarski. W kategorii ekologiczne gospodarstwo towarowe laureatem zostało gospodarstwo Eko-Farma Lubień. Nagrody osobiście wręczył dyrektor OT ARR w Poznaniu pan Andrzej Bobrowski.Sesja ekologiczna była doskonałym miejscem na degustację produktów ekologicznych (nalewki, żurawina, ogórki, kapusta) oraz sposobem na wymianę informacji, spostrzeżeń i doświadczeń, dyskusji na temat prowadzenia gospodarstwa oraz handlu detalicznym i sprzedaży bezpośredniej żywności ekologicznej.

Galeria

Beata Włodarczyk


30-09-2015 r.

W dniu 23.09.2015r. na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Powierciu odbyła się konferencja dotycząca potrzeb doradczych oraz przyszłości oświaty rolniczej w powiecie kolskim, zorganizowana przez WIR przy współpracy ZSCKR i ZD WODR w Kole.


W konferencji udział wzięli; pani Jolanta Nawrocka członek zarządu WIR, pan Michał Wróblewski przewodniczący Rady Powiatowej WIR w Kole, pan Andrzej Tomczyk Sekretarz powiatu kolskiego, pan Grzegorz Galiński z-ca kierownika ARiMR, pan Piotr Sobolewski z-ca dyrektora ZSCKR w Powierciu, pan Karol Skonieczny Przewodniczący Komisji Rolnictwa Rady Gminy Koło, pracownicy ZD WODR w powiecie kolskim oraz Delegaci RP WIR w Kole.
Konferencja rozpoczęła się wystąpieniem z-cy Dyrektora szkoły, który zapoznał zebranych z historią szkoły, przedstawił główne kierunki działania i kształcenia w szkole.

Kierownik ZD WODR omówił potrzeby doradcze w powiecie kolskim oraz poinformował o przeprowadzanych przez doradców wykładach i wykładach specjalistycznych, pokazach, wyjazdach studyjnych i demonstracjach.

W swoim wystąpieniu Sekretarz powiatu kolskiego odniósł się do problemu z utrzymaniem szkół średnich i zawodowych, zwrócił uwagę na demografię i niedoszacowanie kosztów kształcenia zawodowego.


W trakcie dyskusji wszyscy uczestnicy odnieśli się do omawianych tematów wskazywali na kierunki, potrzeby kształcenia i doskonalenia zawodowego rolników a także szeroko pojętych środowisk wiejskich.
Pan Mirosław Serafinowicz porównał formy kształcenia rolników niemieckich, zwrócił uwagę na praktyczny aspekt doskonalenia zawodowego. Przypomniana została również rola samorządu rolniczego w rozwoju i przekształceniach oświaty rolniczej, wkład Izb w budowę programów nauczania i rozwój nowych kierunków oraz wiele inicjatyw w celu nawiązaniu kontaktów międzynarodowych przez polskie szkoły rolnicze.

Podczas spotkania uczniowie szkoły Technikum żywienia i usług gastronomicznych pod kierunkiem pań: Moniki Masiery i Alicji Kłanieckiej zaprezentowali umiejętności kulinarne poprzez przygotowany i udekorowany stół z posiłkiem konferencyjnym. Uczestnicy podczas konferencji mieli okazje skosztować ciasta własnego wypieku, zimne przekąski a na zakończenie posilić się pyszną zupa z brokułów. Profesjonalną obsługą gości zajęły się uczennice III klasy tejże szkoły.

Beata Włodarczyk


12 sierpnia w Starostwie Powiatowym w Kole odbyło się szkolenie z zakresu wprowadzania nowych programów pomocowych dla rolnictwa z budżetu 2014-2020, zorganizowane przez Biuro Powiatowe WIR w Kole przy współpracy Biura Powiatowego ARiMR w Kole. Szkolenie przeprowadzone przez pracowników ARiMR miało na celu przybliżenie zasad i wymogów przyznawania pomocy z zakresu wprowadzania nowych programów dla rolników chcących skorzystać m.in. z Młodego Rolnika, Modernizacji gospodarstw rolnych czy Restrukturyzacji małych gospodarstw.

Wykładowcy szczególną uwagę zwrócili, że przy „Premii dla Młodego Rolnika” wsparcie w wysokości 100 tys. zł będzie wypłacana w dwóch ratach: I - 80% - po spełnieniu warunków przez beneficjenta, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, a II - 20% - po realizacji biznesplanu. Rozliczenie dotyczyć będzie całej kwoty, z zastrzeżeniem, że minimum 70 % rolnik musi przeznaczyć na zakup środków trwałych. Pozostała część może być wykorzystana na zakup obrotowych środków produkcji.

Przybliżyli zebranym, że o naborze nie decyduje kolejność złożenia wniosku, ale punktacja, którą będzie można zdobyć za następujące kryteria:

 • wielkość gospodarstwa,
 • kwalifikacje zawodowe młodego rolnika,
 • rodzaj planowanej produkcji,
 • kompleksowość biznesplanu,
 • przetwarzanie produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie,
 • wpływ na realizację celów przekrojowych,
 • różnice wieku pomiędzy przekazującym gospodarstwo, a młodym rolnikiem,
 • udział w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych,
 • przejmowania gospodarstwa w całości lub przejmowania gospodarstwa z mniejszych gospodarstw.

Wyjaśnili również, kto może ubiegać się o przyznanie wsparcia i jakie spełniać warunki w ramach działań: Modernizacja gospodarstw rolnych i Restrukturyzacja małych gospodarstw.

Beata Włodarczyk


W niedzielę 28 czerwca odbyły się regionalne Targi Rolnicze w Kościelcu pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego i Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Uroczystego otwarcia Targów dokonała z-ca Dyrektora WODR w Poznaniu p. Wiesława Nowak. Wielkopolską Izbę Rolniczą reprezentowali; w-ce prezes Bogdan Fleming i Członek Zarządu Krzysztof Przygoński.

Targi to okazja do zaprezentowania oferty producentom rolnym. Choć w tym roku zmieniono lokalizację imprezy, to jednak nie zniechęciło wystawców. Jak w latach poprzednich uczestniczyło w nich przeszło 200 wystawców maszyn i urządzeń rolniczych, nawozów, środków ochrony roślin, środków do produkcji rolnej i ogrodniczej, materiałów budowlanych, technologii produkcji ekologicznej wyposażenia budynków inwentarskich, pasz, materiałów i szkółkarskich.


Wśród wystawców nie zabrakło również drobnych rzemieślników, producentów przetwórstwa rolniczego, hodowców zwierząt, drobiu oraz ptactwa ozdobnego. Zainteresowani mogli skorzystać z doradztwa z zakresu funduszy unijnych, ekonomiki, technologii produkcji ekologicznej, ochrony środowiska, agroturystyki, alternatywnych źródeł dochodu. Wśród stoisk informatyczno-doradczych nie zabrakło stoiska Biura Powiatowego Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Dużym powodzeniem cieszyły się stoiska z wyrobami regionalnymi; miód, pieczywo, przetwory owocowe i warzywnicze, wyroby wędliniarskie, sery, wina oraz stoiska z przetworami ekologicznymi.

Podczas Targów poznaliśmy laureatów VIII edycji etapu regionalnego Ogólnokrajowego konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”;

 • I m-ce gospodarstwo p. Marka Michalaka z Goliny Kolonia, gm. Golina, powiat koniński
 • II m-ce gospodarstwo p. Jerzego Bartczaka ze Sławoszewa, gm. Kleczew, powiat koniński
 • III m-ce gospodarstwo p. Doroty i Rafała Grzechowskich z Patrzykowa, gm. Kramsk, powiat koniński.

Ponadto Komisja przyznała wyróżnienia dla gospodarstw;

 • p. Marka Pietrzaka z Ziemięcina, gm. Wierzbinek, powiat koniński
 • p. Marina Rusina z Polic, gm. Kramsk, powiat koniński
 • p. Józefa Kurzawy z Wichertowa, gm. Przykona, powiat turecki.


Laureaci otrzymali upominki od Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Pamiętano również o najmłodszych zwiedzających, dla których przygotowano zjeżdżalnie i trampoliny. Tegoroczne Targi w Kościelcu zwiedziło ponad 20 tysięcy osób, głownie producentów rolnych, tłoczno było wszędzie. Tak duże zainteresowanie wystawców i zwiedzających świadczy o potrzebie takiej imprezy w tej części Wielkopolski. Czas zwiedzającym targowe ekspozycje umilały występy lokalnych zespołów ludowych.

Beata Włodarczyk

Galeria9 czerwca 2015 r. odbyło się Pierwsze posiedzenie V kadencji rady powiatowej WIR w Kole, które otworzył i nadzorował członek zarządu WIR Krzysztof Przygoński a przewodniczył p. Mirosław Serafinowicz.

Rada licząca 21 członków na przewodniczącego jednogłośnie wybrała ponownie p. Michała Wróblewskiego. Zmiany nie dokonano również przy wyborze Delegata na Walne Zgromadzenie, którym ponownie został p. Mirosław Serafinowicz.

W punkcie wolne głosy i wnioski nowowybrani wymienili się spostrzeżeniami na temat problemów, z którymi borykają się na co dzień rolnicy w powiecie kolskim m.in. szkodami łowieckimi, ubezpieczeniem upraw, melioracją, przydomowymi oczyszczalniami, usuwaniem eternitu, biurokracją w urzędach. Rada postanowiła, że z tymi i innymi problemami nie zostawi Rolników bez pomocy.Skład Rady Powiatowej

Gmina Babiak; Piotr Kamiński Zbigniew Wolicki,
Gmina Chodów; Marcin Pochylski, Marcin Sobczyński,
Gmina Dąbie; Mirosław Serafinowicz, Przemysław Stasiak,
Gmina Grzegorzew; Adam Jaskólski, Maciej Zając,
Gmina Kłodawa; Jarosław Cieśliński, Barbara Frątczak,
Gmina Koło; Tomasz Dębiński, Michał Wróblewski,
Gmina Miasto Koło; Zbigniew Sewaściukiewicz,
Gmina Kościelec; Piotr Radziemski, Kazimierz Śliwka,
Gmina Olszówka; Stefan Michalski, Tomasz Piekarski,
Gmina Osiek Mały; Małgorzata Bączkiewicz, Sławomir Makarowicz,
Gmina Przedecz; Marek Szczęsny, Andrzej Ściślewski.


W dniach 5-6.11.2014 r. w Kamieniu gm. Koło, odbyło się szkolenie z zakresu „Pielęgnowanie i ochrona upraw leśnych”. Szkolenie zorganizowane zostało przez Krajową Radę Izb Rolniczych w konsorcjum ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013”.


Program szkolenia obejmował 16 godzin zajęć, w tym zajęcia teoretyczne dotyczące:

 • obowiązki beneficjentów pomocy udzielanej na zalesianie w ramach działań
  leśnych PROW (2004-2006, 2007-2013),
 • podstawy prawne prowadzenia gospodarki leśnej w lasach niepaństwowych,
 • elementy gospodarki leśnej w lasach założonych na gruntach wyłączonych z produkcji rolnej,
 • charakterystyka podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i ochronnych, z uwzględnieniem specyfiki schematów zalesiania,
 • zasady BHP obowiązujące podczas wykonywania prac leśnych oraz dobór narzędzi służących do wykonywania poszczególnych zabiegów,
 • pielęgnowanie i ochrona uprawy leśnej w wieku do 5 lat pochodzącej z sadzenia,
 • pielęgnowanie i ochrona młodnika pochodzącego z sadzenia,
 • pielęgnowanie lasu założonego z wykorzystaniem uznanej sukcesji naturalnej rodzimych gatunków lasotwórczych (lub pochodzącego z odnowienia naturalnego) w różnych fazach rozwojowych.

W szkoleniu uczestniczyło 30 osób, głównie rolnicy, którzy już posiadają las lub planują go założyć w najbliższej przyszłości.


Pierwszy dzień szkolenia obejmował zajęcia teoretyczne prowadzone przez pana Łukasza Ludwisiaka z Wydziału Leśnictwa SGGW w Warszawie. Rolnicy z zainteresowaniem słuchali prowadzącego i zadawali szereg pytań dotyczących upraw leśnych.

W drugim dniu wszyscy uczestnicy szkolenia udali się do oddalonego o kilka kilometrów lasu w miejscowości Borecznia, gdzie podczas praktycznych warsztatów, mogli pochwalić się zdobytą dzień wcześniej wiedzę. W konfrontacji z naturą uczestnicy bez problemu wskazywali drzewa, które ich zdaniem należałoby wyeliminować, zachowując przy tym najlepsze egzemplarze. Uczyli się rozpoznawać się szkodniki lasu oraz poznwali metody ich zwalczania, a także metody czyszczenia nasadzeń oraz utrzymywanie lasu w prawidłowej kulturze.

Część wyjazdowa szkolenia zdaniem uczestników była niewątpliwie dużym atutem, ponieważ zawierała bardzo dużo praktycznych informacji niezbędnych przy pielęgnacji i ochronie upraw leśnych.

Beata Włodarczyk

Galeria

Tradycją się już stało, że co roku we wrześniu odbywa się Posiedzenie RP WIR w Kole, połączone ze spotkaniem z doradcami WODR z powiatu kolskiego.

Na zaproszenie odpowiedzieli również; Sekretarz powiatu Andrzej Tomczak oraz Kierownik BP ARiMR Dorota Józefowicz. Spotkanie to miała na celu zapoznanie się z działalnością ZD WODR oraz ze zmianami w płatnościach bezpośrednich w 2015 r.

Kierownik BP ARiMR przedstawiła projekt systemu płatności bezpośrednich na 2015 r.:

 • jednolita płatność obszarowa,
 • zazielenianie,
 • młody rolnik,
 • system małych gospodarstw,
 • przejściowe wparcie krajowe: dopłaty do tytoniu,
 • płatność dodatkowa,
 • związane z produkcją: młodego bydła, krów, owiec, kóz, owoce miękkie, chmielu, roślin wysokobiałkowych , buraków cukrowych, ziemniaków skrobiowych, pomidorów, lnu, konopi włóknistych.
Omówiła również system płatności dla małych gospodarstw, które otrzymywały dotychczas dopłaty nie przekraczające 1250 euro.

Kierownik ZD WODR w powiecie kolski przedstawił plan działania swojego zespołu na 2015 r.:

 • nowe kierunki doradcze w powiecie kolskim,
 • tematyka szkoleń,
 • planowane konferencje,
 • wyjazdy studyjne.
Przyjął również wnioski i propozycje Delegatów WIR o rozszerzenie tematyki szkoleń, którymi byliby zainteresowani rolnicy z powiatu kolskiego. Omówił działalność grupy wsparcia dla rolników korzystających z PROW 2007-2013 jaką powołał Minister Rolnictwa i możliwościach bezpłatnego korzystania z ich usług przez rolników naszego powiatu.

Sekretarz Powiatu, udzielił informacji na temat działań Starostwa na rzecz rolnictwa:

 • wypłaty miesięczne za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenia upraw leśnych,
 • udzielanie porad i pomocy rolnikom zgłaszającym się do wydziału,
 • udzielanie dotacji celowej z budżetu dla spółek wodnych,
 • współpraca z regionalną Komisji ds. BHP w rolnictwie,
 • współpraca z ARiMR, WIR i Powiatowym lekarzem Weterynarii w Kole,
 • działania promocyjne, organizacja dożynek.

W trakcie owianych tematów uczestnicy na bieżąco zgłaszali swoje uwagi i wyrażali opinie.

Na koniec spotkania uczestnicy zapoznali się z bieżącą działalnością WIR i Biura Powiatowego, którą omówił Przewodniczący RP WIR w Kole.

Beata Włodarczyk


Powrót