Powiat koniński położony jest w centralnej Polsce, we wschodniej części Wielkopolski. Zajmowany teren wchodzi w skład pasa nizin w obrębie Niziny Wielkopolskiej. W centralnej części powiatu rozpościera się szeroka dolina Warty. Na północ i południe od niej, wznoszą się zróżnicowane obszary wysoczyzn, na północy dodatkowo urozmaicone przez 23 jeziora polodowcowe. Terytorium powiatu jest ubogo wyposażone w użyteczne zasoby naturalne. Największym, eksploatowanym bogactwem jest węgiel brunatny, którego złoża położone są na północ od Konina.
Powiat koniński to drugi pod względem ilości gmin powiat w Wielkopolsce. Liczy 14 gmin, z czego 9 to gminy wiejskie, a 5 gminy miejsko-wiejskie, podzielone łącznie na 296 sołectw. Zajmuje powierzchnię 1578,7 km kw. i jest czwartym, co do wielkości powiatem w województwie oraz jednym z większych w kraju. Ludność powiatu konińskiego liczy ponad 128 tys. mieszkańców, w tym 86% stanowi ludność na terenach wiejskich. Na terenie powiatu konińskiego funkcjonuje około 13.700 gospodarstw rolnych. Największy udział w powierzchni zasiewów mają zboża. Powiat koniński dysponuje dużą powierzchnią sadów, a także jednym z największych w województwie wielkopolskim areałem łąk i pastwisk. Powiat jest potentatem w produkcji mleka.


Sygnalizacja Agrofagów
Wpisy z lat:
2013 2014 2015 2016

15-10-2018 r.

Wielkopolska Izba Rolnicza w ramach projektu współfinansowanego przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich zorganizowała 6 konferencji dla wszystkich subregionów Wielkopolski nt. „Prawo łowieckie w aspekcie społecznym, środowiskowym, rolniczym i ekonomicznym”. Jedna z takich konferencji odbyła się 11 października br. w Rannej w gminie Kramsk w powiecie konińskim. Uczestniczyli w konferencji rolnicy, przedstawiciele Polskiego Związku Łowieckiego, Nadleśnictwa Konin oraz przedstawiciele instytucji okołorolniczych z powiatów: Koło, Konin, Słupca i Turek.


Spotkanie prowadziła Przewodnicząca RP WIR w Koninie i Członek Zarządu WIR - Jolanta Nawrocka. Po omówieniu celów spotkania poprosiła o zabranie głosu gospodarza terenu - Wójta Kramska - Józefa Dropa, który przybliżył uczestnikom gminę Kramsk oraz podziękował za współpracę z Wielkopolską Izbą Rolniczą.

Następnie Prezes WIR Piotr Walkowski dokonał wprowadzenia do tematu konferencji. Rozpoczął od historii Prawa łowieckiego w ciągu ostatnich 2 lat. Pomysł szacowania strat przez Urzędy Wojewódzkie, sołtysów oraz Urzędy Gmin nie zostały wprowadzone w życie. Aktualnie szacowanie strat mają wykonywać pracownicy Ośrodków Doradztwa Rolniczego, jednak na chwilę obecną, nie zostali jeszcze przeszkoleni. Prezes Walkowski poinformował, że można w biurach powiatowych WIR uzyskać informacje na temat obwodów łowieckich oraz złożyć pisemne skargi na niewłaściwe zachowania myśliwych.

Pozostali prelegenci poruszyli tematy:
Bernard Rux – przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Koninie – problemy związane z dokonaniem odstrzałów dzików, a oczekiwania środowiska rolniczego. Poruszył również kwestie dotyczące zminimalizowania uciążliwości w zakresie powstania szkód ze strony zwierzyny oraz przy wykonywaniu polowania.


Waldemar Kubiak – Nadleśniczy Nadleśnictwa Konin – omówił zasady tworzenia powstawania wieloletnich planów łowieckich.
Ireneusz Szefliński – omówił zasady bioasekuracji w związku z ASF zarówno dla rolników i myśliwych. Choroba przesuwa się, na zachód, choć bardzo powoli, to jednak niepokojący jest fakt, że pojawia się, w co raz to nowych krajach Europy. Piotr Walkowski omówił również tematykę dotyczącą wyznaczania granic obwodów łowieckich i prac Komisji powstałej przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego oraz szacowanie szkód na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.

Rolnicy poruszyli następujące tematy:

 • problem muflonów sprowadzonych do powiatu konińskiego przed 10-oma laty. Populacja bardzo się rozmnożyła i wyrządza poważne straty w uprawach rolnych;
 • szkód wyrządzanych przez bobry;
 • zastraszania myśliwych i rolników przez ekologów, którzy twierdzą, że teraz na dzikach odbędzie się „rzeź”. Jeśli nie będą zabijane dziki, to będą zabijane ciężarne lochy w naszych gospodarstwach.

Władysław Kocaj – Wicestarosta Powiatu Konińskiego – w podsumowaniu dyskusji stwierdził, że szkoda, że tak ważne ustawy jak prawo łowieckie powstają metodą „prób i błędów”. Zdając sobie sprawę z trudności, z jakimi borykają się zarówno rolnicy, jak i myśliwi. Stwierdził, że wszystkie opinie wyrażone w trakcie tego spotkania będą analizowane.

Bożena Frankowska – Wydział Rolnictwa Starostwa Powiatowego – poinformowała o możliwości skorzystania z odszkodowań za straty wyrządzone przez bobry w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. W ubiegłym roku nie było odszkodowań w powiecie konińskim, bo nie było zgłoszeń.

Na koniec Jolanta Nawrocka poinformowała, że uczestniczyła w ostatnim posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych, gdzie odbyło się spotkanie z Ministrem Rolnictwa Janem Ardanowskim. Minister między innymi zapowiedział powstanie Rady Rolnej, która łączyć będzie wszystkie związki i organizacje rolnicze. Rada taka byłaby ciałem doradczym dla Ministra. Jej siła byłaby znacznie większa, niż pojedynczych organizacji.

Elżbieta Bryl
24-09-2018 r.

Wielkopolska Izba Rolnicza zorganizowała spotkania dla rolników na temat: „Rolnicze wykorzystanie oraz ochrona wód przed zanieczyszczeniami”. Spotkanie szkoleniowo-informacyjne odbyło się w Remizie OSP w Sławsku w gminie Rzgów. Jest to kolejne z cyklu 20 szkoleń, jakie przy wsparciu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, są aktualnie organizowane przez WIR w całej Wielkopolsce.

Fot. KRUS PT Konin

Od 27 lipca br. obowiązują rolników nowe przepisy dotyczące zasad przechowywania i stosowania nawozów. Konieczność zmiany tych przepisów, wynika z wytyczenia na obszarze całej Polski strefy szczególnie narażonej na skażenie związkami azotu pochodzenia rolniczego. Sankcje jakie nałożyła na Polskę Unia Europejska zmusiły do wprowadzenia przepisów, których celem ma być zmniejszenie zanieczyszczenia wód Bałtyku. Nowe terminy stosowania nawozów, obowiązki dotyczące przechowywania nawozów naturalnych oraz dokumenty obowiązujące rolników to tematy, które pomimo, że już obowiązują, to nie do końca są rolnikom znane. Dlatego do przeprowadzenia wykładów zaprosiliśmy specjalistów z Centrum Doradztwa Rolniczego – Panią Danutę Nowak oraz Annę Jagodzik z Wielkopolskiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu.


Niemałe emocje wśród uczestników spotkania wzbudził kolejny temat tj. opłaty za wodę. Sprawy związane z kompetencjami i strukturą Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie, w tym także opłaty za wodę omówił Dyrektor Zarządu Zlewni w Kole Jan Bartczak.

Kolejnym tematem spotkania była problematyka spółek wodnych. Najważniejsze informacje dotyczące ich działalności przekazał Cezary Siniecki Zastępca Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu (w likwidacji).

Fot. KRUS PT Konin

Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali płyty CD z prezentacjami ze szkolenia, drukami potrzebnymi do prowadzenia prawidłowej dokumentacji oraz metodyką wykonywania obliczeń dotyczących stosowania nawozów naturalnych.

Elżbieta Bryl
23-08-2018 r.

W dniu 19 sierpnia br. rolnicy powiatu konińskiego oraz diecezji włocławskiej uczestniczyli w dorocznym święcie plonów. Diecezjalno-Powiatowo-Gminne Dożynki odbyły się w tym roku w gminie Kramsk. Starostami dożynek byli : Dorota Mizerna oraz Józef Nawrocki, natomiast asystentami: Daria Modelska i Rafał Kąkolewski.

Uroczystość miała bardzo odświętny, ale też tradycyjny charakter. Zatem była Msza Święta z homilią Ks. Biskupa Wiesława Meringa – ordynariusza diecezji włocławskiej, korowód dożynkowy, przekazanie chleba przez Starostów Dożynek, konkurs na najpiękniejszy wieniec, występy zespołów folklorystycznych i wiele innych atrakcji.


W konkursie wieńców dożynkowych udział wzięło 25 wieńców. Komisja konkursowa miała kłopot z wyborem najlepszych. Regulamin konkursu, który mówi, że wieńce muszą być zgodne z tradycją, wykonane z różnych, wyłącznie naturalnych zbóż i płodów ziemi spowodował, że ostatecznie wygrały tradycyjne wieńce z: Półwioska Starego w gminie Ślesin, Morzyczyna w gminie Wierzbinek oraz Kramska. Trudno jednak nie wspomnieć o pięknych wieńcach, wykonanych niestandardowo, a nawiązujących np. do rocznicy odzyskania niepodległości.

Tradycyjnie też w powiecie konińskim dożynki są okazją do przekazania odznaczeń Ministra Rolnictwa : „Zasłużony dla rolnictwa” . Na wniosek Rady Powiatowej WIR w Koninie odznaczenie to otrzymał Kazimierz Andrzejewski z Ksawerowa w gminie Kramsk. Miło nam poinformować, że na wniosek Starostwa Powiatowego w Koninie za zasługi w organizacji pomocy rolnikom poszkodowanym w wyniku ubiegłorocznych nawałnic odznaczenie : „Zasłużony dla rolnictwa” otrzymali trzej delegaci Rady Powiatowej WIR w Koninie. Są to: Wojciech Woźniak i Michał Janc ze Sławska w gminie Rzgów oraz Ryszard Luźny z Bystrzycy w gminie Grodziec.


Konińskie dożynki powiatowe to okazja do uhonorowania laureatów corocznego konkursu: Powiatowy Rolnik Roku. Z dziesięciu nominowanych gospodarstw, wybrano pięć, które otrzymały statuetkę „Żniwiarza”. Najlepszymi z najlepszych zostali: Aleksander Banasik z Budzisławia Kościelnego w gm. Kleczew, Magdalena i Radosław Jaworscy z miejscowości Ranna w gm. Kramsk, Jolanta i Dariusz Klichowscy z Radoliny w gm. Golina, Marta i Mariusz Kowalscy z Ksawerowa w gm. Kramsk oraz Irena i Marian Rusin z Polic w gm. Kramsk. Nominacje otrzymali: Sylwia i Karol Balcerzak z gminy Rychwał , Zofia i Sławomir Kowalscy z gminy Sompolno, Beata i Paweł Kwiecińscy z Liśca Wielkiego w gminie Stare Miasto, Karolina i Tomasz Liczbińscy z gminy Stare Miasto oraz Mariola i Jan Pałucki z gminy Kazimierz Biskupi. Rada Powiatowa WIR w Koninie ufundowała też skromny upominek dla jednego z laureatów.


Wielkopolska Izba Rolnicza czynnie uczestniczyła w uroczystościach dożynkowych. W tym dniu do Kramska przybyli niemal wszyscy delegaci z powiatu konińskiego. Nasze stoisko odwiedziło wielu rolników oraz zaproszonych gości.

Przewodnicząca Rady i Członek Zarządu WIR Jolanta Nawrocka oraz Delegat do Rady Wojewódzkiej WIR – Antoni Bryl złożyli dary ołtarza w trakcie Mszy Świętej. W korowodzie dożynkowymi nasi delegaci ponieśli wieniec, a na placu dożynkowym serwowano grochówkę zasponsorowaną przez Wielkopolską Izbę Rolniczą.


Pomimo, że tegoroczne plony z powodu suszy są dużo niższe, niż w innych latach, to rolnicy potrafią być wierni, budowanej przez wieki tradycji.

Elżbieta Bryl


19-03-2018 r.

Wioleta i Witold Słowińscy z Morzyczyna znaleźli się w dziesiątce najlepszych rolników w województwie. Sukces ten zapewnił im udział w XVII edycji konkursu Wielkopolski Rolnik Roku.

Wyniki Konkursu Wielkopolski Rolnik Roku 2017 ogłoszono 11 marca w Sali Ziemi na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Biuro Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Koninie podjęło się zorganizowania wyjazdu na tę uroczystość przedstawicieli powiatu konińskiego. W wyjeździe uczestniczyli głównie laureaci konkursu Powiatowy i Wielkopolski Rolnik Roku z lat poprzednich. Delegacji przewodniczyli : Starosta Koniński Stanisław Bielik oraz Jolanta Nawrocka Członek Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej, a jednocześnie Przewodnicząca Rady Powiatowej WIR w Koninie.

Konkurs „Wielkopolski Rolnik Roku” nieprzerwanie od 17 lat promuje wielkopolskie rolnictwo. Uczestniczyło w nim już 1100 gospodarzy z naszego regionu, a statuetkę Siewcy otrzymało 166 z nich. Wyróżnieni rolnicy prezentowali wyjątkowo wysoki poziom produkcji, stosowali nowoczesne technologie, odznaczali się dobrą organizacją pracy, wyróżniającą estetyką gospodarstw, uzyskiwali bardzo dobre efekty ekonomiczne, przejawiali troskę o środowisko naturalne.

W ubiegłym roku, powołana przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego kapituła odwiedziła producentów zbóż, bydła mlecznego, trzody chlewnej, ogrodników, sadowników, a także producentów grzybów oraz hodowców koni, ryb i zwierząt futerkowych. Łącznie 56 gospodarstw rolnych z 23 powiatów województwa wielkopolskiego. Najlepszych 20 gospodarzy nominowała do nagrody, a 10 spośród nich zarekomendowała do tytułu Wielkopolskiego Rolnika Roku 2017.

Decyzją kapituły, najcenniejsze trofea konkursowe: prestiżowy tytuł, statuetka „Siewcy” oraz nagroda finansowa w wysokości 10 tysięcy złotych, stały się również udziałem rolników z powiatu konińskiego. Wioleta i Witold Słowińscy z Morzyczyna w gm. Wierzbinek prowadzą nowoczesne gospodarstwo specjalizujące się w produkcji pomidora gruntowego (na 13 ha) i cebuli (na 9 ha) oraz truskawki ekologicznej. Gospodarstwo jest zmechanizowane i spełnia najwyższe standardy organizacji pracy oraz wszystkie normy integrowanej produkcji roślin. Rolnicy osiągają satysfakcjonujące wyniki, roczny plon pomidora kształtuje się na poziomie 80 ton/ha, a cebuli - 50 ton/ha.

Fot. UMWW w Poznaniu/S.Wdowczyk

Państwo Słowińscy są laureatami Powiatowego Rolnika Roku 2016, a także finalistami ubiegłorocznego konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, w którym zwyciężyli na szczeblu rejonowym oraz zajęli II miejsce w jego etapie wojewódzkim.

Marta J. Bagrowska - Rzecznik prasowy powiatu konińskiego
Elżbieta Bryl – WIR Konin


16-03-2018 r.

W dniu 14 marca 2018 w Kramsku odbyło się kolejne organizowane przez Wielkopolską Izbę Rolniczą i Starostwo Powiatowe w Koninie - Forum Rolnicze powiatu konińskiego. Jest to kontynuacja rozpoczętych przez WIR przed 11 laty cyklicznych spotkań rolników z przedstawicielami Sejmu, Senatu, władz samorządowych oraz instytucji powiązanych z rolnictwem.

Tematem przewodnim tegorocznego Forum była gospodarka łowiecka na terenie powiatu konińskiego. Temat ten jest tu szczególnie istotny, gdyż do końca marca Starosta Koniński po zasięgnięciu opinii izby rolniczej musi wydać opinię w sprawie przedłużenia dzierżawy obwodów łowieckich na kolejnych 10 lat.

Stąd też obecność władz Okręgowego Związku Łowieckiego w Koninie. Najwięcej kontrowersji wzbudziła sprawa muflonów sprowadzonych do obwodu położonego na terenie gminy Kramsk. Kilka sztuk sprowadzonych tu przed kilkunastoma laty rozmnożyło się do blisko 100 sztuk, czyniąc olbrzymie szkody w uprawach rolnych. Uczestniczący w obradach przedstawiciele PZŁ w osobach Prezesa Bernarda Ruxa i Przewodniczącego Okręgowej Rady Łowieckiej Bronisława Roweckiego przekazali informację, że w najbliższym czasie dojdzie do odstrzału 50 sztuk. Stan docelowy, jaki zaplanowano na bieżący rok to 25 sztuk.

Kolejnym istotnym tematem, jaki poruszono jest sprawa obowiązku nałożonego przez Ministerstwo Finansów na rolników będących czynnymi płatnikami podatku VAT. Od stycznia bieżącego roku mają oni obowiązek przekazywania internetowo do urzędów skarbowych tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego. Problematykę związaną z obowiązkami w tym zakresie przekazał specjalista US w Koninie Zbigniew Siepka.

Omówienia wielu istotnych spraw dotyczących aktualnej sytuacji w rolnictwie dokonał Prezes Piotr Walkowski. Odniósł się m.in. do nowego prawa łowieckiego. Poinformował, że WIR zgłosiła poprawkę dotyczącą obniżenia wieku uczestników polowania do 16 lat. Poinformował zebranych o nowych przepisach w walce z ASF i zagrożeniach dla rolników, jakie wiążą się z wystąpieniem tej choroby.

Na koniec informacje o aktualnych działaniach doradztwa rolniczego przekazał Józef Gęziak – Kierownik Powiatowego Zespołu Doradczego WODR w Koninie. Natomiast informacje o aktualnościach w ARiMR przekazał Kierownik Biura Powiatowego w Koninie Pan Jan Śledź. Zachęcił do korzystania z porad specjalistów: Naczelnik Działu IRZ – Pani Pauliny Wituckiej oraz Leszka Garbaciaka - Naczelnika Działu Płatności Obszarowych.

Miłym akcentem spotkania była obecność samorządowców z gminy Czerniejewo. Na ręce Starosty Konińskiego Stanisława Bielika oraz Przewodniczącej RP WIR w Koninie Jolanty Nawrockiej przekazali symbolizujące gminę statuetki niedźwiadków w podziękowaniu za zorganizowanie pomocy w postaci płodów rolnych oraz środków pieniężnych, jaką gmina otrzymała od rolników i mieszkańców powiatu konińskiego po nawałnicy z 11 sierpnia ubiegłego roku.

Spotkanie zakończyło się dyskusją na temat m.in. wystąpienia do gmin Posła Sachajki odnośnie finansowania izb rolniczych. Jak zapewnił Poseł Leszek Galemba jest to inicjatywa, posła Sachajki, która nie ma poparcia większości parlamentarnej.

(-) Elżbieta Bryl


23-10-2017 r.

W dniu 19 października 2017 r. w gospodarstwie agroturystycznym „Miraś” w gminie Kramsk w powiecie konińskim odbyło się wspólne posiedzenie Rad Powiatowych WIR Koła, Konina, Słupcy i Turku. W spotkaniu uczestniczyło łącznie 53 delegatów oraz zaproszeni goście, którymi byli: Poseł na Sejm RP Leszek Galemba, Dyrektor KOWR w Poznaniu – Wojciech Perczak oraz przedstawiciele ARiMR, KRUS, PZD WODR i Starostwa Powiatowego w Koninie.

W dniu 22 stycznia br w powiecie konińskim odbyło się jedno z pierwszych spotkań informacyjnych spotkań z rolnikami pod nazwą „WSPÓLNIE DLA WIELKOPOLSKIEJ WSI” organizowanych pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego. W spotkaniach uczestniczą instytucje rolniczych takie jak: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Jak podkreślił otwierając spotkanie Poseł Witold Czarnecki w spotkaniach tych chodzi o to, „by władza nie oddaliła się od ludzi” i aby, być blisko ich spraw i problemów.


Jako pierwszy głos zabrał Dyr. Wojciech Perczak z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, który szczegółowo omówił zasady rozdysponowania gruntów. Poinformował, że w trybie bezprzetargowym można nabyć działki przylegające do działek rolnika. Jeśli do działki przylegają pola kilku zainteresowanych rolników, to ogłasza się licytację. Omówił też nowe kryteria zawierania umów dzierżawy gruntów oraz prowadzone przez KOWR działania promocyjne. Rolnicy z gminy Wilczyn wyrazili swe niezadowolenie wobec Dyrektora Perczaka z powodu niedotrzymania złożonej im obietnicy w sprawie przetargu 36 działek o pow. od około 8 do około 16 ha (łącznie prawie 500 ha gruntów) po obiekcie rolnym Wiśniewa. Dyrektor w czerwcu ubiegłego roku obiecał przychylić się do wniosku rolników, aby jedna działka przypadła na jednego rolnika. Tymczasem, zorganizowano 3 przetargi, w których niektóre osoby wygrały 3 krotnie. Niestety, nie można było bardziej szczegółowo omówić tego problemu, gdyż Dyr. Perczak spieszył się na spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa.

Aneta Wolna z Biura Wsparcia Inwestycyjnego ARiMR w Poznaniu omówiła harmonogram PROW 2014-2020 na najbliższy rok. Najbardziej oczekiwany program tj. Modernizacja Gospodarstw Rolnych – obszar D zostanie uruchomiony już w lutym br.

Zmiany w emeryturach i ubezpieczeniach KRUS omówił Dyrektor Adam Minkowski, a następnie Pani Ewa Jakubowska – Kierownik Referatu ds. Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego PT KRUS w Koninie zapoznała uczestników spotkania z działaniami instytucji w zakresie zapobiegania wypadkom. Omówiła też możliwości leczenia sanatoryjnego oraz zasady uczestnictwa w konkursach dotyczących bezpieczeństwa pracy w rolnictwie.

Dyrektor Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa Adam Błochowiak zachęcał rolników do zakupu środków ochrony roślin tylko od certyfikowanych sprzedawców oraz zachowywania etykiet z opakowań. Przestrzegał przed „kupowaniem” nalepek na opryskiwacze bez wykonywania przeglądów, gdyż jest to przestępstwo, zagrożone poważnymi karami.


Informacje o zadaniach, jakie w 2018 roku stoją przed Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego przekazała Pani Wicedyrektor Wiesława Witaszak. Wielkopolski ODR zatrudnia 359 osób, w tym 262 pracuje w biurach powiatowych. Obsługują oni 120 tys. gospodarstw rolnych, co oznacza, że na jednego doradcę przypada średnio 400 rolników. Oprócz zadań nałożonych przez resort rolnictwa, ośrodek realizować będzie zadania, o które wnioskowali w ankietach rolnicy. Główne z nich to: promocja postępu biologicznego, podnoszenie poziomu zarządzania gospodarstwem rolnym oraz wsparcie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Najbliższe plany dotyczą też obsługi e-wniosków, wymogów dla rolników związanych z obszarami OSN, bioasekuracji w zakresie ASF i ptasiej grypy itp. Wymieniono także współpracę z WIR w zakresie wspólnej organizacji cyklu szkoleń dla rolników na temat uprawy zbóż, hodowli bydła i trzody chlewnej oraz cross compliance.


Kapitan Sebastian Andrzejewski z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Koninie uwrażliwił uczestników spotkania na zagrożenia pożarowe. Najczęstsza przyczyną 132 pożarów domów mieszkalnych na terenie powiatu konińskiego w 2017 roku były podpalenia, nieostrożność osób oraz nie czyszczenie przewodów kominowych. Obowiązkiem, z którego często nie zdajemy sobie sprawy jest konieczność wykonywania raz na 5 lat przeglądu instalacji elektrycznej oraz raz na rok przeglądu komina, po którym powinniśmy otrzymać protokół. Zdarza się, że firmy ubezpieczeniowe odmawiają wypłaty odszkodowania, wobec braku takich dokumentów. Przestrzegał też przed wypalaniem traw i pozostałości roślinnych na polach. Zalecał też ostrożność przy gaszeniu np.: zapalonych sadzy w kominie wodą, gdyż woda natychmiast zamienia się w parę i grozi większym poparzeniem.

Na koniec Powiatowy Lekarz Weterynarii Ireneusz Szefliński omówił objawy oraz przebieg choroby i zasady postępowania w przypadku ASF. W dniu 19 stycznia 2018 w Polsce odnotowanych jest 81 ognisk choroby. W latach 2014-2016 wykryto 163 zakażone dziki, w roku 2017 już 724 sztuki, a w roku 2018 już 153 chore zwierzęta.


Spotkanie trwało 4 godziny. Jednak odczuwany był niedosyt wśród rolników, bowiem cel, jakim miało być poznanie przez rządzących naszym krajem problemów wsi i rolników, wydawało się, że może być zrealizowany na końcu spotkania, w czasie przewidzianym na dyskusję. Niestety, wtedy nie było Posła Witolda Czarneckiego, który musiał opuścić salę, już po pierwszej godzinie spotkania.

(-) E. Bryl


23-10-2017 r.

W dniu 19 października 2017 r. w gospodarstwie agroturystycznym „Miraś” w gminie Kramsk w powiecie konińskim odbyło się wspólne posiedzenie Rad Powiatowych WIR Koła, Konina, Słupcy i Turku. W spotkaniu uczestniczyło łącznie 53 delegatów oraz zaproszeni goście, którymi byli: Poseł na Sejm RP Leszek Galemba, Dyrektor KOWR w Poznaniu – Wojciech Perczak oraz przedstawiciele ARiMR, KRUS, PZD WODR i Starostwa Powiatowego w Koninie.

Tematyka spotkania obejmowała sprawy związane z aktualną sytuacją w rolnictwie. Poruszono wiele ważnych dla rolników tematów, takich jak sprawa nowego Prawa Łowieckiego, projektu nowelizacji ustawy o izbach rolniczych, działań prowadzonych przez nowo powołaną instytucję, jaką jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz wiele innych.


Wśród najważniejszych tematów dla rolników, zwłaszcza gminy Wilczyn w powiecie konińskim była sprawa rozdysponowania gruntów przeznaczonego do dzierżawy Obiektu Rolnego Wiśniewa, o powierzchni prawie 500 ha. Przed rokiem WIR opiniowała podział tych gruntów na mniejsze działki, które będą przeznaczone na powiększenie gospodarstw rodzinnych okolicznych rolników. Jak informowano Radę Powiatową w Koninie - Społeczna Rada przy ówczesnej Agencji Nieruchomości Rolnych wnioskowała, aby rozdysponowanie gruntów odbywało się na zasadzie: jedna działka – dla jednego rolnika. Tymczasem po kolejnych przetargach okazało się, że kolejne przetargi wygrywają te same osoby. Jak podkreślił delegat z terenu gminy Wilczyn Paweł Domański - dzielenie obszarów w celu umożliwienia powiększenia gospodarstw było w tej sytuacji bezcelowe, a same przetargi wzbudziły wiele rozgoryczenia wśród rolników. Zdaniem Dyrektora Perczaka ustawa ogranicza prawo wydzierżawienia jednej działki przez jednego rolnika tylko do obrębu geodezyjnego.


Poseł Galemba odpowiadał na pytania uczestników, które dotyczyły m.in. zatrucia jeziora w gminie Przykona, nowej ustawy o Izbach Rolniczych i Prawa Łowieckiego, zbiornika Jeziorsko oraz odszkodowań za straty w rolnictwie i wielu innych.

Następnie Pani Ewa Jakubowska z KRUS poinformowała o nowej inicjatywie KRUS polegającej na objęciu dzieci do lat 16 ubezpieczeniem, jeśli przynajmniej jedno z rodziców lub opiekunów jest ubezpieczone w KRUS oraz zachęciła do rejestracji na portalu KRUS w celu ułatwienia dostępu do informacji.

Bożena Frankowska ze Starostwa Powiatowego w Koninie poinformowała o zgłoszeniu rolników potrzebujących pomocy po sierpniowych nawałnicach z gminy Czerniejewo.

Kierownik BP ARiMR w Koninie Jan Śledź udzielił informacji o stopniu zaawansowania wypłat bezpośrednich w powiecie konińskim. Wydano już 93 % decyzji. Wypłaty 70 % płatności zaczęły spływać na konta rolników.

Na koniec Pan Józef Gęziak – Kierownik PZD WODR w Koninie wyjaśnił kilka kwestii związanych ze zmianami w działaniach PROW, które zdaniem rolników i doradców wymagają zmian. WODR wniósł poprawki do niektórych rozporządzeń w tym zakresie.

Spotkanie zakończono ustalając, że następne tego typu spotkanie odbędzie się w 2018 roku w powiecie tureckim.

(-) E. Bryl
WIR Konin


11-09-2017 r.

W 2017 roku gmina Stare Miasto była gospodarzem tradycyjnego rolniczego święta plonów w powiecie konińskim. Dożynki diecezjalno-powiatowo-gminne odbyły się w niedzielę 10 września 2017 r .

Uroczystość rozpoczęła się przemarszem korowodu dożynkowego sprzed Urzędu Gminy do Kościoła Parafialnego pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Starym Mieście, gdzie Mszę Św. poprowadził biskup włocławski Wiesław Mering . Następnie barwny korowód z wieńcami dożynkowymi przeszedł na plac przy kościele.


Wielkopolska Izba Rolnicza włączyła się w przygotowanie uroczystości poprzez organizację stoiska. Przewodnicząca Rady Powiatowej Jolanta Nawrocka wraz z delegatami do WIR z terenu gminy Stare Miasto: Antonim Brylem oraz Pawłem Kwiecińskim przekazała kosz z chlebem i płodami ziemi w trakcie Mszy Św.

W trakcie Dożynek Powiatowych ogłaszane są corocznie wyniki konkursu „Powiatowy Rolnik Roku”. W skład Kapituły oceniającej gospodarstwa wchodzą przedstawiciele Starostwa Powiatowego, WODR, KRUS oraz WIR. Laureaci tegorocznej edycji zostali wyróżnieni przez różne instytucje okołorolnicze. Jedną z nagród ufundowała także Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Koninie.W części oficjalnej uroczystości wręczono odznaczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - „Zasłużony dla rolnictwa” , a następnie rozpoczął się tradycyjny obrzęd dożynkowy. Chleb upieczony z tegorocznego zboża na ręce Biskupa Wiesława Meringa przekazali starostowie tegorocznych dożynek- rolnicy gminy Stare Miasto: Hanna Przybyłowicz z Główiewa oraz Tomasz Kwieciński z Liśca Wielkiego.


Po części oficjalnej uroczystości nastąpiła część artystyczna z występami zespołów ludowych. Gośćmi specjalnymi byli śpiewacy i tancerze z Ukrainy.

Jednak najważniejszym elementem tej części Dożynek było rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszy wieniec dożynkowy. Komisja miała tym razem bardzo trudne zadanie, gdyż zaprezentowano ponad 30 pięknych, misternie wykonanych wieńców. Przyjęto zasadę, aby uhonorować w pierwszej kolejności te wieńce, które nie zawierają żadnych gotowych, nie naturalnych elementów. Ostatecznie zwyciężył wieniec z sołectwa Wilczyn w powiecie konińskim.

(-) E. Bryl
WIR Konin


17-08-2017 r.

Problem muflonów w powiecie konińskim, o którym pisaliśmy już na naszej stronie powraca. Stado muflonów, które sprowadzono do gminy Kramsk przed 10-oma laty w ilości 4 sztuk, rozmnożyło się i czyni duże straty na polach rolników. Rolnicy czują się bezsilni. Zgodnie bowiem z założeniami wieloletniego planu łowieckiego dla działającego na tym obszarze koła łowieckiego w roku 2017 powinno być maksymalnie 10 sztuk muflonów, tymczasem ich liczba jest wielokrotnie większa. Nadleśnictwo szacuje ją na ok. 40 sztuk. Zdaniem rolników może ich być nawet 70. Dotychczasowe rozmowy, spotkania i pertraktacje z Kołem Łowieckim, czynione przez Wielkopolską Izbę Rolniczą, Starostę Konińskiego czy Wójta Gminy Kramsk nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Zwiększono wprawdzie odstrzał, ale stado nadal jest liczne i kilkakrotnie przekracza zakładaną w planie łowieckim wielkość.

Dlatego rolnicy zwrócili się do redakcji Tygodnika Poradnika Rolniczego z prośbą o pomoc w rozstrzygnięciu problemu. W dniu 11 sierpnia br. na polach gminy Kramsk odbyło się spotkanie rolników z redaktorem Tomaszem Ślęzakiem. Rolnicy pokazali szkody wyrządzone przez muflony w kukurydzy, gdyż zboża zniszczone w znacznym procencie zdążyli już zebrać. Kukurydza wygryzana począwszy od wschodów, jest znacznie przerzedzona. Późniejsze straty, to połamane łodygi i nagryzione kolby.

W spotkaniu uczestniczyła Jolanta Nawrocka – członek Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz Elżbieta Bryl Kierownik Biura WIR w Koninie.Jak wynika z korespondencji prowadzonej przez Krajową Radę Izb Rolniczych problem rozrastającej się populacji muflonów nie dotyczy tylko województwa wielkopolskiego. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 11 maja 2017 r. do Ministra Środowiska o rozwiązanie problemu jaki powstał w województwie kujawsko-pomorskim na skutek sprowadzenia muflona przez jedno z kół łowieckich. Rolnicy nie mają możliwości występowania do kół łowieckich o odszkodowania, gdyż muflon nie jest wpisany do odpowiedniego paragrafu Prawa Łowieckiego, i za wyrządzone przez nie szkody myśliwi nie odpowiadają. Przedstawiając powyższe Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wnioskował o wprowadzenie zmian w ustawie Prawo Łowieckie, które umożliwią uzyskanie przez rolników odszkodowań. Ponieważ, w odpowiedzi Min. Środowiska czytamy, że:… szkody czynione przez muflony należą do szkód umiarkowanej uciążliwości z racji ograniczonego zasięgu występowania tego gatunku i nie ma potrzeby nowelizacji ustawy Prawo Łowieckie pod kątem wprowadzenia muflona do art. 46 ust. 1 pkt. 1 … ”.

Po otrzymaniu tej informacji do wiadomości, Wielkopolska Izba Rolnicza ponowiła wniosek do Ministra Środowiska o uregulowanie problemu muflonów, posługując się przykładem powiatu konińskiego. Zdaniem WIR introdukowanie obcych gatunków na tereny obwodów łowieckich powinno być poprzedzone konsultacjami społecznymi i wydaniem zgody przez władze samorządowe. Stosowną zgodę powinien wydać też Minister Środowiska.

Jak podaje Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie (www.iop.krakow.pl): ,, … muflon jest w Polsce gatunkiem obcym, podlega on ustawie o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004, zgodnie z którą zabronione jest wprowadzanie gatunków obcych do środowiska przyrodniczego. W ustawie tej nie ma żadnego zapisu powołującego się na inne akty prawne regulujące introdukcje obcych gatunków zwierząt łownych. Dlatego możliwa jest interpretacja, według której introdukcje muflona łamią przepisy o ochronie przyrody i podlegają karze grzywny lub aresztu. Dowolność w interpretacji przepisów przyczynia się do tego, że w ostatnich latach introdukcje muflonów odbywają się w dużej mierze w sposób niepodlegający w praktyce żadnej kontroli ani ograniczeniom. Niewątpliwie jest to jedną z głównych przyczyn bardzo znacznego wzrostu liczebności populacji tego gatunku w naszym kraju… ”.

W treści pisma z Min. Środowiska czytamy: ,, … istnieją sposoby, dzięki którym można zabezpieczyć uprawy, jak i ograniczyć występowanie szkód łowieckich. Na posiadaczach gruntów rolnych leży obowiązek dbałości o własne uprawy i ochrony ich przed zniszczeniem, także we własnym zakresie np.: przez dodatkowe zabezpieczenie czy podejmowanie w tym celu współpracy z kolami łowieckimi.”

W zaistniałej sytuacji wyrażamy sprzeciw wobec zrzucania na rolników odpowiedzialności za ochronę upraw. W związku z powyższym WIR wystosowała pismo o ponowne rozpatrzenie wniosku KRiR z dnia 11 maja 2017 w sprawie uregulowania kwestii problemu niekontrolowanej hodowli muflona w Polsce.

(-) E. Bryl
WIR Konin


12-07-2017 r.

Antoniemu Brylowi,
Delegatowi powiatu konińskiego do Walnego
Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej,
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci
Matki
ś. p.
Teresy Wiesławy Bryl
składają: Delegaci, Zarząd i Pracownicy WIR


21-06-2017 r.

W niedzielę 18 czerwca 2017 r. w Odolanowie pow. Ostrów Wlkp. odbyła się piąta edycja Krajowego Święta Kaczki. Impreza ta współfinansowana z Krajowego Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego miała na celu promocję mięsa i tym samym zwiększenie spożycia mięsa z kaczki. Jednym z elementów Święta był konkurs na najlepszą potrawę z mięsa kaczego. Do udziału zgłosiło się 10-oro uczestników. Jednym z nich była Komisja ds. Kobiet i rodziny w Środowisku Wiejskim reprezentowana przez Przewodniczącą Komisji, Członka Zarządu WIR p. Jolantę Nawrocką, która jednocześnie wykonała samodzielnie wspaniałe potrawy z kaczki: czerninę oraz kaczkę pieczoną nadziewaną farszem mięsnym podaną z jabłkami i śliwkami suszonymi.Komisja oceniająca potrawy miała poważny problem z wytypowaniem zwycięzcy, ponieważ wszystkie potrawy były wyśmienite, a stoły pięknie udekorowane.


Dlatego laureatami zostali wszyscy uczestnicy konkursu. Doceniono nie tylko kunszt wykonania , ale także olbrzymi wkład pracy wszystkich uczestniczących w konkursie.


Podziękowania należą się także organizatorom, którym są: Krajowy Związek Grup Producentów Rolnych IZBA GOSPODARCZA, Wielkopolska Izba Rolnicza, Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów, Grupa Producentów Rolnych GAYOR oraz Grupa Producentów Rolnych TOP GAJOR.

(-) E. Bryl
Foto: Katarzyna Strzyż - BP WIR Ostrów Wlkp.


29-03-2017 r.

Panu Pawłowi Kwiecińskiemu,
Delegatowi Wielkopolskiej Izby Rolniczej,
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci
Ojca
ś. p.
Stanisława Kwiecińskiego
składają: Delegaci, Zarząd i Pracownicy WIR


31-01-2017 r.

Z dumą informujemy, że wieloletni delegat do Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej z gminy Wilczyn Pan Paweł Domański z Ościsłowa ( na fotografii drugi z prawej) na uroczystej Gali Powiatu w dniu 27 stycznia br. otrzymał odznakę „Zasłużony dla powiatu konińskiego”. Odznakę wręczyli Przewodniczący Rady Powiatu Konińskiego Janusz Stankiewicz oraz Starosta Koniński Stanisław Bielik.

Fot. Archiwum Starostwa Powiatowego w Koninie

W trakcie Gali Statuetkę za działalność na rzecz rozwoju powiatu konińskiego w dziedzinie „Działalność społeczna” otrzymała Pani Irena Arend z Dankowa ( fotografia poniżej - pierwsza z Pań od lewej) w gminie Kleczew. Pani Irena jest m.in. członkinią Rady ds. Kobiet przy biurze powiatowym WIR w Koninie.

Fot. Archiwum Starostwa Powiatowego w Koninie

Odznaczonym serdecznie gratulujemy!

(-) E. Bryl


26-01-2017 r.

KURENDA

spotkań z rolnikami „WSPÓLNIE DLA WIELKOPOLSKIEJ WSI”
organizowanymi pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego

Celem spotkań organizowanych na terenie województwa wielkopolskiego w ramach wspólnej inicjatywy instytucji rolniczych takich jak:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencja Rynku Rolnego, Agencja Nieruchomości Rolnych i Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii jest przybliżenie wiedzy na tematy najbardziej aktualne w dzisiejszym rolnictwie.
Zagadnienia, które będą poruszane na spotkaniach to m.in.:

 1. Planowane do uruchomienia działania z PROW 2014-2020: „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”- 100 tys. zł i „Restrukturyzacja małych gospodarstw”- 60 tys. zł.
 2. Dopłaty do materiału siewnego i grupy producentów rolnych.
 3. Aktualna sytuacja dot. afrykańskiego pomoru świń i wysoce zjadliwej grypy ptaków. Rolniczy handel detaliczny.
 4. Działalność prewencyjna i rehabilitacyjna KRUS.
 5. Zmiany w obszarze świadczeń i ubezpieczeń społecznych rolników.
 6. Zmiany w służbach doradczych.
 7. Kryteria ocen przetargów pisemnych z ANR.

Spotkania odbędą się we wszystkich powiatach i są odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez rolników i mieszkańców wsi o stworzenie okazji do zdobycia przydatnych informacji przy prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz działalności na obszarach wiejskich w jednym miejscu, bez konieczności odwiedzania różnych instytucji. W ramach spotkań zapewniona zostanie również możliwość bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami w/w instytucji.


25-01-2017 r.

Pierwsze z serii rolniczych forów w Wielkopolsce organizowanych od wielu lat przez Wielkopolską Izbę Rolniczą odbyło się 24 stycznia w powiecie konińskim. Uczestnikami forum byli jak zawsze rolnicy oraz instytucje działające w obszarze rolnictwa. Na spotkanie przybyli też włodarze gmin powiatu konińskiego i miasta Konin w osobach wójtów, burmistrzów, sekretarzy i pracowników urzędów.


Tematem przewodnim spotkania była problematyka szacowania strat w uprawach rolnych i pomoc klęskowa Państwa. W ostatnim roku zmieniające się, nieczytelne przepisy, konieczność podporzadkowania prac komisji wymogom monitoringu suszy oraz sam sposób naliczania odszkodowań w ARiMR spowodował wśród rolników wiele żalu i poczucia niesprawiedliwości. Obecność na spotkaniu Dyrektora Zbigniewa Króla z Wydz. Infrastruktury i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zajmującego się od lat tą problematyką, pozwoliła na wzajemne poszukiwanie rozwiązań tych problemów. Dyrektor Król podkreślił, że komisje zbyt późno przysyłają do urzędu protokoły strat. Ich nawał pojawia się np.: po ogłoszeniu naboru wniosków na pomoc. Urząd wtedy, w krótkim czasie nie jest w stanie nie jest w stanie ich zaopiniować.

Z kolei członkowie komisji borykają się z wieloma problemami takimi jak, m.in. konieczność dostosowania strat do monitoringu, który nie jest dokładny i np.: nie obejmuje niektórych miejscowości, gdzie wystąpiło niekorzystne zjawisko. Monitoring nie przewiduje też wielu upraw np.: rzepaku czy kukurydzy na słabszych glebach, podczas gdy, w zwykłych latach, z powodzeniem rośliny te są tam uprawiane. Dodatkowo komisja nie jest w stanie dokładnie ocenić typu gleby, gdyż często gleby są niejednorodne i w jednej uprawie mogą wystąpić pasowo różne typy i klasy. Problemem są też narzucone przez rozporządzenia obowiązki w zakresie wpisu poziomu strat np.: w sytuacji całkowitego wymarznięcia oziminy, jej zaorania i zasiania uprawy jarej komisja nie mogła wpisać więcej niż 50% strat. Na tym polu nie można było szacować drugi raz strat spowodowanych np.: suszą. Powodowało to poczucie niesprawiedliwości wśród rolników.


Jednak najwięcej kontrowersji wzbudził sposób naliczania pomocy przez ARiMR. Rolnik, któremu wymarzło kilka hektarów pszenicy i ją zaorał ma w protokole 50 % strat. Jeśli oprócz tej pszenicy miał jeszcze kilkanaście arów tej samej uprawy ze stratami rzędu 40% , to żadnej pomocy nie otrzymał, gdyż średni procent strat w uprawie wyniósł poniżej 50 %. Stąd rozżalenie wśród rolników jest duże.


Kolejnym tematem była konieczność wydania rękojmi w obrocie prywatnym ziemią. Obecnie rękojmia może być wydana przez urząd gminy, ODR lub izbę rolniczą. Konieczne jest wzajemne informowanie się o wydaniu takich dokumentów , aby zapewnić czytelność i spójność podejmowanych decyzji.


Ostatnim istotnym tematem było zwalczanie ASF i ptasiej grypy. Rolnicy zgłaszali swe uwagi do wymogów związanych z nowymi zasadami kolczykowania świń oraz innymi obowiązkami wynikającymi z aktualnych przepisów.

Na koniec krótkie wystąpienia mieli KRUS oraz sponsorzy: Bank BGŻ Paribas i SGB. Firma B-2M Sp. z o.o. przekazała ulotki z ofertą w zakresie prowadzenia grup producenckich oraz pozyskiwania środków unijnych.

Wypracowane następujące wnioski:

 1. Konieczne jest organizowanie szkoleń informacyjnych dla komisji szacujących szkody na temat obowiązujących przepisów w zakresie szacowania strat w rolnictwie
 2. W przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk wójtowie i burmistrzowie oraz prezydent miasta będą informowali rolników o tym, że komisja jest powołana na stałe i istnieje możliwość zgłaszania strat.
 3. Wypracowanie spójnych zasad i interpretacji przepisów dotyczących szacowania strat. Przykład stanowi monitoring. Nie może on być tworzony dla całej gminy, gdyż często bywa tak, że w jednej części gminy deszcz pada, a w innej, która nie jest monitorowana - nie. Podobnie nie można dokładnie określić klasy gleby na danej działce, zwłaszcza na terenach niejednorodnych glebowo.
 4. Zlikwidować wymóg przedłożenia zaświadczenia ze starostwa o niezalesieniu gruntu, który ma przedmiotem sprzedaży. Obecnie starostwa zmuszane są wydawać takie zaświadczenia. W wielu wypadkach wystarczyłoby przedłożenie wypisu z rejestru gruntów lub nakazu podatkowego.
 5. Stworzyć system wzajemnego informowania się urzędów gmin, ODR-ów i izb rolniczych o wydanych rękojmiach dla osób nabywających grunty rolne.
 6. Umożliwić rejestrację drugiego numeru świni przez ARiMR. Konieczne szybkie wprowadzenie nowych druków i systemu informatycznego.

(-) Elżbieta Bryl


05-01-2017 r.

Panu Dominikowi Niedźwiedzińskiemu,
Delegatowi Wielkopolskiej Izby Rolniczej,
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci
Ojca
byłego Delegata Konińskiej Izby Rolniczej
ś. p.
Jana Niedźwiedzińskiego
składają: Delegaci, Zarząd i Pracownicy WIR


09-12-2016 r.

Czas adwentu to czas przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia. Czas przygotowań głównie duchowych, ale my, kobiety myślimy też o tym , jak przygotować coś smakowitego dla naszych rodzin. Dla kobiet z powiatu konińskiego była to też okazja, aby spotkać się w większym gronie i podzielić naszym doświadczeniem w przygotowaniu potraw świątecznych.


Przewodnicząca Rady ds. Kobiet i Rodziny przy biurze WIR w Koninie Pani Beata Pawlak zorganizowała spotkanie, na którym panie najpierw wypiekały, a następnie dekorowały tradycyjne pierniczki i ciasteczka. Przy tej okazji było dużo rozmów, wspomnień oraz dzielenia się sposobami przygotowania tych pięknych, rodzinnych Świąt. Okazuje się, że w każdym domu, czy to wieczerza wigilijna, czy potrawy na pierwszy i drugi dzień świąt chociaż są podobne, to wyglądają trochę inaczej. Można było zatem wymienić się przepisami.


Spotkanie odbyło się w lokalu gastronomicznym „Rogatka” w Jaroszewicach Rychwalskich w gm. Rychwał. Właścicielką jest Pani Anna Świerczyńska, która oprócz prowadzenia lokalu i sklepu spożywczo-przemysłowego wykonuje też piękne przedmioty techniką decoupage. Można było zakupić ozdoby świąteczne, w tym pięknie zdobione bombki.


Spotkanie zakończyło się wspólnym biesiadowaniem przy własnoręcznie przygotowanym obiedzie i oraz ciasteczkach.

Dziękujemy Pani Annie Świerczyńskiej za udostępnienie nam lokalu oraz pomoc w zorganizowaniu spotkania.

Galeria

Elżbieta Bryl


22-08-2016 r.

W deszczu, ale też uroczystej odświętnej atmosferze odbyły się w ostatnią niedzielę 21 sierpnia 2016r Dożynki Powiatowo-Gminno-Parafialne w Kazimierzu Biskupim. Rada Powiatowa WIR w Koninie uczestniczyła aktywnie w uroczystościach. Przewodnicząca Rady Jolanta Nawrocka wraz z delegatami gminy Kazimierz Biskupi: Iwoną Ziarniak oraz Wiesławem Urbaniakiem przekazali chleb jako dar ołtarza w czasie Mszy Św. Następnie uczestniczący w uroczystościach delegaci do RP powiatu konińskiego ponieśli w korowodzie dożynkowym płody ziemi: chleb i owoce oraz wieniec dożynkowy.


Starostami tegorocznych dożynek byli: Aldona Kościelska oraz Tadeusz Węgrzeniejewski. W trakcie uroczystości dożynkowych nastąpiło tradycyjne przekazanie i podzielenie się chlebem oraz wręczenie odznaczeń państwowych i samorządowych. Była to też okazja do złożenia podziękowań rolnikom za ich pracę oraz podsumowania ostatniego roku w rolnictwie.

W trakcie Konińskich Dożynek Powiatowych od wielu lat honorowani są najlepsi rolnicy w ramach konkursu: „Powiatowy Rolnik Roku”. W tegorocznej edycji laureatami zostali: Monika i Piotr Czajczyńscy; Anna i Krzysztof Ruszczyńscy; Wioletta i Witold Słowińscy; Adam i Marta Strzelczykowie oraz Anna i Tomasz Szczepankiewiczowie. Natomiast nominacje otrzymali: Monika i Tomasz Urbaniakowie; Ewa i Ryszard Grochocińscy: Bożena i Mirosław Kaczmarkowie; Aneta i Rafał Karmowscy oraz Tomasz Przybyłowicz.

Dla jednego z gospodarstw Rada Powiatowa WIR w Koninie ufundowała skromną nagrodę, natomiast wszyscy otrzymali gratulacje oraz dyplomy uznania.

Biuro Powiatowe Izby w Koninie przygotowało stoisko, gdzie rolnicy mogli zasięgnąć porad oraz otrzymać prasę rolniczą.

Galeria

Elżbieta Bryl


24-03-2016 r.

Spotkanie w sprawie obchodów XX-lecia Izby Rolniczej regionu konińskiego odbyło się w dniu 21 marca 2016 w Koninie. Udział wzięli Przewodniczący Rad Powiatowych WIR w Koninie –Jolanta Nawrocka, w Kole – Michał Wróblewski, w Słupcy – Stanisław Plesiński oraz Turku – Marek Pańczyk. Uczestniczyli w spotkaniu także delegaci do WZ WIR z powiatu Słupca – Jan Pauliński oraz Turek – Krzysztof Przygoński. Pracowników reprezentowali : Elżbieta Bryl i Przemysław Tomczak.


Było to już drugie spotkanie dotyczące tej tematyki. Ustalono, że uroczystości odbędą się w dniu 7 maja br. na terenie Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich w powiecie tureckim. Zaplanowano, że spotkanie rozpocznie się o godz. 15.00. Przyjęto wstępny program uroczystości oraz rozdzielono obowiązki.

Z racji usytuowania obchodów organizacją wyżywienia i technicznym przygotowaniem terenu zajmą się przedstawiciele powiatu tureckiego. Jolanta Nawrocka ma dokonać ustaleń z Zarządem dotyczących odznaczeń, listy osób oraz treści zaproszeń. Biuro w Koninie odpowiada za przygotowanie historii izby oraz prowadzenie uroczystości. Pozostałe powiaty udzielą wsparcia głównie w zakresie zorganizowania części artystycznej.

Zespół ustalił, że podczas uroczystości nastąpi wręczenie odznaczeń : „Zasłużony dla rolnictwa”, odznaczenia z okazji XX-lecia Izby Rolniczej. Wręczony zostanie także Medalion im. Hrabiego Szembeka.

Zdjęcie i tekst: Elżbieta Bryl
Biuro WIR Konin


07-03-2016 r.

W dniu 4 marca 2016 r w Licheniu Starym (pow. Koniński) odbyło się posiedzenie Rady ds. Kobiet i Rodziny w Środowisku Wiejskim powstałej przy Walnym Zgromadzeniu Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Udział w posiedzeniu wzięły także członkinie Prezydium Rady ds. Kobiet i Rodziny z Obszarów Wiejskich przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych. Gośćmi spotkania były: Pani Elżbieta Karnafel-Wyka z Ministerstwa Rolnictwa oraz Renata Grześkowiak-Sternalska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Na spotkanie przybyły także członkinie Zarządu Głównego Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, Przewodnicząca i członkinie Rady ds. Kobiet i Rodzin przy biurze powiatowym WIR w Koninie, delegat do WZ WIR oraz delegatki do Rady Powiatowej WIR w Koninie.

Tematem przewodnim spotkania były możliwości pozyskiwania funduszy UE na aktywizację kobiet z obszarów wiejskich.

Fot. Robert Adamczyk - biuro prasowe Sanktuarium w Licheniu.

Elżbieta Karnafel-Wyka przekazała informacje dotyczące prawodawstwa europejskiego dotyczącego kobiet z obszarów wiejskich. Nadal uznaje się , że osoby te mają utrudniony dostęp do rozwoju osobistego, wielu usług, dóbr kultury itp. Ważnym zadaniem dla UE będzie tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorstw oraz nowych miejsc pracy na wsiach. Zapowiedziała możliwość uczestniczenia członków rady ds. kobiet w organizowanej przez CDR w Krakowie konferencji na ten temat. Zauważyła tez konieczność powołania grupy roboczej ds. Kobiet i Rodzin Wiejskich przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Pani Renata Grześkowiak-Sternalska z UMWW w Poznaniu przekazała wiele informacji dotyczących programów PROW, EFS, WRPO itp. skierowanych do kobiet wiejskich. Zachęcała do aktywności oraz współpracy zwłaszcza z Lokalnymi Grupami Działania, które działają obejmują swym działaniem prawie całą Wielkopolskę.

W trakcie spotkania jednogłośnie zatwierdzono regulamin pracy Komisji oraz plan pracy na 2016 rok.

(-) Elżbieta Bryl
Biuro WIR Konin


19-02-2016 r.

W dniu 18 lutego 2016 odbyło się kolejne Forum Rolnicze regionu konińskiego. Organizatorami Forum była Wielkopolska Izba Rolnicza oraz Starostwo Powiatowe w Koninie. Uczestniczyło w Forum około 150 osób.

Tematem wiodącym była problematyka szacowania strat w rolnictwie. Jest to temat, który wzbudził w roku ubiegłym wiele kontrowersji.

Jak we wstępie powiedziała prowadząca Forum Jolanta Nawrocka z Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej: „ … Skutki ubiegłorocznej suszy odczuwamy bardzo mocno. Są to takie problemy jak: straty w produkcji roślinnej, czy brak paszy dla zwierząt. Jednak jeszcze bardziej odczuwamy podziały wśród nas rolników, spowodowane poczuciem niesprawiedliwości. Z powodu braku jasnych zasad szacowania szkód, jedni rolnicy otrzymali pomoc Państwa, inni nie. Wytyczne do szacowania często wiązały komisjom ręce i uniemożliwiały podanie stanu faktycznego, gdyż monitoring suszy najpierw nie obejmował niektórych roślin, a kiedy zaczął je uwzględniać, było za późno, bo zostały zebrane z pól. Obecny rok, budzi nasze niepokoje. Już mamy wymarznięcia pszenic, jęczmienia ozimego, rzepaku. Jeśli powtórzy się kolejny rok klęski, musimy być przygotowani do rzetelnej oceny stanu produkcji. Dlatego zorganizowaliśmy to spotkanie, aby wspólnie zastanowić się nad koniecznymi zmianami. …”

W tematyce tej głos zabrali członkowie Komisji Wojewódzkiej ds. szacowania strat w rolnictwie: Kornel Pabiszczak z Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz Zbigniew Król reprezentujący Urząd Wojewódzki. Omówili oni kolejno system szacowania strat w rolnictwie oraz stan zaawansowania prac nad obsługą protokołów suszowych. Jak poinformował Z. Król trwają prace nad zmianą przepisów. Prezes Zarządu WIR Piotr Walkowski przekazał sugestie Wielkopolskiej Izby Rolniczej dotyczące m.in. poprawienia systemu monitoringu poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik np.: satelitarnych.


Poseł na Sejm RP - Paulina Henning-Kloska przekazała uczestnikom swoje obawy związane z projektem ustawy o ustroju rolnym Państwa, takie jak: brak możliwości swobodnego przepływu własności ziemi i zagrożenie monopolem w podejmowaniu tych decyzji, ze strony Agencji Nieruchomości Rolnych .


Odpowiedział na te obawy poseł Leszek Galemba, który wyjaśnił motywy leżące u podstaw projektu. Rząd chce w ten sposób ograniczyć spekulacje ziemią i umożliwić jej zakup rolnikom, którzy żyją z rolnictwa.


Dzień forum – 18 lutego jest pierwszym dniem przyjmowania przez Agencję Rynku Rolnego wniosków na pomoc producentom mleka i mięsa wieprzowego. Dlatego też przedstawicielka ARR w Poznaniu Ewa Rosik zapoznała uczestników spotkania z wzorami wniosków oraz warunkami uzyskania pomocy.

Następnie głos zabrał Piotr Mizerny – rolnik z powiatu konińskiego, któremu w dniu 17 lutego 2015 roku, za udział w strajku rolniczym oraz „stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym” zostało zabrane prawo jazdy. Odzyskał je dopiero 28 października 2015r. Gdyby sprawy trwały ponad rok musiałby ponownie zdawać egzaminy na wszystkie kategorie pojazdów. W tej sprawie jest wiele nie wyjaśnionych wątków. Jak stwierdził poszkodowany rolnik, kilkakrotnie posłużono się dokumentami potwierdzającymi nieprawdę. Udział przedstawicieli Wielkopolskiej Izby Rolniczej w strajku w Brukseli we wrześniu ubiegłego roku uświadomił ogromne różnice w traktowaniu rolników w Polsce i innych krajach europejskich, gdzie rolnicy na znak protestu wylewają mleko, wysypują płody rolne w centrach miast i jest to przyjmowane ze zrozumieniem.

W wolnych głosach i wnioskach rolnicy dzielili się swymi problemami dotyczącymi m.in.: podziału obwodów łowieckich, działalności Polskiego Związku Łowieckiego, skutków oddziaływania kopalni węgla brunatnego na okoliczne gospodarstwa, budowy zbiorników retencyjnych, i wieloma innymi problemami.

Mamy nadzieję, że efektem tego spotkania będzie zrozumienie problemów rolnictwa oraz rozważne ich rozwiązanie w przyszłości.

Wnioski:

 1. Konieczność zmiany procedur szacowania strat spowodowanych klęskami żywiołowymi i niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi w kierunku proponowanym przez Izby Rolnicze.
 2. Konieczność zmiany prawa łowieckiego w kierunku dostosowania przepisów do prawa europejskiego.
 3. Należy wystąpić do ARR o zamieszczanie na stronie www. Instrukcji wypełniania wniosków (dotyczy wniosków o pomoc dla producentów świń i mleka, ale także do materiału siewnego).

(-) Elżbieta Bryl
Biuro WIR Konin


09-02-2016 r.

W dniu 4 lutego 2016 odbyło się kolejne w gminie Kramsk spotkanie z Krzysztofem Kwiatoniem – Przewodniczącym Rady Powiatowej WIR w Lesznie. Spotkanie to dotyczyło , podobnie jak dwa poprzednie, szkód wyrządzanych przez zwierzyną leśną. W gminie tej, rolnicy od kilku lat borykają się z problemem, rzadkim na nizinnych obszarach tj. szkodami wyrządzanymi przez muflony.

Tym razem Wójt Gminy Kramsk p. Józef Drop zorganizował spotkanie dla rolników o charakterze szkoleniowym. W trakcie spotkania wykładowca omówił obecnie obowiązujące przepisy prawne, ale także odniósł się do projektów zmian w prawie łowieckim.

Aktualnie dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich mają obowiązek wynagrodzenia szkód wyrządzonych przez: dziki, łosie, daniele, jelenie i sarny. Za szkody wyrządzone przez zwierzęta objęte całoroczną ochroną gatunkową tj.: bobry, rysie, żubry, wilki i niedźwiedzie odpowiada Skarb Państwa. W przypadku, gdy strony nie mogą dojść do porozumienia co do wysokości odszkodowania, mogą zwrócić się do miejscowego urzędu gminy w celu powołania komisji mediacyjnej.

Odszkodowanie nie przysługuje:

 • jeśli, szkoda nie przekracza wartości 100 kg żyta na 1 ha
 • jeśli, rolnik nie wyraził zgody na budowę urządzeń i wykonanie zabiegów zapobiegających szkodom
 • za szkody powstałe w płodach złożonych w sterty, stogi i kopce w bezpośrednim sąsiedztwie lasu oraz w uprawach założonych z rażącym naruszeniem zasad agrotechnicznych,
 • posiadaczom upraw będących deputatami rolnymi na gruntach leśnych oraz
 • posiadaczom uszkodzonych upraw, którzy nie dokonali ich zbioru w terminie 14 dni od dnia zbioru tego gatunku w regionie, który jest określony przez Zarząd danego województwa. Np.: łąki i pastwiska można użytkować max. do 10 listopada. Zatem najpóźniej do 24 listopada można zgłosić szkody w łąkach i pastwiskach.

Ważną sprawą było udzielenie porad praktycznych oraz odpowiedzi na pytania. Między innymi: warto zgłaszając szkodę osobiście, przygotować kopię i poprosić o potwierdzenie odbioru zgłoszenia. Rolnik musi zgłosić szkodę w terminie 3 dni od dnia jej stwierdzenia. Myśliwi mają obowiązek dokonania oględzin w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia szkody oraz powinni powiadomić rolnika o dniu i godzinie szacowania co najmniej 2 dni wcześniej. W trakcie szacowania sporządzany jest protokół ( 2 egzemplarze), który powinien być podpisany przez wszystkich uczestników oględzin. Rolnik może nanieść na nim swoje uwagi. W sytuacji, jeśli pomimo zgłoszenia szkody Koło Łowieckie nie zamierza przeprowadzić szacowania szkody Pan Kwiatoń radzi zamówić niezależnego rzeczoznawcę, a następnie wystąpić do sądu o zwrot wszystkich kosztów.

Niektóre Koła Łowieckie żądają do rolnika dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do zgłaszanej działki. Jak wyjaśnił prelegent, nie mają takiego prawa, gdyż na druku zgłoszenia jest stosowne oświadczenie, że zgłaszający jest właścicielem lub posiadaczem gruntu. Takie same prawa go dotyczą, bez względu na to, czy jest posiadaczem samoistnym, czy też zależnym. Wypłata odszkodowania powinna nastąpić najpóźniej w ciągu 30 dni, od daty sporządzenia protokołu ostatecznego szacowania.

Krzysztof Kwiatoń odniósł się także do projektu posłów PiS, dotyczącego zmiany prawa łowieckiego. Jego zdaniem, projekt, który zakłada, że szacowanie odbywać się będzie przez służby wojewódzkie, a zgłoszenia dokonane będą za pośrednictwem urzędów gmin jest nie do przyjęcia przez rolników. Procedura zaproponowana w tym projekcie może trwać nawet do 2 miesięcy, czego żaden rozsądnie gospodarujący rolnik nie wytrzyma, gdyż wcześniej albo zaorze zniszczoną uprawę, albo zdąży zebrać plon. Podkreślił jednocześnie, że projekt ten w żaden sposób nie rozwiązuje problemów, wynikających z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy Prawo Łowieckie.

(-) Elżbieta Bryl
Biuro WIR Konin


02-02-2016 r.

W dniu 28 stycznia 2016r. w Zespole Szkół w Wysokiem gm. Kramsk odbyła się konferencja: „Analiza przyczyn zaniku wód zlewni Wiercicy i możliwych działań naprawczych”. Organizatorem konferencji był Wójt Gminy Kramsk wraz z Instytutem Geoekologii i Geoinformacji Wydziału Nauk Geograficznych UAM w Poznaniu. Konferencja odbyła się pod patronatem Starosty Konińskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Powodem zwołania konferencji jest próba ratowania zanikającej rzeki Warcicy. Konferencja, która zgromadziła wielu znakomitych gości, pozwoliła na ukazanie wielu aspektów związanych z istnieniem i funkcjonowaniem rzeki.


Fot. Andrzej Michalak

W części informacyjno-referatowej wyświetlono piękny film nakręcony przez Weronikę Wielowską pt.: „Wiercica : skupienie i marzenie”. Następnie Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych – Arkadiusz Błochowiak poinformował o działaniach podejmowanych w ostatnich latach na rzecz zlewni rzeki Warcicy. Z bardzo ciekawym wykładem wystąpiła dr. Żaneta Fiedler z Instytutu Ochrony Roślin na temat walorów krajobrazowych i środowiskowych rzeki z uwzględnieniem organizmów pożytecznych. W swym wykładzie jako była mieszkanka tych okolic, powołała się na broszurę promującą tę rzekę, jako wspaniały obiekt do organizowania spływów kajakowych. Wreszcie prof. Józef Szpikowski w swym wykładzie omówił kształtowanie się przepływu wód Warcicy na przestrzeni wielu lat. Oparł się na mapach począwszy od 1709 roku, kiedy to rzeka była zasilana przez Wartę. Na koniec tej części radny gminy Kramsk – Józef Nawrocki pokazał problem zanikającej rzeki widziany oczyma rolnika i mieszkańca. Jego zdaniem, stan rzeki można byłoby poprawić poprzez skierowanie, chociażby części wód odprowadzanych z kopalni. Takie plany były, jednak ostatecznie woda jest odprowadzana do Jeziora Wilczyńskiego. Należałoby też oczyścić dno rzeki. Aktualnie jest to bardzo dobry moment, ponieważ dno jest suche. Tym samym, można to zrobić mniejszym nakładem kosztów, bez angażowania niektórych ciężkich maszyn i urządzeń. W ten sposób można byłoby udrożnić rzekę przywracając jej walory, łącznie z takimi atrakcjami, jak np.: szlak kajakowy. Fakt, że te obszary są objęte NATURĄ 2000 powinno także mobilizować do troski o rzekę. Tymczasem są tylko, wynikające z tego powodu trudności dla rolników i przedsiębiorców, którzy nawet 1 do 2 lat czekają na uzyskanie pozwoleń na budowę i rozwój firm.


Fot. Andrzej Michalak

W drugiej części konferencji przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Krzysztof Mączkowski i Robert Złotek zapoznali uczestników spotkania z możliwościami pozyskania środków, zasadami oraz celami przedsięwzięć finansowanych przez WFOŚiGW. Głos zabierali także : Radosław Piechowiak z RZGW w Poznaniu oraz Arkadiusz Michalski z Kopalni Konin.

W podsumowaniu prowadzący konferencję Andrzej Nowak przedstawił w punktach efekty konferencji. Reasumując stwierdził, że konferencja, ma nadzieję będzie dobrym początkiem zmian w kierunku poprawy sytuacji. Rzeka wysycha z wielu powodów. Z pewnością przyczyniła się do tego susza oraz fakt, że jest to jeden z najuboższych w opady region kraju. Bez zbędnego szukania winnych należy uznać, że z całą pewnością obecność kopalni oraz wytworzonego przez jej działalność leja depresyjnego ma tu znaczenie. Jednak ważne są, także inne wnioski ze spotkania takie jak: zapowiedziana pomoc instytucji, np.: WZMiUW w Poznaniu oraz możliwość pozyskania środków z WFOŚiGW, a także wsparcie merytoryczne Instytutu Ochrony Roślin i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W celu rzetelnej oceny stanu rzeki Warcicy niezbędny będzie przegląd pozwoleń wodno-prawnych wszystkich urządzeń na dopływach. Pozwoli to opracować najbardziej sensowną koncepcję rozwiązania problemu.

(-) Elżbieta Bryl
Biuro WIR Konin


15-01-2016 r.

W dniu 12 stycznia br. na terenie gminy Kramsk odbyło się kolejne – drugie już spotkanie dotyczące szkód wyrządzanych przez muflony i bobry. Spotkanie dotyczyło również przywrócenia użytkowania łąk na terenie miejscowości Grąblin. Organizatorem spotkania był Wójt Gminy – Józef Drop.

Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele: Nadleśnictwa Konin, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu, Starostwa Powiatowego w Koninie oraz Wielkopolskiej Izby Rolniczej, w osobach Jolanty Nawrockiej członka Zarządu i jednocześnie przewodniczącej Rady Powiatowej WIR w Koninie oraz Krzysztofa Kwiatonia – Przewodniczącego Rady Powiatowej WIR w Lesznie.


Problem muflonów w gminie Kramsk pojawił się w 2008 roku. Wtedy to Koło Łowieckie „Knieja” sprowadziło – introdukowało - do obwodu łowieckiego leżącego na terenie gminy Kramsk, prawdopodobnie 4 sztuki : 1 tryka oraz 2 owce i 1 jagnię muflona. Początkowo zwierzęta te nie wyrządzały większych szkód. Jednak w ostatnich latach ich populacja znacznie zwiększyła swą liczebność. Zdaniem leśników liczy obecnie około 40 szt. Rolnicy są przekonani, że jest to ponad 60 szt. Taka ilość zwierząt wyrządza bardzo duże szkody, zwłaszcza, że zwierzęta żerują praktycznie tylko na terenie 2 wsi i nie są wymienione w wykazie powodujących szkody łowieckie, za które odpowiadają dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich – praktycznie nikt nie odpowiada za te szkody, bo jest to gatunek łowny.

Na poprzednim spotkaniu w lutym 2015 roku w Izabelinie ustalono, że zgodnie z wieloletnim łowieckim planem hodowlanym, na koniec 2017 roku powinno być zaledwie 10 szt. Zatem stan obecny znacznie przekracza założenia.

W tej sytuacji koło łowieckie ma obowiązek wystąpić do Nadleśnictwa o zwiększenie odstrzału. Wprawdzie wykonano zwiększony odstrzał, jednak strzela się głównie samce, co nie wpływa na zmniejszenie ogólnej liczebności zwierząt, bo przyrost naturalny jest większy od ilości zwierząt odstrzelonych.


Pozostaje także nie rozwiązany problem bobrów. Wójt gminy otrzymał zgodę Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na odstrzał 10 bobrów do 15 marca 2016 r. ze wskazaniem na Koło Łowieckie „Knieja”. Koło jednak odmawia wykonania odstrzału, tymczasem czas mija.

Napiętą sytuację pomiędzy rolnikami, a łowczymi pogłębia fakt, że Zarząd Koła Łowieckiego sprzeciwia się wycięciu dzikich zakrzaczeń na łąkach, błędnie interpretując wymogi NATURY 2000.

Rolnicy postanowili, że jeśli, ze strony Koła Łowieckiego nie będzie woli współpracy, złożą wniosek do Starostwa o wcześniejsze rozwiązanie umowy dzierżawy obwodu. Pod znakiem zapytania, stoi także uzyskanie pozytywnej opinii samorządu rolniczego – Rady Powiatowej i Zarządu WIR w sprawie przedłużenie temu Kołu w 2017 umowy dzierżawy obwodu łowieckiego na kolejne lata.

(-) Elżbieta Bryl
Biuro WIR w Koninie


15-01-2016 r.

W dniu 9 stycznia 2016 r. rolnicy powiatu konińskiego i kolskiego bawili się na X jubileuszowym Balu Rolnika. Bal, jak co roku zorganizowała Wielkopolska Izba Rolnicza.

Pomimo, trudnej sytuacji w rolnictwie, bal cieszy się sporym zainteresowaniem. W tym roku uczestniczyło w nim ok. 160 osób. W miłej atmosferze, przy dobrej muzyce można na chwilę oderwać się od codziennych zajęć i problemów. Z pewnością tym, co przyciąga uczestników jest fakt, że spotykają się tu ludzie, którzy na co dzień wykonują tę samą pracę. Zatem z każdą osobą, także taką, której nie znaliśmy wcześniej można porozmawiać i wymienić się doświadczeniami.

Uroczystego otwarcia dokonali: Członkowie Zarządu WIR : Jolanta Nawrocka oraz Zbigniew Stajkowski wraz z Przewodniczącym Rady Powiatowej WIR w Kole – Michałem Wróblewskim.


Bal to także okazja do uhonorowania osób, zasłużonych dla rolnictwa. W tym szczególnym jubileuszowym roku, około północy odznaczenie : Medalion im. Hrabiego Szembeka za współpracę z Wielkopolską Izba Rolniczą oraz wsparcie udzielane rolnikom otrzymał Starosta Powiatu Konińskiego – Stanisław Bielik.


Z okazji jubileuszu wszyscy uczestnicy skosztowali jubileuszowego tortu, a wszystkie panie otrzymały różę w podziękowaniu za dbałość o rodziny, domy i gospodarstwa.


O świetnej zabawie świadczy fakt, że bal zakończył się o poranku następnego dnia, a ostatni tancerze opuścili parkiet około 6.00 rano, planując kolejny bal na dzień 7 stycznia 2017 roku!

(-) Elżbieta Bryl


W dniu 23 sierpnia 2015 r gościnna gmina Wilczyn podejmowała rolników oraz przedstawicieli instytucji państwowych na Dożynkach Powiatowo-Gminno- Parafialnych. Przy pięknej pogodzie rolnicy i goście świętowali zakończenie tegorocznych żniw. Jak co roku święto to było okazją do uhonorowania najlepszych.


Odznaką „Zasłużony dla rolnictwa odznaczeni zostali: Alicja Kantarowska – Izabelin, gmina Kramsk; Małgorzata Kwiecińska – Lisiec Wielki, gmina Stare Miasto; Marek Michalak – Golina Kolonia, gmina Golina; Hubert Michalski – Mostki, gmina Sompolno; Marek Pietrzak – Ziemięcin, gmina Wierzbinek; Teresa Smolarek – Izabelin, gmina Kramsk. Odznaki w imieniu Ministra Rolnictwa wręczył Wicemarszałek Sejmu RP Eugeniusz Grzeszczak.

Jak co roku, Dożynki to też okazja do rozstrzygnięcia konkursu „Powiatowy Rolnik Roku”. Najlepszymi gospodarstwami roku 2015, które otrzymały nominacje w tym konkursie zostało 5 gospodarstw: Danuty i Romana Augustyniak – Kolebki, gmina Ślesin; Agaty i Jerzego Bartczaków – Sławoszewo, gmina Kleczew; Doroty i Rafała Grzechowskich – Patrzyków, gmina Kramsk; Anny i Sławomira Jezierskich – Dąbroszyn, gmina Rychwał; Emilii i Marcina Walczaków – Szyszyn-Teodorowo, gmina Ślesin. Oprócz gratulacji i dyplomów gospodarstwa te otrzymały nagrody. Jednym z fundatorów była także Rada Powiatowa WIR w Koninie. W jej imieniu dyplomy gratulacyjne oraz upominek wręczyli: Jolanta Nawrocka – członek Zarządu WIR oraz delegaci: Barbara Tomaszewska i Jacek Biernacki.


Tradycyjnie odbył się także konkurs wieńców dożynkowych, w którym I miejsce zajęła praca Koła Gospodyń Wiejskich ze Sławska (gmina Rzgów), II – wieniec przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich z Półwioska Starego (gmina Ślesin), a III – wieniec z sołectwa Kownaty (gmina Wilczyn).

Całą uroczystość uświetniły występy takich zespołów, jak: Wilczyńska Orkiestra Dęta, Zespół Folklorystyczny „Kruszynioki”, Zespół ,,Folinki”, działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Wilczynie, Klub Seniora ,,Płomień” z Wilczyna, The Ukrainian Folk.


Wielkopolska Izba Rolnicza – biuro w Koninie przygotowało stoisko, na którym rolnicy mogli otrzymać prasę rolniczą oraz zasięgnąć aktualnych informacji rolniczych.

(-) Elżbieta Bryl


W dniu 25 sierpnia br. obradowała rada powiatowa WIR w Koninie. Tematem spotkania były trudności związane z szacowaniem strat spowodowanych tegoroczną suszą. Omawiane problemy dotyczą głównie konieczności stosowania się do monitoringu suszy prowadzonego przez IUNG w Puławach. Monitoring ten nie stwierdza strat w wielu roślinach, które znacząco ucierpiały. Przykładem jest kukurydza, która nawet w najnowszym monitoringu z dnia 21 sierpnia nadal nie znalazła się wśród roślin, których straty można szacować. Dodatkowy problem, to fakt, że za chwilę kukurydzy nie będzie na polach i wtedy nawet jeśli monitoring ją wykaże, będzie już za późno na pracę komisji. Wielkopolska Izba Rolnicza także od kilku lat wnioskuje o rozdzielenie produkcji roślinnej i zwierzęcej w protokołach, gdyż zsumowany wynik zniekształca prawdziwy obraz strat w gospodarstwie.

Gośćmi spotkania byli pracownicy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego: Elżbieta Marcinkowska – Kierownik Oddziału Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Zbigniew Król – starszy inspektor wojewódzki w w/w oddziale.

Gościem spotkania był także Kornel Pabiszczak - starszy specjalista ds. ekonomiki i marketingu Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Wymienieni powyżej są członkami zespołu koordynującego komisji do szacowania strat. W spotkaniu uczestniczyli też: Przewodnicząca Komisji Rolnictwa Rady Powiatu Konińskiego i z-ca Kierownika ARiMR w Koninie - Andżelika Chojnacka; Kierownik Zespołu Doradczego WODR w Koninie - Józef Gęziak, Główny Specjalista ds. Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Koninie - Bożena Frankowska oraz Karol Malinowski – radny gminy Sompolno, członek gminnej komisji ds. szacowania szkód.

W trakcie spotkania wypracowano następujące wnioski:

 1. Wystąpić do Ministra Rolnictwa o precyzyjne monitorowanie stanu upraw. Obecnie funkcjonujący monitoring suszy jest zły i szkodliwy. Dane, na których się opiera są niedokładne i nie obrazują faktycznego stanu upraw.
 2. Wystąpić do Ministra Rolnictwa o nie uwzględnianie produkcji zwierzęcej przy obliczaniu strat spowodowanych suszą. Konstrukcja protokołu dla gospodarstw z hodowlą zwierząt nie wykazuje strat suszowych, co dla właścicieli tych gospodarstw jest bardzo krzywdzące.
 3. Wystąpić do Ministra Rolnictwa o ujednolicenie przepisów dla gmin w zakresie szacowania szkód. Obecnie jest dużo niejasności co do sposobu i metod szacowania. Powoduje to frustrację i niechęć do pracy w komisji.
 4. Wykorzystać istniejącą bazę stacji meteorologicznych Ośrodków Doradztwa Rolniczego, w celu bardziej rzetelnej oceny stanu upraw.

(-) Elżbieta BrylW dniu 31 maja 2015 r rolnicy powiatu konińskiego wybrali Radę Powiatową Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Koninie na lata 2015-2019. W jej skład weszły następujące osoby:

 • Miasto Konin – Marek Kołodziejczak
 • Golina – Jacek Jackowski; Radosław Stolarski
 • Grodziec – Ryszard Luźny; Zenon Olejniczak
 • Kazimierz Biskupi – Wiesław Urbaniak; Iwona Ziarniak
 • Kleczew – Henryk Bartczak; Karol Licheniak
 • Kramsk – Bogumił Leszczak; Jolanta Nawrocka
 • Krzymów – Tadeusz Jaroszewski; Jacek Jesiołowski
 • Rychwał – Mariusz Drzewiecki; Włodzimierz Mizerski
 • Rzgów – Michał Janc; Wojciech Woźniak
 • Skulsk – Dawid Chmielewski; Arkadiusz Pilarczyk
 • Sompolno – Marek Matuszewski; Aldona Poruchała
 • Stare Miasto – Antoni Bryl; Paweł Kwieciński
 • Ślesin – Dominik Niedźwiedziński; Barbara Tomaszewska
 • Wierzbinek – Zygmunt Krzysztof Grabowski; Paweł Liskiewicz
 • Wilczyn – Jacek Biernacki; Paweł Domański

Na swym pierwszym posiedzeniu wybrano Przewodniczego Rady oraz Delegata na Walne Zgromadzenie WIR w Poznaniu. Przewodniczącą Rady została ponownie Jolanta Nawrocka z gminy Kramsk. Także nie zmieniono Delegata na WZ – został nim ponownie Antoni Bryl z gm. Stare Miasto.


W dniu 27 stycznia odbyły się protesty rolnicze pod Starostami Powiatowymi w całej Wielkopolsce. W Koninie organizatorem protestu był Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona.

Początkowo jedynymi uczestnikami protestu okazali się delegaci do Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej, którzy przybyli, aby wesprzeć protestujących.

Przewodnicząca Rady Powiatowej WIR w Koninie Jolanta Nawrocka przekazała Staroście Konińskiemu stanowisko WIR w sprawie sytuacji w rolnictwie wypracowane na posiedzeniu Komisji Koordynacyjnej WIR w Poznaniu w dniu 26 stycznia br. Przekazała też obecnym przedstawicielom mediów konińskich informację na temat pogarszającej się sytuacji w rolnictwie. Obecnie we wszystkich sektorach produkcji rolnej obserwuje się spadki opłacalności. Jak podkreślił Starosta Koniński Stanisław Bielik, jest świadomy złej koniunktury, zarówno na rynku trzody chlewnej, jak i owoców i warzyw. Także problemy z nadprodukcją mleka i spadkiem cen w tej branży są niepokojące. Starosta zobowiązał się do przekazania naszego stanowiska na ręce Wojewody Wielkopolskiego, za pośrednictwem którego, stanowisko ma trafić do Pani Premier Ewy Kopacz i Ministra Rolnictwa. Starosta zobowiązał się też do poruszenia tematu sytuacji w rolnictwie na sesji Rady Powiatu, na którą zaproszona zostanie także Przewodnicząca RP WIR w Koninie.

Po spotkaniu Przewodniczącej WIR ze Starostą, dotarł także spóźniony przewodniczący ZZR Samoobrona w Koninie i przekazał Staroście Konińskiemu stanowisko związku.

(-) Elżbieta Bryl


Na terenie gminy Kramsk w powiecie konińskim problemem stały się w ostatnim czasie szkody w uprawach rolnych wyrządzane przez muflony. Zwierzęta te, nietypowe dla Polski centralnej, zostały sprowadzone na teren gminy przez jedno z kół łowieckich w 2007 r. W chwili obecnej, jak szacują rolnicy, stado liczy około 60 szt. Zdaniem Prezesa Koła Łowieckiego jest ich mniej - ok. 40 szt. Prawo łowieckie nie przewiduje odszkodowań za wyrządzone szkody przez ten gatunek zwierząt. Rolnicy zwrócili się z prośbą o pomoc do biura powiatowego WIR w Koninie.

W spotkaniu rolników i Wójta Gminy Kramsk z przedstawicielami Koła Łowieckiego uczestniczył członek Zarządu WIR Krzysztof Kwiatoń oraz Przewodnicząca Rady Powiatowej WIR w Koninie Jolanta Nawrocka. W trakcie spotkania udało się ustalić, że 10-letni plan łowiecki Koła zakładał, iż pogłowie muflonów w roku 2017 będzie liczyło zaledwie 10 szt. Oznacza to znaczne przekroczenie planu. Ustalono też, że pomimo niepokojących sygnałów napływających od rolników Koło zaplanowało na rok 2014/2015 odstrzał zaledwie 5 młodych muflonów oraz 2 tryków.

Foto

Jak wynika z dalszych czynności podjętych przez Urząd Gminy tj. korespondencji z Nadleśnictwem Konin, zmiana planu odstrzałów w roku bieżącym jest możliwa tylko i wyłącznie na wniosek dzierżawcy obwodu łowieckiego. Tymczasem taki wniosek od Koła Łowieckiego dotąd nie wpłynął.

Elżbieta Bryl


Powrót