W południowej części województwa wielkopolskiego, przy granicy z Dolnym Śląskiem położony jest powiat krotoszyński. Teren powiatu obejmuje 6 gmin Krotoszyn, Kożmin Wlkp., Rozdrażew, Zduny, Kobylin i miasto Sulmierzyce o łącznej powierzchni 48,5 tys. ha gruntów ornych. Gospodarka powiatu ma charakter rolniczo-przemysłowy z rozwiniętym rzemiosłem oraz przemysłem spożywczym, m.in. z przedsiębiorstwami nasiennymi, wytwórniami pasz, Zakładem Doświadczalnym Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Smolicach, Zakładem Mleczarskim Nutrycja. Dominującą gałęzią produkcyjną rolników krotoszyńskich to hodowla bydła mlecznego i mięsnego z obsadą 59 tys. szt. oraz trzody chlewnej - 185 tys. szt.
W gminie Krotoszyn na terenie wsi Kobierno powstaje nowe Laboratorium Oceny Mleka, które będzie swym działaniem obejmować 5 województw: Wielkopolskie, Lubuskie, Dolnośląskie, Śląskie i Opolskie.Sygnalizacja Agrofagów
Wpisy z lat:
2013 2014 2015 2016 2017 2018

26-02-2020 r.

W dniach 14-16 lutego br. w łódzkich halach EXPO/MOSiR odbyła się kolejna edycja Międzynarodowych Tragów Rolniczych Ferma. Są to jedne z najważniejszych targów tematycznych w Polsce zwłaszcza w kwestii chowu i hodowli bydła mlecznego i opasowego, trzody chlewnej oraz drobiu. W sumie zaprezentowało się blisko 250 wystawców zarówno z kraju jak i Europy. Na uczestników, w tym 30-osobowa grupę z powiatów jarocińskiego i krotoszyńskiego, czekały również konferencje i wykłady przygotowane przez specjalistów z czołowych firm i uczelni w Polsce.

Na zakończenie targów tradycyjnie wśród zwiedzających ekspozycję odbyło się losowanie nagród przewidzianych przez organizatorów targów - tegoroczna edycja okazała się wyjątkowo szczodra dla uczestników wyjazdu zorganizowanego przez Biura Powiatowe Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Jarocinie i Krotoszynie - rolnik z gminy Żerków wygrał roczną prenumeratę misecznika TOP AGRAR POLSKA, natomiast hodowca z gminy Jarocin wylosował główną nagrodę dnia – laptop.

Robert Hyżorek


18-02-2020 r.

W trakcie ferii zimowych 74 dzieci z naszego województwa wyjechało na wypoczynek w góry. Wielkopolska Izba Rolnicza przeprowadziła nabór uczestników w ramach limitu miejsc przyznanych dla naszej Izby przez Krajową Radę Izb Rolniczych, która jest głównym koordynatorem wypoczynku z ramienia Samorządu Rolniczego. Wielkopolska Izba Rolnicza prowadziła nabór poprzez swoje Biura Powiatowe, a nad całością naboru czuwało Biuro Wojewódzkie WIR. Warunkiem uczestnictwa w wyjeździe był wiek do 16 lat oraz pochodzenie dziecka z rodziny, w której przynajmniej jeden rodzic jest ubezpieczony w KRUS. 31 stycznia 2020 r. ponad siedemdziesięcioosobowa grupa dzieci z Wielkopolski wyjechała na dziesięciodniowe zimowisko do Białego Dunajca nieopodal Zakopanego. Przygotowany program zajęć dzieci obfitował w wiele atrakcji i zajęć. Dzieci uczyła się jady na nartach i snowboardzie, były w Aquaparku w Zakopanem, zwiedziły Poronin, Harendę.

W tym roku nabór na zimowisko był bardzo trudny. Wiele dzieci zrezygnowało, bo nie było śniegu. Sporo wcześniej zapisanych dzieci nie mogło wyjechać bo zachorowało na ospę, a lista była uzupełniana do ostatniej chwili.

Wypoczynek został dofinansowany w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników KRUS. Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników zagospodarowuje składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie, starając się je pomnażać poprzez m.in. korzystne lokaty bankowe, zakup obligacji Skarbu Państwa itp. jest także właścicielem Centrów Rehabilitacji Rolników, w których leczą się rolnicy ubezpieczeni w KRUS i członkowie ich rodzin. Fundusz ten finansuje świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego, bezpośrednie koszty funkcjonowania Rady Rolników, koszty zarządzania funduszem, niedobory funduszu administracyjnego KRUS. Może także wspierać rozwój ubezpieczeń dla rolników i członków ich rodzin prowadzonych przez towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Fundusz Składkowy nie jest funduszem celowym. Może on także wspierać działania realizowane przez organizacje społeczne, zawodowe lub samorządowe w zakresie polityki społecznej, zdrowotnej i edukacyjnej na rzecz rolników i członków ich rodzin.

Za pośrednictwem Biur Powiatowych WIR w Jarocinie i Krotoszynie z możliwości wyjazdu skorzystało 15 uczestników.

Robert Hyżorek
Zdjęcia uczestników zimowiska


13-02-2020 r.

Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Krotoszynie pragnie zaprosić Państwa na Konferencję pt: „Manipulacja informacją – zagrożeniem dla polskiego rolnictwa”.

Konferencja odbędzie się dnia 19 lutego br. o godz. 11:00 w Kinie „Przedwiośnie” w Krotoszynie. Na spotkaniu przedstawione zostaną informacje o mechanizmach działania spotów informacyjnych i przekazów medialnych mających na celu skłonienie społeczeństwa do podejmowania działań zmierzających w stronę ograniczenia działalności sektora rolno-spożywczego. Postaramy sie zaprezentować Państwu sposoby przeciwdziałania wskazanym praktykom ograniczającym ich zasięg i negatywne oddziaływanie dla odbiorcy.

W konferencji wezmą udział specjaliści od kreowania świadomości odbiorcy, przekazów medialnych i public relations oraz specjaliści od szeroko pojętego bezpieczeństwa Państwa głównie w zakresie eko–terroryzmu.

Prosimy o potwierdzenie swojej obecności do dnia 17.02.2020 r. do godziny 15:00.


[ Pobierz zaproszenie ]29-01-2020 r.

Wobec odwołania posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Ochrony Zwierząt, Praw Właścicieli Zwierząt oraz Rozwoju Polskiego Rolnictwa mającego odbyć się 22 stycznia w Sali Kolumnowej Sejmu, rolnicy z powiatów jarocińskiego i krotoszyńskiego udali się na konferencję „Oblicza ekologii” orgaznizowaną w dniu 25 stycznia przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu; Instytut „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II i Instytut Gospodarki Rolnej, aby zaakcentować sprzeciw środowiska rolniczego wobec planowanych zamierzeń wzmocnienia kompetencji pozarządowych organizacji zajmujących się tematykom ogólnego dobra zwierząt.

Podczas spotkania referat pt. „Państwo polskie musi być przyjacielem polskiego rolnika" - bo przyjaciół poznaje się w biedzie” wygłosił Prezes Rejonowego Związku Producentów Buraka Cukrowego w Zdunach i Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Krotoszynie - Pan Sławomir Szyszka.


Poniżej przedstawiamy treść referatu:

Wszyscy moi przedmówcy przypominali o bardzo istotnej kwestii. Że Polska ma predyspozycje do tego, aby stać się potęgą rolniczą i odnosić sukcesy w przemyśle rolno-spożywczym. Jakość gleb, ukształtowanie terenu oraz położenie geopolityczne sprawiają, że od lat wysuwamy się na pozycję lidera zarówno pod kątem produkcji jak i eksportu.

Czym się zajmujemy? Co robimy, jako rolnicy? Przede wszystkim – dbamy o ojcowiznę. Dlaczego? Bo kochamy wieś i pracę na wsi. Naszą ciężką pracą budujemy sukces, dobrobyt naszej Ojczyzny i naszych rodzin.

Czy chcemy dalej rozwijać nasze gospodarstwa? Tak, chcemy. Czy potrzebujemy gospodarstw, do zapewnienia bezpieczeństwa naszym dzieciom? Tak, potrzebujemy.

Czy chcemy dalej budować i wspierać naszą Ojczyznę – Polskę? Tak. Chcemy. W takim razie należy zadać pytanie – czego potrzebujemy, żeby osiągnąć te cele?

Przede wszystkim potrzebujemy, aby pozwolono nam po prostu pracować. Czy dzisiaj możemy sobie na to pozwolić? Czy znaleźliśmy się w tym miejscu przypadkiem? Niestety nie. To nie jest przypadek. Dziś nie jesteśmy w swoich gospodarstwach, przy swoich zwierzętach. Dziś jesteśmy tu. W Toruniu, gdzie wzięliśmy udział we Mszy Św., wspominaliśmy śp. Profesora Jana Szyszko i modliliśmy się o trzy rzeczy: o naszą Ojczyznę – jej pomyślność. Modliliśmy się o siły do pracy, żebyśmy mogli utrzymać nasze rodziny. I modliliśmy się o rozwagę i mądrość polityków. Tak bardzo nam tego dzisiaj potrzeba.

Potrzeba nam porad ekspertów, praktyków, którzy znają się na rolnictwie i mogą podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem – a nie domorosłych aktywistów, którzy pod płaszczykiem walki o ekologię – dążą do ograniczania i likwidacji polskiego rolnictwa.

My nie chcemy znaleźć się w sytuacji rolników z Holandii, Niemiec czy Francji, gdzie politycy w pewnym momencie zaczęli słuchać głosu pseudoekologów po europeistyce czy skandynawistyce. Takich, co krów na oczy nie widzieli, ale przebierają się w nie i protestują. Należy zadać sobie pytanie, czy to jest walka z czymś, przeciwko czemuś, a może walka, która ma przynieść korzyści krajom, które skorzystałyby na upadku polskiego rolnictwa?

Jesteśmy tutaj, by mówić o problemach. Jesteśmy tutaj po to, aby nas wysłuchano. Jesteśmy tutaj dlatego, że nam, los polskiego rolnictwa, polskiej wsi – nie jest obojętny.

Dzisiaj jesteśmy w przededniu możliwości produkowania żywności najbardziej przyjaznej konsumentowi bo produkowanej przez rodziny rolnicze które produkują na sprzedaż tą samą żywność, którą stawiają na swój stół.

Potrzebna jest stabilność dochodów rolniczych, walka z nieuczciwą konkurencją. Nie zgadzam się z tymi, którzy mówią, że możemy sobie kupić żywność z innych krajów, bo jest tańsza - na razie do czasu aż sąsiad za płotem zbankrutuje bo nie jest w stanie konkurować z dotowaną żywnością konkurencji wspieranej przez szantaż organizacji pro ekologicznych. Sektor rolno-spożywczy to blisko 11% zatrudnionych osób w Polsce i prawie 7% PKB. Ponad 40 % ludności mieszka na wsi - To też jest nasza marka, tradycja, nasza historia, kultura oraz rodzina.

Dla rolnika bardzo ważne jest bezpieczeństwo i stabilizacja. Dzisiaj trzeba poważnie dyskutować o tym, jak pomóc polskim rolnikom, producentom rolno-spożywczym, tym produkującym na swój stół i produkujących tą samą żywność na sprzedaż, musimy zadbać o żywność najlepszej jakości, o markę polskiej żywności w Europie, zdrowa żywność, to skarb narodowy Polski. - O ten skarb narodowy trzeba dbać, trzeba go rozwijać i szanować bo on nie bierze się z pułki w supermarkecie tylko jest pielęgnowany rękami Polskiego Chłopa bo rodzi się na Polskiej ziemi.

Do tej pory głównym celem w produkcji rolniczej był wzrost produktywności. Wszyscy wychodzili z założenia, że rolą tej dziedziny gospodarki jest produkować coraz, więcej szybciej i taniej. To się już na szczęście szybko zaczyna zmieniać. Dziś coraz większe i ostrzejsze wymagania stawia się żywności. Coraz więcej jest głosów na ten temat, jak żywność może destruktywnie wpływać na stan naszego zdrowia? Konsumenci domagają się żywności która daje pewność, że jest bezpieczna, że nie zawiera szkodliwych dodatków, że nie jest kancerogenna, że pozytywnie wpływa na zdrowie.

Na szczęście zmieniła się optyka patrzenia na polskie rolnictwo dzisiaj naszemu państwu zależy aby jak najwięcej gospodarstw na wsi utrzymać. Produkcja w dużych gospodarstwach musi się odbywać na innych zasadach niż w małych. Małe gospodarstwa są ważne dla infrastruktury wsi, ale one muszą także partycypować w rynku. Nie mogą stać się tylko zapleczem socjalnym, do którego się tylko dopłaca i nie mogą być skansenem i atrakcją turystyczną.

Wprowadzanie nowych systemów bezobsługowej sprzedaży produktów niszowych (np. miodomaty) w ramach RHD w znacznym stopniu poprawia dostępność produkcji oferowanej przez rolników. To właśnie Rolniczy Handel Detaliczny mechanizm bardzo prosty, nie wymagający dodatkowych zezwoleń, prowadzony pod niezbędnym nadzorem weterynaryjnym i sanitarnym. To właśnie jest sposób na urynkowienie tych małych gospodarstw.

Naszym celem jest produkowanie wysokiej jakości polskiej żywności, żywności najlepszej, najsmaczniejszej, najzdrowszej o którą konsumenci będą zabiegać a co za tym idzie gotowi będą uczciwie zapłacić, bo skalą produkcji nie jesteśmy w stanie na świecie i w Europie, w tym Europie wschodniej, konkurować.

Zainwestowaliśmy 10 lat temu 6 mld euro pieniędzy podatnika europejskiego, żeby inwestować w infrastrukturę w sektorze cukrowym. W rezultacie produkcja buraków jest tylko stymulowana dopłatami do produkcji natomiast ceny surowca w połączeniu z suszą nie pokrywają kosztów wytworzenia buraków cukrowych, kiedy usunięto kwoty produkcji cukru, to pojawił się 23 proc. wzrost w produkcji który nie rekompensuje ponoszonych kosztów wytworzenia surowca do produkcji cukru który zostanie za chwilę obłożony kolejnym podatkiem płaconym przez najsłabsze ogniwo jakim jest producent początkowy, plantator buraków cukrowych. Niestety burak jest przerabiany w większości na cukier, pozostałe asortymenty produkcji stanowią śladowe ilości w skali kraju.

Drodzy koledzy rolnicy! Dziś nadszedł moment, w którym musimy być jednością. Niezależnie od branży, jaką reprezentujemy, spotykamy się z bardzo podobnymi problemami. Jednym z nich jest szantaż emocjonalny, jaki stosują wobec nas organizacje mieniące się ekologicznymi. Roszczące sobie prawo do wypowiadania się na tematy, na których kompletnie się nie znają. Jeden z przedmówców wspominał o manipulacjach. Czy wiecie, że po Warszawie jeżdżą autobusy z hasłami – „kupując nabiał wspierasz okrucieństwo”? Mówią, ze my – rolnicy, kradniemy mleko od krów, bo krowy produkują je wyłącznie dla cielaków? Że krów się nie inseminuje, tylko się je gwałci.

Taki obraz nas – jako rolników – przedstawiają organizacje ekologiczne. Jako złodziei, oprawców, gwałcicieli. Na to nie możemy pozwolić. Mówimy: dość!

Opracowanie: Robert Hyżorek


23-01-2020 r.

W dniach 17-19 stycznia. 2020 odbyła się kolejna edycja Międzynarodowych Targów Rolne Polagra-Premiery, jednych z największych Targów w Europie Środkowo-Wschodniej podczas których uczestnicy mieli okazje zapoznać się z najnowszą oferta maszyn i urządzeń rolniczych oraz wziąć udział w wielu tematycznych konferencjach branżowych.

Targi odwiedziło 100 rolników z powiatów jarocińskiego i krotoszyńskiego.

Na stoisku Wielkopolskiej Izby Rolniczej uczestnicy mogli zapoznać się z z bieżąca działalnością samorządu rolniczego oraz otrzymać m.in. biuletyn Siewca Wielkopolski. Na uczestników czekał również barszcz oraz zupa przygotowane przez Prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Wyjazd zorganizowały Biura Powiatowe Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Jarocinie i Krotoszynie.

Robert Hyżorek


15-01-2020 r.

W dniu 10 stycznia br. odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Ochrony Zwierząt, Praw Właścicieli Zwierząt oraz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, którego tematem była analiza propozycji zmiany przepisów gwarantujących skuteczne i szybkie zwracanie zwierząt właścicielom w przypadku uniewinnienia lub umorzenia postępowania oraz czipowania zwierząt. W spotkaniu oprócz Wielkopolskiej Izby Rolniczej - Rad Powiatowych w Krotoszynie i Jarocinie wzięli udział również przedstawiciele m.in. Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, Polskiego Związku Producentów Bydła Mięsnego oraz Mlecznego oraz wielu innych organizacji branżowych - w sumie około 200 osób.

Szczególne kontrowersje wśród zebranych uczestników spotkania wzbudziły propozycję art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 poz. 122) w sprawie umożliwienia przedstawicielom organizacji pro zwierzęcych odbieranie właścicielom zwierząt na podstawie wyłącznie subiektywnej opinii przedstawicieli danej organizacji przy asyście służb porządkowych. Zarówno rolnicy jak i przedstawiciele administracji rządowej zwracali uwagę na fakt, iż dane służby (policja tudzież straż miejska) nie są przygotowane do realizacji takiego zadania ze względu na brak odpowiednich azylów do przetrzymywanie odebranych zwierząt oraz przeszkolenia funkcjonariuszy. Ponadto duże kontrowersje budzi działalność „inspektorów ds. ochrony zwierząt”, których działania podejmowane są na podstawie osobistych odczuć bez podparcia odpowiednią wiedzą branżową i kompetencjami niejednokrotnie umundurowanych oraz legitymujących się „służbowymi legitymacjami”. Jest to działanie zdecydowanie ingerujące w prawo własności oraz zakłócenie miru domowego, które to prawa przysługują w myśl Konstytucji każdemu obywatelowi RP.

W opinii zebranych odpowiednią służbą do stwierdzenia ewentualnego znęcania/ złego traktowania zwierząt jest Powiatowa Inspekcja Weterynarii, pod kontrola której winny znajdować się również specjalnie wyznaczone miejsca do przetrzymywania zwierząt (azyle). Duże kontrowersje wzbudziły relacje osób, którym odebrano zwierzęta na podstawie doniesień organizacji ekologicznych i w trybie administracyjnym uzyskały decyzję sądową o braku podstaw do powyższej czynności w związku z czym zachodzi konieczność powrotu zwierząt do ich prawomocnego właściciela - niestety w wielu przypadkach nie można ustalić miejsca pobytu danego zwierzęcia.

W kwestii wprowadzenia obowiązku czipowania psów i kotów podnoszono kwestię sposobu przeprowadzenia ogólnokrajowego działania np. przy okazji corocznych szczepień na wściekliznę zwracając uwagę na kwestie kosztów takiego przedsięwzięcia.

Robert Hyżorek


18-12-2019 r.

Okres świąt bożonarodzeniowych to czas pełen radości oraz głębokich przeżyć religijnych. Jest także okazją do rodzinnych i towarzyskich spotkań.

W dniu 14 grudnia 2019 r. grupa rolników z powiatu krotoszyńskiego udała się na Wieczerzę Wigilijną Środowisk Wiejskich zorganizowaną przez Wielkopolską Izbę Rolniczą, która miała miejsce w hali sportowej w Sierakowie. Swoją obecnością spotkanie zaszczycili politycy i samorządowcy z całej Wielkopolski, przedstawiciele instytucji działających w otoczeniu rolnictwa, sołtysi, rolnicy oraz członkinie Kół Gospodyń Wiejskich. Gospodarzami uroczystości byli Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, Prezes Związku Producentów Ryb Marek Trzcieliński, a także Starosta rawicki Adam Sperzyński, Burmistrz Gminy Rawicz oraz Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Rawiczu..

Spotkanie uświetniały występy artystyczne w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sierakowie, Grupy „To i Owo Szkaradowo” oraz Zespołu „Gołaszyniacy”.

Na zakończenie spotkania wręczono podziękowania instytucjom biorących udział w przygotowaniach tego wydarzenia. Wśród wyróżnionych znalazły się Koła Gospodyń Wiejskich z powiatu krotoszyńskiego: KGW Świnków, KGW Bożacin, KGW Benice, KGW Salnia, KGW Nowy Folwark, KGW Grębów, KGW Długołęka, KGW Nowa Obra, KGW Zduny.

Ten dzień był okazją do świętowania przy stolikach zastawionymi świątecznymi specjałami m.in. barszczem z uszkami, makiełkami, kapustą z fasolą oraz tradycyjnym smażonym karpiem. Był to również czas na podzielenie się opłatkiem oraz złożenie sobie wzajemnie życzeń.

Dominika Szczotka


02-12-2019 r.

W dniu 27 listopada w Domu Rolnika w Bożacinie (gm. Krotoszyn) odbyło się kolejne szkolenie dla rolników z zakresu wymogów wzajemnej zgodności, które organizuje Wielkopolska Izba Rolnicza w każdym powiecie województwa wielkopolskiego na przełomie listopada i grudnia. Prelegentem szkolenia był Pan Paweł Dopierała – pracownik Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

W szkoleniu wzięło udział 25 uczestników, wśród których byli m.in beneficjenci programów „Premia dla Młodego Rolnika” i „Modernizacja Gospodarstw Rolnych”. Program szkolenia obejmował tematykę dotyczącą zasad wzajemnej zgodności w odniesieniu do płatności bezpośrednich i płatności obszarowych w ramach PROW, utrzymania gruntów w dobrej kulturze rolnej, ochrony wód gruntowych przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego, zdrowia publicznego ludzi, zdrowia zwierząt i zdrowotności roślin ze szczególnym uwzględnieniem zgłaszania zdarzeń, prawidłowego prowadzenie dokumentacji oraz dobrostan zwierząt.

Każdy z uczestników szkolenia otrzymał materiały szkoleniowe odnośnie tematyki poruszanej na spotkaniu oraz zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia z zakresu stosowania przepisów w tematyce wymagań cross compliance.

Dominika Szczotka


25-11-2019 r.

Wielkopolska Izba Rolnicza – Rada Powiatowa w Krotoszynie w związku z potwierdzeniem wystąpienia przypadku wirusa afrykańskiego pomoru swiń w województwie lubuskim zorganizowała w miejscowości Orla spotkanie informacyjno-szkoleniowe. Przybyli na nie przedstawiciele wszystkich Kół Łowieckich działających na terenie powiatu krotoszyńskiego.

Powiatowy Lekarz weterynarii w Krotoszynie Pani Anna Lis-Wlazły przedstawiła zgromadzonych informacje na temat m.in. klinicznych objawów występowania wirusa u dzików, zaleceń dla myśliwych odnośnie stosowania zasad bioasekuracji w czasie polowania patroszenia i przewożenia tusz oraz o zasadach obowiązujących przy pobieraniu próbek krwi na obecność wirusa. W trakcie spotkania poruszono również kwestię lokalizacji punktu gromadzenia odstrzelonych zwierząt w przypadku wystąpienia wirusa na terenie powiatu krotoszyńskiego.

Przewodniczący RP WIR w Krotoszynie Pan Sławomir Szyszka omówił konieczność współpracy na linii myśliwi rolnicy w celu ograniczenia rozwoju wirusa, który zagraża towarowej produkcji trzody chlewnej na termie powiatu kostrzyńskiego.

Na zakończenie spotkania przyjęto wniosek o wyznaczenie wśród przedstawicieli kół łowieckich osób uprawnionych do przeprowadzenia humanitarnego skrócenia cierpienia zwierzynie poszkodowanej w wyniku potrąceń lub zarażonej wirusem ASF oraz o wprowadzenie na trenie objętym strefa zagrożona wystąpieniem choroby możliwością odstrzału w terenie zabudowanym w odległości mniejszej niż dopuszczona od zabudowań. Ponadto zwrócono uwagę na konieczność wyznaczenia nęcisk, na którym przeprowadzano by tzw. cichy odstrzału potencjalnie zagrożonych osobników.

Drugie spotkanie skierowane do sołtysów powiatu krotoszyńskiego odbyło się w dniu 25 listopada br. w Sali Kółka Rolniczego w Rozdrażewie. W trakcie spotkania zgromadzeni sołtysi poinformowani zostali o obostrzeniach dla producentów trzody w przypadku znalezienia się danego gospodarstwa w danej strefie ogniska ASF oraz warunkach przeprowadzenia tzw. uboju gospodarczego z przeznaczeniem mięsa na użytek własny.

Robert Hyżorek


24-10-2019 r.

W dniu 22 października br. w Grębowie k. Rozdrażewa odbył się pokaz pracy maszyn uprawowo-siewnych firmy AGRO-TOM z Pogorzeli współorganizowany przez Radę Powiatową Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Krotoszynie.

Przybyli na miejsce goście mimo niesprzyjającej aury mieli okazję zapoznać się z techniką wykonywania zabiegów m.in. agregatu ścierniskowego, aktywnego zestawu uprawowo-siewnego oraz kultywatora z broną.

Pokazy spotkały się z sporym zainteresowaniem - przybyło blisko siedemdziesięciu rolników z terenu gminy Rozdrażew i ościennych gmin.

Organizatorzy składają podziękowanie Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Grębowie oraz Panu Andrzejowi Stachowiakowi za udostepnienie pola do pokazu.

Robert Hyżorek


18-10-2019 r.

W dniu 13 października 2019 r. w Nowej Wsi (gmina Rozdrażew) odbył się XIX Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych działających przy Kołach Gospodyń Wiejskich, którego organizatorem był Miejsko Gminny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych oraz Biuro Powiatowe Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Krotoszynie. Przegląd uroczyście otworzył Starosta Krotoszyński - Pan Stanisław Szczotka, natomiast dzieje przeglądu i kultury ludowej w powiecie przypomniała Prezes MGZRKiOR – Pani Kazimiera Bardzik.

Do rywalizacji przystąpiło 6 zespołów śpiewaczych oraz 4 solistki.

Komisja artystyczna powołana przez organizatora w składzie: Przewodniczący Pan Paweł Półcienniczak, Pani Arletta Polańska oraz Pani Marzena Wiśniewska kierowała się doborem repertuaru biorąc pod uwagę przedstawiony obrzęd oraz utwory wykonane przez zespoły śpiewacze, stylem wykonania i cechami gwarowymi śpiewu, doborem stroju, a także poziomem artystycznym prezentacji.

Po wysłuchaniu programów artystycznych, komisja kierując się kryteriami zawartymi w Regulaminie XIX Przeglądu Ziemi Krotoszyńskiej 2019 postanowiła przyznać następujące miejsca:
W kategorii zespołów śpiewaczych:
WI miejsce - Zespół „Lutogniewiacy”,
WII miejsce – Zespół „Łagiewniczanie”,
WIII miejsce – Zespół „Kalina”.
W kategorii solistów śpiewaków nagrody rzeczowe otrzymali: Pani Krystyna Krawczyk. Pani Halina Wałęsa, Pani Wanda Kusterka oraz Pani Małgorzata Olszewska.

Pan Sławomir Szyszka – Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskie Izby Rolniczej w Krotoszynie podkreślił, jak ważną rolę pełnią zespoły śpiewacze i koła gospodyń wiejskich, w świadomym kontynuowaniu tradycji kultury ludowej na „Ziemi Krotoszyńskiej”. To właśnie dzięki takim inicjatywom regionalny folklor nadal żyje i może się rozwijać. Złożył również specjalne podziękowania na ręce głównego organizatora przeglądu Pani Kazimiery Bardzik, dodając iż zasługuje na specjalne wyrazy uznania w krzewieniu i kultywowaniu kultury ludowej w naszym regionie.

Wszystkie zespoły oraz soliści zaprezentowali się znakomicie, a wspaniała atmosfera wprawiała wszystkich w dobry nastrój. Zadaniem przeglądu było spotkanie się i wspólne muzykowanie zespołów oraz ukazanie przemian zachodzących w kulturze ludowej ziemi krotoszyńskiej, a przede wszystkim "ocalenie od zapomnienia".

Dominika Szczotka


24-09-2019 r.

W dniu 20 września odbył się wyjazd grupy rolników z powiatu krotoszyńskiego na Międzynarodową Wystawę Rolniczą AGRO SHOW w Bednarach, który zorganizowany został przez Biuro Powiatowe Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Krotoszynie.

Na terenie dawnego lotniska wojskowego w Bednarach, 25 km od Poznania co roku spotykają się setki wystawców i tysiące zwiedzających. Uczestnicy wyjazdu oglądali ciągniki, kombajny zbożowe, pługi zagonowe i pługi obracalne, agregaty uprawowe i uprawowo siewne, opryskiwacze, prasy i wiele innych maszyn. Na samych stoiskach każdy mógł zapoznać się z prezentowanymi maszynami. Do dyspozycji byli, także specjaliści, którzy odpowiadali na pytania i wyjaśniali możliwości każdego z urządzeń.

Ponadto swoją ofertę prezentowali także producenci nawozów, nasion, środków ochrony roślin, firmy z sektora finansowego i innych branż związanych z rolnictwem. Dodatkowo pobyt na wystawie urozmaicały liczne konkursy w których można było wygrać drobne upominki.

Wyjazd na AGRO SHOW stał się dla rolników możliwością poszerzenia swojej wiedzy, a także świetną okazją do wymiany poglądów, kontaktów i doświadczeń.

Dominika Szczotka29-08-2019 r.

W dniu 25 sierpnia 2019r. w Lutogniewie odbyły się Dożynki Diecezjalno–Powiatowe, w których uczestniczyli rolnicy ziemi krotoszyńskiej, parlamentarzyści, samorządowcy oraz przedstawiciele organizacji i instytucji działających w otoczeniu rolnictwa. W uroczystościach wzięły udział również delegacje z parafii diecezji kaliskiej. Dożynkową Mszę Świętą odprawił J.E. Edward Janiak Biskup Kaliski.

Uroczystości rozpoczęły się od poświęcenia wieńców dożynkowych. Następnie odprawiona została dziękczynna msza święta w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Lutogniewie, podczas której Biskup wyraził wielką wdzięczność dla rolników, ogrodników, sadowników i pszczelarzy.


Po mszy świętej korowód dożynkowy przeszedł na miejscowe boisko, gdzie młodzież ze szkoły Ponadgimnazjalnej im. Józefa Marcińca w Koźminie Wlkp. wspólnie z zespołami reprezentującymi gminy powiatu krotoszyńskiego przeprowadzili część obrzędową dożynek. Zaproszeni goście, w tym przedstawiciele powiatu i gmin wchodzących w skład powiatu krotoszyńskiego, otrzymali symboliczny bochen chleba, którym podzielili się z uczestnikami święta.


W części artystycznej uroczystości wystąpiła Krotoszyńska Orkiestra Dęta oraz zespoły ludowe ziemi krotoszyńskiej. Publiczność mogła również podziwiać przejazd koni i zaprzęgów odbywający się w ramach X Pielgrzymki Konnej oraz przejazd motocyklistów w ramach V Pielgrzymki Motocyklowej. Następnie odbył się koncert pt. „W krainie uśmiechu” w wykonaniu Kazimierza Kowalskiego i solistów Polskiej Opery Kameralnej oraz Biesiada Śląska Mirosława Jędrowskiego.

Podczas dożynek można było odwiedzić stoiska promocyjno-informacyjne instytucji związanych z rolnictwem, w tym Wielkopolskiej Izby Rolniczej, stoiska stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich, liczne stoiska gastronomiczne oraz punkty, gdzie prowadzone były badania profilaktyczne i testy sprawnościowe. Ponadto każdy uczestnik mógł skorzystać z porad przedstawicieli Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Dominika Szczotka


02-08-2019 r.

W dniu 30 lipca 2019 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Powiatowej WIR VI kadencji, na którym wybrano Przewodniczącego Rady oraz Delegata na Walne Zgromadzenie.

Sławomir SzyszkaPiotr Nowak

Na Przewodniczącego Rady jednogłośnie wybrano Sławomira Szyszkę, a funkcję Delegata pełnić będzie Piotr Nowak.

Radę powiatową WIR w Krotoszynie tworzą:

Gmina Kobylin
Marian Dymarski
Anna Pilujska

Gmina Koźmin Wielkopolski
Andrzej Nagler
Sławomir Szyszka

Gmina Krotoszyn
Maria Nowak
Piotr Nowak

Gmina Rozdrażew
Bartłomiej Poczta
Andrzej Stachowiak

Gmina Sulmierzyce
Hubert Uliczny

Gmina Zduny
Maria Barbara Wiśniewska
Alina Kaczała-Szymczak22-07-2019 r.

W 14 lipca 2019 r. w Benicach, w gminie Krotoszyn odbyła się kolejna już XIII Wystawa Zwierząt Gospodarskich i Domowych. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno mieszkańców wioski, jak i przyjezdnych. Wśród gości, którzy odwiedzili wystawę byli m.in. Starosta Krotoszyński – Stanisław Szczotka, Burmistrz Krotoszyna – Franciszek Marszałek oraz Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej – Piotr Walkowski.

Najważniejszymi atrakcjami wystawy były zwierzęta: krowy, cielaki, konie, króliki, gołębie, papugi, a także maszyny rolnicze, które są na co dzień wykorzystywane w gospodarstwach rolnych: ciągniki, pługi, ładowarki, prasy. Każdy mógł zasięgnąć porad od profesjonalnych firm, zajmujących się paszami dla zwierząt lub pozyskiwaniem środków unijnych i funduszy przeznaczonych na rozwój gospodarstwa.

Dodatkową atrakcją były przejażdżki bryczką, rozmaite stoiska gastronomiczne a także dmuchane zamki dla dzieci. Ponadto każdy uczestnik imprezy mógł skorzystać z porad przedstawicieli instytucji powiązanych z rolnictwem. Przez cały czas trwania imprezy życiem tętniła także scena główna, na której prezentowali się młodzi artyści i gwiazdy disco zespół „Weekend”.

Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Krotoszynie składa serdeczne podziękowania oraz gratulacje Panu Janowi Zychowi Sołtysowi wsi Benice, który jest pomysłodawcą oraz głównym organizatorem Wystawy Zwierząt Gospodarskich i Domowych, imprezy znanej nie tylko w powiecie krotoszyńskim. Stąd też, za zasługi w krzewieniu wartości patriotycznych i poczucia wspólnoty Pan Jan Zych otrzymał wyróżnienie w postaci medalu 100-lecia Powstania Wielkopolskiego, który wręczony został przez Prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej – Pana Piotra Walkowskiego.

Dominika Szczotka30-05-2019 r.

Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej wspólnie z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Krotoszynie zorganizowały 23 maja br. w Sali Wiejskiej w Bożacinie bezpłatne szkolenie dla Osób mających zamiar dokonywać uboju zwierząt we własnym gospodarstwie w celu produkcji mięsa przeznaczonego wyłącznie na użytek własny z gatunków zwierząt gospodarskich takich jak m.in świnie, bydło do 6 m-ca życia, owce, kozy, drób, zajęczaki. Spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem-wzięło w nim udział blisko 100 osób. Prowadząca szkolenia dr. Anna Lis-Wlazły Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krotoszynie przedstawiła uczestnikom spotkania wymagania, jakie musi spełnić producent rolny, aby w sposób właściwy dokonać uboju gospodarczego zwierząt pochodzących wyłącznie z jego gospodarstwa w celu pozyskania mięsa na użytek własny!!!

Ważnym aspektem jest również powiadamianie o zamiarze przeprowadzania uboju gospodarczego miejscowej placówki Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej na 24 godziny przed planowanym ubojem oraz w terminie 7 dni złożenie do Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na właściwym formularzu zgłoszenia potwierdzającego dokonanie uboju.

Na zakończenie spotkania Przewodniczący RP WIR w Krotoszynie Pan Sławomir Szyszka przedstawił zgromadzonych informację i harmonogram przeprowadzania wyborów do izb rolniczych mających się odbyć w dniu 28 lipca br.

Opracowanie i zdjęcia: Robert Hyżorek20-05-2019 r.

W środę 15 maja w sali wiejskiej w Bożacinie odbyło się Forum Sołtysów Powiatu Krotoszyńskiego zorganizowane przez Starostę Krotoszyńskiego i Radę Powiatową Wielkopolskiej Izby Rolniczej. W spotkaniu wzięło udział około 100 osób. Swoją obecnością spotkanie zaszczycili: Europoseł - Andrzej Grzyb, Radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego - Joanna Król Trąbka, Starosta Krotoszyński - Stanisław Szczotka, Burmistrz Koźmina Wlkp. - Maciej Bratborski, radni miejscy i powiatowi, sołtysi oraz reprezentantki KGW.

Otwarcia dokonał Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej Pan Sławomir Szyszka podkreślając iż spotkanie ma na celu poruszenie tematów związanych z finansowaniem działalności sołectw w kolejnych naborach wniosków o środki unijne.

Następnie głos zabrał Europoseł Andrzej Grzyb. Z wykorzystaniem prezentacji opowiedział o najnowszych trendach i koncepcjach związanych z pracami nad budżetem unijnym na lata 2018 – 2021.

Starosta Krotoszyński wypowiedział się na temat inwestycji na szczeblach powiatu krotoszyńskiego. Po wystąpieniu starosty krotoszyńscy samorządowcy zostali uhonorowani przez reprezentantów RP WIR oraz Europosła Andrzeja Grzyba dyplomami oraz medalami 120-lecia samorządu rolniczego w Wielkopolsce.

Inspektorzy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego poinformowali zebranych o nowych naborach w ramach PROW oraz o programie Odnowa Wielkopolskiej Wsi, który bardzo dobrze się rozwija i jest coraz popularniejszy w naszym powiecie. Do tej pory w programie wzięło udział 5 krotoszyńskich gmin i 63 sołectw.

Głównym punktem spotkania było wręczenie pamiątkowych medali 20-lecia Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz pisemnych podziękowań sołtysom, którzy pełnili tę funkcję w poprzedniej kadencji. Uroczystego wręczenia dokonał Przewodniczący Rady Powiatowej WIR Sławomir Szyszka oraz Zastępca Grzegorz Okupnik.

Uhonorowani zostali:

Gmina Krotoszyn
1. Krawczyk Henryk – Durzyn
2. Guzior Kazimiera – Duszna Górka
3. Radajewski Tadeusz – Jasne Pole
4. Baran Stanisław – Romanów

Gmina Koźmin Wlkp.
1. Grzesiak Tomasz – Biały Dwór
2. Domagała Mieczysław – Gałązki
3. Idkowiak Zygmunt – Nowa Obra
4. Stanisławski Michał – Suśnia
5. Walerianów – Krzysztof Gruszka

Gmina Kobylin
1. Nowacki Rafał – Górka
2. Okupnik Grzegorz – Długołęka
3. Jańczak Małgorzata – Fijałów
4. Dworczak Irena – Zalesie Małe
5. Ratajczak Józef – Smolice
6. Jagodzińska Krystyna – Stary Kobylin
7. Bogumił Drygas – Starygród

Gmina Rozdrażew
1. Nowak Marek – Chwałki
2. Noculak Krystyna – Henryków
3. Panek Jerzy – Nowa Wieś
4. Szczepański Robert – Trzemeszno
5. Kolenda Magdalena – Wolenice

Gmina Zduny
1. Witkowski Adolf – Ruda
2. Sajur Mirosława – Konarzew
3. Zajączek Andrzej - Baszków

Szczególne podziękowania za współpracę na rzecz rolnictwa powiatu krotoszyńskiego otrzymali również przedstawiciele Banku Spółdzielczego w Krotoszynie, Banku Spółdzielczego w Dobrzycy, Banku Spółdzielczego w Jarocinie, Rejonowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego w Zdunach, Koło Hodowców i Producentów Bydła w Krotoszynie, Wydział Rolnictwa Starostwa Powiatowego oraz dziennikarz tygodnika „Życie Krotoszyna”.

Uroczystość była także okazją do wręczenia nagród za udział w konkursie kulinarnym pn. „Wielkopolska miodem i mlekiem płynąca – kulinaria patriotyczne”. Nagrody otrzymały Panie z Kół Gospodyń Wiejskich Budy, Wyki i Zdziętawy.

Dominika Szczotka
Wiesław Zdobylak23-04-2019 r.

Okres świąt wielkanocnych to czas głębokich przeżyć religijnych oraz czas budzącej się do życia przyrody. Jest to także okazja do rodzinnych i towarzyskich spotkań.

W dniu 14 kwietnia br. na Sali Widowiskowo-Sortowej w Grabowie nad Prosną odbyło się spotkanie pod nazwą „Organizacje pozarządowe dla wielkopolskiej wsi” zorganizowane m.in. przez Wielkopolską Izbę Rolniczą. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, Kółek Rolniczych oraz Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego z całej Wielkopolski.

Podczas przedświątecznego spotkania ogłoszono również wyniki konkursu na Pasztet Wielkanocny którego celem było: zaprezentowanie bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych, wymiana doświadczeń i przepisów oraz promocja regionalnych produktów i inicjatyw lokalnych.

Spotkanie, w którym udział wzięli także przedstawiciele organizacji pozarządowych z powiatu krotoszyńskiego, było okazją do świętowania przy stołach zastawionymi wielkanocnymi specjałami.

Dominika Szczotka


22-03-2019 r.

W dniu 17 marca 2019r rolnicy z powiatu krotoszyńskiego wzięli udział w XVIII edycji konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku 2018” która odbyła się w Sali Ziemi Międzynarodowych Targów Poznańskich w Poznaniu.

Do konkursu nominowano 19 najlepszych rolników spośród nich wyłoniono 9 laureatów, którzy otrzymali tytuł Wielkopolski Rolnik Roku 2018, statuetkę Siewcy oraz nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. złotych.

Na koniec wystąpił znany zespół „Czerwone Gitary”, przy którym publiczność świetnie się bawiła.

Organizatorem wyjazdu było Biuro Powiatowe Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Krotoszynie.

Dominika Szczotka06-02-2019 r.

W dniach 1-3 lutego br. w Nadarzynie obyły się Centralne Targi Rolnicze Agro Premiery & Show w których uczestniczyła Czterdzieścioro osobowa grupa rolników z powiatu krotoszyńskiego. Uczestnicy wyjazdu mieli okazję zapoznać się z ofertą maszyn i urządzeń rolniczych, środków do produkcji prezentowaną na 70 tys. m2 powierzchni targowej. Na uczestników czekało pięć stref tematycznych „Gospodarstwo na miarę przyszłości”, „Salon Techniki Rolniczej”, „Salon Środków do Produkcji rolnej”, „Strefa Dobrej Żywności” oraz „Salon Usług Specjalistycznych”.

Była to doskonała okazja do wymiany poglądów i doświadczeń pomiędzy rolnikami.

Wyjazd zorganizowało Biuro Wielkopolskiej Izby Rolniczej przy współudziale Banku Spółdzielczego w Jarocinie.


Robert Hyżorek19-12-2018 r.

Okres świąt bożonarodzeniowych to czas pełen radości oraz głębokich przeżyć religijnych. Jest także okazją do rodzinnych i towarzyskich spotkań.

W dniu 15 grudnia 2018 grupa rolników z powiatu krotoszyńskiego udała się na X Wieczerzę Wigilijną Środowisk Wiejskich zorganizowaną przez Wielkopolską Izbę Rolniczą, która miała miejsce w hali sportowej w Grodzisku Wielkopolskim. . Swoją obecnością spotkanie zaszczycili politycy i samorządowcy z całej Wielkopolski, przedstawiciele instytucji działających w otoczeniu rolnictwa, rolnicy oraz członkinie Kół Gospodyń Wiejskich.

Gospodarzami uroczystości byli Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, Prezes Związku Producentów Ryb Marek Trzcieliński a także Starosta Grodziski Mariusz Zagański, Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Piotr Hojna i Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Grodzisku Wielkopolskim.

Spotkanie uświetniały występy artystyczne uczniów LO im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wlkp. oraz występ Orkiestry Dętej im. Stanisława Słowińskiego w Grodzisku Wielkopolskim, Zespołu Cheearleaderek 40 + oraz Zespołu Tańca Ludowego „Cybinka”.

Ten dzień był okazją do świętowania przy stolikach zastawionymi świątecznymi specjałami m.in. barszczem z uszkami, makiełkami, kapustą ą z grochem oraz tradycyjnym smażonym karpiem. Był to również czas na podzielenie się opłatkiem oraz złożenie sobie wzajemnie życzeń.

Dominika Szczotka10-12-2018 r.

W dniu 6 grudnia 2018r w Restauracji „Światełko” na Chachalni odbyło się spotkanie organizacji rolniczych. Swoja obecnością spotkanie zaszczycili: Radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – Pani Joanna Król Trąbka, Starosta Krotoszyński – Pan Stanisław Szczotka, Burmistrz Krotoszyna – Pan Franciszek Marszałek oraz Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej Pan Sławomir Szyszka. Udział wzięli również przedstawiciele agend powiązanych z rolnictwem oraz Przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich i Prezesi Kółek Rolniczych z terenu gminy Krotoszyn.

Spotkanie poprowadziła Pani Kazimiera Bardzik - Prezes MGZRKiOR oraz Pan Dariusz Karbowiak – Wiceprezes MGZRKiOR w Krotoszynie.

Pani Anna Lis Wlazły – Powiatowy Lekarz Weterynarii przekazała informacje nt. kontroli gospodarstw, które odbywały się na terenie powiatu krotoszyńskiego w związku z bioasekuracją trzody chlewnej.

Pan Sławomir Szyszka – Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej wypowiedział się na temat planowanej inwestycji budowy wielkiej farmy bydła mięsnego, która miałaby powstać w Starej Obrze, gmina Koźmin Wlkp. Do tej pory, od 2013 roku, ramię w ramię ze środowiskiem producentów wołowiny protestowaliśmy przeciwko zakazowi uboju rytualnego, jako zagrożeniu dla wielkopolskiego rolnictwa. Teraz jednak, gdy firma BIERNACKI ma się rozszerzyć na hodowlę bydła mięsnego na naszym terenie zmuszeni jesteśmy stanowczo się temu przeciwstawić. Powstanie tak wielkiej farmy stanowi wielkie zagrożenie dla dalszego rozwoju lokalnych hodowców i producentów bydła mięsnego i mlecznego, gdyż powiat będzie drenowany ze słomy, zbóż i pasz, których stale będzie potrzebowała tak wielka farma. Już teraz, w zagłębiu hodowli bydła zawierane są kontrakty z producentami kukurydzy, słomy i zbóż z odległych stron, nawet z Dolnego Śląska i Lubuskiego, by zwierzęta zabezpieczyć w pasze objętościowe. Firma BIERNACKI, aby utrzymać w dobrej kondycji tak wielkie stado, cała północna część gminy Koźmin Wlkp., jak i południowa część gminy Jarocin będzie musiała być obsiana kukurydzą i innymi wysokowydajnymi roślinami, a wszystkie wolne pola mogą być dzierżawione pod tym właśnie kątem. Produkcja bydła na tak ogromną skalę, w dodatku z perspektywą zatrudnienia zaledwie ośmiu osób, to zagrożenie dla naszych hodowców, którego nie można ignorować.

Jednakże, jak podkreślała Pani Kazimiera Bardzik - Prezes MGZRKiOR, bardzo ważnym i kluczowym tematem spotkania było przekazanie informacji na temat ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o Kołach Gospodyń Wiejskich, dzięki której Koła mają zyskać niezależność, osobowość prawną oraz możliwość ubiegania się o dotację. Zgodnie z przyjętą przez Sejm RP ustawą o KGW, na terenie jednej wsi siedzibę może mieć jedno koło i ma obowiązek wpisu do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wymagane dokumenty m.in. wniosek oraz niezbędne do wniosku załączniki przedstawiła Pani Katarzyna Wizner – pracownik ARiMR w Krotoszynie.

Spotkanie stało się również okazją do złożenia wzajemnych życzeń z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.

Dominika Szczotka06-12-2018 r.

KrotoStrefa: Rozmowa z Przewodniczącym Rady Powiatowej WIR w Krotoszynie Sławomirem Szyszką
na temat cen żywności.

Kliknij aby obejrzeć na Fecebooku19-11-2018 r.

W dniu 15 listopada br. w Rozdrażewie odbył się pokaz pracy kombajnu buraczanego holenderskiej firmy VERVAET- BEET EATER 625 zorganizowany przez Pana Sławomira Szyszkę - Prezesa Rejonowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w Zdunach.

Maszyna wyposażona została w innowacyjny na polskie warunki system ogławiana buraków typu COMBI 2 TOPPER, dodatkowym atutem jest turbinowy system czyszczenia korzeni umożliwiający usunięcie do 50 % zanieczyszczeń we wstępnym etapie obróbki materiału roślinnego. Niezależny układ kierowniczy sprawia, że wszystkie koła w kombajnie Vervaet są sterowane. Tylne koła umieszczone obok siebie obracają się między przednimi kołami przyczyniając się do ograniczenia ugniata gleby oraz pozostawiając ją w formie tzw. płaskiego stołu umożliwiając tym samym producentom rolnym siew zbóż bezpośrednio po zbiorze wartościowego przedplonu, jakim są buraki cukrowe. Spotkanie spotkało się z zainteresowaniem kilkudziesięciu plantatorów z terenu powiatu krotoszyńskiego i ościennych oraz przedstawicieli koncernu Pfeifer&Langen.

Organizatorzy składają podziękowanie firmie Agro-Sieć Maszyny Chełmno oraz Panu Mieczysławowi Czubakowi za udostepnienie plantacji do pokazu.

Robert Hyżorek


31-10-2018 r.

„Gdzie słyszysz śpiew - tam wejdź, tam dobre serca mają,
Źli ludzie – wierzaj mi, Ci nigdy nie śpiewają”

28 października w Kobiernie odbył się XVIII Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych działających przy Kołach Gospodyń Wiejskich, którego organizatorem był Miejsko Gminny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych oraz Biuro Powiatowe Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Krotoszynie. Oficjalnego otwarcia dokonali: Pan Stanisław Szczotka – Starosta Krotoszyński oraz Kazimiera Bardzik Prezes MGZRKiOR.

Do rywalizacji przystąpiło 6 zespołów śpiewaczych oraz 8 solistów. Natomiast gościnie wystąpił zespół „ALE BABKI” z Rozdrażewa.


Komisja artystyczna powołana przez organizatora kierowała się doborem repertuaru biorąc pod uwagę przedstawiony obrzęd oraz utwory wykonane przez zespoły śpiewacze, stylem wykonania i cechami gwarowymi śpiewu, doborem stroju, a także poziomem artystycznym prezentacji. Po wysłuchaniu programów artystycznych, komisja kierując się kryteriami zawartymi w Regulaminie XVIII Przeglądu Ziemi Krotoszyńskiej 2018 postanowiła przyznać następujące miejsca:

W kategorii zespołów śpiewaczych:

I miejsce - Zespół „Kalina”,
II miejsce – Zespół „Łagiewniczanie”,
III miejsce – Zespół „Wrózewianki”.


W kategorii solistów śpiewaków nagrody rzeczowe otrzymali:

Pani Józefa Marciniak – zespół „Kobierzanki”,
Pani Krystyna Kaczmarek – zespół „Kalina”,
Pani Halina Wałęsa – zespół „Kalina”,
Pani Ewa Bartkowiak – zespół „Łagiewniczanie”,
Pani Krystyna Felka – zespół „Łagiewniczanie”,
Pani Urszula Golińska - zespół „Biadkowianki”,
oraz Wiktoria Skiba i Magdalena Marciniak – zespół „Łagiewniczanie”.

Pan Sławomir Szyszka – Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskie Izby Rolniczej w Krotoszynie podkreślił, jak ważną rolę pełnią zespoły śpiewacze i koła gospodyń wiejskich, w świadomym kontynuowaniu tradycji kultury ludowej na „Ziemi Krotoszyńskiej”. To właśnie dzięki takim inicjatywom regionalny folklor nadal żyje i może się rozwijać. Złożył również specjalne podziękowania na ręce głównego organizatora przeglądu Pani Kazimiery Bardzik, dodając iż zasługuje na specjalne wyrazy uznania w krzewieniu i kultywowaniu kultury ludowej w naszym regionie.

Wszystkie zespoły oraz soliści zaprezentowali się znakomicie, a wspaniała atmosfera wprawiała wszystkich w dobry nastrój. Zadaniem przeglądu było spotkanie się i wspólne muzykowanie zespołów oraz ukazanie przemian zachodzących w kulturze ludowej ziemi krotoszyńskiej, a przede wszystkim "Ocalenie od zapomnienia". Na koniec do tańca porywał również zaproszony zespół „Kociny” który poprowadził warsztaty taneczne pod nazwą „Taniec blisko Ziemi”.

Dominika Szczotka


29-10-2018 r.


W dniu 23 października br. w Koźminie Wielkopolskim odbyło się spotkanie w związku z pogarszającą się sytuacją ekonomiczną producentów trzody chlewnej w związku z importem tusz wieprzowych pochodzących ze strefy, w której wykryto wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Belgii. W spotkaniu wzięli udział rolnicy, przedstawiciele grup producenckich zrzeszonych w Krajowym Związku Grup Producentów Rolnych Izbie Gospodarczej z terenu południowej wielkopolski oraz członkowie Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Krotoszynie.


Uczestnicy spotkania domagają się podjęcia zdecydowanych działań mających na celu rozwiązanie drastycznemu spadkowi opłacalności produkcji wieprzowiny w kraju, są to m.in.:

 • Przyznanie producentom trzody chlewnej pomocy finansowej w związku z brakiem opłacalności produkcji;
 • Wstrzymanie importu mięsa i trzody z krajów objętych ograniczeniami w związku z wykryciem wirusa ASF;
 • Wprowadzenie giełdowego mechanizmu ustalania cen trzody chlewnej, wyznaczającego w rynkowy sposób cenę minimalną;
 • Wyjaśnienie przez UOKiK możliwości zaistnienia zmowy cenowej zakładów prowadzących skup trzody;
 • Podjęcie radykalnych i kompleksowych działań zmierzających do ochrony polskiej produkcji wieprzowiny.

Robert Hyżorek


25-09-2018 r.

W dniu 21 września odbył się wyjazd 50 osobowej grupy rolników z powiatu krotoszyńskiego na Międzynarodową Wystawę Rolniczą AGRO SHOW w Bednarach, który zorganizowany został przez Biuro Powiatowe Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Krotoszynie.

Na terenie dawnego lotniska wojskowego w Bednarach, 25 km od Poznania co roku spotykają się setki wystawców i tysiące zwiedzających. Uczestnicy wyjazdu oglądali ciągniki, kombajny zbożowe, pługi zagonowe i pługi obracalne, agregaty uprawowe i uprawowo siewne, opryskiwacze, prasy i wiele innych maszyn. Na samych stoiskach każdy mógł zapoznać się z prezentowanymi maszynami. Do dyspozycji byli, także specjaliści, którzy odpowiadali na pytania i wyjaśniali możliwości każdego z urządzeń.

<

Ponadto swoją ofertę prezentowali także producenci nawozów, nasion, środków ochrony roślin, firmy z sektora finansowego i innych branż związanych z rolnictwem. Dodatkowo pobyt na wystawie urozmaicały liczne konkursy w których można było wygrać drobne upominki.

<

Wyjazd na AGRO SHOW stał się dla rolników możliwością poszerzenia swojej wiedzy, a także świetną okazją do wymiany poglądów, kontaktów i doświadczeń.

Dominika Szczotka


10-09-2018 r.

W sali wiejskiej w Bożacinie odbyło się spotkanie informacyjno –szkoleniowe pt.” Rolnicze wykorzystanie oraz ochrona wód przed zanieczyszczeniami”. W związku z wejściem z życiem nowelizacji Ustawy o Prawie Wodnym Wielkopolska Izba Rolnicza podjęła się wraz z partnerami organizacji cyklu spotkań dotyczących powyższej tematyki. W spotkaniu uczestniczyli: Kierownik BP ARiMR, przedstawiciele lokalnych samorządów, przedstawiciele spółek wodnych, sołtysi, rolnicy oraz członkowie Rady Powiatowej WIR w Krotoszynie.

<

Tematykę z zakresu prawa wodnego przedstawili Pani Magdalena Klupieć oraz Pani Katarzyna Osmałek reprezentujące Nadzór Wodny w Lesznie oraz Pan Piotr Walkowski Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Na początku spotkania omówiona została struktura organizacyjna oraz kompetencje poszczególnych jednostek wchodzących w skład PGW Wody Polskie. Następnie Pani Magdalena Klupieć – Kierownik Działu Utrzymania Inwestycji przedstawiła zadania jakie należą do zarządów zlewni tj.

 • ochrona ludności i mienia przed powodzią i przeciwdziałanie skutkom suszy,
 • wydawanie zgód wodnoprawnych,
 • kwestie opłat za usługi wodne oraz opłat podwyższonych,
 • planowanie i prowadzenie inwestycji z zakresu gospodarki wodnej, w tym pełnienie funkcji inwestora albo inwestora zastępczego, w zakresie określonym w ustawie,
 • inwestycje z zakresu gospodarki wodnej.
<

Dużym zainteresowaniem wśród uczestników spotkania cieszył się temat związany z opłatami za korzystanie z wód, który przedstawiła Pani Katarzyna Osmałek. Podczas dyskusji uczestnicy spotkania wyrazili swoje wątpliwości w kwestii konserwacji rowów melioracyjnych, które planowane są na przełomie października i listopada.

Dominika Szczotka


10-09-2018 r.

<

W Lutogniewie (gmina Krotoszyn) odbyły się Dożynki Powiatowe, na które przybyli rolnicy i samorządowcy z całej Ziemi Krotoszyńskiej. Współgospodarzem tegorocznego święta plonów była Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Krotoszynie. Rolę gospodarzy pełnili Starosta Krotoszyński – Pan Stanisław Szczotka, Burmistrz Krotoszyna – Pan Franciszek Marszałek oraz Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Krotoszynie – Pan Sławomir Szyszka.

Obchody rozpoczęto tradycyjną mszą św. w lutogniewskiej świątyni. Zwracając się do zebranych ks. kanonik Łukasz Żurawski zauważył, iż choć zmienia się oblicze wsi i charakter pracy na roli, jej zasadnicze zadanie i misja pozostają te same. Duszpasterz przypomniał o symbolice dzielenia się chlebem związanej ściśle z naszą tradycją religijną i narodową.

Współgospodarzem tegorocznych dożynek było Miasto i Gmina Krotoszyn. Reprezentowali je starostowie – Alina Szymczak z Lutogniewa i Jacek Kalak z Gorzupi. To oni w asyście Moniki i Karola Grzeszczuków wnieśli do świątyni dożynkowy chleb, a następnie podczas części obrzędowej wręczyli go gospodarzowi Stanisławowi Szczotce.

<

Oprawę muzyczną i artystyczną w świątyni podczas obrzędu zapewniły - Krotoszyńska Orkiestra Dęta i Zespół Tańca Ludowego KROTOSZANIE. Zespołom ludowym przygrywała też Kapela z Klina.

Tradycyjnie spod kościoła korowód dożynkowy przybył na boisko w Lutogniewie, gdzie młodzież z zespołu KROTOSZANIE wspólnie z zespołami reprezentującymi gminy powiatu krotoszyńskiego przeprowadziła część obrzędową.

<

Nie zabrakło przyśpiewek adresowanych do osób odbierających dożynkowe chlebki. Obdarowani tradycyjnie podzielili się nimi z uczestnikami święta. W części artystycznej wystąpiły zespoły z terenu powiatu, a także młodzieżowy zespół TACY-NIE-INNI. Zabawa taneczna odbyła się przy akompaniamencie zespołu MALINKI.

<

Podczas dożynek można było obejrzeć stoiska promocyjne m.in. stoisko promujące zdrowy styl życia, na których prowadzono badania profilaktyczne oraz testy sprawnościowe. Prezentowały się także liczne instytucje i jednostki oraz służby powiatowe.

Dominika Szczotka, Marzena Wiśniewska
Fot. Dominika Szczotka


24-08-2018 r.

W Gołuchowie, na terenie Ośrodka Kultury Leśnej odbył się XVIII konkurs pod nazwą „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”. Organizatorami wydarzenia był Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego we współpracy z Wielkopolską Izbą Rolniczą. W powyższym konkursie oceniany był produkt wytwarzany tradycyjnymi metodami, przy użyciu lokalnych surowców, posiadający tradycyjny skład oraz nazwę.


W ramach konkursu produkty oceniane były w następujących kategoriach:
I. Produkty regionalne pochodzenia zwierzęcego;
II. Produkty regionalne pochodzenia roślinnego;
III. Napoje regionalne;
IV. Inne produkty regionalne w szczególności łączące produkty roślinne ze zwierzęcymi (np. farsze).

Powiat krotoszyński reprezentowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Lutogniewa oraz Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich z Rozdrażewa.

W kategorii „ Inne produkty regionalne” Koło Gospodyń Wiejskich z Lutogniewa (gm. Krotoszyn) zdobyło I nagrodę za gołąbki – potrawa półmięsna z farszu zawiniętego w rolki z liści białej kapusty głowiastej. Składnikami farszu jest mięso wieprzowe oraz ryż i cebulka z dodatkiem soli, pieprzu a także ziół. Gołąbki, które zaprezentowały Panie z KGW Lutogniew można zaliczyć jako tradycyjną potrawę Wielkopolski gdyż słynie ona z produkcji trzody chlewnej a głównym składnikiem tej potrawy jest właśnie mielone mięso wieprzowe.

Celem powyższego konkursu była identyfikacja i zgromadzenie wiedzy o oryginalnych regionalnych produktach żywnościowych, wytwarzanych w gospodarstwach i przez lokalnych rzemieślników.

Dominika Szczotka


21-08-2018 r.

„Ludzie są jak wiatr. Jedni lekko przelecą przez życie i nic po nich nie zostanie. Drudzy dmą jak wichry i zostaną po nich serca złamane. A jeszcze inni wieją tak jak trzeba. Tyle, by wszystko mogło kwitnąć i owocować. I po tych zostanie piękno wspomnień naszego Koła Gospodyń Wiejskich”.

W maju 1968 roku powstało Koło Gospodyń Wiejskich we Wróżewach, które założone zostało przez Panią Kazimierę Krawczyk oraz Katarzynę Nowak. Na przewodniczącą wybrano Panią Marię Młyńską, jako sekretarza Genowefę Talagę, a jako skarbnika Marię Kobusińską. To właśnie w tym roku przypada Jubileusz 50 lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Wróżewach, gdzie obecną Przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich jest Pani Maria Robak.

I tak z tej oto okazji członkinie Koła Gospodyń Wiejskich oraz zaproszeni goście spotkali się w Sali Wiejskiej we Wróżewach by uczcić piękną tradycje przodków, którzy przyczynili się do powstania organizacji kobiet wiejskich.

Powitania gości oraz otwarcia uroczystości dokonała Pani Maria Nowak. Jubileusz był okazją do uhonorowania członkiń KGW dyplomami, które wręczyła Pani Kazimiera Bardzik - Prezes Miejskiego Gminnego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Krotoszynie.

Dyplom uznania za wieloletnią ofiarną pracę i osobiste zaangażowanie w rozwój i umocnienia działalności KGW i środowiska wiejskiego otrzymały: Genowefa Talaga, Maria Robak, Irena Grześkowiak, Jadwiga Walczak, Krystyna Trawińska, Helena Panek, Anna Dutkowiak, Jolanta Paszek, Gertruda Filipiak, Renata Robakowska, Cecylia Wróbel i Joanna Adamska.

Słowa uznania oraz serdeczne gratulacje za działalność na rzecz obszarów wiejskich i lokalnego środowiska złożyła również Dominika Szczotka, która reprezentowała Radę Powiatową Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Krotoszynie.

Dominika Szczotka


30-07-2018 r.

W lipcu 2018 r. w Benicach, w gminie Krotoszyn odbyła się kolejna już XII Wystawa Zwierząt Gospodarskich i Domowych. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno mieszkańców wioski, jak i przyjezdnych. Wśród gości, którzy odwiedzili wystawę byli m.in. Starosta Krotoszyński – Stanisław Szczotka, Burmistrz Krotoszyna – Franciszek Marszałek oraz Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej – Piotr Walkowski.

Najważniejszymi atrakcjami wystawy były zwierzęta: krowy, cielaki, konie, króliki, gołębie, papugi, a także maszyny rolnicze, które są na co dzień wykorzystywane w gospodarstwach rolnych: ciągniki, pługi, ładowarki, prasy.

Dodatkową atrakcją były przejażdżki bryczką i zawody strzeleckie, a także dmuchane zamki dla dzieci. Ponadto każdy uczestnik imprezy mógł skorzystać z porad przedstawicieli Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Nasza Izba także w tym roku zorganizowała konkurs dla wystawców pt. „Najfajniejsze zwierzę małe i duże”. Tegorocznymi zwycięzcami zostali: Pan Zygmunt Kuliński z Różopola oraz Pan Stanisław Bartkowiak z Szymanowa, którzy zostali nagrodzeni bonami podarunkowymi. Wręczenia nagród dokonał Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej – Pan Piotr Walkowski oraz Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej – Pan Sławomir Szyszka.

Przez cały czas trwania imprezy życiem tętniła także scena główna, na której prezentowali się młodzi artyści i gwiazdy disco.

Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Krotoszynie składa serdeczne podziękowania oraz gratulacje Panu Janowi Zychowi Sołtysowi wsi w Benice, który jest pomysłodawcą oraz głównym organizatorem Wystawy Zwierząt Gospodarskich i Domowych, imprezy znanej nie tylko w powiecie krotoszyńskim.

Dominika Szczotka


18-05-2018 r.

W sobotę 12 maja w Warszawie rolnicy z powiatu krotoszyńskiego oraz jarocińskiego wzięli udział w wielkiej manifestacji środowiska rolniczego, leśników, ekologów, która została zorganizowana przez Ekologiczne Forum Młodych w formule I Marszu Świętego Huberta z okazji 100 rocznicy odzyskania Niepodległości. Rolnicy mocno zaznaczyli swoją obecność udzielając licznych wywiadów dla telewizji ogólnopolskich, składając kwiaty pod pomnikiem Wincentego Witosa i wygłaszając przemówienia, czego dokonał Dominik Paterek pod gmachem Sejmu. Aktywność naszych manifestantów spotkała się z uznaniem licznych organizacji rolniczych.


Wyprawa do Warszawy, gdzie nasi rolnicy pragnęli zaprotestować przeciwko nowemu Prawu Łowieckiemu, które nakłada na sołtysów obowiązek szacowania szkód łowieckich, wyruszyła z Krotoszyna o godz. 4.15. Do Warszawy dotarto ok. godz. 10.30. Wszyscy udali się pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego na skwerze Jerzego Giedroycia, skąd po odśpiewaniu hymnu państwowego i złożeniu kwiatów przez delegację leśników, udano się pod Sejm. Trasa przemarszu, mocno osłanianego przez policję, została wyznaczona w ten sposób, że odwiedzono pomniki ojców niepodległości: wspomnianego Piłsudskiego, Ignacego Daszyńskiego, Ignacego Paderewskiego i wreszcie Wincentego Witosa, pod którego pomnikiem kwiaty składała delegacja z Krotoszyna w składzie: Maria Nowak, Piotr Nowak – członkowie Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Krotoszynie oraz Tomasz Kocik – rolnik z Nowej Wsi (gmina Rozdrażew).


Pod Sejmem swoje przemówienia wygłosili: poseł Robert Winnicki w imieniu Ruchu Narodowego, Nadleśniczy Nadleśnictwa „Jabłonna” - Stefan Traczyk, który występował w imieniu Stowarzyszenia Leśników i Właścicieli Lasów i Dominik Paterek w imieniu rolników Wielkopolski i Ziemi Krotoszyńskiej. Odegrał on też na rogu myśliwskim hymn "Darz Bór". W międzyczasie na konferencji "Jeszcze Polska nie zginęła -- wieś -- rok później" zorganizowanej przez o. Tadeusza Rydzyka na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego interesy wielkopolskich rolników reprezentował przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej Sławomir Szyszka.


Więcej zdjęć (do pobrania)

Opr.
Wiesław Zdobylak
Dominika Szczotka


17-03-2018 r.

W lutym 1967 roku powstało Koło Gospodyń Wiejskich w Chwaliszewie, którego założycielem był kierownik miejscowej szkoły Pan Franciszek Matuszewski oraz Pani Maria Szumacher. Pierwszą Przewodnicząca Koła została Pani Jadwiga Garbarek, obecnie funkcję Przewodniczącej Koła pełni Pani Barbara Ciepła. Głównym celem działalności Koła jest propagowanie tradycji wiejskich, pod względem kulturowym, kulinarnym i folklorystycznym.


12 kwietnia 2018r. członkinie Koła postanowiły uczcić wraz z zaproszonymi gośćmi Jubileusz 50- lecia istnienia Koła Gospodyń Wiejskich. Spotkanie było okazją do uhonorowania członkiń KGW dyplomami uznania „Za wieloletnią ofiarną pracę i osobiste zaangażowanie w rozwój i umocnienia działalności KGW i środowiska wiejskiego, które wręczyła Pani Kazimiera Bardzik – Prezes Miejskiego Gminnego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych.


Słowa uznania oraz serdeczne gratulacje za działalność na rzecz obszarów wiejskich i lokalnego środowiska złożył również Pan Sławomir Szyszka Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Krotoszynie.


Koło Gospodyń Wiejskich w Chwaliszewie składa się z 60 członkiń i jest największym Kołem Gospodyń w powiecie krotoszyńskim. Swoją działalność prezentują podczas konkursów kulinarnych jak np.: „Powiat od kuchni” – gotowanie z Karolem Okrasą oraz festynach lokalnych (coroczna biesiada dla mieszkańców wsi oraz okolicy, która przyciąga z roku na rok coraz większą liczbę uczestników).


Na swoim koncie posiadają wiele osiągnięć oraz sukcesów, w tym zaproszenie do udziału w dożynkach prezydenckich w Spale. Ponadto organizują samodzielnie festyny, zabawy, wycieczki. Wypracowane w ten sposób zyski inwestują w rozwój organizacji oraz rozwój wsi m.in. poprzez kompleksowy remont placu zabaw dla dzieci, budowę altanki rekreacyjnej, zakup wyposażenia do Sali wiejskiej. Wszystkie poczynione inwestycje sprzyjają wspólnej integracji mieszkańców.

Dominika Szczotka


15-03-2018 r.

W dniu 7 marca br. w restauracji „ Pod Szyszkami” w Nowej Obrze odbyło się kolejne Forum Rolnicze Powiatu Krotoszyńskiego zorganizowane przez Radę Powiatową Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Krotoszynie.


Spotkanie zgromadziło prawdziwe tłumy rolników, ok. 240 osób wśród których znaleźli się również samorządowcy m.in. Starosta Krotoszyński – Pan Stanisław Szczotka, Burmistrz Koźmina Wlkp. – Pan Maciej Bratborski, Burmistrz Kobylina– Pan Tomasz Lesiński, liczni radni miejscy i powiatowi, prezesi grup producenckich oraz działacze rozmaitych organizacji rolniczych i ludowych. Obecny był również Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej – Pan Piotr Walkowski.


Sytuacje w rolnictwie referowali między innymi przedstawiciele: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Powiatowy Lekarz Weterynarii, Kierownik OT KRUS-u oraz Kierownik SZGZ KOWR w Przygodzicach. Natomiast spotkanie poprowadził Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Krotoszynie Pan Sławomir Szyszka.

Program forum był bardzo obszerny i obejmował szereg zagadnień. Początkowo organizatorzy zamierzali skupić się na omówieniu zagrożeń, jakie niosą ze sobą wprowadzane właśnie przepisy zakazujące uboju rytualnego bydła, które powodują, że wielkopolskie rolnictwo ma coraz mniejsze pole manewru w obliczu rozszerzającej się epidemii ASF, czyli afrykańskiego pomoru świń, które może przynieść ze sobą prawdziwą zapaść wielkopolskiej wsi. Jednak wprowadzone z dniem 28 lutego na terenie całego kraju zaostrzone przepisy dotyczące bioasekuracji gospodarstw zajmujących się hodowlą trzody chlewnej zdominowały tematykę spotkania.


Rolników przysłuchującym się prelekcjom najbardziej poruszyły kwestie związane z wprowadzeniem rygorystycznych przepisów dotyczących bioasekuracji, konieczności całkowitego odizolowania budynków inwentarskich, w których przebywają świnie, od pozostałych budynków i przebywających w nich zwierząt, konieczność całkowitego oddzielenia z przestrzeni hodowlanej zwierząt domowych, takich jak koty i psy, konieczność zapewnienia w przyszłości psom bardzo dużej przestrzeni życiowej, konieczność wprowadzenia odrębnych systemów usuwania obornika wytwarzanego przez bydło i trzodę chlewną. Na pytanie jednego z gospodarzy skierowane do Powiatowego Lekarza Weterynarii Pani Anny Lis Wlazły, jaka jest gwarancja, że lekarz weterynarii biorący udział w badaniu zabitych lub padłych dzików przed paru godzinami nie zarazi jego stada podczas późniejszej wizyty w jego chlewni stwierdziła, że będzie on „czysty”, bo będzie miał kombinezon i spryskany zostanie odpowiednimi środkami dezynfekcji. Przewodniczący RP WIR w Krotoszynie Pan Sławomir Szyszka zaapelował jednak stanowczo, aby rolnicy nie brali weterynarzy za wrogów, bo zarówno jedni, jak i drudzy realizują zadania narzucone z góry, bez jakichkolwiek wcześniejszych konsultacji społecznych.

Jednym z poruszanych tematów były również zmiany w Prawie Łowieckim. Zauważono, że w wyniku wejścia w życie ustawy, władze Polskiego Związku Łowieckiego zostaną sparaliżowane, co jest informacją o tyle fatalną, że myśliwi wyraźnie zasygnalizowali Ministerstwu Rolnictwa, że nie są w stanie wykonać na dotychczasowych zasadach polecenia zdziesiątkowania populacji dzików, w związku z czym od 1 kwietnia wstrzymują odstrzał sanitarny, co natychmiast odczują rolnicy, na których polach dziki poczynią tradycyjne szkody, których nie zrekompensują odszkodowania wypłacane przez PZŁ.


Kolejni prelegenci przybliżali aktualne zagadnienia: nowe regulacje dotyczące składania wniosków o dopłaty bezpośrednie oraz kwestie dotyczące rozdysponowania gruntów pochodzących z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie powiatu.


W trakcie spotkania rolnicy mogli zapoznać się z adresowanymi do nich ofertami Banku Spółdzielczego oraz Banku BGŻ Paribas. Omówiono kredyty preferencyjne oraz oferty ubezpieczeniowe.

Zdjęcia do pobrania

Dominika Szczotka
BP WIR Krotoszyn


04-12-2017 r.

W kwietniu 1957 roku powstało Kółko Rolnicze w Ustkowie, którego założycielem był Pan Jan Łukomski, a Prezesem został wybrany Pan Michał Grobelny, natomiast w 1967 roku powstało Koło Gospodyń Wiejskich założone przez Panią Marię Dudek i Panią Kazimierę Bardzik, a Przewodniczącą została wybrana Pani Irena Szlachetka.


To właśnie w tym roku przypada Jubileusz 60 lecia Kółka Rolniczego oraz 50 lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Ustkowie, gdzie obecnym Prezesem Kółka Rolniczego jest Pan Piotr Nowak, a Przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich jest Pani Jolanta Nowak.
I tak o to z tej okazji członkowie Kółka Rolniczego, członkinie Koła Gospodyń Wiejskich oraz zaproszeni goście spotkali się w Sali Wiejskiej w Ustkowie by uczcić piękną tradycje przodków, którzy przyczynili się do powstania chłopskiej organizacji.


Powitania gości oraz otwarcia uroczystości dokonał Pan Piotr Nowak – Prezes Kółka Rolniczego w Ustkowie a zarazem Członek Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Swoją obecnością zaszczycili: Ks. Adam Gmerek, Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego - Pan Julian Jokś, w imieniu Starosty Krotoszyńskiego – Pan Grzegorz Ziętkiewicz, Zastępca Burmistrza Krotoszyna - Pani Joanna Król Trąbka, Prezes Miejskiego Gminnego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych - Pani Kazimiera Bardzik, Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Krotoszynie – Pan Sławomir Szyszka.


Jubileusz był okazja do uhonorowania członkiń KGW oraz członków KR dyplomami, które wręczyli Prezes oraz Wiceprezes MGZRKiOR w Krotoszynie.

Dyplom uznania za wieloletnią ofiarną pracę i osobiste zaangażowanie w rozwój i umocnienia działalności KGW i środowiska wiejskiego otrzymały:

Pani Krystyna Talaga, Pani Halina Talaga, Pani Joanna Szlachetka, Pani Jolanta Nowak, Pani Teresa Szczotka, Aleksandra Szlachetka, Pani Halina Rzekiecka, Pani Joanna Kulińska , Mariola Gręda, Pani Kazimiera Wieczorek, Pani Kazimiera Pawłowska, Pani Kazimiera Pietrzak, Pani Henryka Rzekiecka.

Dyplom uznania za wieloletnią działalność i umocnienie organizacji Kółkowych otrzymali:

Pan Piotr Nowak, Pan Sylwester Talaga, Pan Jan Talaga, Pan Marian Pluta, Pan Jan Marek, Pan Henryk Jankowski, Pan Józef Serek, Pan Józef Kaczmarek, Pan Jan Szlachetka.


Słowa uznania oraz serdeczne gratulacje za działalność na rzecz obszarów wiejskich i lokalnego środowiska złożył również Pan Sławomir Szyszka Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Dominika Szczotka
BP WIR Krotoszyn


07-11-2017 r.

Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej zorganizowała spotkanie na temat szkód wyrządzonych przez nawałnice. Spotkanie odbyło się w Salce Kółka Rolniczego w Rozdrażewie na które zostali zaproszeni goście m.in. Pan Mariusz Dymarski – Wójt Rozdrażewa, Pan Zbigniew Barański – Naczelnik Wydziału Rolnictwa w Starostwie Powiatowym, sołtysi poszkodowanych wsi oraz przedstawiciel Kółek Rolniczych Pan Dominik Kobylarz . Na spotkaniu pojawił się także Pan Ryszard Pluciński - asystent Posła RP Tomasza Ławniczaka.


Przypomnijmy, iż w dniu 10 lipca w powiecie krotoszyńskim (szczególnie gminę Rozdrażew) nawiedziła gwałtowna burza, której towarzyszyły: deszcz nawalny, grad o dużej średnicy oraz huraganowe wiatry. Skutkiem opisanych zjawisk były przede wszystkim znaczne szkody w uprawach w kilku sołectwach gminy. Część upraw kukurydzy, ziemniaków, rzepaku i zbóż została doszczętnie zniszczona. Uruchomiona komisja szacowała szkody na podstawie wniosków złożonych przez 178 rolników, a powierzchnie uszkodzonych upraw ustalono na ok 1880 hektarów.


Następnie nawałnice połączone z porywistymi, huraganowymi wiatrami jakie przeszły również nad gminą Rozdrażew w dniach 11-12 sierpnia 2017r. przede wszystkim spotęgowały one skalę zniszczeń w uprawach już wcześniej oszacowanych.


Rolnicy oraz samorządowcy nie zgadzają się z uchwałą Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2017r. wskazującą, że na odszkodowania mogą liczyć jedynie ci rolnicy, którzy ponieśli straty na skutek sierpniowych nawałnic.


Celem spotkania było wypracowanie wspólnego stanowiska oraz wystosowanie pism do Ministerstwa Rolnictwa, Premier Beaty Szydło oraz posłów i senatora z okręgu wyborczego nr 36.

Dominika Szczotka
BP WIR Krotoszyn


24-10-2017 r.

W Nowej Obrze, gmina Koźmin Wlkp. odbyło się szkolenie w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się Afrykańskiego Pomoru Świń oraz ptasiej grypy. Na szkolenie zostali zaproszeni producenci trzody chlewnej, hodowcy drobiu, myśliwi oraz organizacje rolnicze z powiatu krotoszyńskiego.


Organizatorem szkolenia była Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Krotoszynie, natomiast prelekcje poprowadziła Pani Anna Lis Wlazły - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krotoszynie.


Pani Anna Lis Wlazły za pomocą prezentacji omówiła:

 • sytuacje epizootyczną w odniesieniu do ASF/ HPAI,
 • bioasekuracje w gospodarstwach utrzymujących drób,
 • instrukcje w sprawie postępowania przy prowadzeniu kontroli dobrostanu w gospodarstwach.

Odnosząc się do rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych dodała iż biorąc pod uwagę istotne znaczenie dzików w szerzeniu się ASF, ich populacja powinna być szybko redukowana nie tylko w regionach występowania ASF ale w całym kraju.


Co zrobić by ograniczyć populację dzików ?

 • Zakazać dokarmiania dzików,
 • Nie wprowadzać ograniczeń czasowych w polowaniach,
 • Znieść wszelkie limity w odstrzałach,
 • Wprowadzić zakaz upraw kukurydzy w pasie 1 km od lasu,
 • „Trzymać” dziki w lesie ( m. in. „pastuch elektryczny utrudniający wychodzenie dzików z lasu).

Przedstawiła także wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla myśliwych dotyczące postępowania podczas polowań na ptactwo łowne, w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 u dzikich ptaków w Polsce.


Podczas polowań na ptactwo łowne (m.in. kaczki, gęsi i inne gatunki ptaków łownych), myśliwi powinni zachować szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków, przede wszystkim na drób.


W związku z powyższym zaleca się:

 • Niezwłoczne zgłaszanie każdego przypadku:
  • znalezienia większej liczby padłych dzikich ptaków,
  • obserwacji dzikich ptaków(także gatunków chronionych),których zachowanie może wskazywać na wystąpienie choroby zakaźnej,
  • do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta)–zgodnie z art.14 ustawy Prawo łowieckie,
 • Aby kontakt ze zwłokami dzikich ptaków odbywał się poprzez jednorazowe rękawiczki,
 • Aby po każdym kontakcie z żywymi dzikimi ptakami lub ich zwłokami umyć ręce wodą z mydłem oraz oczyścić i zdezynfekować odpowiednio obuwie i odzież,
 • Aby psy myśliwskie, które biorą udział w polowaniach nie powinny mieć kontaktu z drobiem przez co najmniej 72 godziny od momentu zakończenia polowania,
 • Aby myśliwi, którzy uczestniczyli w polowaniu na ptactwo łowne nie wykonywali czynności związanych z obsługą drobiu w ciągu 72 godzin od zakończenia polowania,
 • Aby odzież, obuwie i inne sprzęty wykorzystane podczas polowania, które mogą być skażone, po zakończeniu polowania zostały poddane oczyszczaniu i dezynfekcji, zanim zostaną wprowadzone do gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób,
 • Umieszczanie znalezionych martwych lub upolowanych ptaków podejrzanych o chorobę w pojemniku lub worku, który zabezpieczy przed ewentualnym rozprzestrzenieniem się wirusa grypy ptaków poprzez krew, wydzieliny lub wydaliny padłych lub odstrzelonych ptaków.

Dominika Szczotka
BP WIR Krotoszyn


06-09-2017 r.

W dniu 3 września 2017r. odbyły się już kolejne Dożynki Powiatowe, na które przybyli rolnicy i samorządowcy z całej Ziemi Krotoszyńskiej. Współorganizatorem tegorocznego święta plonów była Powiatowa Rada Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Krotoszynie. Rolę gospodarzy pełnili starosta Stanisław Szczotka i przewodniczący Rady Powiatu Leszek Kulka.


Święto dożynkowe rozpoczęło się tradycyjną mszą św. w lutogniewskiej świątyni. Zwracając się do zebranych ks. kanonik Łukasz Żurawski zauważył, iż choć zmienia się oblicze wsi i charakter pracy na roli, jej zasadnicze zadanie i misja pozostają te same. Duszpasterz przypomniał o symbolice dzielenia się chlebem związanej ściśle z naszą tradycją religijną i narodową.


Współgospodarzem tegorocznych dożynek było także Miasto Sulmierzyce. Reprezentowali je starostowie – Bożena Gibasiewicz i Mariusz Marszałkiewicz. To oni w asyście Magdaleny Jaskuły z Lutogniewa i Jacka Kalaka z Gorzupi wnieśli do świątyni dożynkowy chleb, a następnie podczas części obrzędowej wręczyli go gospodarzowi Stanisławowi Szczotce.


Oprawę muzyczną w świątyni podczas obrzędu zapewniły – Chór CECYLIA z Sulmierzyc oraz Sulmierzycka Orkiestra Dęta. Zespołom ludowym przygrywała też Kapela z Klina.


Tradycyjnie spod kościoła korowód dożynkowy przybył na boisko w Lutogniewie, gdzie młodzież z zespołu ludowego KOŹMINIACY działającego przy ZSP im. J. Marcińca wspólnie z zespołami reprezentującymi gminy przeprowadziła część obrzędową.


Nie zabrakło oczywiście przyśpiewek adresowanych do osób odbierających dożynkowe chlebki. Przedstawicielem Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej był Pan Sławomir Szyszka – Przewodniczący Rady Powiatowej WIR, który również został obdarowany chlebkiem dożynkowym.


W części artystycznej wystąpiły zespoły z terenu powiatu, a także młodzieżowy zespół SMAJL. Zabawa taneczna odbyła się przy akompaniamencie zespołu MAGNAT.


Podczas dożynek można było obejrzeć stoiska promocyjne m.in. stoisko promujące zdrowy styl życia, na których prowadzono badania profilaktyczne oraz testy sprawnościowe. Prezentowały się także liczne instytucje i jednostki oraz służby powiatowe. Dla każdego uczestnika dożynek serwowano pyszny bigos przygotowany przez uczniów ZSP 2 w Krotoszynie oraz słodkości upieczone przez uczniów ZSP 3 w Krotoszynie. Oprawę plastyczną sceny i stołów zapewniły – ZSP w Koźminie i ZSS z Krotoszyna, a tradycyjne witacze przygotowali uczniowie ZSP nr 1 w Krotoszynie oraz I LO im. H. Kołłątaja.

Do pobrania:
Zdjęcia z wydarzenia

Tekst: Marzena Wiśniewska, Dominika Szczotka
Fot. Dominika Szczotka


02-08-2017 r.

30 lipca w Łagiewnikach odbył się XVII Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych działających przy Kołach Gospodyń Wiejskich , którego organizatorem był Miejsko Gminny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych oraz Biuro Powiatowe Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Krotoszynie.


Oficjalnego otwarcia dokonali: Pan Krzysztof Kaczmarek - Sekretarz Powiatu Krotoszyńskiego oraz Pan Rafał Nowak pełniący obowiązki Burmistrza Kobylina.


Do rywalizacji przystąpiło 5 zespołów śpiewaczych, 1 zespół obrzędowy oraz 6 solistów.
Komisja artystyczna powołana przez organizatora kierowała się doborem repertuaru biorąc pod uwagę przedstawiony obrzęd oraz utwory wykonane przez zespoły śpiewacze, stylem wykonania i cechami gwarowymi śpiewu, doborem stroju, a także poziomem artystycznym prezentacji.


Po wysłuchaniu programów artystycznych, komisja kierując się kryteriami zawartymi w Regulaminie XVII Przeglądu Ziemi Krotoszyńskiej 2017 postanowiła przyznać następujące miejsca:

W kategorii zespołów śpiewaczych:

 • I miejsce - Zespół „Łagiewniczanie” – puchar Starosty Krotoszyńskiego
 • II miejsce – Zespół „Biadkowianki” – puchar Burmistrza Kobylina
 • III miejsce – Zespół „ Lutogniewiacy” – puchar Przewodniczącego Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej

W kategorii solistów śpiewaków nagrody rzeczowe otrzymali:

 • Pani Józefa Marciniak – zespół „Kobierzanki”
 • Pani Krystyna Kaczmarek – zespół „Kalina”
 • Pani Halina Wałęsa – zespół „Kalina”
 • Pani Czesława Jarysz – zespół „Kobierzanki”
 • Pani Krystyna Felka – zespół „Łagiewniczanie”
 • Pani Maria Pomogier – zespół „Łagiewniczanie”

Miłym akcentem było uhonorowanie „Medalionem XX lecia Wielkopolskiej Izby Rolniczej” wszystkich zespołów ludowych biorących udział w konkursie, które wręczył Przewodniczący Rady Powiatowej WIR Pan Sławomir Szyszka wraz z członkiem Rady Powiatowej WIR Panem Piotrem Nowakiem. Ponadto medalion otrzymał również zespół „Łąkocanie” który gościnie wystąpił podczas tegorocznej imprezy.


Pan Sławomir Szyszka podkreślił, jak ważną rolę pełnią zespoły śpiewacze i koła gospodyń wiejskich, w świadomym kontynuowaniu tradycji kultury ludowej na „Ziemi Krotoszyńskiej”. To właśnie dzięki takim inicjatywom regionalny folklor nadal żyje i może się rozwijać. Złożył również specjalne podziękowania na ręce głównego organizatora przeglądu Pani Kazimierze Bardzik, dodając iż zasługuje na specjalne wyrazy uznania w krzewieniu i kultywowaniu kultury ludowej w naszym regionie.


Wszystkie zespoły oraz soliści zaprezentowali się znakomicie, a wspaniała atmosfera wprawiała wszystkich w dobry nastrój. Zadaniem przeglądu było spotkanie się i wspólne muzykowanie zespołów oraz ukazanie przemian zachodzących w kulturze ludowej ziemi krotoszyńskiej, a przede wszystkim "Ocalenie od zapomnienia".

Galeria

Dominika Szczotka
BP WIR Krotoszyn


02-08-2017 r.

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Śp. Roberta Czajki
Członka Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej IV Kadencji z Gminy Krotoszyn
Pragniemy złożyć Rodzinie i Bliskim wyrazy najgłębszego współczucia
Zarząd i Członkowie Wielkopolskiej Izby Rolniczej


17-07-2017 r.

W dniu 9 lipca 2017 r. odbyła się XI Wystawa Zwierząt Gospodarskich i Domowych w Benicach, gmina Krotoszyn.
Impreza wzbudziła duże zainteresowanie zarówno mieszkańców wioski, jak i przyjezdnych. Swoją obecnością również zaszczycili m.in. Poseł do Parlamentu Europejskiego – Andrzej Grzyb, Starosta Krotoszyński – Stanisław Szczotka, Burmistrz Krotoszyna – Franciszek Marszałek oraz Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej – Piotr Walkowski.

Plakat

Najważniejszymi atrakcjami były zwierzęta: krowy, cielaki, konie, króliki, gołębie, papugi, a także maszyny rolnicze, które są na co dzień wykorzystywane w gospodarstwach rolnych: ciągniki, pługi, ładowarki, prasy.
Dodatkową atrakcją były przejażdżki bryczką i zawody strzeleckie, a także dmuchane zamki dla dzieci.

Plakat

Ponadto każdy mógł skorzystać z porad przedstawicieli Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz Wielkopolskiej Izby Rolniczej, która także w tym roku zorganizowała konkurs dla wystawców pt. „Najfajniejsze zwierzę małe i duże”. Tegorocznymi zwycięzcami zostali: Pan Rafał Suszczyński z Kaniewa oraz Pan Andrzej Zajączek z Nowej Wsi, którzy zostali nagrodzeni bonami podarunkowymi.

Plakat

Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej wręczył Panu Janowi Zychowi „ Medalion im. dr. Aleksandra hr. Szembeka Za Działalność na Rzecz Rolnictwa i Rozwoju Wsi” . Pan Jan Zych obecnie jest Sołtysem Wsi w Benicach, pomysłodawcą oraz głównym organizatorem Wystawy Zwierząt Gospodarskich i Domowych, która jest znana nie tylko w powiecie krotoszyńskim.

Przez cały czas trwania imprezy życiem tętniła scena, na której prezentowali się młodzi artyści i gwiazdy disco.

Plakat

Organizatorami wystawy byli: Sołtys Benic – Jan Zych, Rada Sołecka, Burmistrz Krotoszyna Franciszek Marszałek oraz GS Krotoszyn – Krzysztof Ludwiczak.

Tekst. Dominika Szczotka
Fot. Dominika Szczotka, Sebastian Szostak


13-06-2017 r.

W dniu 7 czerwca w Wiejskim Domu Kultury w Chwaliszewie odbyło się forum rolniczo-łowieckie powiatu krotoszyńskiego. Organizatorami spotkania byli Starosta Krotoszyński Stanisław Szczotka, Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ Marek Przybylski oraz Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Krotoszynie. Wśród publiczności znaleźli się prezesi i przedstawiciele kół łowieckich użytkujących obwody łowieckie na terenie powiatu krotoszyńskiego, przedstawiciele nadleśnictw, przedstawiciele instytucji okołorolniczych, burmistrzowie powiatu krotoszyńskiego, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krotoszynie oraz rolnicy.


Jako pierwszy wystąpił Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Pan Piotr Walkowski, który przedstawił cel spotkania jakim było wspólne wypracowanie dobrych relacji pomiędzy rolnikami a myśliwymi. Do końca marca Wielkopolska Izba Rolnicza wydawała opinie w sprawie przedłużenia umów dzierżaw obwodów łowieckich kołom łowieckim. Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izb Rolniczej w Krotoszynie zaopiniowała 9 obwodów łowieckich, których obszar znajduje się w przeważającej części w granicach administracyjnych powiatu krotoszyńskiego. Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej zachęcił rolników do zgłaszania ewentualnych problemów we współpracy z myśliwymi związane z zaistniałymi szkodami do biur powiatowych izb.


Pan Marek Przybylski przedstawił prawa i obowiązki kół łowieckich. Zwrócił się do myśliwych o szacunek w stosunku do rolników ze względu na to, iż to rolnicy są właścicielami płodów rolnych z których zwierzyna łowna korzysta. Ważną rzeczą jest także doprowadzenie do takiej równowagi w środowisku by zwierzyny łownej nie było zbyt dużo, a szkody wyrządzone przez zwierzynę były dość tolerancyjne. Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ poinformował, że w roku ubiegłym na terenie powiatu krotoszyńskiego zostało przeznaczone do odstrzału 31 jeleni, zinwentaryzowano ich 113 , gdzie 30% przeznaczono do pozyskania. Zaapelował do Prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej, iż przy spotkaniach z Ministrem Środowiska zwrócił uwagę na obniżenie kryterii odstrzału jeleni. Wypowiedział się także w temacie szacowania szkód, podkreślając jak ważne są relacje pomiędzy rolnikami a kołami łowieckimi.


Na koniec, podczas dyskusji rolnicy z terenu powiatu krotoszyńskiego mieli okazję wypowiedzieć się oraz przedstawić swoje uwagi dotyczące szacowania szkód łowieckich. Z kolei Prezesi Kół Łowieckich udzielali cennych wskazówek z jakich rolnicy mogą korzystać przy odstraszaniu zwierzyny z ich pól, wyrazili również chęć współpracy z rolnikami.

Dominika Szczotka


16-05-2017 r.

Szkoła prowadzi nabór na rok szkolny 2017/2018 na kierunek Technik weterynarii.

ZSP nr 1 w Krotoszynie jest placówką oświatową o 60-letniej tradycji. To nowoczesna placówka nastawiona na wszechstronny rozwój ucznia i słuchacza.

Kontakt:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
w Krotoszynie
ul. Mickiewicza 11
63-700 Krotoszyn
62-725-32-75
zsp1krot@op.pl
zsp1krotoszyn.pl


16-05-2017 r.

Szkoła prowadzi nabór na kierunek Technik Turystyki Wiejskiej.

Szkoła jest atrakcyjną dla uczniów placówką edukacyjną o niepowtarzalnym obliczu. Szkoła kształci na wysokim poziomie, który gwarantuje bardzo dobre przygotowanie uczniów do następnego etapu edukacji oraz życia we współczesnym świecie. Uczniowie ZSP w Zdunach od lat odnoszą sukcesy w nauce i sporcie.

 • Szkoła umożliwia:
  • zdobycie wykształcenia,
  • poznawanie i rozumienie świata,
  • ujawnianie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,
  • rozumienie siebie, innych ludzi i ich poglądów,
  • kształtowanie i ocenę wartości życiowych, rozwijanie potrzeby doskonalenia się,
  • przygotowanie do odpowiedzialnego współtworzenia świata i odnajdywania w nim własnego miejsca,
  • samoidentyfikację kulturową i narodową,
  • kształtowanie postaw patriotycznych, poczucia przynależności do społeczności lokalnej, narodu, społeczności międzynarodowej,
  • wywiązywanie się z obowiązków ucznia.
 • Szkoła zapewnia:
  • kompetentnych nauczycieli i wychowawców,
  • opiekę, przyjazne, bezpieczne i korzystne dla zdrowia warunki edukacji,
  • poszanowanie praw ucznia,
  • warunki prawidłowego rozwoju psychofizycznego i rekreacji,
  • możliwość poznawania regionu i kraju.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach
ul. Strzelecka 10
63-760 Zduny
62-721-57-23
zspzduny@wp.pl
zsp.zduny.pl


16-05-2017 r.

 • Szkoła prowadzi nabór na kierunki:
  • Technik rolnik
  • Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wlkp jest nowoczesną placówką edukacyjną, której ukończenie z jednej strony umożliwia zdobycie atrakcyjnego zawodu, natomiast z drugiej, przygotowując do matury, otwiera drogi na uczelnie wyższe.

Szkoła zatrudnia profesjonalną, wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która wraz z dyrekcją dokłada wszelkich starań, aby w szkole panowała przyjazna atmosfera.

 • Atuty szkoły:
  • ponad 150-letnia tradycja kształcenia fachowców w zawodach rolniczych i ekonomicznych,
  • elastyczna i otwarta oferta edukacyjna,
  • stabilna i wysoko kwalifikowana kadra pedagogiczna,
  • dobrze wyposażona, dostosowana do wymogów szkoleniowych baza dydaktyczno-techniczna,
  • pracownie informatyczne z dostępem do Internetu oraz szkolne multimedialne centrum informacji,
  • biblioteka szkolna wraz Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej,
  • gabinety wyposażone w zestawy interaktywne,
  • hala sportowa o wymiarach olimpijskich z siłownią i wyposażeniem pozwalającym na organizację imprez najwyższej rangi,
  • internat ze stołówką, uczeń pokrywa tylko koszty wyżywienia, istnieje możliwość uzyskania refundacji (dodatek do zasiłku rodzinnego, unijne stypendium socjalne),
  • skierowania na wielomiesięczne zagraniczne staże i praktyki zawodowe,
  • sukcesy uczniów w olimpiadach, konkursach i zawodachsportowych,
  • wycieczki przedmiotowe i krajoznawcze,
  • możliwość pogłębiania wiedzy w zajęciach przygotowujących do egzaminów zewnętrznych i kołach zainteresowań,
  • udział w licznych projektach edukacyjnych współfinansowanych z funduszy europejskich,
  • stypendia naukowe dla najlepszych uczniów oraz nagrody rzeczowe dla zwycięzców w konkursach i olimpiadach

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marcińca
w Koźminie Wlkp.
ul. Zamkowa 1
63-720 Koźmin Wlkp.
62-721-68-28 / 62-721-06-83
sekretariat@zspkozmin.pl
zspkozmin.pl


29-03-2017 r.

W marcu br. w Restauracji „Zajazd Pod Szyszkami” w Krotoszynie odbyło się Forum Rolnicze Powiatu Krotoszyńskiego zorganizowane przez Radę Powiatową Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Spotkanie zgromadziło liczną publiczność, ok. 160 osób wśród których znaleźli się również samorządowcy m.in. Starosta Krotoszyński – Pan Stanisław Szczotka, Burmistrz Krotoszyna – Pan Franciszek Marszałek, Burmistrz Sulmierzyc – Pan Dariusz Dębicki, Zastępca Burmistrza Zdun – Pan Miłosz Zwierzyk. Swoją obecnością zaszczycił również Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej – Pan Piotr Walkowski.

Sytuacje w rolnictwie referowali między innymi przedstawiciele: Agencji Nieruchomości Rolnej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Powiatowy Lekarz Weterynarii oraz Kierownik OT KRUS-u. Natomiast spotkanie poprowadził Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Krotoszynie Pan Sławomir Szyszka.

Program forum był bardzo obszerny i obejmował szereg zagadnień.

Jako pierwszy wystąpił Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Pan Piotr Walkowski, który omówił zagrożenia wynikająca z rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych takich jak epidemia Afrykańskiego Pomoru Świń oraz ptasiej grypy. Wypowiedział się także na temat niekontrolowanej przez nikogo wycince drzew oraz o napływie ludności miejskiej co negatywnie wpływa na rozwój zwłaszcza hodowli zwierząt gospodarczych.

Kolejni prelegenci przybliżali kolejne aktualne zagadnienia: nowe regulacje dotyczące składania wniosków o dopłaty bezpośrednie, uruchomienie atrakcyjnych kredytów preferencyjnych dla rolników na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych, najnowsze trendy w hodowli bydła mlecznego.

Wielkim zainteresowaniem cieszyło się wystąpienie Lekarza Weterynarii Pani Elżbiety Bień-Krzyśków. Przypominała ona podstawowe zasady zachowania się w gospodarstwie rolnym w obliczu zagrożeń epidemiologicznych związanych z Afrykańskim Pomorem Świń i grypą ptaków. Dodała iż w powiatach ostrowskim i ostrzeszowskim zlokalizowano już 6 ognisk zabójczej dla drobiu choroby. Zapowiedziała też, że w Ministerstwie Rolnictwa trwają pracę mające na celu zaostrzenie zasad bioasekuracji gospodarstw rolnych poprzez m.in. zakaz wstępu do obór, chlewów czy kurników psów i kotów.

Pan Leszek Iliński – Z-ca Kierownika Sekcji Zagospodarowania Zasobem ANR w Przygodzicach omówił kwestie dotyczące rozdysponowania gruntów pochodzących z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie powiatu krotoszyńskiego.

Przewodniczący Powiatowej Rady Wielkopolskiej Izby Rolniczej Pan Sławomir Szyszka wypowiedział się krótko na temat problemów związanych z budową kopalni odkrywkowej.

Pan Andrzej Bobrowski z Wielkopolskiej Agencji Zarzadzania Energią omówił zagadnienia związane z tematyka energii odnawialnej. Kwestie zakładania i organizacji grup producentów rolnych przedstawił Pan Jarosław Malczewski z firmy B-2M.

W trakcie spotkania rolnicy mogli zapoznać się z adresowanymi do nich ofertami Banku Spółdzielczego oraz Banku BGŻ Paribas. Omówiono kredyty preferencyjne oraz oferty ubezpieczeniowe. Możliwość zaprezentowania swoich ofert miały również Firma piTERN oraz Alta – genetyka bydła mlecznego.


09-03-2017 r.


W czwartek 23 lutego br. delegaci Rejonowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w Zdunach – prezes zarządu Sławomir Szyszka oraz Przewodniczący Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Krotoszynie, wiceprezes Leszek Murawski i sekretarz Dominik Paterek – wzięli udział w posiedzeniu sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi poświęconym aktualnej sytuacji na rynku cukrowniczym w naszym kraju.

Podczas bardzo gorącej dyskusji, w której gremialnie zarzucano niemieckiemu koncernowi Südzucker Polska SA z siedziba we Wrocławiu operującemu na południu i wschodzie Polski stosowanie nieuczciwych praktyk poprzez zaniżanie cen kontraktacji i skupu buraków cukrowych, a tym samym celowe psucie polskiego rynku cukru.


Spór toczy się o to, że w ostatnim czasie koncern Südzucker, jeden z największych producentów cukru w naszym kraju, zaproponował plantatorom nowe warunki współpracy, które zdaniem wielu są nie do przyjęcia.
Plantatorzy nie zgadzają się przede wszystkim na trzy zapisy zaproponowanych im umów: podniesienie standardowej zawartości cukru w korzeniach z 16 do 18 proc., brak gwarantowanej ceny skupu buraków i wydłużenie ostatecznego rozliczenia za dostarczone buraki do końca czerwca 2018 roku.
Südzucker gwarantuje plantatorom za buraki jedynie zaliczkę w wysokości 17 euro za tonę buraków (ok. 73 zł). Tymczasem inny niemiecki producent cukru, Pfeifer und Langen, z którym współpracują plantatorzy z powiatu krotoszyńskiego, podniósł ostatnio cenę gwarantowaną za buraki do 25 euro za tonę.


Głos w tej bulwersującej sprawie zabrał również przedstawiciel krotoszyńskich rolników. – Szkoda, że daliśmy się już podzielić jako plantatorzy – mówił Sławomir Szyszka nawiązując do podpisanego niedawno w Krzyżowej k. Świdnicy przez 17 dolnośląskich związków plantatorów buraka cukrowego porozumienia z niemieckim koncernem. – Szkoda, że niektórzy z obecnych na sali plantatorów występują już jako Südzucker, nie zdając sobie sprawy, że za ich plecami producenci cukru osiągnęli już wszystko, co chcieli. Skandalicznie niskie ceny, jakie podyktował koncern za kontraktację i skup buraków cukrowych, a na jakie przystali niektórzy plantatorzy z Dolnego Śląska, prowadzą nieuchronnie do próby rozbicia Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego.


Wystąpienie Przewodniczącego Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej Sławomira Szyszki było tym bardziej wymowne, że Bogdan Zioła, członek zarządu Krajowego Związku Plantatorów Buraków Cukrowych w swoim rozpoczynającym wystąpieniu przyjął postawę kapitulancką, sucho referując jedynie zachodzące na rynku cukru zmiany, bez ich oceny.

Posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwało ponad 2,5 godziny i obfitowało w ostre polemiki. Niektórym delegatom zarzucano zdradę interesów narodowych, a dominującym głosem był ten, który domagał się skupienia jak największej liczby plantatorów wokół Krajowej Spółki Cukrowej, która jako jedyna spośród 5 obecnych na rynku, oferuje korzystne ceny i warunki współpracy.

Te zapędy starał się temperować legendarny działacz ludowy Gabriel Janowski, były Minister Rolnictwa w latach 1992–1993 i zasłużony obrońca polskiego przemysłu cukrowego. – Krajowa Spółka Cukrowa nie jest w stanie przejąć całego rynku cukru w Polsce, choć wielu ludzi prosi ją o to. Jest pomysł, by w oparciu o KSC budować holding spożywczy. Ale to pomysł nierealistyczny – mówił G. Janowski, którego wszyscy plantatorzy darzą wielką estymą.


Jednak konkluzje posiedzenia komisji nie były zbyt optymistyczne. Wygląda bowiem na to, że polski cukier przegrywa konkurencję z cukrem produkowanym w Europie i USA (cukrem trzcinowym), a polskie pozycje negocjacyjne przed wrześniowym szczytem poświęconym nowej polityce rolnej wyglądają wyjątkowo mizernie.

Opr. i fot. – Wiesław Zdobylak


01-03-2017 r.

W środę, 15 lutego, doszło do ważnego spotkania środowisk rolniczych z przedstawicielami firmy GAZ-SYSTEM, realizującej wielką strategiczną inwestycję budowy gazociągu wysokiego ciśnienia, który jest częścią linii przesyłowej z gazoportu w Szczecinie do największych podziemnych magazynów gazu w Polsce (czyli m.in. w Odolanowie w powiecie ostrowskim i w Wierzchowicach w powiecie milickim).

Spotkanie zagaił Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej Sławomir Szyszka, który zaznaczył na wstępie, że występuje w imieniu wszystkich rolników z powiatu krotoszyńskiego.
– Celem naszego spotkania jest weryfikacja informacji, które pojawiają się w przestrzeni publicznej oraz uniknięcie zbędnych konfliktów z inwestorem i wykonawcą inwestycji budowy strategicznego gazociągu, który przebiegnie przez nasz powiat. Naszym celem, jako Wielkopolskiej Izby Rolniczej, jest zabezpieczenie interesów rolników i przypilnowanie kwestii odwodnienia gruntów rolnych. Interesem naszym wspólnym jest, by całe to przedsięwzięcie odbyło się jak najmniej konfliktowo. Chcemy tu i teraz stworzyć płaszczyznę do rozmowy i kompromisu, zwłaszcza w kontekście świętego prawa własności . Już w chwilę po wystąpieniu Przewodniczącego Pana Sławomira Szyszki inni uczestnicy spotkania doprecyzowali, że interesuje ich najbardziej sprawa ewentualnej zmiany stosunków wodnych na terenach, przez które przebiegał będzie gazociąg i sprawa ewentualnych odszkodowań dla właścicieli gruntów rolnych.

Trudnego zadania wytłumaczenia wszystkich zawiłości związanych z wejściem na prywatne nieruchomości, grunty i spraw odszkodowawczych wziął na siebie Gerard Jankowski, szef działu ds. inwestycji strategicznych Gaz-System. Za wszelką cenę starał się on uspokoić naszych rolników i ich przedstawicieli.
– Budowa gazociągu jest to przedsięwzięcie strategiczne pilotowane przez rząd i regulowane ustawą specjalną. Uzyskujemy dostęp do terenu budowy na podstawie decyzji lokalizacyjnej i pozwolenia na budowę. Decyzje wojewody, który czuwa nad procesem inwestycyjnym, mają rygor natychmiastowej wykonalności. Pragnę zapewnić rolników, ale też władze gmin, że wszelkie nasze ingerencje, typu zajmowanie lub użytkowanie dróg dojazdowych do pól, którymi nasze ekipy budowlane będą dostawać się do 31-metrowego pasa montażowego, muszą w efekcie przynieść przywrócenie stanu pierwotnego. Każdemu rolnikowi, przez którego grunty przejdzie rurociąg, przysługuje odszkodowanie, które zostanie wypłacone w terminie 2,5 roku po zakończeniu budowy – zapewniał inż. Gerard Janowski.

Z kolei z ust kierownika budowy, inż. Pokrowskiego usłyszeliśmy szereg konkretów: – Prace przy gazociągu rozpoczną się już w II połowie lutego od strony Odolanowa. Nastąpi wycinka drzew, a jak zejdzie mróz wejdą saperzy i archeolodzy. W marcu ustanowimy drogi dojazdowe, po czym przystąpimy do zdjęcia warstwy humusu. Postęp robót będzie bardzo duży. Termin zakończenia budowy wyznaczono na sierpień 2018 r. i z pewnością zostanie on dotrzymany.


Gazociąg wysokiego ciśnienia Lwówek–Odolanów

Gazociąg Lwówek–Odolanów jest częścią wielkiego planu dewersyfikacji dostaw gazu do naszego kraju i stanowi istotny element polityki bezpieczeństwa energetycznego Polski. Całkowita długość gazociągu to 168 km, średnica rur to 1000 mm (1 metr), a ciśnienie robocze tłoczonego gazu to 8,4 MPa.
Gazociąg jest realizowany w dwóch etapach:

 • etap I obejmuje połączenie węzłów Lwówek–Kotowo––Krobia (ok. 114 km),
 • etap II obejmuje połączenie węzłów Krobia¬–Odolanów (ok. 54 km).

Inwestycja będzie położona na terenie województw wielkopolskiego i dolnośląskiego na terenie 19 gmin: Lwówek, Kuślin, Opalenica, Grodzisk Wielkopolski, Granowo, Kamieniec, Kościan, Krzywiń, Osieczna, Krzemieniewo, Poniec, Krobia, Pępowo, Kobylin, Zduny, Cieszków, Milicz, Sulmierzyce i Odolanów.

Prace nad gazociągiem mają rozpocząć się niebawem. Obejmą spore tereny Kobylina, Sulmierzyc i Zdun.

Opr. Wiesław Zdobylak
Fot. Dominika Szczotka


28-02-2017 r.

Po raz pierwszy, w tym bieżącym roku odbyło się spotkanie Miejskiego Gminnego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych na które zostali zaproszeni przedstawiciele Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Omówiono nowe zasady oznakowania i identyfikacji trzody chlewnej.
Poruszono kwestie ostrej choroby zakaźnej występującej powszechnie u ptaków tzw. „Ptasiej grypy” Dodano, że wszyscy hodowcy drobiu, szczególnie ci posiadający gospodarstwa położone w pobliżu zbiorników wodnych powinni stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa. Przede wszystkim powinni zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich i stosować odzież i obuwie ochronne. Poza tym drobiu nie należy karmić na zewnątrz budynków.

Kierownik Biura Powiatowego Wielkopolskiej Izby Rolniczej przekazała także informacje o zbliżającym się Forum Rolniczym skierowanym do rolników i mieszkańców wsi pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Krzysztofa Jurgiela, które odbędzie się 7 marca w Restauracji „Zajazd Pod Szyszkami”.


28-10-2016 r.

W dniu 25 października w Kuklinowie odbyło się szkolenie dla producentów trzody chlewnej w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się Afrykańskiego Pomoru Świń, którego organizatorem była Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Krotoszynie oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii.


Celem spotkania była diagnoza zagrożenia wynikająca z rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, ocena skuteczności działań zapobiegawczych oraz promocja bioasekuracji.

Prelekcje wygłosili: Powiatowy Lekarz Weterynarii Pani Anna Lis-Wlazły, Kierownik Powiatowego Biura ARiMR Pan Andrzej Skrzypczak oraz Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Krotoszynie Pan Sławomir Szyszka.


Rolnicy, obejrzeli film instruktażowy oraz zapoznali się z zasadami bioasekuracji gospodarstw zajmujących się hodowlą świń, co wywołało największą dyskusję i liczne kontrowersje, w ramach której gospodarstwa hodowlane muszą być ogrodzone płotami na betonowej podmurówce, by zapobiec przenikaniu na teren, gdzie hodowane są świnie dzików, psów, kotów i innych zwierząt mogących mieć kontakt z groźnym wirusem ASF.


Wiele pytań dotyczyło też konieczności kolczykowania i tatuowania od 18 listopada wszystkich nowo przybyłych do gospodarstwa świń. Nowe zasady oznakowania i identyfikacji trzody chlewnej przedstawił Kierownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.


Dominika Szczotka
BP WIR Krotoszyn


18-10-2016 r.

„Gdzie słyszysz śpiew - tam wejdź, tam dobre serca mają,
Źli ludzie – wierzaj mi, Ci nigdy nie śpiewają”

16 października w Lutogniewie odbył się XVI Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych działających przy Kołach Gospodyń Wiejskich , którego organizatorem był Miejsko Gminny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych oraz Biuro Powiatowe Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Krotoszynie.


Starosta Krotoszyński - Pan Stanisław Szczotka , witając zespoły i przybyłych gości, podkreślił, jak ważną rolę pełnią zespoły śpiewacze i koła gospodyń wiejskich, w świadomym kontynuowaniu tradycji kultury ludowej na „Ziemi Krotoszyńskiej”. To właśnie dzięki takim inicjatywom regionalny folklor nadal żyje i może się rozwijać.

Wymownym akcentem w Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych był Jubileusz 150 lecia Kół Gospodyń Wiejskich oraz 30 lecie istnienia Zespołu „Lutogniewiacy”.


Miłym akcentem było uhonorowanie dwóch członkiń KGW „Orderem Serca Matkom Wsi”, które wręczyła Pani Irena Frąszczak – Prezes Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich Gospodyni.

Do rywalizacji przystąpiły 4 zespoły śpiewacze, 2 zespoły obrzędowe oraz 10 solistów.
Komisja artystyczna powołana przez organizatora kierowała się głównie doborem i atrakcyjnością repertuaru, skupiała się na autentyzmie gwary i stroju ludowego.


Po wysłuchaniu programów artystycznych, komisja kierując się kryteriami zawartymi w Regulaminie XVI Przeglądu Ziemi Krotoszyńskiej 2016 postanowiła przyznać następujące miejsca:

W kategorii zespołów śpiewaczych:

 • I miejsce - Zespół „Łagiewniczanie” – puchar Starosty Krotoszyńskiego
 • II miejsce – Zespół „Kalina” – puchar Burmistrza Krotoszyna
 • III miejsce – Zespół „ Biadkowianki” – puchar Przewodniczącego Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej

W kategorii solistów śpiewaków, opowiastki i satyry ludowej nagrody rzeczowe otrzymali:

 • Pani Mirosława Juskowiak – zespół „Kalina”
 • Pani Józefa Marciniak – zespół „Kobierzanki”
 • Pani Helena Flajszer – zespół „Biadkowianki”
 • Pani Halina Wałęsa – zespół „Kalina”
 • Pani Czesława Jarysz – zespół „Kobierzanki”
 • Pani Bolesława Mielicka – zespół „Biadkowianki”
 • Pani Krystyna Felka – zespół „Łagiewniczanie”
 • Pani Czesława Biniek – zespół „Kobierzanki”
 • Pani Jadwiga Grzesiek - zespół „Kobierzanki”
 • Pani Maria Pomagier – zespół „Łagiewniczanie”

Pan Stanisław Szczotka złożył specjalne podziękowania na ręce głównego organizatora przeglądu Pani Kazimierze Bardzik, dodając iż zasługuje na specjalne wyrazy uznania w krzewieniu i kultywowaniu kultury ludowej w naszym regionie.


Wszystkie zespoły oraz soliści zaprezentowali się znakomicie, a wspaniała atmosfera wprawiała wszystkich w dobry nastrój. Zadaniem przeglądu było spotkanie się i wspólne muzykowanie zespołów oraz ukazanie przemian zachodzących w kulturze ludowej ziemi krotoszyńskiej, a przede wszystkim "Ocalenie od zapomnienia".

Galeria

Dominika Szczotka
BP WIR Krotoszyn


23-09-2016 r.

W dniu 18 września odbył się Jubileusz XX - lecia istnienia Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Krotoszynie.

Swoją obecnością zaszczycili parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządy lokalne, instytucję powiązane z działalnością w otoczeniu rolnictwa z którymi Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej współpracuje, sołtysi, rolnicy, a także byli i obecni członkowie wchodzący w skład Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej.


Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej w koźmińskim kościele p.w. Św. Wawrzyńca, a następnie zaproszeni goście przeszli do Zamku – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim.

W części oficjalnej Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej Pan Sławomir Szyszka przywitał kolejno z gości.


Następnie Pan Stanisław Pietrzak – założyciel i organizator Kaliskiej Izby Rolniczej, a przede wszystkim wieloletni działacz społeczno - gospodarczy w województwie wielkopolskim, przedstawił historie i tradycje Izby Rolniczej na terenie południowej wielkopolski.

Nawiązując do historii Izby Rolniczej na terenie południowej wielkopolski nastąpiło wręczenie Medalionów XX lecia Wielkopolskiej Izby Rolniczej przez byłego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Pana Stanisława Kalembę, Członka Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej - Panią Jolantę Nawrocką oraz Przewodniczącego Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Krotoszynie Pana Sławomira Szyszkę.
Powyższe medaliony otrzymali:

 1. Samorządy z terenu powiatu krotoszyńskiego:
  • Pan Stanisław Szczotka – Starosta Krotoszyński
  • Pan Franciszek Marszałek – Burmistrz Krotoszyna
  • Pan Tomasz Chudy – Burmistrz Zdun
  • Pan Dariusz Dębicki – Burmistrz Sulmierzyc
  • Pan Bernard Jasiński – Burmistrz Kobylina
  • Pan Maciej Bratborski – Burmistrz Koźmina Wlkp.
  • Pan Mariusz Dymarski – Wójt Rozdrażewa
 2. Przedstawiciele instytucji działające w otoczeniu rolnictwa, którzy współpracują z Radą Powiatową Wielkopolskiej Izby Rolniczej:
  • Pani Anna Lis Wlazły – Powiatowy Lekarza Weterynarii w Krotoszynie
  • Pan Arkadiusz Trąbka – Kierownik Zespołu Doradczego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Krotoszynie
  • Pan Krzysztof Rost oraz Pana Marcin Jamry – byli Kierownicy Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Krotoszynie
  • Pan Andrzej Skrzypczak – obecny Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Krotoszynie
  • Pan Henryk Prokopczuk – długoletni Kierownik KRUS-u w Krotoszynie
  • Pan Marian Grzesiak – obecny Kierownik placówki KRUS-u w Krotoszynie
  • Pan Ryszard Kulka - Kierownik Powiatowego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa
  • Pan Jan Pluta – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Krotoszynie
  • Pan Jan Grzesiak – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarocinie i jednocześnie Radny Sejmiku Samorządu Województwa Wielkopolskiego
 3. Byli delegaci Wielkopolskiej Izby Rolniczej:
  • Pani Maria Kalak
  • Pan Hieronim Marszałek
  • Robert Czajka
  • Pani Kazimiera Guzior
  • Pan Andrzej Hencel
  • Pan Roman Molski
  • Pan Jan Dziekciarz
  • Pan Andrzej Tasiemski
  • Pan Jerzy Ignasiak
  • Pan Mirosław Maćkowiak
  • Pan Ludwik Lechman
  • Pan Adam Pacholski
  • Pan Michał Sztuder
  • Pan Rafał Maćkow
  • Pan Zdzisław Filipiak
  • Pani Kazimiera Bardzik
  • Pan Andrzej Zajączek
  • Pani Mirosława Grobelna
  • Pan Alojzy Kurzawa
  • Pani Dorota Bilińska
  • Pan Mirosław Raźniak
  • Pan Leszek Murawski
  • Pan Zdzisław Krystek
  • Pan Zygmunt Uliczny
  • Pani Agnieszka Woszczyńska
 4. Dodatkowo wręczono osobom, które również współpracują z Radą Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Krotoszynie
  • Pan Jan Zych – Prezes Wystawy Zwierząt Hodowlanych i Domowych w Benicach
  • Pani Urszula Kmiecik – Vice - prezes Gminnego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych
  • Pan Zbigniew Barański – Naczelnik Ochrony Środowiska ,Rolnictwa i Leśnictwa
  • Pan Bogdan Jakubek – Vice - prezes Koła Związku Pszczelarzy
  • Pan Dominik Paterek - Sekretarz Rejonowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w Zdunach
  • Pan Mariusz Krzyżaniak – Prezes Koła Łowieckiego „Jeleń”

Ponadto Medalion XX lecia Wielkopolskiej Izby Rolniczej otrzymał również Pan Stanisław Kalemba.


Po wręczeniu medalionów przyszedł czas na wystąpienie gości i składanie życzeń, które zostały złożone na ręce Pana Przewodniczącego Rady Powiatu WIR w Krotoszynie.

Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna, gdzie młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych miała okazję pochwalić się swoimi talentami tanecznymi, muzycznymi oraz wokalistycznymi. Ponadto uroczystości uświetniała kapela z Kociny.

Dzięki takiej uroczystości możliwe było przybliżenie historii oraz tradycji Izby Rolniczej na terenie południowej wielkopolski. Była to niewątpliwie doskonała okazja do podsumowania dotychczasowych osiągnięć oraz omówienie planów i zamierzeń na kolejne lata działalności.

Galeria

Dominika Szczotka


25-07-2016 r.

Po raz czwarty w Koźminie Wlkp. dniu 10 lipca 2016 r. odbył się Ogólnopolski Festiwal Wieprzowiny. Głównym organizatorem był Krajowy Związek Grup Producentów Rolnych – Izba Gospodarcza, przy współpracy z Burmistrzem Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. oraz Grupy Producentów Rolnych z Koźmina Wlkp.
Oficjalnego otwarcia dokonali: Maria Golińska Prezes Zarządu Grupy Producentów Rolnych Koźmin Wlkp., Maciej Bratborski Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp., Zbigniew Tylicki Przewodniczący Komisji Rewizyjnej KZGPR-IG, Grzegorz Majchrzak V-ce Prezes KZGPR-IG oraz Ilona Bałoniak Dyrektor ZSzP w Koźminie Wlp.


W wydarzeniu uczestniczył także Wiceprezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Bogdan Fleming.

Niedzielne popołudnie oprócz pięknej pogody obfitowało w szereg atrakcji kulinarnych i artystycznych. Imprezie jak co roku towarzyszył konkurs kulinarny, którego tegoroczne hasło brzmiało „Na rodzinne imprezy najlepsza wieprzowina spod polskiej strzechy”.
W konkursie uczestniczyło 10 drużyn w trzech kategoriach:

 • schab w galantynie,
 • karkówka w obyczajach kulinarnych,
 • polędwica na różne sposoby.


W tegorocznych zmaganiach zwyciężyły : Koło Gospodyń Wiejskich Wałków, Koło Gospodyń Wiejskich Dąbrowa oraz Koło Gospodyń Wiejskich Dzierżanów.

Równocześnie profesjonalni kucharze Andrzej Gołąbek i Dominik Bielawny prowadzili pokazy i warsztaty kulinarne przygotowując dla publiczności smakowitą zupę forszmak, paellę wieprzową z warzywami oraz pyszny tadin z najlepszego mięsa wieprzowego. Efektem ich pracy były tysiące pysznych dań, po które ustawiały się kolejki. Podczas imprezy wydano dla publiczności ponad 3000 porcji dań.

Nie zabrakło również wielu atrakcji dla najmłodszych uczestników. Oprócz konkursu rysunkowego na temat. „świnka na wakacjach” odbywały się animacje dla dzieci „Bajkowy świat”. Wszystkie dzieci uczestniczące w konkursie rysunkowym otrzymały upominki a szczególnie nagrodzono trzy pierwsze miejsca, które zajęły: Marysia Maćków, Amelia Kuzia i Ola Puciata. A nieco starsi uczestnicy mogli strzelać z wiatrówki, rzucać lotką bądź świńską nóżką. Całość imprezy uświetniły występy zespołów LOREM, TEMPERATURE oraz gwiazdy CZADOMAN na który przybyły tłumy fanów. Na koniec publiczność roztańczyła się w rytmie disco z DJ zespołu TWO BOYS.


Festiwal cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno mieszkańców Koźmina Wlkp. jak i okolicznych miejscowości oraz zaproszonych gości. Tegoroczna frekwencja przerosła oczekiwania co oznacza, że promocja naszego polskiego mięsa wieprzowego trafiła do jeszcze szerszego grona konsumentów. Wszyscy mieli możliwość posmakowania przepysznych potraw z wieprzowiny oraz doskonale bawili się do późnych godzin nocnych.
IV Ogólnopolski Festiwal Wieprzowiny w Koźminie Wlkp. został sfinansowany z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego.

Tekst: Maria Golińska
Zdjęcia: Grażyna Jakubczak


18-07-2016 r.

W Smoszewie, gmina Krotoszyn, odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 150 - lecia istnienia Kół Gospodyń Wiejskich w Polsce.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Miejsko Gminny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Krotoszynie na które zostały zaproszone najstarsze członkinie i działaczki Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Krotoszyn.

W spotkaniu udział wzięło 130 członkiń oraz zaproszeni goście w osobach: Poseł RP Pani Andżelika Możdżanowska, Starosta Krotoszyński Pan Stanisław Szczotka, Zastępca Burmistrza Krotoszyna Pani Joanna Król Trąbka, Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Zofia Jamka, Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej Pan Sławomir Szyszka, Prezes Banku Spółdzielczego Pani Barbara Wiatrak oraz przedstawiciele RZRKiOR w Kaliszu.

Zarys historyczny powstania Kół Gospodyń Wiejskich na terenie gminy Krotoszyn przedstawiła Prezes MGZRKiOR Pani Kazimiera Bardzik.

Historia działalności kobiet na terenie naszej gminy wywodzi się od Kół Włościanek działające na terenie Krotoszyna, Lutogniewa, Benic, Wielowsi. Już wówczas panie organizowały szkolenia, pokazy i kursy o różnorodnej tematyce m.in. pieczenia i gotowania, przetwórstwa mięsnego i owoców, kursy haftu.


W 1926r. wydawana była gazetka pt. „Dobra Gospodyni” i „Ognisko Rodzinne” w której szeroko opisywały swoja działalność na rzecz kobiet i środowiska.


Ożywioną i twórcza działalność społeczna kół przerwał wybuch II wojny światowej. Po wojnie już, przy poparciu władzy ludowej, organizacje kobiece wznowiły swoja działalność. Początkowo działały przy Samopomocy Chłopskiej i były to lata 1945- 1955.

Dopiero w latach 1956 – 1957 państwo ludowe stworzyło na wsi warunki do działania różnym samorządnym organizacjom chłopskim, reaktywowano Kółka Rolnicze.

Powszechny entuzjazm i zapał do pracy do wszystkiego co mogło ulżyć w pracy wiejskiej kobiecie spowodował chęć zrzeszenia się kobiet w Kołach Gospodyń Wiejskich.
Dzisiejsza organizacja kobiet aktywnie uczestniczy w życiu społecznym całej gminy i powiatu. Koła Gospodyń Wiejskich pielęgnują tradycje i jednocześnie budują nowy obraz aktywnego społeczeństwa, sięgając po środki finansowe UE na realizację planów i zamierzeń w swoich małych ojczyznach czyli swoich wioskach.
Szczególną uwagę przywiązujemy do podtrzymania tradycji kultury ludowej poprzez organizowanie przeglądów dla zespołów ludowych , których celem jest popularyzacja dziedzictwa kulturowego, pobudzenia aktywności mieszkańców, kultywowanie tradycji przez młode pokolenie oraz integracja środowiska wiejskiego.
Prezentowane podczas przeglądu kategorie o charakterze artystycznym i rozrywkowym uwzględniają dawne i współczesne obyczaje, a scenki przedstawiane są z niezwykłym poczuciem humoru - często w „ krzywym zwierciadle” , zadziwia więc przemyślana i trafna ocena codziennych problemów z jakimi spotykamy się w codziennym dniu.

Aktywność społeczna KGW przejawia się w przede wszystkim w kultywowaniu tradycji, rozwijaniu różnych form przedsiębiorczości wśród kobiet, pomocy rodzinie wiejskiej w wychowaniu, kształceniu i zapewnieniu jak największego udziału dzieci i młodzieży w różnych formach wypoczynku wakacyjnego. Koła biorą udział w organizowanych kulinariach „ Gotuj z Okrasą” , Festiwalu Wieprzowiny, w dożynkach i przeróżnych festynach , biesiadach , zespoły ludowe w przeglądach regionalnych, powiatowych i festiwalach ogólnopolskich zdobywając wyróżnienia i nagrody a tym samym promując nasz powiat i gminę.Po 1980 roku to jest po zmianach społeczno - politycznych kółka odzyskały ponownie swoją tożsamość .
W dniu 28 listopada 1980 roku powstał Gminny Związek Kółek i Organizacji Rolników, który skupia 23 Koła Gospodyń Wiejskich na terenie gminy Krotoszyn.

Poseł RP Pani Andżelika Możdzanowska uhonorowała 43 kobiety statuetkami „Serce Matkom Ojczyzny”.
Ponadto Starostwa Krotoszyński Stanisław Szczotka uhonorował dyplomami najstarsze działaczki Kół Gospodyń Wiejskich.
Dalszą część uroczystości umilił zespół „Kobierzanki” oraz duet „We Dwoje” wykonując znane i lubiane piosenki biesiadne.

Dominika Szczotka
BP WIR Krotoszyn


16-05-2016 r.

We wtorek 10 maja rolnicy z powiatu krotoszyńskiego wybrali się do Warszawy na masowy protest przeciwko budowie odkrywkowej kopalni węgla brunatnego w Oczkowicach (powiat rawicki).


Nie była to jedyna grupa protestujących z Wielkopolski, która zjawiła się pod siedzibą banku Nationale Nederlanden. W proteście wzięli też udział rolnicy z powiatu rawickiego i powiatu gostyńskiego.

Wybór miejsca pikiety nie był przypadkowy. Bank Nationale Nederlanden w ostatnim czasie wszedł w rolę inwestora strategicznego budowy kopalni odkrywkowej w Oczkowicach po wycofaniu się z przyszłej inwestycji kilku dużych graczy rynkowych.


Rolnicy wraz z warszawiakami z kilku organizacji ekologicznych głośno domagali się swoich praw pod gmachem banku, jak i przed ministerstwem energii i rolnictwa. Pikieta pod bankiem, jak i późniejszy przemarsz głównymi ulicami stolicy miały charakter pokojowy. Demonstranci wznosili okrzyki, z których najważniejszymi były „Nie niszczcie naszych domów naszymi pieniędzmi” i „Jesteśmy rolnikami, a nie górnikami”. Używano gwizdków i trąbek, a z przenośnych głośników specjalnie dla pracowników Nationale Nederlanden odtworzono na pełnej mocy odgłosy pracującej koparki urabiającej węgiel brunatny.


Protest zakończył się po 3 godzinach pod ministerstwem rolnictwa, gdzie jego gospodarzom wręczono petycje, ale też głośno wyrażono wdzięczność za działania Ministra Jurgiela blokujące budowę kopalni.

Organizatorami protestu byli: Stowarzyszenie „Nasz Dom” oraz Fundacja Rozwój Tak – Odkrywki – NIE.

Galeria

Opr. Wiesław Zdobylak
Fot. Dominika Szczotka


22-03-2016 r.


Okres świąt wielkanocnych to czas głębokich przeżyć religijnych oraz czas budzącej się do życia przyrody. Jest także okazją do rodzinnych i towarzyskich spotkań.

W dniu 20 marca br. na Sali Sportowej w Kiszkowie odbyło się już VII Śniadanie Wielkanocne Środowisk Wiejskich zorganizowane przez Wielkopolską Izbę Rolniczą, gdzie swoją obecnością zaszczycili politycy i samorządowcy z całej Wielkopolski, przedstawiciele instytucji działających w otoczeniu rolnictwa, rolnicy oraz członkinie Kół Gospodyń Wiejskich.


Reprezentantki Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu krotoszyńskiego wzięły udział we wcześniejszym ogłoszonym konkursie na Tradycyjne Ciasto Wielkanocne, którego celem było m. in. zaprezentowanie bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych oraz wymiana doświadczeń kulinarnych pomiędzy uczestnikami.
Laureatkami konkursu z powiatu krotoszyńskiego zostały:

 • Pani Halina Wałęsa - KGW Nowa Wieś
 • Pani Barbara Jakubek - KGW Wyki
 • Pani Urszula Kmiecik - KGW Lipowiec
 • Pani Maria Biernat - KGW Jasne Pole
 • Pani Bogumiła Poczta - KGW Roszki
 • Pani Anna Dutkowiak - KGW Wróżewy
 • Pani Danuta Felisiak - KGW Dzierżanów


Ten dzień był okazją do świętowania przy stolikach zastawionymi wielkanocnymi specjałami. Ponadto spotkanie uświetniały występy artystyczne uczniów oraz występ Orkiestry Dętej.


16-03-2016 r.

W dniu 8 marca 2016r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim odbyło się Forum Rolnicze Powiatu Krotoszyńskiego zorganizowane przez Wielkopolską Izbę Rolniczą. W forum uczestniczyło około 150 osób.


W spotkaniu udział wzięli Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej – Pan Piotr Walkowski, Starosta Krotoszyński – Pan Stanisław Szczotka, Burmistrz Koźmina Wlkp. – Pan Maciej Bartborski, Burmistrz Kobylina – Pan Bernard Jasiński oraz Wójt Rozdrażewa – Pan Mariusz Dymarski.

Sytuacje w rolnictwie referowali między innymi przedstawiciele: Agencji Nieruchomości Rolnej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii. Natomiast spotkanie poprowadził Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Krotoszynie Pan Sławomir Szyszka.

Program forum był bardzo obszerny i obejmował szereg zagadnień. Przede wszystkim skupiono się na najnowszych przepisach oraz kwestii Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Jako pierwszy wystąpił Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Pan Piotr Walkowski, który przedstawił sytuacje przezimowania upraw rolnych. Wystąpił z apelem do rolników, by nie zwlekali z oceną przezimowania swych upraw i dokonali lustracji ozimin, co pozwoli na spokojne podjęcie właściwych decyzji gospodarczych. Następnie poruszył temat związany z obecną sytuacją na rynkach rolnych trzody chlewnej i mleka, gdzie omówił instrumenty wsparcia z Agencji Rynku Rolnego. Podkreślił ważność terminu uwzględniający bardzo krótki czas składania wniosków o udzielenie tymczasowego nadzwyczajnego wsparcia dla producentów mleka i wieprzowiny pokrzywdzonych w wyniku ubiegłorocznej suszy.


Pani Lidia Czechak - Z-ca Dyrektora OR ARiMR w Poznaniu przedstawiła informacje odnośnie realizacji działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Rolnicy z powiatu krotoszyńskiego wykorzystując obecność Z-ca Dyrektora OR ARiMR zadawali szereg pytań w kwestii opóźnienia tegorocznych wypłat dopłat bezpośrednich. Pani Lidia Czechak dodała, że zgodnie z przepisami, ARiMR zakończy realizację wszystkich płatności obszarowych do 30 czerwca 2016 roku.
Pani Katarzyna Wizner - Naczelnik Wydziału Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt Biura Powiatowego ARiMR w Krotoszynie poinformowała o zmianie przepisów dotyczących zgłaszania przemieszczeń trzody chlewnej. Zgodnie z nimi:

 • Każdy rolnik zamierzający hodować świnie, nawet jedną sztukę na własne potrzeby, musi zarejestrować siedzibę stada.
 • W przypadku przemieszczenia świni, dotychczasowy posiadacz (zbywający) oraz nowy posiadacz (nabywający) musi zgłosić to zdarzenie w ciągu 30 dni od jego zaistnienia, do biura powiatowego ARiMR podając m.in. numery obu siedzib stad.

Pan Leszek Iliński – Z-ca Kierownika Sekcji Zagospodarowania Zasobem ANR w Przygodzicach omówił kwestie dotyczące rozdysponowania gruntów pochodzących z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie powiatu krotoszyńskiego.


Przewodniczący Powiatowej Rady Wielkopolskiej Izby Rolniczej Pan Sławomir Szyszka wypowiedział się krótko na temat problemów związanych z budową kopalni odkrywkowej.

W trakcie spotkania rolnicy mogli zapoznać się z adresowanymi do nich ofertami Banku Spółdzielczego oraz Banku BGŻ Paribas. Omówiono kredyty preferencyjne oraz oferty ubezpieczeniowe. Możliwość zaprezentowania swoich ofert miały również Firma piTERN oraz Firma HelioEksperts.

Na zakończenie wystąpił znakomity kabaret „Helka” z Rozdrażewa, który w sposób „żartobliwy” odniósł się do obecnej sytuacji w rolnictwie.


Ponadto każda z Pań otrzymała kwiaty z okazji Dnia Kobiet, które zostały wręczone przez Członków Powiatowej Rady Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Krotoszynie.

Serdecznie podziękowania składają organizatorzy, za pomoc w organizacji forum rolniczego, Dyrekcji oraz uczniom Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim.


20-01-2016 r.

Pierwsze, w nowym roku, posiedzenie Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej odbyło się w Masztalarni w Rozdrażewie. W spotkaniu wziął udział Gospodarz Gminy Rozdrażewa Pan Mariusz Dymarski oraz przedstawiciele instytucji powiązanych z rolnictwem.


Głównym celem spotkania było wypracowanie wspólnego stanowiska z Przewodniczącymi Rad Powiatowych WIR z Gostynia i Rawicza w kwestii budowy kopalni odkrywkowej Poniec-Krobia-Oczkowice.


Następnie Przewodniczący przedstawił odpowiedzi wniosków, które zostały złożone na II Walnym Zgromadzeniu Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Ponadto wspólnie z zaproszonymi gośćmi dyskutowano na temat trudnej sytuacji na rynku trzody chlewnej i mleka.


Na powyższe spotkanie zostały zaproszone przedstawicielki z 6 gmin, które sprawują opiekę nad Kołami Gospodyń Wiejskich w danej gminie. Przewodniczący w imieniu całej Rady podziękował Panią za trud swojej pracy oraz podkreślił, że Rada Powiatowa WIR zawsze będzie wspierać ich działania.

Wykorzystując krótki czas poświąteczny każdy z uczestników złożył sobie nawzajem noworoczne życzenia.


Biuro Powiatowe dziękuje za pomoc w organizacji spotkania Stowarzyszeniu Kobiet Wiejskich w Rozdrażewie.


17-12-2015 r.

Członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu krotoszyńskiego uczestniczyły w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez Panią Kazimierę Bardzik – Vice Prezesa MGZRKiOR oraz przez Biuro Powiatowe Wielkopolskiej Izby Rolniczej.


W pierwszej części został przeprowadzony wykład przez Pan Jana Boczka, który omówił działanie portalu „Moje KGW” oraz zachęcał do rejestracji, aby skorzystać m.in. z:

 • Dostępu do aktualności z życia organizacji wiejskich z całej Polski,
 • Możliwości założenia własnej bezpłatnej strony koła,
 • Udziału w regionalnych i ogólnopolskich konkursach,
 • Możliwości tworzenia własnych artykułów, dodawania zdjęć, przepisów i ciekawostek,
 • Bezpłatnej prenumeraty kwartalnika „mojeKGW” dla każdego zarejestrowanego członka,
 • Dostępu do wyjątkowo korzystnych ofert w programie rabat rolniczy.


W drugiej części Starosta Krotoszyński Pan Stanisław Szczotka złożył wszystkim życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.
Panie miały możliwość skosztować z wigilijnych potraw oraz wysłuchać piękne kolędy, które zaprezentował zespół „Łagiewniczanie”.
Spotkanie odbyło się w przyjemnej, świątecznej atmosferze.


Dominika Szczotka
BP WIR Krotoszyn


Tegoroczny przegląd zespołów ludowych ukazał żywiołowość folkloru w regionie, bogactwo zespołów śpiewaczych oraz ich troskę o tradycyjny repertuar, wykonanie i dbałość o strój.


18 października w Nowej Wsi odbył się XV Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych KGW, którego współorganizatorem było Biuro Powiatowe Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Krotoszynie.
Starosta Krotoszyński - Pan Stanisław Szczotka , witając zespoły i przybyłych gości, podkreślił, jak ważną rolę pełnią zespoły śpiewacze i koła gospodyń wiejskich, w świadomym kontynuowaniu tradycji kultury ludowej na „Ziemi Krotoszyńskiej”. To właśnie dzięki takim inicjatywom regionalny folklor nadal żyje i może się rozwijać.


Do rywalizacji przystąpiło sześć zespołów śpiewaczych oraz dziesięciu solistów.
Po wysłuchaniu programów artystycznych, komisja kierując się kryteriami zawartymi w Regulaminie XV Przeglądu Ziemi Krotoszyńskiej 2015 postanowiła przyznać następujące miejsca:

W kategorii zespołów śpiewaczych:

 • miejsce - Zespół „Łagiewniczanie” – puchar Starosty Krotoszyńskiego
 • miejsce – Zespół „Kalina” – puchar Wójta Gminy Rozdrażew
 • miejsce – Zespół „ Biadkowianki” – puchar Przewodniczącego Powiatowej Rady WIR


W kategorii kapel, solistów śpiewaków, instrumentalistów, opowiastki i satyry ludowej nagrody rzeczowe otrzymali:

 • Pani Krystyna Krawczyk – zespół „Kalina”
 • Pani Józefa Marciniak – zespół „Kobierzanki”
 • Pani Jagoda Woźniak – zespół „Łagiewniczanie”
 • Pani Elżbieta Flajszer – zespół „Biadkowianki”
 • Pani Halina Wałęsa – zespół „Kalina”
 • Pani Czesława Jarysz – zespół „Kobierzanki”
 • Pani Ewa Aleksandrzak – zespół „Biadkowianki”
 • Pani Maria Pierunek – zespół „Lutogniewiacy”
 • Pani Bolesława Mielicka – zespół „Biadkowianki”
 • Pan Henryk Krzyżoszczak – zespół „Łagiewniczanie”


Specjalne podziękowania wraz z okolicznościowym grawertonem i bukietem kwiatów, Pan Stanisław Szczotka złożył na ręce głównego organizatora przeglądu Pani Kazimierze Bardzik, dodając iż zasługuje na specjalne wyrazy uznania w krzewieniu i kultywowaniu kultury ludowej w naszym regionie.


Wszystkie zespoły oraz soliści zaprezentowali się znakomicie, a wspaniała atmosfera wprawiała wszystkich w dobry nastrój. Zadaniem przeglądu było spotkanie się i wspólne muzykowanie zespołów oraz ukazanie przemian zachodzących w kulturze ludowej ziemi krotoszyńskiej, a przede wszystkim "Ocalenie od zapomnienia"

Dominika Szczotka


22-09-2015 r.

W dniu 18 września odbył się wyjazd rolników z powiatu krotoszyńskiego na Międzynarodową Wystawę Rolniczą AGRO SHOW w Bednarach, który zorganizowany został przez Biuro Powiatowe Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Krotoszynie.


Na terenie dawnego lotniska wojskowego w Bednarach, 25 km od Poznania co roku spotykają się setki wystawców i tysiące zwiedzających. Uczestnicy wyjazdu oglądali ciągniki, kombajny zbożowe, pługi zagonowe i pługi obracalne, agregaty uprawowe i uprawowo siewne, opryskiwacze, prasy i wiele innych maszyn. Na samych stoiskach każdy mógł zapoznać się z prezentowanymi maszynami. Do dyspozycji byli, także specjaliści, którzy odpowiadali na pytania i wyjaśniali możliwości każdego z urządzeń.


Ponadto swoją ofertę prezentowali także producenci nawozów, nasion, środków ochrony roślin, firmy z sektora finansowego i innych branż związanych z rolnictwem.
Dodatkowo pobyt na wystawie urozmaicały liczne konkursy w których można było wygrać drobne upominki.

Wyjazd na AGRO SHOW stał się dla rolników możliwością poszerzenia swojej wiedzy, a także świetną okazją do wymiany poglądów, kontaktów i doświadczeń.

Dominika Szczotka
BP WIR Krotoszyn


6 września 2015r. odbyły się kolejne już Dożynki Powiatowe. Gospodarzem tegorocznego święta plonów była gmina Koźmin Wlkp.


Uczestnicy uroczystości zgromadzili się w kościele pod wezwaniem św. Wawrzyńca na uroczystej mszy św. Podczas mszy pobłogosławiono chleb z tegorocznych zbiorów, który do świątyni wnieśli starostowie dożynek. Po mszy korowód dożynkowy na czele z koźmińska orkiestra dętą udał się na dziedziniec zamkowy, gdzie odbyła się część obrzędowa. Obrzędy dożynkowe zaprezentował na scenie zespól tańca ludowego „Poligrodzianie” z Poznania.

Do zebranych przemówili Starosta Krotoszyński – Stanisław Szczotka oraz Burmistrz Koźmina Wlkp. - Maciej Bratborski. Tradycyjnie już delegacje powiatu oraz każdej z gmin odebrały dożynkowe chleby przy pełnych humoru przyśpiewkach ludowych.


Dożynki były okazją do uhonorowania osób szczególnie zasłużonych dla krotoszyńskiej wsi. Odznaczenia „Zasłużony dla rolnictwa” otrzymali:

 • Zych Piotr – Kaniew,
 • Paterek Bogdan – Staniew,
 • Misiak Jarosław – Mokronos,
 • Kuliński Jan – Gościejew,
 • Król Tadeusz – Biały Dwór,
 • Kołek Wojciech – Szymanów,
 • Jędrzejak Bogdan Piotr – Staniew
 • Bachorz Andrzej – Tatary.

Część artystyczną święta plonów zapewniły ludowe zespoły śpiewacze i taneczne z powiatu krotoszyńskiego.

Ponadto w trakcie dożynek można było również skorzystać z porad przedstawicieli wielkopolskiego ośrodka doradztwa rolniczego oraz wielkopolskiej izby rolniczej, która jak co roku była współorganizatorem dożynek.

Dominika Szczotka
Zdjęcia: P. Płócienniczak


W dniu 12 lipca 2015 r. odbyła się IX Wystawa Zwierząt Gospodarskich i Domowych w Benicach, gmina Krotoszyn.
Impreza wzbudziła duże zainteresowanie zarówno mieszkańców wioski, jak i przyjezdnych. Swoją obecnością również zaszczycili m.in. Senator RP – Andżelika Możdżanowska, Poseł na Sejm RP i Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej – Piotr Walkowski, Starosta Krotoszyński – Stanisław Szczotka, Burmistrz Krotoszyna – Franciszek Marszałek.


Najważniejszymi atrakcjami były zwierzęta: alpaki, krowy, cielaki, konie, króliki, gołębie, papugi, a także maszyny rolnicze, które są na co dzień wykorzystywane w gospodarstwach rolnych: ciągniki, pługi, ładowarki, prasy.
Dodatkową atrakcją były przejażdżki bryczką i zawody strzeleckie, a także dmuchane zamki i tor wyścigowy dla dzieci.

Ponadto każdy mógł skorzystać z porad przedstawicieli Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Przy stoisku Wielkopolskiej Izby Rolniczej miało miejsce również zbieranie podpisów przeciwko budowie kopalni odkrywkowej w rejonie Poniec – Krobia – Oczkowice.


Przez cały czas trwania imprezy życiem tętniła scena, na której prezentowali się młodzi artyści i gwiazdy disco.

Organizatorami wystawy byli: Sołtys Benic – Jan Zych, Rada Sołecka, Burmistrz Krotoszyna Franciszek Marszałek oraz GS Krotoszyn – Krzysztof Ludwiczak.

Galeria


5 lipca w Koźminie Wlkp. odbył się III Ogólnopolski Festiwal Wieprzowiny, który został zorganizowany przez Krajowy Związek Grup Producentów Rolnych - Izba Gospodarcza, przy współpracy Grupy Producentów Rolnych Koźmin Wlkp. sp. z o.o. oraz Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.


Imprezę rozpoczęła Pani Maria Golińska – przedstawicielka Krajowego Związku Grup Producentów Rolnych – Izba Gospodarcza, Prezes Koźmińskiej Grupy Producentów.

Na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych możliwa była degustacja potraw z wieprzowiny przygotowanych przez dwóch kucharzy: Pawła Wiśniewskiego i Pawła Sulskiego.


Odbył się także konkurs kulinarny pod hasłem „Polska wieprzowina to smak i tradycja”. Trzynaście drużyn składających się z przedstawicielek kół gospodyń wiejskich i stowarzyszeń konkurowało ze sobą w trzech kategoriach: karkówka z tradycją, golonka na różne sposoby i co nieco z boczkiem.

Pierwsze miejsca w konkurencjach zdobyli:

 • Kategoria: „karkówka z tradycją” - Stowarzyszenie „Od Nowa” Rozdrażew
 • Kategoria: „ golonka na różne sposoby” - Stowarzyszenie „Bierzowianie Razem”
 • Kategoria: „ co nieco z boczkiem” - KGW Rozdrażew


Dzieci chętnie brały udział w konkursach sportowych, grach i zabawach oraz w konkursie plastycznym na najlepiej namalowaną ilustrację do bajki „świnki trzy”. Dorośli mogli sprawdzić swoje umiejętności strzelając z wiatrówki i rzucając lotką do świnki.

Zgromadzeni goście byli zabawiani przez kabaret Show Time oraz pokazy taneczne prezentowane przez dzieci. Następnie na scenie pojawiła się Gabi Gold, a później zespoły disco.

III Ogólnopolski Festiwal Wieprzowiny w Koźminie Wielkopolskim został sfinansowany z Funduszu Promocji Mięsa.

W dniu 8 czerwca 2015 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Powiatowej WIR, na którym wybrano Przewodniczącego Rady oraz Delegata. Na Przewodniczącego Rady jednogłośnie wybrano Sławomira Szyszkę, a stanowisko Delegata pełnić będzie Grzegorz Okupnik.

Gmina Kobylin
Marian Dymarski
Grzegorz Okupnik

Gmina Koźmin Wielkopolski
Andrzej Nagler
Sławomir Szyszka

Gmina Krotoszyn
Maria Nowak
Piotr Nowak
Gmina Rozdrażew
Bartłomiej Poczta
Andrzej Stachowiak

Gmina Sulmierzyce
Hubert Uliczny

Gmina Zduny
Maria Barbara Wiśniewska
Dominik Konieczny


Sławomir
Szyszka

Przewodniczący Rady powiatowej WIR

Grzegorz
Okupnik

Delegat na Walne Zgromadzenie WIR


W dniu 26 marca w Smoszewie odbył się kurs udzielania pierwszej pomocy z udziałem rolników. Organizatorem tego spotkania było Biuro Powiatowe Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Krotoszynie.


Uczestnicy od strony teoretycznej jak i praktycznej mieli okazję dowiedzieć się jak postępować w przypadkach zagrożenia zdrowia lub życia np. przy zawałach serca, omdleniach, zadławieniach, krwotokach, złamaniach. Rolnicy na fantomach mogli ocenić stan poszkodowanego i poćwiczyć prawidłowe uciskanie klatki piersiowej i sztuczne oddychanie.


Szkolenie prowadzili przedstawiciele Powiatowej Straży Pożarnej w Krotoszynie.
Każdy z uczestników otrzymał książeczkę, gdzie są zawarte informacje jak krok po kroku udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu. Ponadto osoby biorące udział w szkoleniu wyraziły spore zainteresowanie i ogromną chęć w przyswajaniu tej wiedzy.

Dominika Szczotka


W dniu 11 marca br. w Restauracji Pod Szyszkami w Krotoszynie odbyło się Forum Rolnicze Powiatu Krotoszyńskiego zorganizowane przez Wielkopolską Izbę Rolniczą.


W spotkaniu udział wzięli Poseł na Sejm RP i zarazem Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej - Piotr Walkowski, Starosta Krotoszyński - Stanisław Szczotka oraz Burmistrz Zdun - Tomasz Chudy. Gośćmi byli także wice burmistrzowie Krotoszyna i Koźmina Wlkp. Sytuacje w rolnictwie referowali między innymi przedstawiciele: Agencji Nieruchomości Rolnej, Agencji Rynku Rolnego, Wojewódzki Lekarz Weterynarii, ARiMR, WODR, KRUS i PIORiN.

Jako pierwszy wystąpił Poseł na Sejm RP oraz Prezes WIR Piotr Walkowski, który szeroko omówił Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Następnie poruszano tematy związane z obecną sytuacją na rynkach rolnych trzody chlewnej i mleka.


Zastępca Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii Bartłomiej Raj odpowiadał na szereg pytań rolników związanych z chorobą niebieskiego języka i afrykańskim pomorem świń. Kierownik Biura Powiatowego ARiMR Marcin Jamry przybliżył obecnym na forum rolnikom informacji dotyczących dopłat bezpośrednich. Poruszył temat z zazielenianiem i płatnościami dla bydła.

Prezes WIR Piotr Walkowski korzystając z okazji przekazał informacje rolnikom o zbliżających się wyborach do Izb Rolniczych. Zachęcał do kandydowania aktywnych działaczy na rzecz rolnictwa.

Możliwość zaprezentowania swoich ofert miały następujące firmy: Bank Spółdzielczy, Bank BGŻ, Firma piTERN oraz Firma HelioExpers.


W dniu 17 lutego na rynku w Koźminie Wlkp. odbyła się akcja protestacyjna rolników z powiatu krotoszyńskiego. Na miejscu od samego rana uczestnicy ustawiali banery i transparenty. Zgromadzeni maszerowali wokół rynku. Swoje uwagi wobec polityki rolnej wyrażali za pomocą gwizdków. Wjazd do centrum miasta był zablokowany, protestujący wpuszczali jedynie autobusy i pojazdy uprzywilejowane. Dlatego na wjeździe do Koźmina Wlkp. od strony Krotoszyna i Jarocina policjanci i straż kierowała pozostałe pojazdy na objazd.


Rolnicy z powiatu krotoszyńskiego wystosowali do Ministerstwa Rolnictwa szereg postulatów z żądaniami, a apel poparła także rada powiatu.

Rolnicy żądają m.in.:

 • szczegółowej kontroli importowanego do Polski mięsa i zwierząt rzeźnych,
 • obowiązku czytelnego znakowania polskiego mięsa i jego przetworów,
 • uruchomienia interwencyjnego skupu na potrzeby uzupełniania zapasów Agencji Rezerw Materiałowych z uwzględnieniem tylko wychodowanych na terenie Polski,
 • wprowadzenia zaporowych ceł lub podjęcia innych kroków w stosunku do nielojalnych państw członkowskich Unii Europejskiej handlujących produktami rolnymi z Rosją,
 • podjęcie działań ograniczających szkody wyrządzone przez zwierzynę prawnie chronioną lub zwiększenie odpowiedzialności Skarbu Państwa w tym zakresie tak, aby odszkodowania uwzględniały utracone korzyści,


Rolnicy protestowali nie tylko wobec polityki Ministerstwa Rolnictwa, ale również sprzeciwiali się budowie odkrywkowej kopalni węgla brunatnego, która ma powstać w okolicach Krobi/Ponieca (pow. gostyński). Jest to zagrożenie dla 22 wsi, a także dla gospodarstw domowych, które mogą odczuć wzrost cen wody. Kopalnia odkrywkowa poza drastyczną zmianą krajobrazu niesie za sobą nieodwracalne zmiany w środowisku terenów ościennych spowodowane odpływem wód gruntowych zapyleniem oraz zadymieniem.

Ponadto rolnicy zadeklarowali wyjazd na akcje protestacyjną do Warszawy.Porozumienie Związków i Organizacji Rolniczych Powiatu Krotoszyńskiego, w dniu 27 stycznia, zwróciło się do Rady Powiatu Krotoszyńskiego o wsparcie działań mających na celu podjęcie przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi szybkiej i zdecydowanej interwencji w obszarze zagrożonych rynków rolnych oraz rozpoczęcie konstruktywnego dialogu ze Społecznością Polskich Rolników.

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw, zwłaszcza produkujących trzodę chlewną od dłuższego czasu systematycznie się pogarszała co w konsekwencji doprowadziło do załamania produkcji i rozchwiania rynku produktów rolnych. Niskie ceny skupu, brak należytej kontroli importowanego mięsa, niewystarczające działania promujące polskie produkty w tym wieprzowinę, oraz brak zdecydowanych działań Resortu Ministerstwa Rolnictwa przy nieuczciwych praktykach ze strony państw członkowskich UE wsparte embargiem rosyjskim, doprowadziły do załamania się rodzimej produkcji i w efekcie do pogorszenia sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych.
W wielu wypadkach może to również oznaczać bankructwo dla tych, którzy zadłużając się zainwestowali w nowoczesne technologie modernizując swoje gospodarstwa, a dziś z powodu zaistniałej sytuacji nie mają środków finansowych na spłatę zaciągniętych zobowiązań.
Należy podkreślić, że w związku z zaangażowaniem środków pomocowych w ramach PROW istnieje realne zagrożenie zwrotu otrzymanego wsparcia na skutek nie wywiązania się z zapisów zawartych umów w zakresie realizacji przedsięwzięć obarczonych uzyskaniem stosownych wskaźników wzrostu ekonomicznego gospodarstwa.
W związku z powyższym, rolnicy z terenu powiatu krotoszyńskiego złożyli na ręce Pana Starosty Stanisława Szczotki propozycje postulatów kierowanych do Pana Marka Sawickiego - Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu podjęcia natychmiastowych kroków w wskazanych obszarach produkcji rolniczej:

 1. Zobowiązanie uprawnionych jednostek państwowych do szczegółowej kontroli weterynaryjno-sanitarnej importowanego do kraju mięsa oraz zwierząt gospodarskich z rozszerzeniem do obowiązkowej kwarantanny w przypadku zwierząt do dalszej hodowli.
 2. Zawieszenie obowiązku zapłaty kar mlecznych do czasu ustabilizowania się sytuacji na rynku mleka lub ewentualne ich rozłożenie na raty.
 3. Opracowanie i uruchomienie skutecznych procedur na wypadek wystąpienia ognisk epizootycznych (ze szczególnym uwzględnieniem ASF), zabezpieczających nie tylko bezpieczeństwo żywnościowe, ale też żywotne interesy ekonomiczne dotkniętych chorobom gospodarstw rolnych.
 4. Wyznaczenie zakładów mięsnych realizujących produkcje tylko na rynek wewnętrzny RP z żywca hodowanego na obszarach strefy z zagrożeniem epizodycznym.
 5. Powołanie przez Ministra Rolnictwa przy ARR niezależnej jednostki nadzorującej ocenę mięsności półtusz wieprzowych i wołowych w ubojniach.
 6. Wprowadzenie obowiązku czytelnego znakowania polskiego mięsa i jego przetworów.
 7. Likwidacja funduszy promocji produktów rolno-spożywczych oraz rezygnacja z wdrażania funduszu wzajemnej pomocy.
 8. Uruchomienie procedury skupu interwencyjnego na potrzeby uzupełnienia zapasów Agencji Rezerw Materiałowych z uwzględnieniem tylko sztuk przeznaczonych do uboju wychodowanych na terytorium RP.
 9. Wprowadzenie ceł zaporowych lub innych rozwiązań ekonomiczno-prawnych względem nielojalnych państw członkowskich Unii Europejskiej nawiązujących poza unijne porozumienia w handlu artykułami rolno-spożywczymi z Rosją.
 10. Przywrócenie poziomu i systemu wsparcia do produkcji buraków cukrowych oraz wprowadzenie systemu zachowania produkcji buraków cukrowych w obszarze tych producentów rolnych produkujących buraki przed
  30 września 2017r.
 11. Wyciągnięcie konsekwencji od pracowników Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi podejmujących błędne decyzje w zakresie nadinterpretacji lub błędnej interpretacji przepisów prawa wspólnotowego. Zabezpieczenie rezerwy celowej na odszkodowania dla poszkodowanych.
 12. Podjęcie działań ograniczających szkody wyrządzane przez zwierzynę prawnie chronioną lub zwiększenie odpowiedzialności Skarbu Państwa w tym zakresie tak, aby odszkodowania uwzględniały utracone korzyści.

Ponadto rolnicy wyrazili zdecydowany protest przeciwko planom budowy kopalni odkrywkowej w rejonie
Poniec-Krobia-Oczkowice, której realizacja bezpośrednio wpłynie na degradację
rolnictwa powiatu krotoszyńskiego.


Powiat Krotoszyński jest bogaty w folklor ludowy poprzez istniejące zespoły działające przy Kołach Gospodyń Wiejskich.


W dniu 19 października br. w Świnkowie gm. Krotoszyn odbył się XIV Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych. Celem owego przeglądu jest prezentacja, popularyzacja oraz podtrzymanie tradycji powiatu krotoszyńskiego w dziedzinie śpiewu, muzyce instrumentalnej, obrzędach, satyrze ludowej, a przede wszystkim zachowaniu stroju regionalnego - tego dawniejszego i współczesnego.


Gośćmi honorowymi byli: Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Franciszek Marszałek, Starosta Krotoszyński Leszek Kulka, Przewodniczący Rady Powiatu Krotoszyńskiego i Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej Stanisław Szczotka, Burmistrz Krotoszyna Julian Jokś.
Organizatorem przeglądu była jak co roku Pani Kazimiera Bardzik - szefowa powiatowych struktur Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Zanim rozpoczęło sie śpiewanie Starosta Krotoszyński podziękował Pani Kazimierze Bardzik za organizację imprezy, wręczając szefowej WIR okolicznościowy medal.


W przeglądzie wzięło udział 6 zespołów śpiewaczych i jedna kapela - "Z Klina" .

Komisja artystyczna powołana przez organizatora kierowała się głównie doborem i atrakcyjnością repertuaru, skupiała się na autentyzmie gwary i stroju ludowego, w ocenie były także preferowane stare instrumenty ludowe. Poziom artystyczny był bardzo wysoki o czym świadczył niemały kłopot jury w przyznaniu.


Pierwsze miejsce otrzymał zespół „Kalina”(gmina Rozdrażew). Drugą lokatę otrzymał zespół „Kobierzanki” (gmina Krotoszyn) a na trzecim miejscu uplasował zespół „Łagiewniczanie”(gmina Kobylin). Specjalne wyróżnienia otrzymały:

 • „Biadkowianki”
 • „Wróżewianki”
 • „Lutogniewiacy”
 • kapela „Z Klina”


Wszystkie zespoły oraz soliści zaprezentowali się znakomicie, a wspaniała atmosfera wprawiała wszystkich w dobry nastrój. Zadaniem przeglądu było spotkanie się i wspólne muzykowanie zespołów oraz ukazanie przemian zachodzących w kulturze ludowej ziemi krotoszyńskiej, a przede wszystkim "Ocalenie od zapomnienia".

Dominika Szczotka
BP WIR Krotoszyn


Informacja o wprowadzeniu z dniem 1 sierpnia br. przez Federację Rosyjską embarga polskich owoców i warzyw stała się ogromnym problemem dla polskich producentów.

W ramach wspierania polskich sadowników Wielkopolska Izba Rolnicza włączyła się w propagowaniu akcji JEDZ POLSKIE JABŁKA OD POLSKICH SADOWNIKÓW.
Jabłka były rozdawane wspólnie z członkami Związku Młodzieży Wiejskiej z gminy Krotoszyn przy Kościele Świętego Jana Chrzciciela w Krotoszynie.
Przechodni bardzo chętnie częstowali się jabłkami. Akcja spotkała się z ciepłym przyjęciem.
Dominika Szczotka


Powrót