Powiat międzychodzki leży w południowej części Puszczy Noteckiej. Na terenie powiatu mieści się Sierakowski Park Krajobrazowy oraz obszary Natura 2000. Powiat jest znany jako "Kraina 100 Jezior". W rolnictwie dominują gospodarstwa indywidualne. Obok gruntów rolnych czy użytków zielonych spotyka sie także nieużytki. Produkcja w gospodarstwach skoncentrowana jest na produkcji trzody chlewnej oraz bydła. Rozwinięta jest również produkcja drobiu. W produkcji roślinnej prym wiodą: zboża, rzepak, kukurydza, a także ziemniaki, buraki cukrowe i pomidory. Na terenie powiatu międzychodzkiego prężnie działają kółka rolnicze, koła gospodyń wiejskich oraz grupy producenckie, z których największa to Spółdzielcza Grupa Producentów Warzyw i Owoców dla Przetwórstwa "Tomapol". W powiecie międzychodzkim znane jest także Gospodarstwo Ogrodnicze Bogdan Królik, które jest największym producentem cebul, bulw i kłączy kwiatowych w tym rejonie.Sygnalizacja Agrofagów
Wpisy z lat:
2013 2014 2015 2017

21-12-2018 r.

W dniu 15 grudnia delegacje rolników z całej Wielkopolski wzięły udział w Wieczerzy Wigilijnej Środowisk Wiejskich zorganizowanym przez Wielkopolską Izbę Rolniczą, również delegacja z naszego powiatu przyjechała na to spotkanie, które w tym roku odbyło się w Grodzisku Wielkopolskim. W tym roku było to już X spotkanie Wigilijne rolników na wspólnej wieczerzy.

Swoją obecnością zaszczycili również politycy i samorządowcy z całej Wielkopolski jak również przedstawiciele instytucji działających w otoczeniu rolnictwa oraz członkowie Kół Gospodyń Wiejskich.

Na pięknie zastawionych stołach, przy tradycyjnych potrawach jak barszcz z uszkami, sałatce śledziowej, pięknie pachnącym pieczonym karpiu, kapuście z fasolą i pysznych ciastach podzieliliśmy się opłatkiem i złożyliśmy sobie życzenia.

Spotkanie umiliły nam występy artystyczne uczniów LO im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim, Zespól Cheearleaderek 40+ oraz Zespół Tańca Ludowego „Cybinka”.

Małgorzata Majerowicz


13-09-2018 r.

W dniu 10 września br. w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Międzychód odbyło się spotkanie szkoleniowo–informacyjne pt. „Rolnicze wykorzystanie oraz ochrona wód przed zanieczyszczeniami” w ramach cyklu szkoleń organizowanych przez Wielkopolską Izbę Rolniczą w całej Wielkopolsce.


W spotkaniu uczestniczyli rolnicy, członkowie Rady Powiatowej WIR, przedstawiciele Starostwa Powiatowego, UMiG oraz Biura Powiatowego ARiMR.

Jako pierwszy zajął głos przedstawiciel Nadzoru Wodnego w Międzychodzie Ksawery Radlik i przedstawił strukturę organizacyjną oraz zakres kompetencji poszczególnych jednostek wchodzących w skład PGW Wody Polskie. Omówiono również zmiany przepisów nowej ustawy Prawo Wodne. Najwięcej pytań dotyczyło naliczania opłat stałych i zmiennych za korzystanie z wód oraz sposoby składania reklamacji na wydane decyzje.


Następnie omówiono wprowadzenie Dyrektywy Azotanowej, która ustanowiła cały kraj strefą OSN. Nowe przepisy stanowią, iż stosowanie nawozów mineralnych i płynnych nawozów naturalnych na gruntach ornych będzie możliwe w większości przypadków do drugiej dekady października, natomiast stałych nawozów do 31 października. Gospodarstwa utrzymujące 210 DJP zobowiązane są do 2021 r do budowy urządzeń zabezpieczających składowanie nawozów na okres 6 miesięcy, mniejsze gospodarstwa muszą spełnić ten obowiązek do 2024 r.

Przedstawicielka Centrum Doradztwa Rolniczego - Danuta Nowak poinformowała o przygotowywanej aplikacji służącej do sporządzenia planów nawozowych i obliczania wielkości dawek azotu w uprawach oraz obliczanie wielkości zbiorników na nawozy w zależności od prowadzonego sposobu utrzymywania zwierząt.

Uczestnicy spotkania otrzymali materiały informacyjne i zapoznali się z wzorami dokumentacji związanej z wymogami OSN. Organizacja spotkania finansowana jest za środków UE w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Małgorzata Majerowicz

16-03-2018 r.

W dniu 26 lutego br. odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Powiatowej WIR w Międzychodzie. W posiedzeniu udział wzięli członkowie rady oraz zaproszeni goście : Starosta Międzychodzki Julian Mazurek, Kierownik ARiMR Paweł Banach, Powiatowy Lekarz Weterynarii Andrzej Saternus oraz Doradca ODR Władysław Wieczorek.


Na wstępie Przewodniczący Włodzimierz Szychowiak poinformował o podpisaniu opinii pozytywnej w sprawie przekształcenia gruntów pod planowane inwestycje w gminie Sieraków. Później omówiono szczegóły zbliżającego się Forum rolniczego, które w tym roku organizowane jest z powiatem szamotulskim.

Następnie Powiatowy Lekarz Weterynarii Andrzej Saternus odpowiedział na pytania członków rady odnośnie bioasekuracji. Kontrole pod tym kątem będą przy okazji innych kontroli. Tylko rolnicy, którzy spełnią wszystkie warunki bioasekuracji będą mogli kontynuować hodowlę trzody chlewnej a jeśli mimo to wystąpi w ich gospodarstwie wirus ASF będą mieli prawo do odszkodowań. Bioasekuracja jest bardzo ważna lecz bez zdecydowanej redukcji dzika, który jest głównym wektorem ASF będzie trudno o zatrzymanie rozprzestrzenienia się tego wirusa.

Kierownik ARiMR Paweł Banach omówił i odpowiedział na pytania odnośnie e-wniosku. Podkreślił, iż jest to przepis unijny i my też musimy go zrealizować. W pierwszej kolejności należy uzyskać login a sama aplikacja jest tak skonstruowana, że bez większych problemów można ją przejść krok po kroku. Wielkim plusem jest też to, że wszędzie gdzie jest internet można wniosek otworzyć.

Małgorzata Majerowicz
BP WIR Międzychód


22-09-2017 r.

W dniu 8 września 2017 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Powiatowej w Międzychodzie. Oprócz członków Rady, wzięli w nim udział zaproszeni goście: Julian Mazurek Starosta Międzychodzki oraz Damian Tomikowski Kierownik ZD Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.


Na początku obrad Przewodniczący Rady Włodzimierz Szychowiak zdał relację z IX Pielgrzymki Izb Rolniczych na Jasną Górę, w której uczestniczyli również przedstawiciele powiatów szamotulskiego oraz wrzesińskiego.

Następnie członkowie Rady omówili tegoroczne żniwa, które z powodu ulewnych deszczy były bardzo trudne. Kierownik ZD Damian Tomikowski zachęcał, aby składać do gmin wnioski o pomoc. Zgłoszono też kłopoty z przejazdem maszynami rolniczymi. Starosta Julian Mazurek poinformował, iż trwają prace przy remontach kilku odcinków dróg łącznie z wycinką drzew.

Nadal gorącym tematem był wirus ASF. Wszyscy przyznali, że tylko zdecydowany odstrzał dzika w całym kraju może ograniczyć rozprzestrzenianie tego wirusa.

Na koniec posiedzenia w związku z tak dużymi opadami deszczu poruszono temat stanu wód. Zdaniem zebranych zbiorniki retencyjne są niezbędne, aby utrzymać bezpieczny poziom wód.

Małgorzata Majerowicz
Kierownik BP w Międzychodzie


12-05-2017 r.

 • Budynek A:
  • Technik informatyk
  • Technik ekonomista
  • Technik handlowiec
  • Technik obsługi turystycznej
 • Budynek B:
  • Technik hotelarstwa
  • Technik organizacji reklamy
  • Technik rolnik
  • Technik żywienia i usług gastronomicznych
  • Technik architektury krajobrazu
  • NOWOŚĆ – Technik spedytor
 • Bezpłatne szkoły dla dorosłych:
  • Gimnazjum dla dorosłych
  • Kwalifikacyjne kursy zawodowe
  • Szkoła policealna – Florysta

Kontakt

Budynek A:
Gwardii Ludowej 6a
64-400 Międzychód
tel/fax 48 957 48 24-20
Budynek B:
Dworcowa 24
64-400 Międzychód
tel/fax 48 957 48 24-78


12-05-2017 r.

To pierwsza w Polsce a trzecia w Europie szkoła rybacka, otwarta została 1 kwietnia 1939 r.

Kierunki kształcenia 2017/2018:

 • Technik rolnik,
 • Technik żywienia i gospodarstwa domowego,
 • Technik rybactwa śródlądowego,
 • Technik hodowli koni,

Kontakt:
Zespół Szkół w Sierakowie im. prof. Maksymiliana Siły - Nowickiego
ul. Wroniecka 25
64-410 Sieraków
e-mail: zssierak@poczta.onet.pl


27-03-2017 r.


W dniu 8 marca 2017 r odbyło się drugie w tym roku posiedzenie Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Międzychodzie.
W spotkaniu uczestniczyli członkowie Rady oraz zaproszeni goście :
Starosta Międzychodzki Julian Mazurek, Doradca Gminy Władysław Wieczorek oraz Kierownik ARiMR Paweł Banach.

Tematem spotkania było wydawanie opinii dotyczących wydzierżawienia polnych obwodów łowieckich.
Starosta Julian Mazurek uprawnienia wynikające z nowego prawa łowieckiego.
Poinformował też, iż na tą chwilę 7 kół łowieckich złożyło wnioski o przedłużenie dzierżawy. Członkowie Rady zgłosili tez uwagi od rolników w sprawie ustalania szkód łowieckich i trudności w wypłacaniu odszkodowań przez koła łowieckie.

Kierownik ARiMR Paweł Banach przedstawił informację z działalności biura, sposobie wydawania decyzji o przyznanie płatności, zmianach w zasadach wypełniania wniosków i rodzajach płatności w bieżącym roku.

Starosta wraz z członkami Rady Powiatowej ustalili na dzień 21 marca br. spotkanie z przedstawicielami kół łowieckich i przedstawicielami rolników w celu rozwiania wszelkich wątpliwości przy wydawaniu opinii na poszczególne obwody łowieckie.

Małgorzata Majerowicz


19-01-2017 r.


W dniu 16 stycznia 2017 r odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Międzychodzie.
W spotkaniu uczestniczyli członkowie Rady oraz zaproszeni goście :
Starosta Międzychodzki Julian Mazurek, kierownik ZD ODR Damian Tomikowski, Powiatowy Lekarz Weterynarii Andrzej Saternus.

Tematem spotkania było omówienie organizacji zbliżającego się Forum Rolniczego. Dyskutowano, również nt szerzenia się wirusa ptasiej grypy. Państwowy Inspektor Weterynarii Andrzej Saternus przedstawił obecny stan i sposoby zapobiegania rozprzestrzeniania się tego wirusa. Niskie temperatury chwilowo zatrzymają rozwój wirusa lecz na wiosnę problem powróci. Obowiązuje zakaz wypuszczania drobiu na zewnątrz. W dalszym ciągu dyskutowano o sposobach bronienia się przed ASF i o przepisach dotyczących wycinki drzew przez rolnika oraz o zmianach w prawie łowieckim.

Małgorzata Majerowicz


15-12-2015 r.

W dniu 14 grudnia br. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Powiatowej w Międzychodzie. Oprócz członków Rady, wzięli w nim udział zaproszeni goście: Starosta Międzychodzki Julian Mazurek oraz przedstawiciele instytucji działających na rzecz rolników.

Na początku obrad Przewodniczący Rady Włodzimierz Szychowiak przedstawił relację z przebiegu II Walnego Zgromadzenia w dniu 17 listopada br. Omówił też treść przyjętych stanowisk i najważniejszych uchwał. Rada Powiatowa zgłosiła wniosek, który zostanie zaprezentowany podczas III WZ w dniu 17 grudnia 2015r.


Członkowie Rady przeanalizowali sytuację na rynku trzody chlewnej. Ceny skupu na poziomie 3-3,50 złotych powodują, że produkcja żywca staje się całkowicie nieopłacalna. Rada Powiatowa poparła stanowisko KRIR, w którym przedstawiono przyczyny zaistniałej sytuacji oraz niezbędne działania, aby zapobiec obecnemu kryzysowi.

Andrzej Saternus – Powiatowy Lekarz Weterynarii, przedstawił bieżącą sytuację odnośnie zasięgu
ASF oraz działań prowadzonych przez służby weterynaryjne. Omówił również wymogi sanitarne, których należy przestrzegać podczas prowadzenia sprzedaży bezpośredniej.

Władysław Wieczorek – Doradca gminny ODR w Międzychodzie, przekazał dane statystyczne dot. ilości wniosków suszowych złożonych na terenie powiatu. Spośród ok. 500 wniosków zaledwie 20% z nich kwalifikowało się do przyznania pomocy finansowej. Kolejny raz zwracano uwagę na niesprawiedliwe przepisy, które spowodowały, że wielu rolników (zwłaszcza prowadzących produkcję zwierzęcą) nie mogło uzyskać należnej pomocy.

Alina Ren (PT KRUS) poinformowała, że w dniu 1 stycznia 2016r. wchodzą w życie przepisy o świadczeniu rodzicielskim. Będzie ono wypłacane w wysokości 1000 złotych przez okres 52 tygodni od urodzenia dziecka. W przypadku rodzin rolników płatnikiem tego nowego świadczenia będzie KRUS.


Przewodniczący Rady dokonał podsumowania działalności Rady w bieżącym roku. Przypomniał, że był to rok wyborczy w izbach rolniczych. Członkowie Rady aktywnie uczestniczyli w pracach komisji suszowych. Bieżąco wydawane były opinie w sprawach odrolnienia gruntów, sposobów przeprowadzania przetargów przez ANR, wysokości podatku rolnego.
Nadchodzący rok będzie również niezwykle ważny, gdyż w 2016r. obchodzone będzie 20-lecie odrodzenia samorządu rolniczego.

Na zakończenie obrad delegaci do Rady i zaproszeni goście złożyli sobie życzenia z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i podzielili się opłatkiem.

Serdeczne życzenia spokojnych Świąt oraz pomyślności w Nowym Roku wszystkim rolnikom powiatu międzychodzkiego złożył Starosta Międzychodzki Julian Mazurek.

Arkadiusz Ostrowski
BP w Międzychodzie


W dniu 7 września 2015r. odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej WIR w Międzychodzie. Głównym tematem obrad była działalność komisji szacujących szkody wywołane przez suszę oraz zasady pomocy dla rolników, którzy ponieśli straty.
W posiedzeniu, oprócz członków Rady, wzięli też udział zaproszeni goście: Julian Mazurek – Starosta Międzychodzki, Damian Tomikowski – Kierownik Zespołu Doradczego ODR oraz Henryk Rosołek – Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Międzychodzie.

fot. Tydzień Międzychodzko-Sierakowski

Przewodniczący Rady Włodzimierz Szychowiak przedstawił szczegółowo treść pisma z dnia 3 września 2015r., które w imieniu Rady skierował do Wojewody Wielkopolskiego. Pismo zostało także przesłane do wiadomości Staroście Międzychodzkiemu oraz burmistrzom i wójtom z terenu naszego powiatu. W piśmie wskazano na liczne problemy m.in. związane z monitorowaniem suszy rolniczej przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, wymogiem uwzględniania produkcji zwierzęcej przy szacowaniu poziomu strat gospodarstw rolniczych, kwestie szacowania szkód w gospodarstwach rybackich.

Kierownik Zespołu Doradczego ODR Damian Tomikowski omówił praktyczne wnioski płynące z dotychczasowego funkcjonowania komisji klęskowych. Zwrócił uwagę na konieczność pilnej nowelizacji rozporządzenia, na podstawie którego działają komisje. Wskazał też na wiele niedostatków w metodyce szacowania szkód.

W toku dyskusji przypomniano, że identyczne uwagi były zgłaszane podczas suszy w 2011r. i przez cztery lata nie doczekały się one realizacji. Wskazywano na chaos podczas powoływania składów komisji klęskowych, brak jednolitych sposobów postępowania, liczne błędy w metodyce szacowania szkód, brak warunków techniczno-organizacyjnych dla pracy poszczególnych komisji.

Członkowie Rady krytycznie ocenili treść uchwały Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2015r. Konieczność wykazania przynajmniej 30% strat jest przeszkodą, która spowoduje, że nieliczni rolnicy prowadzący tylko produkcję roślinną skorzystają z tej pomocy. Równie krytycznie oceniono dzielenie rolników na ubezpieczonych i nieubezpieczonych od co najmniej jednego ryzyka pogodowego, a także na właścicieli sadów i krzewów owocowych i pozostałych. Takie działanie może prowadzić do skonfliktowania wiejskich społeczności.

Kierownik BP ARiMR Henryk Rosołek poinformował, że zostało złożonych 1325 wniosków o dopłaty bezpośrednie, w tym 1277-ONW. Wprowadzono je do systemu informatycznego, wszystkie są kompletne i prawidłowe pod względem formalnym. Wkrótce rozpoczną się kontrole administracyjne tych wniosków. Nieustannie trwa także testowanie systemu komputerowego. Planuje się, aby w pierwszej kolejności były weryfikowane wnioski związane z programami rolno-środowiskowymi. Natomiast te, w których rolnicy nie musieli wywiązywać się z obowiązku zazielenienia , a więc dotyczące mniejszych gospodarstw, będą prawdopodobnie wypłacane jako pierwsze.
Do 16 września można ubiegać się o premie w ramach programu dla młodych rolników. Dotąd nie został złożony żaden wniosek, przypuszczalnie należy się spodziewać dwóch lub trzech.
Od 11 września będzie można składać wnioski do Agencji w związku z uchwałą Rady Ministrów ws. pomocy rolnikom poszkodowanym przez suszę. Jest już gotowy formularz wniosku w tej sprawie.

Omówił ponadto kwestie związane z koniecznością wysiania międzyplonów ścierniskowych oraz ozimych. Poinformował też o prawnych możliwościach wypełnienia warunków EFA, w tym w przypadku wystąpienia tzw. siły wyższej.

Przewodniczący Rady poinformował o przebiegu ogólnopolskiej pielgrzymki rolników na Jasną Górę, podczas której reprezentował rolników powiatu międzychodzkiego.

Na zakończenie obrad Starosta Międzychodzki Julian Mazurek udekorował Przewodniczącego Rady Powiatowej WIR Włodzimierza Szychowiaka odznaką Zasłużony dla Rolnictwa, życząc wielu sukcesów zarówno w życiu osobistym, jak i w działaniach podejmowanych na rzecz środowiska wiejskiego.

Arkadiusz Ostrowski
BP w Międzychodzie

W dniu 31 maja 2015 r. zostały wybrane rady powiatowe Wielkopolskiej Izby Rolniczej. W skład Rady Powiatowej WIR w Międzychodzie wchodzą: Włodzimierz Szychowiak, Zygmunt Matuszczak (gm. Sieraków), Józef Cebernik, Julian Keller (gm. Międzychód), Izabela Makiewicz, Mariusz Klemt (gm. Kwilcz) oraz Mirosław Faust, Roman Twardosz (gm. Chrzypsko Wielkie).

Pierwsze posiedzenie Rady odbyło się w dniu 10 czerwca br. Przewodniczącym Rady wybrany został Włodzimierz Szychowiak. Delegatem na Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej wybrano Zygmunta Matuszczaka.

Włodzimierz
Szychowiak

Przewodniczący Rady powiatowej WIR

Zygmunt
Matuszczak

Delegat na Walne Zgromadzenie WIR


W dniu 27 marca 2015 r. odbyło się ostatnie posiedzenie Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Międzychodzie w tej kadencji. Oprócz członków Rady, w posiedzeniu wzięli udział także zaproszeni goście:

 • Julian Mazurek – Starosta Międzychodzki,
 • Józef Kubanek – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego Pojezierza,
 • Damian Tomikowski – Kierownik ZD ODR,
 • Michał Jabłoński – Kierownik PT KRUS,
 • Andrzej Saternus – Powiatowy Lekarz Weterynarii,
 • Adam Krzyżański – Kierownik PIORiN.

Przewodniczący Rady Witold Przybył przedstawił sprawozdanie z działalności Rady mijającej kadencji. Przypomniał o niektórych zadaniach samorządu rolniczego, takich jak m.in.:

 • opiniowanie wniosków o odrolnienie gruntów,
 • współpraca z Agencją Nieruchomości Rolnych, w tym udział w komisjach przetargowych,
 • formułowanie opinii dot. uchwał rad gmin o wysokości podatku rolnego,
 • liczne szkolenia dla osób pracujących w sektorze rolnictwa i leśnictwa,
 • opiniowanie aktów prawnych dotyczących szeroko pojętego sektora rolnictwa i ochrony środowiska.


Przewodniczący podkreślił, że wspomniane zadania były realizowane z aktywnym udziałem wszystkich członków Rady Powiatowej.

Przewodniczący podziękował Staroście Międzychodzkiemu Julianowi Mazurkowi za wzorową współpracę z samorządem rolniczym. Wskazał ponadto, iż prawidłowe funkcjonowanie zarówno Rady, jak i Biura Powiatowego nie byłoby możliwe bez współdziałania z innymi instytucjami pracującymi na rzecz rolników tj. z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Powiatowym Inspektoratem Weterynarii, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Powiatowym Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa czy Bankiem Spółdzielczym Pojezierza.
Wyraził równocześnie nadzieję, że nowo wybrana Rada Powiatowa będzie umiała współpracować z wyżej wymienionymi instytucjami równie skutecznie i efektywnie.

Przewodniczący przypomniał, że na 31 maja 2015 r. wyznaczono termin wyborów do izb rolniczych. Kolejny raz zaapelował, by dokonać wyboru osób kompetentnych i gotowych zaangażować się w prace samorządu rolniczego. Prosił także o liczny udział rolników w głosowaniu, o jak najwyższą frekwencję.


Starosta Międzychodzki wręczył delegatom do Rady książki opisujące przyrodę i tradycje powiatu międzychodzkiego, a także pisemne podziękowania.

Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Międzychodzie Witold Przybył również przekazał pisemne podziękowania wszystkim członkom Rady za zaangażowanie w pracę na rzecz wielkopolskich rolników.

Arkadiusz Ostrowski
Zdjęcia: Tadeusz Wienke


W dniu 12 lutego bieżącego roku Wielkopolska izba Rolnicza zorganizowała Powiatowe Forum Rolnicze w Gorzyniu.

Wśród zaproszonych gości byli między innymi: Posłowie: Stanisław Kalemba i Romuald Ajchler, Wojewódzki Lekarz Weterynarii – Lesław Szabłoński, Dyrektor OT Agencji Rynku Rolnego – Andrzej Bobrowski, Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu – Arkadiusz Błochowiak, Zastępca Dyrektora OR KRUS w Poznaniu – Irena Frąszczak, Starosta Powiatu Międzychodzkiego - Julian Mazurek, Burmistrz Miasta i Gminy Międzychód – Krzysztof Wolny, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego Pojezierze - Marek Kubanek.


W forum wzięło udział około 200 rolników i zaproszonych gości.

Spotkanie poprowadził Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej – Witold Przybył.

Starosta Międzychodzki podziękował rolnikom za chęć spotkania się w dobrych warunkach i porozmawiania bez wychodzenia na drogi i ich blokowania.

Jednym z poruszanych tematów były nowe zasady naliczania dopłat bezpośrednich. Kierownik Powiatowego Zespołu Doradczego Damian Tomikowski zapewnił, że doradcy zrobią wszystko, aby pomóc rolnikom wypełniać wnioski. ”Mam jeszcze jedną informację o powstałym systemie stacji meteorologicznych. Jest to element ostrzegania o wystąpieniu szkodnika bądź choroby, mówi nam kiedy zastosować środki ochrony roślin”.


Natomiast Lesław Szabłoński przedstawił aktualną sytuację z zakresu zagrożeń chorobami zakaźnymi zwierząt. Powiedział o zagrożeniu związanym z afrykańskim pomorem świń. Ostrzegł też przed nadmiernym wędzeniem wędlin na ciepło. Najlepiej jest wędzić zimnym dymem przez kilka dni, tak aby jak najmniej było substancji szkodliwych w dymie.

Pani Irena Frąszczak - Zastępca Dyrektora OR KRUS w Poznaniu poinformowała rolników o kłopotach związanych z doręczaniem korespondencji, za co przeprosiła zgromadzonych. Przekazała również rolnikom informację o zmianie w ustawie o KRUS pozwalającej na pozostanie w ramach ubezpieczenia społecznego rolników i możliwości podjęcia pracy na umowę zlecenie, umowę agencyjną, umowę dotyczącą wykonywania usług.

Andrzej Bobrowski zwrócił uwagę na tendencję spadkową na rynku zbożowym. Ceny spadły o dwadzieścia kilka procent.

Dyrektor Arkadiusz Błochowiak uspokoił rolników mówiąc o obecnym stanie zbiornika Jeziorsko. Obecnie dopływa do zbiornika 40 m3/s, a wypływa 37m3/s. Ponadto powrócono do poprzedniej instrukcji gospodarowania zbiornikiem.

Jeżeli chodzi o utrzymanie cieków wodnych w należytym stanie, to oczywiście środków jest zbyt mało. Dzięki staraniom posła Kalemby została utworzona rezerwa 210 mln na potrzeby wodne, z czego 16 mln jest przeznaczone dla Wielkopolski. Dyrektor poinformował również o wydanym zarządzeniu Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w sprawie rozbierania bez specjalnego zezwolenia tam i żeremi budowanych przez bobry.

Dyskutowano również o odszkodowaniach za szkody wyrządzone przez zwierzynę dziką. Jak słusznie zauważono, dzika zwierzyna jest własnością Skarbu Państwa i to Skarb Państwa powinien pokrywać szkody wyrządzone przez te zwierzęta.

Poseł Stanisław Kalemba podkreślił to, co udało się osiągnąć dla rolnictwa wielkopolskiego – Wielkopolska jest wolna od choroby Aujeszky`ego. Następna sprawa to sprawa melioracji. Udało się utworzyć rezerwę na potrzeby melioracji. Wprowadzono również zakaz uprawy GMO, także KRUS udało się utrzymać.
To najważniejsze sprawy, które, jak mówi poseł Kalemba, zostały zrealizowane pozytywnie.

W trakcie zadawania pytań i podczas dyskusji poruszono m.in. następujące zagadnienia:

 • problem szkód łowieckich, głównie wyrządzanych przez dziki i inną zwierzynę łowną oraz odszkodowań za te szkody,
 • sprzedaż bezpośrednia, marginalna – pilna konieczność wprowadzenia regulacji prawnych,
 • uprawnienia lekarzy weterynarii odnośnie kontroli ferm kurzych, których właścicielami są osoby z innych krajów oraz kontroli produktów rolno-spożywczych z eksportu,
 • odszkodowania za grunty rolne wywłaszczone pod słupy energetyczne,
 • zagadnienia związane z bardziej skutecznym zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń,
 • ochrona polskich gruntów rolnych po 1 maja 2016 r.,
 • kwestie związane z pozycją izb rolniczych w Polsce oraz majowymi wyborami w samorządzie rolniczym,
 • szkody łowieckie powodowane przez bobry (Nadleśnictwo Międzychód otrzymało od Starosty Międzychodzkiego pozwolenie na odstrzał 30 bobrów),
 • nowy PROW na lata 2014-2020, zwłaszcza programy dotyczące modernizacji gospodarstw rolnych,
 • straty poniesione przez rolników w związku z zakazem uboju rytualnego oraz niezbędnych rekompensat za nie.

Dyskutanci zgłosili także wiele krytycznych uwag do projektu ustawy o Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych. Zwracano uwagę, że projekt ten stanowi kolejną próbę wprowadzenia quasi - podatku, który ma obciążać rolników.

Przewodniczący Rady Powiatowej WIR w Międzychodzie Witold Przybył przypomniał o zbliżających się wyborach do izb rolniczych, zaapelował o zgłaszanie odpowiednich kandydatów oraz o liczny udział w głosowaniu.
Na zakończenie podziękował wszystkim za przybycie na forum, które stanowiło okazję do wszechstronnego omówienia aktualnych problemów rolników naszego powiatu.

Sponsorami forum byli: Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego, Burmistrz Międzychodu, LGD Puszcza Notecka, LGR Obra-Warta, HelioExperts sp. z o.o. oraz TUiR Warta S.A.

Marta Ceglarek


W dniu dzisiejszym tj. 28.01.2015 r. przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Międzychodzie odbyła się pikieta rolników z naszego powiatu. Wzięło w niej udział ok. 50 rolników. Zostali oni przyjęci przez Starostę Międzychodzkiego. Wręczyli Staroście postulaty Komitetu Protestacyjnego, uzupełnione o wnioski, które zgłoszono podczas spotkania. Staroście przekazano też Stanowisko samorządu rolniczego woj. wielkopolskiego z dn. 26.01.2015r.

Starosta zobowiązał się przekazać postulaty środowiska rolniczego na ręce Pani Premier oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Arkadiusz OstrowskiLokalna grupa działania "Puszcza Notecka"
ogłasza konkurs na
Nalewkę z Puszczy Noteckiej 2014

>>Kliknij, żeby uzyskać więcej informacji<<

Dnia 16 czerwca 2014r. w zajeździe Monika w Gorzyniu odbyło się organizowane tradycyjne od 15 lat przez Wielkopolską Izbę Rolniczą Forum Rolnicze. Współorganizatorami tego wydarzenia byli: Starosta Międzychodzki, Lokalna Grupa Rybacka Obra - Warta i Bank Spółdzielczy "Pojezierza". W Forum liczny udział wzięli rolnicy z terenu całego powiatu, przedstawiciele grup producentów oraz przedsiębiorcy współpracujący z sektorem rolno-spożywczym.

Zgromadzonych powitał Starosta Międzychodzki Julian Mazurek, szczególnie serdecznie dziękując za przyjęcie zaproszenia posłom na Sejm Rzeczypospolitej Stanisławowi Kalembie oraz Romualdowi Ajchlerowi, oddając prowadzenie również tradycyjnie Witoldowi Przybyłowi - przewodniczącemu Rady Powiatowej WIR w Międzychodzie.

Ponadto w spotkaniu uczestniczyli m.in.: Andrzej Bobrowski - dyrektor Oddziału Terenowego ARR, Piotr Łykowski - dyrektor Oddziału Regionalnego ARiMR, Bartłomiej Raj - zastępca Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, Bernard Dorożała - prezes Zarządu LGR Obra - Warta, Marcin Rutnicki - członek Zarządu Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego. Na Forum przybyli także kierownicy powiatowych instytucji działających na rzecz rolnictwa.

Jako pierwszy głos zabrał Henryk Rosołek - kierownik Biura Powiatowego ARiMR, szczegółowo przedstawiając dane dotyczące ilości złożonych wniosków o płatności bezpośrednie oraz wypłaconych kwot. Przypomniał, że do dnia 21 czerwca br. można jeszcze składać wnioski w ramach programu Ułatwianie startu młodym rolnikom. Dotąd osiem osób złożyło komplet dokumentów w tej sprawie.

Foto

Dyrektor OR ARiMR Piotr Łykowski przedstawił m.in. zasady funkcjonowania wsparcia dla małych gospodarstw. Beneficjent tego programu musi spełnić dwa warunki: wysokość produkcji gospodarstwa powinna się mieścić w przedziale 6-250 tys. euro, a powierzchnia użytków rolnych od 1-300 ha. Realizowany jest też program wspierania usług dla rolnictwa, gdzie uzyskać można kwotę do 500 tys. złotych. Omówił również zasady dopłat dla producentów owoców miękkich, pomidorów i buraków cukrowych.

Andrzej Bobrowski - dyrektor OT ARR scharakteryzował podstawowe zadania realizowane przez Agencję tj. stabilizacja rynków rolnych, zmiana wzorów konsumpcji, promocja produktów rolno-spożywczych (programy "Owoce w szkole", "Szklanka mleka"). Inne działania to monitorowanie zagadnień dot. energii odnawialnej, dopłaty do materiału siewnego oraz analiza dynamiki poszczególnych rynków rolnych.

Zastępca Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii Bartłomiej Raj poinformował, iż prowadzony jest bieżący monitoring wody podawanej zwierzętom pod kątem obecności antybiotyków. Jeśli kontrolujący stwierdzą obecność leków nielegalnego pochodzenia kierowane są zawiadomienia do organów ścigania. Podkreślił, że dopuszczalne jest stosowanie tylko leków z legalnych źródeł oraz pod nadzorem lekarza weterynarii.

Damian Tomikowski - kierownik Zespołu Doradczego ODR w Międzychodzie przedstawił program najbliższych szkoleń oraz przebieg pomocy w wypełnianiu wniosków o dopłaty obszarowe i w programie "Młody rolnik".

Michał Jabłoński - kierownik Placówki Terenowej KRUS zwrócił uwagę na przepisy, które umożliwiają rolnikom posiadającym dzieci w wieku do 5 lat i dzieci niepełnosprawne w wieku do 18 lat ubieganie się o refinansowanie składek emerytalno-rentowych. Wskazał też na problem osób jednocześnie opłacających składki na KRUS i uzyskujących przychody z umowy zlecenia. Sytuacja prawna takich osób ma wkrótce znaleźć rozwiązanie ustawowe.

Następnie nadszedł czas na wystąpienia sponsorów Forum Rolniczego.

Skarbnik Zarządu LGR Obra - Warta Kamil Sieratowski przypomniał, że do stowarzyszenia należy 11 gmin z pogranicza województw wielkopolskiego i lubuskiego. Zadania podejmowane są w ramach Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013. W pięćdziesięciu szkoleniach w latach 2011-2014 wzięło udział 990 beneficjentów. Porad indywidualnych udzielono ponad tysiącu osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie. Stowarzyszenie posiada również ofertę kredytową skierowaną bezpośrednio do organizacji pozarządowych podejmujących przedsięwzięcia współfinansowane ze środków pomocowych. Realizowany jest też Rybacki Program Stypendialny, w którym uczestniczyło dotąd 125 uczniów. Za sukces należy uznać fakt, iż udało się utworzyć klasę rybacką w Zespole Szkół w Sierakowie.

Członek Zarządu Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko - Sierakowskiego Marcin Rutnicki stwierdził, że 37% ogólnej liczby kredytów udzielanych przez Bank stanowią kredyty dla rolników, na łączną kwotę ponad 50 mln złotych. Nie ma już możliwości udzielania preferencyjnych pożyczek na zakup gruntów rolnych. Wkrótce Bank przedstawi jednak ofertę kredytową opartą na zasadach de minimis.

Z kolei w dyskusji udział wzięli następni zaproszeni goście.

Członek Zarządu WIR Krzysztof Kwiatoń zachęcał do udziału w zbliżających się wyborach do organów statutowych izb rolniczych. Zwracał uwagę na konieczność wspierania grup producentów, np. poprzez organizowanie szkoleń dla członków tych grup. Przedstawił ponadto propozycje zmian prawnych odnoszących się do zagadnienia szkód łowieckich. Zapewnił, że wszystkie postulaty zgłaszane w tej sprawie będą przedmiotem debaty na kolejnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów WIR.

Poseł Stanisław Kalemba w obszernym wystąpieniu przedstawił szczegółowe propozycje dotyczące płatności do produkcji zwierzęcej i roślinnej. Omówił także zasady uzyskiwania pomocy na modernizację gospodarstw rolnych, dla grup producentów oraz młodych rolników. Bardzo ważne jest,że udało się utrzymać środki na melioracje, dla spółek wodnych. Jako jeden ze swych sukcesów uznał to, iż nie dopuszczono do włączenia Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego do struktur Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Podejmowane były też próby likwidacji Agencji Rynku Rolnego, również na szczęście nieudane. Ponadto poprzedni minister finansów forsował projekt objęcia rolników podatkiem dochodowym od osób fizycznych, który miał zastąpić podatek rolny. Także tę inicjatywę udało się zablokować, gdyż spotkała się ona z powszechną dezaprobatą środowiska rolniczego. W tej kadencji Sejmu taka zmiana jest mało prawdopodobna. Na zakończenie wystąpienia Pan Poseł podniósł niezwykle ważny problem głodu ziemi w niektórych rejonach naszego kraju. W tym kontekście zwrócił uwagę na istotną rolę Agencji Nieruchomości Rolnych w organizowaniu przetargów ograniczonych na grunty dla rolników.

Poseł Romuald Ajchler wskazał na stale postępujący spadek ilości trzody chlewnej w Polsce. Pogłowie z 19 mln sztuk spadło do 10-11 mln według różnych źródeł. Kolejnym problemem jest afrykański pomór świń i ograniczenia eksportowe, które on spowodował. Zadeklarował, że jest zwolennikiem ustawy o uboju rytualnym. Pan Poseł wyraził pogląd, że nie należy dzielić rolników, zwłaszcza pod względem politycznym. Rolników można dzielić jedynie na tych, którzy potrafią i nie potrafią gospodarować. Tych drugich należy intensywnie szkolić, tak aby poziomem dorównali tym pierwszym. Polska żywność jest zdrowa, smaczna i poszukiwana w wielu krajach świata. Jednak - zdaniem Pana Posła - jest zbyt tania, rolnikom nie płaci się uczciwie za ich produkty.

Foto

W części poświęconej zadawaniu pytań poruszono zagadnienia: afrykańskiego pomoru świń, szkód łowieckich, w tym wyrządzanych w gospodarstwach rybackich przez bobry, czaple, kormorany i wydry. Kilkakrotnie powracał problem niesprawiedliwych zasad przyznawania emerytur rolniczych.

W odpowiedzi poseł Stanisław Kalemba przedstawił działania prawne i organizacyjne, jakie podejmował, zwłaszcza jako Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w celu ograniczenia skutków ASF. Omówił też przebieg uchwalania ustawy o uboju rytualnym i konsultacji z klubami parlamentarnymi. Skrytykował sposób przeprowadzania prywatyzacji po 1989 r., w tym restrukturyzacji PGR-ów. Ponadto stwierdził, iż należałoby rozważyć finansowanie odszkodowań za szkody łowieckie po połowie przez koła łowieckie i Fundusz Ochrony Środowiska.

Po oficjalnym zakończeniu Forum, jego uczestnicy jeszcze długo dyskutowali z zaproszonymi Gośćmi przedstawiając swoje indywidualne sprawy, postulaty i spostrzeżenia. Wielu wskazywało na konieczność kolejnego spotkania i wymiany poglądów w sprawach, które nurtują rolnicze środowisko.

Arkadiusz Ostrowski