Powiat Nowotomyski tworzy 6 gmin - Kuślin, Lwówek, Miedzichowo, Nowy Tomyśl, Opalenica i Zbąszyń. 3500 gospodarstw prowadzi zróżnicowaną produkcję rolną, na obszarze 55 tys. ha użytków rolnych. Wyróżniającą uprawą powiatu jest uprawa chmielu i wikliny. Ponadto uprawia się zboża, buraki cukrowe, rzepak, kukurydzę oraz warzywa. 818 gospodarstw prowadzi chów bydła, 1742 gospodarstwa utrzymują trzodę chlewną, owce 23 gospodarstwa a kozy 24 gospodarstwa, w produkcji drobiarskiej specjalizuje się 27 gospodarstw. Około 32% powierzchni powiatu zajmują lasy. Posiadamy zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego m.in.: Top-Tomyśl-Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, Bartex Bartol sp.j. - przetwórstwo owoców i warzyw, produkcja suszu warzywnego, Rudopal w Rudnikach - producent mrożonych dań gotowych, Suszarnicza Spółka Ogrodnik S.A. Nowy Tomyśl - produkcja i przetwórstwo warzyw, Nordzuker Polska S.A. Opalenica - produkcja cukru, Zakład rzeźnicko-wędliniarski - Stefan Słociński w Bukowcu.Sygnalizacja Agrofagów
Wpisy z lat:
2014 2015 2016

09-06-2017 r.

Gospodarka łowiecka, współpraca rolników, leśników i myśliwych w zakresie ochrony upraw rolnych przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzynę łowną, zagadnienia związane z szacowaniem szkód łowieckich to główne tematy , które były przedmiotem zorganizowanego w dniu 5 czerwca br. Forum Rolniczo-Łowieckiego w naszym powiecie. Forum odbyło się w Stanicy Myśliwskiej w Przyłęku, które prowadził Przewodniczący Rady Powiatowej WIR Sławomir Szulc. Udział wzięli: Ireneusz Kozecki –Starosta Nowotomyski, Zbigniew Zieliński – Przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Poznaniu, Zbigniew Stajkowski – członek Zarządu WIR, Joanna Bobek –Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii, Grzegorz Roszkowiak –za-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice, Zofia Pacholak-Laskowska – Kier. Wydz. Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Nowotomyskim, przedstawiciele gmin z powiatu nowotomyskiego, przedstawiciele kół łowieckich i rolnicy.


Lekarz weterynarii Joanna Bobek omówiła zagadnienia związane z bioasekuracją przy ASF i ptasiej grypie. Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ Zbigniew Zieliński przedstawił aktualną sytuację związaną z procedowaniem nowego prawa łowieckiego. Głównym problemem nowego prawa jest zapis związany z szacowaniem szkód łowieckich. Poinformował iż w roku bieżącym, przed zawieraniem umów dzierżawnych z kołami łowieckimi została przeprowadzona kategoryzacja obwodów łowieckich. Umowy po zaopiniowaniu przez Izę Rolniczą zostały podpisane na 10 lat. Wieloletni Plan Łowiecki do 2027 r. zakłada redukcję zwierzyny, tak aby np. stan dzików doprowadzić do 5 szt. na 1000 ha. Na terenie powiatu jest 19 obwodów łowieckich, w tym 8 obwodów leśnych i 11 obwodów polnych.


Zgodnie stwierdzono, że jest potrzeba współpracy i wzajemnego zrozumienia oraz wspólnego działania.

Rolnicy prosili aby był szacunek dla rolnika przy szacowaniu szkód. Rozwiązaniem powinna być wypłata odszkodowań z Skarbu Państwa. Koła Łowieckie nie powinny być obciążane za szkody łowieckie.

Członek Zarządu WIR Zbigniew Stajkowski podziękował za przygotowanie Forum i rzeczową dyskusję.


Maria Galas


16-12-2016 r.

14 grudnia br. członkowie Rady Powiatowej WIR Nowy Tomyśl wraz ze Starostą Nowotomyskim, Przewodniczącą Rady Powiatu Nowotomyskiego i Burmistrzami i Wójtami gmin powiatu nowotomyskiego wzięli udział w uroczystości jubileuszowej, która odbyła się w Sali Ziemi na terenie Targów Poznańskich.

Spotkanie było okazją do wspomnień historycznych od momentu działalności Izb Rolniczych w przedwojennej Polsce po dzień dzisiejszy. Było również okazją do przypomnienia wkładu środowiska działaczy z Wielkopolski, w tym byłego Posła i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kol. Stanisława Kalemby, w powołanie do życia samorządu rolniczego ustawą Sejmu w 1996 r. Cieszył fakt iż w uroczystościach wziął udział Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz wraz z Zarządem, byli także Prezesi Wojewódzkich IR z terenu Polski, byli przedstawiciele instytucji pracujących na rzecz rolnictwa i współpracujących z samorządem rolniczym. Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego dr Zofia Szalczyk i Członek Zarządu Woj. Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski. Uroczystość uświetnił zespół „Łany” z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, zespół „Furmany” z gminy Ostrów Wielkopolski.


Galę jubileuszową zakończył występ satyryka, felietonisty, poety, gitarzysty i kompozytora Krzysztofa Daukszewicza. Uroczystość zakończono wspólną biesiadą.

Obchodom jubileuszowym towarzyszyła wystawa „Wielkopolska Miodem i Mlekiem Płynąca”. Powiat Nowotomyski reprezentowała Piekarnia Pana Dariusza Nowaka z Zębowa, która piecze tradycyjny wiejski chleb na zakwasie w klasycznym piecu chlebowym.

Maria Galas


22-12-2015 r.

Dnia 15 grudnia br w restauracji DORA w Nowym Tomyślu, przy wigilijnym stole ,odbyło się 3 posiedzenie Rady Powiatowej WIR w roku 2015.


Rada obradował w 100 % składzie. Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

  • Starosta Nowotomyski – Ireneusz Kozecki – podziękował za pracę na rzecz samorządu rolniczego i zadeklarował dalszą współpracę.
  • Kierownik Zespołu Doradczego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - Krzysztof Labok – przekazał informacje o pracy ośrodka i działalności doradczej w powiecie,
  • Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Nowym Tomyślu – Marek Adamczak – przedstawił realizację dopłat bezpośrednich,
  • Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Tomyślu – Janusz Kalemba – przedstawił stan zdrowia zwierząt w powiecie i prowadzone kontrole w stadach.


Posiedzenie zakończone zostało złożeniem przez wszystkich obecnych życzeń świąteczno-noworocznych.

Opr. Maria Galas

Sławomir
Szulc

Przewodniczący Rady powiatowej WIR

Mieczysław
Bąbelek

Delegat na Walne Zgromadzenie WIR


W dniach 29 - 31 sierpnia bieżącego roku w Sielinku odbyła się I Krajowa Wystawa Bydła Mięsnego. Wystawa miała miejsce na terenie Centrum Wystawowo-Szkoleniowego w Sielinku. Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego pragnąc uczcić 20 lat swojej działalności we współpracy z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zorganizował I Krajową Wystawę Bydła Mięsnego. Impreza doszła do skutku dzięki środkom uzyskanym z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.
Doniosły charakter wystawy podniosła rozpoczynająca otwarcie uroczysta msza święta, na której został poświęcony sztandar Związku.

Honorowego patronatu nad wystawą udzielił Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki. Wśród zaproszonych gości byli miedzy innymi: Zofia Szalczyk - Podsekretarz Stanu w MRiRW, Stanisław
Kalemba - Poseł na Sejm RP, Bogdan Fleming - Wiceprezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Andrzej Bobrowski - Dyrektor OR ARR w Poznaniu, Piotr Łykowski - Dyrektor OR ARiMR w Poznaniu, Arkadiusz Błochowiak - Dyrektor WZMiUW w Poznaniu, Marek Beer - Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, przedstawiciele licznych instytucji pracujących na rzecz rolnictwa a przede wszystkim hodowcy bydła mięsnego. Na obchody jubileuszu i wystawę zaproszeni zostali również przewodniczący związków branżowych z Francji, Niemiec, Anglii, Czech, Litwy, Łotwy i Turcji.

Podczas wystawy zaprezentowanych zostało ponad 100 sztuk zwierząt ras mięsnych. Hodowcy w ten sposób przedstawili swoje osiągnięcia i postęp hodowlany w zakresie hodowli bydła mięsnego. Aby pogłębić wiedzę w zakresu chowu i hodowli ras mięsnych zorganizowane zostało również seminarium z udziałem wybitnych specjalistów w tej dziedzinie. Obecnie pogłowie bydła mięsnego w Polsce to14 różnych ras, ok. 25 tys. sztuk. i ok. 1000 hodowców. Biorący udział wyrażali nadzieję, iż ten kierunek hodowli będzie stawał się coraz bardziej popularny w Polsce, a walory kulinarne mięsa wołowego zostaną dostrzeżone przez polaków. Można było się przekonać o smakowitości wołowiny podczas przygotowanej degustacji.
Krajowa Wystawa Bydła Mięsnego była okazją do spotkania się hodowców i zapoznania się z osiągnięciami polskiej hodowli bydła mięsnego.
Wystawę połączono z jubileuszem 20 - lecia założenia i funkcjonowania PZHiPBM chcąc w ten sposób podziękować pomysłodawcom i założycielom Związku, nie sposób w tym miejscu nie wymienić prof. Jasiorowskiego, inicjatora i założyciela Związku, który wraz ze swoimi kolegami hodowcami przed laty zakładali Związek - mówił dr Paweł Dakowski Prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego.

Prócz prezentowania zwierząt było także wielu wystawców produkujących pasze, dodatki wyposażenie obór, itd. W drugim dniu wystawy przygotowano aukcję zwierząt. Swoje stoiska miały również instytucje pracujące w otoczeniu rolnictwa. Nie mogło zabraknąć stoiska Wielkopolskiej Izby Rolniczej. WIR prócz fachowego doradztwa z zakresu możliwości pozyskania środków z funduszy unijnych na rozwój gospodarstw zachęcała do spożywania polskich owoców i warzyw oraz przetworów. Różne specjały były przygotowywane bezpośrednio na stoisku i podawane do degustacji odwiedzającym. Przetwory z owoców i warzyw przygotowywała pani Ewa Grzegorzewska - Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Kosowie powiat nowotomyski.
Wielkopolska Izba Rolnicza stara się na różnych organizowanych imprezach czy konferencjach promować produkty rolne pochodzące od polskich producentów.

Była to pierwsza tego rodzaju wystawa w kraju. Kolejne lata przyniosą zapewne jej rozwój.

Matra Ceglarek


Powrót