Powiat Obornicki położony jest na północ od aglomeracji poznańskiej w jej bezpośrednim sąsiedztwie, nad rzekami: Wartą, Wełną i Flintą. Zajmuje obszar 712,7 km kw. Obejmuje trzy jednostki samorządu terytorialnego: gminę miejsko-wiejską Oborniki, gminę miejsko-wiejską Rogoźno i gminę wiejską Ryczywół. Obecnie powiat obornicki zamieszkuje prawie 56 tys. mieszkańców, przy czym blisko 48% mieszka na wsi. Samorząd pomocniczy stanowią 74 sołectwa. Przez teren powiatu przebiega kilkanaście szlaków pieszych, rowerowych i konnych oraz dwa szlaki wodne. Bazę turystyczną stanowią gospodarstwa agroturystyczne, ośrodki wypoczynkowe i noclegowe oraz liczne obiekty gastronomiczne. Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu wodnego, jazdy konnej oraz zwiedzania muzeum w Jaraczu i w Rogoźnie. Powiat obornicki jest ciekawym zakątkiem Wielkopolski. Obfituje w rzeki, jeziora, lasy, rezerwaty i pomniki przyrody oraz cenne zabytki architektury. Grunty leśne zajmują 31% powierzchni całego powiatu. O walorach krajoznawczych powiatu obornickiego świadczy obecność siedmiu jezior (Rogozińskie, Prusieckie, Boguniewskie, Budziszewskie, Nienawiszcz, Czarne, Małe), siedmiu rezerwatów przyrody (Buczyna, Promenada, Wełna, Słonawy, Dołęga, Chlebowo, Dolina Kończaka) oraz siedmiu rzek (Warta, Wełna, Mała Wełna, Kończak, Flinta, Sama oraz Samica). Ponad 300 pomników przyrody oraz liczne osobliwości stanowią dodatkową atrakcję przyrodniczą.Sygnalizacja Agrofagów
Wpisy z lat:
2014 2015 2016 2017 2018 2019

21-05-2020 r.

Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Obornikach serdecznie zachęca rolników z terenu naszego powiatu do wzięcia udziału w jubileuszowej XX edycji konkursu Wielkopolski Rolnik Roku. Zainteresowanych rolników zapraszamy do kontaktu z Biurem Powiatowym WIR w Obornikach.

Organizatorem Konkursu, którego celem jest wyłonienie najbardziej przedsiębiorczych wielkopolskich rolników, jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Wielkopolska Izba Rolnicza co roku angażuje się w organizację konkursu m.in. poprzez rekomendacje kandydatur. Szczegółowe informacje dotyczące tegorocznej edycji można znaleźć [tutaj].

W oczekiwaniu na kolejną edycję konkursu warto przypomnieć, że w 2018 roku jego laureatami zostali reprezentujący powiat obornicki Państwo Paulina i Rafał Cholewowie z Uścikowa. Laureaci otrzymali statuetkę Siewcy, pamiątkowy dyplom oraz nagrodę w wysokości 10 tys. zł. Podczas gali finałowej Rafałowi Cholewie przypadł zaszczyt wygłoszenia podziękowań kapitule i władzom województwa w imieniu wszystkich wyróżnionych.

Nowoczesne gospodarstwo rolne Państwa Cholewów położone jest na początku wsi Uścikowo w gminie Oborniki. Wszystkie budynki pokryte są estetyczną elewacją i wraz z domem i wybrukowanym podwórzem tworzą nowoczesną zagrodę. Państwo Cholewowie gospodarują na 60 hektarach, profil gospodarstwa oparty jest na produkcji trzody chlewnej w cyklu otwartym (ok. 8000 sztuk rocznie), oraz produkcji roślinnej. Zwierzęta utrzymywane są w systemie rusztowym, w dwóch nowoczesnych budynkach z aktywną wentylacją, które pozwalają zminimalizować czas obsługi zwierząt. Powierzchnia gruntów rolnych nie zaspokaja bazy paszowej dla tak dużej produkcji świń, dlatego gospodarstwo rolne współpracuje z okolicznymi rolnikami - zakupione zboże przeznaczone jest na pasze. Nowoczesny park maszynowy zakupiony został dzięki funduszom z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Unijne wsparcie pozwala na zakup sprzętu i systematyczne unowocześnianie gospodarstwa. Państwo Cholewowie prowadzą również działalność usługową w zakresie prac polowych, zwiększając tym samym dochodowość swojej działalności. Pan Rafał i Pani Paulina maja trzech synów: trzynastoletniego Karola, który najprawdopodobniej przejmie gospodarstwo oraz Kamila i trzyletniego Kornela.

Nie ulega wątpliwości, że zaszczytny tytuł Wielkopolskiego Rolnika Roku 2017 Państwa Cholewów jest jedną z rolniczych wizytówek gminy Oborniki.

Paweł Bydałek


12-05-2020 r.

Tradycyjnie targowisko w Obornikach przy ul. Chłopskiej czynne jest w każdy czwartek, tym razem od godz. 7:00 do 13:00. Zasady funkcjonowania Targowiska Miejskiego w okresie zagrożenia epidemiologicznego są dostosowane do aktualnych wymogów sanitarnych. Każdy kupujący przed wejściem na plac targowy ma obowiązek umyć ręce oraz dokonać ich dezynfekcji, którą nadzorują pracownicy PGKiM. Liczba kupujących przy danym stanowisku nie może przekraczać 3 osób. Sprzedający i kupujący muszą mieć na sobie maseczki i rękawiczki. Sprzedawcy są rozstawieni w odległości minimum 3 m. Każde stanowisko obsługiwane jest przez co najmniej 2 osoby.

Od maja dopuszczony jest handel płodami rolnymi i ogrodniczymi przez wszystkich sprzedawców, również zamieszkałych poza granicami powiatu. Mieszkańcy miasta i gminy Oborniki (jedna z większych gmin w Polsce - 45 sołectw), chętnie kupują na targowisku, bo są świadomi zdobycia zdrowej, świeżej i tańszej żywności bezpośrednio od producentów rolnych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się ziemniaki w małych workach, jabłka i jaja. Szeroka gama rodzajów miodu zadowoli każdego smakosza, walory zdrowotne są z pewnością wszystkim dobrze znane. W każdy czwartek na targowisku można nabyć miód: akacjowy, lipowy, rzepakowy, gryczany, słonecznikowy, wielokwiatowy jak również z terenów leśnych.

W obecnie trudnych czasach pandemii sprzedaż na targowiskach jest jedną z alternatyw dochodu dla okolicznych producentów. Sprzedaż bezpośrednia skraca łańcuch pośredników sprzedażowych (prowizje i marże), na której korzystają kupujący i sprzedający.

Paweł Bydałek


04-02-2020 r.

W dniu 28 stycznia 2020 r. w miejscowości Uścikowo odbyło się Powiatowe Forum Rolnicze, organizowane przez Wielkopolską Izbę Rolniczą, pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jana Krzysztofa Ardanowskiego.

Forum miało przybliżyć zainteresowanym informacje związane z rolnictwem oraz aktualne problemy występujące na terenach wiejskich. W spotkaniu wzięło udział ponad stu rolników oraz zaproszeni goście wśród których znaleźli się: Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej – Piotr Walkowski, Bogdan Fleming – Dyrektor OT KOWR w Poznaniu, Piotr Woszczyk – pełniący obowiązki Burmistrza Obornik, Krzysztof Paszyk – Poseł na Sejm RP, Tomasz Kamiński – Kierownik BP ARiMR, Henryk Szrama – Wójt Gminy Ryczywół, Magdalena Karmelita–Bach Powiatowy Lekarz Weterynarii.

Spotkanie otworzył Przewodniczący RP w Obornikach Łukasz Krzyśko po przywitaniu wszystkich obecnych zaprosił firmy współpracujące z WIR do krótkiej prezentacji swoich produktów.

Pierwszym prelegentem była Magdalena Karmelita-Bach (PLW) - która przedstawiła problematykę chorób zakaźnych w tym zagrożenie ze strony wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń i Ptasiej Grypy. Pani doktor przypomniała że ASF jest wirusową chorobą zakaźną dotyczącą wyłącznie świń i dzików, niechorobotwórczą dla ludzi i innych zwierząt. Jedyną metodą zwalczania choroby jest zabicie i utylizacja świń. Objawami choroby są zwiększone padnięcia, gorączka, osłabienia, problemy w oddychaniu, sinica skóry, biegunka z domieszką krwi oraz wymioty. Objawy wirusa nie pojawiają się jednocześnie. Szczegółowo został przedstawiony temat bioasekuracji w gospodarstwach rolnych. Przypomniano o obowiązkach jakie koniecznie muszą być przestrzegane przez producentów trzody chlewnej, między innymi:

 • wydzielone miejsca do składowania środków dezynfekcyjnych,
 • wydzielone miejsce do składowania obornika,
 • posiadanie mat dezynfekcyjnych,
 • posiadanie środków dezynfekcyjnych,
 • tablice „osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”,
 • obowiązek spisu wjeżdzających i wyjeżdzających z gospodarstwa środków transportu do przewozu zwierząt, pasz itp.,
 • obowiązek spisu wejść osób do pomieszczeń.

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące bioasekuracji które są zawarte w broszurach zostały wydane zainteresowanym rolnikom. Na koniec Powiatowy Lekarz Weterynarii poinformował, że w powiecie wolsztyńskim wystąpiło 49 przypadków ASF u dzików.

Poseł Paszyk rozpoczął swoje wystąpienie od podziękował za zaproszenie i wyraził podziw za organizację forum, które Wielkopolska Izba Rolnicza organizuje od wielu lat, jak stwierdził na wielu bywał każdego roku w różnych powiatach województwa. Przypomniał że to PSL walczył o zmianę ustawy dotyczącej zwalczania skutków ASF. Odniósł się również do programu świnia plus i krowa plus, informując że obecny Rząd przeznaczy tylko 200 milionów zł, co jest symboliczną sumą adresowaną tylko dla małej grupy rolników.

Przedstawiciel Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej ze Szczecina Krzysztof Gała przedstawił program regeneracji gleb poprzez wapnowanie, który będzie prowadzony do 2023 roku. Omówił szczegóły dotacji oraz zasady i wielkość dopłat, przypominając zebranym, że jest obecny na sali do końca spotkania i zaprasza na indywidualne rozmowy.

Kierownik Biura Powiatowego ARiMR – Tomasz Kamiński przedstawił statystyki płatności obszarowych dotyczące naszego powiatu. W Wielkopolsce zostało złożonych 117 661 wniosków. Kierownik poinformował że Wielkopolska jest również liderem pod względem zarejestrowanych Kół Gospodyń Wiejskich, na 8837 KGW w kraju – 1354 funkcjonuje w naszym województwie. W powiecie obornickim zarejestrowanych jest 35 KGW które otrzymały prawie 130 tyś zł. Dotychczas były przeprowadzone dwa nabory wniosków KGW na łączną kwotę 8 milionów złotych, zachęcał do zrzeszania się kobiet na obszarach wiejskich. Pan Kamiński omówił zasady składania zgłoszeń zwierzęcych (ASF) w strefie zapowietrzonej, zagrożonej lub podlegającej ograniczeniom. W przypadku wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt posiadacz świni na tym obszarze jest obowiązany zgłosić kierownikowi biura w terminie 2 dni: zwiększenie lub zmniejszenie liczebności stada i ubój zwierzęcia. Na koniec wystąpienia poinformował że Agencja uruchomiła infolinię czynną od 7:00 do 21:00 tel. 800 38 00 84 która z pewnością będzie się cieszyć dużym zainteresowaniem. Agencja będzie również organizować szkolenia na każdej gminie dotyczące wypełniania wniosków obszarowych.

Dużym zainteresowanie cieszyło się wystąpienie Bogdana Fleminga – dyrektora OT KOWR w Poznaniu i Członka Zarządu WIR. Przedstawił zadania i strategie rozwoju KOWR-u. Przypomniał obecnym jak bardzo ważna jest promocja polskiej żywności, ponieważ nadwyżka naszej produkcji jest eksportowana za granice. Dyrektor namawiał rolników do przestrzegania zasad bioasekuracji i ostrzegał, że lekceważenie ochrony stada może doprowadzić do niewypłacenia odszkodowania w przypadku wystąpienia Afrykańskiego Pomoru Świń.

Przedstawicielka KOWR-u zapoznała obecnych ze szczegółami dotyczącymi gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa na terenie powiatu obornickiego. W latach 2017-2019 odbyło się 51 przetargów na dzierżawę 658 ha. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa poza gospodarowaniem nieruchomościami zajmuje się promocją polskiej żywności poprzez kampanię „Polska Smakuje” i „Produkt Polski”. KOWR udziela również pożyczki ze środków Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i integruje również Koła Gospodyń Wiejskich w konkursie „Bitwa Regionów”.

Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej – Piotr Walkowski poinformował, że w listopadzie były prowadzone rozmowy z Ministrem Rolnictwa o zmianie terminu wysiewu nawozów, w związku z nietypową sytuacją pogodową. Ministerstwo złożyło wniosek na UE o przyspieszenie wysiewu. Izba zwróciła się również z wnioskiem do Ministerstwa o zmianę zakresu terminów ubezpieczeń dotyczących przymrozków. Sygnalizujemy również niski stan poziomu wód na terenie naszego województwa. Od 2 lat występuje obniżony stan wód który negatywnie odbija się na wysokość naszych plonów. Stacja Chemiczno-Rolnicza prowadziła badania ilości wody w glebie i okazało się że na poziomie 1 metra woda występuje sporadycznie. Prezes WIR nawiązał do przestrzegania bioasekuracji, która jest bardzo istotna dla hodowców świń i drobiu.

Na zakończenie Prezes – Piotr Walkowski podziękował kierownikowi BP WIR i nowo wybranemu przewodniczącemu Rady Powiatowej Łukaszowi Krzyśko za kontynuacje forum rolniczego, które jest wpisane w rolniczą tradycje powiatu obornickiego.

Paweł Bydałek


10-12-2019 r.

Dnia 4 grudnia br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Ryczywole odbyło się szkolenie rolnicze na temat „Norm i wymogów wzajemnej zgodności”. Uczestnikami szkolenia byli rolnicy, domownicy i właściciele lasów, oraz beneficjenci programu ”Premie dla młodych rolników”. Program szkolenia był bardzo obszerny i obejmował rodzaje płatności obszarowych w ramach PROW, identyfikację i rejestrację zwierząt, bezpieczeństwo pasz i żywności. Pan Dyrektor WIR Grzegorz Wysocki również szczegółowo przedstawił ochronę wód gruntowych przed zanieczyszczeniami z uwzględnieniem ustawy Prawo wodne, prawidłowe prowadzenie dokumentacji, dobrostan zwierząt, ochrona dzikiego ptactwa, oraz normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska.

W spotkaniu uczestniczyło 25 osób, którzy otrzymali materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z zakresu „Normy i wymogi wzajemnej zgodności”.

Paweł Bydałek


13-11-2019 r.

Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej wspólnie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Obornikach zorganizowały szkolenie, które odbyło się 7 listopada w Starostwie Powiatowym. Uczestnikami spotkanie byli rolnicy którzy będą dokonywać uboju zwierząt gospodarskich w celu produkcji mięsa przeznaczonego wyłącznie na własny użytek.

Wszystkich zebranych powitał Przewodniczący Rady Powiatowej Łukasz Krzyśko, który przedstawił bieżące działania podejmowane przez WIR. Wykłady prowadziła Magdalena Karmelita-Bach Powiatowy Lekarz Weterynarii w Obornikach, która w sposób bardzo szczegółowy przedstawiła obowiązujące przepisy dotyczące uboju.

Pani doktor przypomniała, że na użytek własny można ubić cielęta do 6 miesiąca życia, świnie, owce, kozy, drób, zajęczaki i zwierzęta dzikie utrzymywane w warunkach fermowych. Uboju można dokonywać na terenie gospodarstwa, lecz powinno być wyznaczone miejsce lub pomieszczenie do ogłuszania, wykrwawienia i wytrzewiania zwierząt. Ubój powinien odbywać się w sposób humanitarny, bez obecności dzieci, zwierzęta muszą być zdrowe i gospodarstwo musi być wolne od zwierzęcych chorób zakaźnych. Posiadacz zwierząt ma obowiązek zgłoszenia zamiaru uboju gospodarczego świń do Powiatowego Inspektoriatu Weterynarii na 24 godziny przed ubojem i w terminie 7 dni złożenia formularza do Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Posiadacz mięsa ma obowiązek badania mięsa w kierunku obecności włośni, mięso świń poddanych ubojowi nie może zostać spożyte, ani przetworzone przed uzyskaniem zaświadczenia o badaniu na włośnie.


Na zakończenie Powiatowy Lekarz Weterynarii przedstawił Rozporządzenie Ministra Rolnictwa dotyczące kar finansowych:

 • za niespełnienie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa na użytek własny, w tym nie zgłoszenie powiatowemu lekarzowi weterynarii uboju zwierząt z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem grozi kara w wysokości od 100 zł do 2000 zł.
 • za wprowadzenie na rynek mięsa pochodzącego z produkcji mięsa na użytek własny grozi kara pieniężna w wysokości od 1000 zł do 5000 zł.

Kolejne spotkanie organizowane przez Wielkopolską Izbę Rolniczą cieszyło się dużym zainteresowaniem producentów rolnych powiatu obornickiego.

Paweł Bydałek13-08-2019 r.

Dnia 1 sierpnia 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Obornikach odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej. W spotkaniu uczestniczył Prezes Piotr Walkowski, oraz wszyscy radni WIR.

W wyniku tajnego głosowania Przewodniczącym Rady Powiatowej w Obornikach został Łukasz Krzyśko, natomiast Delegatem na walne Zgromadzenie zastał Sławomir Rybak.

Skład osobowy Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Obornikach:

- Łukasz Krzyśko,
- Szymon Seweryn,
- Leszek Dąbrowski,
- Mateusz Budych,
- Sławomir Rybak,
- Zbigniew Nowak.

Po przeprowadzonych wyborach uczestnicy spotkania poruszyli temat obecnej suszy i problemów z jakimi spotykają się komisje klęskowe. Prezes Piotr Walkowski przedstawił zasady ubiegania z programu wapnowania gleb. Przypomniał że wnioski można składać od 1 sierpnia 2019 r. do Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Poznaniu, która mieści się na ul. Sieradzkiej 29. Do ubiegania się o pomoc niezbędna jest próba badania gleby wykonana po 1 stycznia 2017 r. dokonana zgodnie z instrukcją. Na podstawie prób Stacja Chemiczno-Rolnicza wyda opinię oraz wyliczy zalecone dawki wapna. Szczegóły dotyczące nowego wsparcia dla rolników znajdują się na stronie Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Warszawie.

Na zakończenie obrad Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski wręczył listy gratulacyjne nowo wybranym radnym powiatu obornickiego.

Paweł Bydałek05-02-2019 r.

Rozpoczęła się XII edycja Wielkopolskich Forów Rolniczych. Ich organizatorem jest Wielkopolska Izba Rolnicza. W tym roku forom patronuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jan Krzysztof Ardanowski.

Rada Powiatowa WIR w Obornikach wspólnie z Radą Powiatową WIR w Czarnkowie zorganizowały, dla tych powiatów, Wielkopolskie Forum Rolnicze w Uścikowie, koło Obornik. Odbyło się ono 31 stycznia, na sali wiejskiej, która mogła pomieścić tak liczne grono zainteresowanych. W spotkaniu wzięło udział ponad stu rolników oraz zaproszeni goście, wśród których znaleźli się: Feliks Łaszcz - Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki, Waldemar Cyranek - Wicestarosta Powiatu Obornickiego, Marlena Stróżyk z Urzędu Gminy w Ryczywole, Irena Rygielska z Urzędu Gminy w Krzyżu Wlkp., Tomasz Wielich - Wojewódzki Inspektor ds. zdrowia i ochrony zwierząt z Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu, Stanisław Gawra - Z-ca Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, Bogdan Fleming - Dyrektor OT KOWR Poznań oraz Wiceprezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Jacek Szczepanik - Nadleśniczy Nadleśnictwa Oborniki, Krystian Karnicki – WODR Poznań, Janusz Fusiński - WIORIN Poznań, Tomasz Kamiński - ARiMR Oborniki, Kinga Tatarynowicz - ARiMR Czarnków, Przemysław Pierko - ARiMR Czarnków, Barbara Bukowska - WIORIN Czarnków, Wirginia Kryka - KRUS Czarnków, Zbigniew Skarupa - KRUS Czarnków.

Gospodarzem forum był Przewodniczący RP w Obornikach – Tadeusz Witek, który rozpoczął spotkanie od uczczenia minutą ciszy, pamięć Romana Białachowskiego społecznika, samorządowca i regionalisty. Aktywnie działał w organizacjach rolniczych. Był Wicemarszałkiem Sejmiku Chłopów Polskich w Wielkopolsce, a przez lata pełnił funkcję prezesa Zarządu Powiatowego PSL. Aktywnie udzielał się też w samorządzie. Był współzałożycielem Wielkopolskiego Stowarzyszenia Samorządowo-Kulturalnego „Stowarzyszeni i Gospodarni”, przez dwie kadencje zasiadał w Radzie Powiatu Obornickiego.

Kolejnym podniosłym momentem było uhonorowanie Pana Zbigniewa Zająca i Andrzeja Ilskiego okolicznościowym medalionem 100-lecia polonizacji samorządu rolniczego.

Wszyscy obecni z niecierpliwością wyczekiwali na wystąpienie Z-cy Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, Pana Stanisława Gawra. Tematem gorącej dyskusji okazał się temat programu telewizyjnego, w którym pokazano ubój chorego bydła. Wszyscy zebrani zgodnie stwierdzili, że tego typu medialne skandale (jak się okazuje nieco zmanipulowane w czasie) szkodzą polskiemu rolnikowi i rzeźniom. Oczywiście, społeczeństwo musi być informowane, ale media nie mogą bezmyślnie szkodzić polskiej gospodarce, gdyż jak wiemy eksportujemy wołowinę do 50 krajów na całym świecie. Tego typu reportaże zawsze odbijają się echem u naszych odbiorców i stanowią zagrożenie dla naszej równowagi rynkowej. Kolejnym nurtującym wszystkich obecnych tematem było zwalczanie choroby ASF. I tu również okazuje się, że media przejęły rolę eksperta. Media zostały tu nazwane interpretatorami. Zapraszani do publicznej debaty eksperci wygłaszają często teorie nieprawdziwe, szkodliwe, mające na celu skłócenie społeczeństwa. Z-ca Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii podkreślał, że inspektorzy wykonują czynności, na które pozwalają przepisy prawa. Często pojedynczy, nie do końca wyjaśniony incydent rzutuje na negatywną ocenę ich pracy. W kwestii przenoszenia choroby ASF, należy przypomnieć, że 70-80% udziału w przenoszeniu ma człowiek. Wynika to przede wszystkim z nieświadomości, chociaż należy podkreślić, że Wielkopolski to nie dotyczy. Wielkopolski Lekarz Weterynarii podjął szereg rozmów z instytucjami na temat asekuracji i przeciwdziałania, między innymi z zarządem dróg i autostrad. Zniecierpliwienie rolników przy zwalczaniu choroby ASF jest zrozumiałe, ale trzeba też zdać sobie sprawę, że jest to proces czasochłonny, np. w Hiszpanii ostatecznie rozprawiono się z tą chorobą w 30 lat. W Polsce ostatnie ognisko ASF wykryto we wrześniu 2018r i te kilka miesięcy daje nadzieję na wygaszanie tej choroby. Na pytanie o zakłady utylizacji Henryka Stokłosy, prelegent odpowiedział, że zakład ten jest właściwie przygotowany do pełnienia tej funkcji, spełnia wszystkie normy i przepisy i nie zarzucono mu do tej pory żadnych uchybień. W dyskusji z obecnymi na forum rolnikami, brał udział również Tomasz Wielich - Wojewódzki Inspektor ds. zdrowia i ochrony zwierząt z Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu.

Kolejnym tematem w proponowanym programie forum była działalność KRUS. Na ten temat wypowiadała się Pani Wirginia Kryka - pracownik KRUS w Czarnkowie. Przedstawiła ona nowe programy, między innymi:

 • "pomoc dla rolnika" - który dotyczy zatrudniania pomocy w gospodarstwie rolnym;
 • pomoc finansową dla rolników - z programu de minimis oraz z programu pomocy publicznej,
 • działalność prewencyjną,
 • ehabilitację leczniczą,
 • turnusy rehabilitacyjne dla dzieci.

Przedstawiciel WIORIN-u, Pan Janusz Fusiński skupił się, w swoim wystąpieniu na zagrożeniach, jakimi są bakterioza ziemniaka oraz wycofanie środków ochrony roślin z użycia - 40% składników czynnych wycofano, bez wprowadzenia zamienników. Natomiast przeglądy opryskiwaczy dają na naszym terenie bardzo dobry wynik, bo tylko 7% z nich okazuje się być niesprawnymi.

Wszyscy obecni z uwagą śledzili wystąpienie Nadleśniczego Jacka Szczepanika, który przedstawił gospodarkę łowiecką na terenie Nadleśnictwa Oborniki w sezonie 2018/2019. Odnotowywany jest stały spadek populacji dzików. Na zaplanowanych 680 odstrzałów zrealizowano 548 oraz dodatkowo 4 odstrzały sanitarne. Polowania wielkoobszarowe odbyły się 19 i 26 stycznia 2019. Na koniec marca statystyka przedstawiała się następująco: 5 szt./tys. hektarów. Rośnie intensywność pozyskania jeleni, od 100 szt. w 2012 r. do 240 szt. w 2019 r. W 2018 r. na naszym terenie wypłacono 3 miliony złotych za szkody łowieckie, w tym roku przewiduje się do 1 miliona złotych. Widoczna staje się silna presja wilka, co skutkuje załamaniem populacji sarny i daniela. Przewodniczący RP w Czarnkowie, Krystian Szyler poprosił o wyjaśnienie procedury odszkodowawczej w przypadku ataku wilków na bydło. Takie przypadki należy zgłaszać do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska , ale problematyczne może okazać się udowodnienie, czy szkody zrobiły wilki, czy zdziczałe psy. Dla porównania, kwoty za szkody w wyniku aktywności wilków wynosiły 800 tysięcy złotych, co w porównaniu z kwotami wypłaconymi za szkody spowodowane przez bobry - 18 milionów złotych - jest kwotą niewielką. Obecnie ocenia się, że w Polsce mamy 3000 sztuk wilków, a za rok liczba ta wzrośnie do 4000 sztuk. Ogromnym zagrożeniem dla środowiska i dla gospodarstw rolnych mogą stać się hybrydy wilka i psa. Za szkody tych osobników nie są przewidziane odszkodowania.

Nie mniejszym zainteresowaniem cieszyło się wystąpienie Bogdana Fleminga - dyrektora OT KOWR w Poznaniu i Wiceprezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Przedstawił on idee, zadania i strategie KOWR-u oraz projekt promocji polskiej żywności "Polska Smakuje". Przedstawicielka Wydziału Rozwoju Rynków Rolnych KOWR w Poznaniu, przybliżyła słuchaczom temat pożyczek dla rolników. Z 10 miliardów złotych przeznaczonych na ten cel, w naszym województwie wpłynął jeden wniosek, a beneficjentami mogą być wszystkie gospodarstwa rolne, które gospodarują na mniej niż 300 hektarach. Są to środki na działania rozwojowe, do 500 tysięcy złotych i do 80% kosztów. Oprocentowanie takiej pożyczki to 2,85% w skali roku i 1% prowizji. Następnie kolejna przedstawicielka KOWR-u zapoznała obecnych z kampanią "Polska Smakuje", która to kampania promuje polską żywność, w szczególności produkty certyfikowane, regionalne i wytwarzane w ramach RHD oraz sprzedaży bezpośredniej. Dużą korzyścią dla rolników zajmujących się wytwarzaniem żywności jest rejestracja na stronie internetowej: www.polskasmakuje.pl, dzięki której mają darmową reklamę. W drugiej części, Bogdan Fleming omówił temat gospodarowania nieruchomościami. W Wielkopolsce jest 15 tysięcy hektarów przeznaczonych do dzierżawy. W powiecie obornickim są to, na dzisiaj, grunty o niewielkiej powierzchni do 5 ha. Od 01.08.2018 do 31.12.2018 zostało wydzierżawionych 4000 hektarów, na ten rok jest do rozdysponowania 7-8 tysięcy hektarów. Wiele gruntów wraca do zasobów, bo dzierżawcy nie zachowali standardów i nie dbali o budynki, nie prowadzili hodowli. Izby Rolnicze i związki zawodowe chcą przetargów ofertowych, ale to nie jest rozwiązanie doskonałe. Co do sytuacji na rynku trzody chlewnej, w 2018 roku przywieziono z Danii 5 milionów warchlaków. Nie do końca możemy czuć się gospodarzami u siebie, kiedy zamiast normalnej hodowli "uprawiamy" tzw. chów nakładczy. Hotele dla świń, na których rolnik zarabia ponoć 40 zł od sztuki. Dlaczego nie kupujemy warchlaków od naszego sąsiada? To musi się zmienić. Są trudne sytuacje w rolnictwie, tak jak teraz na rynku trzody chlewnej, ale Minister zorganizował siedem grup roboczych, które zajmują się właśnie tymi tematami, aby znaleźć rozwiązanie. Europa miała 45 lat na ustabilizowanie swoich mechanizmów rynkowych, a my tak niewiele. Społeczeństwo musi przestać bać się spółdzielczości. Wszystkie działy produkcji rolnej powinny brać przykład z mleczarstwa. Tam współpraca funkcjonuje na zasadzie spółdzielni, udziałów. Chodzi o to, żeby rolnicy byli współgospodarzami i mieli możliwość współdecydowania. Na wszelkie afery w rzeźniach powinien niezwłocznie reagować prokurator i karać winnych. Na zakończenie dyrektor zaapelował o logowanie sie na stronę www.polskasmakuje.pl oraz o wsparcie dla Ministra Rolnictwa, który wywodzi się ze środowiska rolniczego i pomimo ataków przez różne grupy społeczne, dąży do poprawy sytuacji gospodarstw rolnych w Polsce. Po wystąpieniu rozpoczęła się dyskusja, miedzy innymi na temat strajków i manifestacji. Bogdan Fleming potępił wszelkie strajki, blokady autostrad itp., które tylko polaryzują społeczeństwo, a które nie są potrzebne, skoro Minister jest chętny do rozmów i powołuje zespoły robocze w celu wypracowania nowych rozwiązań.

Na zakończenie forum przedstawiciele BGŻ BNP PARIBAS rozlosowali nagrody wśród uczestników ankiety przeprowadzanej podczas spotkania.

Anna Jędraszczak
11-10-2018 r.

W dniu 4 października br. w Gościejewie, pow. obornicki, odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe organizowane przez Wielkopolską Izbę Rolniczą przy wsparciu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Tematem szkolenia było „Rolnicze wykorzystanie oraz ochrona wód przed zanieczyszczeniami”. Otwarcia spotkania dokonał burmistrz Rogoźna Roman Szuberski, natomiast wszystkich uczestników przywitał Przewodniczący Rady Powiatowej Tadeusz Witek.


Pan Arkadiusz Koza – Zastępca Dyrektora PGW Wody Polskie w Poznaniu przedstawił strukturę organizacyjną instytucji i informacje dotyczące opłat za usługi wodne. Poinformował, że Biuro Nadzoru Wodnego znajduje się w Obornikach przy ul. Łukowskiej 16, którym zarządza pan Marek Szuta. Wiele kontrowersji wśród rolników wzbudziła opłata stała za pobór wody.

Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego Oddziału w Poznaniu - Mariusz Tatka omówił szczegółowo nowe wymagania dotyczące OSN. Przekazał informacje o terminach stosowania nawozów naturalnych i bezwzględnym ich przestrzeganiu. Kary nakłada Inspekcja Ochrony Środowiska, dodatkowo rolnikowi zostaną naliczone potrącenia płatności obszarowej za niespełnianie wymogów wzajemnej zgodności. Przypomniał, że nie można stosować nawozów na gleby zalane wodą, pokryte śniegiem i zamarznięte.


Antoni Bartkowiak – Specjalista Terenowy Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej zachęcał do badania gleby. Poinformował że podstawowa analiza na zawartość: ph, fosforu, potasu i magnezu kosztuje tylko 13,12 zł.

Uczestnicy spotkania otrzymali materiały szkoleniowe na płytach CD, druki potrzebne do prowadzenia prawidłowej dokumentacji oraz metodyki wykonywania obliczeń.

Paweł Bydałek15-03-2018 r.

W dniu 2 marca 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Ryczywole odbyło się Forum Rolnicze powiatu obornickiego, zorganizowane przez Wielkopolską Izbę Rolniczą pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela.

Tadeusz Witek - Przewodniczący Rady Powiatowej powitał Panią Wójt Gminy Ryczywół Renatę Gembiak-Binkiewicz, Prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotra Walkowskiego, Powiatowego Lekarza Weterynarii Magdalenę Karmelitę-Bach, Kierownika Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddziału w Obornikach - Agnieszkę Żmudzką, przedstawicieli instytucji rolniczych oraz licznie przybyłych rolników.


Pierwszym prelegentem był Powiatowy Lekarz Weterynarii Magdalena Karmelita-Bach, która szczegółowo omówiła zasady bioasekuracji w gospodarstwach rolnych. Przedstawiła wymogi do spełnienia przez gospodarstwa w celu ich zabezpieczenia przed wystąpieniem ASF, zgodnie z którymi nakazuje się m.in:

 • prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa,
 • bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń,
 • wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie,
 • zabezpieczenie wybiegu dla świń podwójnym ogrodzeniem.

Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski w swoim wystąpieniu, nawiązując do problemu afrykanskiego pomoru świń, powiedział że Niemcy nie mając jeszcze wirusa odstrzelili w ubiegłym roku 589 tys. dzików. W Polsce prawo łowieckie się zmienia i ciągle są prowadzone dyskusje. Prezes Walkowski przypomniał, że musimy współpracować z myśliwymi, koniecznie powinniśmy ograniczać dostęp obcych osób do naszych gospodarstw. Rolnicy którzy nie będą przestrzegać bioasekuracji nie otrzymają odszkodowania w przypadku likwidacji stada. W dyskusji na temat Afrykańskeigo Pomoru Świń głos zabrał również Tadeusz Witek, podkreślając ważność problemu. Oborniccy rolnicy obawiają się wirusa i spadku opłacalności produkcji trzody chlewnej. Burzliwa dyskusja na temat ASF oznaczała duże zainteresowanie wśród hodowców świń. Spotkanie było okazją do szerokiej wymiany poglądów dotyczacych wsi i rolnictwa. Tradycyjnie, forum zakończyło się poczęstunkiem dla wszystkich uczestników.


Paweł Bydałek


04-12-2017 r.

Przedstawiciele izb rolniczych z powiatu chodzieskiego, obornickiego, pilskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, złotowskiego i wągrowieckiego uczestniczyli w szkoleniu i posiedzeniu Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Spotkanie odbyło się 20 listopada 2017 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Chodzieży.


Wszystkich uczestników serdecznie powitał wiceprezes WIR Bogdan Fleming. Przedstawił szczegółowy program i zaprosił do czynnego uczestnictwa w debacie która odbyła się po szkoleniu.

Zbigniew Król zastępca dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego przedstawił procedury dotyczące szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. Pan dyrektor wspomniał, że w komisji koordynacyjnej ds. szacowania czynny udział bierze Wielkopolska Izba Rolnicza.

Kornel Pabiszczak starszy specjalista z WIR wyjaśnił, że wójt lub burmistrz informuje wojewodę o wystąpieniu szkody na terenie danej gminy. Komisje klęskowe w skład których wchodzą członkowie Rad Powiatowych WIR są gotowe do szacowania szkód przez cały rok.


W dalszej części szkolenie prowadził Hubert Osowicz starszy specjalista Urzędu Wojewódzkiego. Przedstawił procedury szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej. Omówił szczegółowo wypełnianie obowiązującego protokołu.

Kolejnym tematem było szkolenie z zakresu szacowania szkód łowieckich wyrządzonych przez zwierzyną łowną. Prelegent przedstawił procedury zgłaszania szkód i zasady prawidłowego szacowania. Wyczulił słuchaczy na podstawowe błędy jakie rolnicy popełniają, często nie otrzymując odszkodowania. W ciągu 3 dni od dnia stwierdzenia szkody należy zawiadomić na piśmie przedstawiciela koła łowieckiego danego obwodu, po przekroczeniu terminu odszkodowanie się nie należy. W ciągu 7 dni od zgłoszenia szkody koło łowieckie ma obowiązek dokonania oględzin, informując poszkodowanego o dokładnym terminie z 2-dniowym wyprzedzeniem. Prelegent podał przykład zastosowania radia z wyłącznikiem czasowym, które pozostawione na polu idealnie się sprawdziło w odstraszaniu zwierząt leśnych. Zachęcał do korzystania z poradnika łowieckiego, który znajduje się na stronie internetowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Po szkoleniach wiceprezes Bogdan Fleming rozpoczynając posiedzenie Rad Powiatowych Północnej Wielkopolski, powiedział że powinniśmy wzmacniać pozycję samorządu rolniczego. Przypomniał zebranym, że Ministerstwo Rolnictwa deklaruje poparcie dla izb rolniczych w naszym kraju.

Producenci rolni sprzedając swoje produkty pochodzenia roślinnego do punktów skupowych, są pewni że przy badaniach parametrów występują nieprawidłowości. Radni wnioskują o utworzenie instytucji kontrolującej punkty skupowe zbóż na terenie całego kraju.

Przewodniczący czarnkowsko-trzcianeckiej Rady Powiatowej Krystian Szyler odniósł się do ubezpieczeń upraw. Stwierdził że koniecznie trzeba zmienić mechanizm ubezpieczeń. Dopłata do ubezpieczeń upraw powinna trafić bezpośrednio do rolnika, wówczas firmy ubezpieczeniowe walczyć będą o pola uprawne.


Wiceprezes Bogdan Fleming ostrzega przed firmami komercyjnymi które montują instalacje różnego rodzaju na polach uprawnych, często bez zgody właściciela, wchodząc na prywatną własność. Warto negocjować warunki finansowe za wykonywanie prac na polach prywatnych działkach.

Członkowie Rad Powiatowych WIR deklarowali konieczność kolejnego spotkania.

Spotkanie sponsorowali Nest Bank i Fargo.

Paweł Bydałek


21-09-2017 r.

Gospodarzem tegorocznego święta plonów w gminie Oborniki była maleńka wieś Osowo Stare. Po południu 9 września br. przy słonecznej pogodzie 37 sołectw zaprezentowało swoje wieńce dożynkowe. Uroczystość rozpoczęła się od dziękczynnej mszy polowej, po której wszystkich obecnych uroczyście powitał burmistrz Tomasz Szrama.


Zaszczytną funkcję starostów dożynek pełnili mieszkańcy Osowa Justyna Mączyńska i Rafał Białek. Pani Justyna Mączyńska wraz z mężem Grzegorzem prowadzi gospodarstwo o powierzchni 100 hektarów, nastawione na hodowlę trzody chlewnej w ilości 1200 szt. rocznie. Rafał Białek to nowoczesny rolnik pełen ambicji i pasji, który prowadzi gospodarstwo na 145 hektarach, na których uprawia zboża i kukurydzę. Głównym profilem działalności jest chów prosiąt w ilości 30 tyś. rocznie. Posiada również 30 szt. bydła i nowoczesny park maszynowy. Na co dzień jest oddanym mężem Agaty i ojcem rocznego Janka.


Obrzęd dożynkowy wykonały dobrze znane wszystkim zespoły „Maniewiacy” i „Rożnowianie”. Pokaz został nagrodzony gromkimi brawami. Na scenie wystąpiła również Obornicka Orkiestra Dęta, kabaret „Z Woźnej ”i uczniowie szkoły w Objezierzu.


Dookoła sceny rozmieszczone były stoiska firm, instytucji z branży rolniczej oraz punkty gastronomiczne. Stoisko Wielkopolskiej Izby Rolniczej cieszyło się dużym zainteresowaniem uczestników dożynek. Pojawiła się również Julka, maskotka Obornik, która zachęcała najmłodszych do wspólnej zabawy.

Uwieńczeniem dożynek był koncert Sławka Człapy i zabawa taneczna którą prowadził DJ Paweł.

Paweł Bydałek


11-09-2017 r.

W niedzielę 3 września 2017 r. rolnicy z gminy Rogoźno podziękowali za plony podczas dożynek, których tegorocznym gospodarzem było sołectwo Gościejewo. Uroczystość rozpoczęła się od parady traktorów, motocykli i procesji dożynkowej prowadzonej przez Rogozińską Orkiestrę Dętą. Delegacje z sołectw złożyły pięknie wykonane, zdobione wieńce dożynkowe.


Zaszczytny tytuł starostów dożynek dostąpili Aleksandra Koplin i Sławomir Rybak, którzy z dożynkowym chlebem zajechali białą karocą zaprzężoną w dwa rumaki. Starościna prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 22 ha w miejscowości Gościejewo. Głównym profilem działalności jest produkcja roślinna i chów trzody chlewnej. Aleksandra Koplin jest prezesem stowarzyszenia Gościnianka i prowadzi zespół wokalno-muzyczny. Starosta dożynek prowadzi indywidualne gospodarstwo rolne o powierzchni 72 ha w Gościejewie. Na swoich uprawach wspólnie z firmą nasienną wykonuje doświadczenia polowe najnowszych odmian pszenicy, rzepaku i kukurydzy. Sławomir Rybak reprezentuje rolników z gminy Rogoźno w Radzie Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Obornikach.

Wszystkich zaproszonych gości powitał przewodniczący Rady Gminy Henryk Janus. Mszę św. odprawił ks. Prałat Jarosław Zimny w koncelebrze z ks. kan. Eugeniuszem Śliwą oraz ks. Szczepanem Szymaderą. Po nabożeństwie burmistrz Rogożna Roman Szuberski podziękował rolnikom za ich trud i sumienną pracę na roli, oraz życzył wszystkim obecnym miłego spędzenia czasu.


Obrzęd dożynkowy przedstawił Zespół Pieśni i Tańca ŁANY z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Podczas przemówień i podziękowań dla rolników za wytrwałość w tegorocznych trudnych żniwach, odczytane również zostały życzenia od prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotra Walkowskiego.

Przygotowano wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych, w tym m.in. strefę zdrowia, darmowe poczęstunki, konkursy dla najmłodszych, dmuchane zamki.


Swoje programy artystyczne zaprezentowali lokalni artyści: zespół Gościnianka, Tu-My z Doliny Wełny, Orkiestra Dęta im. Edmunda Korybalskiego, Zespół Śpiewaczy Przemysław II, Zespół taneczny PO-Mar-Sze. Gwiazdą wieczoru był zespół Andre, znany i lubiany wykonawca disco polo. Po koncercie rozpoczęła się zabawa taneczna, która przy muzyce serwowanej przez DJ Pawła trwała do późnych godzin nocnych.

Paweł Bydałek
BP WIR w Obornikach


06-06-2017 r.

Szkody łowieckie to przewodni temat spotkania które odbyło się 31 maja br. w Obornikach. Organizatorem forum była Wielkopolska Izba Rolnicza i Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego. Na terenie powiatu od kilku lat, zwierzyna leśna wyrządza szkody w płodach rolnych, co było przyczyną konfrontacji rolników i przedstawicieli kół łowieckich.


W spotkaniu udział wzięli: Wiceprezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Bogdan Fleming, Przewodniczący Rady Powiatowej Tadeusz Witek, Przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Poznaniu Zbigniew Zieliński, Nadleśniczy Nadleśnictwa Oborniki Jacek Szczepanik, Zastępca Burmistrza Obornik Piotr Woszczyk, przedstawiciele kół łowieckich dzierżawiących obwody na terenie powiatu i zainteresowani rolnicy.

Uczestników forum przywitał Przewodniczący Rady Powiatowe Tadeusz Witek. Na wstępie przedstawił problemy zgłaszane przez producentów rolnych: niewłaściwe traktowanie poszkodowanych rolników, próby wykorzystania nieznajomości prawa przez poszkodowanych, oraz nieterminowa wypłata odszkodowań. Na terenie powiatu koła łowieckie dzierżawią 8 obwodów polnych. Zaznaczył że są koła które współpracują dobrze, ale będąc na szacowaniu spotkał się również z zaniżaniem wysokości odszkodowań.


Wiceprezes Bogdan Fleming stwierdził że wysokość odszkodowania musi być adekwatna do rzeczywistości. Nie wolno zrzucać winy na rolnika, np. że posiał kukurydzę w nieodpowiednim miejscu przy lesie. W niektórych rejonach województwa widać brak porozumienia rolników z myśliwymi. Dodał że, my rolnicy jesteśmy skazani na współpracę z kołami łowieckimi, dlatego prosi o życzliwość i zrozumienie dwie strony.


Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ Zbigniew Zieliński wspomniał o nowelizacji ustawy która miała wejść w życie na początku tego roku. Projekt podoba się rolnikom, bo zakłada szacowanie szkód łowieckich przez niezależnych rzeczoznawców, po wyliczeniach stwierdzono że koszty specjalistów przekraczają zakładany budżet. Obecnie trwają prace nad zmianami w prawie łowieckim i ostatecznie jeszcze nie wiadomo kto będzie szacował, musimy jeszcze trochą poczekać. Pan Zieliński zaznaczył, że jeżeli rolnik nie otrzyma odszkodowania za szkody do 30 dni, to prosi o informacje o takim zdarzeniu.

Nadleśniczy Jacek Szczepanik przedstawił szczegółowe dane ilości zwierząt występujących w Nadleśnictwie Oborniki. Teren obejmuje również część powiatu szamotulskiego. W sierpniu została przeprowadzona obserwacja jeleni, którą wyliczono na 336 sztuk. Natomiast z inwentaryzacji jaką posiada nadleśnictwo, jeleni jest około 670. Zwierzęta przemieszczają się i to są kilometrowe odcinki, co powoduje trudności w ustaleniu pogłowia. Pan Szczepanik oznajmił że u nas również pojawiły się wilki, przez co jelenie i sarny łączą się w ogromne stada. Pokazał film, jak wilk wędrował z pożywieniem w lesie.


Wszyscy uczestnicy spotkania są zgodni, że na terenie powiatu obornickiego jest za dużo dzików, saren i jeleni, redukcja pogłowia jest konieczna, co spowoduje dużo mniejsze szkody w uprawach rolnych.

Paweł Bydałek
BP WIR w Obornikach


11-05-2017 r.

Szkoła w Objezierzu to ponad 50-letnia tradycja kształcenia zawodowego na poziomie technikum i zasadniczej szkoły zawodowej. Uczniowie technikum rolniczego zdobywają tytuły laureatów w olimpiadach i konkursach rolniczych. Od 20 lat szkoła współpracuje ze szkołą zawodowa w Dolnej Saksonii. Efektem współpracy są wyjazdy uczniów na praktyki zawodowe do Niemiec. Wspaniałe warunki do uprawiania sportu w nowoczesnej hali sportowej, jak również internat na 38 miejsc wraz ze stołówką przyciąga uczniów w odległych miejscowości. Obecnie jest to jedyna szkoła w powiecie obornickim, w której można uzyskać kwalifikacje rolnicze.


 • Prowadzony jest nabór na następujące zawody rolnicze:
  • technik rolnik.
 • Branżowa szkoła I stopnia w zawodzie:
  • mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych.
 • Kurs kwalifikacyjny w zawodzie rolnik:
  • kwalifikacja R3 - Prowadzenie produkcji rolniczej.


Przyszłych producentów rolnych zachęca szkolna baza dydaktyczna na którą składa się park maszynowy: kombajn zbożowy Bizon, kombajn do ziemniaków Anna, kombajn do zbioru buraków, rozsiewacz nawozów, opryskiwacz polowy i inne. Szkoła współpracuje z firmą CASE, dzięki czemu uczniowie mają dostęp do nowoczesnych maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie.


 • W celu praktycznego przygotowania przyszłych rolników do zawodu, dodatkowo szkoła organizuje kursy:
  • chemizacyjne w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego przeznaczonego do stosowania tych środków, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych, oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie. Uprawnienia zezwalają na zakup i stosowanie środków ochrony roślin w gospodarstwie rolnym.
  • operatorów kombajnów zbożowych, który pozwala zdobyć dodatkową wiedzę w zakresie eksploatacji maszyny rolniczej.

Szczegółowe informacje można uzyskać:
Zespół szkół im. A. Mickiewicza
Objezierze 3, 64-600 Oborniki
tel. 61 296 62 76
e-mail: zs@objezierze.pl

Paweł B.
BP WIR Oborniki25-10-2016 r.


W dniu 19 października br. na sali starostwa powiatowego w Obornikach odbyło się szkolenie informacyjna na temat afrykańskiego pomoru świń, które zgromadziło ponad stu producentów trzody chlewnej. Pani Anna Królczyk, inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt przedstawiła szczegółowo zagrożenia jakie mogą wystąpić w razie wystąpienia ASF. Obecnie w naszym kraju u świń zanotowano 23 ogniska tej choroby w województwach: podlaskim, lubelskim i mazowieckim.


Prelegent przedstawił również obowiązki, jakie są nałożone na posiadaczy zwierząt w przypadku podejrzenia choroby w swoim gospodarstwie i szczegółowo omówił zasady przestrzegania bioasekuracji.


Uczestnicy byli bardzo zadowoleni z merytorycznego przekazu informacji, dopytywali kiedy izba rolnicza zorganizuje kolejne tak interesujące spotkanie.

Paweł Bydałek
BP WIR


10-03-2016 r.

W dniu 29 lutego br. odbyło się kolejne Forum Rolnicze powiatu obornickiego, tradycyjnie od wielu lat w sali sesyjnej starostwa powiatowego. Organizatorem konferencji była Wielkopolska Izba Rolnicza, na którą przybyli rolnicy, przedstawiciele samorządów i instytucji pracujących na rzecz rolnictwa.


Wszystkich uczestników przywitał, spotkanie prowadził przewodniczący Rady Powiatowej WIR Tadeusz Witek.

Wstępem obrad, kierownik biura powiatowego Paweł Bydałek, przedstawił działalność izby rolniczej w roku ubiegłym.

Pan Wojciech Trojanek z ARiMR szczegółowo omówił tryb uzyskania pomocy w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych”. Wyjaśnił że prowadzenie działalności rolniczej w celach zarobkowych Agencja uznaje, jeżeli rolnik w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy, uzyskał przychód ze sprzedaży produktów rolnych w wysokości co najmniej 5 tys. zł udokumentowany fakturą lub paragonem fiskalnym. „Kierowanie gospodarstwem”, to definicja dotycząca osoby fizycznej która kieruje gospodarstwem, jeżeli ponosi koszty i czerpie korzyści w związku z prowadzeniem tego gospodarstwa i podejmuje wszelkie decyzje dotyczące jego prowadzenia.


Z dużym zainteresowaniem rolnicy wysłuchali zasad pozyskania nadzwyczajnego wsparcia dla producentów świń, które przedstawiła p. Ewa Rosik z ARR. Pomoc jest przeznaczona dla rolnika, który na dzień 30 września 2015 r. posiadał nie więcej niż 2000 świń, natomiast okresie od 1 października 2015 r. do dnia 7 stycznia 2016 r. co najmniej 5 świń zostało poddanych ubojowi w rzeźni o masie od 50 kg, oraz loch od 160 kg. Aby uzyskać wsparcie rolnik składa wniosek, oświadczenie o liczbie świń, faktury i zgodę współposiadacza gospodarstwa do Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Poznaniu do dnia 18 marca 2016 r. Producent zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji przez okres 5 lat.

Wojciech Czepielewski - kierownik sekcji zamiejscowej Agencji Nieruchomości Rolnych w Pile przedstawił zmiany wynikające z nowej ustawy dotyczącej sprzedaży ziemi.

Poseł na Sejm RP Krzysztof Paszyk odniósł się do przepisów jakie obecnie zostały wprowadzone. Krytycznie opiniuje wstrzymanie sprzedaży gruntów rolnych przez ANR. Uważa że zapomniano o tradycji własności ziemi w naszym kraju, gospodarstwa przetrwały wiele lat, bo własność zobowiązuje. Poseł obiecał wsparcie dla rolników w różnorakich sprawach, a zainteresowanych zaprasza do nowo otwartego biura poselskiego w Obornikach.


W wolnych głosach uczestnicy dzielili się swoimi problemami: niską ceną trzody chlewnej która utrzymuje się zbyt długo, brakiem możliwości powiększenia gospodarstw rolnych na terenie powiatu.

Kończąc spotkanie przewodniczący Tadeusz Witek podziękował uczestnikom za udział i zaprosił wszystkich na poczęstunek.

Paweł Bydałek
BP WIR


W dniu 24 czerwca br. przedstawiciele Dolnosaksońskiej Izby Rolniczej z Niemiec zapoznali się z gospodarką rolniczo-leśną naszego województwa. Delegacji przewodniczył Wiceprezydent Dolnosaksońskiej Izby Rolniczej Pan Heinrich Grupe.

Z strony Wielkopolskiej Izby Rolniczej, gościom w tym dniu towarzyszył Wiceprezes Bogdan Fleming, który przywitał niemieckich gości w północnej części województwa. Pan Bogdan Fleming, przedstawił struktury i zakres działalności samorządu rolniczego jakim jest Wielkopolska Izba Rolnicza.

Pierwszym punktem programu była wizyta w firmie „AGRO DANMIS” Gramowscy Sp. J. mieszczącej się w Bukowcu pow. chodzieski. Niemieccy rolnicy zapoznali się z cyklem produkcyjnym wyrobów z mleka koziego. W zakładzie produkowane są sery, jogurty, czekoladki itp. Firma posiada własne stado liczące 1200 kóz dojnych. Wszyscy mogli skosztować produktów powstałych na bazie mleka koziego. Dla wielu osób kozie mleko i jego produkty są alternatywą, gdyż białko znajdujące się w tym mleku nie uczula. Następnie delegacja zagościła w Nadleśnictwie Oborniki. Grupa zapoznała się z działalnością edukacyjną Nadleśnictwa. Uczestnikom omówiona została fauną i flora naszych lasów i ogólne zasady gospodarki leśnej. Zaprezentowano również narzędzia wykorzystywane dawnej w leśnictwie. Kolejnym punktem była wizyta w Tłoczni Soków u Państwa Katarzyny i Tomasza Rembowskich w Żukowie. Zakład produkuje naturalne soki owocowe tłoczone metodą tradycyjną, bez użycia konserwantów. W swojej ofercie posiada między innymi soki: jabłkowe, gruszkowe, pomidorowe, napój z kwiatu czarnego bzu i wiele innych.

Ostatnim punktem programu było zwiedzenie stawów rybnych w miejscowości Objezierze.

Paweł Bydałek


W dniu 31 maja 2015 r. w wyborach do Izb Rolniczych w trzech okręgach wybrano sześciu członków Rady Powiatowej.

 • Gmina Oborniki – Tadeusz Witek, Marlena Pychyńska
 • Gmina Rogoźno – Sławomir Rybak, Ewa Siwakowska
 • Gmina Ryczywół – Krystian Krüger, Bogusława Szepczyńska

10 czerwca 2015 r. na pierwszym posiedzeniu Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej wybrano przewodniczącego, którym został Tadeusz Witek, oraz delegata na Walne Zgromadzenie którym została Ewa Siwakowska.

Tadeusz
Witek

Przewodniczący Rady powiatowej WIR

Ewa
Siwakowska

Delegat na Walne Zgromadzenie WIRRelacja z forum powiatu Obornickiego i Czarnkowsko-Trzcianeckiego
2 luty 2015 r.

Po raz trzeci Rada Powiatowa w Obornikach wspólnie z Radą Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego zorganizowała forum rolnicze. Wzięło w nim udział 160 rolników oraz zaproszeni goście w osobach: Posła na Sejm RP Romualda Ajchlera, Posła i Prezesa WIR Piotra Walkowskiego oraz Wiceprezesa WIR Bogdana Fleminga.


Przybyli również dyrektorzy instytucji na co dzień związanych z rolnictwem.
Materiały szkoleniowe na stanowiskach wystawowych prezentowali: ARiMR, BGŻ oraz Fotowoltaika

Aktualna sytuacja w produkcji rolnej jest ekonomicznie skomplikowana. Tematem przewodnim obrad podnoszonym głównie przez rolników producentów trzody chlewnej gminy Połajewo był problem produkcji, cen i zbytu trzody chlewnej. W lawinie pytań poruszano następujące kwestie:

 • drastycznego spadku cen skupu, czyniącego produkcję trzody nieopłacalną (chlewnie pustoszeją)
 • importu prosiąt warchlaków z Danii Holandii Niemiec oraz Litwy, Łotwy i Estonii
 • obecność w PROWie programów związanych z budową chlewni, modernizacją starej substancji tworzeniem nowych stanowisk dla macior celem odbudowy stada loch
 • konieczność kontroli baz przyjęciowych celem eliminacji upadków tuczników na TIRach
 • Oprócz tematu trzodowego rolnicy dyskutowali nad zniesieniem kar w kwotach mlecznych
 • problematyką wolnego obrotu ziemią od maja 2016r. ( czy jesteśmy przygotowani, dlaczego kupno, a nie dzierżawy tak jak na zachodzie- brak uregulowań prawnych)
 • obawy o działający już proceder wykupu ziemi przez rodaków nie związanych z rolnictwem, posiadających pieniądze (lokata kapitału)
 • prawo wodne
 • dopłaty do ziemniaka
 • krytyka programu „młody rolnik” – bardziej dzieli gospodarstwo niż renta strukturalna
 • ograniczenie w przetargach podziału działek na kila mniejszych
 • szkody wyrządzane przez dziki

Poseł Romuald Ajchler zaznajomił zebranych z analizą i ustaleniami rolników ze Środy. Sejmowa Komisja Rolnictwa przygotowuje materiały do przeprowadzenia w sejmie debaty na temat sytuacji w rolnictwie. Przewodniczący Sejmiku Woj. Wielkopolskiego Krzysztof Pasyk apelował do rolników, żeby nie dać się podzielić, nie tolerować upolitycznienia. Własne problemy powinniśmy wykrzyczeć w Sejmie i Parlamencie UE. Przeciwieństwem podziału jest zrzeszanie się - sugerował Wiceprezes WIR Bogdan Fleming. Zrozumieli to wcześniej farmerzy zachodni. Poprzez tworzenie grup produkcyjnych i kolejno przejmowanie przetwórstwa rolnego, wyeliminowali pośredników. Polscy rolnicy powinni pójść tą drogą-drogą własnego przetwarzania i decydowania o zbycie i cenach. 450 grup producenckich w woj. wielkopolskim jest dobrym początkiem do realizacji tego zadania powiedział Marek Beer –Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego. Patriotyczne podejście konsumentów do polskiego produktu, ekonomicznie wzmocni producentów.


W Wielkopolsce znajduje się 35 % całego stanu trzody z tego względu kryzys wywołany embargiem najbardziej dotkliwy jest w naszym regionie. W związku z powyższym Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego wystosował do Ministra Rolnictwa petycję z następującymi postulatami: uruchomienie skupu, stosowanie bardziej wnikliwej kontroli weterynaryjnej, promocja spożycia, Rekompensaty dla rolników u których stwierdzono ASF, utworzenie niezależnego systemu klasyfikacji, wykorzystanie funduszu promocji mięsa. Z-ca WWZWet. Bartłomiej Raj omówił stan eliminacji choroby Aujeszky’ego, aktualne miejsca zakażeń wirusem ASF, problem likwidacji dzików nosicieli ASF, odszkodowania, problem żywienia mączkami mięsno-kostnymi. Niestety nie da się szybko wykluczyć kolejnych ognisk ASF u trzody. Dyrektor OT Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu- Pan Walerian Klepas zaznajomił rolników ze zbywaniem gruntów. Pozostało jeszcze 15 tys. ha do sprzedaży. Ponadto ziemia wraca w zasób agencji od dzierżawców, którym wygasa okres dzierżawy. Nierozstrzygnięte są dalej roszczenia byłych właścicieli. Na zakończenie gospodarz forum Przewodniczący Rady Powiatowej WIR w Obornikach- Pan Janusz Piechowiak podziękował rolnikom za bardzo liczną frekwencję, ożywioną merytoryczną dyskusję oraz zaapelował do zebranych o liczny udział w majowych wyborach do samorządu rolniczego.

Józef Tomczak
BP Czarnków


Święto plonów to piękny czas, przywołujący myśli związane z rodzinnym domem, zapachem chleba i złotymi kłosami zbóż. Ten piękny ludowy zwyczaj zaświadcza nie tylko o bogatej tradycji polskiej wsi, ale jest też symbolem dostatku dla nas wszystkich na cały rok.

W niedzielę 31 sierpnia 2014 roku na lądowisku Słonawy koło Obornik odbyły się XVI Wojewódzko - Archidiecezjalne Dożynki Wielkopolskie. Gospodarzami Dożynek byli Marek Woźniak - Marszałek Województwa Wielkopolskiego i Tomasz Szrama - Burmistrz Obornik. Starostami tegorocznego Święta Plonów byli Małgorzata Najdek i Karol Kowalski.

Uroczystości dziękczynienia za zebrane plony rozpoczęła msza święta, którą celebrował Ksiądz Biskup Zdzisław Fortuniak.

Ludowe obrzędy dożynkowe zaprezentował uczestnikom Dożynek w Słonawach Zespół Pieśni i Tańca "Wielkopolanie". Na tym jednak nie zakończyły się występy artystyczne zespołów ludowych bo prezentowały się jeszcze takie zespoły jak: Maniewiacy, Zespół Rożnowiane, Brass Band czy Zespół Ludowy Objezierze.

Marszałek Marek Woźniak w słowach skierowanych do uczestników Święta Plonów odwołał się do silnej tradycji dziękczynienia za zebrane plony, które zrodziła ziemia. Podziękował przede wszystkim rolnikom "za trud na roli i za chleb, którym teraz może się cieszyć cała wielkopolska wspólnota". Marszałek wyraził także uznanie dla wielkopolskich rolników za dobre wykorzystanie środków z funduszy pomocowych Unii Europejskiej, dzięki którym zmodernizowali, rozbudowali i unowocześnili swoje gospodarstwa.

Prezydent Rzeczy Pospolitej Bronisław Komorowski, doceniając trud jaki trzeba włożyć w to aby móc wypiec chleb przysłał okolicznościowy adres.

Przy okazji Dożynek zorganizowana została wystawa rolnicza, którą wraz z Krzysztofem Grabowskim- Członkiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego otworzyła Zofia Szalczyk - Podsekretarz Stanu w MRiRW.

W wystawie udział wzięło ponad 100 wystawców z całej wielkopolski. Prezentowano produkty lokalne, sprzęt rolniczy, zwierzęta, rośliny ozdobne, sadownicze, rękodzieło i wiele, wiele innych ciekawych rzeczy.

Wśród stoisk instytucji działających w otoczeniu rolnictwa było również stoisko Wielkopolskiej Izby Rolniczej. WIR przygotowała grochówkę dla rolników. Każdy rolnik mógł się poczęstować gorącą pyszną grochówką z wojskowego kotła. Nie zapomnieliśmy też o dzieciach. Dla nich przygotowaliśmy konkursy plastyczne na malowanie owoców i warzyw. Dla trochę starszych łamigłówki umysłowe. Każde dziecko biorące udział w konkursie otrzymało nagrodę-upominek.

Wielkopolska Izba Rolnicza w ramach zachęcania do spożywania polskich owoców i warzyw częstowała jabłkami wyhodowanymi przez obornickich sadowników.

Dożynkom towarzyszył również konkurs na "Najładniejszy Wieniec Dożynkowy". Komisja konkursowa uznała, że najładniejszym wieńcem dożynkowym był wieniec przygotowany przez powiat pilski. Był również konkurs dla wystawców na najciekawsze stoisko - w tym konkursie pierwsze miejsce zajęła Lokalna Grupa Działania "Trzech Rzek". Dużym zainteresowaniem gości dożynkowych cieszyło się stoisko Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywczego w Szreniawie i pokaz pracy lokomobili. To zabytkowy sprzęt rolniczy działający podobnie jak kocioł lokomotywy parowej tyle, że znacznie mniejszych rozmiarów.

W uroczystościach dożynkowych wzięli udział m.in. Zofia Szalczyk - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, parlamentarzyści wielkopolscy, Wojewoda Wielkopolski - Piotr Florek, Krzysztof Grabowski - Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Bogdan Fleming - Wiceprezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej, samorządowcy, duchowieństwo i przedstawiciele służb mundurowych.

Ostatnim punktem programu tegorocznych Dożynek Wielkopolskich był koncert Andrzeja Piasecznego.

Matra Ceglarek


Powrót