Jest to największy powiat w Wielkopolsce, usytuowany w środkowej części województwa. W skład powiatu wchodzi 17 gmin, w tym 2 gminy miejskie, 7 gmin wiejskich i 8 gmin miejsko-wiejskich, tworzących z Poznaniem jedną aglomerację Powiat poznański to 10 miast i 370 miejscowości wiejskich. Powiat zajmuje powierzchnię 1900 km kw. i jest jednym z największych w kraju.
Na terenie powiatu działalność rolniczą prowadzi prawie 7 tys. gospodarstw rolnych. Średnia powierzchnia gospodarstwa to 15,89 ha. Użytki rolne zajmują ok. 118 tys. ha, co stanowi 62% ogólnej powierzchni powiatu. 106 tys. ha przypada na grunty orne, 10 tys. ha na łąki i pastwiska. Około 66% całości areału należy do gospodarstw indywidualnych. W strukturze zasiewów dominują zboża podstawowe. Powiat poznański odgrywa ważną rolę w zakresie hodowli trzody chlewnej i bydła. Hodowla zwierząt stanowi główne źródło dochodów rolniczych. Tereny rolne zajmują głównie zachodnią i wschodnią części powiatu, na północy i południu przeważają natomiast obszary leśne. Lasy zajmują powierzchnię 42 tys. ha, dając wskaźnik lesistości w granicach 22%.Sygnalizacja Agrofagów
Wpisy z lat:
2014 2015 2016

11-04-2017 r.

Od 12 marca przebywa w naszym województwie grupa 22 uczniów i 2 opiekunów ze szkoły „RODZINNY DOM WIEJSKI” w AIRE SUR L’ADOUR (południowo-zachodnia Francja).Są to uczniowie I klasy naszego odpowiednika Technikum Rolniczego. Przyjeżdżają do Wielkopolski od 2010 roku. Od 2014 roku szkoła w AIRE SUR L’ADOUR jest szkołą partnerską poznańskiego Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu, które to jest organizatorem obecnych praktyk. Praktyki odbywają się w 7 gospodarstwach uczniów lub absolwentów Technikum na Golęcinie, w samym Technikum oraz w Rolno-Sadowniczym Gospodarstwie Doświadczalnym w Przybrodzie. Jak na razie młodzi Francuzi są bardzo zadowoleni z praktyk. Bardzo im się u nas podoba. Również zadowoleni są praktykodawcy.


W jeden z weekendów uczniowie z Francji uczestniczyli w Drzwiach Otwartych szkoły na Golęcinie, którą dokładnie zwiedzili. Byli też w centrum Poznania oraz w Muzeum Rolnictwa w Szreniawie.

W jednym z kolejnych weekendów uczniowie byli z wizytą w firmie „KUHN – MASZYNY ROLNICZE”, w Muzeum Fortu VII, na stadionie LECHA i dalsze zwiedzanie Poznania.

Koniec praktyk młodych Francuzów nastąpił 1 kwietnia, a już w czerwcu 22 osobowa grupa z Technikum na Golęcinie pojedzie po raz drugi na praktyki do Francji do AIRE SUR L’ADOUR.

Jacek Michalski
TIŚiA Poznań


15-12-2016 r.


W dniu 8 grudnia rada Powiatowa Wielkopolskie Izby Rolniczej miała swoje spotkanie, tym razem głównym tematem były nowe przepisy w związku z zamiarem uchwalenia ustawy „Prawo wodne”.

Zagadnienie te omówił Zastępca Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu pan Cezary Siniecki. Powiedział, że na chwilę obecną wprowadzenie nowego prawa jest odroczone. Najwcześniej w I kwartale 2017 roku planowane jest jego uchwalenie. Jednak to i tak nie jest data wiążąca z uwagi na złożoność sprawy. Z projektu wynika, że powstanie nowa instytucja o nazwie „Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie”. Obecne struktury takie jak Zarządy Melioracji czy Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej przestaną istnieć. Całe zarządzanie zasobami wodnymi i gospodarowanie nimi będzie leżało w gestii PGWP. Jednak na dzień dzisiejszy nie wiadomo do końca jaki będzie miała ta instytucja kształt i kompetencje. Projekt ciągle jest zmieniany i cały czas ewoluuje. Dla przykładu: proponowane w pierwszych projektach wysokie opłaty za wodę zostały obniżone, być może rolnictwo zostanie z nich zwolnione częściowo lub całkowicie. Wg proponowanej ustawy nie będzie już podziału na urządzenia melioracji podstawowej i szczegółowej, będą tylko urządzenia melioracyjne. Wg nowych przepisów cały pobór wody ma być opomiarowany, choć jeszcze nie wiadomo w jaki sposób. Na chwilę obecną jest jeszcze zbyt wiele niewiadomych, nic nie można powiedzieć na pewno - powiedział Cezary Siniecki.

Następnie Zastępca Kierownika BP ARiMR Piotr Erenc powiedział wypłaceniu zaliczek na poczet dopłata obszarowych za rok 2016. W powiecie poznańskim ok. 500 gospodarstw nie otrzymało tych zaliczek a powodem mogą być błędy we wnioskach, lub kontrole.

W drugiej części członkowie Zarządu WIR Zbigniew Stajkowski i Jerzy Kostrzewa spotkali się z delegatami i omówili bieżące zagadnienia realizowane przez Wielkopolską izbę rolniczą.

Na koniec spotkania Rada przyjęła plan pracy na rok 2017.

Marta Ceglarek


08-12-2016 r.

W dniu 29 listopada 2016 r. Wielkopolska Izba Rolnicza we współpracy z Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii ora z Tygodnikiem Poradnikiem Rolniczym zorganizowała spotkanie informacyjne dla rolników hodowców trzody chlewnej w powicie poznańskim. Spotkanie miało miejsce w udostępnionej nieodpłatnie sesyjnej Urzędu Miejskiego w Stęszewie.

Spotkanie otworzył Przewodniczący rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej Powiatu Poznańskiego Mirosław Potrawiak.


Zasady tzw. bioasekuracji omówił Powiatowy Lekarz Weterynarii Ireneusz Sobiak. W zasadzie zasady są oczywiste, tle tylko, że nie każdy stosuje się do nich. Tak naprawdę każdy hodowca świń, bydła czy drobiu, dla bezpieczeństwa swojego gospodarstwa powinien przestrzegać podstawowych zasad ochrony przed przenoszeniem i rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych zwierząt. Przede wszystkim należy zabezpieczyć budynki inwentarskie przed nieproszonymi gośćmi tzn. myszami szczurami czy ptakami dziko żyjącymi.

Należy też zwrócić uwagę, zwłaszcza w przypadku zagrożenia Afrykańskim Pomorem Świń, by w gospodarstwie nie trzymać kotów w obejściu bo one mogą się przyczynić do przyniesienia na teren gospodarstwa wirusa. Należy także wyposażyć gospodarstwo w odpowiednie maty dezynfekcyjne, przy bramach wjazdowych czy furtkach oraz przy wejściu do budynków inwentarskich. Najlepiej byłoby nie wpuszczać do gospodarstwa żadnych obcych pojazdów, a koła każdego pojazdu wjeżdżającego dezynfekować.


Jak podkreślali rolnicy, obecni na szkoleniu, głównym wektorem przenoszenia i rozprzestrzeniania się wirusa jest niestety człowiek. Pan doktor I. Sobiak oraz Robert Mieśnik z BP ARiMR przestrzegali przed zakupem świń z niewiadomego źródła, nieoznakowanych czy o podejrzanie niskiej cenie. Może to być wskaźnikiem iż świnie te są chore.

Omówiono też nowe zasady dotyczące znakowania świń oraz o obowiązku posiadania świadectw zdrowia trzody.

Marta Ceglarek


25-10-2016 r.

21 października 2016 roku w Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu odbył się konkurs ze znajomości zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym dla uczniów wymienionej szkoły (kształcących się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa).


Do współudziału i zasiadania w komisji konkursowej zaproszono przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy, Wielkopolskiej Izby Rolniczej w osobie Kornela Pabiszczaka oraz szkoły w której odbywał się konkurs.

Konkurs, przebiegał w trzech etapach.

W etapie I, do którego przystąpiło 47 uczniów, uczestnicy musieli odpowiedzieć na 40 pytań testowych przygotowanych przez pracowników KRUS. Do następnego etapu zakwalifikowało się 5 uczniów, którzy zdobyli największą ilość punktów.

Etapem II była część praktyczna. Przedstawiciele szkoły przygotowali zestaw: ciągnik rolniczy zagregowany z prasą, który został pozbawiony pewnych elementów gwarantujących bezpieczeństwo pracy. Zadaniem 5 finalistów było opisanie stwierdzonych zagrożeń.

W III etapie piątka finalistów odpowiadała na pytania ustne. Każdy z uczestników odpowiadał na 3 pytania przygotowane przez PIP.

Po zsumowaniu punktów za odpowiedzi ustne oraz dodaniu wyników z poprzednich dwóch części konkursu, komisja ustaliła kolejność miejsc jakie zajęli finaliści. Ostateczne wyniki konkursu prezentowały się następująco: I miejsce – Dominik Szalaty, II miejsce – Miłosz Budaj, III miejsce – Tomasz Koltermann, IV miejsce – Sławomir Bartkowiak, V miejsce – Łukasz Piechota.

Dla laureatów miejsc I, II i IV ze środków FPiR KRUS zakupiono elektronarzędzia (2 wiertarki udarowe i wiertarko-wkrętarkę). Wszyscy laureaci otrzymali od KRUS rękawice robocze, pasy transportowe i kamizelki odblaskowe. Elektronarzędzie dla laureata III miejsca zakupiła Państwowa Inspekcja Pracy. Ponadto laureaci otrzymali także upominki od sponsorów szkoły, tj. firmy Kuhn i Agromarketu Jaryszki oraz od Wielkopolskiej Izby Rolniczej, która jest wieloletnim partnerem Szkoły w postaci Power Banków. Upominki od WIR ufundowała Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej Powiatu Poznańskiego.

WIR


W Długiej Goślinie gm. Murowana Goślina w sobotę 18 czerwca br. miały miejsce zwody sportowo-pożarnicze i pokazy. Na Boisku szkolnym drużyny młodzieżowe oraz seniorzy Ochotniczych Staży Pożarnych z gminy Murowana Goślina rywalizowały w pokazach sprawnościowych i szybkościowych między innymi: sztafecie z przeszkodami, podłączaniu węży do motopompy itd. Zawody te były częścią obchodów 70-lecia jednostki OSP Długa Goślina. W kategorii młodzieżowej Drużyna MDP OSP Murowana Goślina zajęła 1 miejsce z rewelacyjnym czasem 94s (Sztafeta 61s i bojówka 33s). Obchody stały się okazją do realizacji jednego z wydarzeń w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenach wiejskich województwa wielkopolskiego” realizowanego wspólnie przez Wielkopolski Urząd Marszałkowski, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Wielkopolską Izbę Rolniczą i Jednostki Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej projektu. Uczestnicy wydarzenia mogli nie tylko zapoznać się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa przeciwpożarowego w gospodarstwach, ale też sprawdzić swoją wiedzę rozwiązując test. Nagrodami w tym konkursie były gaśnice.


Impreza stała się też okazją do zaprezentowania bojowych wozów gaśniczych. Na imprezę przyjechał również najstarszy wóz gaśniczy w powiecie poznańskim, nazywany pieszczotliwie przez miejscowych strażaków „ Babcia” z OSP Uchorowo. Jednostka ta, mimo dojrzałego wieku (50 lat), ciągle jest w gotowości bojowej i razie potrzeby uczestniczy w akcjach.


W części oficjalnej pogratulowano zwycięzcom zawodów i wręczono nagrody. Przypomniano w skrócie 70-letnią historię OSP Długa Goślina. A wieczorem wszyscy uczestniczyli w zabawie tanecznej na świeżym powietrzu.


Marta Ceglarek

Mirosław
Potrawiak

Przewodniczący Rady powiatowej WIR

Zenon
Słupiński

Delegat na Walne Zgromadzenie WIR


Powrót