Powiat rawicki tworzy 5 gmin: Bojanowo, Miejska Górka, Jutrosin, Pakosław i Rawicz. Pozbawiony jest dużego przemysłu, lecz odgrywa istotną rolę w gospodarce Wielkopolski. Dominuje wysokotowarowa produkcja roślinna i zwierzęca. Na terenie powiatu znajduje się duże fermy bydła, trzody i drobiu. Jest kilka dużych ubojni i masarni. Dominują uprawy zbóż, rzepaku, warzyw oraz buraków cukrowych. Produkty wytwarzane w rolnictwie przetwarzane są w miejscowych zakładach: Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Rawiczu i Cukrowni Miejska Górka.Sygnalizacja Agrofagów
Wpisy z lat:
2014 2015 2016

25-09-2017 r.


24 września w Gołaszynie k. Bojanowa już po raz szósty odbyła się impreza pn. ,,Wielkopolska Wieś Zaprasza” . Współorganizatorem imprezy była Wielkopolska Izba Rolnicza, którą reprezentował Członek Zarządu WIR Jerzy Kostrzewa, Przewodniczący Rady Powiatowej WIR w Rawiczu Łukasz Rojda oraz Członek Rady Powiatowej WIR Zbigniew Gąsior.


Uroczystego otwarcia imprezy dokonała Wiesława Witaszek za-ca Dyrektora WODR, która powitała zaproszonych gości.

Wśród zaproszonych gości byli między innymi Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Zofia Szalczyk, Starosta Rawicki Adam Sperzyński oraz Burmistrzowie gmin powiatu rawickiego.


Ważnym punktem w programie imprezy, łącząc przyjemne z pożytecznym było szkolenie zorganizowane przez Wielkopolską Izbę Rolniczą pn. ,, Efektywna sprzedaż w ramach rolniczego handlu detalicznego ‘’.Szkolenie prowadziła pani Sylwia Rymanowska z WODR w Kępnie. W szkoleniu uczestniczyli; Przedstawiciel Powiatowego Lekarza Weterynarii Mieczysław Kowalonek oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawiczu Grażyna Marczyńska, którzy odpowiadali na pytania rolników dotyczące rolniczego handlu detalicznego.


Podczas trwania imprezy jury w składzie ; Wiesława Witaszek za-ca Dyrektora WODR, Jerzy Kostrzewa Członek Zarządu WIR, Adam Sperzyński Starosta Rawicki i Krzysztof Kurpisz za-ca Burmistrza Bojanowa oceniało zmagania Kół Gospodyń Wiejskich w konkursie ,,Warzywa i owoce na naszych stołach’’, oraz młodzieży ponadgimnazjalnej w konkursie ,,Kiełbaski rawickie’’. Laureatami zostały panie ze Stowarzyszenia Kolorowy Zakątek z Wydaw i młodzież ponadgimnazjalna z Łaszczyna. Fundatorem produktów żywnościowych w konkursie kulinarnym dla piętnastu Kół Gospodyń Wiejskich była Wielkopolska Izba Rolnicza.


Członek Zarządu WIR Jerzy Kostrzewa podczas imprezy otrzymał z rąk przedstawiciela Komitetu Organizacyjnego Obchodów 110 lecia Szkolnictwa Rolniczego w Bojanowie statuetkę dla Prezesa WIR Piotra Walkowskiego w ramach podziękowania za udział w organizacji Jubileuszu 110 lecia Szkolnictwa Rolniczego W Bojanowie.


Wśród wystawców nie zabrakło stoiska Wielkopolskiej Izby Rolniczej, na którym rolnicy powiatu rawickiego mogli otrzymać prasę rolniczą i uzyskać informacje na temat prac samorządu rolniczego.

Podczas trwania imprezy swoje umiejętności wokalne i taneczne zaprezentowały zespoły : ,,Gołaszyniacy’’, ,,Maryna’’ i na zakończenie ,,Amigos’’.

Michał Pawliczuk


21-08-2017 r.


Rada Powiatowa WIR w Rawiczu przedstawia gospodarstwo rolne przyjęte do wizytacji w Konkursie Wielkopolski Rolnik Roku. Podczas inauguracyjnego posiedzenia Kapituły XVII edycji Konkursu WRR 2017 przyjęto do wizytacji 55 rolników. Zaszczytną funkcję członka kapituły już po raz dwunasty pełni Piotr Walkowski Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Jednym z rolników zgłoszonych przez Radę Powiatową WIR w Rawiczu jest pan Tomasz Samól z Niemarzyna w gminie Miejska Górka. Pan Tomasz wraz z żoną Marzeną prowadzi na 235 ha gospodarstwo rolne specjalizujące się w produkcji roślinnej. Struktura zasiewów w tym gospodarstwie przedstawia się następująco : burak cukrowy -33 ha, rzepak - 47 ha, pszenica – 45 ha, pszenżyto – 35 ha, łubin -3 ha. Poza tym Pan Tomasz produkuje kontraktowany do zakładu w Pudliszkach groszek na 37 ha oraz kukurydzę cukrową na 35 ha. Groszek i kukurydza zbierane są kombajnami będącymi w posiadaniu gospodarstwa.


W parku maszynowym gospodarstwa oprócz kombajnów do zboża, groszku i kukurydzy znajduje się pięć markowych ciągników, przyczepy rolnicze, opryskiwacz, zestaw uprawowo siewny, deszczownia szpulowa do nawadniania upraw z własnej studni oraz wiele innych mniejszych maszyn.


Realizując inwestycje we własnym gospodarstwie państwo Samól korzystali ze wsparcia Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013.


Gospodarstwo rolne państwa Samól jest w fazie ciągłego rozwoju, na ten rok przewidziany jest zakup siewnika do siewu bezpośredniego z podsiewaniem nawozów oraz budowa wiaty garażowej.

Michał Pawliczuk


16-08-2017 r.


W piątek wieczorem 11 sierpnia nad powiatem Rawickim przeszła kolejna w tym roku nawałnica . Silny wiatr łamał drzewa, zrywał linie energetyczne i dachy z domów mieszkalnych. Ulewny deszcz zalewał posesje, a grad wielkości piłek golfowych wyrządzał szkody na polach i w ogrodach.


Nawałnica przetoczyła się przez cały powiat Rawicki. W gminach Miejska Górka, Pakosław i Rawicz straty są bardzo duże. Skalę żywiołu widać po zniszczeniach zarówno budynków jak i pól – strzaskane przez grad uprawy kukurydzy i buraków cukrowych.


Ucierpiały także uprawy pomidorów gruntowych. Plantatorzy zrzeszeni w grupie producenckiej dostarczającej pomidory do zakładu w Pudliszkach oceniają, że grad zniszczył ponad 40 % upraw pomidorów.

Wkrótce rozpoczną pracę komisje klęskowe z udziałem członków Rady Powiatowej WIR w Rawiczu.

Michał Pawliczuk


17-07-2017 r.


10 lipca bieżącego roku nad powiatem Rawickim przetoczyła się silna nawałnica wyrządzając duże straty w uprawach rolniczych. Najbardziej ucierpiały uprawy w miejscowościach Kawcze i Gierłachowo w gminie Bojanowo.


Grad oraz nawalny deszcz zniszczył doszczętnie uprawy buraków cukrowych, kukurydzy, rzepaku, grochu, ziemniaków i zbóż.

Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej zaapelował o zaktywizowanie zespołów komisji do sprawnego oszacowania strat w gminach dotkniętych negatywnymi skutkami kompleksu zjawisk atmosferycznych o charakterze klęski. Komisja taka w gminie Bojanowo z udziałem członków Rady Powiatowej WIR w Rawiczu oceni straty na plantacjach 24 lipca bieżącego roku.

Michał Pawliczuk


05-07-2017 r.


W dniu 02.07.2017r. w Dubinie pod Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego odbyło się wydarzenie pn. ,, Niedziela z Funduszami Unijnymi w aspekcie 750lecia Dubina”.


Wśród zaproszonych gości byli m.in. Biskup Damian Bryl, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski , Europoseł Andrzej Grzyb, Senator Marian Poślednik, Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki UM Dorota Kinal, Starosta Rawicki Adam Sperzyński oraz Burmistrzowie okolicznych gmin.


Wielkopolską Izbę Rolniczą reprezentował Prezes WIR Piotr Walkowski i Przewodniczący Rady Powiatowej WIR w Rawiczu Łukasz Rojda.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 11 mszą świętą w kościele pw. Św. Mikołaja w Dubinie. Po uroczystej mszy odsłonięto pamiątkową tablicę w centrum wsi, a zebrani mogli wysłuchać krótkiego odczytu historii Dubina.


Następnie odbył się przemarsz uczestników wydarzenia z udziałem orkiestry dętej i zaprzęgów konnych na boisko wiejskie, gdzie pani sołtys Mirosława Antkowiak powitała zaproszonych gości.


Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski przekazał na ręce pani sołtys list gratulacyjny. Po wystąpieniach gości miały miejsce występy artystyczne i rozstrzygnięcia konkursów o tematyce unijnej.


Wielkopolska Izba Rolnicza wystawiła swoje stoisko, które cieszyło się sporym zainteresowaniem rolników. Na stoisku rolnicy z gmin powiatu Rawickiego mogli otrzymać bezpłatną prasę rolniczą i uzyskać informację na temat prac samorządu rolniczego.

Michał Pawliczuk


30-06-2017 r.

W dniu 28 czerwca 2017 w Miejskiej Górce odbyło się ostatnie z cyklu spotkanie pod nazwą ,,forum rolniczo-łowieckie” zorganizowane przez Radę Powiatową WIR w Rawiczu.


Spotkanie otworzył i poprowadził Przewodniczący Rady powiatowej WIR w Rawiczu Łukasz Rojda.

W spotkaniu uczestniczył Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski, Powiatowy Lekarz Weterynarii Marian Gross, przedstawiciele Zarządu Powiatu i Gmin oraz liczna grupa rolników. Polski Związek Łowiecki reprezentował Łowczy Okręgowy Stanisław Grylewicz oraz przedstawiciele kół łowieckich działających na terenie powiatu Rawickiego.

Jako pierwszy głos zabrał Antoni Jórdeczka Członek Zarządu Powiatu Rawickiego, który omówił kwestie dzierżaw obwodów łowieckich. Mówił także o potrzebie wspólnego działania rolników i myśliwych.


W następnej kolejności głos zabrał Łowczy Okręgowy Stanisław Grylewicz, który przedstawił stan pogłowia zwierzyny leśnej, plany odstrzałów oraz założenia planu 10- letniego, którego celem jest redukcja ilości zwierzyny leśnej na terenie powiatu Rawickiego.


Spośród licznej grupy rolników przybyłych na spotkanie nie zabrakło takich, którzy zadawali pytania myśliwym. Jednym z nich było pytanie o sposoby inwentaryzacji zwierzyny leśnej.

Łowczy Okręgowy odpowiadając na to pytanie omówił metodę tzw. pędzeń próbnych, mówił także o trudnościach z liczeniem zwierzyny przebywającej na plantacjach kukurydzy.


Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej zabierając głos powiedział, że spotkania takie są po to, aby stworzyć podstawy do dyskusji, żeby w sposób komunikatywny i rozsądny, bez emocji rozwiązywać na poziomie powiatu problemy jakimi są szkody łowieckie.

Prezes Walkowski zwrócił uwagę na to, że musi istnieć możliwość szybkiego dostępu do informacji o tym, które koło łowieckie odpowiada za dany teren , aby rolnicy mogli szybko skontaktować się z kołem w razie wystąpienia szkody łowieckiej. Poinformował, że Wielkopolska Izba Rolnicza opracowuje zbiór danych, które będą zawierać wykazy kół łowieckich, obszary działania poszczególnych kół oraz dane kontaktowe osób przyjmujących w kołach zgłoszenia szkód łowieckich. Opracowanie to obejmie całe województwo wielkopolskie, a dane zostaną przekazane do gmin i powiatów oraz będą ogólnie dostępne na stronach internetowych. Na zakończenie Prezes WIR powiedział, że Polski Związek Łowiecki i Wielkopolska Izba Rolnicza powinny dokonać podsumowania forów rolniczo-łowieckich i wyznaczyć termin wspólnego spotkanie z udziałem Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Michał Pawliczuk


25-03-2017 r.

W dniach 20-21.05.2017 w Gołaszynie odbyły się dziesiąte jubileuszowe targi rolnicze organizowane przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Wielkopolską Izbę Rolnicza, Gminę Bojanowo oraz Starostwo Powiatowe w Rawiczu.


Uroczyste otwarcie poprzedził występ zespołu ,,Gołaszyniaki’’, który wzbudził aplauz zgromadzonych gości. Targi zostały otwarte przez Dyrektora WODR w Poznaniu panią Wiesławę Nowak. Następnie rozstrzygnięto regionalny etap konkursu ,,Bezpieczne Gospodarstwo Rolne’’. Do końca pierwszego dnia targów zgromadzona publiczność mogła obejrzeć na scenie występy wielu innych zespołów muzycznych.

WIR była obecna na Targach ze swoim stoiskiem, na którym rolnicy mogli otrzymać bezpłatną prasę rolniczą i uzyskać informacje o pracach samorządu rolniczego.


W pierwszym dniu targów nasze stoisko odwiedził Członek Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej Jerzy Kostrzewa, który również uczestniczył w uroczystości otwarcia imprezy. Wśród zwiedzających stoisko nie zabrakło członków Rady Powiatowej z jej Przewodniczącym Łukaszem Rojdą. WIR w Poznaniu była fundatorem nagród w konkursie piosenki dziecięcej i młodzieżowej przedszkoli oraz szkół powiatu rawickiego.


Spośród wielu atrakcji, na targach Gołaszyn Wiosna 2017 szczególnym punktem zainteresowania najmłodszej grupy zwiedzających była wystawa gołębi i ptactwa domowego była.24-03-2017 r.


Reprezentacja 8 osób z powiatu rawickiego uczestniczyła 11 marca br. w uroczystości Dnia Kobiet zorganizowanego w Warszawie przez PSL. Całość spotkania odbyła się w Sali Kolumnowej Sejmu, gromadząc Panie z całej Polski. Oprócz przemówień liderów PSL Panie miały możliwość wysłuchania koncertu operowego i skrzypcowego oraz otrzymały słodkie upominki. Po Gali wszyscy mieli możliwość zwiedzenia Sejm, między innymi Sali Plenarnej.


Łukasz Rojda


20-03-2017 r.

Po raz szesnasty 19 marca br. w Sali Ziemi na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się finałowa gala konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku”. Organizowana jest przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego przy udziale Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Z powiatu rawickiego uczestniczyło w niej blisko 40 osób.


Z grona 20 nominowanych gospodarstw wybrano 10 laureatów, którzy otrzymali nagrody – statuetki Siewcy oraz nagrody finansowe w wysokości 10.000 zł. Wręczył je Wicemarszałek Krzysztof Grabowski. Prezes WIR Piotr Walkowski uhonorował laureatów medalionem 20 lecia naszej izby.

Celem Konkursu Wielkopolski Rolnik Roku jest promowanie rozwoju nowoczesnego rolnictwa i gospodarstw rolnych naszego regionu. Do jego XVI edycji przystąpiły 54 gospodarstwa rolne z 26 powiatów województwa wielkopolskiego. Powołana przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Kapituła Konkursu pod przewodnictwem prof. Grzegorza Skrzypczaka, wizytowała zgłoszone do konkursu gospodarstwa, oceniała je i zakwalifikowała 20 najlepszych rolników jako nominowanych w konkursie.

Opracowanie: Paweł Dopierała


17-03-2017 r.


Forum Rolnicze Powiatu Rawickiego organizowane przez RP WIR w Rawiczu odbyło się 15.03.2017 roku w sali Restauracji „Maria” w Dębnie Polskim, o godz. 10.00. Obecni na nim byli rolnicy z powiatu rawickiego, przedstawiciele władz gminnych i powiatowych oraz agencji i instytucji z otoczenia rolnictwa, a także Prezes WIR Pan Piotr Walkowski. Forum prowadzone było przez Przewodniczącego RP WIR w Rawiczu Pana Łukasza Rojdę. Informacje dla zebranych prezentowali:

 1. Bank BS Wschowa o/Rawicz – informacja o banku oraz oferta produktowa dla rolników
 2. Doradztwo Rolnicze Grześkowiak – temat tworzenie grup producentów rolnych, premie na pozarolniczą działalność gospodarczą, restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych
 3. PT KRUS Rawicz - informacja o działalności KRUS, zmianach w ustawie o ubezpieczeniach społecznych rolników, wysokościach świadczeń, możliwości rehabilitacji i wypoczynku w ośrodkach KRUS, ubezpieczeniu dzieci rolników do 16 lat
 4. ARiMR, BP w Miejskiej Górce - zmiany w zasadach przyznawania dopłat bezpośrednich oraz systemie rejestracji i identyfikacji zwierząt
 5. ARR Poznań - dopłaty do materiału siewnego, umowy w obrocie produktami rolnymi, dopłaty do materiału hodowlanego bydła i trzody
 6. ANR Poznań - zagadnienia związane z obrotem ziemią rolną, dzierżawa gruntów i kryteria wyboru oferty w przetargach
 7. PIW Rawicz - problemy i zagrożenia związane z ptasią grypą oraz ASF, bioasekuracja w gospodarstwach rolnych, założenia i warunki prowadzenia Rolniczego Handlu Detalicznego
 8. Banku BGŻ Paribas – oferta banku dla rolników oraz konkurs z nagrodami
 9. Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią - informacje na temat dywersyfikacji pozyskiwania energii
 10. piTERN - oferta firmy w zakresie instalacji fotowoltaicznych.

Forum zakończyło się wspólnym posiłkiem, który był możliwy dzięki zaangażowaniu środków Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz sponsorom. Uczestniczyło w nim ponad 60 osób.

Opracował: Paweł Dopierała


10-06-2016 r.

W dniach 7 marca 2016 w świetlicy wiejskiej w Szkaradowie oraz 9 marca 2016 w Hotelu „Maria” w Dębnie Polskim mały miejsce Fora rolnicze powiatu rawickiego.


Udział w nich wzięło w sumie około 150 rolników. Obecni byli przedstawiciele agencji rolniczych, burmistrzowie i wójt z gmin powiatu rawickiego oraz starosta powiatu.


Przewodniczący Rady Powiatowej WIR w Rawiczu powitał wszystkich gości i przedstawił główne tematy dyskusji. W programie spotkań znalazły się tematy związane z możliwością udzielania rolnikom kredytów w związku z zaistniałą suszą i opóźnieniem dopłat bezpośrednich. Kierownik miejscowego oddziału ARiMR Karol Junory przedstawił informację dotyczące nowego naboru wniosków z PROW 2014-2020. Obecny na spotkaniu Prezes WIR Piotr Walkowski omówił zasady realizacji dopłat do trzody chlewnej i mleka oraz materiału siewnego. Temat zwalczania chorób zakaźnych i informacje o sprzedaży bezpośredniej omówił Powiatowy Lekarz Weterynarii –Marian Gross.

Spotkania kończyły się dyskusją o obecnej sytuacji w rolnictwie i prognozach na przyszłość.

Opracowanie i fotografie Daniel Baszyński


23-02-2016 r.

W dniu 16.02.2016 w sali posiedzeń starostwa powiatowego odbyło się spotkanie Rady Powiatowej.
Porządek obrad:

 1. Sprawozdanie z działań Izby (min. omówienie zagadnień i tematów poruszanych na forum trzody chlewnej w Poznaniu).
 2. Omówienie stanu przezimowania ozimin na terenie powiatu.
 3. Przedstawienie projektu dopłat dla hodowców trzody chlewnej i producentów mleka.
 4. Informacja na temat planu wprowadzenia kredytów obrotowych pod dopłaty obszarowe.
 5. Ustalenie terminu i zakresu szkoleń dla rolników związanych z powyższymi pkt. a także PROW 2014-2020.
 6. Omówienie i ustalenie organizacji wyjazdu do Poznania na finał konkursu Wielkopolski Rolnik Roku w dniu 13 marca 2016.
 7. Aktualne informacje na temat budowy kopalni odkrywkowej w naszym rejonie.


Przewodniczący Łukasz Rojda powitał zebranych i przedstawił sprawozdanie z ostatniego WZ. Następnie omówił i przedstawił wnioski wypływające z dyskusji rolników i przedstawicieli podmiotów skupowych i przetwórczych prowadzonej w trakcie Wielkopolskiego Forum Trzodowego.

W kolejnym punkcie omówiony został stan przezimowania upraw na terenie naszego powiatu. Następnie Przewodniczący przedstawił mechanizmy i sposób realizacji wsparcia producentów trzody chlewnej i mleka jakie będą uruchomione w najbliższym czasie. Omówił również propozycję uruchomienia kredytów obrotowych dla rolników, którzy nie otrzymali jeszcze dopłat bezpośrednich.


Po ustaleniu miejsc i terminów forów rolniczych na terenie powiatu radni zdecydowali o ich formie i zagadnieniach jakie mają być poruszone. Pierwsze forum odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Szkaradowie w dn. 7 marca 2016, natomiast kolejne będzie w hotelu Maria w Dębnie Polskim w dn. 9 marca 2016. Obydwa rozpoczną się o godz. 10:00.

Kolejnym tematem było ustalenie szczegółów wyjazdu do Poznania na Galę Wielkopolski Rolnik Roku. Postanowiono że pojedzie autokar i zabierze 50 osób.

Tematem rozmów był też problem budowy kopalni odkrywkowej na naszym terenie. Przewodniczący przedstawił zagrożenia i podkreślił, że cały czas wszystko zależy od wojewody czy wprowadzi ewentualną budowę kopalni do planu zagospodarowania.
Na tym spotkanie zakończono.

Baszyński Daniel


Po raz kolejny na terenie powiatu rawickiego odbyła się impreza: Wielkopolska Wieś Zaprasza. Tematem przewodnim były produkty mleczne. Zorganizowane przez Centrum Wystawowo-Edukacyjne w Gołaszynie i Wielkopolską Izbę Rolniczą targi przyciągnęły ponad 40 Kół Gospodyń Wiejskich z regionu leszczyńskiego. Panie przygotowały na bazie nabiału z OSM w Rawiczu przysmaki według własnego pomysłu. Zwiedzający mogli spróbować pierogów, naleśników z serem, deserów i innych specjałów. Na targach gościł również nasz Prezes-Piotr Walkowski, który częstował pysznymi plackami ziemniaczanymi. Dla dzieci zorganizowano szereg konkursów, a dorośli mogli nabyć różne regionalne przysmaki i rękodzieła. Publiczność zachwycona była występami zespołów folklorystycznych oraz mażoretek działających przy Orkiestrze Dętej z Leszna. Impreza połączona została z „Wielkopolskimi Dniami Energii” oraz wystawą gołębi rasowych i drobiu ozdobnego.

Łukasz
Rojda

Przewodniczący Rady powiatowej WIR

Marian
Maćkowiak

Delegat na Walne Zgromadzenie WIR


26 lutego w miejscowości Dłoń w powiecie rawickim Rada Powiatowa WIR z Rawicza zorganizowała forum rolnicze.


Zgromadzonych powitał Przewodniczący RP WIR w Rawiczu Zbigniew Gąsior i przedstawił zagadnienia jakie zaplanowano omówić na spotkaniu.
W programie forum znalazły się m.in. następujące tematy:

 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
 • Możliwości zagospodarowania nieruchomości z zasobu ANR,
 • Sytuacja na rynkach rolnych (trzoda chlewna, mleko i inne),
 • Wybory do izb rolniczych 31.05.2015,
 • Problem budowy kopalni węgla brunatnego na terenie powiatu,
 • Produkty bankowe i ubezpieczeniowe w otoczeniu rolnictwa.

Spotkanie gromadziło ponad 150 rolników i 40 samorządowców, przedstawicieli agend i instytucji pracujących na rzecz rolnictwa, działaczy samorządu rolniczego, przedstawicieli organizacji społeczno-zawodowych i związkowych działających w otoczeniu rolnictwa.

Dyskusja rozpoczęła się wystąpieniem Pani Kingi Wojtczak - zastępcy Dyrektora Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych w Ministerstwie Środowiska. Wyjaśniła jakie prace zostały wykonane w ministerstwie i jakie dokumenty w ten sposób powstaną. Odpowiadała na pytania zaniepokojonych o swoją przyszłość rolników i udzieliła wyjaśnień dotyczących procedur wpisania złóż węgla z powiatu rawickiego do kategorii złóż strategicznych. Liczne pytania zadawał również Prezes WIR Piotr Walkowski - poseł RP. Wystąpił również starosta rawicki Adam Sperzyński oraz Senator Marian Poślednik.

W kwestii problemów typowo rolniczych Prezes Piotr Walkowski przedstawił sprawę dopłat obszarowych i do produkcji oraz omówił sytuację na rynku mleka.
Kierownik biura powiatowego ARiMR Przemysław Ratajczak z kolei programy dofinansowania przyjęte w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Dyskusja zakończyła się obiadem przygotowanym przez KGW Dłoń.

Tekst: Daniel Baszyński
Zdjęcia: Katarzyna Strzyż


6 września w Gołaszynie Wielkopolska Izba Rolnicza zorganizowała Piknik Wieprzowy, podczas którego promowano spożycie produktów i przetworów z mięsa wieprzowego. Piknik został sfinansowany z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego.

Foto

Głównym punktem Pikniku był konkurs kulinarny pod hasłem "Świnia smakuje", który ogłoszony został już w połowie lipca. Założeniem konkursu było dotarcie do przepisów gospodyń domowych na tradycyjne dania z wieprzowiny. Zainteresowanie konkursem przeszło najśmielsze oczekiwania organizatorów. Nadesłano blisko 90 przepisów. W dniu imprezy swoje dania zaprezentowało niespełna 30 Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu rawickiego, gostyńskiego i leszczyńskiego, które nie tylko przygotowały konkursowe potrawy ale także pięknie zaaranżowały stoły, tworząc niepowtarzalne dekoracje będące uzupełnieniem kulinarnych przysmaków. Jako pierwsi konkursowych potraw skosztowali członkowie Komisji Konkursowej, którymi byli: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zofia Szalczyk, Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Poseł na Sejm RP Piotr Walkowski, Przewodniczący Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego Andrzej Frąckowiak, Wiceprzewodniczący Funduszu, Prezes Wielkopolskiego Związku Producentów Trzody Chlewnej Grzegorz Majchrzak, Członek Zarządu Wielkopolskie Izby Rolniczej Zbigniew Gąsior oraz Dyrektor Agencji Rynku Rolnego Andrzej Bobrowski. Po dokonaniu przeglądu stoisk, degustacji potraw oraz przeanalizowaniu oryginalności przepisów kulinarnych Komisja postanowiła przyznać wyróżnienie wszystkim uczestnikom konkursu "Świnia smakuje", tym samym laureatami konkursu zostali:

 • KGW Radomicko
 • KGW Kaczkowo
 • KGW Drobnin
 • KGW Kłoda
 • KGW Oporówko
 • KGW w Krzyżankach
 • Koło Seniorek Siedlec
 • KGW Wilkonice
 • KGW Pogorzela
 • KGW w Płaczkowie
 • KGW Pawłowo
 • KGW Nowy Sielec
 • KGW Jutrosin
 • KGW Stary Sielec
 • KGW Rogożewo
 • KGW w Grąbkowie
 • KGW w Dubinie
 • KGW Szkaradowo
 • KGW Góreczki Wielkie
 • KGW Sowy
 • KGW Pomocno
 • KGW w Zaorlu
 • KGW Sobiałkowo
 • KGW Konary
 • KGW w Dłoni
 • KGW Słupia Kapitulna
 • KGW Gościejewice
 • KGW Gołaszyn
Foto

Specjalnym wyróżnieniem nagrodzono Zespół Szkół w Bojanowie. Wszystkie konkursowe przepisy zostały umieszczone w przygotowanym specjalnie na tę okazje opracowaniu, które rozdane zostało uczestnikom Pikniku.

Foto

W trakcie pikniku odwiedzający mieli okazje skosztować smakowitych potraw z mięsa wieprzowego przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich oraz grochówki według przepisu Prezesa WIR Piotra Walkowskiego. Celem Pikniku było także przekazanie informacji o walorach zdrowotnych wieprzowiny, na specjalnie przygotowanym stoisku dostępne były materiały w formie broszur zawierające te cenne dla konsumenta informacje. Dla najmłodszych organizatorzy przygotowali konkurs rysunkowy z motywami "wesołych świnek". Całość piknikowych atrakcji zakończył występ Andrzeja Cierniewskiego.

Katarzyna Strzyż


Powrót