Powiat rawicki tworzy 5 gmin: Bojanowo, Miejska Górka, Jutrosin, Pakosław i Rawicz. Pozbawiony jest dużego przemysłu, lecz odgrywa istotną rolę w gospodarce Wielkopolski. Dominuje wysokotowarowa produkcja roślinna i zwierzęca. Na terenie powiatu znajduje się duże fermy bydła, trzody i drobiu. Jest kilka dużych ubojni i masarni. Dominują uprawy zbóż, rzepaku, warzyw oraz buraków cukrowych. Produkty wytwarzane w rolnictwie przetwarzane są w miejscowych zakładach: Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Rawiczu i Cukrowni Miejska Górka.Sygnalizacja Agrofagów
Wpisy z lat:
2014 2015 2016 2017


30-10-2018 r.

Stowarzyszenie K.L.A.R. z Kawcza oraz Sołectwo Czechnów reprezentowało powiat rawicki podczas Pikniku Zbożowego, którego współorganizatorem była Wielkopolska Izba Rolnicza w Poznaniu. Piknik odbył się 25 października br. w Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu w Poznaniu. Celem pikniku była promocja spożycia produktów zbożowych. Panie z powiatu rawickiego stanęły na wysokości zadania prezentując podczas konkursu kulinarnego wyśmienite pierogi, krokiety, ciasta i desery.

Potrawy cieszyły się dużym wzięciem wśród gości, a jury konkursu postanowiło przyznać cenne nagrody rzeczowe.

Nagrody i dyplomy wręczał laureatom Prezes WIR Piotr Walkowski.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Michał Pawliczuk


03-10-2018 r.

Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Rawiczu zwróciła uwagę na problem dotykający producentów buraka cukrowego, którym w roku bieżącym jako pierwszym przypadło realizować dostawy do cukrowni. Okazało się bowiem, że wkrótce po wykopaniu pierwszych partii, które podobnie jak i inne rośliny mocno ucierpiały od tegorocznej suszy, ukazał się komunikat Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej, potwierdzający po raz pierwszy wystąpienie tego zjawiska w burakach cukrowych w gminach powiatu rawickiego. Powstały więc warunki do oszacowania strat, ale jak tego dokonać, skoro protokół sporządzony przed zbiorami zbóż nie mógł uwzględnić strat w burakach, a obecnie plantacja została już zebrana?

Okazuje się, istnieje możliwość rozwiązanie problemu, co zostało opisane w piśmie Zarządu WIR stanowiącym odpowiedź na interwencję Przewodniczącego Rady Powiatowej w tej sprawie. Oto odpowiedni fragment pisma:

Obowiązkiem komisji szacujących w uprawach rolnych szkody powstałe w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, w tym przypadku suszy, mają obowiązek oszacowania wszystkich upraw, w których wystąpiły straty. Zdarza się przy tym, że choć komisja stwierdza wystąpienie szkody, nie może jej wykazać w protokole, gdyż monitoring suszy rolniczej nie wykazuje wystąpienia na szacowanym obszarze tego zjawiska. W tej sytuacji rolnik, posiadając już protokół sporządzony ze względu na wystąpienie strat we wcześniej zbieranych uprawach np. w zbożach, nie jest pozbawiony możliwości wnioskowania o powtórne oszacowanie strat w nadal istniejących uprawach, na których wciąż utrzymują się skutki wcześniejszej klęski lub zostały dotknięte skutkami innej klęski.

W opisanym przypadku pojawienia się komunikatu stwierdzającego wystąpienie suszy (co jest jednoznaczne ze stworzeniem możliwości oszacowania tej klęski) tuż po zbiorze buraka cukrowego, o ile komisja klęskowa posiada dane z dokonanej wcześniej lustracji, nie ma żadnych przeszkód, by sporządzić nowy protokół z aktualną datą, wskazując na nim wcześniejszą – rzeczywistą datę oszacowania szkody. Należy jednak podkreślić, że powtórny protokół musi być sporządzony zgodnie zasadami opisanymi na stronie 8 „Wytycznych dla Komisji powołanych przez Wojewodę ...” w części dotyczącej kilkukrotnego uszkodzenia tej samej uprawy.

Michał Pawliczuk


20-09-2018 r.


Dnia 13 października (sobota) 2018 o godz. 13.00 we wsi Piękocin powiat milicki odbędzie się X edycja (jubileuszowa) „Międzywojewódzkiego konkursu orki zaprzęgiem konnym” oraz druga edycja „Festiwalu dyni” połączonego z konkursem kulinarnym. W konkursie orki będzie uczestniczyć 10 zaprzęgów konnych po 5 z województwa dolnośląskiego i wielkopolskiego, a w konkursie kulinarnym 15 pań z miejscowego KGW oraz 3 reprezentantki KGW z Powiatu Milickiego.

Organizatorami konkursu są Rada Powiatowa Dolnośląskiej Izby Rolniczej w Miliczu, Wielkopolska Izba Rolnicza w Poznaniu, Rada Sołecka wsi Piękocin oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Piękocinie.

Konkurs rozpocznie się o godzinie 13.00 dla uczestników będzie przygotowanych kilkanaście stanowisk, tak aby jeszcze przed konkursem uczestnicy mogli przetestować orkę. Tradycyjnie konkurs polega na przejechaniu dwóch nawrotów na wcześniej przygotowanym stanowisku pługiem jednoskibowym, tak zwanym nurkiem. Komisja konkursowa ocenia:
– jakość wykonanej orki, za co można zdobyć maksymalnie 50 punktów,
– szybkość wykonanej orki, za co można uzyskać maksymalnie 25 punktów,
- estetykę zaprzęgu (wygląd oracza i konia wraz z uprzężą), gdzie można dostać maksymalnie 25 punktów.

Po zakończonym konkursie i podliczeniu punktów zostaną ogłoszone wyniki. Dla uczestników będą przygotowane cenne nagrody ufundowane przez Dolnośląską Izbę Rolniczą we Wrocławiu oraz Wielkopolską Izbę Rolniczą w Poznaniu. Wszyscy uczestnicy otrzymają również dyplomy. Zwycięscy zostaną ponadto uhonorowani pucharami.

W tegorocznej edycji konkursu kulinarnego wezmą udział nie tylko panie z KGW Piękocin, ale również reprezentantki trzech Kół działających w Powiecie Milickim. W obydwu kategoriach komisja oceni dania z dyni. Nad całością czuwa kierownik Biura Terenowego Dolnośląskiej Izby Rolniczej w Miliczu Stanisław Kuśnierz wraz z przewodniczącym Rady Powiatowej DIR w Miliczu Zdzisławem Kanasem.

Kontakt telefoniczny do organizatorów:
Stanisław Kuśnierz – 508 087 730
Zdzisław Kanas - 695 922 968

Stanisław Kuśnierz10-09-2018 r.

Spotkanie szkoleniowo-informacyjne pt. „Rolnicze wykorzystanie oraz ochrona wód przed zanieczyszczeniami” odbyło się 8 września br. na terenie Centrum Wystawowo-Edukacyjnego w Gołaszynie. Spotkanie wpisuje się w cykl szkoleń organizowanych przez Wielkopolską Izbę Rolniczą w całej Wielkopolsce.

Tematyka spotkania koncentrowała się wokół przepisów nowej ustawy Prawo Wodne. W ramach prelekcji omówiona została m.in. struktura organizacyjna oraz kompetencje Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, czyli podmiotu, który w sposób kompleksowy zajmuje się zarzadzaniem gospodarka wodną w naszym kraju oraz założeń programu mającego na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. W spotkaniu uczestniczyli rolnicy, członkowie Rady Powiatowej WIR, przedstawiciele starostwa powiatowego i Biura Powiatowego ARiMR oraz uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie.

Najwięcej pytań i wątpliwości uczestnicy zgłaszali odnośnie obowiązku przygotowania planów nawozowych dla gospodarstw, obliczania wielkości dawek azotu w uprawach oraz wymagań co do pojemności zbiorników na nawozy naturalne. Uczestnicy spotkania otrzymali materiały informacyjne, na które złożyły się akty prawne dotyczące prawa wodnego wraz z przepisami wykonawczymi, wzory dokumentacji związanej z wymogami OSN oraz konspekty prelekcji, które omówione zostały podczas spotkania.

Organizacja spotkania współfinansowana jest ze środków UE w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Katarzyna Strzyż30-07-2018 r.

Członkowie Kapituły Konkursu Wielkopolski Rolnik Roku – profesor Grzegorz Skrzypczak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski wizytowali 23 lipca br. gospodarstwa w powiecie rawickim zgłoszone do tegorocznej edycji konkursu. W tym roku do konkursu WRR 2018 Rada Powiatowa WIR w Rawiczu zgłosiła gospodarstwo rolne pana Michała Stolasia z miejscowości Żołędnica w gminie Rawicz.

Pan Stolaś wraz z rodziną prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 203 ha specjalizujące się w produkcji roślinnej. Struktura zasiewów w tym gospodarstwie przedstawia się następująco: cebula 12 ha, groch zielony 40 ha, marchew 7,5 ha, pietruszka 4 ha, burak cukrowy 7,8 ha, rzepak 40 ha, kukurydza cukrowa 12 ha, pszenica ozima 45 ha, pszenżyto ozime 35 ha.

Groch zielony, kukurydza cukrowa, marchew i pietruszka są kontraktowane do zakładu w Pudliszkach. Zbierane są kombajnami i kopaczkami będącymi w posiadaniu gospodarstwa. W parku maszynowym oprócz kombajnów i kopaczek znajdują się cztery markowe ciągniki, przyczepy oraz deszczownia szpulowa służąca do nawadniania upraw z własnej studni głębinowej. Ukłonem w stronę ekologii w tym gospodarstwie jest instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku gospodarczego oraz opryskiwacz z nawigacją i rozsiewacz nawozowy z systemem satelitarnego naprowadzania.

Gospodarstwo pana Michała Stolasia jest gospodarstwem w pełni zmechanizowanym w dobrej kondycji finansowej, w fazie ciągłego rozwoju.

Wizytacje w gospodarstwach pozwolą wyłonić kandydatów, którzy przejadą do kolejnego etapu konkursu i jesienią zostaną poddani kolejnej wizytacji przez Członków Kapituły Konkursu. Dopiero po drugiej wizytacji Kapituła wskaże 20 nominowanych, a spośród nich 10 laureatów konkursu. Ostateczne rozstrzygnięcia tegorocznej edycji poznamy dopiero wiosną przyszłego roku na uroczystej gali. Życzymy panu Michałowi powodzenia w dalszej rywalizacji!

Michał Pawliczuk


13-07-2018 r.

Mimo opadów deszczu, które ostatnio wystąpiły na terenie powiatu rawickiego istnieją obawy, że dla wielu upraw rolniczych jest już za późno. W szeregu upraw na skutek suszy wystąpiły nieodwracalne zmiany. W powiecie rawickim, ze względu na bliską odległość do zakładu w Pudliszkach uprawia się znaczące ilości pomidorów gruntowych, grochu zielonego oraz kukurydzy cukrowej. Plantatorzy pomidorów gruntowych szacują, że straty z powodu tzw. suchej zgnilizny sięgają od 10 do 25% w zależności od klasy gleby i odmiany pomidorów.

Ucierpiały także zboża (szczególnie jare), z relacji rolników wynika, że plony są mniejsze od 20 do 35%. Przy obecnej opłacalności w wielu przypadkach rolnicy "dopłacą" do upraw.

Plantatorzy kukurydzy cukrowej, której uprawia się w powiecie rawickim kilkaset hektarów obawiają się, że kolby kukurydzy będą niewypełnione w całości co poważnie obniży jakość i ilość ziarna. W odmianach zasianych w późniejszych terminach kolby nie wykształcą się wcale i kukurydzę będzie trzeba przeznaczyć na cele paszowe.

Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski w dniu 12 czerwca 2018 roku wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z apelem o jak najwcześniejsze uruchomienie systemu pomocy dla rolników najbardziej poszkodowanych przez tegoroczną suszę. Odpowiednio wczesne ogłoszenie programu wsparcia, w obliczu pogłębiającej się klęski, jest szczególnie ważne dla umożliwienia oszacowania zakresu i wysokości szkód przed zakończeniem zbioru roślin przez tzw. komisje klęskowe.

Komisje klęskowe z udziałem Członków Rady Powiatowej WIR w Rawiczu pracują, szacując szkody w terenie. Poszkodowani rolnicy liczą na pomoc finansową ze strony państwa, a Ministerstwo Rolnictwa obiecuje wsparcie - oby!

Michał Pawliczuk


22-05-2018 r.

Już po raz jedenasty w dniach 19-20 maja w Gołaszynie odbyły się Regionalne Targi Rolnicze Gołaszyn-Wiosna 2018.

Organizatorami targów byli: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Wielkopolska Izba Rolnicza, Gmina Bojanowo oraz Starostwo Powiatowe w Rawiczu. Impreza odbyła się pod patronatem honorowym Wojewody Wielkopolskiego.


Uroczystego otwarcia dokonała Wiesława Witaszek z-ca Dyrektora WODR.

Wśród zaproszonych gości byli między innymi Starosta Rawicki Adam Sperzyński oraz samorządowcy gmin powiatu rawickiego. Wielkopolską Izbę Rolniczą reprezentował Prezes WIR Piotr Walkowski, Przewodniczący Rady Powiatowej WIR w Rawiczu Łukasz Rojda oraz Członek RP WIR w Rawiczu Zbigniew Gąsior.


Targi zgromadziły licznych wystawców i firmy z branży paszowej, maszynowej i nawozowej , a także instytucje działające na rzecz rolnictwa w powiecie rawickim. Jak co roku, i tym razem nie zabrakło licznie przybyłych wystawców branży ogrodniczej.


Targom towarzyszyły wystawy gołębi, kur i królików, które cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród najmłodszych zwiedzających.


Podczas imprezy miały miejsce liczne występy zespołów folklorystycznych oraz dziecięcych i młodzieżowych.


W pierwszym dniu targów nastąpiło rozstrzygnięcie regionalnego etapu XVI Ogólnokrajowego Konkursu ,, Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” organizowanego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Fundatorem nagród dla uczestników konkursu była między innymi Wielkopolska Izba Rolnicza, a nagrody uczestnikom wręczał Prezes WIR Piotr Walkowski i Przewodniczący RP WIR w Rawiczu Łukasz Rojda.


Rada Powiatowa WIR w Rawiczu zorganizowała na targach swoje stoisko, na którym rolnicy mogli otrzymać darmową prasę rolniczą i słodki poczęstunek oraz uzyskać informację na temat prac samorządu rolniczego.

Pawliczuk Michał30-03-2018 r.


W Niedzielę Palmową 25 marca br. rolnicy oraz członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu rawickiego uczestniczyli w corocznym Śniadaniu Wielkanocnym Środowisk Wiejskich organizowanym przez Wielkopolską Izbę Rolniczą. W tym roku na miejsce spotkania wybrano słoneczną w tym dniu Środę Wielkopolską.


Współorganizatorem śniadania był samorząd powiatu średzkiego i samorząd Gminy Środa Wielkopolska, a honorowy patronat nad wydarzeniem objął Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.


Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzenia uczestnikom spotkania złożyli: Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, Starosta Średzki Marcin Bednarz, Burmistrz Środy Wlkp. Wojciech Ziętkowski oraz Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Zofia Szalczyk i Honorowy Prezes KRIR i WIR Józef Waligóra. Dla upamiętnienia wydarzenia goście i organizatorzy złożyli podpisy na gigantycznej pisance.

Podczas spotkania odczytano list od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela, który złożył życzenia świąteczne organizatorom i uczestnikom spotkania podkreślając jak wiele zależy od stanu i perspektyw polskiego rolnictwa, jako jednego z filarów gospodarki narodowej.

Błogosławieństwa zebranym na nadchodzące Święta Wielkiej Nocy udzielił Proboszcz Parafii pw. Św. Józefa w Środzie Wielkopolskiej Ks. Jacek Stępczak.


Śniadania Wielkanocne Środowisk Wiejskich są okazją do integracji i rozmów o urokach i troskach codziennego życia na wsi przy świątecznie przystrojonych stołach, na których i tym razem nie zabrakło Wielkanocnych potraw takich jak: biała kiełbasa, wędliny, jaja, żurek oraz świąteczne ciasta.


Spotkanie umilały występy artystyczne; dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Środzie Wielkopolskiej, Regionalnego Zespołu ,,Tośtoki” z Pięczkowa, dzieci ze Szkoły Podstawowej w Śnieciskach, Zespołu Folklorystycznego ,,Nadwarcianie” z Sulęcinka oraz pani Władysławy Kałużnej z KGW Zwola, która gwarą opowiadała o Świętach Wielkanocnych.

Michał Pawliczuk


14-03-2018 r.


Janusz Karaś wraz z małżonką Aleksandrą z miejscowości Stary Sielec w gminie Jutrosin w powiecie rawickim został jednym z laureatów konkursu Wielkopolski Rolnik Roku 2017, którego uroczysta Gala odbyła się 11 marca br. w Sali Ziemi na terenie MTP w Poznaniu.


Państwo Karaś prowadzą gospodarstwo rolne o pow. 560 ha specjalizujące się w nasiennictwie, produkcji mleka oraz żywca wołowego. Gospodarstwo prowadzi poza uprawami paszowymi specjalistyczną produkcję nasienną zbóż i kukurydzy, a także doświadczalną uprawę lnu, konopi i roślin na cele energetyczne. Średnia wydajność od krowy w tym gospodarstwie przy stanie 150 krów mlecznych wynosi 10 tys. litrów mleka rocznie.

Organizatorem konkursu Wielkopolski Rolnik Roku jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego przy współudziale Wielkopolskiej Izby Rolniczej. W pracach Kapituły konkursu oceniającej osiągnięcia wielkopolskich rolników obok profesorów i przedstawicieli konwentu starostów uczestniczy Prezes WIR Piotr Walkowski.

W swoim wystąpieniu Prezes Walkowski pogratulował nominowanym mówiąc, że cieszy się, iż razem jesteśmy wśród najlepszych z najlepszych w 2017 roku. Podziękował także za to, co robią dla Wielkopolski i wielkopolskiego rolnictwa. W dowód uznania wręczył nagrodzonym okazjonalne listy oraz medale 20-lecia reaktywacji samorządu rolniczego.


Laureaci konkursu otrzymali tytuł Wielkopolskiego Rolnika Roku, statuetkę Siewcy oraz nagrodę pieniężną.

Zgłoszonym do konkursu z powiatu rawickiego kibicowała kilkudziesięcioosobowa delegacja rolników z Przewodniczącym Rady Powiatowej WIR w Rawiczu Łukaszem Rojdą.


Uroczystą Galę uświetnił występ Katarzyny Zawady zdobywczyni prestiżowej nagrody na konkursie wokalnym w Moskwie, która wykonuje utwory Anny German oraz występ zespołu ,,Trubadurzy” ikony polskiej muzyki rhythm and bluesowej.


Rada Powiatowa WIR w Rawiczu składa podziękowania Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin Zbigniewowi Koszarkowi za pokrycie kosztów dojazdu na Galę Wielkopolski Rolnik Roku 2017.

Michał Pawliczuk


14-03-2018 r.

10 marca br. w przeddzień Święta Sołtysa delegacja sołtysów z powiatu rawickiego uczestniczyła w II Pielgrzymce Sołtysów do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.


Organizatorami pielgrzymki byli: Krzysztof Grabowski Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Piotr Walkowski Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Justyna Urbaniak Burmistrz Stawiszyna oraz Jarosław Maciejewski Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego.


Już po raz drugi sołtysi z całej Wielkopolski zjechali do kaliskiego sanktuarium, aby modlić się przed obrazem św. Józefa. Pierwsza taka pielgrzymka odbyła się w 2016 roku. Kilkaset osób uczestniczyło we mszy świętej pod przewodnictwem biskupa pomocniczego diecezji kaliskiej Łukasza Buzuna. Po mszy świętej, sołtysi oraz delegacje złożyli wiązanki kwiatów przed pomnikiem świętego Jana Pawła II.

Druga część spotkania odbyła się w Hali Sportowo-Widowiskowej w Stawiszynie. Na wstępie organizatorzy spotkania złożyli życzenia zgromadzonym sołtysom.


Krzysztof Grabowski w swoim wystąpieniu podziękował sołtysom za powiatowe fora sołtysów województwa Wielkopolskiego i wyraził nadzieje, że przyczynią się one do pozyskania środków europejskich na rozwój sołectw.


Prezes WIR Piotr Walkowski mówił o historii Święta Sołtysa, złożył życzenia wszystkim sołtysom oraz wszystkim mężczyznom z okazji przypadającego w tym dniu ich święta.

Specjalnymi gośćmi spotkania byli: Biskup Kaliski Edward Janiak, który pobłogosławił zebranych, Ireneusz Niewiarowski Prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, który w swoim wystąpieniu mówił o ważności funduszu sołeckiego w funkcjonowaniu sołectw oraz Poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb.

Wszyscy mówcy dziękowali sołtysom za ich trud podkreślając ważną, często niedocenianą rolę jaką pełni sołtys w swoim środowisku.

W części artystycznej spotkania wystąpił miejscowy zespół wokalny ,, Grupa Stawiszynianki” oraz zespół ,, Estrada Regionalna Równica” z Ustronia, którego pieśni i tańce wzbudzały gromkie brawa i owacje na stojąco. Na zakończenie występu zespół wraz z publicznością odśpiewał pieśń ,, Góralu, czy ci nie żal”.


Michał Pawliczuk


09-03-2018 r.

6 marca br. dwudziestoosobowa grupa hodowców trzody chlewnej z powiatu rawickiego uczestniczyła w II Narodowym Dniu Świni w Tarnowie Podgórnym. Konferencje zorganizowała firma InConventus Group oraz Wielkopolska Izba Rolnicza.


W spotkaniu pod patronatem honorowym Głównego Lekarza Weterynarii uczestniczyło kilkuset hodowców z całej Polski.

Narodowy Dzień Świni to konferencja poświęcona najważniejszym zagadnieniom z sektora trzody chlewnej.


Pierwszym prelegentem był Wojciech Styburski z firmy Agro Integracja, który mówił o konieczności tworzenia grup producentów rolnych jako szansy dla hodowców trzody chlewnej na skuteczniejszy rozwój i znaczącą pozycję na rynku.

Kolejnym prelegentem był Prezes WIR Piotr Walkowski, który mówił o formalnych barierach przy uzyskaniu pozwolenia na budowę chlewni czy modernizację. W swoim wystąpieniu mówił, że w Polsce efektywna i konkurencyjna produkcja trzody utrudniona jest przez przepisy i politykę samorządów, zbyt duży wpływ organizacji ekologicznych na opinię publiczną, blokowanie inwestycji przez ludność napływową z miast oraz rozwijający się ASF. Prezes Walkowski poinformował, że na ostatnim etapie rozstrzygnięć są prace nad kodeksem urbanistyczno-budowlanym. Zmieni on około 140 ustaw. Przesądzi o tym, w jaki sposób będą na obszarach wiejskich tworzone strefy funkcjonalności. Nie może być tak jak jest obecnie, że pomieszane są tereny rolnicze z rekreacyjnymi, przemysłowymi oraz mieszkalnymi.

Mogłoby się wydawać, że nowe przepisy uproszczą procedury przy inwestowaniu w chlewnie, jednakże projektowane przepisy KUB nie uwzględniają wszystkich problemów rolników i mogą powodować dodatkowe utrudnienia.


Wiele informacji przekazanych przez prelegentów miało charakter praktycznych porad mogących rozwiązać wiele problemów sektora trzody chlewnej;

 • Adwokat Sergiy Skorycki omówił hodowlę trzody chlewnej od strony podatkowej.
 • Ilonka Wijers z firmy fancom B.V. przedstawiła prezentację na temat ,, Zarządzanie i wyzwania związane z wysokowydajną produkcją loch”.
 • Lek. wet. Agnieszka Mańka z firmy Zoetis Polska omówiła czynniki wpływające na decyzję o terminie szczepienia prosiąt.
 • Niels Poulsen z firmy Poldanor – największego producenta trzody chlewnej w Polsce przedstawił prezentację na temat redukcji zużycia antybiotyków w hodowli trzody chlewnej.

Zagrożenie poszerzania się obszaru, na którym występuje ASF, jest nadal wysokie. W związku z tym lek. wet. Adam Grabowski z firmy Anawet oraz Urszula Teter z Cid Lines przybliżyli zasady skutecznej bioasekuracji jako metody mającej na celu zapobieganie przed dostaniem się wirusa do gospodarstw.

Wyczerpujących informacji na temat ASF udzielił na spotkaniu Sylwester Rzewuski przedstawiciel Podlaskiego Związku Rolniczych Zrzeszeń Branżowych Producentów Trzody Chlewnej, który poinformował, że problemy ekonomiczne wynikające z występowania ASF są przerażające. Odszkodowania ze strony państwa są symboliczne, a świń nie ma komu sprzedać, ponieważ zakłady skupujące trzodę ze stref automatycznie tracą możliwość eksportu wyrobów.

Hodowcy trzody chlewnej uczestniczący w spotkaniu zgodnie stwierdzili ,że należy się zjednoczyć i zintensyfikować działania przy wsparciu Izb Rolniczych, aby wspólnymi siłami poprawić sytuację gospodarstw produkujących trzodę chlewną.

Podczas konferencji na stoisku Wielkopolskiej Izby Rolniczej można było otrzymać prasę rolniczą oraz ulotki dotyczące zasad bioasekuracji odnośnie ASF.


Michał Pawliczuk


19-02-2018 r.

15 lutego br. w miejscowości Miejska Górka odbyło się Forum Rolnicze Powiatu Rawickiego zorganizowane przez Radę Powiatową WIR w Rawiczu. Gospodarzami spotkania byli: Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski i Przewodniczący Rady Powiatowej WIR w Rawiczu Łukasz Rojda. W Forum pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela uczestniczyło ok. 100 osób – rolników, samorządowców oraz przedstawicieli instytucji działających na rzecz rolnictwa.


Jako pierwszy głos zabrał Przewodniczący Rady Powiatowej WIR w Rawiczu Łukasz Rojda, który otworzył spotkanie i przywitał przybyłych gości. Następnie Prezes WIR Piotr Walkowski przedstawił najważniejsze działania Wielkopolskiej Izby Rolniczej w roku 2017 oraz plany działań na rok 2018.

Kolejnymi prelegentami byli:

 • Dariusz Grzelewski z firmy Inter Finans, który przedstawił działania w ramach PROW na lata 2014-2020.
 • Karol Junory Kierownik ARiMR w Miejskiej Górce, który przedstawił prezentację dotyczącą wypełniania e-wniosków o dopłaty bezpośrednie.
 • Krystyna Szmyt Kierownik Oddziału WIORiN, która przedstawiła aktualne informacje z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
 • Czesław Fedyk Kierownik PT KRUS, który przedstawił najważniejsze kwestie związane z funkcjonowaniem KRUS w Rawiczu.
 • Kamil Kucharski z Nadzoru Wodnego w Rawiczu, który omówił zmiany wynikające z ustawy Prawo Wodne.

Swoje oferty dla rolników przedstawili także przedstawiciele banków:

 • Barbara Zawieja z Banku Spółdzielczego we Wschowie Oddział Miejska Górka.
 • Sylwia Joniec z BGŻ BNP PARIBAS.


Największe emocje wzbudziło wystąpienie dr. Mieczysława Kowalonka pełniącego obowiązki Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rawiczu, który przedstawił zasady bioasekuracji odnośnie Afrykańskiego Pomoru Świń zagrażającego Wielkopolsce. Zebrani rolnicy wyrażali swoje niezadowolenie z opieszałości Rządu w walce z ASF oraz obawy odnośnie dużych kosztów wprowadzania bioasekuracji na terenie gospodarstw rolnych zajmujących się hodowlą świń.


Prezes WIR Piotr Walkowski uzupełniając wypowiedź dr. Kowalonka odniósł się do kwestii podstawowych zasad bioasekuracji takich jak uszczelnienie chlewni przed gryzoniami, kotami, psami oraz ptakami, zakupu i montażu mat dezynfekcyjnych, zakupu środków dezynfekcyjnych i odzieży ochronnej. Prezes Walkowski zauważył, że należy stworzyć w swoim gospodarstwie bariery lub sposoby uniemożliwiające przeniknięcie wirusa ASF, którego roznosicielami mogą być dostawcy paszy, samochody skupujące trzodę, czy samochody odbierające padłe zwierzęta z gospodarstwa.

Prezes WIR stwierdził, że będzie trzeba zmienić niektóre swoje nawyki i zachować samokontrolę, aby ustrzec się przed wprowadzeniem wirusa ASF do własnego gospodarstwa.

Prezes Walkowski poinformował, że rozporządzenie odnośnie bioasekuracji zakłada, iż powiatowy Lekarz Weterynarii odwiedzi każde gospodarstwo rolne produkujące trzodę chlewną i sporządzi ankietę. Z ankiety tej będzie wynikało czy dane gospodarstwo spełnia zasady bioasekuracji czy nie, jeżeli nie, to będzie trzeba się dostosować do zaleceń w określonym terminie.

Na terenie powiatu rawickiego jest około 1400 gospodarstw rolnych, które będą musiały odwiedzić służby weterynaryjne. Powiatowy Lekarz Weterynarii ma do dyspozycji 2,5 etatu w podległej mu inspekcji, zatem wprowadzenie skutecznej bioasekuracji na terenie naszego powiatu będzie zadaniem trudnym i wymagającym dużego zaangażowania zarówno służb jak i rolników.

Forum sponsorowali: Firma ARPON, Firma Inter Finans, Firma TAD-LEN, Firma Jamar, Firma Soya Foods, Bank Spółdzielczy we Wschowie oddział Miejska Górka, Bank BGŻ Paribas S.A.

Michał Pawliczuk


01-02-2018 r.

30 stycznia w Lipnie ( powiat leszczyński ) rolnicy z powiatu rawickiego uczestniczyli w Wielkopolskim Forum Trzodowym pt. ,,ASF u bram Wielkopolski – czas na działania”. W spotkaniu zorganizowanym przez Wielkopolską Izbę Rolniczą uczestniczyło kilkuset rolników z całego województwa, przedstawiciele administracji rządowej, samorządowcy, służby weterynaryjne oraz przedstawiciele Polskiego Związku Łowieckiego.


Dla wielkopolskiego rolnictwa pojawienie się wirusa ASF będzie ogromnym problemem. Jesteśmy numerem jeden w produkcji świń. Mamy w Wielkopolsce ponad 4 miliony świń. Skutki pomoru będą dotkliwe, jeżeli dopuścimy do tego, że choroba dojdzie aż tutaj – mówił Prezes WIR Piotr Walkowski.


Zbigniew Król reprezentujący Wojewodę Wielkopolskiego zapewniał, że odpowiednie służby podejmą wyzwanie jakim jest ASF u bram Wielkopolski. Stwierdził, że problem jest bardzo poważny i służby przygotowują się do niego od dłuższego czasu. Przygotowane są procedury i symulacje działań.

Wielkopolski Lekarz Weterynarii Andrzej Żarnecki stwierdził, że wirus ASF będzie dalej się rozprzestrzeniał wśród dzików, kwestia aby jak najpóźniej dotarł do Wielkopolski. Podległe mu służby wspólnie z Polskim Związkiem Łowieckim podjęły już działania, które mają zminimalizować zagrożenie pojawienia się wirusa w regionie.

Przedstawiciel PZŁ Marian Flis prezentował w jaki sposób myśliwi podchodzą do zwalczania ASF podkreślając, że to pierwsza taka sytuacja, kiedy myśliwi uczestniczą w zwalczaniu choroby. Redukują pogłowie dzików do 0,1 szt./km2 po wschodniej stronie Wisły i do 0,5 szt./km2 po zachodniej stronie Wisły.


Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele rolników z Brandenburgii. Nasi zachodni sąsiedzi mówili w jaki sposób przygotowują się na ewentualną konfrontację z ASF. Walka z chorobą będzie tam polegała przede wszystkim na redukcji populacji dzika przez myśliwych, przy wsparciu wojska i policji.


Wszyscy prelegenci na spotkaniu zgodnie stwierdzili, że podstawowym rezerwuarem ASF są dziki. Mogą one przenosić wirusa, ale to przenoszenie odbywa się w obrębie populacji dzików, natomiast dziki do chlewni nie wchodzą – wektorem jest czynnik ludzki, niezmiernie ważna jest bioasekuracja.

Michał Pawliczuk


13-12-2017 r.


W sobotę 9 grudnia br. trzydziestoosobowa delegacja rolników z powiatu rawickiego gościła na Wieczerzy Wigilijnej Środowisk Wiejskich w Turku. Organizatorem wieczerzy była Wielkopolska Izba Rolnicza i Samorząd Powiatu Tureckiego przy wsparciu wielu osób i instytucji.

Wieczerze wigilijne organizowane przez WIR to już wielkopolska tradycja. Gospodarzami uroczystości byli: Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, Prezes Związku Producentów Ryb Marek Trzcieliński, Starosta Turecki Mariusz Seńko, Przewodnicząca Komisji WIR ds. Kobiet i Rodziny w Środowisku Wiejskim Jolanta Nawrocka oraz Przewodniczący Rady Powiatowej WIR w Turku Marek Pańczyk. Na spotkanie z różnych stron Wielkopolski przybyło ponad tysiąc osób. Wśród zaproszonych gości byli również Poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb, Honorowy Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych i Wielkopolskiej Izby Rolniczej Józef Waligóra oraz Anna Majda Radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. W imieniu Wielkopolskiej Izby Rolniczej życzenia zebranym złożył Prezes WIR Piotr Walkowski.


Uczestnicy wieczerzy po przełamaniu się opłatkiem i złożeniu sobie życzeń wspólnie śpiewali kolędy. Podczas spożywania pysznych dań wigilijnych biesiadnicy mogli podziwiać program artystyczny przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Turku, wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Turku oraz członkiń KGW w Brudzewie.


W czasie trwania wigilii rozstrzygnięto konkurs kulinarny pn. ,,Wielkopolska miodem i mlekiem płynąca”. Laureatkami konkursu zostały między innymi panie ze stowarzyszenia ,,Kawcze lokalnie aktywne razem” oraz panie z sołectwa Czechnów z powiatu rawickiego.


Nagrodami dla laureatek były dyplomy, książki pt. ,,Wielkopolski Kucharz” oraz wyjazd do Brukseli połączony ze zwiedzaniem Parlamentu Europejskiego ufundowany przez posła do PE Andrzeja Grzyba. Nagrody wręczali: Poseł do PE Andrzej Grzyb i Prezes WIR Piotr Walkowski.


Michał Pawliczuk


04-12-2017 r.


W piątek 1 grudnia w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Rawiczu odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Rady Powiatowej WIR w Rawiczu. Głównym tematem spotkania było podsumowanie szkód w rolnictwie, które powstały w wyniku tegorocznych nawałnic.

W spotkaniu uczestniczyło sześciu Członków Rady, pracownik biura WIR oraz zaproszeni goście:

 • Starosta Rawicki Adam Sperzyński
 • Burmistrz Miejskiej Górki Karol Skrzypczak
 • Kierownik BP ARiMR Karol Junory
 • Z-ca Wójta Gminy Pakosław Jerzy Mosiek
 • Kier. Gminnego Związku Spółek Wodnych w Rawiczu ,Pakosławiu i Miejskiej Górce Janusz Wielebski.
 • Kierownik PZDR w Gołaszynie Ryszard Bijak
 • Inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska w gminie Bojanowo Ewelina Zmuda.
 • Inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska w gminie Rawicz Katarzyna Górczak.
 • Inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska w gminie Jutrosin Krzysztofa Wawrzyniak.

Przewodniczący Rady Powiatowej WIR w Rawiczu Łukasz Rojda otworzył spotkanie i powitał zaproszonych gości. Następnie przypomniał i omówił niekorzystne zjawiska atmosferyczne jakie miały miejsce w tym roku na terenie powiatu rawickiego. Z danych zebranych z powiatu wynika, że po nawałnicach wpłynęło 550 wniosków o szacowanie strat, a na skutek nawałnic zniszczonych zostało w różnym stopniu ponad 4 300 ha upraw rolniczych. Łącznie ze stratami w środkach trwałych nawałnice wyrządziły szkody na ponad 20 mln zł.

Podczas spotkania dyskutowano między innymi o braku odszkodowań ze strony państwa i towarzystw ubezpieczeniowych za zniszczone tunele foliowe. Ubezpieczyciele nie ubezpieczają tuneli foliowych, a państwo nie uznaje tuneli za budowle. Zebrani wskazali na problem, że na protokołach sporządzanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe nie ma poszczególnych pozycji kwot odszkodowania. Kwota odszkodowania podana jest w całości, bez rozbicia na poszczególne budynki i uprawy co stwarza problemy przy ubieganiu się o pomoc w ARiMR.


Wiele pytań kierowanych było do Kierownika ARiMR. Z odpowiedzi można wyciągnąć wniosek, że kwoty pomocy ze strony państwa ( pomniejszone o kwoty otrzymanego odszkodowania od ubezpieczycieli, pomniejszone o pomoc de minimis, i inne) będą niewspółmierne do poniesionych strat i niezgodne z oczekiwaniami. Kierownik ARiMR Karol Junory poinformował o możliwości składania wniosków od 7 do 29 grudnia przez rolników, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi o przyznanie pomocy na odtworzenie składników gospodarstwa. Jest to wsparcie typu ,, Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”. Jednak z uwagi na to, że dotyczy to rolników, którzy ponieśli straty powyżej 30%, liczba mogących uzyskać to wsparcie będzie znikoma.

W dyskusji poruszano kwestie komunikacji pomiędzy gminami a Wojewodą Wielkopolskim po nawałnicach. Z relacji Burmistrza Miejskiej Górki Karola Skrzypczaka wynika, że przebiegała ona dość sprawnie.

Poruszono również sprawę wejścia w życie od pierwszego stycznia nowego Prawa Wodnego i związanych z tym obaw o ponoszenie przez rolników kosztów utrzymania urządzeń wodnych. Zebrani zgodnie stwierdzili, że sytuacja wyjaśni się w pierwszym okresie obowiązywania nowego prawa.

Starosta Rawicki Adam Sperzyński przedstawił funkcjonowanie programu wspierającego wymianę eternitowych pokryć dachowych w powiecie rawickim. Poprosił, aby informować rolników posiadających eternit, żeby sprawdzali czy są zarejestrowani w ewidencji danej gminy. Aby skorzystać z tego wsparcia finansowego właściciel posesji musi przedstawić zaświadczenie z gminy o miejscu znajdowania się eternitu.

Na zakończenie spotkania pracownik Biura Powiatowego WIR w Rawiczu rozdał zebranym poradnik opracowany przez kancelarię odszkodowawczą Refundo pn. ,,Klęska żywiołowa. Co zrobić, aby uzyskać odszkodowanie?”. Poprosił, aby rozpropagować go wśród rolników (i nie tylko) w poszczególnych gminach.

Klęska żywiołowa. Co zrobić, aby uzyskać odszkodowanie?

Michał Pawliczuk


25-09-2017 r.


24 września w Gołaszynie k. Bojanowa już po raz szósty odbyła się impreza pn. ,,Wielkopolska Wieś Zaprasza” . Współorganizatorem imprezy była Wielkopolska Izba Rolnicza, którą reprezentował Członek Zarządu WIR Jerzy Kostrzewa, Przewodniczący Rady Powiatowej WIR w Rawiczu Łukasz Rojda oraz Członek Rady Powiatowej WIR Zbigniew Gąsior.


Uroczystego otwarcia imprezy dokonała Wiesława Witaszek za-ca Dyrektora WODR, która powitała zaproszonych gości.

Wśród zaproszonych gości byli między innymi Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Zofia Szalczyk, Starosta Rawicki Adam Sperzyński oraz Burmistrzowie gmin powiatu rawickiego.


Ważnym punktem w programie imprezy, łącząc przyjemne z pożytecznym było szkolenie zorganizowane przez Wielkopolską Izbę Rolniczą pn. ,, Efektywna sprzedaż w ramach rolniczego handlu detalicznego ‘’.Szkolenie prowadziła pani Sylwia Rymanowska z WODR w Kępnie. W szkoleniu uczestniczyli; Przedstawiciel Powiatowego Lekarza Weterynarii Mieczysław Kowalonek oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawiczu Grażyna Marczyńska, którzy odpowiadali na pytania rolników dotyczące rolniczego handlu detalicznego.


Podczas trwania imprezy jury w składzie ; Wiesława Witaszek za-ca Dyrektora WODR, Jerzy Kostrzewa Członek Zarządu WIR, Adam Sperzyński Starosta Rawicki i Krzysztof Kurpisz za-ca Burmistrza Bojanowa oceniało zmagania Kół Gospodyń Wiejskich w konkursie ,,Warzywa i owoce na naszych stołach’’, oraz młodzieży ponadgimnazjalnej w konkursie ,,Kiełbaski rawickie’’. Laureatami zostały panie ze Stowarzyszenia Kolorowy Zakątek z Wydaw i młodzież ponadgimnazjalna z Łaszczyna. Fundatorem produktów żywnościowych w konkursie kulinarnym dla piętnastu Kół Gospodyń Wiejskich była Wielkopolska Izba Rolnicza.


Członek Zarządu WIR Jerzy Kostrzewa podczas imprezy otrzymał z rąk przedstawiciela Komitetu Organizacyjnego Obchodów 110 lecia Szkolnictwa Rolniczego w Bojanowie statuetkę dla Prezesa WIR Piotra Walkowskiego w ramach podziękowania za udział w organizacji Jubileuszu 110 lecia Szkolnictwa Rolniczego W Bojanowie.


Wśród wystawców nie zabrakło stoiska Wielkopolskiej Izby Rolniczej, na którym rolnicy powiatu rawickiego mogli otrzymać prasę rolniczą i uzyskać informacje na temat prac samorządu rolniczego.

Podczas trwania imprezy swoje umiejętności wokalne i taneczne zaprezentowały zespoły : ,,Gołaszyniacy’’, ,,Maryna’’ i na zakończenie ,,Amigos’’.

Michał Pawliczuk


21-08-2017 r.


Rada Powiatowa WIR w Rawiczu przedstawia gospodarstwo rolne przyjęte do wizytacji w Konkursie Wielkopolski Rolnik Roku. Podczas inauguracyjnego posiedzenia Kapituły XVII edycji Konkursu WRR 2017 przyjęto do wizytacji 55 rolników. Zaszczytną funkcję członka kapituły już po raz dwunasty pełni Piotr Walkowski Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Jednym z rolników zgłoszonych przez Radę Powiatową WIR w Rawiczu jest pan Tomasz Samól z Niemarzyna w gminie Miejska Górka. Pan Tomasz wraz z żoną Marzeną prowadzi na 235 ha gospodarstwo rolne specjalizujące się w produkcji roślinnej. Struktura zasiewów w tym gospodarstwie przedstawia się następująco : burak cukrowy -33 ha, rzepak - 47 ha, pszenica – 45 ha, pszenżyto – 35 ha, łubin -3 ha. Poza tym Pan Tomasz produkuje kontraktowany do zakładu w Pudliszkach groszek na 37 ha oraz kukurydzę cukrową na 35 ha. Groszek i kukurydza zbierane są kombajnami będącymi w posiadaniu gospodarstwa.


W parku maszynowym gospodarstwa oprócz kombajnów do zboża, groszku i kukurydzy znajduje się pięć markowych ciągników, przyczepy rolnicze, opryskiwacz, zestaw uprawowo siewny, deszczownia szpulowa do nawadniania upraw z własnej studni oraz wiele innych mniejszych maszyn.


Realizując inwestycje we własnym gospodarstwie państwo Samól korzystali ze wsparcia Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013.


Gospodarstwo rolne państwa Samól jest w fazie ciągłego rozwoju, na ten rok przewidziany jest zakup siewnika do siewu bezpośredniego z podsiewaniem nawozów oraz budowa wiaty garażowej.

Michał Pawliczuk


16-08-2017 r.


W piątek wieczorem 11 sierpnia nad powiatem Rawickim przeszła kolejna w tym roku nawałnica . Silny wiatr łamał drzewa, zrywał linie energetyczne i dachy z domów mieszkalnych. Ulewny deszcz zalewał posesje, a grad wielkości piłek golfowych wyrządzał szkody na polach i w ogrodach.


Nawałnica przetoczyła się przez cały powiat Rawicki. W gminach Miejska Górka, Pakosław i Rawicz straty są bardzo duże. Skalę żywiołu widać po zniszczeniach zarówno budynków jak i pól – strzaskane przez grad uprawy kukurydzy i buraków cukrowych.


Ucierpiały także uprawy pomidorów gruntowych. Plantatorzy zrzeszeni w grupie producenckiej dostarczającej pomidory do zakładu w Pudliszkach oceniają, że grad zniszczył ponad 40 % upraw pomidorów.

Wkrótce rozpoczną pracę komisje klęskowe z udziałem członków Rady Powiatowej WIR w Rawiczu.

Michał Pawliczuk


17-07-2017 r.


10 lipca bieżącego roku nad powiatem Rawickim przetoczyła się silna nawałnica wyrządzając duże straty w uprawach rolniczych. Najbardziej ucierpiały uprawy w miejscowościach Kawcze i Gierłachowo w gminie Bojanowo.


Grad oraz nawalny deszcz zniszczył doszczętnie uprawy buraków cukrowych, kukurydzy, rzepaku, grochu, ziemniaków i zbóż.

Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej zaapelował o zaktywizowanie zespołów komisji do sprawnego oszacowania strat w gminach dotkniętych negatywnymi skutkami kompleksu zjawisk atmosferycznych o charakterze klęski. Komisja taka w gminie Bojanowo z udziałem członków Rady Powiatowej WIR w Rawiczu oceni straty na plantacjach 24 lipca bieżącego roku.

Michał Pawliczuk


05-07-2017 r.


W dniu 02.07.2017r. w Dubinie pod Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego odbyło się wydarzenie pn. ,, Niedziela z Funduszami Unijnymi w aspekcie 750lecia Dubina”.


Wśród zaproszonych gości byli m.in. Biskup Damian Bryl, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski , Europoseł Andrzej Grzyb, Senator Marian Poślednik, Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki UM Dorota Kinal, Starosta Rawicki Adam Sperzyński oraz Burmistrzowie okolicznych gmin.


Wielkopolską Izbę Rolniczą reprezentował Prezes WIR Piotr Walkowski i Przewodniczący Rady Powiatowej WIR w Rawiczu Łukasz Rojda.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 11 mszą świętą w kościele pw. Św. Mikołaja w Dubinie. Po uroczystej mszy odsłonięto pamiątkową tablicę w centrum wsi, a zebrani mogli wysłuchać krótkiego odczytu historii Dubina.


Następnie odbył się przemarsz uczestników wydarzenia z udziałem orkiestry dętej i zaprzęgów konnych na boisko wiejskie, gdzie pani sołtys Mirosława Antkowiak powitała zaproszonych gości.


Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski przekazał na ręce pani sołtys list gratulacyjny. Po wystąpieniach gości miały miejsce występy artystyczne i rozstrzygnięcia konkursów o tematyce unijnej.


Wielkopolska Izba Rolnicza wystawiła swoje stoisko, które cieszyło się sporym zainteresowaniem rolników. Na stoisku rolnicy z gmin powiatu Rawickiego mogli otrzymać bezpłatną prasę rolniczą i uzyskać informację na temat prac samorządu rolniczego.

Michał Pawliczuk


30-06-2017 r.

W dniu 28 czerwca 2017 w Miejskiej Górce odbyło się ostatnie z cyklu spotkanie pod nazwą ,,forum rolniczo-łowieckie” zorganizowane przez Radę Powiatową WIR w Rawiczu.


Spotkanie otworzył i poprowadził Przewodniczący Rady powiatowej WIR w Rawiczu Łukasz Rojda.

W spotkaniu uczestniczył Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski, Powiatowy Lekarz Weterynarii Marian Gross, przedstawiciele Zarządu Powiatu i Gmin oraz liczna grupa rolników. Polski Związek Łowiecki reprezentował Łowczy Okręgowy Stanisław Grylewicz oraz przedstawiciele kół łowieckich działających na terenie powiatu Rawickiego.

Jako pierwszy głos zabrał Antoni Jórdeczka Członek Zarządu Powiatu Rawickiego, który omówił kwestie dzierżaw obwodów łowieckich. Mówił także o potrzebie wspólnego działania rolników i myśliwych.


W następnej kolejności głos zabrał Łowczy Okręgowy Stanisław Grylewicz, który przedstawił stan pogłowia zwierzyny leśnej, plany odstrzałów oraz założenia planu 10- letniego, którego celem jest redukcja ilości zwierzyny leśnej na terenie powiatu Rawickiego.


Spośród licznej grupy rolników przybyłych na spotkanie nie zabrakło takich, którzy zadawali pytania myśliwym. Jednym z nich było pytanie o sposoby inwentaryzacji zwierzyny leśnej.

Łowczy Okręgowy odpowiadając na to pytanie omówił metodę tzw. pędzeń próbnych, mówił także o trudnościach z liczeniem zwierzyny przebywającej na plantacjach kukurydzy.


Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej zabierając głos powiedział, że spotkania takie są po to, aby stworzyć podstawy do dyskusji, żeby w sposób komunikatywny i rozsądny, bez emocji rozwiązywać na poziomie powiatu problemy jakimi są szkody łowieckie.

Prezes Walkowski zwrócił uwagę na to, że musi istnieć możliwość szybkiego dostępu do informacji o tym, które koło łowieckie odpowiada za dany teren , aby rolnicy mogli szybko skontaktować się z kołem w razie wystąpienia szkody łowieckiej. Poinformował, że Wielkopolska Izba Rolnicza opracowuje zbiór danych, które będą zawierać wykazy kół łowieckich, obszary działania poszczególnych kół oraz dane kontaktowe osób przyjmujących w kołach zgłoszenia szkód łowieckich. Opracowanie to obejmie całe województwo wielkopolskie, a dane zostaną przekazane do gmin i powiatów oraz będą ogólnie dostępne na stronach internetowych. Na zakończenie Prezes WIR powiedział, że Polski Związek Łowiecki i Wielkopolska Izba Rolnicza powinny dokonać podsumowania forów rolniczo-łowieckich i wyznaczyć termin wspólnego spotkanie z udziałem Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Michał Pawliczuk


25-03-2017 r.

W dniach 20-21.05.2017 w Gołaszynie odbyły się dziesiąte jubileuszowe targi rolnicze organizowane przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Wielkopolską Izbę Rolnicza, Gminę Bojanowo oraz Starostwo Powiatowe w Rawiczu.


Uroczyste otwarcie poprzedził występ zespołu ,,Gołaszyniaki’’, który wzbudził aplauz zgromadzonych gości. Targi zostały otwarte przez Dyrektora WODR w Poznaniu panią Wiesławę Nowak. Następnie rozstrzygnięto regionalny etap konkursu ,,Bezpieczne Gospodarstwo Rolne’’. Do końca pierwszego dnia targów zgromadzona publiczność mogła obejrzeć na scenie występy wielu innych zespołów muzycznych.

WIR była obecna na Targach ze swoim stoiskiem, na którym rolnicy mogli otrzymać bezpłatną prasę rolniczą i uzyskać informacje o pracach samorządu rolniczego.


W pierwszym dniu targów nasze stoisko odwiedził Członek Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej Jerzy Kostrzewa, który również uczestniczył w uroczystości otwarcia imprezy. Wśród zwiedzających stoisko nie zabrakło członków Rady Powiatowej z jej Przewodniczącym Łukaszem Rojdą. WIR w Poznaniu była fundatorem nagród w konkursie piosenki dziecięcej i młodzieżowej przedszkoli oraz szkół powiatu rawickiego.


Spośród wielu atrakcji, na targach Gołaszyn Wiosna 2017 szczególnym punktem zainteresowania najmłodszej grupy zwiedzających była wystawa gołębi i ptactwa domowego była.24-03-2017 r.


Reprezentacja 8 osób z powiatu rawickiego uczestniczyła 11 marca br. w uroczystości Dnia Kobiet zorganizowanego w Warszawie przez PSL. Całość spotkania odbyła się w Sali Kolumnowej Sejmu, gromadząc Panie z całej Polski. Oprócz przemówień liderów PSL Panie miały możliwość wysłuchania koncertu operowego i skrzypcowego oraz otrzymały słodkie upominki. Po Gali wszyscy mieli możliwość zwiedzenia Sejm, między innymi Sali Plenarnej.


Łukasz Rojda


20-03-2017 r.

Po raz szesnasty 19 marca br. w Sali Ziemi na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się finałowa gala konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku”. Organizowana jest przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego przy udziale Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Z powiatu rawickiego uczestniczyło w niej blisko 40 osób.


Z grona 20 nominowanych gospodarstw wybrano 10 laureatów, którzy otrzymali nagrody – statuetki Siewcy oraz nagrody finansowe w wysokości 10.000 zł. Wręczył je Wicemarszałek Krzysztof Grabowski. Prezes WIR Piotr Walkowski uhonorował laureatów medalionem 20 lecia naszej izby.

Celem Konkursu Wielkopolski Rolnik Roku jest promowanie rozwoju nowoczesnego rolnictwa i gospodarstw rolnych naszego regionu. Do jego XVI edycji przystąpiły 54 gospodarstwa rolne z 26 powiatów województwa wielkopolskiego. Powołana przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Kapituła Konkursu pod przewodnictwem prof. Grzegorza Skrzypczaka, wizytowała zgłoszone do konkursu gospodarstwa, oceniała je i zakwalifikowała 20 najlepszych rolników jako nominowanych w konkursie.

Opracowanie: Paweł Dopierała


17-03-2017 r.


Forum Rolnicze Powiatu Rawickiego organizowane przez RP WIR w Rawiczu odbyło się 15.03.2017 roku w sali Restauracji „Maria” w Dębnie Polskim, o godz. 10.00. Obecni na nim byli rolnicy z powiatu rawickiego, przedstawiciele władz gminnych i powiatowych oraz agencji i instytucji z otoczenia rolnictwa, a także Prezes WIR Pan Piotr Walkowski. Forum prowadzone było przez Przewodniczącego RP WIR w Rawiczu Pana Łukasza Rojdę. Informacje dla zebranych prezentowali:

 1. Bank BS Wschowa o/Rawicz – informacja o banku oraz oferta produktowa dla rolników
 2. Doradztwo Rolnicze Grześkowiak – temat tworzenie grup producentów rolnych, premie na pozarolniczą działalność gospodarczą, restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych
 3. PT KRUS Rawicz - informacja o działalności KRUS, zmianach w ustawie o ubezpieczeniach społecznych rolników, wysokościach świadczeń, możliwości rehabilitacji i wypoczynku w ośrodkach KRUS, ubezpieczeniu dzieci rolników do 16 lat
 4. ARiMR, BP w Miejskiej Górce - zmiany w zasadach przyznawania dopłat bezpośrednich oraz systemie rejestracji i identyfikacji zwierząt
 5. ARR Poznań - dopłaty do materiału siewnego, umowy w obrocie produktami rolnymi, dopłaty do materiału hodowlanego bydła i trzody
 6. ANR Poznań - zagadnienia związane z obrotem ziemią rolną, dzierżawa gruntów i kryteria wyboru oferty w przetargach
 7. PIW Rawicz - problemy i zagrożenia związane z ptasią grypą oraz ASF, bioasekuracja w gospodarstwach rolnych, założenia i warunki prowadzenia Rolniczego Handlu Detalicznego
 8. Banku BGŻ Paribas – oferta banku dla rolników oraz konkurs z nagrodami
 9. Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią - informacje na temat dywersyfikacji pozyskiwania energii
 10. piTERN - oferta firmy w zakresie instalacji fotowoltaicznych.

Forum zakończyło się wspólnym posiłkiem, który był możliwy dzięki zaangażowaniu środków Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz sponsorom. Uczestniczyło w nim ponad 60 osób.

Opracował: Paweł Dopierała


10-06-2016 r.

W dniach 7 marca 2016 w świetlicy wiejskiej w Szkaradowie oraz 9 marca 2016 w Hotelu „Maria” w Dębnie Polskim mały miejsce Fora rolnicze powiatu rawickiego.


Udział w nich wzięło w sumie około 150 rolników. Obecni byli przedstawiciele agencji rolniczych, burmistrzowie i wójt z gmin powiatu rawickiego oraz starosta powiatu.


Przewodniczący Rady Powiatowej WIR w Rawiczu powitał wszystkich gości i przedstawił główne tematy dyskusji. W programie spotkań znalazły się tematy związane z możliwością udzielania rolnikom kredytów w związku z zaistniałą suszą i opóźnieniem dopłat bezpośrednich. Kierownik miejscowego oddziału ARiMR Karol Junory przedstawił informację dotyczące nowego naboru wniosków z PROW 2014-2020. Obecny na spotkaniu Prezes WIR Piotr Walkowski omówił zasady realizacji dopłat do trzody chlewnej i mleka oraz materiału siewnego. Temat zwalczania chorób zakaźnych i informacje o sprzedaży bezpośredniej omówił Powiatowy Lekarz Weterynarii –Marian Gross.

Spotkania kończyły się dyskusją o obecnej sytuacji w rolnictwie i prognozach na przyszłość.

Opracowanie i fotografie Daniel Baszyński


23-02-2016 r.

W dniu 16.02.2016 w sali posiedzeń starostwa powiatowego odbyło się spotkanie Rady Powiatowej.
Porządek obrad:

 1. Sprawozdanie z działań Izby (min. omówienie zagadnień i tematów poruszanych na forum trzody chlewnej w Poznaniu).
 2. Omówienie stanu przezimowania ozimin na terenie powiatu.
 3. Przedstawienie projektu dopłat dla hodowców trzody chlewnej i producentów mleka.
 4. Informacja na temat planu wprowadzenia kredytów obrotowych pod dopłaty obszarowe.
 5. Ustalenie terminu i zakresu szkoleń dla rolników związanych z powyższymi pkt. a także PROW 2014-2020.
 6. Omówienie i ustalenie organizacji wyjazdu do Poznania na finał konkursu Wielkopolski Rolnik Roku w dniu 13 marca 2016.
 7. Aktualne informacje na temat budowy kopalni odkrywkowej w naszym rejonie.


Przewodniczący Łukasz Rojda powitał zebranych i przedstawił sprawozdanie z ostatniego WZ. Następnie omówił i przedstawił wnioski wypływające z dyskusji rolników i przedstawicieli podmiotów skupowych i przetwórczych prowadzonej w trakcie Wielkopolskiego Forum Trzodowego.

W kolejnym punkcie omówiony został stan przezimowania upraw na terenie naszego powiatu. Następnie Przewodniczący przedstawił mechanizmy i sposób realizacji wsparcia producentów trzody chlewnej i mleka jakie będą uruchomione w najbliższym czasie. Omówił również propozycję uruchomienia kredytów obrotowych dla rolników, którzy nie otrzymali jeszcze dopłat bezpośrednich.


Po ustaleniu miejsc i terminów forów rolniczych na terenie powiatu radni zdecydowali o ich formie i zagadnieniach jakie mają być poruszone. Pierwsze forum odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Szkaradowie w dn. 7 marca 2016, natomiast kolejne będzie w hotelu Maria w Dębnie Polskim w dn. 9 marca 2016. Obydwa rozpoczną się o godz. 10:00.

Kolejnym tematem było ustalenie szczegółów wyjazdu do Poznania na Galę Wielkopolski Rolnik Roku. Postanowiono że pojedzie autokar i zabierze 50 osób.

Tematem rozmów był też problem budowy kopalni odkrywkowej na naszym terenie. Przewodniczący przedstawił zagrożenia i podkreślił, że cały czas wszystko zależy od wojewody czy wprowadzi ewentualną budowę kopalni do planu zagospodarowania.
Na tym spotkanie zakończono.

Baszyński Daniel


Po raz kolejny na terenie powiatu rawickiego odbyła się impreza: Wielkopolska Wieś Zaprasza. Tematem przewodnim były produkty mleczne. Zorganizowane przez Centrum Wystawowo-Edukacyjne w Gołaszynie i Wielkopolską Izbę Rolniczą targi przyciągnęły ponad 40 Kół Gospodyń Wiejskich z regionu leszczyńskiego. Panie przygotowały na bazie nabiału z OSM w Rawiczu przysmaki według własnego pomysłu. Zwiedzający mogli spróbować pierogów, naleśników z serem, deserów i innych specjałów. Na targach gościł również nasz Prezes-Piotr Walkowski, który częstował pysznymi plackami ziemniaczanymi. Dla dzieci zorganizowano szereg konkursów, a dorośli mogli nabyć różne regionalne przysmaki i rękodzieła. Publiczność zachwycona była występami zespołów folklorystycznych oraz mażoretek działających przy Orkiestrze Dętej z Leszna. Impreza połączona została z „Wielkopolskimi Dniami Energii” oraz wystawą gołębi rasowych i drobiu ozdobnego.

Łukasz
Rojda

Przewodniczący Rady powiatowej WIR

Marian
Maćkowiak

Delegat na Walne Zgromadzenie WIR


26 lutego w miejscowości Dłoń w powiecie rawickim Rada Powiatowa WIR z Rawicza zorganizowała forum rolnicze.


Zgromadzonych powitał Przewodniczący RP WIR w Rawiczu Zbigniew Gąsior i przedstawił zagadnienia jakie zaplanowano omówić na spotkaniu.
W programie forum znalazły się m.in. następujące tematy:

 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
 • Możliwości zagospodarowania nieruchomości z zasobu ANR,
 • Sytuacja na rynkach rolnych (trzoda chlewna, mleko i inne),
 • Wybory do izb rolniczych 31.05.2015,
 • Problem budowy kopalni węgla brunatnego na terenie powiatu,
 • Produkty bankowe i ubezpieczeniowe w otoczeniu rolnictwa.

Spotkanie gromadziło ponad 150 rolników i 40 samorządowców, przedstawicieli agend i instytucji pracujących na rzecz rolnictwa, działaczy samorządu rolniczego, przedstawicieli organizacji społeczno-zawodowych i związkowych działających w otoczeniu rolnictwa.

Dyskusja rozpoczęła się wystąpieniem Pani Kingi Wojtczak - zastępcy Dyrektora Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych w Ministerstwie Środowiska. Wyjaśniła jakie prace zostały wykonane w ministerstwie i jakie dokumenty w ten sposób powstaną. Odpowiadała na pytania zaniepokojonych o swoją przyszłość rolników i udzieliła wyjaśnień dotyczących procedur wpisania złóż węgla z powiatu rawickiego do kategorii złóż strategicznych. Liczne pytania zadawał również Prezes WIR Piotr Walkowski - poseł RP. Wystąpił również starosta rawicki Adam Sperzyński oraz Senator Marian Poślednik.

W kwestii problemów typowo rolniczych Prezes Piotr Walkowski przedstawił sprawę dopłat obszarowych i do produkcji oraz omówił sytuację na rynku mleka.
Kierownik biura powiatowego ARiMR Przemysław Ratajczak z kolei programy dofinansowania przyjęte w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Dyskusja zakończyła się obiadem przygotowanym przez KGW Dłoń.

Tekst: Daniel Baszyński
Zdjęcia: Katarzyna Strzyż


6 września w Gołaszynie Wielkopolska Izba Rolnicza zorganizowała Piknik Wieprzowy, podczas którego promowano spożycie produktów i przetworów z mięsa wieprzowego. Piknik został sfinansowany z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego.

Foto

Głównym punktem Pikniku był konkurs kulinarny pod hasłem "Świnia smakuje", który ogłoszony został już w połowie lipca. Założeniem konkursu było dotarcie do przepisów gospodyń domowych na tradycyjne dania z wieprzowiny. Zainteresowanie konkursem przeszło najśmielsze oczekiwania organizatorów. Nadesłano blisko 90 przepisów. W dniu imprezy swoje dania zaprezentowało niespełna 30 Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu rawickiego, gostyńskiego i leszczyńskiego, które nie tylko przygotowały konkursowe potrawy ale także pięknie zaaranżowały stoły, tworząc niepowtarzalne dekoracje będące uzupełnieniem kulinarnych przysmaków. Jako pierwsi konkursowych potraw skosztowali członkowie Komisji Konkursowej, którymi byli: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zofia Szalczyk, Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Poseł na Sejm RP Piotr Walkowski, Przewodniczący Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego Andrzej Frąckowiak, Wiceprzewodniczący Funduszu, Prezes Wielkopolskiego Związku Producentów Trzody Chlewnej Grzegorz Majchrzak, Członek Zarządu Wielkopolskie Izby Rolniczej Zbigniew Gąsior oraz Dyrektor Agencji Rynku Rolnego Andrzej Bobrowski. Po dokonaniu przeglądu stoisk, degustacji potraw oraz przeanalizowaniu oryginalności przepisów kulinarnych Komisja postanowiła przyznać wyróżnienie wszystkim uczestnikom konkursu "Świnia smakuje", tym samym laureatami konkursu zostali:

 • KGW Radomicko
 • KGW Kaczkowo
 • KGW Drobnin
 • KGW Kłoda
 • KGW Oporówko
 • KGW w Krzyżankach
 • Koło Seniorek Siedlec
 • KGW Wilkonice
 • KGW Pogorzela
 • KGW w Płaczkowie
 • KGW Pawłowo
 • KGW Nowy Sielec
 • KGW Jutrosin
 • KGW Stary Sielec
 • KGW Rogożewo
 • KGW w Grąbkowie
 • KGW w Dubinie
 • KGW Szkaradowo
 • KGW Góreczki Wielkie
 • KGW Sowy
 • KGW Pomocno
 • KGW w Zaorlu
 • KGW Sobiałkowo
 • KGW Konary
 • KGW w Dłoni
 • KGW Słupia Kapitulna
 • KGW Gościejewice
 • KGW Gołaszyn
Foto

Specjalnym wyróżnieniem nagrodzono Zespół Szkół w Bojanowie. Wszystkie konkursowe przepisy zostały umieszczone w przygotowanym specjalnie na tę okazje opracowaniu, które rozdane zostało uczestnikom Pikniku.

Foto

W trakcie pikniku odwiedzający mieli okazje skosztować smakowitych potraw z mięsa wieprzowego przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich oraz grochówki według przepisu Prezesa WIR Piotra Walkowskiego. Celem Pikniku było także przekazanie informacji o walorach zdrowotnych wieprzowiny, na specjalnie przygotowanym stoisku dostępne były materiały w formie broszur zawierające te cenne dla konsumenta informacje. Dla najmłodszych organizatorzy przygotowali konkurs rysunkowy z motywami "wesołych świnek". Całość piknikowych atrakcji zakończył występ Andrzeja Cierniewskiego.

Katarzyna Strzyż


Powrót