Powiat Średzki usytuowany jest w środkowej części woj. wielkopolskiego, gospodarka powiatu ma charakter rolniczo-przemysłowy. Zajmuje obszar 62.075 ha, a użytki rolne 46.178 ha.Obejmuje 5 gmin, w tym 1 gminę miejsko-wiejską. Wszystkie gminy podzielone są na 104 sołectwa. Bezpośredni wpływ na rodzaj upraw ma produkcja zwierzęca. Część uzyskanych plonów jest wykorzystywana jako pasza. Znaczący udział w produkcji rolniczej maja uprawy zbożowe, ziemniaki przemysłowe, buraki cukrowe i rzepak, warzywa gruntowe: przeważają cebula, kapusta, marchew. Do dominującej grupy należą: tucz trzody chlewnej hodowla bydła, uprawa owoców. W powiecie Średzkim zlokalizowanych jest wiele zakładów działających na rzecz rolnictwa m.in.: Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej, Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi Wielkiej, Zakład Doświadczalny Instytutu Włókien Naturalnych Pętkowo, Pracownia Doświadczalnictwa Polowego Winna Góra, a także firmy przetwórstwa rolnego.
Powiat Średzkie wyróżnia się również walorami przyrodniczymi objętymi formami ochrony przyrody takie jak: Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy, Obszar Chronionego krajobrazu "Bagna Średzkie", czy Obszar Chronionego Krajobrazu "Szwajcaria Żerkowska". Dodatkową atrakcja jest działalność agroturystyczna i możliwość jazdy konnej w miejscowościach Hermanów, Młodzikowo, Podgaj, Zaniemyśl, Nowe Miasto nad Wartą.Sygnalizacja Agrofagów
Wpisy z lat:
2013 2014 2015 2017

16-07-2018 r.

W dniach 29-30 maja br. gościliśmy rolników z Niemiec, którzy przyjechali by zapoznać się z wielkopolskim rolnictwem. Pierwszego dnia goście mieli możliwość zwiedzania zakładu „Joskin” produkującego wozy asenizacyjne w Trzciance, obory z automatem udojowym w Przybychowie oraz gospodarstwa grupy producenckiej w Jędrzejewie. Tę część wizyty przygotował Józef Tomczak Kierownik BP WIR w Czarnkowie.

Późnym popołudniem delegacja z Niemiec dotarła do gospodarstwa agroturystycznego w Młodzikowie w powiecie średzkim. Podczas wspólnej kolacji z właścicielem gospodarstwa p. Andrzejem Wojciechowskim goście dowiedzieli się o profilu gospodarstwa. Zorganizowano dla nich także przejażdżkę bryczkami po okolicy.

Drugiego dnia rolnicy gościli w gospodarstwie Elżbiety i Tomasza Putz w Marianowie Brodowskim (gm. Środa Wlkp.), gdzie mieli okazję zobaczyć nowoczesną suszarnię zbóż i rzepaku. Następnie zwiedzili gospodarstwo w Gorzycach gm. Miłosław gdzie prowadzona jest hodowla bydła mięsnego.

Wizytę studyjną naszych gości z Niemiec zakończyło zwiedzanie Pałacu oraz pięknego parku w Rogalinie. Mimo, że program wizyty był bardzo napięty, to wszystko naszym gościom się bardzo podobało, co wyrazili w podziękowaniach skierowanych do Prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotra Walkowskiego.

Krystyna Kubicka-Sztul
Kierownik BP WIR Środa Wlkp.


16-07-2018 r.

W dniach 14 i 15 czerwca 2018 r. przedstawicielki ośmiu Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu średzkiego uczestniczyły w Konferencji pt. „Kobiety inspiracją dla innowacyjnej i aktywnej wsi”. Udział w konferencji był formą podziękowania dla Pań ze strony Wielkopolskiej Izby Rolniczej za zaangażowanie w organizację tegorocznego "Śniadania Wielkanocnego Środowisk Wiejskich" promującego tradycje i zwyczaje wielkopolskie.

Konferencję zorganizowała Krajowa Rada Izb Rolniczych i Rada ds. Kobiet i Rodziny z Obszarów Wiejskich działająca przy KRIR. Gospodarzem spotkania była Izba Rolnicza w Opolu. Zaproszonych gości powitał Wiceprezes Izby Rolniczej w Opolu pan Marek Froelich oraz Dyrektor Biura IR w Opolu pano Katarzyna Beleć. Marek Froelich podkreślił w swoim wystąpieniu rolę kobiet w środowisku wiejskim. "Bez tych pań, jesteśmy bezradni. Kobiety stanowią połowę społeczności wiejskiej. Są tą częścią, która inicjuje wiele wydarzeń organizowanych na wsi poza sferą zawodową. Bardzo ważne jest, aby te najbardziej aktywne kobiety wiejskie z całej Polski mogły się spotkać".

Pierwszego dnia Konferencji odbyły się prelekcje odnoszące się do roli kobiet na wsi. Pierwsza z nich pt. „Tradycyjnie innowacyjne, czyli o roli kobiet w kulturze i życiu gospodarczym wsi”, przedstawiona przez prof. dr hab. inż. Czesława Nowaka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Krakowie, dotyczyła postrzegania kobiety w środowisku wiejskim poprzez pryzmat tradycyjnych wartości. Kolejny wykład zatytułowany „Kobieca strona mocy” przedstawiła Pani Aneta Gibek-Wiśniewska. W swoim wystąpieniu koncentrowała się wokół działalności kobiet w biznesie, głównie tym prowadzonym na terenach wiejskich. Prezentacja dr hab. Inż. Katarzyny Szwedziak, prof. Politechniki Opolskiej nawiązywała do filmu „Nigdy w życiu”. Problem postawiony przez autorkę wykładu odnosił się do konieczności wyboru: dom i dzieci czy kariera zawodowa. Przed tym problemem staje większość kobiet. Prowadząca przekonywała uczestniczki o możliwości połączenia wielu życiowych aktywności. Następnie uczestniczki konferencji obejrzały film Joanny Warechy pt. „PGR Obrazy", przedstawiający sytuację „rodzin popegeerowskiech” na przykładzie wsi Grużajny, skąd pochodzi sama autorka. Film pokazuje skutki przemian ustrojowych i braku wsparcia dla osób, które straciły pracę po wejściu w życie ustawy z 1991 roku likwidującej Państwowe Gospodarstwa Rolne.

Na zakończenie pierwszego dnia konferencji odbył się pokaz carvingu, czyli sztuki rzeźbienia w owocach i warzywach. Następnego dnia uczestników Konferencji zaproszono do udziału w targach rolniczych Opolagra, które po raz XV odbyły się w Kamieniu Śląskim k. Opola.

Reprezentujące na konferencji Wielkopolską Izbę Rolniczą Panie z Kół Gospodyń wiejskich z powiatu średzkiego składają Zarządowi WIR w Poznaniu serdeczne podziękowania za możliwość udziału w tym wydarzeniu.

Krystyna Kubicka-Sztul
Kierownik BP WIR Środa Wlkp.


09-07-2018 r.

Dnia 22.06.2018 r. mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w obchodzie 50-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Szlachcinie. Na uroczystość, która odbyła się w świetlicy wiejskiej, przybyli zaproszeni m.in. Burmistrz Środy Wlkp., Starosta Średzki, przedstawiciele Rady Powiatowej WIR, byłe zasłużone Przewodniczące KGW Szlachcin oraz przedstawicielki wszystkich Kół Gospodyń Wiejskich z Powiatu Średzkiego. Organizatorem spotkania było KGW Szlachcin z obecną Przewodnicząca Haliną Pohl.

Rada Powiatowa WIR w Środzie Wlkp. wystąpiła do WZKiOR o przyznanie odznaczeń dla byłych Przewodniczących KGW w Szlachcinie. Panie Anna Pawłowska, Stefania Walczak, Teresa Twardowska i Halina Waligóra zostały odznaczone medalem „Za zasługi w rozwoju KR”, które wręczyli Tadeusz Ochowiak - Członek RP WIR w Środzie Wlkp. zasiadający w Prezydium WZKiOR w Poznaniu oraz Mirosław Jackowiak - Członek RP WIR w Środzie Wlkp. będący Delegat na WZ WIR. Przewodnicząca Halina Pohl, w imieniu Pań z KGW w Szlachcinie, wręczyła podziękowania za owocną współpracę wszystkim KGW z Powiatu Średzkiego oraz Burmistrzowi, Staroście i Radzie Powiatowej WIR w Środzie Wlkp.

Jak podkreślali w swych wystąpieniach zaproszeni goście, jest to nie tylko ogromna satysfakcja dla KGW, ale również odpowiedzialność w podejmowanych działaniach na rzecz lokalnej społeczności i kultywowanie tradycji ludowych naszego regionu.

Krystyna Kubicka-Sztul
Kierownik BP WIR Środa Wlkp.


06-04-2017 r.

Zimowisko zostało zorganizowane po raz kolejny przez Krajową Radę Izb Rolniczych. Wielkopolska Izba Rolnicza otrzymała 50 miejsc, z czego z powiatu średzkiego z zimowiska skorzystało 18 dzieci. Dzięki tej inicjatywie dzieci ze środowisk wiejskich wyjechały na 10-dniowe (11.02.2018 r.- 20.02.2018 r.) wakacje do miejscowości Biały Dunajec. Jest to wspaniała miejscowość z pięknymi malowniczymi krajobrazami, uznawana za „Serce Podhala”, znajdująca się w powiecie tatrzańskim, w pobliżu Zakopanego. Dzieci zakwaterowane były w ośrodku kolonijno-wczasowym. W pobliżu znajdowały się liczne szlaki oraz stoki narciarskie, z których dzieci w ramach programu mogły pod okiem instruktora uczyć się jazdy na nartach oraz snowboardzie. Dzieci mogły również cieszyć się zabawą i atrakcjami jakie gwarantował im Aquapark w Zakopanym oraz przeżyć wspaniałe doświadczenie jakim był kulig w pięknym zjawiskowym terenie zakończony ogniskiem i kiełbaskami.

Program również obejmował zwiedzanie Zakopanego (Krupówek, Skoczni), a także krajoznawcze wycieczki do m.in. Poronina i na Gubałówkę. Udane zimowisko zostało zakończone zabawą w śniegu oraz atrakcyjnymi konkursami.

Krystyna Kubicka-Sztul
Kierownik BP WIR Środa Wlkp.


06-04-2017 r.

Tegoroczne Śniadanie Wielkanocne Środowisk Wiejskich, zorganizowane przez Wielkopolską Izbę Rolniczą, odbyło się w Palmową Niedzielę dnia 25.03.2018 r. w Środzie Wielkopolskiej. W zorganizowaniu spotkania, w którym uczestniczyło 1.200 rolników z Wielkopolski, pomogły Powiat Średzki i Gmina Środa Wlkp. Pyszne smakołyki, którymi mogli delektować się goście, przygotowały Stołówki Gminne. Na stołach nie brakowało m.in. białej kiełbasy, żurku, jajek, a także wędlin.

Uczestników Śniadania obsługiwało 40. osób, w tym 24. uczennic z klas gastronomiczno-hotelarskich z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Nad bezpieczeństwem czuwali strażacy OSP z Koszut, Brodowa, Mącznik i Środy Wlkp., a młodzież z klas wojskowych Zespołu Szkół Rolniczych i CKZiU sprawnie kierowała ruchem drogowym. Do organizacji śniadania włączyły się Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z: Szlachcina, Czarnego Piątkowa i Grójca, Starkówca Piątkowskiego, Garb, Zielniczek, Zwoli i Chromca. Przepięknie przystroiły całą salę wielkanocnymi i tradycyjnymi stroikami zrobionymi własnoręcznie. Podczas trwania uroczystości nie brakowało ani chwili bez występów. Zaprezentowały się dzieci ze szkoły nr. 2 ze Śniecisk, wspaniale zatańczyli Nadwarcianie z Sulęcinka, pięknie zaśpiewał zespół regionalny „Tośtoki” z Pięczkowa. Władysława Kałużna z KGW Zwola zaprezentowała gwarę ludową.

Krystyna Kubicka-Sztul
Kierownik BP WIR Środa Wlkp.


05-04-2017 r.

XI Forum Rolnicze Powiatu Średzkiego odbyło się w dniu 05.03.2018 r. w Środzie Wlkp. w restauracji „U Moniki”. Organizatorem była Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Jest to okazja do spotkań rolników oraz producentów z przedstawicielami instytucji działającymi w obszarze rolnictwa. Głównym tematem spotkania były m.in. działania uruchamiane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działalność KOWR oraz trudna sytuacji w rolnictwie spowodowana niskimi cenami za żywiec i płody rolne oraz zagrożeniem wynikającym z panujących w Polsce chorób ASF (afrykańskim pomorem świń) i ptasiej grypy. O uczestników zadbały Panie z Kół Gospodyń Wiejskich, które upiekły pyszne ciasta.


Wśród uczestniczących w spotkaniu 110 rolników z całego powiatu, na spotkaniu byli obecni, m.in. przedstawiciele instytucji działających na rzecz rolnictwa - ARiMR, KRUS, WIORiN, WIW, doradcy rolniczy WODR oraz przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich. Na spotkaniu również nie zabrakło członków samorządu – burmistrza Wojciecha Ziętkowskiego, wicestarosty Piotra Kasprzaka i wicewójta gminy Zaniemyśl Bogdana Schwanke, radnej SWW Mirosławy Kaźmierczak oraz parlamentarzyści.


Dyskusję prowadzili prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski oraz przewodniczący Rady Powiatowej WIR Marian Walkiewicz. Powiatowy lekarz weterynarii Dariusz Karczewski przedstawił zasady bioasekuracji, wynikające z zagrożenia afrykańskim pomorem świń i ptasią grypą. Apelował o przestrzeganie zasad, gdyż w powiecie średzkim znajdują się fermy liczące 4 miliony kur.


Podczas dyskusji zostały poruszone tematy dotyczące przetargów na dzierżawę gruntów z zasobu skarbu państwa m.in. w Mącznikach i Murzynowie Kościelnym, na co przedstawiciel KOWR uczestniczący w spotkaniu nie potrafił odpowiedzieć. Na inne pytania rolników odpowiadała naczelnik Izabela Maćkowiak ze średzkiego biura ARiMR, która próbowała wyjaśnić problemy z opóźnieniami programów wsparcia, z zazielenieniem i wysyłką wniosków spersonalizowanych. Trudna sytuacja w rolnictwie zmusza rolników do zorganizowania strajku. Rolnicy planują wyjść na drogę 20.03.2018 r. we wsi Koszuty na drodze krajowej nr 11.

Krystyna Kubicka-Sztul
Kierownik BP WIR Środa Wlkp.


23-08-2017 r.

Już po raz kolejny dzieci ze środowisk wiejskich wyjechały na organizowane przez Krajową Radę Izb Rolniczych kolonie letnie. Wielkopolska Izba Rolnicza otrzymała tylko pulę 50 miejsc. W okresie od 26 lipca do 5 sierpnia 2017 r. do Białego Dunajca wyjechało 15 dzieci z powiatu średzkiego. Biały Dunajec to malownicza wieś podhalańska, która znajduje się w powiecie tatrzańskim w pobliżu Zakopanego i uznawana jest za „Serce Podhala”.

Ośrodek, w którym dzieci spędzały wakacje jest wyposażony w boisko sportowe, basen, plac zabaw i szałas grillowy w stylu góralskim. W pobliżu ośrodka jest wiele malowniczych szlaków turystycznych. Podczas pobytu na koloniach dzieci miały okazję zwiedzić Kraków, Zakopane i Poronin. Uczestniczyły również w wycieczce na Gubałówkę. Wróciły zadowolone z bagażem wrażeń.

Krystyna Kubicka-Sztul
Kierownik BP WIR Środa Wlkp.


17-08-2017 r.

Koleżance Krystynie Kubickiej-Sztul,
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci
ś. p.
Matki
składają: Zarząd i Pracownicy
Wielkopolskiej Izby Rolniczej


03-08-2017 r.

Nagrodą za udział w konkursie kulinarnym „Pyra i korbol w kuchni wielkopolskiej” był wyjazd studyjny do Parlamentu Europejskiego. Już po raz trzeci z zaproszenia Europosła Andrzeja Grzyba skorzystały rolniczki z powiatu średzkiego. Tym razem do Brukseli wyjechały panie: Katarzyna Pol z Koła Gospodyń Wiejskich w Zielniczkach, Teresa Spychała z KGW Czarne Piątkowo i Grojec oraz Lucyna Roszczka z KGW Zwola.


W programie wyjazdu, który odbył się w dniach 5-9 czerwca 2017 r., było zwiedzanie belgijskich miast: Brukseli, Brugii i Ostendy. Jednak głównym punktem wyjazdu było odwiedzenie Parlamentu Europejskiego z pobytem na galerii sali plenarnej i wykładem na temat funkcjonowania Parlamentu oraz wizyta w Biurze Informacyjnym Województwa Wielkopolskiego w Brukseli. Podsumowanie wyjazdu i wymiana wrażeń nastąpiła podczas uroczystej kolacji z Andrzejem Grzybem.Krystyna Kubicka-Sztul


28-06-2017 r.

Zespół Doradczy WODR i Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi Wielkiej po raz kolejny zorganizowały w dniu 20 czerwca 2017 r. Dzień Pola. W imprezie wzięła udział również Wielkopolska Izba Rolnicza oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W tym roku w Dniu Pola uczestniczyło ponad 150 rolników z powiatu średzkiego. Kierownik Średzkiego Zespołu Doradczego WODR Andrzej Żołądkowski powitał zebranych, wśród nich Burmistrza Wojciecha Ziętkowskiego oraz Mariana Walkiewicza i Mirosława Jackowiaka z Wielkopolskiej Izby Rolniczej.


Rolnicy, jak co roku, mogli poznać nowe odmiany roślin uprawnych: rzepaku, zbóż czy bobowatych (mówiąc potocznie – motylkowych grubonasiennych), czyli grochu, soi, łubinu i peluszki, które są alternatywnym źródłem białka w stosunku do importowanej soi. Wykład prowadził prof. dr hab. Jerzy Szukała z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.


Krystyna Kubicka-Sztul


26-06-2017 r.

I Jarmark Kulturowy Kół Gospodyń Wiejskich przy Parafii Kolegiackiej w Środzie Wielkopolskiej odbył się 18 czerwca 2017 r. Głównym organizatorem było KGW Zielniczki z jej Przewodniczącą Katarzyną Lis.

27 maja 2017 r. w ramach odbywających się w galerii miejskiej w Środzie Wielkopolskiej „Średzkich Sejmików Kultury”, otwarto wystawę pt: „Obyczaje, obrzędy gwara i smaki wielkopolskie”.


Biuro Powiatowe WIR w Środzie zaangażowało się w zbiórkę eksponatów wystawowych pochodzących z KGW Zielniczki pod przewodnictwem Katarzyny Lis ze wsi Romanowo, z KGW Szlachcin pod przewodnictwem Haliny Pohl, z KGW Garby po przewodnictwem Małgorzaty Bartkowiak oraz od członkini KGW Zwola - Władysławy Kałużnej z Majdan.

Poniżej przedstawiamy krótką fotorelację z wystawy.

Krystyna Kubicka-Sztul


22-06-2017 r.

I Jarmark Kulturowy Kół Gospodyń Wiejskich przy Parafii Kolegiackiej w Środzie Wielkopolskiej odbył się 18 czerwca 2017 r. Głównym organizatorem było KGW Zielniczki z jej Przewodniczącą Katarzyną Lis.


W Jarmarku uczestniczyły:

  • KGW Zwola – Przewodnicząca Lucyna Roszczka,
  • KGW Czarne Piątkowo-Grójec – Przewodnicząca Teresa Spychała,
  • KGW Starkówiec – Przewodnicząca Iwona Nowakowska,
  • KGW Garby – Przewodnicząca Małgorzata Bartkowiak,
  • KGW Szlachcin – Przewodnicząca Halina Pohl.

Sponsorami nagród byli Starosta Powiatu Średzkiego Marcin Bednarz, Burmistrz Miasta Wojciech Ziętkowski i Ksiądz Kanonik Janusz Śmigiel. Celem Jarmarku jest przybliżenie mieszkańcom miasta działań środowisk wiejskich powiatu średzkiego. Członkinie Kół Gospodyń pochwaliły się wykonanymi przez siebie rękodziełami m.in. ażurowymi wydmuszkami, szopką noworoczną i lichtarzami wykonanymi z makaronu, szydełkowymi firankami, serwetkami, becikami, kompozycjami bibułkowymi z kwiatów itp.


Za pomoc w zorganizowaniu imprezy Biuro Powiatowe WIR w Środzie Wielkopolskiej otrzymało medal "Honorowy Przyjaciel KGW" z logo Koła Zielniczki.

Krystyna Kubicka-Sztul
14-06-2017 r.

W dniu 7 czerwca 2017 r. w Środzie Wielkopolskiej odbyło się Forum Rolniczo-Łowieckie. Rolnicy dyskutowali z myśliwymi na temat wzajemnych relacji. Zarówno jedna, jak i druga strona miała do siebie wiele zarzutów, ale przedstawiciele Polskiego Związku Łowieckiego próbowali złagodzić napiętą atmosferę.


Spotkanie poprowadził Przewodniczący Rady Powiatowej WIR Marian Walkiewicz, zaś stanowisko myśliwych przedstawił Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ Zbigniew Zieliński. Z zaproszenia skorzystali także: Zbigniew Stajkowski Członek Zarządu WIR w Poznaniu, Burmistrz Miasta i Gminy Wojciech Ziętkowski oraz Wicestarosta Piotr Kasprzak. Spotkanie miało na celu rozwiązanie problemów, jakie pojawiają się między rolnikami a myśliwymi. Najważniejsze z nich to szkody wyrządzane przez zwierzęta łowne, takie jak dziki czy sarny, Problemem się również łosie a nawet wilki. Nie mniejszym utrapieniem zarówno dla rolników, jak i myśliwych są będące pod ścisłą ochroną bobry i dzikie ptactwo. Należy wnioskować, aby sprawa szkód wyrządzanych przez tę zwierzynę została jak najszybciej prawnie uregulowana.

Krystyna Kubicka-Sztul
Kierownik BP w Środzie Wlkp.


10-03-2017 r.

1 marca br. odbyło się Forum Rolnicze Powiatu Średzkiego, którego organizatorem była Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Była to okazja do podyskutowania o sytuacji w rolnictwie.


Wśród 120 rolników z całego powiatu, uczestniczących w spotkaniu w Restauracji Turystyczna u Moniki, byli m.in. prezes honorowy WIR Józef Waligóra, przedstawiciele agencji rolniczych, doradcy rolniczy z WODR oraz przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich. Nie zabrakło samorządowców – w spotkaniu uczestniczyli m.in. burmistrz Wojciech Ziętkowski i radna wojewódzka Mirosława Katarzyna Kaźmierczak. W zorganizowaniu spotkania pomógł Bank Spółdzielczy w Środzie, który reprezentowany był przez prezesa Jana Jakóbczaka.

Gospodarz spotkania, czyli przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej Marian Walkiewicz, mówił o niepewności, która towarzyszy pracy rolników. W dywagacjach o wieku emerytalnym zapomniano o nas – rolnikach. Nie wiemy, kiedy możemy przekazać gospodarstwa młodym rolnikom – mówił M. Walkiewicz, który przypomniał o problemach z dopłatami, czy kontraktowaniem upraw.

Powiatowy lekarz weterynarii Dariusz Karczewski przedstawił zasady bioasekuracji, wynikające z zagrożeniem afrykańskim pomorem świń i złośliwą grypą ptaków. Apelował o przestrzeganie zasad, gdyż powiat średzki stoi fermami – na terenie powiatu hodowane są 4 miliony kur. Do tej pory wykryto 61 miejsc występowania ptasiej grypy w Polsce, w tym jest Środa, gdzie znaleziono 9 padłych łabędzi. Na pytania rolników odpowiadała naczelnik Izabela Maćkowiak ze średzkiego biura ARiMR, która próbowała wyjaśnić problemy z zazielenieniem terenów wiejskich, opóźnienia programów wsparcia prowadzonych przez agencję i kiedy wysłane zostaną wnioski spersonalizowane.

Gorąco zrobiło się, gdy przedstawiciel ANR odpowiadał na pytania dotyczące przetargów na grunty, m. in. W Mącznikach, Olszewie i Murzynowie Kościelnym. Bardzo aktywni w zadawaniu pytań byli m. im. Mirosław Jackowiak, Wiesław Olejniczak czy Franciszek Szymkowiak.


W trakcie dyskusji coraz więcej pytań kierowanych było do posła PiS Zbigniewa Dolaty, który bronił polityki rządu i przedstawił działania skierowania na tereny wiejskie i dla rolników. Mówił również o obrocie ziemią, który jego zdaniem za rządów PiS jest przejrzysty i służy polskim rolnikom. Zapewnił, że nie będzie problemu z wypłatą dopłat rolniczych, a rząd zabiega o zrównanie dopłat dla polskich rolników z dopłatami w innych krajach Unii Europejskiej. Jego wyjaśnienia zostały pozytywnie przyjęte przez rolników.

W trakcie spotkania wręczono medale przyznane z okazji 20-lecia WIR. Otrzymali je: Henryk Borowczyk, Marcin Morawiec i Krzysztof Nowicki z gminy Dominowo, Jerzy Pawłowski i Tomasz Roszyk z gminy Krzykosy, Bogdan Bączkiewicz i Andrzej Żołądkowski z gminy Środa, Tadeusz Niemier, Andrzej Pawlak i Marek Sobkowiak z gminy Zaniemyśl. Medal przyznany średzkiej placówce KRUS odebrała Magdalena Grzegorzewicz.

Medale wręczał prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski, a dodatkowy otrzymał były poseł Tadeusz Tomaszewski, który reprezentował europoseł Krystynę Łybacką.


Panu Marianowi Walkiewiczowi Przewodniczącemu RP WIR

Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej
w Środzie Wielkopolskiej
pragnie wyrazić najszczersze wyrazy współczucia
z powodu śmierci brata.Panu Mirosławowi Jackowiakowi Członkowi RP WIR

Wyrazy najszczerszego współczucia
z powodu śmierci mamy składa
Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej
w Środzie Wielkopolskiej.

Samorząd Rolniczy Wybrany
Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Środzie Wlkp. odbyło się dnia 8 czerwca bieżącego roku. Członkowie Rady Powiatowej w głosowaniu tajnym wybrali nowego - "starego" - przewodniczącego p. Mariana Walkiewicza oraz delegata na Walne Zgromadzenie Izby p. Mirosława Jackowiaka. Na pierwsze spotkanie zostali zaproszeni i zaproszenie przyjęli starosta p. Piotr Kasprzak , burmistrz miasta Środa Wlkp. p. Wojciech Ziętkowski oraz wójtowie p. Aleksander Podemski . W posiedzeniu również udział wzięli przedstawiciele instytucji współpracujących z Izbą Rolniczą Kierownik KRUS p. Sylwia Zimowska, Kierownik WODR p. Andrzej Żołądkowski, Kierownik ARiMR p. Bogdan Bączkiewicz. Z ramienia Biura Wojewódzkiego WIR w posiedzeniu uczestniczył Dyrektor BW WIR p. Grzegorz Wysocki.

Marian
Walkiewicz

Przewodniczący Rady powiatowej WIR

Mirosław
Jackowiak

Delegat na Walne Zgromadzenie WIR


W dniu 20 stycznia 2015 roku GOK w Nowym Mieście nad Wartą odbyło się wspólne posiedzenia Rad Powiatowych WIR z Środy Wielkopolskiej i Jarocina. W spotkaniu wzięli udział członkowie rad, zaproszeni goście „Komitet Protestacyjny” oraz pan Piotr Walkowski poseł na Sejm RP, prezes WIR oraz Przewodniczący RP w Ostrowie Wlkp. Spotkanie prowadzili przewodniczący RP w Jarocinie pan Marcin Krawczyk oraz w Środzie Wlkp. Pan Marian Walkiewicz.
Na Początku spotkania głos zabrał Pan Piotr Walkowski który omówił bieżącą sytuacje w branży rolnej wynikającą z załamania ekonomicznego niemal każdej dziedziny chowu i uprawy. Przedstawił podjęte działania skierowane głównie do wojewody wielkopolskiego, Marszałka wielkopolskiego oraz Ministra Rolnictwa.

Głównym tematem był drastycznie pogłębiający się kryzys na rynku wieprzowiny i wynikająca z tego coraz bardziej widoczna frustracja i niezadowolenie środowisk wiejskich.

Uczestnicy spotkania wybrali Pana Zbignewa Typańskiego, rolnika z gminy Żerków członka Rady Powiatowej WIR w Jarocinie oraz Franciszka Szymkowiaka prezesa średzkiej grupy producentów trzody chlewnej którzy pojadą na spotkanie z MRiRW Markiem Sawickim mające się odbyć w dniu 23.01.2015. w celu przedstawienia postulatów i ponownego zaproszenia Ministra do Wielkopolski.
Powołany został również przewodniczący Komitetu Protestacyjnego p. Stefan Kominek oraz dwóch zastępców p. Mirosław Jackowiak i Wiesław Olejniczak. Uzgodniono również że w dniu 27.01.2015 o godz. 10:00 we wszystkich miastach powiatowych woj. wielkopolskiego zostanie zorganizowane pogotowie strajkowe na którym na ręce starostów zostaną przekazane postulaty Komitetu Protestacyjnego.

To już 12 lat gościmy w gospodarstwie rolnym Państwa Miniki i Michała Nowaków w Henrykowie k/Środy Wielkopolskiej. W dniach 23-24.08.2014r. odbyło się XII ŚWIĘTO CEBULI I DNI ZIEMNIAKA. W organizacji wystawy oprócz gospodarzy udział biorą WODR Poznań - Zespół Doradczy w powiecie średzkim, grupa producencka ROKO GRUP Sp. z o.o., HZPC Polska, WIR - BP Środa Wlkp., ARiMR O/P Środa Wlkp.

Foto

Każdego roku przybywa wystawców zarówno z kraju jak i z zagranicy.

Zaproszeni wykładowcy przedstawili następujące tematy:
Dr Tomasz Lenartowicz - COBORU Słupia Wielka - "Jakość materiału sadzeniakowego gwarancją powodzenia w uprawie ziemniaka",
Dr Witold Szczepaniak - UP Poznań - "Nawożenie ziemniaków",
Dr Tadeusz Gawlik - Doradcarolny HZPC - "Charakterystyka Odmian ziemniaka HZPC",
Jan Jajor - Bayer - "Ochrona Ziemniaków",
Radosław Suchorzewski - BAYER - "Ochrona cebuli",
Piotr Wojciechowski -SGS Polska - "Fakty i Mity. Certyfikacja global G.A.P".

Zainteresowanie rolników zarówno wykładami jak i przygotowanymi poletkami różnych odmian ziemniaków i cebuli było bardzo duże. W tym roku prezentowane były 63 odmiany cebuli i 20 odmian ziemniaków. Z dużym zadowoleniem gospodarze wystawy p. M,M Nowakowie przyjęli pomoc ze strony Zarządu WIR w Poznaniu jak i RPWIR w Środzie. Szczególne podziękowania skierowali dla Prezesa WIR a jednocześnie Posła na Sejm RP Pana Piotra Walkowskiego.

Krystyna Kubicka-Sztul


Powrót