Powiat wągrowiecki jest jednym z większych powiatów Wielkopolski, leżącym w północno-wschodniej części województwa. Zajmuje powierzchnię 1.040,8 km kw. i leży w historycznym i etnograficznym regionie Pałuk, na przecięciu Szlaku Piastowskiego ze Szlakiem Cysterskim. Zamieszkuje go ponad 70 tysięcy mieszkańców. W jego skład wchodzi 7 gmin: miejska - Wągrowiec, miejsko-wiejskie - Gołańcz i Skoki oraz wiejskie: Damasławek, Mieścisko, Wapno i Wągrowiec. Gminy są podzielone na 144 sołectwa.
Struktura gospodarcza powiatu jest typowo rolnicza. Mamy tu niezwykle bogatą bazę surowcową, którą można wykorzystać na przetwórstwo rolno-spożywcze. W strukturze zasiewów na terenie powiatu wągrowieckiego dominuje pszenica, żyto, jęczmień, rzepak i kukurydza. Mniejsze znaczenie ma uprawa ziemniaków i buraków cukrowych. W hodowli zwierząt dominuje chów trzody chlewnej i bydła. Produkcja uprawowo-hodowlana ma tendencję do intensyfikacji. Rolnicy łączą się w grupy producenckie. Powstało ich 12, które zrzeszają 314 osób. Jest tylko 6 gospodarstw ekologicznych. Na terenie powiatu znajduje się 4.098 gospodarstw rolnych. Przeciętna ich powierzchnia wynosi około 16 ha, co daje powiatowi drugie miejsce pod tym względem w województwie wielkopolskim. Wśród ogółu gospodarstw rolnych w powiecie 37% to gospodarstwa do 5 ha, 16% to gospodarstwa o powierzchni 10-15 ha, zaś zaledwie 1% to gospodarstwa o powierzchni przekraczającej 50 ha.Sygnalizacja Agrofagów
Wpisy z lat:
2013 2014 2015 2016 2017

06-03-2019 r.

Wielkopolska Izba Rolnicza już dwunasty rok organizuje Wielkopolskie Fora Rolnicze, które od początku cieszą się dużym zainteresowaniem wśród rolników. W powiecie wągrowieckim, w tym roku, forum odbyło się 5 marca, we wsi Starężyn, gmina Damasławek. Gospodarzem spotkania był Bogdan Fleming - Wiceprezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Dyrektor OT KOWR w Poznaniu, Przewodniczący Rady Powiatowej WIR w Wągrowcu, a współgospodarzem Wójt Gminy Damasławek Cyprian Wieczorek.

Forum Rolnicze jest okazją do spotkania i wzajemnej dyskusji przedstawicieli instytucji okołorolnych z rolnikami oraz samorządowcami. Taka idea przyświecała też temu spotkaniu. Była to też dobra okazja, żeby w tym gronie podziękować Pani Elżbiecie Basińskiej - wieloletniej pracownicy Urzędu Gminy w Wągrowcu, za jej zaangażowanie w sprawy miejscowych rolników oraz za wzorową współpracę z wągrowiecką radą izby rolniczej.

Tematem, którym wzbudził duże zainteresowanie był temat terminu wyborów do Izb Rolniczych. Bogdan Fleming podkreślił, że rolnicy są powiadamiani o terminach wyborów, m.in. przez KRUS. Poza tym wybory przypadają w niedzielę, i jego zdaniem, każdy zainteresowany rolnik, w taki dzień, jest w stanie wygospodarować kilka chwil na głosowanie. Te argumenty nie przekonały jednak obecnych, którzy woleliby, żeby wybory do izb przeprowadzone były na przełomie czerwca i lipca.

Wszyscy zaproszeni przedstawiciele instytucji poproszeni zostali o przedstawienie ważnych kwestii, które na chwilę obecną dotykają polskich rolników.

Pani Magdalena Seidler z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Poznaniu omówiła następujące sprawy:

 • cele, zadania i strategię KOWR,
 • pożyczki ze środków finansowych uzyskanych z gospodarowania mieniem zasobu- procedurę ich przyznawania, oprocentowanie i prowizję,
 • kampanie ministerialną „Polska Smakuje” - logo kojarzone z promocją wysokiej jakości polskiej żywności,
 • certyfikat „Bezpośrednio od Rolnika”- apelując do inspekcji weterynaryjnych o sprawne rejestrowanie takich działalności,
 • konkurs „Bitwa Regionów - bitwa na smaki”.

Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa, na terenach powiatu wągrowieckiego, omówiła Pani Małgorzata Lewandowska-Baranowska, przypominając procedury przetargowe oraz fakt, że do 2021 r. sprzedaż gruntów rolnych jest ograniczona do obszaru 2 ha.

Podczas dyskusji na ten temat, niektórzy rolnicy stwierdzili, że przyjęte przez KOWR procedury jeszcze do końca nie eliminują przypadki dzierżaw i zakupów gruntów przez „pseudo rolników”. Dyrektor KOWR, zapewnił, że indywidualnie zajmie się każdym zgłoszonym przypadkiem nieprawidłowości, apelując, żeby rolnicy mieli odwagę zgłaszać swoje wątpliwości po przeprowadzanych przetargach.

Pani Justyna Kujawa z ARiMR w swoim wystąpieniu zaapelowała do zebranych rolników o składanie oświadczeń do 14 marca 2019 o potwierdzeniu braku zmiany do roku poprzedniego w przypadku rolników do 10 ha. Wielu rolników bowiem, błędnie myśli, że oświadczenie złożone w roku ubiegłym wystarczy. Na 475 oświadczeń złożonych w roku 2018 przypada 105 złożonych w tym roku.

W przypadku ARiMR rolnicy mieli zastrzeżenie, co do decyzji wystawianych przez ARiMR o przyznanych dopłatach, które ich zdaniem są bardzo niezrozumiałe, co powoduje, że wielu rolników nawet ich nie sprawdza i nie weryfikuje ich z płatnościami wpływającymi na konto.

Powiatowy Lekarz Weterynarii – dr Elżbieta Misiek wraz z Starszym Inspektorem Weterynaryjnym - lek. wet. Przemysławem Kurantem omówili następujące tematy:

 • Ostatnie ognisko ASF – Gołdap – 29-01-2019;
 • Mapa zakażenia ASF w Europie;
 • Działania PIW na terenie Wielkopolski w tym: odstrzały sanitarne, badanie padłych dzików, działalność informacyjna, kontrole bioasekuracyjne.

Największym zainteresowaniem cieszył się wśród przybyłych rolników temat uboju domowego-, czyli uboju na użytek własny. Hodowca świń, kóz, owiec i cielaków do 6 miesiąca może dokonać uboju samodzielnie, jeśli wcześniej przeszedł odpowiednie przeszkolenie, lub może zlecić ubój wykwalifikowanemu rzeźnikowi. Z formalności, których musi dokonać to: zgłosić ubój do ARiMR i -w przypadku uboju poza rzeźnią- do PIW. Odpady poubojowe należy przekazać do utylizacji.

Jarosław Paterka - kierownik oddziału PIORIN w Wągrowcu skupił uwagę słuchaczy na wymogu przechowywania etykiet i faktur na zakup materiału siewnego, oraz na niebezpieczeństwie, na jakie narażają się rolnicy kupujący środki ochrony roślin z niepewnego źródła: np. na targach, „z bagażnika”, przez internet- od nieznanego sprzedawcy. Przypomniał również o aktualizacji badań urządzeń, okresowych szkoleniach chemizacyjnych i obowiązku rejestracji producentów ziemniaka.

Kierownik PT KRUS w Wągrowcu - Pani Mirosława Sass-Nowak, omówiła działania KRUS a w szczególności:

 • Ubezpieczenie dla Pomocy Rolnika,
 • Umowy o pracę przy zbiorach,
 • Programy pomocowe ( de minimis i pomoc publiczna),
 • NNW dla dzieci rolników,
 • Działalność prewencyjna KRUS,
 • Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne,
 • Współpraca z OSP,
 • Rehabilitacja rolników,
 • Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników.

Ekspert ds. finansowania agrobiznesu – Paweł Waraczyński z BGŻ BNP Paribas przedstawił cały wachlarz usług finansowych skierowanych do rolników, w tym m.in.: Pakiet AGRO Lider, Kredyt Agro Expres, Kredyt Unia+, Kredyty Referencyjne, leasingi. Spośród uczestników forum, którzy wypełnili ankiety, rozlosowane zostały nagrody, których fundatorem był Bank BGŻ.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” reprezentowała Pani Dyrektor Oddziału w Pile- Grażyna Zalewska. TUW „TUW” podczas uroczystości obchodów 100-lecia polonizacji samorządu rolniczego, podpisała z Wielkopolską Izbą Rolniczą umowę o współpracę. Uczestnicy forum mogli zapoznać się z ofertą ubezpieczeń obowiązkowych i dobrowolnych. Ważne, że każdy klient może stać się członkiem TUW „TUW”- wykupując 10 udziałów za 1złotych każdy, a dla członków przewidziane są dodatkowe korzyści przy zawarciu umów ubezpieczeniowych.

WODR w Wągrowcu reprezentowała Pani Kinga Fortuniak, która przekazała informacje na temat pracy doradców z terenu powiatu.

Kończąc forum rolnicze Przewodniczący Bogdan Fleming podkreślił konieczność organizowania się rolników w grupy producenckie i w różnego rodzaju formy spółdzielcze, w celu ochrony własnych interesów przed napływem żywności z zagranicy i przed agresywną polityką dużych koncernów handlowych. Działaniem priorytetowym wszystkich instytucji zajmujących się polskim rolnictwem powinno być zachęcanie, pomaganie rolnikom oraz stwarzanie właściwego gruntu prawno-ustrojowego pod tworzenie się rolniczych spółdzielni, grup i spółek.

Anna Jędraszczak28-11-2018 r.

W dniach 23-25 listopada 2018 r. Rady Powiatowe Wielkopolskiej Izby Rolniczej z Piły i Wągrowca wzięły udział w wyjeździe studyjnym na Dolny Śląsk. Pierwszym punktem programu była wizyta w gospodarstwie pana Henryka Fity w miejscowości Kędzie, gmina Żmigród, powiat trzebnicki. Pod nieobecność gospodarza zostaliśmy przyjęci przez jego syna Przemysława wraz z żoną Katarzyną. Gospodarstwo rolne państwa Fitów jest ukierunkowane na chów bydła mlecznego. Stado liczy około 150 krów. Mieliśmy okazję obejrzeć obiekty wchodzące w skład posiadłości, a także bogaty park maszynowy. Dane nam również było skosztować wyrobów mlecznych wyprodukowanych między innymi z mleka pochodzącego od krów z tego gospodarstwa.

Następnie uczestnicy wyjazdu udali się do miejscowości Domanowice, gdzie swoje gospodarstwo prowadzi pan Henryk Kowalik. Głównym profilem jego produkcji rolnej są warzywa. Uprawia ich około 40 rodzajów na około 200 ha. Skala jego produkcji robi wrażenie. Duża jej część trafia do marketów na terenie całej Polski a także do naszych południowych sąsiadów Czechów. Ponieważ jest to firma rodzinna, każdy z jej członków ma przydzielony określony zakres obowiązków. I tak żona zajmuje się pracownikami, córka księgowością a nad całością oczywiście czuwa pan Henryk. Sukces pana Kowalika opiera się niewątpliwie na ciężkiej pracy, ale z pewnością niemałe znaczenie ma tu osobowość gospodarza. Jest to człowiek bardzo zaangażowany nie tylko w pracę na rzecz własnego biznesu, ale również udzielający się społecznie. Nie można też zapomnieć, że jest delegatem do Krajowej Rady Izb Rolniczych z Dolnego Śląska. Wszyscy byliśmy pod wrażeniem gościnności całej rodziny, która przygotowała dla nas poczęstunek. Wśród uczestników wyjazdu furorę zrobił sok z natki pietruszki. Przy wspólnej biesiadzie z ciekawością słuchaliśmy odpowiedzi na nurtujące nas pytania związane z prowadzeniem przedsięwzięcia na taką skalę.

Region Dolnego Śląska znany jest również ze swoich winnic. Do największych należą „Winnice Jaworek” znajdujące się w miejscowości Miękinia. Założone zostały w 2001 roku przez państwa Ewę i Lecha Jaworków. Pierwsze winogrona zebrano w 2003 roku, tworząc tym samym debiutancki rocznik składający się z takich win jak: riesling, pinot noir, pinot gris, elbling. W 2006 roku wina Jaworek włączone zostały przez Ministerstwo Rolnictwa na listę produktów tradycyjnych. To właśnie do tej winnicy udali się członkowie naszych rad powiatowych. O sposobie produkcji win opowiedział nam winiarz pan Daniel Ziomek. Nasze zdziwienie wzbudził fakt, iż na terenie naszego kraju funkcjonuje już około 300 winnic. Podejmując decyzję o założeniu tego rodzaju przedsięwzięcia należy przede wszystkim wybrać odpowiednie stanowisko. Sam proces produkcji oraz stworzenie odpowiedniego smaku nie należy do rzeczy prostych i wymaga odpowiedniego przygotowania merytorycznego oraz doświadczenia. Nasz przewodnik w przystępny sposób przedstawił nam kulisy swojej pracy. Mieliśmy okazję zobaczyć kadzie z dojrzewającym winem, beczki z już leżakującym, by ostatecznie posmakować finalnego efektu pracy winiarzy.

Na koniec dotarliśmy do stolicy regionu – Wrocławia. W rocznicę 100 – lecia odzyskania niepodległości przez państwo polskie, podczas naszego wyjazdu, nie mogło zabraknąć wątku patriotycznego. Wspólnie obejrzeliśmy dzieło zespołu malarzy pod kierunkiem Jana Styki i Wojciecha Kossaka – Panoramę Racławicką. Ten cykloramiczny obraz wraz z towarzyszącym mu komentarzem zrobił na nas niezapomniane wrażenie. Przypomniał nam również, że w dziejach Polski były okresy, w których nasz naród potrafił się zjednoczyć, aby przeciwstawić się wspólnemu wrogowi.

Inną atrakcją, którą mieliśmy okazję zobaczyć, było centrum informacji o wodzie – Hydropolis. Usłyszeliśmy tutaj jak powstaje woda oraz jak ważną rolę odgrywa w życiu każdego z nas. Dowiedzieliśmy się także między innymi: ile wynosi średnie zużycie wody na jednego mieszkańca Wrocławia, a ile zużywa jej mieszkaniec Londynu czy Dubaju.

Nasz pobyt we Wrocławiu zbiegł się z rozpoczęciem jarmarku bożonarodzeniowego. Na rynku oraz w jego okolicach stanęły malownicze budki, w których można było kupić wiele przepięknych przedmiotów, takich jak: ozdoby świąteczne, biżuteria, czapki, kubeczki, aniołki, koszulki, magnesy, breloki. Czego tam nie było!? Na amatorów pysznego jedzenia czekały stragany z golonkami, kiełbaskami, nalewkami, obwarzankami czy oscypkami.

Wyjazd na Dolny Śląsk był okazją do spotkania z rolnikami z tego regionu, poznania ich problemów i wymiany poglądów. Chcielibyśmy podziękować panu Stanisławowi Kuśnierzowi, pracownikowi Dolnośląskiej Izby Rolniczej, za pomoc w jego organizacji. Projekt został zrealizowany przy udziale środków finansowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Beata Górecka22-10-2018 r.

W dniu 10.10.2018 r. w Sali Widowiskowej w Łeknie w gminie Wągrowiec odbyło się zorganizowane przez Wielkopolską Izbą Rolniczą we współpracy z partnerami spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla rolników na temat: „Rolnicze wykorzystanie oraz ochrona wód przed zanieczyszczeniami”. Było to kolejne z cyklu szkoleń, które są obecnie realizowane przez WIR w całej Wielkopolsce przy wsparciu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Spotkanie poprowadził Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej Bogdan Fleming.

Pan Arkadiusz Koza – Zastępca Dyrektora PGW Wody Polskie w Poznaniu przedstawił strukturę organizacyjną instytucji, natomiast Pani Paulina Dawidowska- kierownik działu opłat udzieliła informacji dotyczących opłat za usługi wodne. Temat wzbudził wiele kontrowersji. Najwięcej pytań padło od pracowników gmin, którzy zawnioskowali o dodatkowe spotkanie szkoleniowe. Nie padła odpowiedź na pytanie, jak rozwiązać problem zniszczonych melioracji w przypadku budowy na działkach rolnych przekwalifikowanych na budowlane. Rolnicy poruszyli problem związany z zaniedbanym Kanałem Łekińskim. Dyrektor Koza prosił o zgłaszanie lokalnych problemów do Nadzoru Wodnego w Wągrowcu, który reprezentował na spotkaniu kierownik Arkadiusz Wąsowicz. Wielu odpowiedzi n/t spraw związanych ze spółkami wodnymi udzielił przedstawiciel Starostwa kierownik Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Pani Małgorzata Klessa.

Pani Iwona Świechowska z CDR Oddział w Poznaniu przedstawiła zmiany w przepisach związane z ustanowieniem całej Polski jako tzw. teren OSN. Szczególny nacisk położyła na nowe obowiązki rolników, zmiany terminów stosowania nawozów oraz sankcje za postępowanie niezgodne z zasadami.

Pan Bogdan Fleming - dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przedstawił informacje dotyczące przetargów na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości w powiecie wągrowieckim oraz problemy z tym związane. Informację o bieżących zadaniach realizowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przedstawiła Pani Justyna Kujawa zastępca kierownika BP ARiMR w Wągrowcu.

Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali materiały szkoleniowe na płytach CD zawierające prezentacje ze szkolenia, druki potrzebne do prowadzenia prawidłowej dokumentacji oraz metodyki wykonywania obliczeń dotyczących stosowania nawozów naturalnych.

Bernadeta Ratajczak


31-08-2018 r.

W niedzielę 26 sierpnia na stadionie sportowym w Wapnie odbyły się Dożynki Archidiecezjalne i Powiatowo - Gminne pod Patronatem Narodowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.

Uroczystość dożynkową, której gospodarzami byli: Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc, ks. Adam Dyderski - Dziekan Dekanatu Damasławskiego i zarazem proboszcz parafii pw. św. Barbary w Wapnie oraz Wójt Gminy Wapno Zbigniew Grabowski, rozpoczęła msza święta dziękczynna pod przewodnictwem Jego Ekscelencji ks. dr. Krzysztofa Wętkowskiego – Biskupa Pomocniczego Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

Chociaż to nie był łatwy rok - wiosenne podtopienia, później susza - rolnicy uczcili miniony rok ciężkiej pracy. Przedstawiciele władzy kościelnej, państwowej i samorządowej podziękowali i złożyli wyrazy szacunku rolnikom, sadownikom, pszczelarzom, działkowcom, producentom warzyw oraz przetwórcom za ich całoroczną, ciężką pracę. Wieńce dożynkowe zostały przygotowane przez poszczególne diecezje, gminy Powiatu Wągrowieckiego oraz sołectwa z Gminy Wapno i zaprezentowane w korowodzie dożynkowym. Nie tylko wieniec jest symbolem najpiękniejszego zwyczaju polskiej wsi - dożynek. Wielką rolą odgrywa również chleb - owoc ziemi, ale także ciężkiej pracy rolników. Symbol dostatku, szczęścia i pomyślności, wspólnoty, a zarazem szacunku dla natury. Nie zabrakło go na tegorocznych dożynkach w Wapnie.

Uroczystości dożynkowe były znakomitą okazją do wręczenia wielu nagród i odznaczeń dla najbardziej zasłużonych mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego. Jedną z nagród otrzymał sołtys wsi Łaziska Adam Wypyszyński, a była to statuetka oraz komplet sztućców od Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Wągrowcu wręczone przez wiceprezesa WIR Bogdana Fleminga.

Dożynki to czas zabawy i spotkań, także delegatów Wielkopolskiej Izby Rolniczej. W programie przewidziano wiele atrakcji, a dzień zakończyła zabawa taneczna, której również nie mogło zabraknąć.

BP Wągrowiec
Bernadeta Ratajczak


14-06-2018 r.

Członkowie Rady Powiatowej w Wągrowcu spotkali się w dniu 7 czerwca br. z przedstawicielami podmiotów skupowych, którzy reprezentowali: KOMPLEXMŁYN, P.H.U. DEKA TRADE, De Heus, Chemirol, Z.H. Jóźwiakowski.

Omówiono następujące zagadnienia:

 • zapotrzebowania na poszczególne gatunki zbóż i rzepaku,
 • możliwości magazynowej,
 • prognozowanych cen skupu,
 • wymogów jakościowych ziarna preferowanych przy zakupie przez podmioty skupujące.

Zaproszonych gości powitał Przewodniczący Rady Powiatowej w Wągrowcu Wiceprezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Bogdan Fleming.

Przedstawiciele firm zapewnili, że skup odbywa się przez cały rok. Zawsze istnieje możliwość podpisania umowy terminowej. Powiat wągrowiecki jest wyjątkowo „bogaty” w punkty skupujące, dlatego na pewno nie będzie problemu ze sprzedażą plonów, chociaż zasoby ziarna nie zostały całkowicie sprzedane przez firmy, co spowodowane jest dużą ilością na rynkach taniego ziarna z Ukrainy. Poza tym zmalało zużycie pszenicy, ponieważ dieta bezglutenowa – z konieczności lub z wyboru –staje się udziałem coraz większej grupy osób. Nie ma też problemu ze skupem owsa. Przedstawiciele punktów skupowych apelowali, żeby przy zakupie nasion zwracać uwagę na jakość ziarna, ponieważ skupowany będzie tylko owies konsumpcyjny.


Nasiona roślin strączkowych również skupowane są przez cały rok. I tutaj także skupujący apelowali o dobrą jakość, np. łubin charakteryzujący się wysoką zawartością białka może w pewnym stopniu zastąpić drogą śrutę sojową. Jednak bogactwo gatunków i odmian łubinu sprawia, że nie wszystkie nasiona nadają się do skarmiania przez świnie. Dlatego skupuje się głównie słodkie odmiany łubinu żółtego i wąskolistnego.

Poruszono także sprawę kar za nie wywiązanie się z umów kontraktacyjnych. Skupujący wyjaśnili, że firma -tak jak rolnik-także ma swoje zobowiązania. Jeśli będą mieli możliwość zakupu w tej samej cenie lub niższej, to rolnik nie poniesie konsekwencji. Natomiast zakup po cenie wyższej spowoduje naliczenie kary, która w rzeczywistości jest rekompensatą różnicy cen.

Członkowie Rady otrzymali również wyjaśnienie dotyczące wahań w cenach nawozów (w niektórych puntach skupu sprzedawany jest także nawóz). Otóż daje się zauważyć, że ceny nawozów reguluje firma Grupa Azoty zgodnie z terminami dopłat dla rolników. Rynek nawozów rozregulowany jest także tańszymi nawozami z zagranicy, np. saletry. Dotyczy to także oleju-tańszego sprowadzanego z Argentyny, co na pewno będzie miało wpływ na ceny rzepaku.

Spotkanie miało bardzo merytoryczny charakter. Odbyło się w Restauracji „Dobra Truskawka” państwa Januchowskich, którzy zgłoszeni przez Biuro Powiatowe Wielkopolskiej Izby Rolniczej zostali laureatami XVII edycji Konkursu Wielkopolski Rolnik Roku 2017.

BP Wągrowiec
Bernadeta Ratajczak


29-03-2018 r.

Dnia 25 marca w Niedzielę Palmową delegacja rolników z powiatu wągrowieckiego wybrała się do Środy Wielkopolskiej, gdzie odbyło się Wielkanocne Śniadanie Środowisk Wiejskich.


Do świątecznego stołu zasiadło ponad 1000 mieszkańców wielkopolskiej wsi, rolnicy, członkowie WIR, przedstawiciele organizacji rolniczych, Kół Gospodyń Wiejskich, druhowie OSP oraz przedstawiciele instytucji działających w obszarze rolnictwa.


Organizatorem imprezy była Wielkopolska Izba Rolnicza wspólnie z Starostwem Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.


Jest to już 19-te spotkanie rolników na wspólnym śniadaniu, które jest doskonałą okazją do kultywowania tradycji związanych z świętem Wielkiej Nocy, wspólnym spotkaniu się , zaprezentowaniu się Kół Gospodyń Wiejskich które przy okazji takich imprez mogą pochwalić się swoim dorobkiem kulinarnym jak i rękodzielnictwem.

BP Wągrowiec
Wioletta Melcer15-03-2018 r.

W niedzielę 11 marca 2018 r. odbyła się uroczysta gala ogłoszenia wyników XVII edycji Konkursu Wielkopolski Rolnik Roku 2017. W gronie nominowanych znalazło się 20 producentów rolnych, z których wyłonionych zostało 10 laureatów.


Laureatami XVII edycji Konkursu Wielkopolski Rolnik Roku 2017 zostali także Państwo Ewa i Waldemar Januchowscy, którzy prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni 175 ha, w miejscowości Nowe, gmina Wągrowiec, w powiecie wągrowieckim.

Gospodarstwo powstało w 1999 roku i specjalizuje w się w produkcji truskawki deserowej, której sezon trwa 5 miesięcy. Truskawkę eksportuje się na rynek zagraniczny, głównie do Niemiec, Austrii, Skandynawii i Rosji. Gospodarstwo wyposażone jest w nowoczesną halę magazynową o powierzchni 800 m2 oraz chłodnie, sortownie i szokery. Gospodarstwo posiada certyfikat Global GAP.


Gospodarstwo znane jest również ze swojej restauracji, która funkcjonuje pod nazwą Restauracja Dobra Truskawka.

Gratulujemy !

BP Wągrowiec
Wioletta Melcer


19-02-2018 r.

Dnia 16 lutego 2018r. w Gołanieckim Ośrodku Kultury "Stodoła" odbyło się Forum Rolnicze powiatu wągrowieckiego. Jest to już XI edycja spotkań na której rolnicy mogą spotkać się z przedstawicielami wszystkich agend i firm okołorolniczych działających na terenie powiatu.
Wszystkich zebranych przywitał przewodniczący Rady Powiatowej w Wągrowcu Wielkopolskiej Izby Rolniczej pan Bogdan Fleming zapraszając do aktywnego uczestnictwa w spotkaniu.

Jednym z pierwszych prelegentów był kierownik ARiMR biura powiatowego w Wągrowcu pan Dariusz Eitner który przedstawił wszystkim najważniejsze informacje o sprawach związanych z obsługą rolniczą w ARiMR, dotyczyło to spraw IRZ - obowiązku sporządzania inwentaryzacji. Odniósł się do dopłat obszarowych na 2018r. i składaniu wniosków przez internet.
Przedstawił harmonogram szkoleń które odbędą się na gminach, prosząc o rozpropagowanie wśród rolników.

Następnie powiatowy lekarz weterynarii pani Elżbieta Misiek przedstawiła zasady bioasekuracji i zagrożenia jakie niesie za sobą choroba Afrykańskiego Pomoru Świń.
A w swoim wystąpieniu prezes WIR pan Piotr Walkowski uczulał zebranych na przestrzeganie zasad bioasakuracji, niewpuszczanie postronnych osób na teren gospodarstwa, wykładanie mat ochronnych, zmianę ubrania przy wchodzeniu do chlewni, prowadzenie zeszytów ubytków.... przestrzeganie tych zasad w przypadku stwierdzenia obszaru zapowietrzonego daje możliwość ubiegania się o rekompensaty.

Jednym z zaproszonych gości był Poseł RP pan Krzysztof Paszyk ,który uważa że trzeba znaleźć środki finansowe na walkę z ASF , gdyż rozpowszechniająca się choroba powoduje paraliż znaczącej gałęzi gospodarki jakim jest produkcja trzody chlewnej.

Następnym gościem , który przyjął zaproszenie na forum był pan Marek Beer Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu.
W swoim wystąpieniu zaprosił zebranych do korzystania z programów takich jak Wielkopolska Odnowa Wsi, konkursów skierowanych dla sołectw, i dla organizacji pozarządowych, pochwalił włodarzy gmin w powiecie wągrowieckim za aktywność i zaangażowanie w korzystaniu z funduszy.

Została podpisana umowa na usługi i odnowę wsi na powiecie wągrowieckim na około 11 milionów na budowę i modernizację dróg, gospodarkę wodno-ściekową czy też targowisko.
Następnie w kolejności swoje wystąpienia mieli przedstawiciel Stacji Ochrony Roślin , który przedstawił harmonogram szkoleń na opryskiwacze i upomniał o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa przy stosowaniu oprysków, oraz pracownik KRUS który przekazał informacje dotyczące emerytur, składek kwartalnych, przywróceniu wieku emerytalnego czy też świadczeń krótkoterminowych.

Natomiast działalność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przedstawił przewodniczący rady pan Bogdan Fleming, który jednocześnie na co dzień pracuje w oddziale terenowym KOWR w Poznaniu.

Podsumowując Forum Rolnicze, Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski odniósł się do zmian i nowych obowiązków jakie na rolników nałożone zostaną od 1 marca br., kiedy zaczną obowiązywać przepisy dotyczące objęcia całej Wielkopolski strefą OSN (obszary szczególnie narażone). W związku z wejściem w życie nowej ustawy Prawo wodne zmienił się sposób zarządzania gospodarką wodną.

Całość spotkania zdominował temat ASF, ale sądząc po rozmowach prowadzonych wśród rolników ,spotkania takie są jak najbardziej potrzebne, to w Gołańczy zgromadziło przeszło 100 osób ,co dla organizatorów jest zachętą i motywacją do dalszych tego typu spotkań.

BP WIR Wągrowiec
Wioletta Melcer


12-09-2017 r.

Pani Annie Majer,
Delegatce do Walnego Zgromadzenia
Wielkopolskiej Izby Rolniczej,
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci
ś. p.
Ojca
składają: Delegaci, Zarząd i Pracownicy WIR


09-08-2017 r.

Forum odbyło się 22 czerwca 2017 r. w Sali widowiskowej w Łeknie pod patronatem Wielkopolskiej Izby Rolniczej, którą reprezentował Wiceprezes Bogdan Fleming, Starosty Powiatu Tomasza Kranca oraz Okręgowej Rady Łowieckiej ze Sławomirem Jaroszewiczem na czele. W spotkaniu wzięli też udział przedstawiciele kół łowieckich oraz Powiatowej Inspekcji Weterynarii.

Około 60 rolników zapoznało się ze stanem gospodarki łowieckiej na terenie powiatu, liczebności zwierzyny łownej i planów hodowlanych przedstawionych przez łowczego okręgowego Sławomira Jaroszewicza.


Jednak najwięcej kontrowersji wzbudził problem szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną i naliczanie odszkodowań, chociaż nadleśniczy Zbysław Thomas stwierdził, że dużego problemu w powiecie wągrowieckim nie ma, ponieważ… nie było żadnych spraw sądowych!? Z czym oczywiście nie zgodzili się obecni na spotkaniu rolnicy. Uważają oni, że ich pola są niedostatecznie chronione. Nie wystarczy kilkadziesiąt metrów siatki, którą sami muszą odgrodzić pole od lasu. Nastąpiło tzw. „odbijanie piłeczki”:

 • rolnicy apelują: koła łowieckie powinny zabezpieczyć pola przed zwierzyną łowną poprzez odpowiednią ilość odstrzałów, wówczas nie będzie konieczne szacowanie szkód,
 • koła odpowiadają: nie są w stanie poradzić sobie z pilnowaniem pól w dzień i w nocy, a pozyskane z odstrzałów pieniądze nie wystarczą na pokrycie strat. Ponadto muszą stosować się do narzuconych limitów na odstrzały.

Wiceprezes Bogdan Fleming podsumował przepychankę, że głupotą jest grodzenie pól czy lasów. Najważniejsza jest selekcja zwierząt oraz porozumienie. A porozumienia nie będzie, gdy szacujący czyli koło łowieckie będzie płacić odszkodowanie, na które go zresztą nie stać.

Funkcję rozjemczą pełnił Krzysztof Kwiatoń-rolnik, przewodniczący Rady Powiatowej w Lesznie. Stwierdził, że powinno odbywać się więcej spotkań gminnych przedstawicieli kół z rolnikami. Przeprowadzając szkolenia z zakresu szacowania szkód zarówno dla myśliwych jak i rolników przede wszystkim zwracał uwagę na poruszanie się w granicach obowiązującego prawa.


Starosta Tomasz Kranc, też rolnik i myśliwy, odpowiedział na zapytanie rolnika w sprawie lisów podchodzących pod gospodarstwa: zastrzelono 2 tysiące lisów, nie ma ognisk wścieklizny, więc nie ma problemu z liczbą lisów. Jest tylko problem z przepisami, bo odstrzał jest niemożliwy w bliskim sąsiedztwie domów mieszkalnych.

Lekarze Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej Elżbieta Misiek i Przemysław kurant przedstawili problem zagrożenia Afrykańskim Pomorem Świń (ASF).

Mimo spotkania i dyskusji okazało się, że problemu nie da się rozwiązać tylko „na dole”. Potrzebne są działania na wyższym szczeblu, gdzie oprócz zmiany przepisów prawnych powinny znaleźć się środki pieniężne.


Pokazano problem w nieprawidłowościach w naliczaniu zwierzyny, która jest niedoszacowana, w związku z czym odstrzały są zaniżone i szybko wykorzystane limity.

Żartobliwie można podsumować spotkanie wypowiedzią jednego z prezesów koła łowieckiego „warto rolników przyjmować do kół łowieckich jako myśliwych, bo wtedy sami upilnują swoje pola, a także bardziej zrozumieją problemy tych kół”. Tylko czy o takie rozwiązanie chodzi?

Bernadeta Ratajczak


09-08-2017 r.

Posiedzenie Komisji ds. Kobiet i Rodziny w Środowisku Wiejskim przy Walnym Zgromadzeniu Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu odbyło się w Łaziskach, w gminie Wągrowiec, w dniu 31 maja 2017 r.


Spotkanie otworzyła Przewodnicząca Jolanta Nawrocka. Powitała zaproszonych gości: Bogdana Fleminga- Przewodniczącego RP WIR w Wągrowcu, Wiceprezesa Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej, gospodarza terenu Przemysława Majchrzaka -Wójta Gminy Wągrowiec, Grażynę Zjawińską - Wiceprzewodniczącą Rady Gminy w Wągrowcu, Krystynę Urbańską - Radną Rady Powiatu Wągrowiec, Paulinę Meller-Biegańską – kierownika GOPS w Wągrowcu, Edytę Owczarzak – kierownika PCPR w Wągrowcu, Emilię Walewską-Szyjka - kierownika WTZ Wielkopolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i ich Rodzin w Wągrowcu, Marcina Moeglicha z Muzeum Regionalnego w Wągrowcu, Bernadetę Ratajczak-kierownika BP WIR w Wągrowcu oraz członków Komisji ds. Kobiet i Rodziny.

Przewodnicząca przekazała informacje na temat działań Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRiR w okresie od 16 września 2016roku (tj. od ostatniego posiedzenia Komisji ds. Kobiet i Rodziny) do chwili obecnej. Wśród zrealizowanych wniosków omówiła ważne kwestie dotyczące domów dziennego pobytu, czy też promowanie rodziny wielopokoleniowej. Zachęcała do wzięcia udziału w konkursie „Rolniczki motorem innowacji w Polsce”.

Następnie udzieliła głosu wójtowi gminy. Przemysław Majchrzak scharakteryzował przybyłym członkom komisji powiat, a w szczególności gminę Wągrowiec. Omówił gospodarkę, rolnictwo, przemysł, a także programy socjalne i rodzinne (np. 500+). Nie pominął ciekawostek, do których należało też miejsce spotkania. W Łaziskach znajduje się bowiem zespół architektoniczny: grobowiec rotmistrza Franciszka Łakińskiego wraz z barokową kolumną z 1845 r. Grobowiec Łakińskiego powstał w 1845 r. Ma postać 6 – metrowej piramidy, wzniesionej na rzucie kwadratu z ciosanych i gładzonych kamieni polnych. We wnętrzu znajdują, się zwłoki Franciszka Łakińskiego (1767-1845), rotmistrza wojsk napoleońskich w latach 1804-1814, odznaczonego Orderem Virtuti Militarii i francuskiej Legii Honorowej za udział w walkach narodowo-¬wyzwoleńczych. Członków spotkania po kompleksie oprowadził przedstawiciel Muzeum Regionalnego Marcin Moeglich.


Zgodnie z programem członkowie Komisji oraz zaproszeni goście udali się do świetlicy wiejskiej w Grylewie. Tam odbyło się spotkanie z kobietami, głównie członkiniami Kół Gospodyń Wiejskich urozmaicone przez występy dzieci ze szkoły podstawowej. Po omówieniu przez p. Jolantę Nawrocką działań Rady kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu - Paulina Meller-Biegańska wygłosiła prelekcję „Rodzina jako jednostka - zmiany warunków bytowych w rodzinie w ostatnich latach”.

„Działalność PCPR na rzecz rodziny” to z kolei temat omówiony przez kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu - Edytę Owczarzak. Duże zaciekawieniem obecnych spowodowały informacje o działalności Wielkopolskiego Stowarzyszenia na rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i ich Rodzin "Rehabilitacja" im. Karola Marcinkowskiego w Wągrowcu przekazane przez kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej - Emilię Walewską-Szyjkę.


Spotkanie zakończyła dyskusja. Zgromadzone panie poprosiły członków Komisji o zajęcie się sprawą osób nigdzie nie zameldowanych ze względu na różne sytuacje rodzinne. Są to przeważnie kobiety, które mając rodziny nie mogą korzystać ze świadczeń Narodowego Funduszu Zdrowia. Nie mają też możliwości zarejestrowania się jako bezrobotne w Urzędzie Pracy.

Przewodnicząca p. Jolanta Nawrocka podziękowała zebranym za udział w spotkaniu, a także p. Annie Majer-członkini Komisji za organizację spotkania.

Bernadeta Ratajczak


11-05-2017 r.

Technikum w Damasławku prowadzi rekrutację dla dwóch zawodów:

 • technik rolnik – 314207:
  • kwalifikacja – K1. Prowadzenie produkcji rolniczej,
  • kwalifikacja – K2. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.

Do Technikum w Damasławku przyjmowani są kandydaci na wniosek rodziców po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.


Kontakt:
Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku
Słoneczna 4
62-110 Damasławek
zspdamsek@biposwiata.pl
zspdam.superszkolna.pl


11-05-2017 r.

SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY

Technikum:
technik rolnik
technik żywienia i usług gastronomicznych

Kwalifikacyjne kursy zawodowe
R.03 – rolnik
R.16. - technik rolnik

 • Atuty szkoły:
  • szkoła zajmuje 9. miejsce w Polsce w rankingu zdawalności egzaminu zawodowego,
  • jest ośrodkiem egzaminacyjnym dla zawodu technik rolnik, technik żywienia i usług gastronomicznych,
  • zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
  • zajęcia odbywają się w dobrze wyposażonych pracowniach,
  • ciekawa oferta zajęć pozalekcyjnych,
  • brak anonimowości uczniów, a co za tym idzie - wysoki poziom bezpieczeństwa,
  • panuje przyjazna atmosfera w szkole,

Technik rolnik

 • Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
  • wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej,
  • prowadzenia i obsługi pojazdów, ma-szyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej,
  • prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich,
  • organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej i zwierzęcej,
  • podejmowania decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego.

Technik żywienia i usług gastronomicznych

 • Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
  • oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania,
  • sporządzania i ekspedycji potraw i napojów,
  • planowania i oceny żywienia,
  • organizowania produkcji gastronomicznej,
  • planowania i realizacji usług gastronomicznych.


ul. Walki Młodych 35, 62—130 Gołańcz, e-mail: zsp_golancz@onet.pl
tel. (67) 26 83 156, fax (67) 26 15 869, zspgolancz.szkolnastrona.pl


04-03-2016 r.

W poniedziałek 22 lutego w Damasławku odbyło się „Forum Rolnicze powiatu wągrowieckiego” zorganizowane przez Radę powiatową Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Wągrowcu. Udział w nim wzięło ponad stu rolników i przedstawicieli samorządów, agend i instytucji pracujących na rzecz rolnictwa.

Spotkanie poprowadził wiceprezes WIR, przewodniczący Rady Powiatowej w Wągrowcu i równocześnie nowy dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego w Poznaniu-Bogdan Fleming.


Wiceprezes WIR złożył podziękowanie Pani Dorocie Ewertowskiej, byłej kierownik BP ARiMR w Wągrowcu za wieloletnią pracę dla rolników powiatu i współpracę z samorządem rolniczym.

Naczelnik ARiMR w Wągrowcu p. Monika Olender-Pisarek poruszyła temat interesujący zgromadzonych, czyli wypłaty płatności bezpośrednich za 2015 rok. W tym roku po raz pierwszy ARiMR wypłaca zaliczki na poczet płatności bezpośrednich. Przekazała informacje o wykorzystaniu środków unijnych przez gospodarstwa rolne oraz finansowanie rolnictwa pod kątem nowego budżetu unijnego. Wywiązała się dyskusja dotycząca opóźnień w wypłatach środków unijnych. Ponieważ zabrakło przedstawiciela ARiMR w Poznaniu, wyjaśnień udzielał Bogdan Fleming. Poinformował zebranych, że winny jest system komputerowy, z czym nie wszyscy rolnicy się zgodzili, mówiąc, że w poprzednich latach nie było takich opóźnień.

Powiatowego Lekarza Weterynarii zastąpiła p. Monika Werecka. Omówiła choroby u zwierząt w naszym powiecie. Pojawiła się gruźlica u bydła, amerykańska choroba pszczół, włośnica u dzika. Uczuliła zebranych na choroby odzwierzęce, jak np. borelioza., dlatego należy odrobaczać psy i koty.


Kierownik KRUS p. Waldemar Głos omówił warunki wcześniejszych świadczeń emerytalnych, warunki i możliwości skorzystanie ze świadczeń pielęgnacyjnych oraz zasiłku macierzyńskiego.

Pracownik ANR Waldemar Kalemba omówił nowe zasady dotyczące przetargów na dzierżawę ziemi. Zwrócił uwagę, że delegaci WIR są stroną społeczną w komisjach i ich praca jest niezwykle ważna. Ze względu na zaufanie społeczne jak i wiedzę są ważnym ogniwem, które pozwala przeciwdziałać zjawisku tzw. „słupów” i spekulacyjnemu obrotowi ziemią. Istotną kwestią w pracach delegatów jest również wiedza na temat przygotowania przez rolników dokumentacji przetargowej i ich oceny. W. Kalemba apelował o dokładne sprawdzenie poprawności składanej dokumentacji z ogłoszeniem o przetargu.

Najczęściej spotykane błędy to:

 • brak podpisów na dokumentach,
 • brak potwierdzenia za zgodność załączonych kopii dokumentów, np. poświadczenia kwalifikacji. Poświadczenie za zgodność można uzyskać w siedzibie ANR OT w Poznaniu, Sekcja Zagospodarowania Zasobem piętro IV.
 • brak klauzuli pod dokumentacja ofertową: „jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Pod klauzulą wymagany jest podpis.
 • nieprawidłowe miejsce złożenia dokumentów kwalifikacyjnych. Dokumenty należy złożyć w siedzibie ANR OT w Poznaniu ul. Fredry 12 w zamkniętej kopercie z odpowiednim opisem.
 • nieprawidłowe miejsce złożenia oferty. Dokumentację ofertową należy składać w Kancelarii Notarialnej Paulina Jabłońska ul. Fredry 1/14, z odpowiednim opisem koperty. ANR ponosi pełen koszt aktu notarialnego.

Dorota Antczak-kierownik Zespołu doradczego WODR przedstawiła w jaki sposób pomagali rolnikom i w czym nadal będą doradzać.

Spotkanie zakończył gospodarz gminy wójt Jacek Matysiak, który podziękował za zorganizowanie forum w gminie Damasławek. Podziękowania przekazał też przybyłym na spotkanie wiceprezes WIR Bogdan Fleming

Niestety, zabrakło wśród zaproszonych gości przedstawicieli instytucji wojewódzkich oraz posłów. Na pewno spotkanie miałoby bardziej merytoryczny charakter.

Bernadeta Ratajczak


28-12-2015 r.

Posiedzenia Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej odbyło się 14 grudnia 2015r. w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu.
Wśród zaproszonych gości byli:

 • Starosta Powiatu Wągrowieckiego p. Tomasz Kranc,
 • kierownik ARiMR p. Dorota Ewertowska,
 • Powiatowy Lekarz Weterynarii p. Elżbieta Misiek,
 • kierownik KRUS p. Waldemar Głos
 • przedstawiciele grup producenckich trzody i bydła.

Po powitaniu przez przewodniczącego Rady Powiatowej, wiceprezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej Bogdana Fleminga głos zabrał Starosta Tomasz Kranc, który omówił budżet powiatu na 2016 rok oraz poprosił skarbnika starostwa p. Danutę Królczyk o szczegóły tych założeń. Następnie kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa p. Małgorzata Klessa omówiła dotacje do spółek wodnych.


Dorota Ewertowska-kierownik ARiMR poruszyła temat interesujący zgromadzonych, czyli wypłaty płatności bezpośrednich za 2015 rok. W tym roku po raz pierwszy ARiMR wypłaca zaliczki na poczet płatności bezpośrednich. Przekazała informacje o wykorzystaniu środków unijnych przez gospodarstwa rolne oraz finansowanie rolnictwa pod kątem nowego budżetu unijnego.

Powiatowy lekarz weterynarii p. Elżbieta Misiek omówiła choroby u zwierząt w naszym powiecie. Pojawiła się gruźlica u bydła, amerykańska choroba pszczół, włośnica u dzika. Uczuliła zebranych na choroby odzwierzęce, jak np. borelioza., dlatego należy odrobaczać psy i koty.

Kierownik KRUS p. Waldemar Głos omówił warunki wcześniejszych świadczeń emerytalnych, warunki i możliwości skorzystanie ze świadczeń pielęgnacyjnych oraz zasiłku macierzyńskiego.


Następnie głos zabrali przedstawiciele grup producenckich. Tematy poruszane miały szeroki zasięg, ponieważ rolnictwo polskie znajduje się w dużym kryzysie spotęgowanym suszą, niskimi cenami produktów rolnych, a także zbyt wysokimi karami nakładanymi przez Unię Europejską (kary za przekroczenie kwot mlecznych). Produkcja trzody jest nieopłacalna i dlatego coraz więcej producentów przechodzi na tucze kontraktowe, gdzie kontrola powiatowej służby weterynaryjnej nie jest obowiązkowa, a choroby przenoszą się na sąsiadujące mniejsze hodowle. Rolnicy czy grupy producenckie, którzy zdecydowali się na hodowlę są pozostawieni sami sobie wobec kupującego od nich towar, czyli zakładów mięsnych. Ciągle brakuje niezależnej komisji, która weryfikowałaby wycenę tusz, ich mięsność i przypisaną do tego cenę. Potrzebne jest wprowadzenie krajowej, niezależnej od przemysłu mięsnego służby klasyfikacji poubojowej tusz oraz ujednoliconych, uczciwych rozliczeń wyceny tusz wykonywanej w oparciu o tą klasyfikację. Dużo emocji wywołała sprawa odszkodowań za szkody spowodowane przez suszę. Wszyscy zgodzili się, że obowiązujące przepisy nijak się mają do rzeczywistości. Członkowie komisji skarżyli się na niedokładne wytyczne wojewody oraz bałagan informacyjny. Najbardziej jednak poszkodowani zostali rolnicy posiadający zwierzęta, gdyż sposób liczenia strat w gospodarstwach spowodował, iż nie przekroczyli oni 30% progu, który gwarantuje otrzymanie pomocy z państwa. Tak więc szumnie ogłaszana przez Ministerstwo pomoc trafi tylko do nielicznych.

Spotkanie miało bardzo merytoryczny charakter i wiele wniosków zostanie skierowanych do Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Bernadeta Ratajczak


21-12-2015 r.

Członkowie Rady Powiatowej Wielkopolskiej izby Rolniczej w Wągrowcu wraz z rodzinami i znajomymi w ilości 50 osób wzięli udział 5 grudnia br. w Wielkopolskiej Wieczerzy Wigilijnej Środowisk Wiejskich w Raszkowie. Wyjazd został zorganizowany przez Biuro Powiatowe Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Wągrowcu.


Zanim zasiedliśmy do suto zastawionych stołów, pomodliliśmy się w Kościele św. Antoniego Padewskiego w Ostrowie Wielkopolskim − modernistycznej bazylice położonej w Śródmieściu, przy ulicy Raszkowskiej. W czasie II wojny światowej ocalonej przed zniszczeniem dzięki zaangażowaniu mieszkańców i zabiegom działaczy konspiracji.

Na wieczerzy w imieniu organizatorów przybyłych gości przywitali Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski oraz Burmistrz Gminy i Miasta Raszków Jacek Bartczak. Zgodnie z tradycją uczestnicy spotkania wspólnie zmówili modlitwę „Przy stole wigilijnym” oraz podzielili się opłatkiem, składając sobie nawzajem życzenia. Organizatorzy zadbali też o sferę duchową spotkania. O tradycjach, symbolach i obrzędach związanych z Bożym Narodzeniem opowiedziała Teresa Palacz z wielkopolskiego oddziału Narodowego Instytutu Dziedzictwa, bogate tradycje kulinarne wieczerzy wigilijnej przybliżyli Witold Wróbel z Polskiej Akademii Smaku oraz Juliusz Podolski ekspert w dziedzinie kulinariów. O muzyczną oprawę świątecznego spotkania zadbali wokaliści z raszkowskiego zespołu TREMA. Najważniejszym punktem spotkania była wspólna wieczerza. Na stołach gościły tradycyjne wigilijne potrawy. Był m.in. barszcz z uszkami, kapusta z grochem, karp, śledź w śmietanie oraz makiełki.


Po wieczerzy wręczono odznaczenia ORDER SERCA MATKOM WSI. Następnie podsumowano konkurs na szopkę bożonarodzeniową. Na zakończenie 1200 uczestników zaśpiewało przepiękne polskie kolędy.

W wyborach do izb rolniczych powiatu wągrowieckiego wybrana została Powiatowa Rada Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Tworzą ją: Leszek Kędziora, Artur Serewa (Damasławek) Jarosław Janicki, Leszek Stachowiak (Gołańcz), Bogdan Fleming, Ryszard Sadłowski (Mieścisko), Feliks Kaczmarek, Michał Kantorski (Skoki), Marcin Sierszchulski (Wapno), Anna Majer, Andrzej Torzewski (Wągrowiec), Jacek Wegner (Wągrowiec miasto).

Podczas pierwszego posiedzenia Rady Powiatowej wybrano przewodniczącego rady, którym został ponownie Bogdan Fleming (gm. Mieścisko). Delegatką na Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej została Anna Majer z Sienna.Bogdan
Fleming

Przewodniczący Rady powiatowej WIR

Anna
Majer

Delegat na Walne Zgromadzenie WIR


W niedzielę 31 maja 2015 r. odbyły się wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych. Członkowie walnego zgromadzenia wybierani są spośród członków izby (rolników - podatników podatku rolnego i podatku z działów specjalnych) w wyborach pośrednich, dwustopniowych, przeprowadzanych w głosowaniu tajnym.

W I etapie wyborów w dniu 31 maja 2015 roku wybrano członków rady powiatowej izby. W II etapie wyborów na swym pierwszym posiedzeniu każda rada powiatowa izby wybierze spośród swoich członków przewodniczącego oraz delegata na walne zgromadzenie.

Wykaz członków Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Wągrowcu

Nazwa i nr okręgu
wyborczego
Wykaz kandydatów Frekwencja
Wągrowiec Miasto
okręg wyborczy nr 204
Jacek Wegner 5,6%
Gmina Damasławek
okręg wyborczy nr 205
Artur Henryk Serewa
Leszek Tadeusz Kędziora
7,2%
Gmina Gołańcz
okręg wyborczy nr 206
Leszek Stachowiak
Jarosław Marek Janicki
7,3%
Gmina Mieścisko
okręg wyborczy nr 207
Bogdan Fleming
Ryszard Sadłowski
11,4%
Gmina Skoki
okręg wyborczy nr 208
Michał Kantorski
Feliks Kaczmarek
2,2%
Gmina Wapno
okręg wyborczy nr 209
Marcin Adam Sierszchulski 7,7%
Gmina Wągrowiec
okręg wyborczy nr 210
Anna Majer
Andrzej Torzewski
12,6%

Frekwencja średnia 8,39%Bernadeta Ratajczak


Wszyscy członkowie Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Wągrowcu spotkali się, żeby podsumować swoją działalność. Ponieważ prawidłowe funkcjonowanie zarówno Rady, jak i Biura Powiatowego nie byłoby możliwe bez współdziałania z innymi instytucjami pracującymi na rzecz rolników – zostali zaproszeni ich przedstawiciele:

 • Tomasz Kranc – Starosta Powiatu Wągrowieckiego
 • Dorota Ewertowska - kierownik Biura Powiatowego ARiMR
 • Elżbieta Misiek - Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • Jarosław Paterka - kierownik Oddział Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • Dorota Antczak - kierownik Powiatowego Zespół u Doradczego
 • Waldemar Głos - kierownik Placówki terenowej KRUS

Spotkanie poprowadził przewodniczący Rady i jednocześnie wiceprezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej p. Bogdan Fleming. Podziękował wszystkim zebranym za współpracę i zaangażowanie w działalności na rzecz rolników oraz wręczył pisemne podziękowania od siebie, jako przewodniczącego Rady oraz od Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej.


Obecni goście w krótkich wypowiedziach przedstawiali aktualności z zakresu działań swoich instytucji. Podziękowali za współpracę oraz wyrazili potrzebę dalszej współpracy z izbą dla dobra rolników i środowiska wiejskiego. Od Starosty p. Tomasza Kranca Radni otrzymali pisemne podziękowania, natomiast od kierownika ARiMR p. Doroty Ewertowskiej - upominki.

Na zakończenie p. Bogdan Fleming przypomniał, że na dzień 31 maja 2015 r. wyznaczono termin wyborów do izb rolniczych. Zaapelował, by dokonać wyboru osób kompetentnych i gotowych zaangażować się w prace samorządu rolniczego. Prosił o liczny udział rolników w głosowaniu.

Bernadeta Ratajczak


W dniu 9 marca 2015 roku w sali wiejskiej w Grylewie z inicjatywy Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Wągrowcu odbyło się forum rolnicze. Wśród zaproszonych gości byli:

 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – dyr. Piotr Łykowski
 • Agencja Rynku Rolnego – dyr. Andrzej Bobrowski
 • Agencja Nieruchomości Rolnych – dyr. Tomasz Dutkiewicz
 • Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii – z-ca dyr. Bartłomiej Raj
 • Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego – dyr. Ryszard Jaworski

Kierownicy biur powiatowych:

 • Biuro Powiatowe ARiMR – kierownik Dorota Ewertowska
 • Powiatowy Lekarz Weterynarii – Elżbieta Misiek
 • Oddział Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa – kierownik Jarosław Paterka
 • Powiatowy Zespół Doradczy – kierownik Dorota Antczak
 • Placówka terenowa KRUS – kierownik Waldemar Głos

Na spotkaniu zabrakło wiceminister Zofii Szalczyk. Przybyli za to posłowie: Stanisław Kalemba(PSL), Romuald Ajchler(SLD) oraz Piotr Walkowski(PSL) - prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Forum poprowadził przewodniczący Rady Powiatowej izby rolniczej w Wągrowcu, zarazem wiceprezes WIR Bogdan Fleming, który na wstępie powiedział o trudnej sytuacji w rolnictwie i wyjaśnił, że rolnicy protestują z powodu nieopłacalności produkcji.

Takie spotkania są już tradycją i odbywają się co roku. Jest to okazja do rozmów z decydentami oraz do powiedzenia i przypomnienia władzy o kłopotach. Tym razem spotkanie zdominowali posłowie.


Na spotkaniu wręczono również odznaczenia „Zasłużony dla rolnictwa”, przyznawane przez ministra rolnictwa. Zasłużonych rolników dekorował Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc oraz posłowie. Nagrodzeni honorową odznaką to: Henryk Śliwiński, Tadeusz Wojtecki, Ireneusz Migas, Kazimierz Pytliński, Wojciech Witucki, Michał Mazur, Marek Bednarski, Wiesław Ewertowski, Czesław Lewandowski, Stanisław Górski.

Forum było świetną okazją do przypomnienia o zbliżających się wyborach do samorządu rolniczego, które odbędą się dnia 31 maja br. Wiceprezes WIR zachęcał do licznego uczestnictwa i oczywiście kandydowania.


27 stycznia o godzinie 10.00 na czele z Wiceprezesem Wielkopolskiej Izby Rolniczej Bogdanem Flemingiem, kilkudziesięciu najbardziej zdesperowanych rolników pojawiło się dzisiaj przed wągrowieckim starostwem. Mieli pikietować przeciwko polityce rządu, ale skończyło się na przekazaniu petycji Staroście Tomaszowi Krancowi, który wraz z Przewodniczącym Komisji Finansów Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu Wiesławem Ewertowskim wyszli do protestujących. Rolnicy włączyli się w ten sposób w ogólnopolską akcję. Sprzeciwiają się niskim cenom skupu plonów i żywca oraz negatywnej polityce rządu w stosunku do polskiego rolnictwa . Następnie Starosta poprosił zebranych o przejście do sali sesyjnej, aby tam kontynuować dyskusję. Na zakończenie wszyscy zebrani zostali zaproszeni na forum rolnicze, które odbędzie się 9 marca w sali wiejskiej w Grylewie o godz. 10:00.

Kliknij żeby zobaczyć relecję wideo


W dniach 26-29.06 2014 grupa blisko 20 rolników z powiatów pilskiego i wągrowieckiego brała udział w wyjeździe studyjnym na Podlasie. Podlaska branża mleczarska to krajowy lider z ponad 30% udziałem w krajowym rynku produkcji masła, mleka, śmietany. To tutaj znajdują się największe zakłady przetwórstwa mlecznego SM Mlekpol, Mlekovita, OSM w Piątnicy. Przemierzając region można zachwycać się zarówno niezwykle malowniczymi małymi gospodarstwami, z pięknie wyglądającymi drewnianymi stodołami, jak również podziwiać prężnie działające gospodarstwa, jak np. pana Tomasza Kraszewskiego we wsi Dąbrowa Łazy.

Wielkopolscy rolnicy mieli okazję również poznać tajniki produkcji maszyn firmy PRONAR. Po krótkim wykładzie, na własne oczy mogli przekonać się, jak od początku do końca przebiega proces powstania przyczep. Pronar to nie tylko przyczepy ale i wiele innych maszyn poczynając od przeznaczonych do zbioru zielonek i zadawania pasz a skończywszy na zamiatarkach. W ofercie firmy znajdują się również ciągniki Kioti, jak się okazało niezwykle zwrotne i łatwe w obsłudze.

W odwiedzanym przez nas regionie znajduje się również słynna na cały świat z koni arabskich stadnina w Janowie Podlaskim. To tutaj hoduje się najpiękniejsze i najdroższe polskie konie. Ceny jakie osiągają na corocznie organizowanych aukcjach są astronomicznych rozmiarów. Zwykłym śmiertelnikom pozostaje tylko możliwość podziwiania ich urody podczas wizyty w stadninie. Naszych rolników zainteresowało również hodowane tutaj stado krów mlecznych.

W trakcie naszego pobytu na Podlasiu w Szepietowie odbywała się VIII Ogólnopolska Wystawa Bydła Hodowlanego. Zgromadziła rolników, wystawców, instytucje i firmy działające w rolnictwie i jego otoczeniu. W ciągu dwóch dni zaprezentowało się około 350 wystawców. Byliśmy pod wrażeniem ogromu pracy włożonej w organizację tej imprezy. Oczywiście nie obyło się bez porównań z "naszymi" Bednarami.

Po niezwykle emocjonującej wyprawie wszyscy szczęśliwie wrócili do domów.

Beata Górecka


Na zaproszenie Dyrektora szkoły Pana Bogdana Koczorowskiego przedstawiciele Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Wągrowcu: delegat na Walne Zgromadzenie - Piotr Woźniak, członek Rady Powiatowej WIR z terenu Gminy Gołańcz - Leszek Stachowiak oraz kierownik Biura Powiatowego - Bernadeta Ratajczak w dniu 15 kwietnia 2014 r. uczestniczyli w imprezie promującej naukę, szkołę, rolnictwo pod nazwą "Dzień Rolnika". W spotkaniu poza uczniami, rodzicami, kadrą szkoły, wziął udział Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz Mieczysław Durski, Wicestarosta Wągrowiecki Tomasz Kranc, przedstawiciele organizacji związanych z rolnictwem, jak ARiMR, KRUS, Kółka Rolnicze oraz przedstawiciele firm związanych z rolnictwem.

Foto

Dzień Rolnika to:

 • promocja szkoły oraz kierunków nauczania (technik rolnik, technik żywienia, klasy wielo-zawodowe)
 • promocja firm wspierających szkołę
 • dni otwarte dla rodziców oraz potencjalnych uczniów
 • integracja uczniów, nauczycieli oraz środowisk pozaszkolnych
 • miłe spędzenie czasu dla uczniów oraz gimnazjalistów.
Foto

W programie imprezy odbyły się między innymi: pokazy maszyn rolniczych, prezentacje firm rolniczych, banków oraz instytucji działających na rzecz rolnictwa, a także konkurencje dla uczniów w dziedzinach: rolniczych, żywienia, gastronomii. Można było również posłuchać zespołu muzycznego, który tworzą uczniowie Szkoły. W tym dniu odbyły się także "Drzwi otwarte" dla uczniów szkół gimnazjalnych przedstawiające ofertę edukacyjną na rok szkolny 2014/2015. Wszystko n/t szkoły można przeczytać na stronie internetowej www.zspgolancz.szkolnastrona.pl.

Na zakończenie organizatorzy zaprosili wszystkich do udziału w Dniu Rolnika w przyszłym roku oraz wręczyli uczestniczącym firmom i instytucjom dyplomy, jako podziękowanie za udział w Dniu Rolnika i wspieranie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy.

Bernadeta Ratajczak


Powrót