30-03-2016 r.

Wypalanie traw – bardzo szkodliwa praktyka i wykroczenie


Przełom zimy i wiosny to czas, w którym wśród rolników rodzi się pokusa wypalenia traw, wchodzących w skład ich gospodarstwa. Jej podłożem jest mylna opinia, iż praktyka ta przyczynia się do poprawy jakości gleby oraz szybszego i bujniejszego wzrostu młodej trawy.

Dlaczego nie wolno wypalać traw i jakie kary przewiduje polskie prawo za dopuszczenie się tego wykroczenia. Odpowiedzi znajdziecie Państwo w niniejszym opracowaniu.

Wypalanie traw powoduje:

Wypalanie traw jest wykroczeniem, za które grozi kara grzywny w wysokości do 5 tysięcy złotych, a w przypadku spowodowania pożaru stanowiącego zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia od roku do 10 lat więzienia. Kary finansowe nakłada również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W skrajnych przypadkach rolnik może zostać całkowicie pozbawiony dopłat bezpośrednich w danym roku. Zakaz wypalania łąk jest bowiem jednym z warunków przestrzegania dobrej kultury rolnej.

Opracowała: Anna Czerwińska na podstawie „Nie wypalajmy łąk” autorstwa Ewy Kalickiej, Wojciecha Radeckiego, Henryka Tracza, Tomasza Zygmonta

Powrót