20-04-2016 r.

Aplikacja SatAgro – nowość w dbałości o uprawy

Dwójka naukowców z Centrum Nowych Technologii na Uniwersytecie Warszawskim opracowała aplikację, która dzięki gromadzeniu danych z satelity umożliwia śledzenia zmian w uprawach, co pozwala lepiej wymierzyć ilość stosowanych nawozów, pestycydów, określić temperaturę łanu czy ilość wody. Może to być potężny sprzymierzeniec przy podejmowaniu właściwych decyzji w gospodarstwie.

Jak zauważają twórcy systematyczne określanie stopnia rozwoju łanu jest dużym wyzwaniem, szczególnie w przypadku większych powierzchni. Serwis SatAgro codziennie analizuje pomiary satelitarne, aby dostarczyć obiektywnych informacji o rozwoju upraw w czasie i przestrzeni. Co więcej, aplikacja automatycznie powiadomi, jeśli monitorowane wskaźniki przekroczą wyznaczone poziomy. Pulpit sterowniczy SatAgro łączy dane satelitarne z informacją meteorologiczną (temperatura, opady), pochodnymi indeksami (np. Sumą Temperatur Efektywnych) i danymi rolnika (typy upraw, ważne wydarzenia).

Serwis pozwala oszczędzać pieniądze i jednocześnie zwiększać plony, a także poprawiać jakość środowiska. Umożliwia ekspresowe przejście na nawożenie precyzyjne. Na początek można wygenerować mapę aplikacyjną już 1-2 dni po każdym przelocie satelity w bezchmurny dzień (przeloty średnio co 8 dni). Można też pójść krok dalej i spróbować opcji gwarantującej wysokorozdzielcze zdjęcia najwyższej dostępnej na świecie jakości. Jeśli to tylko możliwe, twórcy aplikacji wspierają organizację grup producentów i umożliwiają dzielenie kosztów pomiędzy ich członków, przez co nawet najbardziej zaawansowane komercyjne rozwiązania stają się dostępne dla wszystkich.

Bieżące decyzje dotyczące gospodarowania ziemią (płodozmian, poprawa jakości gleby, strefy zarządzania) są uwarunkowane przeszłymi działaniami na danym obszarze. Serwis SatAgro zapewnia dostęp do historii przebiegu rozwoju roślinności w przypadku każdej monitorowanej powierzchni. Można skorzystać z sięgającego 2003 roku ciągłego zapisu fenologii roślinności, który dostarczany jest automatycznie dla każdej zdefiniowanej przez rolnika powierzchni. Jeśli zaistnieje potrzeba udokumentowania szkód, można uzyskać pomoc w znalezieniu i obróbce zdjęć wysokorozdzielczych.

Ile to kosztuje? Cena za podstawową wersję serwisu SatAgro waha się od jednego do kilku złotych za hektar na rok, w zależności od wielkości monitorowanej powierzchni. W przypadku monitorowanych powierzchni do 50 ha aplikacja udostępniane jest za darmo. Dodatkowe usługi, np. organizacja danych komercyjnych i map historycznych świadczone są po uiszczeniu opłaty. Natomiast dostępność danych zależy od typu satelity oraz pogody. Niekomercyjne satelity dostarczają dane codziennie, niemniej zobrazowanie w postaci mapy jest możliwe średnio co 8 dni i wymaga bezchmurnego nieba. Zespół SatAgro opracował statystyki dostępności danych, które są do wglądu użytkowników. Zamówienie danych komercyjnych zwiększa prawdopodobieństwo bezchmurnego zobrazowania obszaru zainteresowania.

Serwis SatAgro opiera się na danych, za które zapłacili podatnicy i do których powszechny dostęp jest gwarantowany prawem. Rola firmy polega na zlikwidowaniu barier dostępu. Ponadto gwarantuje bezpieczeństwo i poufność danych użytkowników. Z danych osobowych do otworzenia konta w serwisie SatAgro potrzebny jest jedynie adres email.

Projekt SatAgro został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (działanie 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013). Otrzymał złoty medal Polagra Premiery w 2016 roku.

Na stronie internetowej satagro.pl możliwe jest skorzystanie z wersji demonstracyjnej serwisu.

Powrót