28-04-2016 r.

Chrońmy pszczoły!


Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, że jednym z podstawowych wymogów integrowanej ochrony roślin jest ochrona organizmów pożytecznych, w szczególności dotyczy to owadów zapylających i naturalnych wrogów organizmów szkodliwych.

Środki ochrony roślin należy stosować, w sposób minimalizujący negatywny wpływ chemicznych substancji ochrony roślin na organizmy niebędące celem zabiegu.

Nieprawidłowo wykonywane zabiegi chemicznej ochrony roślin, przy użyciu insektycydów, niosą duże zagrożenie dla pszczół i innych zapylaczy.

Stosując środki ochrony roślin należy w szczególności:


Katarzyna Szudra-Borowczak
Źródło: PIORiN

Powrót